MP3 : Peygamberimiz (sav) ahir zamanda birbiri ardınca zalim, diktatörlerin geleceğini haber vermiştir