Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2018> Daha Fazla

İnsanların bir kısmı tevekkülü yanlış biliyor. Fonda kaval sesi olur, yaşlı bir amca “evladım tevekkül etmelisin” diye anlatır. Çaresizliğin sonucunda meydana gelen boyun eğmiş umutsuz bekleyişe tevekkül diyorlar. Öyle değil. Tevekkül, an an senin ve her şeyin Allah’ın kontrolünde olduğunu bilmektir. Kader bilimsel bir konudur. Zaman yok. Zaman beynin algı biçimi. Bu, kaderin somut teknik bir gerçek olduğunun ispatıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2018> Daha Fazla

Sevdiğimiz insanla kaderimizde olduğu için karşılaşırız. İnsanın hayatının hiçbir anında tesadüf yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2018> Daha Fazla

İnsanların bir kısmı Allah büyük der ama anlamını düşünmez. Bir işi olur “Allah büyük” der ama Allah’ın büyüklüğü hakkında düşünmez. Mesela insan atomun yapısını düşünse Allah’ın büyüklüğünü anlaması için bir yol olur. Allah’ın büyüklüğünü anladıktan sonra da Allah’ı hiç bırakmamak ve Allah’a tam tevekkül etmek gerekir. Tevekkül ise Allah’ın kader kanunu tam bilmektir. Tevekkül deyince yaşlı bir amca olur başına ne gelirse boynu bükük durur zannedenler oluyor. Böyle değil. Tevekkül Allah’ın kader kanununu düşünmek ve tam yaşamaktır. Kader de Allah’ın sonsuz aklının mükemmel uygulamasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2018> Daha Fazla

İnsanların bir kısmı Allah büyük der ama anlamını düşünmez. Bir işi olur “Allah büyük” der ama Allah’ın büyüklüğü hakkında düşünmez. Mesela insan atomun yapısını düşünse Allah’ın büyüklüğünü anlaması için bir yol olur. Allah’ın büyüklüğünü anladıktan sonra da Allah’ı hiç bırakmamak ve Allah’a tam tevekkül etmek gerekir. Tevekkül ise Allah’ın kader kanununu tam bilmektir. Tevekkül deyince yaşlı bir amca olur başına ne gelirse boynu bükük durur zannedenler oluyor. Böyle değil. Tevekkül Allah’ın kader kanunu düşünmek ve tam yaşamaktır. Kader de Allah’ın sonsuz aklının mükemmel uygulamasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2018> Daha Fazla

Biz sadece samimi olmakla sorumluyuz. Bir gemide yolculuk eder gibiyiz. Gemide ne yaparsak yapalım gemi gider. Kader hiçbir şekilde değişmez. Allah’ın takdir ettiği şekilde akar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2018> Daha Fazla

Biz bir kadere tabiyiz, bir filmin içindeyiz. Bu film değişmez. Bu filmin değişmezliğini anlamaya Allah’a teslimiyet denir. Her soru kaderdeki sorudur, her cevap kaderdeki cevaptır. Filmi yüz kere başa alıp yeniden izlesen yine aynı şey yaşanır, kader değişmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah’ın yarattığı kader kusursuz güzeldir. İnce ince tam insanın kaldırabileceği gibi yaratılmıştır. Allah her insanın kaderini, her imtihanı kaldırabileceği şekilde yaratmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2018> Daha Fazla

Her işi evirip çeviren Allah’tır. Her ne olursa Allah yaptırır, biz müstakil varlıklar değiliz. Bir münafık saldırısı varsa, o Allah’ın kontrolündedir, bir küfür saldırısı varsa onu Allah yaratır ya da İngiliz Derin devletinin uyuyan hücreleri uyanıyorsa onları Allah uyandırıyordur. Bizim yapacağımız akıllı davranıp, Allah’a tevekkül etmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2018> Daha Fazla

İnsanın kendisinin belirlediğini zannettiği her şeyi kaderde Allah belirlemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2017> Daha Fazla

Tevekkülü artırmanın yolu Allah’ı hiç unutmamaktır. Allah’ı düşünmenin iki yönü vardır. Bir avam düşünme şekli vardır, yemeğini yer Allah’a hamd eder, televizyonda Suriye’deki olayları izler ama hiç etkilenmez. Onu sadece kızın düğünü, ertesi gün ödeyeceği çekler senetler ilgilendirir. Milli Piyango’dan bilet alır, “Allah affeder” der geçer. Okullarda Darwinizmin materyalizmin öğretilmesini çok normal karşılıyor ama 5 vakit namazını da kılıyor. Bir de Allah’ın varlığının muhteşem bir güç olarak dünyaya hakim olduğunu görüp, hayranlık içinde kalıp Allah’ı dikkatlice takip etmek vardır. Bunda Allah’la keskin bir dikkatle bağlantı vardır. Allah’ın istediği de budur. Normal aklın normal neticesi budur. Allah ile akıllı bir bağ kurulduğunda insan çok rahat yaşar. Yorucu olan ahlaksızlıktır, adamlık dinidir. Çünkü bunların çok fazla gereksiz kuralları vardır. Cahiliyenin kuralları, gelenekleri, örfleri bir insanın takatinin çok üstündedir. Dünya hayatıyla boğuşma da devreye girince bir çok insanın hayat yaşanmaz hale gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2017> Daha Fazla

Allah ayette, “her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır” diye bildiriyor. Zorluk dinin güzelliğinin bir bölümüdür, zorluğu yendiğimizde güzelliğe ulaşırız. Aslında hayat ve din zorluk gibi görünen kolaylıklardan oluşur. Eğer insan kaderi yaşadığını bilirse, Allah’a tam teslim olursa hiçbir zorluk yaşamaz. Şirk koşar, “bu insan şunu yapıyor” der ve insanları putlaştırırsa hayat onun için çok ızdıraplı olur. Bu ızdıraptan kurtulmanın yolu kadere teslim olup kendini bırakmaktır. Kader suları yara yara ilerleyen bir gemi gibidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Aralık 2017> Daha Fazla

Stresin olmaması, tevekkülün tam olması için anı yaşamak önemlidir. Geçmişi ve geleceği dert etmeden, kendisini tamamen Allah’a bırakacak mümin. Müminin yaptığı her iş Allah’a adanmış olmalıdır. Allah’ın rızasını amaçlamamak hayatı cehenneme çevirmek demektir. Allah’ın sevgisini bir yerden çıkarırsan oraya kabus, korku, dehşet ve acı gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2017> Daha Fazla

Her şeyin kaderle olması büyük nimettir. Allah esirgesin başı boşluk olsa dehşet verici olurdu. Kaderin nimet olduğunu çok iyi değerlendirmek gerekir. Kaderde her şey sağlam, iyi ve hayırla yaratılıyor. Kadere tabi olunca müthiş bir konfor olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2017> Daha Fazla

Tevekkül olduğunda insanın canını yakan her şey ortadan kalkar. Tevekkül dünya cennetidir. Tevekkülü tam elde eden insan ferahlığı elde etmiş demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafığın yaptığı her rezillik kaderinde bellidir. Nerede ne yazacak, hangi cümleleri kuracak, Müslümanlara karşı hangi atakları yapacak, cehennemde yeri nerede olacak hepsi belli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2017> Daha Fazla

Sürekli öfkeli bir insanın tevekkülü çok zayıftır, şirk batağına düşmüştür. Sürekli öfkeli olmak ciddi bir sinir zayıflığıdır ve önemli konudur. Eğer insan sürekli gergin ve sinirliyle, insanları eşyaları olayları putlaştırmış demektir. O da onu gerilime sokmuştur. Sinirin kökeni Allah’ı unutmaktır. Her şeyi Allah’ın yarattığına kani olan Allah’a kendini tam bırakan çok huzurlu yaşar. Tüm hastalıkların rahatsızlıkların kökeninde Allah’a tevekkül edememek vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2017> Daha Fazla

Olumsuzlukları gören kişiler genellikle Allah’ın sanatını ve tevekkül etmeyi bilmezler. Her ters gibi görünen olayın hayırlı olduğunu bir çok insan bilmez. Allah Müslümana şer yaratmaz. Müminsen hepsi hayırlıdır. Yemek döküldü yiyemedim diyor, belki zehirlenecektin. Geç kaldım otobüsü yakalayamadım diyor, kim bilir Allah nelerden koruyor. Mümin için hiçbir işte şer yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2017> Daha Fazla

İnsanlar iman zaafiyeti ya da imansızlıktan dolayı isyankar bir ruha bürünürler. İman eksikliği olduğunda dünyanın başıboş olduğunu düşünür ve her insanı potansiyel tehlike olarak görürler. Her an bir hastalık, bir bela, bir saldırı olacağı korkusuyla dehşet ve korku içinde yaşarlar. Onun getirdiği stresle de saldırgan olurlar. En ufak bir öfkede can havliyle saldırgan ve şüpheli tavırlar sergilerler. Bu durum tevekkülsüzlüğün insanda nasıl bir tahribata sebep olduğunu gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2017> Daha Fazla

İnsanın kaderi bir video kaset gibidir, o kasetin dışına çıkamaz. Kaderimi değiştirdim dediğinde de kaderinde olanı yaşıyordur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah’ın insanı darda bırakmasının sebebi Allah’ın insanı Kendisine yaklaştırmak istemesidir. Darlık anı da insanın bu darlıktan kurtulmak için ettiği dua da kaderde birlikte yaratılmıştır. İnsanın iyiye, doğruya, güzele ulaşması için bir vesiledir.
Hastalığa sabretmek, Allah’a tevekkül etmek mümin için önemli bir cennet vesilesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2017> Daha Fazla

İnsan kendisine baskı yapmaz, kendini bırakırsa, kaderi vicdanıyla bağlantılı olur. İnsanlar vicdanlarına direndikleri için hayatlarında sorun oluyor. Vicdana uyan samimi yaşar. İnsanın ruhunda vicdan denen güce işine gelmese de uyması gerekir. O zaman en samimi insan olur.
Her şeyi kafaya takmak ve büyütmek insana çok zarar verir. İnsanlara tevekkülü hatırlatmak, küçük olayları önemli görmesine gerek olmadığını hatırlatmak güzel bir ibadettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2017> Daha Fazla

Kontrolsüz hiçbir şey olmaz. Her şey kaderde yaşanıp bitmiştir. Küfür ve münafıklar yenilmiş, Müslümanlar zafer kazanmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2017> Daha Fazla

Bir kaderin içinde olduğunu fark edemeyen, her şeyi kendi yaptığını zanneden insan hep gerginlik içinde yaşar. Bir kasetin içinde yaşadığını unuttuğu için, Allah’ın an an her şeyi yarattığını düşünmediği için canı yanıyor. Nefsini, kendi aklını ve cismini putlaştıran, her şeye kendisinin hakim olduğunu zanneden insan şirk içine düşmüştür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2017> Daha Fazla

Ruh sahibi olan dünyada mutlaka eğitimden geçer. Allah’a tevekkül edip, tüm imtihanların hayrını hikmetini görmek gerekir. Hastalıklar, zorluklar bu imtihanın önemli bir parçasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah’ın yarattığı dışında hiçbir şey olmaz. Her an kaderde takdir edilmiş. “Şu insan bana aksilik yaptı” diyor ve üzülüyor. Bu şirk olur. “Allah bana sabretmem için gösteriyor” deyip hepsini yaratanın Allah olduğunu bilirsen kazanırsın. İnsan şirke düşmediğinde dev bir manevi güç kazanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2017> Daha Fazla

Tevekkülsüz ve şirk içinde yaşamak insanın mahvolması demektir. Allah gün içinde 2 saniye dahi unutulmaz. Allah’ı unutan insan kendini felaketin içine atmış demektir. Gün içindeki sıkıntıların, korkuların sebebi Allah’ın unutulmasıdır. Allah’ı hatırlayan ve anan insan mutlaka ferahlık duyar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Karşılaştığı olay ne kadar sarsıcı olursa olsun Müslüman tevekküllü olacak. Peygamberimiz (sav) zamanında Müslümanlar her yandan kuşatılıyorlar, çok tevekküllü davranıyorlar. Müslüman her zaman Allah’a güvenecek.
Münafığın da küfrün de yaptığı her saldırı kaderde belirlenmiştir. Kelimesi kelimesine kaderinde belirlenmiş olanı yaptığını anlayamayacak kadar ahmaktırlar. Kaderi anlamadığı için kendi yaptığını zanneder ve kendisine adeta aşıktır, kendisini haşa ilah gibi görür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2017> Daha Fazla

İnsanın yaşadığı her an, her olay kaderinde belirlenmiştir. İnsan daha kendisi var olmadan önce o olay yaşanmış ve bitmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2017> Daha Fazla

Hata yapmak dehşet verici değildir. Her hata kaderde yaratılmıştır ve insan o hataları yaparak doğruyu bulur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2017> Daha Fazla

Korku, ümitsizlik, yeis, kaygı, üzüntü Allah'a tevekkül edilmediğinde olur. Samimi imanda neşe ve mutluluk hakimdir.
Allah her şeyi sonsuz kısa zamanda en güzel surette yaratıp bitirdiğine göre Allah'ın yüce aklına güvenmek gerekir. Telaşa kapılmak akıl eksikliğini gösterir. Akılcı olan tevekkül etmektir.
Dua ve duanın gerçekleşmesi kaderde birlikte yaratılmıştır. Dua, Allah'a sevgimizi gösterdiğimiz bir ibadettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2017> Daha Fazla

Dikkat keskinliği ani bir duruma karşı hazırlıklı olmayı sağlar ve tevekkülün bir parçasıdır. Kaygıda ise tevekkül yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2017> Daha Fazla

Dünyanın tüm ömrü sonsuz kısa zaman içinde yaşanmış ve bitmiştir. Kader sonsuz uzun zamanın sonsuz kısa zaman içinde bitmiş olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2017> Daha Fazla

Zorluğu acı olarak görmemek lazım. Allah'a tevekkülle zorlukların nimet yönünü görmek önemlidir. Zorluklar insanın ruhunu güzelleştirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

Müslüman geleceğe dair endişe taşımaz, Allah'a tevekkül eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2017> Daha Fazla

Tevekkül etmeyen, kaderi ve Allah'ın gücünü unutan, kendini putlaştıran insan gücünü kaybeder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2017> Daha Fazla

Her şeyi Allah yaratır. Ben kadere bağlanmış, ona göre hareket eden, Allah beni nereye götürürse teslimiyetle oraya giden bir insanım. Kadere teslim olan insan için yorucu hiçbir şey olmaz. Allah'a tam teslim olan hep hayırlı limanlara ve güzelliklere gider.
Dua da dua ettikten sonra gerçekleşen olay da kaderin parçasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2017> Daha Fazla

Zorluğu acı olarak görmemek lazım. Allah'a tevekkülle zorlukların nimet yönünü görmek önemlidir. Zorluklar insanın ruhunu güzelleştirir. Zorluklar sayesinde insan sevgiye daha açık hale gelir, derinlik kazanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2017> Daha Fazla

Mümin imtihan olduğunu biliyor olmasına rağmen zorluk anlarında heyecan duyabilir. Bu heyecana rağmen tevekkül eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kader Allah'ın istediği gibi ilerliyor, aksi olmaz, kaderin dışında bir görüntü oluşmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kadere teslimiyet güzelliktir, konfordur, berekettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kaderin bir film şeridi gibi aktığını bilen ve Allah'ın izlettiği o görüntüyü saygıyla izleyen çok huzurlu yaşar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2017> Daha Fazla

Öfke vücuda çok zararlıdır, öfke sonucu insanın kalp ritmi bozulabilir, tansiyonu yükselebilir, beyin kanaması olabilir. Öfkelenen kişi hem kendisine hem çevresine zarar verir. Müslüman tevekküllü olur, her şeyi Allah'ın yarattığını bilir ve huzurla hareket eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kader bir film şeridi gibi akar. İnsan samimi olmakla sorumludur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Öfkeyi komik ve küçük düşürücü görmek gerekir. İnsan öfkelenerek kendini küçük düşürmemeli. Öfkeyi yenmek şeytanı yenmektir. Öfkelenmemek ibadettir. Mümin tevekkülle, sabırla hareket ederek öfkeye kapılmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Tarihin evrimi diye bir şey yoktur. Hepimiz belirlenmiş bir kaderi izliyoruz. Tüm olaylar kader içerisinde yaratılmıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2017> Daha Fazla

Tevekkül ve sabır Allah'a olan aşkın en net delilidir. İyi gününde Allah'ı sevip zorluk olduğunda terk etmek çok büyük ahlaksızlıktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2017> Daha Fazla

Şans diye bir şey yoktur. Her olayı Allah yaratır. Kaderde olan gerçekleşir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2017> Daha Fazla

Kader sonsuz uzun zamanın, sonsuz kısa zaman içinde yaratılıp bitmiş olmasıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2017> Daha Fazla

Biz ehl-i tevekkül olarak Allah'ın yarattığı kadere teslim olmuş kullarız. Allah ne isterse o olur ve o hayır olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2016> Daha Fazla

Kaderde anlatılmış bitmiş konuları anlatıyoruz. Şu anda anlattığımız konuyu Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken anlatmıştık. Resulullah Kabe'de putları devirirken biz burada sohbet ediyorduk. Allah Katı’nda tek bir an vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2016> Daha Fazla

İnsanların büyük kısmında gelecek korkusuyla mal biriktirme hırsı oluyor. Bu, tevekküle uygun olmayan, Allah'ın beğenmediği bir tavırdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2016> Daha Fazla

Müslüman tevekkülü olacak. Öfkeden kaçınacak. Öfke fiziksel olarak da sağlığa çok zarar verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2016> Daha Fazla

Münafıklar ve deccaliyet çok detaycıdır. Allah onları detayın içerisinde helak ediyor, detayın içinde boğuyor. Müslüman çok sadedir. Çünkü her şeyi Allah’a bırakmıştır. Gayet akılcı yaklaşır, tevekkülle yaklaşır. İşleri de hep rast gider hep hayra nail olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2016> Daha Fazla

Her olayı Allah yaptığına göre Dost’un yaptığı her şeyde hayır vardır. Dost’un yaptığı hiçbir şeye üzüntü duyulmaz.
Allah “hüzünlenme” diyor. Tavsiye zannediyorlar, farz hükümdür. “Korkma” farz hüküm, muhkem hükümdür. Açık emir, “Korkma”. Onun için Müslüman; hüzünlenmek, üzülmek bundan kaçınacak. Haramdır bunlar, mütevekkil bir Müslüman’ın yapacağı bir şey değil.
Tevekkül etmemek nedir? Şirktir. Acı neden oluyor? Şirk koştuğu için Allah tarafından ona ceza. Peşin ceza.
Allah’a tevekkül edilmediğinde korku ve hüzün şirkin cezası olarak insana verilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2016> Daha Fazla

Sabrı tahammüle çevirmemek lazım, öbür türlü sabır eziyet olur. Sabır Allah’a tevekkülle, hoşnutluk içinde ‘Allah yaratıyorsa hayır vardır’ deyip sıkıntı, ıstırap çekmeden beklemektir. Öbür türlü tahammül olur ki o zordur, Allah vermesin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2016> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) ölen birisinin arkasından yas tutmayı haram kılmıştır. Tevekkül etmemek, Allah'ın yaptığına rıza göstermemek haramdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2016> Daha Fazla

Çekingen, ürkek olmak Müslüman’ın yiğitliğine yakışmaz. Kaderde ne varsa o olur. Kaderden kaçmayla bir şey değişmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2016> Daha Fazla

Yas tutmak eski Sümerlerin, Akadların, Hititlilerin, putperest kavimlerin, eski Mısır’ın uygulamasıdır, Kuran’da mebzul miktarda ayetle ve hadislerle yasaklanmıştır. Allah’a tevekküle zıt bir tavırdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Şubat 2016> Daha Fazla

Üzülme, ağlama, bağırma çağırma olmamasına tevekkül denir. Mütevekkil insan demek, olaylar karşısında sarsılmayan, üzülmeyen, ağlamayan, dağılmış bir reaksiyon göstermeyen insan demektir. Tevekkül ayetlerinin hepsi aynı zamanda yası ortadan kaldıran ayetlerdir.
Mümin akılla hareket eder. Üzülmesi beklenen bir şeyde tevekkül eder, Allah’a güvenir, neşe içinde olur. Tevekkül zaten bu tip olaylarda yanlış reaksiyon gösterilmemesine denir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2016> Daha Fazla

Hüzün Allah’a isyanın diğer adıdır. Haramdır. Hüzün demek Allah’ın yaptığını beğenmemek demektir. Allah’ın yaptığından rahatsız olup buna karşı gösterilen protestoya hüzün denir. Allah’ın takdir ettiği kaderi beğenmiyorsa adam ağlar. Hüzünlenir, kızar, rahatsız olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2016> Daha Fazla

Müslüman Allah’a olan imanından, tevekkülünden dolayı her zaman neşelidir. Cihat alanında da neşelidir, şehit olurken de neşelidir. Sevincinden, neşesinden bir şey kaybetmez. Ancak imanı zayıf insanın eli ayağı boşalır, ümitsizliğe kapılır, panik olur, mutsuzdur, ağlar, korku içinde yaşar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2015> Daha Fazla

Eğer müminler iyi akıllarını kullanırlarsa, iyi tevekkül ederlerse, Allah'ı tam severlerse dünyada da onlar için korku ve üzüntü yoktur. Hiçbir zaman için korku duymazlar. Hiçbir zaman için de sıkıntı yaşamazlar. Ama Allah Kendi istediği gibi sevilmesi şartıyla. Allah’a Kendi istediği gibi tevekkül edilmesi şartıyla.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2015> Daha Fazla

Allah, “Telaş etmeyin. Tevekküllü olun. Bana bırakın. Ölürken de çok rahat öleceksiniz” diyor. “Ama telaş ederseniz, tevekkül etmezseniz canınız yanar” diyor Allah.
Allah, tevekkülle güzel bir dünya meydana getiriyor. Tevekkülde Allah’a karşı dürüst, samimi olmak gerekiyor. Dürüst olunmadığında Allah insanın canını yakmaya başlıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2015> Daha Fazla

İstediği şey şer oluyor onun için, haberi yok. Israrla onun olmasını istiyor. Halbuki şer o. Allah ona nasip etmiyorsa onda hayır var. Nasip etmediğinde deliriyor. Sana nasip olduğunda başın belaya girecek. Allah seni koruyor.
Üniversite imtihanını kazanamıyor, aklı atıyor. Kazansan belki orada gidip öleceksin. Belki delireceksin, belki aklını kaybedeceksin, sağlığını kaybedeceksin. Allah sana bir iyilik yapıyor. Buna teslim olman lazım.
Elinden bir şeyler çıkıyorsa bir hayır vardır. Sen burada sonsuz yaşamaya gelmedin ki. Elinden ufacık bir şey çıkıyor, bayağı dert ediyor. Çıksa ne olur? Sen gözünde büyütüyorsun, akılcı baktığında hiçbir şey yok.
Tevekkülsüzlüğün faydası nedir? Sadece acı çekmiş olacak, boş yere kendini küçük düşürmüş olacak. Allah karşısında mahcup olacak. Kendini ezecek ve akla uygun olmayan, mantığa uygun olmayan anormal bir şey yapmış olacak.
Şirk konusunu ve tevekkül konusunu insanlık tam anlasa, tam inansa, tam kalbine oturtmuş olsa hayatta hiçbir şeyden telaşa kapılmaz.
Kader değişmez. Kadere karşı direnmenin adı aslında şirk; gücün, kuvvetin Allah’ın dışında bazı varlıklarda olduğuna inanmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2015> Daha Fazla

Tevekkülün sırrını yakalayan, onu bulan, ona sarılan, dünyanın en büyük nimetine, en büyük ferahlığa sarılmıştır.
Kaderi bilmediğinde sürüneceksin, acı çekeceksin. Ama kaderi bilirsen sana Allah bereket veriyor, nimet veriyor. İbadet oluyor. Çünkü her an tevekkül etmek, her an namaz kılmak gibidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2014> Daha Fazla

Tarihi Allah yönlendirir ve tarihin yönlendirilmesinde görevli kullar vardır dünyada, gizli kullar vardır. Gizli kullar tarihin yönlenmesinde Allah tarafından ilhamla yönlendirilir.
İnsanlar başına bir bela geldiğinde aleyhime geldi diye düşünmeyecek. Mutlaka onda bir hayır oluyor. Allah Kendi’ne çevirmek için yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2014> Daha Fazla

Cenab-ı Allah’ın planına insanlar uyacak. Uymadığında Cenab-ı Allah kan, ızdırap, acıyı insanların üzerinden almıyor ve daha da artırıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Temmuz 2014> Daha Fazla

Allah ne istiyorsa o yerine gelir. Allah’a karşı direnmenin sonu felakettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2014> Daha Fazla

Hileli düzeni Müslüman görecek, sıkıntıya düşmeyecek. Çünkü onu yaratan da Allah. Müslüman sakin olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2014> Daha Fazla

Cenab-ı Allah bir detay yarattığında, bir hikmet yarattığında, “Biz O’nun ilmine muttali olamayabiliriz. Ama O bizim her şeyimizi bilir. Biz O’na teslim olmuşuz” diyecek mümin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2014> Daha Fazla

Allah’la bağlantının hiç kesilmemesi lazım. Allah’la bağlantı kesilirse insan tevekkülünü kaybeder. Tevekkülünü kaybedince de çok sinirli, gergin ve huzursuz olabilir. Tevekkül bir saniye bile unutulmaması gereken dünyadaki en büyük nimetlerdendir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2014> Daha Fazla

Her şeye ağlayın mantığı çok çok anormal. Bu, Mekke müşriklerinde olan, daha eski devirlerde Sümer müşriklerinde olan bir sistemdir. Çok samimiyetsizce Allah’a karşı güven olmadığını gösteren bir hareket. Allah’ın yaratmadığını düşünüyorsa bir insan ağlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2014> Daha Fazla

Yas mantığı kökünden yanlış. Müslüman’da öyle bir şey olmaz. Dünyaya gönderen Allah, Katına alan da Allah. Kadere teslimiyet, Allah’ın hayrına, güzelliğine, bereketine itimat etmek yakışan, doğru olan olur. Öbürü yakışmaz.
Cenab-ı Allah canını aldığına göre, onu hayırla dünyaya getirmiş, hayırla da Katına almış. Ağlamanın anlamı yok. Rabbimizin kaderine rıza göstermek, onda hayır görmek müminin vasfı olması lazım.
Cennet sevinç yurdu ve sonsuz mutluluk, sonsuz güzellik. Her şeyin en iyisinin olduğu bir yurda vefat eden bir vildanı uğurluyorsan yas düşüncesi yanlış olur. Allah'ın yaptığını beğenmedim, ben daha iyisini biliyorum anlamına gelir. Haşa. O Allah'a şirk koşmak olur

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2014> Daha Fazla

Allah’a tevekkül dünyadaki en büyük lükstür. Saray seni mutlu etmez. Allah’a tevekkül seni mutlu eder. Tevekkül ettin mi, insan zayıf çünkü, her türlü ızdırap kalkar. Allah nimet olarak yaratmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2014> Daha Fazla

Allah’tan her zaman mükemmel tevekkül istemek lazım. ‘Yarabbi, bana Sana mükemmel tevekkül eden kul olmayı nasip et’ diye Müslüman bu nimeti sürekli isteyecek. Çünkü çok büyük bir nimet.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2014> Daha Fazla

Allah’a tevekkül edeceksin. Allah’a tevekkül etmezsen her şey sana ızdırap verir, her şeyden sıkılırsın. Her şey seni korkutur, her şey üstüne gelir. Dünyanın bütün olayları senin üstüne gelir. Göğün yüksekliklerinde kalbin sıkışıyor gibi olursun ayetin ifadesiyle. Allah’a teslim ol kalbin ferahlasın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2014> Daha Fazla

Her zaman her şeyde hayır olduğunu hiçbir şekilde unutmamak lazım. Cenab-ı Allah dünyayı atıl tutmaz; devamlı hareketlendirir, canlandırır. Hep atak vardır, hep heyecan vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2014> Daha Fazla

Her şeyde bir hayır var. Mehdiyetin bir aşamasındayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2013> Daha Fazla

Ne münafıkların ne de materyalistlerin Allah'ın dilemesi dışında bir güçleri yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2013> Daha Fazla

Cenab-ı Allah, iyi insanlar için dünyayı şekilden şekile sokuyor, dizayn ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2013> Daha Fazla

Allah'ın güzel bir planı var, o plan her an işliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Eylül 2013> Daha Fazla

Mehdiyet daha dünya kurulmadan önce vardı ve kıyamete kadar da geçerlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2013> Daha Fazla

Allah dünyayı dizayn ediyor. Suriye’yi hazırlıyor, Irak’ı hazırlıyor, İsrail’i hazırlıyor, Türkiye’yi hazırlıyor, her yeri hazırlıyor. Bütün dünya misafirlerin, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın gelişi için hazırlık halinde, bayram hazırlığı gibi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2013> Daha Fazla

Allah Müslüman için her şeyi hayırla yaratıyor. Allah'ın bizi bize bırakmaması çok güzel, elhamdülillah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2013> Daha Fazla

Amerika’yı ayrı bir güç zannediyorlar, Rusya’yı ayrı bir güç zannediyorlar. Bütün güç Allah’ın. Atoma, elektrona her şeye hakim olan Allah’tır. Sonsuzluğa hâkim olan Allah’tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2013> Daha Fazla

Olaylara salt siyaset gözüyle değil, iman gözüyle bakılması gerekir. Bütün derin devletlere, insanlara ve olaylara hakim olan Allah'tır. Olayların ledüni yönlerini iyi görmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2013> Daha Fazla

Kaderde, tarih sadece Mehdiyetin galip olacağı şekilde dizayn edilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2013> Daha Fazla

Mehdiyet’in dışında her yöne kapalı yaratıldı Türk Milleti’nin kaderi. Türk Milleti’nin kaderi sadece Mehdiyet’e açıktır. Boş yere uğraşırlar, boş yere debelenirler. İkinci bir ihtimal yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2013> Daha Fazla

Rabbimizin dediğinin dışında bir şey olmaz. Hâşâ, Allah’la kimse savaşamaz. Kaderi kimse durduramaz. Kadere boyun eğsinler, bıraksınlar Allah’a kendilerini. Güven Allah’a, dayan Allah’a.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kader tesadüfler sonucu akmaz. Kader Allah’ın planladığı şekilde, Allah’ın yarattığı şekilde akar. Dolayısıyla başıboş giden bir tren, nereden uçacağı belli olmayan bir şey, böyle bir yapı yok. Bu trenin nereye gideceği belli, hangi istasyonlara uğrayacağı belli. Peygamberimiz (sav) açıklamış ve hep oralardan geçiyor, başka yerden geçemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2013> Daha Fazla

Yobazlar saldırıyor diye, deccaliyet saldırıyor diye Müslüman hüzne kapılmayacak. Hileli düzen kurulurken o düzenin kurulmasını Allah sağlıyor. Allah yaratıyor. Nasıl? Hikmetle.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2013> Daha Fazla

Bir yere bir tayin varsa tayini Allah yapar. Kader ne ise o olur. Her şeyi dizayn eden, yönlendiren, tayin eden, getiren, götüren hepsi Allah’tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2013> Daha Fazla

Allah her şeyi hayırla bitirir. Eleştireni de Allah yaratıyor, eleştiren de kendinden eleştirmiyor. O da gerekir, o da bir güvencedir, güzelliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2013> Daha Fazla

Müslüman hiçbir şey için “eyvah” demez. Sürekli Allah tarafından izlendiğini bilir. Tevekküllüdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Aralık 2012> Daha Fazla

Küfür öyle özgür değildir. Münafık özgür değildir. Adam zannediyor ki özgür. Özgür değil. Münafık uçsuz bucaksız özgür olduğunu zannediyor. Halbuki milim milimine bellidir onun ne yapacağı. Kaderdekini yapabilir, başka bir şey yapamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2012> Daha Fazla

Biz her olayda hayır görüyoruz. Neşe ve sevinç Müslümanın vasfıdır. Aciz, ağlamacı kafa Müslümana yakışmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2012> Daha Fazla

Kader ince ince planlanmış, rahat etsinler. Aksi hiçbir şey yok kaderin içerisinde. Her şey hayırla, bereketle yaratılmış. Her şey güzellikle yaratılmış. Hep güzellik göreceğiz inşaAllah.
Kader güzel, kader hayırlı, kader bereketli. Milletimizin kaderi güzel. Ahir zamanın kaderi güzel. Mehdiyetin kaderi güzel. İsa Mesih’in kaderi güzel. Güzel bir kader üzerine hareket ediyoruz, yürüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2012> Daha Fazla

Kader insana hâkimdir, Allah’ın dilemesiyle. Allah hâkimdir.

A9TV; 26 Ekim 2012> Daha Fazla

Kuran’ın önemli anlatımlarından bir tanesi de her şeyde hayır olmasıdır. Her şeyde bir hayır vardır. Mutlaka bir hayırla yaratılır. Hayırla yaratılmayan hiçbir şey yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2012> Daha Fazla

İnsan daha yaratılmadan, imtihanının gereği olarak alay edilme, baskı, hapis hepsi önceden hazır edilir. Vakti geldikçe Allah onu gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2012> Daha Fazla

Nazar diye bir şey yoktur, her şey Allah’ın kontrolündedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2012> Daha Fazla

Allah’ın yarattığı kadarını öğrenebiliriz. Kaderde bize verdiği bilgi kadarını öğrenebiliriz. Kaderin dışındaki bir bilgiye asla ulaşamayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2012> Daha Fazla

Biz mekânlıyız ve zamanlıyız. Allah zamansız ve mekânsız. Bize an içinde zaman yaratıyor. O anın içindeki zamanı görerek olaylar sanki peş peşe oluyormuş gibi görüyoruz. Hâlbuki çoktan olup bitti. Hepsi bitti.

  Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2012> Daha Fazla

Kaderde olanlar oluyor. Kaderin dışında bir şey olmaz. Kader derken; tek bir an içerisinde Allah bütün olayları yapıp bitirdi. Biz o anı zaman olarak görüyoruz. Sonsuz kısa zaman olan anı, Allah bize zaman olarak gösteriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2012> Daha Fazla

Kaderde Türk-İslam Birliği var. Kaderde milletimizin Mehdi (as)’ı görmesi var. Kaderde insanların Mehdi (as)’a karşı çırpınması var, çıkmasın diye uğraşması var.
Kaderin değişmesi mümkün değildir, imkânsızdır. Yani hiçbir güç değiştiremez Allah’ın izniyle. Demiri bükebilirsin, çeliği kırabilirsin, dağı delebilirsin ama kaderi değiştiremezsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ağustos 2012> Daha Fazla

Allah’a karşı mücadele planı hazırlıyor, İslam’a ve Kuran’a karşı mücadele planı hazırlıyor. Daha dedesinin dedesi doğmadan o toplantıyı Allah Katında yapmış, Allah ona yaratmış. O da kendi yaptığını zannediyor, acayip kurnaz olduğu kanaatinde. Halbuki CD gibi o; ne varsa o görülüyor, başka bir şey yok.
Gizli plan yapıyor gece yarısı. Hâlbuki daha babasından doğmadan Allah o planı ona yaptırmış, haberi yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2012> Daha Fazla

Tek bir an olunca anın içersinde Allah’ın dilemesiyle gezersin. Peygamberimiz (sav) de zamanın içinde gezdiği için Mehdi (as)’ı görmüş. Mesela Hz. Hızır (as) da gezer zamanın içinde, alışmış. Hz. Musa (as)’ı da gezdiriyor ama aklın ihtiyarının kalkmaması için yekaza halinde.
Mehdi (as) şu an faaliyet yapıyor ama şu an Peygamberimiz (sav) de sahabelerle sohbet ediyor. Hz. Musa (as) da talebeleriyle denizden geçiyor şu an. Hz. İbrahim (as) de şu an o buzağıyı kızartıp misafirleriyle yemek yiyor. Hz. Adem (as) daha şu an Cennet’ten indirildi. Zaman tek çünkü tek bir an var Allah Katında.
Allah Katında zaman olmadığı ve tek bir an olduğu için Peygamberimiz (sav) zaman zaman, zamanın içinde, Allah tarafından bir rüya âleminde gezdiriliyor. Uyku ile uyanıklık arasında, zamanın dışına çıkarılıyor. Mehdi (as) ’ı görüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2012> Daha Fazla

Birinci Dünya Savaşı çıkması gerekiyordu çünkü kader öyleydi. Onlar kaderi oluşturmuş oldular. İkinci Dünya Savaşı çıkması gerekiyordu, kader öyleydi. Kaderi oluşturmuş oldular.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Temmuz 2012> Daha Fazla

Müslüman silahına, aşiretine, arkadaşlarına, parasına değil; Allah’a güvenecek.
Tevekküllü insanlar acayip sağlıklı, sıhhatli, neşeli olurlar. Hiçbir derdi olmaz. Bedeni hastalıkları olmuyor pek öyle insanların.
Bir insanın tevekkül etmemesi için deli olması lazım. Tevekkül en büyük lükstür, en büyük rahatlıktır. EN GÜÇLÜ SİNİR İLACININ YAPMAYACAĞI ETKİYİ TEVEKKÜL YAPAR. EN GÜÇLÜ ANTİ DEPRESANLARIN YAPMAYACAĞI ETKİYİ TEVEKKÜL YAPAR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2012> Daha Fazla

Bütün güç Allah'ındır. Bir tane külli irade vardır, hakim irade, Allah'ın iradesi vardır. Tamamına hakimdir. Kaderin tamamı Allah'a aittir. Hepsi bir Kitapta yazılıdır. Tek bir an vardır. Tek bir an içinde Allah her şeyi yapıp bitirmiştir.
Külli irade, cüzzi irade diye bir şey yok. Bir tane irade vardır. Onu da Allah yaratır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2012> Daha Fazla

Darwin ne kadar söyleyecekse, Marks ne kadar söyleyecekse hepsi hazırdır Allah Katında. Mesela MARKS’IN KAPİTAL’İ DAHA O DOĞMADAN, DAHA ONUN BABASI DOĞMADAN HAZIRDI AMA ALLAH ONA KENDİ YAZMIŞ GİBİ GÖSTERİR. Beyninde öyle görür o.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2012> Daha Fazla

Firavun’u, Nemrut’u, Darwin’i Stalin’i, Lenin’i hepsini yaratan Allah’tır. Her komünist faaliyeti, her dinsiz imansızın yaptığı faaliyeti Allah kaderde onlar daha doğmadan yaratmıştır. Dolayısıyla Allah’ın dediğinin dışına çıkamazlar.
Darwinistler, materyalistler, komünistler kendilerince Allah’ı acze düşürmek için –hâşâ- çaba harcıyorlar. Hiçbir etkisi olmaz. Çünkü kaderde onları yaratan da Allah. Onların İslam aleyhinde faaliyetlerini yaratan da Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2012> Daha Fazla

Tevekkül ediyor da adam mesela parasına tevekkül ediyor, arkadaşlarına tevekkül ediyor, bedeni kuvvetine tevekkül ediyor, silahına tevekkül ediyor, aşiretine tevekkül ediyor. Öyle olmaz. TEK GÜÇ ALLAH’TIR. TEK TEVEKKÜL EDİLECEK ALLAH’TIR. Mütevekkil, vekil tutmak. Güvenmek. Yani Allah’a teslim olmak, Allah’a bırakmak.
ALLAH’A TEVEKKÜL EDEN EN BÜYÜK LÜKSÜ YAŞAR. DÜNYADAKİ EN BÜYÜK LÜKS, EN BÜYÜK KONFOR ALLAH’A TEVEKKÜL ETMEKTİR. Yani Allah’a tevekkülün üstüne bir ferahlık veren, mutluluk veren bir olay yoktur. İman ve Allah’a tevekkül ama hakkıyla tevekkül.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2012> Daha Fazla

MAŞAALLAH, İNŞAALLAH ZİKRİNİ DÜNYANIN ATOMLARI SÜREKLİ HİSSEDER. Kader o zaman sürekli dünya hakimiyetine doğru kayıyor. Kaderin gıdası 'maşaAllah, inşaAllah'. Kader sever maşaAllah inşaAllah'ı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2012> Daha Fazla

“Allah bilir, siz bilmezsiniz” diyor Allah ayette. İnsan kendi kafasına göre “böyle olmasaydı keşke” diyor. Değil, öyle olursa güzel. Sen sonsuz hayatı amaçlamıyor musun? Allah’ın rızasını amaçlamıyor musun? İşte güzel olan o.
Aslında insanlar kaderi tam bilseler çok rahat ederler. Tam kamil anlamda bilseler acayip bir konfordur. Kaderi Allah en güzel şekilde yaratıyor. İnsanlar bazen beğenmiyor gibi oluyor ama halbuki onun için en güzeli o, en doğrusu o.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mayıs 2012> Daha Fazla

Batın gözüyle bakarsak; kaderin dışında insan hiçbir şey düşünemiyor. Mesela kafasındaki perdeler açılıyor. “Derin düşündüm, ben bu hale geldim” diyor ama derin düşüneceği saat belli, vakit bellidir. Onun dışında derin düşünemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2012> Daha Fazla

İnsanların Allah’a teslim olmamasına ait görüntüler çok mucizedir, iman hakikatidir. Sırf karıncanın hayatını incelemek, sırf saati incelemek değil; İNSANLARIN DÜNYAYA MEYLETMESİNİ İNCELEMEK LAZIM. BU, ÇOK BÜYÜK BİR İMAN HAKİKATİDİR.
“Bedeninizi, sesinizi, bakışınızı, saçınızı, yemeğinizi, evinizi, bakımınızı, elbisenizi, her şeyinizi, her yerinizi güzelleştireceğim” diyor Allah. “Güzel yaşayacaksınız, güzel konuşacaksınız, güzel yiyip içeceksiniz, güzel öleceksiniz, Karşıma güzel geleceksiniz, cennette de Ben sizi güzelleştireceğim” diyor Allah. Sadece Allah’a teslim olmakla oluyor bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2012> Daha Fazla

Allah güç vermese Firavun adım atamaz. Allah ne diyorsa onu yapar. Kaderinde ne varsa onu yapıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Nisan 2012> Daha Fazla

Allah an içinde bütün kainatı yaratmış, bitirmiştir. Sonsuz uzun zamanı, sonsuz kısa zaman olan an içinde yapıp bitirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2012> Daha Fazla

ALLAH’IN GÜCÜNE GÜVENMEK İBADETTİR, RAHMETİNE GÜVENMEK İBADETTİR. MERHAMETİNE GÜVENMEK İBADETTİR. Allah’ın ince detaylı düşüncesine inanmak ibadettir. Haşa Allah’ı bunları düşünemez diye düşünürse bir insan, bu ahlaksızlık olur.
Her yerde keyif içinde olacaksın eğer Allah’a güveniyorsan, eğer seviyorsan. Allah’ın aklına güven sen. Hücrenin kromozomunu Allah bildiğine göre, yarattığına göre en ince detaylarına kadar onları da güzel yaratmış.

> Daha Fazla

Bedenimiz, ruhumuz, kaderimiz HER ŞEYİMİZ ALLAH'A AİT.
Küfre düşmemek için, bir şey yaparken inşaAllah dersin. Her şeyi yapan Allah'tır.
Sıkıntıyı tarif için Allah, “göğe yükseliyormuş gibi olursun diyor. Ama ALLAH’A KALPTEN TESLİM OLURSAN BİR SÜKUN BULURSUN KALBİNDE.
MÜSLÜMAN TAM ANLAMIYLA ALLAH'A TESLİM OLACAK. Müslüman, “bedenim de ruhum da Allah'a ait” diyecek.
Allah'a samimi teslim olanlarda ferahlık ve güzellik olur. Allah her şeyi bir amaçla yaratmıştır. Tevekkül Allah'ın dünyada verdiği en önemli nimetlerdendir. Tevekkül etmeyen insanda psikolojik rahatsızlık başlar. ALLAH'A TEVEKKÜL EDENİN DÜNYASI GÜZEL OLUR.
Şu an konuşturan, bütün konuşmaları ve her şeyi yaratan Allah’tır. Her şeyi Allah yarattığına ve her şey hayırla yaratıldığına göre üzülmek ve sıkıntı haram olur.
Üzüntü ve sıkıntı, -Haşa- “olayları ben meydana getiriyorum” anlamına gelir. “Ben de bundan sıkılıyorum” demek olur. İşte o zaman şirk koşuyorsun. HÜZNÜN VE SIKINTININ KÖKENİNDE ŞİRK VARDIR. İnsanları şirk koşuyordur, Allah’ın tecellisi olarak görmüyordur. HER ŞEYİ VE TÜM GÖRÜNTÜYÜ ALLAH’IN YARATTIĞINI BİLDİĞİNDE, KİME VE NEYE ÜZÜLEBİLİRSİN O ZAMAN?
Müslüman’ın kalbi hep müsterih olacak, ÜZÜNTÜ HARAMDIR. HERŞEYİ ALLAH'IN YARATTIĞINI BİLEN ASLA ÜZÜLMEZ.
“Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler” diyor Allah. Allah, insanların genel olarak böyle bir belanın içinde olduğunu söylüyor. Oysa, HİÇBİR ŞEYİ İNSAN KENDİ İRADESİYLE YAPAMAZ. ANCAK ALLAH DİLERSE YAPAR.
Cüzi iradeyi de külli iradeyi de Allah yaratır. Bunu kabul etmeyenler, illaki kendilerine bir ilahlık verecekler (Allah’ı tenzih ederiz). Oysa insan acizlerin acizidir. Herşeyin yaratıcısı Allah’tır. Aklı olan, vicdanı olan bu konunun içindeki harikuladeliği düşünüp bulabilir.
Çaresiz, korkan, üzülen Müslüman olmaz. Müslüman, Resulullah (s.a.v.) gibi olacak.
Üzülmek haramdır, Müslüman dinç kafalı olmalı. Üzülmek ancak Allah’a tevekkülsüzlükte olur. Orada yaşanan olayı Allah yapıyor, karşıdaki insan değil. Ve Allah o olayı mutlaka hayırla meydana getiriyor. En umulmadık olay denilen şeyi de Allah yaratır.
Allah’a iman ve tevekkül dünyadaki en büyük lükstür. İnsan tevekkülü unuttuğunda dünya üzerine çöker. Tevekkül ettiğinde ise bütün dünya onun hizmetine girer.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."