Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2018> Daha Fazla

Dünyaya ilk geldiğimizde insan ilk başta şuurlu bir değerlendirme yapamıyor. Okul bitirilir, üniversiteye gidilir, evlenilir, herkes hayat mücadelesi içinde yaşamaya çalışır diye biliyor büyük çoğunluk. Ama dikkatlice baktığımızda her şeyin beynimizin içinde yaratıldığını ve dışarıda maddenin sadece gölge varlık olarak olduğunu görüyoruz. Tek bir saate, tek bir bardağa baktığımızda Allah’ın varlığını açıkça görüyoruz. Allah’ın varlığını görür görmez, tek bir atomun yapısında muhteşem bir Akıl ve düzen olduğunu da görüyoruz. 15 milyar yıldır hareket eden atomlar bir kez bile birbirine çarpmıyor. Bir elektronun içindeki alemi düşünün. Allah’ın büyüklüğü muazzam. Bu muazzam büyüklük karşısında okul bitirmek, iş sahibi olmak vs hayatın tek amacı olamaz. Ve hayatının tek amacı Allah olan insan için hayatının her detayı mükemmeldir, yağ gibi akar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2018> Daha Fazla

Bir ekranın başına yapışık yaşıyoruz. Büyük bir güç bize bu ekranda görüntü izletiyor. Görüntüde hep düzgünlük ve muntazamlık var. Atomlar, çiçekler, meyveler her şey düzgün. Böyle bir durumda bu güzellikleri yaratan Güç’ü haşa yok saymak hiç yokmuş gibi davranmak çok büyük zulüm olur. Sonsuz Akla sahip olan Allah’ı sevmek çok zevklidir. Mümin tüm dikkatini Allah’a imana, Allah’ı çok samimi sevmeye ve Allah’ın yarattıklarını sevmeye verecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mart 2018> Daha Fazla

Münafık ruhu olmadığı için maddenin hakikatini hiçbir zaman anlayamaz. Tarif edilse bile bir türlü kavrayamaz. Bu harika bir durumdur. İstenildiği kadar tarif edilsin bir türlü anlayamaz ve kavrayamaz. Çünkü ruhu yoktur. Makina gibi bir varlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2018> Daha Fazla

Cennete hazırlık için maddenin hakikatini düşünmek önemlidir. Telefonu açıyoruz sevdiğimiz telefonun içinde yaratılıyor. Aslında bu çok büyük bir harika. Ama insanlar sebeplere o kadar kapılmış durumdaki bu yönünü pek düşünmüyor. Allah istese o insanı o anda karşında da yaratır. Ekranda yazılar oluyor, karşıda biri yazıyor diye düşünüyorlar. Her bir harfi Allah yazıyor. Dünyada bu görüntü sistemini iyi kavrayan insan cennette yaratılışın nasıl olacağını daha iyi anlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Aralık 2017> Daha Fazla

Allah’ın imtihanı her zaman adildir. Biz Allah’ın sırlarını tam anlayamayız. Zamanın ne olduğunu bilmiyoruz, nerede olduğumuzu tam olarak bilmiyoruz. Zaman ve mekan mutlak zannediliyordu, her ikisinin de algı olduğu, beynin yorumu olduğu anlaşıldı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Aralık 2017> Daha Fazla

Beynin içine bakmak imanı çok derinleştirir. Beynin içine bakan insan maddeye dair tüm inancını baştan gözden geçirecek. Tüm kainatı mercimek kadar yerin içinde görüyoruz. Bunu fark eden insanın iman etmemesi mümkün değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2017> Daha Fazla

İnsan aklı civa gibi dağılır. Sürekli toplamak gerekir. Serbest bırakıldığında dağılarak insanı yorar. İmanda sabitlendiğinde ise kafan çok rahat eder. Dünyaya gerçekçi bakmak lazım. Bilim dışarıda renk, derinlik, koku, ses olmadığını söylüyor. Ama beynin içinde 3 boyutlu, derinlikli, renkli, ışıl ışıl bir dünyayı yaşayan bir varlık var. Bir insanın milimetrenin milyarda biri beyni olsa bile sırf bu bilgiyi düşündüğünde iman eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2017> Daha Fazla

Hiç kimse paranın gerçeğiyle, altının gümüşün gerçeğiyle muhatap olmaz. Hiç kimse köşkünün, yatının, arabasının gerçeğiyle muhatap olamaz. Sadece beyninde bunların filmini seyreder. Şu ana kadar tek bir insan dahi malın mülkün dışarıdaki haliyle muhatap olmamıştır. Tek bildiği beyninde kendine izlettirilen filmdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2017> Daha Fazla

Herkes beyninin içindeki arabayı kullanır. Beyninin dışında bir arabayı kullanan bir varlık yok. Her insan beyninin içindeki evine gider, beyninin içindeki çocuklarını sever, beyninin içindeki eşiyle konuşur. Bu, bilimsel bir gerçektir. Çekindikleri için açıkça bu gerçeği ifade etmiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

Maddenin hakikati konusunda bilim samimi olmalı. Maddenin ruhun bir inancı olduğunu samimi olarak açıklamalı. Araba 50 metre uzakta diyor. Peki neye göre? Beynin içindeki yoruma göre. Dışarıda gölge varlıklar var, iddia edildiği tarzda madde yok. Maddeye dair bilgimizin tamamı ruhun yorumuna dayalıdır.
Ahireti ve dünyanın amacını doğru anlamaları için insanların önce temeldeki bakış açılarını bilimsel, doğru zemine oturtmaları gerekiyor. İnsanlar madde var, maddeden ruh meydana gelir inancındalar. Beynimiz olmasa his, duygu, şuur olmaz sanıyorlar. Tam tersine ruhtan madde meydana geliyor. Elde somut olan delil ruh. Maddeye ait somut delil yok. Ama ruha ait somut delil var. Madde inanç olarak var. Olması gerekir diyoruz. Neye göre? Beynimizin içinde ruhun gördüğüne göre. Beynimin içinde gördüğüme göre dışarıda da olması gerekir diyor insanlar. Dolayısıyla madde inanç olarak var, ruh ise kesin somut olarak var. Ruhun meydana getirdiği imaja madde diyoruz. Bu bilimsel bir gerçek. Bunu anlayan ahireti, dünyanın gerçeğini de çok net anlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

Beynin içindeki görüntüyle muhatap olmamıza rağmen dünyanın bu kadar gerçekçi olması Allah’ın sanatıdır. “Araba nerede” diyoruz “karşıda” diyor. Oysa beyninin içindeki arabayı görüyor. “Masaya dokundum” diyor, “masa nerede” diyoruz, “parmağımın ucunda” diyor. Oysa sadece beynindeki elektriği dokunma olarak algılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

5 duyunun ruhtaki yorumuna madde diyoruz. Her şey metafiziktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2017> Daha Fazla

Şu anda içinde yaşadığımız boyut gözümüze yapışık bir perde gibidir. Cennet hemen o perdenin ardındadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2017> Daha Fazla

Beyne gelen elektriği görüntü olarak algılayan ruhtur. Evrim ruhu açıklayamaz. Beyne gelen sadece çok zayıf bir elektrik. Ama gözü olmadığı halde bu elektriği 3 boyutlu rengarenk bir dünya olarak gören biri var. Evrim beyinde gözü olmadan gören, kulağı olmadan duyan, dili olmadan tadı alanın kim olduğunu açıklayamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Temmuz 2017> Daha Fazla

Beynin içinde tat alan, duyan, gören, hisseden biri var. Materyalistler ve evrimciler bu gerçeği hiç akıllarına dahi getirmek istemiyorlar. Lenin de maddenin gerçekliğinin yani beynimizde bir görüntüyle muhatap olduğumuzu hiç düşünmek istemiyor, bunu tehlike olarak görüyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2017> Daha Fazla

Maddenin hakikatinin nasıl olduğunu hiçbir insan bilemez. Dışarıda olduğu düşünülen madde ile hiçbir insan doğrudan muhatap olmadı. İnsanın maddeye dair tüm bilgisi 5 duyusundan gelen toplamdan ibaret. İnsan dışarıda ne olduğunu bilmiyor, sadece beyninin içindeki algıyı biliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2017> Daha Fazla

Beynin dışında mutlak sessizlik ve simsiyah karanlık vardır. Işık ve ses beynin yani ruhun yorumudur. Kimileri maddenin gerçeği konusunu düşünmekten kaçınıyorlar ve bu konuda beyinlerini uyuşturuyorlar. Allah’ın ruhunu fark eden böyle yapmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Hiçbir insan maddenin aslını görmemiştir. Hiçbir insan beyninden dışarı çıkıp maddenin gerçeğiyle muhatap olmamıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mayıs 2017> Daha Fazla

Göz görmez. Tüm gözler kördür. Göz sadece beyne elektriği iletir, beyinde gözü olmayan biri bu elektriği rengarenk görüntü olarak görüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah gözü sadece bir sebep olarak yaratmış. Gözden beyne ulaşan elektrik de çok zayıf. Görüntüyü doğrudan ruh görüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2017> Daha Fazla

Bir insanın görme, duyma, dokunmadaki sistemi bildiği halde Allah'ı hiç anmaması asla anlaşılır bir şey değil. Çok büyük bir gaflet.
Kulağa gelen atomları ve elektriği beyinde konuşma, müzik, tiz ve bas ayarı yapılmış şekilde duymak hayranlık uyandırıcı bir mucize. Kulaktan gelen elektrik kalitesini insan sadece uğultu olarak algılayabilir. Ama müzik olarak duyuyor, yönü biliyor, bas tiz ayrımı yapıyor.
Görmenin gözle bir alakası yok. Göz sadece elektriği nakleden konumunda. Görüntüyü beynin içinde ışıl ışıl gören biri var. Görüntünün oluşması için beyne gelen elektrik çok zayıf bir elektrik. Bu zayıf elektriği 3 boyutlu net görüntü olarak görmek büyük mucize.
Işık ve renk çok büyük olay. Kapkaranlık beynin içinde çok detaylı renkli görenin kim olduğu üzerinde Darwinistler hiç düşünmek istemiyorlar. Sesin duyulması, sesi idrak eden bir şuurun olması çok harika bir olay. Hisseden, duyan, kokuyu alan kim? Bunlar çok büyük mucizedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2017> Daha Fazla

Beynin içinde gözü olmadan gören kimdir? İnsanlar bunu sorgulamalı.Elektrik sinyallerini üç boyutlu mükemmel bir görüntü olarak gören ruhtur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2016> Daha Fazla

Dışarıda müzik yok. Her insan müziği beyninin içinde duyuyor. Dışarıda sadece ses dalgaları var, sesi müzik olarak algılayan ruhtur. Ruhun müziği duyması için elektriğe, ses dalgasına ihtiyacı yoktur. Ses dalgası, beyne ulaşan elektrik hepsi sadece sebep olarak var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2016> Daha Fazla

Beyne ulaşan çok düşük amperli elektriği insan konuşma, müzik, ses olarak duyuyor. Ses beyinde doğrudan Allah tarafından dinletiliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2016> Daha Fazla

Allah o kadar çok harika yaratıyor ki insan nereye baksa harikalık görüyor. En büyük harika ise insan beyninin içi. Beynin içinde gözsüz gören, kulaksız duyan biri var. Bu hakikatin iman dışında hiçbir açıklaması yok. Göz sıvı bir yapının içinde oradan ışık geçip ters olarak görüntü oluşuyor, çok düşük amperde elektriğe dönüşüp beyne gidiyor ve beyinde o düşük elektrik mükemmel renkli çok net bir görüntüye dönüşüyor ve gözü olmayan biri bu görüntüyü görüyor. Bu büyük bir harika.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2016> Daha Fazla

Allah sazdan zevk almayı nimet olarak yaratmış. Sazdan ses çıkmaz, kulak bir şey duymaz. Titreşimi müzik olarak yaratan Allah'tır. Ruh Allah'ın sanatından zevk alır. Ruhu ilgilendiren dışarıdan gelen düşük amperli elektrik akımı değil, Allah Katı’nda yaratılandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2016> Daha Fazla

Her insanın iki gözü de kördür. Göz elektrik akımını beyne ileten cihaz hükmündedir. Beyinde gözü olmadan görüntüyü gören biri var. Beynin içinde kulağı olmadan müziği dinleyen kimdir? Evrimciler bir kere bile bu hayati konu üzerinde durmuyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2016> Daha Fazla

İlk yaratıldığı andan beri hiçbir insan beyninin dışına çıkıp görüntünün aslını görmemiş. Her insan beynin içindeki monitor başında yaşıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2016> Daha Fazla

Birçok insan dünyanın gerçek mahiyetinin farkına varmıyor. Dışarıda renk, ışık, ses yok. Beynin içinde, gözü olmayan ruh rengarenk dünya görüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2015> Daha Fazla

Allah’tan başka hiçbir varlık yoktur. Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Allah’ın olduğu bir yerde mekan olmaz. Mekan hali olur. Mekan gölgesi olur. Ancak Allah mutlak varlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2015> Daha Fazla

Mal insanın beyninin içinde yaratılır. Beyninin içindeki görüntüyü Allah'ın dağıtması için Müslüman dua edecek, o kadar. Beyninin içindeki görüntüye kıyamıyor, dağıtmaya kıyamıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2015> Daha Fazla

Serbest uzayda, dış uzayda zaman yok. Zaman, beyinde meydana gelen bir anı diğer bir anla kıyaslamaktan kaynaklanan bir algı ve inanç biçimi, beyninde oluşuyor. Beynin bir ürünü zaman, bir inanç. Dışarıda zaman var zannediyor. Bir an vardır, an içinde olup bitmiş olaylar vardır. Allah’ın yaratması bu şekildedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2015> Daha Fazla

Emanet bir ruh konmuş içimize, en zayıf maddeden yapılmışız. Kaya kuvvetli, çelik kuvvetli, demir kuvvetli, hepsi kuvvetli; ama et-kemik en çürük maddedir. Hemen dağılır. Hemen çürür, hemen parçalanır. Onun içindeki ruh orada bekliyor. Et-kemik öldüğünde o serbest hale geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2014> Daha Fazla

Allah’tan başka hiçbir şey mutlak varlık olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2014> Daha Fazla

Maddenin aslını hiçbir zaman sonsuza kadar göremezsiniz. Maddenin aslını bir tek Allah bilir.
Allah’ın Kendi Kendi’ni gördüğü gibi Allah’ı görmek mümkün değildir. Çünkü haşa Allah olmak lazım, O’nu sonsuza kadar bilemeyeceğiz. Ama tecelli olarak cennette, mesela bir güzel genç görünümünde Allah tecelli ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2014> Daha Fazla

Miraç denilen 3. boyuttan 4. boyuta geçiştir. Boyutlar vardır evrende. Biz üç boyutlu bir evrendeyiz. 4. boyut var, şu an onu göremiyoruz. 4. boyuttakiler bizi görürler. Melekler, cinler bizi şu an izliyor. Ama biz onları izleyemeyiz. Bizim onları görebilmemiz için nur olmamız lazım. Peygamberimiz (sav) de nur olmuş görmüştür.
Peygamberimiz (sav)’in Miraç’a gitmesinde vücudu nur kesildi, madde olmaktan çıktı. Madde olmaktan çıkınca hayal süratinde her yere gider, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2013> Daha Fazla

Her dava adamının münafığı, kafasının içinde yaratılır. Dışarıdaki bedenini sen bilemezsin. Sen, sana gösterileni bilmekle mükellefsin. Mesela çocuk ölür, senin beynindeki çocuk ölür. Dışarıdaki çocuğu bilemezsin. Bu Allah’ın ilmidir. Ledün ilmidir. Yani ilmi batındır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Şu anda da biz bir uykudayız. Hayat da bir uyku, bir rüya görüyoruz. Öldüğümüzde bu rüyadan kalkmış olacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2013> Daha Fazla

Melek görmek için önce bir nur kesilmek lazım. Maddi alemden çıkmak gerekiyor. Mesela Peygamberimiz (s.a.v.) melekleri görüyordu ama maddi olarak görmüyordu. Önce nur haline geliyordu. Madde olmaktan çıkıyordu, özel bir hale giriyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2013> Daha Fazla

Dışarıda zaman yok, tek bir an var. Sonsuz kısa zamana an deniyor. O sonsuz kısa zaman içersinde, sonsuz uzun zamanı Allah yaratmış. Kader işte bu. Kafanda inanç. Sonsuz kısa zaman içinde her şeyi yapıp bitirdin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2013> Daha Fazla

Melekler bizi görüyor ve duyuyor fakat biz onları göremiyoruz, duyamıyoruz. Çünkü onlar bizi 3. boyuttan görüyor, bizler ise 2. boyuttan melekleri göremiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2013> Daha Fazla

Madde hiçbir şekilde yok olmaz. Hiçbir görüntü yok olmaz. Hiçbir ses yok olmaz. Bir kere oldu mu sonsuza kilitlenir, kaybolması imkansızdır. O görüntü sonsuza kadar kalır. Ses de imkanı yok kaybolmaz yani mümkün değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2012> Daha Fazla

Hiçbir elbiseyi fabrika yapmaz. Hepsini Allah yapar ama sebepler içinde olduğu için, insanlar fabrika yaptığını zannediyor. Hiçbir televizyonu, radyoyu, hiçbir teknik cihazı fabrika yapmaz, tamamını Allah yapar. Ama mucize bir sistem olduğu için ve Allah muazzam bir sebep-sonuç ilişkisi yarattığı için insanlar onu farkedemiyorlar. Katrilyonlarca detayla Allah onu perdelemiş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Aralık 2012> Daha Fazla

Madde var. Ama insanların anladığı anlamda mutlak varlık değildir, gölge varlıktır. Biz o gölge varlığın hayalini görürüz. Mutlak varlık bir tek Allah’tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2012> Daha Fazla

Madde görüntü olarak vardır. Ama mutlak varlık değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Hâlihazırda bütün insanlık zaten şu an uyuyor. Bir uyku halindeyiz. Hayat o şekildedir. Birdenbire bir uykudan kalkacak insanlar. Şu anda, DERİN BİR UYKUDUR, KALİTELİ BİR RÜYADIR DÜNYA.Kaliteli bir rüya görüyoruz şu an. Birden kalktığımızda, aa diyeceğiz, ne kadar acayip rüya gördük. Halbuki yeni bir rüyaya daha geçmiş olacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2012> Daha Fazla

Dış dünya ve zaman ile ilgili algılarımız beynin ürettiği değil; beyne Allah tarafından verilen bilgidir. Beynin bir şey üretecek hali yok, lop ettir beyin. Beyne Allah tarafından ilka edilen, verilen bilgidir. Sürekli akıtılan bir bilgidir, an an. Kaderde verilen bilgiyi beyin okumuş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2012> Daha Fazla

Allah, maddeyi var kabul edecek şekilde hareket etmemizi istiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2012> Daha Fazla

Sen kimsin? Etten, kemikten oluşmuş zavallı bir varlıksın. Üstelik de onun görüntüsüsün. Gölge bir varlıksın. Gücün tamamı Allah'a aittir. Bizi konuşturan da Allah'tır. “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz” diyor Allah. Nutku verip konuşturan Allah’tır, ayet var. “Nutku veren Allah'tır” diyor ayette.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2012> Daha Fazla

Darwinistler bir açıklama yaptığında, Allah onlara o açıklamayı yaptırır. Kendi yapamaz. Beynine hazır bilgi akıyor, sadece onu söylüyor. Onun dışında bir şey söyleyemez. Ne bir milim fazlasını ne bir milim eksiğini, tam doğrusunu söyler.
Her bilim adamı beyninin içindeki elektron mikroskobuna bakar. Dışarıdaki elektron mikroskobuyla bağlantısı olmaz. Beynindeki buluşu yapar. Allah o buluşu ona verir, o da onu bulur.
DÜNYA ÇOK KALİTELİ BİR RÜYADIR. KESKİN, ŞUURU AÇIK BİR RÜYA GÖRÜYORUZ. Dikkatlice bakarsanız anlarsınız; beyninizin içindeki bir görüntüyü seyrediyorsunuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2012> Daha Fazla

Her türlü haber almayı Allah yaratır. Hepsi Allah’a aittir. Beynimizden geçen bilgileri de Allah bilir, dışarıda zahir olan bilgileri de bilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2012> Daha Fazla

Zaman algı biçimidir. Beyindeki inancın adına zaman deniyor. Zaman diye bir şey yok. Beyin, bir şeyi bir şeye kıyaslıyor. O kıyastan bir inanç meydana geliyor. Bu inanca biz zaman diyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2012> Daha Fazla

Bunların hepsi sebep: Ne göze ihtiyaç var görmek için, ne kulağa ihtiyaç var duymak için, ne tatmak için dile ihtiyaç var. Doğrudan Allah’ın yaratmasına ihtiyaç var. Allah nasıl yaratıyorsa o, o şekilde olmuş oluyor.
Gözün kör olduğunu görüyoruz. Görme merkezinin de kör olduğunu görüyoruz. Gören kim? Beyinde o elektrik akımını gören kim? İşte asıl ‘ben’ denilen varlık, insan denilen varlık o işte, asıl gören varlık o.
Gözler sadece kameradır. Klasik kamera, iki tane kameradır. Kameralar elektrik akımını nasıl alıp götürüyor video kayıt yapılacak yere? O da alıp götürüp beyinde ilgili görme merkezine görüntüyü bırakır. Elektrik olarak bırakır. Ondan sonra işi biter.
Burunda koku alma diye bir şey yoktur. Burun kesinlikle koku almaz. Beyin de koku almaz. Beyindeki ruh, o elektrik akımını koku olarak algılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Haziran 2012> Daha Fazla

MUTLAK VARLIK SADECE ALLAH’TIR. Allah hayal olsun, sen mutlak varlık olacaksın –haşa-. O zaman küfre düşersin. SEN HAYALSİN, GÖLGE VARLIKSIN. ALLAH MUTLAK VARLIKTIR. Bazıları Allah’ı radyo dalgalarına benzetiyorlar. “Allah nerede?” diyor Haşa. “Radyo dalgalarını görebiliyor musun? Onun gibi” diyor. İşte sen radyo dalgası gibisin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2012> Daha Fazla

Sen ruhunun esirisin. Hiçbir yere kıpırdayamazsın. Çivi gibi, mıh gibi çakılmış vaziyettesin. Ruhun, “yaz” diyor yazıyorsun.
Bilince sen tabisin, bilinç sana tabi olmuyor hiçbir zaman için. Bilinç seni yönlendiriyor, sen bilinci yönlendiremiyorsun. Laboratuvarda bir şey incelendiğinde bilincinin içinde inceleyebiliyorsun. Bilinç seni kontrol ediyor, sen bilinci kontrol edemiyorsun. Birde bilinç görme, duyma, işitme, dokunma, koklama hepsinin mükemmelliğinden oluşan şuur yani ruhtur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2012> Daha Fazla

Sonsuz kısa zamanın içinde sonsuz uzun zamanı yaratmış Allah. Zaman sonradan yaratılmış, bizim için yaratılmış bir şey. Allah zaman tabi değil. Allah “an”ın içinde. Anda zaman yok. Sonsuz kısa zaman hepsi olmuş bitmiş.
“Allah’tan önce ne vardı?” diyorsun. Önce ve sonra kavramı var sende. Allah zamanı yaratıyor, zaman yok. Tek bir an var. “An” en kısa zaman yani sonsuz kısa zaman. Sonsuz kısa zaman nedir? Bunun karşılığı “an”dır işte.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Haziran 2012> Daha Fazla

Zaman, insanın aklındaki inanç, beynin yorumu. Bir şeyi bir şeyle kıyaslamasından meydana gelen yorumdur.
Allah “ol” dediğinde kainat oluyor. Allah Katında tek bir an vardır. An nedir? SONSUZ KISA ZAMANA ‘AN’ DENİR. SONSUZ UZUN ZAMANI, SONSUZ KISA ZAMAN İÇERİSİNDE ALLAH YAPIP BİTİRMİŞTİR. Biz de bu anın içerisinde zamanı yaşıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2012> Daha Fazla

HİÇBİR KULAK DUYMAZ. BÜTÜN KULAKLAR SAĞIRDIR. Ses dalgasını elektrik akımına çevirir, beyine götürür bırakır o kadar. Görevi biter ondan sonra. Orada kulağı olmadan duyan ruh var. Gerçek insan odur.
Gerçek insanla evrimciler hiç ilgilenmiyorlar. Yani gözsüz gören ve gerçekten göreni bir kenara bırakıyorlar. Görmeyen kör olan bir sistemle ilgileniyorlar. Duymayan kulakla ilgileniyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mayıs 2012> Daha Fazla

HER EVİN KAPISI BİR BOYUTTUR. Mesela birden bire sokağa açılıyor yepyeni bir aleme. O boyuttan yepyeni bir aleme çıkıyorsun.

A9 TV 3 Mayıs 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman “esir maddesi var” diyor. Nikola Tesla, o da “esir var” diyor. Daha bilim adamları bunu bulamadılar. Esir denen bir madde var, Bediüzzaman’ın dediği doğru.

A9 TV, 29 Nisan 2012> Daha Fazla

Görüntü kime ait? Allah’a ait. Sevdirme kime ait? Allah’a ait. Sevgimiz kime ait? Allah’a. Allah unutulur mu? Böyle bir anormallik var. “Şükredin, nimetimi artırayım” diyor Allah. Çünkü hepsi ona ait.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2012> Daha Fazla

Mutlak yokluk olmaz. Birisi çıkıp da “ben varım” dediğinde, artık Allah’ın sonsuza kadar var olduğuna iman etmek durumundadır herkes. İkinci bir şey olmaz. Mümkün değildir, geri dönüşü yoktur.
“Ben varım” dediğinde, bir varlıktan bahsedildiğinde artık sonsuza kadar yokluk, Allah’ın yokluğu mümkün değildir; imkansızdır. Çünkü mutlak yokluk, bir parça düşünüldüğünde imkansız üstü imkansızdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2012> Daha Fazla

Maddenin aslını da asla bilemeyiz. Hiçbir zaman için de bilemeyiz. Biz Allah’ın bize gösterdiği kadar bileceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2012> Daha Fazla

“Görmek için göze ihtiyaç var” diyorsun. Ruh gözsüz görüyor. “İşitmek için kulağa ihtiyaç var” diyorsun. Ruh kulaksız duyuyor. Parmağı yok ruhun, dokunuyor, hissediyor. Ağzı yok ruhun, tadıyor. Dili yok. ASIL İNSAN DURURKEN, ADAMLAR MAKİNEYLE UĞRAŞIYORLAR, CESETLE UĞRAŞIYORLAR. Ceset o. Elektrik üretebilir.
ELEKTRİK DEMEK, İNSAN DEMEK DEĞİLDİR. BU ELEKTRİĞİ OKUYAN, ANLAYAN, GÖREN, DUYAN VARLIK RUHTUR… Öbür türlü, elektrik üreten bir cisim hiçbir işlerine yaramaz. Yani ona insan diyemezsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Nisan 2012> Daha Fazla

Sıhhatli bir beyinle, makul bir kafayla düşündüğümüzde hem metafizik bir ortamda olduğumuzu anlıyoruz, hem muazzam bir aklın ama çok çok muazzam bir aklın yani yüce Allah’ın her yeri kapladığını görüyoruz, her yere hakim olduğunu görüyoruz.

> Daha Fazla

Darwinist, maddenin gerçeğini anladığına, bir de bakacak ki, dışarıdaki bedeni onunla muhatap olmuyor. Muhatap olabildiği tek şey, beyninde oluşan görüntü.
3 boyutlu derinlikten dolayı eşyaları uzakta zannediyoruz. Cisimlerin aslı ile asla muhattap olamayız. Dışardaki madde saydam ve renksizdir. Dalgalar normalde sessiz ve kapkaranlıktır. Bütün bunları ses ve renk olarak yorumlayan beynimizdir. Bizler yalnızca beynimizdeki bu görüntüleri seyredebiliriz.
Allah can veriyor. “Allah’ın verdiği canı Allah’a vermem” diyor. Allah mal veriyor, “malı Allah’a vermem” diyor. O zaman Allah neden cennette yaratsın bu kişiyi. BU GÖRÜNTÜNÜN TAMAMI ALLAH’A AİT. BEDEN, RUH O’NA AİT. KADERDEKİ BÜTÜN GÖRÜNTÜ O’NA AİT OLDUĞUNA GÖRE BİZE AİT OLAN HİÇBİR ŞEY YOK.
Maddenin aslını, kalbin ve aklın açıkça kabul edeceği şekilde ispat ediyoruz. MADDENİN DIŞARIDAKİ GERÇEK ŞEKLİNİ BİLMİYORUZ, SAYDAM OLDUĞU İÇİN FARK EDEMEYİZ. Biz sadece Allah’ın beynimizde yarattığı kısmı ile muhatap oluyoruz. Dışarıda sadece var olduğunu biliyoruz ama aslında beynimizde yaratılanı görüyoruz.
Beyindeki yaratılma olayını tam kavrayan insan bütün elektronik aletlerin beyinde yaratıldığını da rahatlıkla görecektir. HİÇ KİMSE MADDENİN ORİJİNALİNİ ŞİMDİYE KADAR GÖRMÜŞ DEĞİLDİR. HERKES BEYNİNİN İÇİNDE YAŞAR.
HER ELBİSEYİ ALLAH YARATIR. GERÇEK ELBİSE DIŞARIDA RENKSİZ VE SAYDAMDIR. Allah’ın beynimizde yarattığı elbise asıl elbise oluyor. Allah’ın dışında kimse maddenin aslıyla bağlantı kuramaz. Biz maddenin ancak Allah’ın yarattığı yansımasını görüyoruz.
Yaratılış doğrudan Allah’ın mucizesidir. FARKINDA OLMADIKLARI BÜYÜK BİR HAKİKAT DAHA VAR. BEYİNLERİNİN İÇİNDE GÖRÜYORLAR MADDEYİ. Darwin hiçbir zaman için beyninin dışına çıkıp dışarıdakileri tespit edememiştir. Üniversite profesörleri beyinlerinin dışına çıkamazlar. Beyinlerinin içindeki mercimek kadarlık bir bölüm içinde yaşarlar. Oradaki monitörden seyrederler. HİÇBİR İNSAN BEYNİNİN İÇİNDEKİ BU EKRANDAN ÇIKIP DIŞARIDAKİ KAİNATI GÖRMEMİŞTİR.
Dışarıdaki dünya simsiyah karanlıktır ve madde saydamdır. DIŞARIDAKİ DÜNYAYI KESİN OLARAK KİMSE GÖREMEZ. Allah’ın gösterdiği görüntünün dışında hiçbir şey göremez insanlar.
Her şeyi Allah'ın yarattığını bilimsel olarak ispat ediyoruz. Bilim, hiç kimsenin maddenin orijinalini görmediğini ispat etti. TÜM İNSANLAR BEYİNLERİNİN İÇİNDE YAŞARLAR.
Ben, “Biraz sonra buraya olağanüstü varlıklar gelecek ve biz başka bir yere gideceğiz” desem, sonra sohbete devam etsem, etraftakiler de bunu alelade birşey gibi görse ve hiç ilgilenmese bu garip olmaz mı? “Madde beynimizde görüntü olarak görünüyor” diyorum, ara ara anlatıyorum, bazıları sadece dinleyip geçiyorlar. Halbuki bunu biraz anlasa, biraz düşünse şoka girer. Allah’ın yaratma sanatını ve gücünü çok iyi anlar.
An an yaratılıyoruz, sürekli yaratıyor Allah. Beynimizde herşey sürekli bir görüntü olarak yaratılıyor. Bu görüntüde dolmuş kuyruğu var, sandalcılar balık ekmek satıyor, bir tanesi üşüyor, simit satıcısı var... Hayat o kadar doğal gösteriliyor ki, insanların ikinci bir ihtimal vermesi imkansız hale geliyor. “İşte bu hakikat” diyor. Halbuki biz bunların sadece beynimizdeki görüntüsüyle muhattabız. Bu Allah’ın sanatıdır.
Sokakta birçok insan ölü gezer. Allah "sen onların gördüklerini sanırsın, oysa onlar ölüdürler" diyor.
İnsanların iman etmesi için en etkili konu maddenin hakikatidir. Görüntünün beyinde oluştuğunu insanların çoğunluğu bilmiyor. Oysa maddenin hakikatini bilen bir insanın zihninde dünya hayatının gerçeği, cennet, cehennem ve ahiret olağanüstü şekilde netleşir.
Sonsuz önce ve sonsuz sonra, sonsuz kısa zamanda yaratılmıştır. Allah'ın zaman ve mekandaki derin ilmini anlamaya çalışmak gerekir.
Bütün konuşmaları Allah yaratır, kul hiçbir şey yapamaz. Allah insanın ağzını, gırtlağını vesile kılar biz de onları dinleriz. Bu, bütün insanlar için böyledir. Bütün güç ve kuvvet yalnızca Allah’ındır.
İnterneti yaratan da Allah, bilgisayarı yaratan da Allah’tır. İnsanların, çoğu zaman beyinlerinin içindeki bilgisayarı gördüklerinden, beyinlerinin içindeki tuşlara bastıklarından haberleri yok. Bilgisayar ekranının aslı, dışarıda saydam ve kapkaranlık. İnsanlar bu sırrı bilseler bir an yerlerinde duramazlar.
İnsanlar sıkı sıkıya mala paraya bel bağlıyorlar, oysa bunların tümü beyninde yaratılır. İnsanların dışarıda zannettiği fakat yalnızca beyinlerinde yaratılan dolarların rengi aslında yeşil değildir. Onlar dışarıda simsiyah karanlıktırlar. Güneş de karanlıktır, ışığı bizim beynimizde yaratılır.
Vahdeti vücud bizim görüşümüz değildir. Herşeyi Allah yoktan ve zamansız olarak yaratır. Allah’ın –haşa- beklemeye ihtiyacı yoktur. Zaman bize göre vardır, bizim için yaratılmıştır. Allah için zaman yoktur, zamanı yaratandır Allah.

30 Ocak 2011; Kanal Avrupa ve Çay TV> Daha Fazla

CENAB-I ALLAH KAİNATI METAFİZİK YARATMIŞTIR. FİZİK GİBİ GÖRÜLÜR AMA METAFİZİKTİR. Bunun doğru olduğunu 2012’de, 2013’de, 2014’te görecek kardeşlerimiz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."