Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2018> Daha Fazla

Dünyaya barışın gelmesi için tüm gücümüzle gayret etmeye devam edeceğiz. Her zaman savaş, silahlanma ve kan karşıtı olacağız. Dostça sevgi içinde yaşamak, dostça, sevgi içinde ahirete gitmek lazım. Allah’ın istediği budur. Allah insanlardan sevgi ister, barış ister, dostluk ister. Deccaliyetin körüklediği öfkeyi ve kini susturacağız. Savaş için istedikleri kışkırtmayı yapsınlar bu kışkırtmalara prim verdirtmeyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Nisan 2018> Daha Fazla

İslam Birliği, “birleşip diğer ülkelere tahakküm edeceğiz” diye değil, birleşip dünyaya barış, sevgi, dostluk getirmek içindir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2018> Daha Fazla

Allah dev gibi incir ağacına toplu iğne ucu kadar tohumu vesile ediyor. Mehdi de dünyanın barış, sevgi, güzellik bulması için bir vesiledir. Allah’ın izniyle 3-5 yıl içinde Mehdiyet çok netleşmiş olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2018> Daha Fazla

Doğal olan sevgi, barış ve kardeşliktir. İnsanların savaşa ve çatışmaya şaşırması lazım. Anormal olan insan öldürmek için malzeme yapan fabrikalar olmasıdır. Makul, vicdan sahibi insanlar bir araya gelip, “Biz ne yapıyoruz, tüm silahları kaldıralım, kardeşçe yaşayalım” demesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah güzel günleri yakınlaştırsın dünyaya barış hakim olsun. Allah sevgisi her yerde konuşulsun. Allah bizi o kutlu günlere kavuştursun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2017> Daha Fazla

İslam Birliği sevginin, dostluğun, kardeşliğin pekişmesiyle olacak. İslam bir askeri birlik olmayacaktır. Bazıları bunu yanlış anlıyor, “Birleşeceğiz dünyayı ezeceğiz” anlamında bir birlik olacak sanıyorlar. Böyle değil. Bir dostluk ve kardeşlik birliği olacak. Sadece barışı amaçlayan, kan dökmeye karşı olan, birleşmeden amacın silah ve saldırı olmadığını çok iyi vurgulayan, birleşmeden amacın sadece merhamet sevgi ve dostluk olduğunu çok iyi vurgulayan bir birlik olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi’nin gelişindeki ana amaç adalettir. Mehdi sevgiyi, barışı, kardeşliği sağlayarak adaleti tesis edecek. Dünyada adaletin tam tesis edilmesi sadece Mehdiyet döneminde olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2017> Daha Fazla

Sevgi, kardeşlik, muhabbetin tüm dünyaya hakim olmasını istiyoruz. Israrla bu hayati konuların üzerinde duracağız. Sevgi, dostluk, muhabbet, neşe, barış, kalite, sanat isteyen herkes Mehdiyet taraftarıdır. Dünya Mehdiyet özlemi içinde.
Deccaliyetin atakları dünyanın her yerinde insanların canını yaktığı için herkes ittifakla sevgiyi, barışı, güzelliği yani Mehdiyeti arıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2017> Daha Fazla

Barış olması için önce dünyanın Sahibini sevmek, O'nunla dost olmak ve O'na yakın olmak gerekiyor. Dünyanın Sahibini haşa yok saydıklarında dünyanın Sahibi de insanlara huzur vermiyor. Barış talepleri de yüzeyde kalıyor, samimi olmuyor. Barış Allah sevgisiyle hakim olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2017> Daha Fazla

Hiçbir sorun savaşla, çatışmayla çözülmez. Her insana sahip çıkmakla, herkesi arkadaş bilmekle, barışla, sevgiyle, itidalle çözülür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gençlerin neredeyse tamamının güzellik, sanat, kalite, sevgi ve barış özlemi içinde olması Mehdiyetin dalga dalga yayıldığının ispatı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

Dünyaya İslam'ın doğru yol izini, Mehdiyetin, Kuran'ın sevgi, barış, kardeşlik izini bırakacağız. Tüm dünyanın neşeli olmasını istiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Ekonomik refah, sosyal adalet, İslam aleminin birleşmesi ve dünya barışının sağlanması Mehdiyet dışında teknik olarak mümkün değildir.
Dünya barışının sağlanması için tek bir akılda birleşmek gerekir. O da Mehdiyettir. Mehdiyet sanat, güzellik, sevgi, kardeşlik, akıl demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bazı kardeşlerimiz komünizmin sosyal adalet yönünü düşünerek sahipleniyorlar ancak komünizmde sosyal adalet baskıyla, zorla, diktatörlükle oluşturulmaya çalışılır ve aile, din, namus kavramları yoktur. Bu yönleriyle komünizm hiçbir insanın isteyeceği bir model değildir. Sosyal adalet, savaşların bitmesi, barışın hakim olması ve kardeşlik isteyen herkes Mehdiyeti savunmalıdır. Çünkü Mehdiyet tüm bunları kamil anlamda gerçekleştirir. Komünizm proletarya diktatörlüğüyle insanlara dehşeti yaşatırken Mehdiyet sevgiyle sosyal adaleti hakim kılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2014> Daha Fazla

Allah hepimize, bütün milletimize hayır versin. Barış, kardeşlik, sükûnet, sühulet, ferahlık, inşirah versin, fitneden korusun, kardeşi kardeşe düşürmesin. Kardeşlerin arasını bulsun Rabbimiz, onlara dostluğun, kardeşliğin, sevginin ruhunu versin. Enaniyetten, tekebbürden, büyüklük hissinden, makam mevki hırsından Allah korusun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2014> Daha Fazla

Başarıyı Allah meydana getirir. Müslümanları barıştırmak farz. Biz sonuna kadar uğraşacağız. Bu hafta olmasa bir dahaki hafta olur. O hafta olmasa öbür hafta olur. Yani bir şekilde olur. Gayret etmek lazım. Ümit kesip kenara çekilmek olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2014> Daha Fazla

Barışın gelmesi için herkesle ittifak etmek lazım. Masonlarla, Tapınak Şövalyeleriyle, Neoconlarla, CFR ekibiyle aklınıza gelen herkesle. Çünkü aklın yolu bir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2014> Daha Fazla

Biz kanla, silahla hiçbir şeyin halledileceğine inanmıyoruz. Kana silaha, acıya, ıstıraba karşıyız. Sevgiyle, barışla, kardeşlikle, imanla, Kuran’la insanlığın düze çıkacağına inanıyoruz.
Sevgi dilinde bıkma olmaz. Israrla barış, ısrarla sevgi. Mesela iki sene sevgiden bahsediyor üçüncü sene yoruluyor, bırakıyor. Barıştan beş sene bahsediyor altıncı sene götüremiyor. Olmaz. Ömrünün sonuna kadar barışı, sevgiyi savunacak. Farz bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2014> Daha Fazla

Biz silaha karşıyız, kana da karşıyız. Kurşuna karşıyız. Kan kokusu, barut kokusu istemiyoruz. Mis gibi gül koksun etraf.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2014> Daha Fazla

Sen zulmü öğretirsen adam da zulmü uygular. Merhameti, aklı, konuşmayı, ikna metodlarını, bilimsel delilleri öğret. Hepsinin üstünde Allah sevgisini, Allah korkusunu öğret.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2014> Daha Fazla

Kuran’da şiddet yok, Kuran’da savunma vardır. Zalim saldırırsa kendimizi savunuruz, Kuran’da baskı yok. Müşrik, kafir saldırınca koruyorsun kendini. Ayet açık “dinde zorlama yoktur” (Bakara Suresi, 256) diyor. “Ey kafirler, sizin dininiz size bizim dinimiz bize” (Kafirun Suresi, 6) diyor. Nerede burada zorlama?

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2014> Daha Fazla

Belanın adamı olursan, belanın adamı üstüne çöküyor. Kanın adamı olursan, kanın adamı üstüne çöküyor. Kan kanı, şiddet şiddeti, ölüm ölümü getiriyor. PKK’lının özelliği kahpece adam öldürmek. Kahpece adam öldüreni açıkça adam öldüren öldürüyor.
Allah zalimi zalime musallat ediyor. İnsanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesinden bahsediyor Kuran. Hatta halk arasında vardır; “Dinsizin hakkından imansız gelir” diye.
Zulmü arayan zulme müstahak oluyor. Zulmü teşvik edersen, belayı, kanı teşvik edersen, bela seni boğuyor. Kan seni boğuyor. Sevgiyle yaklaşmış olsaydın sevgi gelecekti. Kan istedin karşına kan geldi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2014> Daha Fazla

Cihad ‘cehd etmek’ gayret etmek demektir. Adam ‘cihad’ı’ doğramak olarak anlıyor. Birisini sen doğrayarak ikna edeceğine, fikirle ikna etsen daha doğru değil mi? Sen adamı doğradığında adam yok olur, bir daha Müslüman olamaz o! Tebliğ yaparsan, anlatırsan iman eder.
Şiddet terörü meydana getirir, dehşeti meydana getirir ve dinsizlerin, zalimlerin ekmeğine yağ sürmüş olursun. Nerede şiddet varsa orada dinsizlik yayılır. Din huzur ortamında yayılır, sevgi ortamında yayılır, merhamet ortamında yayılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2014> Daha Fazla

Yaşamak için yaşatmayacaksın mantığı çok egoistçe ve çok acımasız bir tavır. Öyle yaşamanın bir anlamı yok ki, hiç yaşama daha iyi o zaman. Öyle egoistçe, vahşice yaşayacaksan hiç yaşama. İnsan gibi yaşamak için yaşanır. Müslümanca yaşamak için yaşanır. Vahşice yaşamak için yaşanmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2014> Daha Fazla

Dünyada iyiler, sevenler, sevgiyi arayanlar her yerde birbirini arayıp bulmalı. Bunu hızlandırmak lazım. Dehşeti, terörü, anarşiyi isteyenler birbirlerini buluyorlar; koruyup kolluyorlar, her yerde destekliyorlar. Ama sevgiyi savunanların birçoğu bundan habersiz. Sevgiyi savunanların birbirleriyle çok iyi bağlantıda olması lazım, bunun için çok uğraşmak lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2014> Daha Fazla

İyiler, güzeller, doğrular, sevgi dolu insanlar birbirlerini kalben seviyorlar uzaktan; ama bir araya gelmenin yolunu bulamadılar. Bir araya gelmenin yolunu onlara Moşiyah yani ahir zaman Mehdi’si gösterecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2014> Daha Fazla

Sevgi üslubuna geçiş için liderlerin güçlü atak yapması lazım. Bir araya gelip sevgi üslubunda anlaşmaları lazım. Bundan sonra ısrarla sevgiden bahsedelim diye karar almaları lazım. Pek çok siyasinin ağzından sevgiyi duyamıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2014> Daha Fazla

Kinin yerini sevgi alsın. Kavganın yerini barış alsın. Cenab-ı Allah bizden sevgi istiyor. Dünya hızla belaya doğru koşmak istiyor. Allah bu belayı kaldırıp yerine sevgiyi hâkim kılacak, inşaAllah.
Sevgi insanları, dünyaya hakim olanlar onlardır; ama dağınıklar, dağınık oldukları için de güçleri az oluyor.
Sevgi insanları dünyanın her tarafında var, ciddi bir güçler, ama bir araya gelmediler daha. Allah o vakti bize doğru sürekli yaklaştırıyor.
Kim kavgayı körüklerse ona sempati duyuyorlar. Kim kan dökülmesini teşvik ediyorsa ona muhabbet duyuyorlar, onu değerli görüyorlar. Bu da şeytanın teşvikiyle oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2014> Daha Fazla

Yastan bir şey çıkmaz. Yas çok pasif bir hareket; ağlıyorsun sadece veyahut üzülüyorsun yahut neşesiz oluyorsun. Yas bir çözüm değildir, İsrail ve Filistin’i barıştırmak bir çözümdür. Barış için de her iki tarafla bağlantı kurmak çözümdür. Bir tarafa kızgın olup bağlantı kurmazsan barış olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Temmuz 2014> Daha Fazla

Barışı istemek farzdır. Sulhu istemek farzdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2014> Daha Fazla

Şiddet şiddeti getirir. Ancak sevgiyle, merhametle, dostlukla, kardeşlikle Libya’da denge olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2014> Daha Fazla

Müslümanlar arasında taraf olan bertaraf olur. Müslümanlar arasında taraf olmak haramdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2014> Daha Fazla

Şiddet şiddeti doğurur. Şiddet şiddeti doğururken de şiddet eğitimi yapılmış olur. Mesela Suriye, Irak şiddetin okulu oldu, muazzam zemini var. Ama mehdiyette sadece şefkat, merhamet, sevgi, dostluk, kardeşlik, barış ve akıl hakimdir. Mehdiyete yanaşmaya mecbur olacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2013> Daha Fazla

Allah'ın asıl istediği barıştır. Allah kavga istemez. Kavgayı Allah imtihan vesilesi olarak meydana getirir. Kavgayı kaldıran, o fitneyi izale eden kimdir? Allah'tır. Müminleri de vesile eder, barış ortamını meydana getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2013> Daha Fazla

Müminlerin arası açıldığında aralarını bulup düzeltmek farzdır. Gücün yettiği kadar. Sen gayret edeceksin, sebebe sarılacaksın; olur veya olmaz. İki Müslüman cemaat- topluluk birbirine düştüğünde ona müdahale farzdır. Aralarını düzeltmek için gayret etmek farzdır. Sen o ibadeti yapmakla mükellefsin, namaz gibi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2013> Daha Fazla

İyi niyetle yaklaşan, sevgiyi, barışı, güzelliği, dostluğu, dünyanın sevecenlik içinde yaşamasını isteyen herkes bizimle doğal müttefiktir. İlimle, irfanla, kardeşlik bağıyla tabii ki destekleriz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2013> Daha Fazla

Teröre, anarşiye karşı en güzel çözüm Sahabe İslamı’dır. Hristiyanlığın da rahatça hareket edebileceği sistem budur, Museviliğin de rahatça hareket edeceği sistem budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2013> Daha Fazla

Bütün güç Allah’ın. Barış sağlanmayacak bir şey değil, dostluk sağlanmayacak bir şey değil. Ama son derece iyi niyetli olmak lazım, çıkar peşinde olmamak lazım. İki tarafın çıkar hırsı varsa mutlaka kavga çıkar. Mehdiyet çıkarsız olduğu için, samimi olduğu için sevgiyle her şeyi halledebiliyor.
En şiddetli kavgada bile arayı bulmak mümkündür. Yatıştırıp asgari müşterekle ittifak ederek kavga sonlandırılabilir, karmaşa sonlandırılabilir.
Ülkelerle sevecen ve uzlaşıcı bir politikayla bağlantı kurmak lazım. Örneğin Esad daha en başında ikna edilebilirdi. Olanlar uzun süre seyredildi. Ama yine geç kalınmış değil. En şiddetli kavgada bile arayı bulmak mümkündür. Meselelerde açmaza girmek diye bir konu olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2013> Daha Fazla

Özgürlük, barış Kuran’ın emridir. Allah’ın bize verdiği bir nimettir, cennetin özelliğidir. Mümin zaten hep özgürlük ve barış isteyecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2013> Daha Fazla

Mehdiyet insan öldürmeye set koyan bir sistemdir; insan öldürmekten, kandan, feryattan tiksinir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2013> Daha Fazla

Türkiye'de kim savaş istiyor da barışa ikna etmeye çalışıyorsunuz? Kimse savaş istemiyor, buna milletimizi ikna etmeye çalışılmasına gerek yok. Bizim milletimiz çok asil ve sevecendir, zaten savaştan kaçınır. Sanki milletimizin anlayışı eksik gibi göstermek çok ayıp. Kan akmasını kimse istemiyor, askerimiz can havliyle kendini savunuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2013> Daha Fazla

Barış yanlılarının, sevgi yanlılarının çok kararlı olmaları gerekiyor, azimli olmaları gerekiyor. Caydırmaya çalışabilirler, yolumuzdan çekmeye çalışabilirler; azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2013> Daha Fazla

Özgürlük, barış ve sevinç insanın beynini açar.
Biz barışı savunanlar çok iradeli olmamız lazım. Zorluklara karşı dirençli olacağız, zorluklar bizim sevincimiz olacak. Yanlış insanları da daima şefkatle düzeltmeye çalışacağız.
Sevgiyi ve barışı savunanlar her devirde galip gelmişlerdir. Allah'ı seven insan mutlaka üstün gelir. Şiddeti savunanlar, deccaller de her devirde mağlup olmuşlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2013> Daha Fazla

Savaşı deli olan kabul eder. Savaş aklı başında birinin kabul edebileceği bir şey değildir. Acımasızlık, kan dökmek neden olsun? Akıllı insanlarız biz, konuşarak her şeyi hallediyoruz.
İnsanlar telkine açıktır; savaşı telkin edersen savaşa gider, barışı telkin edersen barışa gider. Nefret telkini verirsen nefrete gider, sevgiyi telkin edersen sevgiye gider. İnsan ruhu sevgiye yatkındır. Savaşı telkin edenler cazgır olduğu için bu telkin biraz güç buldu. Yoksa barışı, sevgiyi bir anlatsak gençliğe, insanlara bir anlatsak herkes coşkuyla kabul eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2013> Daha Fazla

Müslümanların iddialı olacakları yön savaşçı yönleri değil de, barışçı yönleri olması lazım. Ve herkesi kucaklayan bir ruh Müslümanlarda olması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2013> Daha Fazla

Savaş dünyası, kan dünyası, kargaşa dünyası barış dünyasını teslim alıyor. Şiddet dünyayı teslim alıyor. Ona karşı yapılacak olan, Kuran ahlakının dünyaya hâkim olması için gayret etmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2013> Daha Fazla

Sulhun yolu, karşı tarafı bilimsel delillerle ikna etmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2012> Daha Fazla

Barış için Hicri 1400’den sonra Mehdiyet devreye girdi. Çünkü Kral Mesih’i yani Mehdi (as)’ı 1980’lerde dünyaya Cenab-ı Allah görevli olarak sundu. Ve İsa Mesih de 2002’lerde göreve başlamış oldu dünya barışı için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2012> Daha Fazla

Müslüman barış insanıdır, sevgi insanıdır. Barışı ve sevgiyi; sanatı ve bilimi hep gündemde tutmak lazım hep, kesintisiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2012> Daha Fazla

Mesihiyetin etkisi her yerde görülüyor. Kan mümkün mertebe azaltılıyor. Ama bir zaman gelecek, kan hiç olmayacak. Savaş hiç olmayacak, silah hiç olmayacak, düşmanlıklar hiç olmayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2012> Daha Fazla

Barışın bir dili vardır. Nezaket dili, sevgi dili, şefkat dili.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2012> Daha Fazla

Benim bir anafikrim vardır: Ben zulmü hiçbir zaman için takdir etmem. Biz Mehdi talebesiyiz, Mehdiyette kan yok, zulüm yok, acı yok. Nerede varsa karşıyız.
İsmailoğullarından kim adam öldürürse zulüm yapmıştır, İsrailoğullarından da kim adam öldürürse zulüm yapmıştır. Biz her türlü cinayeti kınıyoruz.
Mehdi (as)’ın dışında barışı kimse sağlayamaz. O sevgiyi kimse sağlayamaz. SEVGİ ÖĞRETMENİ MEHDİ (AS)’DIR. ŞEFKAT ÖĞRETMENİ MEHDİ (AS)’DIR.
Zulmü hiçbir zaman takdir etmeyiz. Kim zulüm yapıyorsa ona karşıyız. Bizler Mehdi talebesiyiz. Daima barıştan, sevgi ve şefkatten, kardeşlikten yanayız.
Yatıştırıcı tavrımızla, birçok olayda sükunete biz vesile oluyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2012> Daha Fazla

Filistin halkının barışa davet edilmesi Kuran’la, hadisle olursa bu yumuşatıcı, kalpleri ferahlatıcı olur. Kan dökücülere fırsat vermemek için Filistin’de de, İsrail’de de dilin, üslubun olgun, Kuran üslubu, Tevrat üslubu olarak kullanılması lazım. Aksi yıkıcı olur.
Barışı savunurken, barışı yıkan bir üslup kullanmak olmaz. Barışın özel dili vardır. Barışın dilinde kızdırıcılık olmaz, öfkeyi tahrik olmaz, kabadayılığı tahrik olmaz, kabadayı üslubu olmaz.
Barışın tesisi için, kabadayı üsluptan herkesin kaçınması lazım.
Türkiye, Mısır, İsrail birleşse şahane olur. Bölge barış denizi olur. Barış ırmağı olur. Şahane bir ortam olur ama illaki bunu Mehdi (as) yapacak işte. Kimse yapamıyor. Allah illa ki Sahib-i Zaman’a, Zamanın Sahibine o şerefi veriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2012> Daha Fazla

İsrail – Filistin arasındaki ateşkes, Kral Mesih yani Mehdi (as)’ın talebiyle sağlanmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2012> Daha Fazla

İsrail’le Filistin’in savaşmasına müsaade etmeyiz.
İsrail ve Filistin, Mehdi (as)’ın hakemliğinde cennete dönecektir.
Mehdiyetin sıcak, dost ruhu varken bu acılar gereksiz yere yaşanıyor. İsrail-Filistin hepimiz dost olalım, kardeş olalım.
İsrail-Filistin arasında ılımlı cümleler kullanılması, kızdırıcı, sert söylemlerden kaçınılması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2012> Daha Fazla

Şeytan devreye girmiş, kardeşi kardeşe düşürüyor. İsrailoğulları ve İsmailoğulları aynı peygamberlerin evlatları. Bölge Allah’ın izniyle güzelleşecek ama Mehdi zuhur ettiğinde inşaAllah.
Mehdi (as) olmadan barış olmuyor. Her iki taraf Filistin ve İsrail için de Moşiyah Mehdi (as) ilaç gibi adeta, mutlaka şart. Yoksa bunun önü sonu gelmez, gelmiyor da. Boş yere acı çekiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2012> Daha Fazla

İsrail-Filistin çatışmalarında bir kör dövüş var, kör kavga var. Bu, makul bir akılla makul bir mantıkla ortadan kalkar. Bu da ancak Mehdiyettir. Mehdiyet aklıyla mümkün olur.
İsrail’in yapacağı sürekli Moşiyah’ı Allah’tan istemek, Kral Mesih’in zuhurunu Allah’tan istemektir. Filistin’in de yapacağı Allah’tan sürekli Mehdi (as)’ı istemek ve İttihad-ı İslam için gayret etmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2012> Daha Fazla

Hep sevgiyle, barışa çağırarak, kardeşlikle hareket edeceğiz, hiç kimseye düşman olarak olmaz. Çünkü, “Sana kötülük edene iyilik et. Bir de bakarsın ki sana dost olmuştur” diyor Cenab-ı Allah. Mucize, ne güzel.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) güzelliği, barışı, kardeşliği, sevecenliği esas alacak. Şiddeti esas almayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2012> Daha Fazla

Türkiye ile İran birleşirse tüm bölge barış adası haline gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2012> Daha Fazla

Her inançtan insana karşı şefkatli olmak lazım. Kan akıtmadan, olay çıkartmadan, can yakmadan savaşsız bir dünyayla insanları kardeşçe bir arada yaşatmak mümkün. Bu da ancak İttihad-ı İslam’la olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2012> Daha Fazla

İstersen üç yüz bin kişiyi öldür, değişmez. Onunla netice alınmaz. İmanla, Kuran’la, akılla, felsefeyle, bilimle, sanatla, sevgiyle, şefkatle, merhametle, adaletle, demokrasiyle netice alınır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2012> Daha Fazla

Şiddetle hiçbir şekilde netice alınmaz. Hamasi nutuklarla da netice alınmaz. Mutlaka sevgiyle, akılla, bilimle mücadele gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2012> Daha Fazla

Cihad; cehd etmek, gayret etmektir, adam öldürmek değildir ki.
Din kanı yasaklıyor. Damla kanı yasaklamış Peygamberimiz (sav), haram kılmış.
Din kan dökmeyi söylemez. Dindar olduğunu zanneden faşistler kan döker. Veyahut dindar olduğunu iddia eden komünistler kan döker.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2012> Daha Fazla

Dünya’nın hakkıdır, barış içinde yaşamak. Bizi alıştırtırdılar savaşa. Savaş ne demek? Toplu katliam. Toplu katiller ordusu demektir. Mafya, gaddarlık, zalimlik, psikopatlık, kan dökmek dehşet verici bir olaydır. Biz ısrarla Peygamberimiz (sav)’in bize söylediklerini, yani Allah’ın bize söylediklerini uygulayacağız.
Dünya’da barışın oluşması için, kavganın son bulması için, kan akmasının durması için, silahların kalkması için vargücümüzle gayret etmemiz gerekiyor. Kardeşlerimiz “Bizim ne gücümüz olabilir ki?” diye düşünebilirler. Gayret etsinler. Ben buradayım. 2017’lerde de buradayız. 2019’larda da buradayız. Dediğimin aynısıyla gerçekleştiğini görecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2012> Daha Fazla

Şeytan insanları birbirine düşürdü. Mehdiyet bu belayı durduracak. Adam öldürmek için silah yapmak ne korkunç bir şey!

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2012> Daha Fazla

Kanla revanla bir yere varılmaz. Barışla, sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle, iyilikle, Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle varılır.
Bombalama, asma, kesme hiçbir zaman için hoş şeyler değil. Akılcı anlatımla, ilimle, sevgiyle, bilimle, sanatla meseleleri halletmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Temmuz 2012> Daha Fazla

Savaş zordur, kavga zordur. Adamlara diyoruz ki “Dünya kardeş olacak”. “Olur mu ki?” diyor. “Çok zor şey söylüyorsun sen” diyor. Şeytan zor gösteriyor. Gayet kolay, en kolay olanı söylüyoruz.
Haksız yere kan dökmek çok büyük zulümdür, acımasızlıktır. Cennete giremez öyle insanlar. Küfredenler, ağzını bozanlar, saldırganlaşanlar, insanlara nefret sunanlar, insanları sevmeyenler cenneti unutsunlar inşaAllah, Allah’ın dilemesiyle.
Ta Habil, Kabil olayından beri insanlarda bir savaş ruhu var, kan dökme ruhu var. KAN DÖKÜLMESİNİ ALLAH ŞEYTANİ GÖRÜR. ALLAH, BARIŞI ESAS ALIR.
Aslında barış da, rahatlık da, sevecenlik de, sevgi de çok kolay da insanlara karmakarışık ve zor gösteriyorlar. Yobaz takımı da küfrederek, saldırarak, hakaret ederek, kadınları ezerek, insanları mutsuz ederek, insanlara eziyet ederek dinin hâkim olacağını düşünüyorlar. Allah’ın onları beğeneceğini düşünüyorlar. Hâlbuki Allah insanların eziyet çekmesini istemiyor “Allah size eza edip de ne yapsın?” diyor Cenab-ı Allah. ALLAH DAİMA BARIŞI İSTİYOR.
Önümüzdeki günlerde artık savaşçı dünyanın yerini barışçı dünya almaya başlayacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2012> Daha Fazla

Türkiye kan döken süper güç değil, kan durduran süper güçtür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2012> Daha Fazla

Anlaşın, herkes silahları kaldırsın, Mehdi'ye tabi olun, o savunmaya harcanan katrilyonlar fakire fukaraya yiyecek, elbise, kıyafet, araba, ev olarak dağıtılsın. Siz de rahat edin, onlar da rahat etsin. Öbüründe hem kan dökme var, ızdırap var, acı var. Yenen de yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2012> Daha Fazla

Yobazlığın zaten ana düşüncesi “benim gibi olmayan yaşamasın”dır. Ama bizler yani Hz. Mesih taraftarları, Hz. Mehdi (as) taraftarları daima barışı, kardeşliği savunuyoruz. Fikir hürriyetini savunuyoruz. Aydın olmayı, bilimle hareket etmeyi, sanatla hareket etmeyi, Allah’ın hükümlerine sıkı sıkı sarılmayı hedefliyoruz.

A9 TV, 1 Mayıs 2012> Daha Fazla

Barışı korumak, sevgiyi korumak, aşkı korumak, geliştirmek öyle kolay iş değildir. Çok özen göstereceksin. Bir kere son derece sabırlı olması lazım insanın. Şefkatli, anlayışlı olacak. Derin düşünecek ve fedakar olacak. Diğerkâm, özenli olacak. O şekilde muhafaza edilir. Öbür türlü her an denge bozulabilir.
Barışın, sevginin halledeceği bir şeyi kavgayla halletmeye kalkıyorlar. EN GÜZEL SİLAH SEVGİDİR. Sevgiyle halledilmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2012> Daha Fazla

Vatanseversen, fakirleri koruyorsan o zaman Mehdiyet’i savun. Barışı istiyorsan Mehdiyet’te var. Sosyal adaleti istiyorsan mal bolluğundan en fakir adam dahi “o kadar çok mal oldu ki, utanıyorum artık” diyor, malını geri götürüp veriyor Mehdiyet devrinde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Nisan 2012> Daha Fazla

Yapılacak şey kavga değil, barıştır. Kin, nefret, düşmanlık değil; sevgi ve dostluktur. Ne yapacağız? Bütün bölge ülkelerini kucaklayacağız. Yunanistan’ı kucaklayacağız, Ermenistan’ı kucaklayacağız, İsrail’i kucaklayacağız. İslam’ın sıcak, candan, sevecen ruhunu onlara göstereceğiz. Koruyup kollayacağız.

13 haziran 2011, A9 TV> Daha Fazla

“Allah birdir” diyenlerin, Allah’ın birliği konusunda ittifak etmeleri lazım. Çünkü dünyada Allah’sızlık hâkim. Darwinist, materyalist düşünce dünyanın yüzde doksanını Allah’sız, Kitapsız hale getirdi. Ona karşı Hıristiyanlar, Museviler, Müslümanlar da birbirleriyle uğraşırsa deccalın ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. “ALLAH BİRDİR” DİYENLERİN ALLAH’IN BİRLİĞİ KONUSUNDA MUTLAKA İTTİFAK ETMESİ GEREKİYOR, BİRLİKTE HAREKET ETMELERİ GEREKİYOR.

17 Mayıs 2011; A9 TV ve Gaziantep Olay TV> Daha Fazla

Sabırla ve ısrarla barışı savunmak lazım, kardeşliği savunmak lazım, sevgiyi savunmak lazım. Savundukça, gemi gibi yara yara ilerliyoruz. Böyle ilginç bir yapısı vardır barışı, kardeşliği, sevgiyi savunmanın. Hiç yerinde durmaz, sürekli gelişir ve ilerler ama çok ısrarlı ve kararlı devam edilmesi lazım.

> Daha Fazla

Müslümanların büyük kısmı birbirine düşmanlık yapıyor. Hz. Mehdi (as) olmadan Müslümanlar birlik olamıyor. Deccaliyet kanlı pençesini gösteriyor, çözüm Mehdiyettir. Her gün deccaliyet var, her gün Mehdiyet olacaktır.
KANDAN ALLAH'A SIĞINALIM, ALLAH DAMLA KANI DAHİ İSTEMİYOR. İdeal olan dünyanın cennet gibi olmasıdır. Kan, irin cehenneme has kötülüklerdir. Peygamberimiz (s.a.v.) hep yatıştırıcı olmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) sadece düşmandan kurtulma ve savunma amaçlı hareket etmiştir. MÜSLÜMAN’IN KITALDEN KAÇINMASI GEREKİR. FİTNECİLİK TAKVA OLMAK DEĞİLDİR. FİTNE ADAM ÖLDÜRMEKTEN DAHA KÖTÜDÜR.

25 Temmuz 2011, A9 TV> Daha Fazla

İSLAM DÜNYAYA GÜLER YÜZLE, SEVGİYLE, BARIŞLA, KARDEŞLİKLE HAKİM OLACAK. Damla kan akmayacak. Bütün silahlar kaldırılacak. Bütün silah sanayi kaldırılacak. Dünyaya huzur, güvenlik ve barış hakim olacak... DÜNYA HUZUR ÜLKESİ OLACAK.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."