MP3 : İslam ahlakının yeryüzünde hakim olmamış olması, her Müslüman'ın hamiyet hislerini harekete geçirmelidir