Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2017> Daha Fazla

Masonluk bir fikir kulübüdür. Her türlü fikrin konuşulduğu hür bir ortamdır. Masonlukta nezaket esastır. Masonlar kibar, kaliteli, klas insanlardır. Biz onlara Kuran'dan, Darwinizmin geçersizliğinden bahsettiğimizde, bizi büyük bir saygı ve nezaketle dinliyorlar. Buraya davetlimiz olarak gelen mason arkadaşlarımız namaz kılıyorlar. Böyle nezih insanlara İslam'ın doğrudan anlatılabilmesi, onların da anlatılanları dinlemesi güzel bir imkan.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2017> Daha Fazla

Masonluk en az 10 bin yıllık bir tarikattır. Nemrud da Firavun da masondu. Ahir zamanda masonluk Mehdiyetin hizmetinde olacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Şu anda dünya genelinde ateist masonlarla Allah'a iman eden masonlar arasında çok güçlü bir ilmi mücadele devam ediyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2017> Daha Fazla

Gerçek masonluk aydın, fikre ve inanca saygılı, kadına ve sanata değer veren, Allah'a iman eden binlerce yıllık kökeni olan kadim bir yapıdır. Gerçek masonluk, küçük, masonluktan bağımsız kendi kendine örgütlenmiş, ateist, dinsiz, mason olduğunu iddia eden yapıları hiç kaale almaz.
Bir çok ülkede masonluğun dışında küçük küçük mason diye ortaya çıkan illegal yapılar da vardır. Bunların masonlukla doğrudan bağı yoktur. Ateist, menfaat için masonluğun içine sızmış insanları veya kendilerini mason gibi gösteren küçük yapıları önemli görmemek gerekir.
Masonluğun kökeni şaşırtıcı şekilde geçmişe dayanır. 12 bin yıl önceki kabartmalarda dahi masonluk sembolleri var. Bu çok ilginç bir durum.
Masonluğun asıl konusu düşünce hürriyeti, herkesin fikrine saygı duymak, barış, kardeşlik, dostluktur. Ama tabi her mason bu kalitede değildir. İnsanlara hürmeti olmayan, kadınlara saygısı olmayan, sanata, kaliteye önem vermeyen cahil insanlar da masonlar içinde olabiliyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mayıs 2017> Daha Fazla

Masonluk içindeki ateist masonların ve maddi çıkar için bu yapı içine girmeye çalışanların aslında masonlukla bir ilgisi yoktur. Şu an masonluğun içinde ateistliğin zayıfladığı ve etkisinin azalmaya başladığı dönemdeyiz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2017> Daha Fazla

Eski yazıtlara ve arkeolojik bulgulara baktığımızda masonluğun yaklaşık 12 bin yıl öncesine kadar gittiğini görüyoruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2017> Daha Fazla

Göbekli Tepe'de de Nemrud harabelerinde de çok sayıda masonik sembol vardır. Göbekli Tepe bir mason mabedi idi.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2017> Daha Fazla

Göbekli Tepe tipik bir mason mabedidir. Taşların T biçiminde olması, kabartmalar üzerindeki sembollerin hemen hepsi masoniktir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2017> Daha Fazla

Süleyman Mescidi'nin inşaatında çok fazla sayıda dindar mason çalışmıştır. Bu masonlar çok titiz bir çalışma yapmışlardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2017> Daha Fazla

Dindar masonlar İslam'a mühim hizmetler yapıyorlar. Yakında tüm dünya bu hizmetlerin büyüklüğünü görecek. Osmanlı'yı Darwinizm ve dinsiz masonlar yıktı. Ama dindar masonlar şu an hakimiyeti ele geçirmek üzereler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2017> Daha Fazla

Masonluk çok eski tarihlere dayanan bir yapı. Dindar masonlar, Firavun ve Nemrud gibi dinsiz masonların etkisiz hale gelmesini sağlamıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2016> Daha Fazla

Masonların kalbinin İslam'a ısınmasına vesile olduk. Mason localarında ilk defa Kuran hakikatleri anlatılmaya başlandı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2016> Daha Fazla

Firavun'a Nemrut'a olduğu gibi masonlara da tebliğ yapılır. Ateist masonluğa eleştirimiz devam ediyor, İslam'a yönelmelerine vesile oluyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2016> Daha Fazla

Masonlar Abdülhamit döneminde çok rahat faaliyet yapmıştır. Galata'da localar açmıştır. Abdülhamit'in kadrosunun çoğu masondur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2016> Daha Fazla

Masonluktaki Güneş sembolü aydınlanmayı, Mehdiyet'in dünyayı aydınlatıp imar edeceğini sembolize eder.
Masonluk çok eski bir tarikat yapılanmasıdır. En güçlü olduğu dönem Hz. Süleyman devridir. Sembollerinin çoğu İslam'ın hakimiyetiyle ilgilidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Haziran 2016> Daha Fazla

Şu an dünyadaki şeytani olaylar hep İngiltere-Fransa bölgesinden başlıyor. İngiltere, Fransa’yı dinsizlik, imansızlık konusunda çok kullanır. Bütün dinsiz localar hep Fransa’dadır. Yani büyük bölümü dinsizdir Fransız mason localarının.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2016> Daha Fazla

Masonluk beş bin yıldan beri Hz. Mehdi (as)’In çıkışına hazırlanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mayıs 2015> Daha Fazla

Bir kişinin mason olması onun dinsiz imansız olduğu anlamına gelmez. Benim mason arkadaşlarım, tanıdıklarım var bayağı dindarlar. Katolik olanlar var, koyu Katolik mason; hahamlar var, koyu dindar haham, baş hahamlar var mason. Yani masonluk dinsizlik değildir. Masonluğu bir dernek gibi düşünsünler, bir topluluk. Yani iyi niyetli olmayı, dostluğu, arkadaşlığı hedefleyen bir topluluktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Temmuz 2014> Daha Fazla

Masonluğu Allah Müslümanlığın emrine veriyor. Tapınak Şövalyelerini Allah Müslümanların emrine veriyor. İlluminati’yi Allah dünyaya hakimiyet anlamında Müslümanların emrine veriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2014> Daha Fazla

Masonluktaki pergel, iletki bunların hepsi dünyanın tarihini dizayn etmeyle ilgili sembollerdir. Ama o bakan göz, üçgen içindeki bakan göz “Allah bizi şu an gözetliyor” diyor. “Biz kadere tabiiyiz” diyor. “Allah ne derse o olur” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Nisan 2014> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) masonların üstünde bir güçtür. Masonluk Mehdi (as)’a hizmet eder, Mehdi (as) masonluğa hizmet etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2014> Daha Fazla

Bütün dünya Mehdiyete hazırlanıyor. Masonluk ilk kuruluşundan itibaren Mehdiyet’i hedeflemiştir, Mehdi (as)’a hizmeti hedeflemiştir. Eğilmiştir, bükülmüştür, yan dönmüştür fakat en sonunda Mehdiyet’e hizmetle vazifesini bitirecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2013> Daha Fazla

Masonluk direk hedefini açıklamaz, Hızır metoduyla ortaya çıkar. Masonlar kendilerini Hızır'ın talebeleri olarak görürler. İttihad-ı İslam masonluğun gizli bir hedefidir.
Masonluk tüm dünyaya barışın ve kardeşliğin hakim olmasını isteyen bir yapıdır. Hükümlerini daha çok Tevrat'tan alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2013> Daha Fazla

Durduk yere İslam hakim olmuyor; araçlar vardır, amaçlar vardır. Araçları Allah kullanır. Masonluk bir araçtır.
Mason locaları Hızır (as)’ın da mekanıdır. Kol gezer oralarda Hızır (as), inşaAllah. Haberleri olmaz, üstadlık yapar onlara.
Tapınak Şövalyeleri de Kutsal Emanetlerin bulunmasında Mehdi (as)’a yardımcı olacaklardır. Görevleri Kutsal Emanetleri Mehdi (as)’a teslim etmektir. Tapınak Şövalyelerinin görevi budur, kuruluş amacı da budur. Binlerce yıldan beri bu amaçla görev yaparlar.
Masonluk en başından beri Şiloh’a yardım etmek için, Moşiyah’a yardım etmek için kurulmuştur, Hz. Süleyman (as) devrinde. 4000 yıl sonra, 5000 yıl sonra şu an Mehdi (as)’ın emrine giriyorlar. Ve İsa Mesih (as)’a yardım etmekle görevlidirler, Mehdi (as)’a yardım etmekle görevlidirler. Asıl vazifeleri budur.
Masonluk, Mehdiyet’in emrinde olan bir teşekküldür. Siyonizmin değil, Mehdiyet’in emrindedir.
Büyük Üstad olarak, Üstad-ı Azam olarak mason locasına girmem mümkünse tabii ki bu imkanı en iyi şekilde kullanırım. Çünkü şu an dünyayı yönetenler masonlar.
Üstad-ı Azam derecesindeysen, en yüksek derecede masonsan seni dinlerler. O zaman mason konvanlarına, büyük masonik toplantılara katılabilirsin. Ve Üstad-ı Azam olarak, en büyük üstad olarak orada konuşma yaparsın ve sözün dinlenir.
Dünyanın en büyük Mason localarına rahatça girmem mümkün şu an ve oralarda sohbet yapmam, İslam’ı, Kuran’ı anlatmam mümkün.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2013> Daha Fazla

Şaşırtıcı olan, mason locasına gitmeyip mason olan tek kişiyim, 33 dereceli olarak, Üstad-ı azam olarak. Masonluk tarihinde yok. En fazla 32. dereceye kadar veriyorlar. İlk defa 33 dereceyi bana uygun gördüler. Bir hayır hikmet var, inşaAllah.
Masonluğun görevi bu yüzyılda bitiyor. Hicri 1506’dan sonra masonluk yok. Masonluğun tarihi Mehdi (as)’la bitiyor.
Bugün dünyada bilim adamlarının ünlü olanlarının tamamı, siyasetçilerin büyük bir bölümü masondur veyahut Martinisttir. Üstad mason olduğunda da bu kişilerle bağlantı içinde olman alabildiğine rahat, kolay olur. Onun için 33. dereceden mason olmayı bir nimet olarak görüyorum.
Mason localarına istediğimiz gibi girme imkanımız var şu an. Konvanlara, istediğimiz toplantılara… Hem de Üstad-ı azam olarak girme imkanımız var. Onun için hazırlık yapıyoruz. Geniş çaplı, Masonlara yönelik bir tebliğ faaliyetimiz olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2013> Daha Fazla

33. dereceden masonum. Mason localarına, her yere şu an girme hakkım var. Amerika’daki localara, Avrupa’daki localara her yerdeki localara girme hakkım var. Ve Büyük Üstad olarak girme hakkım var. Büyük Üstad olarak konferans verme, sohbet etme hakkım var. Mason olmadan ben oraya giremem, tebliğ yapma imkanı bulamam.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2013> Daha Fazla

Masonlar ahir zamanda bütün dünyayı kurtaracak bir insanı, Adonay’ı beklerler. Demek ki masonlar ve Tapınak Şövalyeleri, Mehdi (as)’a talebe olacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2013> Daha Fazla

Egemen güçlere sahip olan da Allah’tır.Yani İlluminati’ye hakim olan da Allah’tır, masonluğa hakim olan da Allah’tır, Tapınak Şövalyelerine hakim olan da Allah’tır. Gülhaç teşkilatına, derin dünya devletine hakim olan da Allah’tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2013> Daha Fazla

İlluminati olan Masonluk Adonay’ı bekler. Yani Masonların lideri olan Adonay. Dünyanın son zamanlarına doğru Masonların lideri olarak bir insanın geleceğine, onun isminin de Adonay olacağına inanıyorlar. Adonay’ın etrafında toplanıp, dünyada tek din oluşturup bütün dünyanın mutlu olmasını sağlayacaklarına inanıyorlar.
İlluminati, üst tabaka Masonluk dünya tarihini yönlendirirler. Dünya tarihinin geçmişine bakıp, hadislere bakıp, Kuran’a, Tevrat’a bakıp tarihi yönlendirirler. Tarih akarken, onlar tarihe yardımcı olurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2012> Daha Fazla

Masonların en büyük ideali bütün dünyanın kardeş olmasıdır. Bunu en iyi sağlayacak nedir? İslam’dır. O yüzden İttihad-ı İslam’ı istiyorlar ama yobazlığı istemiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2012> Daha Fazla

İlluminati’den üç karar çıktı. Bir; Mehdi (as)’ı belirlediler, Mehdi şudur dediler. İki; İsa Mesih (as) şu dediler. Üç; dünyaya İslam’ın hakim olmasına karar verdi İlluminati.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2012> Daha Fazla

Masonların bir kısmı çok ruhsuzdu, sevgisizdi. Akıllı masonlar, Allah’ı seven masonlar öne çıktılar, bu çok güzel. Tapınak Şövalyelerinin akıllı olanları, daha derin düşünenleri daha öne çıktılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2012> Daha Fazla

Masonlar ve Tapınak Şövalyeleri, daha önce İslam’ı karşılarına alan bir üslup geliştirmişken şimdi İslam’ın dünyaya hakim olmasını isteyen bir üslup içindeler. Buradaki gelişme hiçbir yobazın elde edebileceği bir gelişme değil, elhamdülillah, Allah bizleri vesile etti.
Buraya gelen Mason arkadaşlar, Tapınak Şövalyeleri tarihlerinde ilk defa topluca Küçük Ayasofya’da namaz kıldılar.
Tapınak Şövalyeleri bir kısım kutsal emanetleri binlerce yıldır gizleyerek muhafaza ediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Ateist masonları eleştiren en etkili eserler bizim eserlerimizdir.
Namaz kılan, Allah yanlısı ve İslam'a aşık olan, Hızır (as)'a tabi olan, Mehdi (as)'a, Hz. İsa Mesih (as)'a talebelik yapan masonluğun yanındayız.
Masonlar İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinde çok büyük hizmet verecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Temmuz 2012> Daha Fazla

Masonluk tabii bizim anladığımız anlamda dindar değil ama dindarlara müthiş zemin hazırlayacak bir sistem, her türlü kolaylığı sağlayacak bir yapı.
Masonların bütün istedikleri, samimi olarak benim gördüğüm; İslam’ın dünyaya hâkim olması, barışın gelmesi. İslam’ın hâkim olmasının asıl onları ilgilendiren yönü de sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, kanın durması, savaşların olmaması, sanatın ve bilimin hâkim olması. İşte bu Mehdiyet zaten.
DÜNYA MASONLUĞU İSLAM’IN DÜNYA HÂKİMİYETİNDE ÇOK BÜYÜK GÖREV ALACAK gibi görünüyor. Allah masonları, Rotaryenleri, Rotaractları, Lions Kulüp falan hepsini, tarikatları, cemaatleri, hepsini vesile edecek gibi görünüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Temmuz 2012> Daha Fazla

Şimdi göreceksiniz, BÜTÜN DÜNYA MASONLUĞU MEHDİ (AS)’IN YARDIMCISI OLACAKLAR. İttihad-ı İslam’ın oluşması için var güçleriyle gayret edecekler. Sevgi dolu, barış dolu bir dünya için son gayretlerini gösterecekler. Böylece binlerce yıldan beri devam eden masonluk, görevini bu yönüyle hayırla tamamlamış olacak.
Masonluk görevinin sonuna geldi, tarikatlar görevinin sonuna geldi. MASONLUK BU YÜZYILDA BİTİYOR. MASONLUĞUN GÖREVİ BİTİYOR. Çünkü onların nihai amacı dünyanın kardeş olmasıydı. Dünyanın kardeş olmasını Mehdi (as) sağlıyor. O zaman Mehdi (as)’a yardımcı olmaları mevzubahis. Asli görevleri bu olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2012> Daha Fazla

İLLUMİNATİ’NİN TAMAMI MEHDİ’YE TABİ. ŞU ANDA DA MEHDİ’YE TABİLER. DECCALİYETTEN VAZGEÇTİLER. Yapamazlar. İçlerinde Hz. Hızır var. Ve Mehdi’ye tabi oldular. Bundan sonra Mehdiyet için hizmet edecekler.
Tek din ne? İslam olacak ve bütün dünya tek ümmet olacak. İlluminati’nin hedefini Mehdi yapacak ama onlar negatiften gidiyor, Mehdi pozitiften gidecek.
İlluminati gizli, derin dünya devleti. Ama her gizli topluluğu Allah yönetir. İlluminati’de, Hızır’ın olmadığı bir toplantı yapmak mümkün değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2012> Daha Fazla

DÜNYA MASONLUĞUNUN, İSLAM’IN DÜNYAYA HAKİMİYETİNDE VESİLE OLACAĞI KİMİN AKLINA GELİRDİ? Bak, Allah taştan su çıkarıyor. Hz. Musa (a.s)’a diyor, “asanla taşa vur.” 12 yere vurdu Hz. Musa (a.s) taş, cayır cayır su çıktı. HİÇ UMMADIKLARI YERDEN İSLAM DÜNYAYA HAKİM OLUYOR.
MASONLARLA BAĞLANTI ÇOK ÖNEMLİDİR. HZ. MESİH’İN TALEBELERİ OLACAK ONLAR, MEHDİ’NİN TALEBELERİ OLACAK. Adonay geliyor, inşaAllah. Masonların Meşrik-i Azam’ı. Üstatlar üstadı Adon veya Adonay.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2012> Daha Fazla

Tapınak Şövalyeleri’nde birçok önemli kutsal emanetin olduğunu biliyorum. Mesela Hz. İbrahim (a.s) devrinden kalma kitap var ellerinde. Onun için İslamiyet’e karşı çok sevgileri var.

25 Temmuz 2011; A9 TV> Daha Fazla

Koskoca bir camiayı, örneğin Mason camiasını, koskoca bir Tapınakçı camiayı külliyen Müslüman düşmanı ilan ettin mi, bu deccalin işine gelir. Böyle bir oyuna gelmeyelim.

8 Temmuz 2011; A9 TV, Kaçkar TV> Daha Fazla

MASONLARIN TAMAMI İMANA GELECEK, ALLAH'IN İZNİYLE. Hepsi Hizbullah olacak, Allah hizbi olacak, inşaAllah. HEPSİ ALLAH TARAFTARI OLACAK. TAPINAK ŞÖVALYELERİ DE ÖYLE, EVELALLAH. O gün bugün, bak buraya yazıyorum, göreceksiniz, inşaAllah.

25 Temmuz 2011, A9 TV> Daha Fazla

Masonlar ve Tapınakçılar; hepsi Hz. İsa (a.s.)’ın talebeleri olacaklar, Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri olacaklar.

> Daha Fazla

Dindar masonların yakın bir zamanda güzel bir dünya meydana getirmek için elele harekete geçeceklerine inanıyorum.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."