MP3 : VEKİL - İşlerini Kendisi'ne Bırakanların İşini Düzeltip, Onların Yapabileceğinden Daha İyisini Temin Eden