Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2018> Daha Fazla

Allah Filistin’de şehit olan kardeşlerimizi rahmetiyle kuşatsın, gazilere bir an önce şifa nasip etsin. Ortadoğu’da büyük olaylar katlanarak devam edecektir. Hadislerin işaretlerinden de bunu görüyoruz. Bizim temennimiz Filistin ve İsrail’in, peygamber soyu olan iki kardeş halkın bir an önce barışması, bölgeye huzur ve güvenliğin gelmesi. Allah bir an önce barışı hakim kılsın, Müslümanların, Hristiyanların, Musevilerin kardeşçe birlikte yaşayacağı bir ortam oluştursun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mayıs 2018> Daha Fazla

Kuran’da anti semitizm yoktur. Tam tersine Kuran’da Musevilere sevgi, şefkat ve saygı vardır. Müslümanlar Hristiyanlara ve Musevilere dostlukla, sevgiyle yaklaşırlar. Allah Kitap ehlinin yemeğini Müslümanlara helal kılmıştır. Kitap ehlinden kadınlarla evlilik helal kılınmıştır. Bu kadar yakın ilişki helal olduğuna göre Kitap Ehlini düşman olarak gören zihniyetin Kuran’da olması imkansızdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2018> Daha Fazla

Bir çok konuyu yanlış biliyorlar. Allah bir kavmi toptan lanetlemez. Bir çocuk doğuyor Musevi diye lanetli olduğunu iddia edersen Kuran’a uymazsın. Ateist anne babanın çocuğu da masum hükmündedir. Çocuk masumdur. Allah Kuran’da dinsiz, imansız, zalim Musevileri, zalim müşrikleri, zalim münafıkları lanetliyor. Allah’ın müşrikleri lanetlediğinden hiç bahsetmiyorlar. Allah Kuran’ın bir çok ayetinde iman eden Musevilerden bahsediyor. Kitap Ehli’nin hepsi bir değildir diyor. Bir kavmin hepsini toptan lanetli ilan etmek İslam’a uygun değildir. Bu, putperest dönemden gelen bir batıl inançtır. Gerçek Müslüman zalim ile mazlumu ayırır, mazlum olanı korur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2018> Daha Fazla

Tayyip Hocam’ın Kilise ve Sinagogları onarıp ibadete açtırması çok hayırlı bir hizmet. Özellikle Musevi ve Hristiyan düşmanlığının arttığı bu dönemde nefret dolu insanlara en güzel cevap.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah Kitap Ehli’yle en güzel olan üslupla konuşun diyor. Müslümanın Hristiyanlara ve Musevilere daveti bir olan Allah’a iman etmektir. Onlara şefkatli ve anlayışlı olmakla sorumludur. Ehli Kitaptan hanımlarla evlenmek Müslümana helaldir. Bu da Müslümanlarla Kitap Ehli’nin arkadaş, dost olabileceğini gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2017> Daha Fazla

Bir hadisi değerlendirirken Kuran’ın ve hadislerin bütününe bakarız. Ağaçlar, taşlar ardına saklanan Musevi’yi gösterecek, o Museviler de öldürülecek diye bir hadis Kuran’a da Peygamberimiz (sav)’in güzel üstün ahlakına da uygun değildir. Taş, kaya söyledi diye insan öldürmek putperest bir inançtır. İslam’da böyle bir inanç yoktur. Kuran’a baktığımızda Kiliselerin, Sinagogların korunması gerektiğini, Ehli Kitap’la en güzel sözle konuşmayı, onlara şefkat ve merhametle yaklaşmak gerektiğini görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2017> Daha Fazla

Deccaliyet Ortadoğu’da sürekli savaş ve parçalanma istiyor. İran ile Türkiye’yi savaştırmak istediler ilimle irfanla buna engel olduk. Museviler ve Hristiyanlarla Müslümanları birbirine düşürmek istiyorlar, buna da müsaade etmeyiz. Kuran’a göre onlar Kitap Ehli’dir. Allah Kitap Ehli’ne ne söylememiz gerektiğini, nasıl yaklaşmamız gerektiğini Kuran’da bildirmiştir. Onlar bize Hz. İsa ve Hz. Musa’nın emanetidir. Allah’ın açık emrine rağmen, Kitap Ehli’ne saldırmak, ibadethanelerine zarar vermek, onlara hakaret etmek haram olur. (Ankebut Suresi, 46: İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz.")

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2017> Daha Fazla

Kuran’a göre Allah Musevi, Hristiyan kadınlarla evlenebilir, onlarla ailece birleşebilir, yemeklerini yiyebilirsiniz diyor. Düşmanın olanın yemeğini yemeyeceğine, evlenmeyeceğine göre demek ki Kuran’da Musevilere Hristiyanlara bir düşmanlık yok. Ayrıca Kuran’da Sinagogların ve Kiliselerin korunması gerektiği de bildiriliyor. Tüm bu ayetlere göre Musevi ve Hristiyan düşmanlığı İslam’da yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Aralık 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin Ortadoğu’da oluk oluk Musevi ve Müslüman kanı akmasını isteyen oyununu bozacağız. Müslüman, Musevi, Hristiyan bir arada sevgiyle yaşayacağız.
Kuran’da Musevi ve Hristiyan düşmanlığı yoktur. Her toplumun zalimi olabilir. Müslüman zalime ve zulme karşı olur ama bir insana Musevi diye Hristiyan diye düşman olamaz. Tam tersine Allah Musevilerden ve Hristiyanlardan kadınlarla evlenebilirsiniz diyor. Musevileri gördüğünüzde öldürün demiyor, dost olun arkadaş olun diyor. Sivil bir insanı öldürmenin cezası Kuran’a göre ebedi cehennemdir. Müslüman asla şiddete başvuramaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2017> Daha Fazla

Kiliselere, Sinagoglara her yerde sahip çıkmak gerekir. Musevilere, Hristiyanlara karşı saldırgan tutum çok korkunç. Hepsi bize emanet, mazlum insanlar. Müslüman, Kitap Ehli’ne rahatça ibadetlerini yapabilmeleri için imkan sağlamakla sorumludur. Bayramlarında onları tebrik etmek, ziyaretlerde bulunmak, güzellik sunmak Müslüman ahlakının gereğidir. Musevi ve Hristiyan müminleri korumak Allah’ın Kuran’da emridir. Müslüman sadece zulmedenlerle mücadele eder bu mücadele de ilimle, irfanla, kanunla, hukukla olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2017> Daha Fazla

Ben samimi olan herkesi severim. Masum Musevi, Hristiyan, Ermeni, Budist herkese sevgi ve şefkatle yaklaşırım. Museviler binlerce yıldır Hz. Musa’ya sadıklar. Allah Kuran’da Kitap Ehli’ni korumamızı ve onlara şefkatle yaklaşmamızı söylüyor. Mazlum Museviler bize emanettir. Onları her zaman koruyacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah insanları kardeş olmaları için farklı ümmetler olarak yaratmıştır. Hristiyan ve Musevi düşmanlığı Kuran'a uygun değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2017> Daha Fazla

Allah Hristiyanlara ve Musevilere şefkatle yaklaşın diyor. Bağnazlıkta ise Kitap Ehli potansiyel düşman görülüyor. Bu, Kuran'a uygun değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2017> Daha Fazla

Tayyip Hocam, Amerika'da Musevi toplumunun önde gelenleriyle görüşmekle çok iyi yapmış. Kitap Ehli, Müslümanlara emanettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2017> Daha Fazla

Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir savaş değil tam tersine dostluk, kardeşlik ve birlik olacak. Savaş istemiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Temmuz 2017> Daha Fazla

Toptan tüm Musevileri düşman olarak görmek cehaletin ve gelenekçi ortodoks eğitimin nasıl bir felaket olduğunun delilidir. Allah Kuran'da Kitap Ehli'nden kadınlarla evlenebilirsiniz, onların yemekleri size helaldir diyor. Kuran'a göre Kitap Ehli dosttur. Düşmanlık ve nefreti telkin eden anlayış en çok Müslümanlara zarar veriyor. Allah nefret duygusuyla değil şefkatle hareket etmemizi ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) döneminde Museviler ve Hristiyanlara nezaket, hürmet ve saygı vardı. Onları düşman görmek Kuran'a uygun değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2017> Daha Fazla

Hristiyanlar Kitap Ehlidir. Kuran'a göre Müslümanlar Kitap Ehli'ne şefkat ve sevgiyle yaklaşmakla yükümlüdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2017> Daha Fazla

Sivillere yönelik saldırı vahşettir. Allah Müslümanların Hristiyanlara ve Musevilere dost olmalarını bildiriyor, savaşmalarını değil. Maide Suresi'nin 82. ayetinde Hristiyanların Müslümanlara yakın olduğu bildiriliyor. Kitap ehli Müslümanlara emanettir, onlara saldırılmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mayıs 2017> Daha Fazla

Mısır'da veya diğer ülkelerde Hristiyanların ve Musevilerin ibadethanelerine saldırı olması İslam'a göre zulümdür. Tüm ibadethaneler Müslümanların koruması altındadır. Kardeşlerimiz ülkelerindeki Kitap ehli'ne sahip çıksınlar ve onların kutsal mekanlarını korusunlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kitap ehlinden yani Hristiyan veya Musevi bir kadınla Müslüman bir erkek evlenebilir. Kuran'a göre bu helaldir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2017> Daha Fazla

Müslüman, Hristiyanlara toptan tavır almaz tam tersine dindar Hristiyanlarla kötülüklere karşı ittifak eder. Hristiyan düşmanlığı yanlıştır. Bediüzzaman da dindar İsevilerle Müslümanların ittifak etmesi gerektiğini söylüyor. Hristiyan-Müslüman çatışmasından kesinlikle kaçınmak lazım.
Bazı çevreler Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında çatışma istiyor. Bu çatışmaya zemin oluşturabilecek her türlü üsluptan kaçınmak gerekir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2017> Daha Fazla

Masum Hristiyan ve Musevileri seviyoruz. Kuran'a göre onlar Kitap Ehli ve Müslümanların koruması altında olan güzel insanlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2017> Daha Fazla

Kuran'da Kitap Ehli'nden yani Musevi ve Hristiyanlar içinde samimi olarak iman eden insanlar olduğu bildirilmiştir. (Ali İmran Suresi, 113-115: Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah, muttakileri bilendir.)
Ehli Kitap ile Müslümanlar arasında benzerlikler olması, hak dinler silsile olarak geldiği için, normaldir. Mehdilik tüm hak dinlerde vardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2017> Daha Fazla

Kuran'ın hükmü ahirete kadar geçerlidir. Kuran'ın sevgi, şefkat hükümlerinin kalktığını iddia edenler büyük zulüm yapmış oluyorlar. Bazı bağnazlar Kuran'da sevgi, şefkat hükümlerinin nesh edildiğini söyleyerek Musevilere ve Hristiyanlara şefkatle yaklaşmayı yasaklıyorlar. Kuran'ın hiçbir ayeti nesh edilmemiştir. Allah Kitap Ehli'ne şefkatle, merhametle yaklaşmayı emretmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2017> Daha Fazla

Allah Müslümanlara Kitap Ehli'nin yemeklerini helal kılmış, Ehli Kitap’tan hanımlarla evlenebileceklerini söylemiştir.
Amansız bir Hristiyan ve Musevi düşmanlığı Müslümana yakışmaz. Allah onların Ehli Kitap olduğunu bildirmiştir. Ehli Kitap'a şefkat duyulur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2017> Daha Fazla

Noel kutlayana gavur denmez. Allah Hristiyanlara gavur demiyor, Ehl-i Kitap diyor, Ehl-i Kitap'tan hanımlarla evlenebilirsiniz diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2016> Daha Fazla

Allah münafıkların tüm tuzaklarını yerle bir etsin. Ehli Kitap'a hayır ve güzellik versin, ateistlere hidayet nasip etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2016> Daha Fazla

Ehli Kitap kendi şeriatını yaşayabilir ama Peygamberimiz (sav)'e kendince yalancı diyen ve Peygamberliğini kabul etmeyen küfre düşer.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

Din bozanlar mutluluğu, güzelliği, sanatı, estetiği dinin karşıtı gibi gösteriyorlar. O zaman Müslümanları bir nevi cehenneme itiyorlar. İslam cennettir. Allah Müslümanlar için dünyada da ahirette de cenneti istiyor. Müslümanlar dünyayı cennet gibi yapacaklar. Zulüm yapan, asıp kesen, şiddet uygulayan "gavur"dur. Müslümanların da Kitap Ehli'nin de içinde zulüm yapan çıkabilir.
Hristiyanlara ve Musevilere "gavur" denilmez. Onlar Ehl-i Kitap'tır. Allah Ehl-i Kitabın yemeğini ve hanımlarla evliliği helal kılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2016> Daha Fazla

Allah Kuran'da Ehl-i Kitap'a karşı sevgiyle, şefkatle ve merhametle yaklaşmak gerektiğini bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2016> Daha Fazla

Allah Kuran'da, Ehl-i Kitaptan herkesi Hz. İsa’ya iman ettireceğini söylüyor. Bu ayetteki hüküm de açık. Hz. İsa Mesih tekrar dünyaya gelecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Eylül 2016> Daha Fazla

Ehl-i Kitap'a gavur denilmez, bu çok çirkin bir söz. Allah Hristiyanlar ve Musevilerin Ehli Kitap olduğunu bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2015> Daha Fazla

Yakın bir gelecekte Müslümanlarla Hıristiyanlar ittifak edecekler. Hristiyanlar tevhid inancını, Allah'ın birliğini kabul edecekler. Yani Hıristiyanlık Müslüman Hıristiyanlığı şekline gelecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2015> Daha Fazla

Hiçbir dini engellemek doğru değil. Yayılsın kardeşim. Hristiyan Hristiyanlığı yaysın, Musevi Museviliği yaysın, Müslüman Müslümanlığı yaysın. Yeter ki dindar olsun toplumlar. Önce dindarlığın kabul edilmesi çok önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mart 2015> Daha Fazla

Musevi düşmanlığı bir ruh hastalığıdır. Bir iman rahatsızlığıdır. Hz. İsrail (as)’ın evlatları, Hz. Yakup (as)’ın evlatları Allah’ın bize emanetidir. Onlara karşı nefret, Kuran’ın üslubuna, Kuran’daki ayetlere zıt olur. Bu, Müslüman’ın yapacağı bir şey değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2015> Daha Fazla

Musevi kardeşlerimizi sevecek, onları koruyup kollayacak, onlara saygı duyacak bir üslubu gençliğe, insanlarımıza verelim. Adım adım bir belaya doğru gidiş var, bir uğursuzluğa doğru gidiş var, bunu durduralım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2015> Daha Fazla

Kilise de yapsınlar, sinagog da yapsınlar. Peygamberimiz (sav) zamanında serbestti. Allah Müslümanların sahip çıkmasını söylüyor kiliselere, sinagoglara. “Saldırın” demiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2015> Daha Fazla

Sinagog nefreti yok Kuran’da. Kilise nefreti yok. Bilakis Müslümanların kiliseleri ve havraları korumasını söylüyor Cenab-ı Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2014> Daha Fazla

Osmanlı döneminde Musevilerle nasıl dostsak, şu anda da dost olduğumuzu vurgulayan güzel gayretler, çalışmalar iyi netice verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Kasım 2014> Daha Fazla

Deccaliyete karşı Müslümanların Hıristiyanlarla ittifakı acil, Musevilerle ittifakı acil. Müslümanların Hıristiyanlarla iç içe olmaları lazım.
Müslümanlar dindar Hıristiyanlarla ittifak etsin. Yoksa deccal hem Müslümanları hem Musevileri hem Hıristiyanları ezecek. Müslüman, Hıristiyan, Musevi hiçbir şeyi bırakmamayı düşünüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2014> Daha Fazla

Kilise de Allah’ın evi, sinagog da Allah’ın evi, cami de Allah’ın evidir. İsteyen istediği yerde ibadet eder. Bütün dünyayı Allah bize mescit kıldı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2014> Daha Fazla

Museviler, Ermeniler, Rumlar hepsiyle iç içe kardeş olarak yaşıyorduk. Ehl-i Kitap’tır onlar Allah’ın bize emaneti. Yeniden Türk İslam Birliği olduğunda inşaAllah onları da, hepsini bağrımıza basacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2014> Daha Fazla

İslam gerçek Hristiyanlıktır. Müslümanlık gerçek Museviliktir. Gerçek Hristiyan olmak isteyen Müslüman olmalıdır. Gerçek Musevi olmak isteyen de yine Müslüman olmalıdır. Müslüman oldun mu hem gerçek Muhammedi olursun hem gerçek Musevi olursun, gerçek İsevi olursun ve kusursuz ve mükemmel.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2013  > Daha Fazla

Hristiyanlarla ittifak Mehdiyetin bir nişanesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2013> Daha Fazla

Bir Musevi, Muhammedi olursa gerçek Musevi olmuş olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2013> Daha Fazla

Gerçek bir Müslüman aynı zamanda gerçek bir Musevi'dir, gerçek bir Hıristiyan'dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Eylül 2013> Daha Fazla

İnsanlar bağnaz zihniyetin etkisinde olduklarından Musevilere sevgi, şefkat gösterenin dinden taviz verdiğini düşünüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2013> Daha Fazla

Musevilere şefkatle yaklaşılmalı, bu nefret bir cinnet hali.
Museviler Müslümanları kafir olarak görmüyorlar, beni Nuh olarak görüyorlar.
Allah Kuran’da, Musevi hanımlarla evlenin diyor, bazıları da Musevileri asıp kesmekten bahsediyor. Müslüman nefret ve vahşet ruhunu nasıl beğenebilir?
Musevilere sevgiyle, şefkatle yaklaşan onlardan sevgi görür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2013> Daha Fazla

Modern Hıristiyanlarla modern İslam anlayışını savunan Müslümanlar birleşsin, bütün dünya devletlerinin ileri gelenleri de bunu desteklesin. Çok şefkatli ama çok çok şefkatli, çok sevgi dolu yönetimle dünya yönetilsin, merkezden. Herkes de huzurlu olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2013> Daha Fazla

Museviler sanılanın aksine ısrarla barışı ve sevgiyi savunan insanlar.
Hristiyan demek Hz. İsa (as)’ı seviyor demektir. Hz. İsa (as)’ı seven Allah'ı da sever. İnşaAllah Muhammedi de olurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2013> Daha Fazla

Hristiyan ve Musevi nefretini enjekte edenler çok yanlış yapıyorlar.
Musevileri aşağılık gören bir üslup bereketsiz ve uğursuz bir üsluptur. Kuran'da yüzlerce ayette Musevilerden bahsediliyor. Allah, dindar beni İsrail hanımları ile evlenebilirsiniz diyor. İsrail düşmanlığı uğursuzluk getirir, Kuran'a uygun değildir ve günahtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2013> Daha Fazla

Müslüman kilise yakmaz, kiliseyi korur, kilisenin ayakta durmasını sağlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2013> Daha Fazla

Dindar Musevileri desteklemek lazım ki bölgede dinsizlik azalsın.
Musevi düşmanlığı ilkel bir bakış açısını yansıtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2013> Daha Fazla

Museviler ve Hristiyanlar Allah'a inanıyorlar, biz onları tabii ki severiz. Ateistlere de şefkat duyarız. Hatta eksikliği Müslümanlar olarak biz kendimizde ararız; “demek ki yeteri kadar kişiye ulaşamamışız, daha çok tebliğ yapmamız, anlatmamız gerekiyor” diye düşünürüz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2013> Daha Fazla

Hristiyanlar, Museviler dünyanın her yerinde eziliyorlar. Onlara sahip çıkmak, sevgi, şefkat göstermek çok sevap olur, bereket getirir inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2013> Daha Fazla

Kuran'da Musevileri anlatan yüzlerce ayet vardır. Musevileri yok saymak Kuran'a uygun olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2013> Daha Fazla

Bağnaz zihniyet içinde Musevi düşmanlığını güya kutsal görenler var. Museviler Ehli Kitap'tır, Allah onlara zulmedilmesine razı olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2013> Daha Fazla

Musevilere, Hristiyanlara karşı öfke günah olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kitap Ehli, bir zaman gelecek, hepsi topluca İsa Mesih’e inanacaklar, inşaAllah.
Hıristiyan kardeşlerimize coşkuyla, sevgiyle sahip çıkalım. Kardeşlerimiz her yerde koruyup kollasınlar. Çarşıda, pazarda da öyle, her yerde saygı, hürmet göstersinler. Böyle komşuluk bağlarını güçlü tutsunlar. Allah Hıristiyanlara şefkatle davranmamızı istiyor. Ehl-i Kitab’a şefkatle davranmamızı istiyor, yani Musevilere de öyle.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mayıs 2013> Daha Fazla

Hıristiyanlara şefkat, Hıristiyanlara sevgi güzel ahlakın bir gereğidir. Kuran’ın emridir. Allah’ın emrettiği bir güzelliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kardeşlerimiz Hristiyanlara çok şefkatli davransınlar. Onlara her durumda sevgiyle karşılık versinler. Hristiyan kardeşlerimizi her yerde koruyup kollamak çok önemli. Onlar bizim canımız, onlar Hz. İsa (as)’ın talebeleri olacaklar. İnşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2013> Daha Fazla

Hıristiyanlar, Museviler bir avuçlar, çok az sayıları. Ve her yerde eziyorlar. Korkuyorlar onlar Hıristiyanız demeye çekiniyorlar. Göğsünü gere gere desin, “Hıristiyanız” desin. Göğsünü gere gere, “Museviyiz” desin. Niye çekinsinler? Korkuyu üzerlerinden kaldırmak, onlara sevgi muhabbet göstermek, şefkat göstermek çok önemli.
Hıristiyanlara ve Musevilere çok şefkat gösterin. Sinagoglara da gidin. Onlara muhabbet gösterin. Ne güzel, Allah’a inanıyorlar. Ne güzel, bütün peygamberlere inanıyorlar,meleklere inanıyorlar, ahirete inanıyorlar. İnşaAllah Muhammedi de olurlar.
Musevilik de, Hıristiyanlık da, Müslümanlık da şefkat, merhamet ve sevgiyi anlatır. Bazı şeytani unsurlar, zorlayarak dinlerin içerisinden şiddet çıkarmaya çalışırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2013> Daha Fazla

Musevi-Müslüman sevgisine engel olmaya çalışıyorlar şeytani güçler. Biz bunu kırdık. Biz Musevileri çok seviyoruz, Museviler de bizi seviyor. Hıristiyanlara olan sevgimizi kırmaya çalıştılar, buna da engel olduk. Son verdik.
Hıristiyanlar, Museviler hepsi Allah’ı seven insanlar. Cenab-ı Allah bizlere emanet ediyor onları. Bizler onlara emanet, onlar da bize emanet. Çünkü hepimiz Allah dostuyuz. Sevgiyle bakacağız, şefkatle bakacağız.
Musevi olsun, Hıristiyan olsun canlarımıza çok coşkuyla sahip çıkın. Çok eziliyorlar dünyanın her tarafında. Alay ediyorlar, küfür ediyorlar kendi kıyafetleriyle dışarıda gezdiklerinde. Çok fazla dinsiz, ateist var. Onun için her yerde şefkat, merhamet gösterin ve sahip çıkın.
Hıristiyanların hiçbiri teslise inanmaz. Konuştuğumuzda hepsi, “Allah bir” diyorlar. Hepsinin kalbinde de gizli bir Hz. Muhammed (sav) sevgisi var.
Hıristiyanlara çok şefkat gösterelim. Mazlum onlar, onlar can. Çok nadir, orada burada küçük küçük kiliseleri var. Alay edenler oluyor, darp edenler oluyor. Zor şartlarda Allah’a inançlarını korumak, Allah’a olan sevgilerini ifade etmek için gayret ediyorlar. Çok çok şefkatli davranın. Merhametle, muhabbetle davranın. Her yerde kardeşlerimiz koruyup kollasınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2013> Daha Fazla

Hristiyanların nur Peygamberimiz (sav)’i mutlaka kabul etmeleri, sevmeleri gerekir, yoksa vicdanlar yaralanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2013> Daha Fazla

Ehli Kitab’a sahip çıkalım, Hıristiyanlara sahip çıkalım. Şefkatle yaklaşalım. El birliği ile deccaliyeti manen yok edeceğiz. Hıristiyanlarla el ele, Musevilerle el ele, inşaAllah. Onlar da ‘Allah bir’ diyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2013> Daha Fazla

Musevilere karşı bizim kadar şefkatli olan yok. Hıristiyanlara karşı bizim kadar şefkatli olan, bu kadar kucaklayıcı yaklaşan kimse görmedik, topluluk olarak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2013> Daha Fazla

Hıristiyanlara ve Musevilere şefkat, kardeşlerimizin vazgeçilmez bir vasfı olmalı, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2013> Daha Fazla

Hıristiyanlarla ittifak hayati bir konudur.
Bir Hıristiyan da bir Musevi de namaz kılmakla yükümlüdür.
Müslüman, Hıristiyan veya Musevi bir dindar hiçbir peygamberi inkar edemez. Bir Hıristiyanın gerçek Hıristiyan olması için Peygamberimiz (sav)’i de kabul etmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2013> Daha Fazla

“Bütün Yahudiler lanetlenmiştir” diye yanlış biliyorlar. Her çocuk Müslüman olarak doğuyor. Nasıl lanetlenmiş oluyor çocuk? Allah’ın adaletine uygun değil. Allah’ı tanımıyorlar bunu söyleyenler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2013> Daha Fazla

Dinimizde Hıristiyanlara, Musevilere baskı yapmak yoktur. Her yerde dinlerini özgürce yaşarlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2012> Daha Fazla

Museviler de İttihad-ı İslam olduğunda çok rahat edecekleri için, Allah’ın vaat ettiği o güzel topraklarda rahat yaşayacakları için, barış, esenlik ve huzur içinde olacakları için ve Kral Mesih için başka vakit de kalmadığı için İttihad-ı İslam’ı istiyorlar. İttihad-ı İslam’ın zuhuruyla Kral Mesih’in (Mehdi (as)’ın) zuhurunun aynı anda olacağına inanıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2012> Daha Fazla

Hem Musevilikte haramdır faiz, Müslümanlıkta da haramdır. Yani Rahmani, İbrahimi dinlerde faiz hep haram kılınmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2012> Daha Fazla

“Ve hayat sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet (emr) etti”. (Meryem Suresi, 31) Hıristiyanlar namazını kılıp, zekatını verirse Peygamberimiz (sav)’in peygamberliğini kabul ederse Müslümandır ayete göre. İsa Mesih namazlarını kılıyordu, zekatını da veriyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Hıristiyanlar şirkten kurtulduğunda ferahlık içinde olacaklardır, güzellik içinde olacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2012> Daha Fazla

Hıristiyanlar, Hz. Muhammed (sav)’i peygamber olarak kabul etseler gerçek bir Hıristiyan olmuş olacaklar. Yani Kuran’ın o hak olan hükümleriyle, yanlış olan inançlarını değiştirseler inançları tam oturmuş olacak,inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2012> Daha Fazla

Hıristiyanların özgürce ibadet etmesini sağlamak, Musevilerin özgürce ibadet etmesini sağlamak, bütün dünyanın kardeş olmasını sağlamak en mükemmel ibadettir. Müslümanlar eğer bu ibadetleri yapmıyorsa öbür türlü yöntemler deccaliyetin yani antichristin hizmetçisi olmak anlamına gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2012> Daha Fazla

Hıristiyanlarla Müslümanların ittifak etmesi çok hayati. Museviler, Hıristiyanlar, Müslümanlar ittifak edecekler; Allah sevgisi, Allah korkusu, peygamberlere saygı konusunda insanlara güzel örnek olacaklar inşaAllah.
Ben dindar Musevilerle görüştüm; çok yüksek ahlaklılar ve savaştan şiddetle kaçınan insanlar. Ama İsrail devleti Darwinistlerin elinde, materyalistlerin elinde. Bomba da yağdırıyor, zulüm de yapıyor. Genel anlamda tabii bu söylediklerim yoksa tabii ki istisnalar vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Allah’ı seven Musevileri, Allah’ı seven Hıristiyanları da her zaman destekleyeceğiz. Allah’ı seven Müslümanlar, Alevi, Bektaşi her ne olursa olsun, ehl-i kıble olan bütün kardeşlerimizi baş tacı ediyoruz ve edeceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2012> Daha Fazla

Hıristiyanların Muhammedi olması kolay. Bu kadar peygamberi sevenin, Peygamberimiz (sav)’i sevmemesi mümkün mü? Hz. İbrahim (as)’i sevenin, Hz. İbrahim (sav)’in coşkuyla sevdiği bir peygamberi sevmemesi mümkün mü?
Bir Musevi, eğer kelime-i şehadeti kabul ediyorsa o artık Muhammedi Musevi olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2012> Daha Fazla

Ayrı ayrı mağlup olunur. Museviler de mağlup olur, Hıristiyanlar da mağlup olur, Müslümanlar da mağlup olur. Ama ittifak ettiklerinde galip olurlar. Dindar sayısı az olduğu için başka hiçbir çözüm yok. MUTLAKA MÜSLÜMANLARIN EHLİ KİTAP’LA İTTİFAK ETMESİ GEREKİYOR.
Müslümanlar ittifaka mecburdur. Çünkü Allah’a inanan sayısı dünyada zaten az oluyor. Yani Darwinist, materyalist hâkimiyeti olduğu için çok az bir Müslüman var, Çok az bir Hıristiyan var, çok az bir Musevi var. İttifak ettiklerinde tabii çok büyük bir güç olur bu. Dinsizliğe karşı muazzam bir güç olur. Onun için ittifak etmek mecburiyetindeler. Başka bir yol yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2012> Daha Fazla

HAHAM YOSEF EFENDİ, İSA MESİH'İN VE MEHDİ'NİN ZUHURU İÇİN DUA ETSİN.
HAHAM YOSEF EFENDİ DUASINI DÜZELTSİN, YIKIM İSTENMEZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2012> Daha Fazla

Ehli Kitap da Ademoğludur, Adem ile Havva’dandır. Onlar da bizim kardeşlerimizdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Temmuz 2012> Daha Fazla

Anti deccal olan Hıristiyanlar müttefikimizdir. Hıristiyanlar antichrist değil anti deccaldır. Yani deccal zıttıdır Hıristiyanlar.
Hıristiyanlar bizim canlarımız, Museviler bizim canlarımız. Onlarla birlikte ittifak ederek Allahsız, Kitapsız deccaliyeti ortadan kaldıracağız ilimle, fikirle.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2012> Daha Fazla

Peygamber soyunu sen kazımaya kalkarsan şeytana hizmet etmiş olursun.
Musevi düşmanlığı kutsal bilinir. Halbuki o insanlara yaklaşıp doğruyu, hakkı söylersen o senin kardeşin olur. Doğrusu da budur, güzel olan budur. Düşmanlıkla onun hidayetini engellemiş oluyorsun. İslam'a yaklaşmasını engellemiş oluyorsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2012> Daha Fazla

Hıristiyanlarla ittifakla, Hıristiyanların yanlış üçleme inançlarının düzelmesiyle İslam dünyaya hâkim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2012> Daha Fazla

Hıristiyan-Müslüman ittifakı Mehdiyet’in bir vasfıdır. Yoksa onun dışında İslam’ın dünya hakimiyeti diye bir konu yok. Mutlaka İsa Mesih (as)’in talebeleriyle, Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri birlikte hareket edecekler ve dünyaya o şekilde hakim olacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2012> Daha Fazla

Allah Hıristiyanlara yapılan saldırıdan da bizleri mesul tutuyor. Onların güvenliğinden de biz sorumluyuz. Musevilere yapılan saldırının güvenliği de bizim üstümüzdedir, biz sorumluyuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2012> Daha Fazla

Hıristiyanlıktan çıkmaktan korkması yersiz. Bütün mesele Muhammedi olmasındadır. “İncil’i terk et” demiyoruz ki zaten. İncil’in hak olan her kısmını alsın, sonuna kadar en güzel şekilde yaşasın, biz de yaşıyoruz.
Hıristiyanken Müslüman olduğunda, zannediyor ki Hz. İsa (as)’ı da bırakıyor, Hz. Meryem (as)’ı da bırakıyor. İncil’deki güzel her şeyi bırakıyor zannediyor. Halbuki İncil’de olan her güzel şeyin hepsini alıyor, tamamını alıyor. İlave olarak bozuk olan şeyleri bırakıyor. Güzel olan bilmediği daha ilave olan şeyleri de alıp; en mükemmele gelmiş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2012> Daha Fazla

Musevilerin Tevrat’ı çok iyi öğrenecekleri, Kuran’ı da iyi öğrenecekleri, İncil’i de çok iyi öğrenecekleri, genel kültürlerini çok çok artıracakları döneme girdik. Artık bu dönem kültürün, bilimin, sanatın, estetiğin, güzelliğin, iyiliğin hakim olacağı yıllar olacak inşaAllah.
Benim, Musevilerden ricam Musevilerin mezhep ayrılıklarını kaldırıp bir araya gelmeleri, kardeş olmaları ve topluca büyük meydanlarda toplanarak İbranice, Allah’a “Yarabbi bize Mesih’i göster. Yarabbi bize Davutoğlu’nu gönder. Geldiyse artık onu görelim. Bize onları lider haline getir. Onun ve talebelerinin gücünü bize göster. Bizlere onunla destek ver.” diye dua etmelerini istiyorum ki Tevrat’ın da bir hükmüdür bu.
Gerçek bir Musevi’nin Hz. Moşiyah’a yani Hz. Mehdi (as)’a tabi olması şart, farz. Müslümanlar için de aynı şekilde Hz. Mehdi (as)’a tabiiyet ve Hz. Mehdi (as)’ı aramak şart.
Her Musevi’nin yapacağı, Allah’tan Moşiyah’ı bir an önce göstermesini, Moşiyah’a tabi olmayı istemeleridir. Bunun dışında Allah rahatlık vermeyeceğini Tevrat’ta gösteriyor.

A9 TV, 29 Nisan 2012> Daha Fazla

Ehl-i Kitap’a şefkat, merhamet çok hayati bir konudur. Resulullah (s.a.v.)’in ahlakıdır, Kuran’ın bize emridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2012> Daha Fazla

KATOLİK KİLİSESİNE ÇÖREKLENEN MAFYAYI, MEHDİYET PARAMPARÇA EDECEK. Mafya yönetiminde Vatikan. Mafya hakimiyeti var. Onu ortadan kaldıracağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2012> Daha Fazla

Musevilere karşı şiddet tarihin en eski devirlerinden beri var. Şeytan bu insanları ortadan kaldırmak, bu Peygamber neslini yok etmek istiyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2012> Daha Fazla

Ehl-i Kitap Kuran’a imanla mükelleftir. Bir kısmı Hz. İsa (as)’a “Allah” diyor (Allah’ı tenzih ederiz). Hristiyanların %99’u bu yüzden imansız durumdalar. Nur gibi hak din varken perişanlığa sürüklemenin alemi ne?

20 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

HIRİSTİYANLAR BİZİM SAYEMİZDE ŞU AN ATAĞA GEÇTİ. Onların da kendine güveni yoktu, Musevilerin de kendine güveni yoktu. Biz deccal’in kafasını ezince deccal’in pençesi bunların sırtından çıktı. O zaman ferahladılar. Ama bu rahatlamanın nereden kaynaklandığını anlamıyorlar.

> Daha Fazla

BEN AYETLE, HADİSLE İSPATLAYARAK HER KONUYU ANLATIRIM. Kitap Ehli'ne tutumumuz da ayette emredildiği gibi olur. Allah, Kitap Ehli’ni şefkatle LailaheilAllah'a davet edin diyor.
İSRAİL PEYGAMBER İSMİDİR, MUSEVİLER DE PEYGAMBER NESLİDİR. Museviler Osmanlı döneminde de Müslümanların korumasındaydı.
HZ. İSA (A.S.) GELDİĞİNDE HIRİSTİYANLAR MÜSLÜMAN OLACAK. Hz. İsa (a.s.)'ı gördüklerinde gerçek İsa'ya bağlanmış olacaklar. Hz. İsa (a.s.) kimseyi zorla Müslüman yapmayacak. ALLAH'IN HÜKMÜ AÇIKTIR; DİNDE ZORLAMA YOKTUR.
KİTAP EHLİ, PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)'İ KABUL ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. Tek bir hak kitap vardır, Kuran'dır. HERKES KURAN'A UYMALIDIR. Hıristiyanlar, "Muhammediyim" derlese Hz. İsa (a.s.) hoşnut olur. Hz. İsa (a.s.), Kuran'a tabi olarak gelecek inşaAllah.
GİZLİ NAMAZ KILAN BİR ÇOK MUSEVİ VAR. İslam her insanın fıtratında vardır. Yakında tüm Museviler Kuran'ı ezberden bilecekler.
Evrime inananlar çok az bir bilgiyle inanıyorlar. Bu konuda çok cahiller. En fazla bir sayfalık bilgileri vardır gazete yazarlarının bile. Cahil halkı zaten böyle aldatıyorlar. Cahil halka zaten detaylı anlatmaya gerek yok. Bu bir önyargı, zaten kabul etmiş durumdalar delil olmadan.
MUSEVİLERE DE, HIRİSTİYANLARA DA YAKLAŞIMIN ŞEFKATLE OLMASI GEREKİYOR. GÜZEL bir üslupla olması gerekiyor. Allah, “güzel bir tartışma ile tartışın” diyor. Nezaketli bir üslup istiyor Allah. “Allah’ın birliğine davet edin” diyor. Ama bir kısmı onları asıp kesmenin peşinde. Onları ortadan kaldırmanın peşinde koşuyorlar. İsa Mesih gelecek ve hepsini kucaklayacak. Biz bu aşamada İsa Mesih’e hazırlıyoruz onları.
Musevilerin de Hıristiyanların da hepsinin iyi olması güzel olması için gayret edeceğiz. İNŞAALLAH ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HZ. İSA (A.S.)’IN GELİŞİ İLE MUHAMMEDİLİKLE ŞEREFLENECEKLER. Çok güzel bir hayat onları bekliyor. Bu, baskı olmadan olacak. Kan akıtılmayacak, bir kişinin bile burnu kanamayacak. Peygamberimiz (s.a.v.)'in açık vaadi var.
Bazı Hıristiyanların Hz. İsa (a.s.)’a Allah demeleri (Allah’ı tenzih ederiz), onların beyinlerini kavurdu. Avrupa’da Amerika’da bu yüzden pek çok kişi terk ediyor Hıristiyanlığı şu anda.
Gerçek bir Musevinin mutlaka Muhammedi olması, Kuran’a uyması gerekir. O zaman Tevrat’a sevgisi Hz. Musa (a.s.)’a sevgisi çok mükemmel ve pürüzsüz olur. Kafası ve vicdanı çok rahat olur.
İslam aşk dinidir. Hristiyanları da Musevileri de korur. Müslümanlar arasındaki mezhep ayırımını hiçbir zaman tasvip etmez.
Hz Musa (a.s.) Müslüman’dı, Hz. İsa (a.s.) Müslüman’dı. Museviler Hz. Muhammed (s.a.v.)’e iman ettiklerinde Hz. Musa (a.s.) dönemi Müslüman’ı olurlar. Kusursuz birer dindar olurlar. İseviler de, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e iman ettiklerinde, Hz. İsa (a.s.) dönemi Müslüman’ı olurlar. Hıristiyanlığı tam anlamıyla yaşarlar. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e iman; Musevilerin elinden Hz. Musa (a.s.)’ı almaz, Hıristiyanların elinden Hz. İsa (a.s.)’ı almaz. Aksine, kendilerini onlara daha çok yaklaştırır.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."