MP3 : İncil, üçleme inancını reddeder. İncil'de Allah'ın birliğini ve şirk koşmamayı haber veren pasajlar