Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2018> Daha Fazla

Alevilerin aleyhinde konuşanlar sevgisiz, dengesiz insanlar. Böyle insanları hiç kaale almamak gerekir. Alevilik sevgi, dostluk, kardeşlik, aydınlık, modernlik, nezihlik demektir. Aleviler asil ve vefalı insanlardır. Alevilerin varlığı bağnazlığa karşı kaledir. Ne güzel Hz. Ali’yi seviyorlar, ne güzel ehli beyti seviyorlar. Hz. Ali’yi ve Ehli Beyti seveni kim sevmez?

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2018> Daha Fazla

Aleviliği gerçekten tanıyan herkes Alevilere hayran olur. Alevilik olgunluk ve sevgi demektir. Bağnazlığa kapıyı kapayan, Hz. Ali’ye, ehli beyte, peygamberimize ve hepsinin üstünde Allah’a aşkla bağlı insanlardır. Aleviler sanatçı ruhlu ve delikanlı insanlardır. Aleviler aleyhinde konuşanları kimse kaale almasın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2018> Daha Fazla

Alevi demek Allah’ı seven, Hz. Ali’ye aşık demektir. Hayvanlara, bitkilere, insanlara her şeye kalbinde aşk duyan, bağnazlıktan hoşlanmayan, Kuran Müslümanlığını seven insanlar demektir. Alevilerin varlığı Türkiye için büyük bir nimettir. Allah onları cennette de dünyada da aziz etsin. Alevi kardeşlerimizi çok seviyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2017> Daha Fazla

Aleviler candır. Benim arkadaşlarımın çoğu Alevi’dir. Alevi demek aşık, Allah’ı seven, sevgi insanı demektir. Aleviler erdemli, arif insanlardır, nezihtirler. Alevi kardeşlerimiz Türkiye’nin süsüdür, onları çok seviyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2017> Daha Fazla

Aleviler Allah'ı çok seven, yüksek vicdana sahip sevgi insanlarıdır. Alevilerdeki derin iman ruhu bir çok dindar görünen insanda yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

Aleviler konusunda bazı kesimlerde ciddi bir cehalet var. Aleviler bağnazlığa karşı, çok temiz, sevgi dolu, nezih, baştacı insanlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

Aleviler Kuran Müslümanıdır, anti yobazdır, sevgi insanıdır. Alevilerin kıymetini bilmeyenleri kardeşlerimiz hiç dikkate almasınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kardeşlerimizi Alevi ve Kürt olduğu için dışlayan insanlar kendi ahlaksızlıklarını ortaya koymuş oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2017> Daha Fazla

Aleviler sevgi insanıdır. Aleviler insanı, bitkiyi, hayvanı severler. Alevilerin aydınlığı bağnazlığa karşı güzel bir kaledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Haziran 2017> Daha Fazla

Alevi demek Hz. Ali'ye aşık yiğit demektir. Aleviler Allah'ı çok seven, özgür düşünen, sahabe İslamı'na özlem duyan derin insanlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mayıs 2017> Daha Fazla

Her zaman söylüyorum Aleviler candır. Sanatçı ruhludurlar, ariftirler, tefekkürleri zengindir, bağnazlığa karşı bir kaledirler, sevgi insanlarıdır. Aleviler aleyhinde konuşanlar bilgisizliklerinden ve sevgisizliklerinden bu konuşmaları yapıyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2017> Daha Fazla

Binali Yıldırım çok güzel ahlaklı ve sevgi dolu bir insan. Alevi kardeşlerimize gösterdiği sevecenlik de çok güzel. Hep güzel makamlarda olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2015> Daha Fazla

Mehdi sevgisi Alevilerde ve Şiilerde çok coşkuludur. Delicesine bir sevgidir. Sünnilerde gereksiz bir sükunet var, o iyi bir şey değil. Bunu düzeltmeleri lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2015> Daha Fazla

Aleviler çok aklı başında insanlardır. Onlar olgunluğun, derinliğin üstatlarıdır. Alevi’den komünist çıkmaz. Alevi Allah aşığıdır, ariftir. Dolayısıyla oyuna gelmez, Alevi’nin kişiliği yüksektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2015> Daha Fazla

Osmanlı ordusunun tamamı Bektaşi’ydi. Osmanlı padişahlarının birçoğu da Bektaşi’ydi. İnsanlık, sevgi, güzellik, derinlik Bektaşiliğin ve Aleviliğin ruhunda hâkimdir. Enaniyet bilmezler. Terslik bilmezler. Bağnazlarda müthiş bir enaniyet vardır, birçoğunda büyük bir azgınlık vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2015> Daha Fazla

Bektaşilik bilinmiyor Türkiye’de o kadar, Alevilik bilinmiyor. Muhteşem bir bakış açısıdır. Onlar çok güzel sevgi öğretmenleridir. Dostluk ve kardeşlik öğretmenidirler. Onların sohbetine doyum olmaz, muhabbetleri çok güzeldir. Meclisleri güzeldir, hitabetleri güzeldir. Olgunluğun, insanlığın, derinliğin aklını sırrını bilen insanlardır, mübarek, muhteşem insanlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2015> Daha Fazla

Alevilik sevgidir, kardeşliktir, barıştır, yiğitliktir, delikanlılıktır, aslanlıktır. Alevilik sevgiyi çok güzel anlatan, aşkı çok güzel anlatan bir sistemdir. Derinlik vardır Alevilik’te.
Alevilik adı üstünde, aslanlıktır. Hz. Ali (ra)’ı bir insan seviyorsa ben onu daha çok severim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2014> Daha Fazla

Aleviler candır. Alevi özgür düşünür, samimi düşünür. Kıskanç değildir, haset değildir. Sevgi doludur. Muhabbet ehlidir, gönül ehlidir. Candır onlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2014> Daha Fazla

Alevi kardeşlerimiz efendiler efendisi, bayağı güzel ahlaklılar, çok nezihler. Çok dışa dönüktürler, bağnazlığa karşıdırlar, sevgi doludurlar nezaketlidirler, çok efendidirler, çok olgundurlar, ariftirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2014> Daha Fazla

Alevilik candır, güzelliktir, ruhtur, sevgidir, aşktır. Alevi kardeşlerimiz İslam aleminin süsüdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2013> Daha Fazla

Alevilik güzellik demektir, sevgi demektir, şefkat demektir, dostluk demektir, halimlik demektir ve bağnazlığa karşı tavır demektir. Dolayısıyla Alevi kardeşlerimiz nereye gitseler bir güzellik götürürler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2013> Daha Fazla

Cemevleri nur gibi insanların bulunduğu, Allah’tan, Kuran’dan, İslam’dan bahsedilen, sevgi insanlarının yaşadığı nur mekanları, güzellik mekanlarıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2013> Daha Fazla

Aleviler çok değerli insanlar. Onların sohbeti, sözü kalbe ferahlıktır. On dakika sohbetlerine katılanlarda manevi hal meydana gelir. Sevginin, merhametin, barışın, kardeşliğin mürşitleridir onlar, kavgaya şiddetle karşıdırlar.
Aleviliğin en güzel yönlerinden biri de bağnazlığa kesinlikle karşı olmalarıdır.
Aleviler Hz. Ali (ra)’ı coşku ile severler. Dedelerin büyük bölümü de seyittir, Peygamberimiz (sav)’in neslindendir. Değerlerini bilmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2013> Daha Fazla

Aleviler Mehdi (as) aşığıdır, Ehl-i Beyt aşığıdır, Hz. Ali (ra) aşığıdır. Laik görüşü savunurlar. Bağnazlığa karşıdırlar. Bazı Sünniler çok bağnazdır. Çok sevgisizler. Ama aralarında iyileri de çok fazla tabii. Yapılacak şey Mehdiyet eğitimidir. Kuran’a bağlı eğitimdir. Sahabe İslam’ının anlatılmasıdır. Sahabe ruhunun yansıtılmasıdır. Şefkat, merhamet, muhabbet anlayışının geliştirilmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Temmuz 2013> Daha Fazla

Aleviler candır ve çok dindardır Aleviler. Bir kere, sevgiye ve sanata ruhları çok açıktır. Sanata ve sevgiye ruhu açık insanın Allah’a ne kadar coşkulu sevgisi olur bir düşünün oradan. Allah’ı coşkunca sevdikleri için sanata olan sevgileri oluyor ve Peygamber (sav)’e aşıktır onlar, Hz. Ali (r.a)’a aşıktırlar. Aleviler Türkiye’nin, dünyanın süsüdür, nurdur onlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2013> Daha Fazla

Alevilik üstündür, soylu bir fikirdir, sevgidir, barıştır, kardeşliktir, iyilik, güzelliktir, estetiktir. Anadolu insanının erdemini, arif kişiliğini, derin ruhunu ifade eden bir ruh halidir Alevilik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2013> Daha Fazla

Alevi kardeşlerimize çok sahip çıksınlar. Onlar candır, çok güzel insanlardır, sevecendirler, hep sevgi üzerinde durur onlar. Bağnazlığa karşıdırlar. Ufukları geniştir, laiktirler. Laikliği savunurlar. Dinde baskıyı kabul etmezler. Her yönden mükemmel insandırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2013> Daha Fazla

Hz. Ali (ra)’ın bütün evlatları Ehli Beyt'tir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2013> Daha Fazla

Alevi, Allah’a aşıktır, Peygamber (sav)’e aşıktır, Hz. Ali (r.a)’a aşıktır. Kalp ehlidir. Onun için onların kalbine Allah güzel sözler ilham ediyor. Mesela Alevi deyişleri nefis, muhteşem. Alevi türküleri muhteşem. İnsan dinlemeye doyamıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mayıs 2013> Daha Fazla

Alevi demek Allah aşığı demektir, Hz. Ali (ra) aşığı demektir, Ehli Beyt aşığı demektir. Sevgi dolu insan demektir. İnsanları sever, çocukları sever, yaşlıları sever, müziği sever, güzel sözler eder, hikmetli konuşur. Kavgacı değildir. Barış insanıdır, hikmet insanıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2013> Daha Fazla

Alevi ve Sünni’yi birbirine düşürmeye kalktılar. Dedik ki, “Biz Alevileri canımız gibi seviyoruz.”“Şiileri canımız gibi seviyoruz, Vahabileri canımız gibi seviyoruz onlara da söz ettirmeyiz” dedik. O mantığı da kırdık. Bu kararlılıkla her gün yeni bir yol, her gün yeni bir atak oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2013> Daha Fazla

Esad'ı kurtaralım oradan, Türkiye’ye getirelim. Suriye’de Alevi kardeşlerimiz iktidar olsun. Alevi demek, Mehdi aşığı demektir. Alevilere, Mehdi (as) denildi mi çılgına dönerler sevinçten.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2012> Daha Fazla

Alevilik adı üstünde Hz. Ali’yi sevmek demek. Hz. Ali’yi sevmeyen zaten Müslüman değildir. Ehl-i Beyt’i sevmeyen adam Müslüman değildir. Dini, imanı yoktur öyle adamın.
Bağnazlığa karşıdır Aleviler koçyiğittir, delikanlı, kabadayıdır Aleviler. Herhangi bir yerde Alevilerin kılına dokunmaya kalkarlarsa gök kubbeyi tepelerine geçiririz. Hiçbir yerde eşkıyalık, psikopatlık yaptırmayız.
Alevi demek Allah aşkıyla divane olmuş insan demektir, Allah aşkıyla coşmuş insan demektir. İnsanı severler, hayvanları severler, bitkileri severler. Hacı Bektaş’ın bir resmi vardır aslanla, ceylan kucağında o sevgiyi ifade eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2012> Daha Fazla

Alevilik bir nurdur. Sevgidir, muhabbettir, dostluktur, iyiliktir, güzelliktir Alevilik, anlamı budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2012> Daha Fazla

Alevi kardeşlerimiz candır, çok güzel ahlaklıdır, çok nezih, cesur, vefalı, ince düşüncelidirler. İnsan sevgisiyle doludurlar. Hayvan sevgisi, bitki sevgisi, tabiat sevgisi Alevi kardeşlerimizde çok güzeldir, çok incedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2012> Daha Fazla

Aleviler tertemiz kardeşlerimizdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2012> Daha Fazla

Alevilikte insan sevgisi çok önemlidir. YOBAZLIĞA KARŞI DA BETON GİBİ BİR SİSTEMDİR ALEVİLİK. Yobaz ruhunda ne vardır? Sevgisizlik vardır. Anlayışsızlık vardır, şekilcilik vardır, kabalık vardır, münafıklık vardır, üçkağıtçılık vardır, dürüst olmama vardır, derinlik yoktur. Alevilikte sevgi, derinlik, tutku, incelik alabildiğine güzel, alabildiğine hoştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ağustos 2012> Daha Fazla

Kadın baş tacıdır Alevilerde; çok severler, çok hürmet ederler, çok nezaket gösterirler. Onurlarına, iffetlerine çok düşkün bir topluluktur Aleviler. Sünni kardeşlerimiz de öyledir ama her toplumun içerisinde bir yobaz takımı oluyor.
Alevilerin hanımlara karşı çok sevgileri vardır. Mesela hanımların özgür olması yönünde tavırları çok candandır. Hanımlar beylerle aynı ortamda olur semahta. Bir kısım yobazlar gibi kadınları aşağılamazlar.
Çok olgundur Aleviler. Aklı oturmuş, makul düşünen, yobazlığa karşı çok güzel mücadele etmesini bilen ve sevgiyi çok coşkun yaşayan insanlardır. Hep dost canlısıdırlar. Sözleri güzeldir, konuşmaları güzeldir, hitabetleri güzeldir. Birbirlerini çok severler.
Alevi kardeşlerimiz her yere güzellik saçan, sevgi dolu insanlardır. İnsan, hayvan, bitki sevgisi ve derinlik Aleviliğin muhteşem güzelliklerindendir. Mehdiyet devrinde Alevi kardeşlerimiz son derece rahat, huzurlu olacaklardır, sevinç içerisinde olacaklardır.
Alevilik sevginin, şefkatin, merhametin, güzelliğin, dostluğun, derinliğin bir ifadesidir. Yobazlığa ve yobaz kafaya karşı da Alevi kardeşlerimiz bir kaledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2012> Daha Fazla

Alevilik Hz. Ali'yi sevmektir, güzelliktir, barıştır, akılcılıktır, yobazlığa karşı olmaktır, Resulullah (sav)'i sevmektir, Allah aşkı ile yanmaktır, ince düşünmektir, sevgiyi ön plana almaktır, sevgiyi esas yapmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2012> Daha Fazla

Aleviler sevgi doludurlar, muhabbet doludurlar. Çok kibar, efendi insandırlar. Şefkatli ve koçyiğit delikanlı olurlar ayrıca. Onurludurlar. Yani yüzyıllardan beri bu karakterleri vardır. Onun için ALEVİ KARDEŞLERİMİZİN KILINA DOKUNANIN GÖKKUBBEYİ BAŞINA GEÇİRİRİZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Temmuz 2012> Daha Fazla

Cami aynı zamanda cemevidir. Adı üstünde cem edilen yer. Cemevinde de isterse gider namazını kılar, camide de Alevi kardeşim isterse namazını kılar, sohbet de eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Haziran 2012> Daha Fazla

Alevilik demek, Hz. Ali'yi sevmek, aşk insanı olmak demektir, Allah'ın yarattıklarını sevmek demektir, Allah'ı sevmek, Resulullah (sav)'i sevmek, Ehli Beyt-i sevmek demektir. Coşku demektir. Hayvanları, bitkileri hepsini sever Aleviler. Ve hepsi delikanlı, koçyiğittir.

> Daha Fazla

Şii, Alevi, Bektaşilere nefretle yaklaşmak zulümdür. Ehl-i beyt sevgisi bir güzelliktir.
Dünyadaki bütün hastalıkların kökeni ya strestir ya da korkudur. Kuran ise bunların hepsinin çözümüdür.
Alevilere söz söyletmem, onlar Hz. Ali (a.s.) aşığıdır.
Cemevleri Müslüman kardeşlerimizin ibadethanesidir. CEMEVLERİNİ TAŞLAYAN, CAMİYİ DE TAŞLAR.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."