Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2016> Daha Fazla

Mehdi cemaati arayan varsa Kuran’da Allah bir delil sunuyor; “Onlar sizden bir ücret istemezler” diyor. Alimlere, hocalara baktığımızda hemen hepsinin ücret aldığını görüyoruz. Yüzde doksan dokuzu ücret alıyor. Mehdi topluluğunu bulmak istiyorsan ücret istememelerinden anlayacaksın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2015> Daha Fazla

Mehdi (as)’a uyan herkes, muttaki olan herkes Mehdi (as) talebesidir ve Allah’ın takdir etmesiyle cennet ehlidir. Peygamberimiz (sav) o 313 talebeyi merkez olarak söylüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2014> Daha Fazla

Mehdi (as) talebeleri Allah’ın hıfzı altındadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2014> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’ın cemaatine de şüpheyle bakacaklar. Ama nasıl? Bütün İslam alemi çapında. O şüpheden dolayı sadece 313 kişi oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2014> Daha Fazla

Cenab-ı Allah’ın özel yarattığı insanlar Mehdi (as)’ı fark edip kabul ediyorlar, kaderleri öyle olduğu için. Yoksa şeytan insanlarda Mehdi (as)’a karşı müthiş bir direnç meydana getirmeye çalışacak, kulaklarına fısıldayacak “Aman yanaşmayın! Aman tehlikeli!” diyecek. Allah sadece has talebelerini çevresine topluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2013> Daha Fazla

Allah sırf Hz. Mehdi (as)'ı göndermiyor, talebelerini de gönderiyor. İnsan zannediyor ki sırf Hz. Mehdi (as) gönderiliyor. Öyle olmuyor. 313 talebesi de gönderiliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2013> Daha Fazla

Mehdi talebeleri şu an olanca güçleriyle dünyadaki bu nefret politikasını savuşturmak için gayret ediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Kararlılık ve metanet Mehdi (as) ve talebelerinin iki özelliğidir.
Rakim Ehli de Kehf Ehli de gençlerden oluşur. Rakim Ehli Hz. İsa (as)’ın talebeleri, Kehf Ehli Hz. Mehdi (as)’ın talebeleridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Temmuz 2013> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın talebeleri kınayıcının kınamasından korkmayacak, bilakis şevklenip coşkuyla hareket edecek. Çünkü en çok kınanacak cemaat Mehdi cemaati olacaktır. 313 kişi dışında herkes kınıyor.
Ahir zamanda bağnazlar ve yobazlar enaniyet yapacaklar, büyüklük taslayacaklar, azgınlaşacaklar, firavunlaşacaklar; bir kısmı. Ama Mehdi (as)’ın talebeleri alçakgönüllü ve sevecen olacaklar. Kime karşı? Bütün Müslümanlara karşı.
Mehdi (as)’ın cemaatinin ana vasfı sevgidir; Allah onları seviyor, onlarda Allah’ı seviyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri, hocalarına çok sadıktırlar. Birbirlerine çok bağlıdırlar. Mehdi talebeleri hakiki müslümanlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman, Mehdi (as) ve talebelerine çiçek diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) vardır, talebeleri vardır ve bunların tamamından oluşan bir şahsı manevi vardır.
Bediüzzaman’ın söylediği nurani zatlar, Mehdi (as) ve talebeleridir.
Bediüzzaman, Mehdi talebelerine “kutsal çiçekler” diyor.
Mehdi (as)’ın yanındaki 313 kişi Allah’a tam iman etmiş kişilerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2013> Daha Fazla

Deccal komitesi, deccal, Mehdi (as) ve talebelerini hak olan, doğru olan faaliyetlerinden men etmek için onlara baskı yapacak, tehdit edecek, onları kovmaya çalışacak kendi kafasınca. Mehdi (as) talebeleri böyle bir ortamda, sevgi, şefkat, akılla, ilimle, irfanla mücadeleye devam edecekler. Onların sevabının artması, ahir zamanda arslan olmaları, abid olmaları, övülmeleri, sahabelerden daha çok sevap almalarının nedeni o.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) ve talebeleri son derece yiğit ve delikanlı, efe mizaçlıdırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2012> Daha Fazla

Niyet etmek çok önemlidir. Mehdi (as)’ı aramak, Mehdi (as)’ı sevmek, onun yaşadığını biliyorsa eğer ona teslim olduğunu ve ona canı gönülden bir muhabbetle sevgi duyduğunu ruhunda yaşamak. Böyle olursa aynı Mehdi (as) ordusunda ömür boyu mücadele etmiş gibi sevap kazanır diyor Peygamberimiz (sav).

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2012> Daha Fazla

Mehdi talebeleri hor kılınmaya çalışılacaktır, Mehdi (as) da dahil. Ve zayıf bırakılacaklardır. Hakaretlerle, iftiralarla, komplolarla ezmeye çalışacaklar. Ama sonunda İslam’ı dünyaya hakim edecekler inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) talebeleri çok büyük badirelerle büyük olaylarla karşılaşacaklardır. Mehdi (as) ne diyecek? Hz. Musa (as) gibi, “Asla! Rabbim bizimle beraber” diyecektir. İnşaAllah.
Ahir zamanda İsrailoğulları kimdir? Mehdi (as) ve talebeleridir. Çünkü Mehdi (as) zaten İsrail soyundandır. Hz. İsrail’in soyundandır. Zaten Peygamberimiz (sav) hadiste, “Ben-i İsrail görünümündedir” diyor Mehdi (as) için.
İlk iman edenlerden olmanın makbul olduğunu Allah Kuran’da gösteriyor. Mehdi (as)’ın ilk talebeleri sonradan gelenlerden daha üstün olurlar. Çünkü en çileli en zorlu devirleri onlar geçirdiği için. Çilenin derecesine göre ahiret sevabı artar ve insanların da imani değeri artar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Kasım 2012> Daha Fazla

Demek ki Mehdi (as) talebeleri de, o devirdeki Müslümanlar da yoğun olarak hastalık ve üzüntüyle imtihan olacaklar. Hastalıklar çoğalacak demek ki Mehdi (as) devrinde. Ama Mehdi (as) çıktıktan sonra tek tük çok az hasta kalacak. Üzüntü yeryüzünden kalkacak.
Hadiste bildirildiğine göre; Mehdi talebeleri hastalık ve üzüntüyle imtihan olacaklar. Mehdi (as) çıkınca, Allah hastalığı ve üzüntüyü onların üzerinden kaldıracaktır.

A9TV; 26 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdi talebesi olmak için Hz. Mehdi (as)’a hikmet gözüyle bakmak, karşı gelmeyen bir ruh içerisinde olayları değerlendirmek ve hayır gözüyle bakmak gerekiyor.
Mehdi talebesi olacaksa bir insan, hiçbir işte Mehdi (as)’a karşı gelmemesi lazım. Çünkü Mehdi (as), Bediüzzaman’ın da dediği gibi “acip bir insan”. Yani acayip bir insan, garip bir insan.
Kehf Suresi, baştan sonra Mehdiyeti anlatır. Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Ashab-ı Kehf’in Hz. Mehdi (as)’ın yardımcıları olduğunu bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdi talebeleri çok nazik, çok efendi, güvenilir ve saygın olacaklar. Düşmanları çok olacağı için, kendilerini sezdirmemek için becerebildikleri kadar örtülü, dikkat çekmeyecek şekilde çalışacaklar.
Mehdi talebelerini ilk görenler onlardaki heybetten, onların dış görünümünden, insanların onlara verdiği imajdan dolayı geri dönüp kaçma eğiliminde olacaklar. Kaçacaklar. İnsanlar korkacak onlardan, çekinecekler. Başlangıç için bu tabii, sonra çok sevecekler inşaAllah.
Mehdi gençliğinin en önemli vasfı nedir? Güçlü iman.
“O gençler,” Mehdi gençliği, “mağaraya sığındıkları zaman,” (Kehf Suresi, 10)İnsanlardan uzak olmayı gösterir mağara. Onun sembolik anlamı da budur. Yani kendilerini çekiyorlar insanlardan. Annesinden, babasından ayrılıyor. Ailesinden ayrılıyor.
Mehdi gençliği nedir? Aynı. Kehf gençliği nedir? Aynı. Her ikisi de genç.
Sabır ve metanet, Mehdi talebelerinin vasfıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2012> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav), ahir zaman Müslümanlarının, Sahabilerden bile elli kat fazla sevap alacaklarını bildirmiştir.
Peygamberimiz (sav) ahir zaman Müslümanları için, “onlar gündüz arslan, gece abiddirler.” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2012> Daha Fazla

Bizler Mehdi talebesiyiz. Bizim faaliyetlerimiz hep bilimle, sevgiyle ve şefkatledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri birbirine benzer. Biz de Hz. Mehdi (a.s.) talebesiyiz, birbirimize benziyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2012> Daha Fazla

Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın dokuz veziri olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2012> Daha Fazla

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri arasında hanımlar da olacak.
Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri ekseriyetle gençlerden oluşuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2012> Daha Fazla

Hadiste, Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin gündüz aslan, gece abid oldukları bildiriliyor.
Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin kalpleri demir gibidir.
Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri, bütün sahabilerden daha üstün olacaklardır.
Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri içlerinden şehit düşenlere üzülmezler, kendilerine katılanlara da sevinmezler.
Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin, öncesinde kalpleri zıt iken, Allah kalplerini uzlaştıracaktır.
Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as), talebelerini dünyanın her yerine gönderecektir.
Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin sayısı 313’tür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2012> Daha Fazla

MEHDİ TALEBELERİ DURDURULAMAZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2012> Daha Fazla

Mehdiyet de dört koldan şu an deccaliyeti eziyor, benim gördüğüm inşaAllah. İsa Mesih (as)’in talebeleri bir yandan, Mehdi (as)’ın talebeleri diğer yandan, yoğun faaliyet halindeler inşaAllah. Sonunda zafer İsa Mesih (as)’in talebelerinin, Mehdi (as)’ın talebelerinin olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2012> Daha Fazla

Sabır olacak, yıllara karşı sabır. Mehdi talebelerinin ana özelliklerinden sabırlı olmak ve kararlılık, metanet, hiçbir şekilde vazgeçmemek davadan. Azmedip sonuna kadar götürmek.
Kehf, Mehdi (as) talebeleridir. Rakim de İsa Mesih’in talebeleridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Temmuz 2012> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih’in talebelerinin de sürekli ağzında olan bir sözdür “inşaAllah”, “maşaAllah”. Hz. Mehdi (as) talebelerinin de sürekli ağzında olan bir sözdür “inşaAllah”, “maşaAllah”. Hz. Hızır da çok kullanır “inşaAllah”, “maşaAllah’ı”. Ve bunlar hep dünya hâkimidir üçü de.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2012> Daha Fazla

Ashab-ı Kehf ahir zamanın Mehdi (as) cemaatidir, Müslüman cemaatidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2012> Daha Fazla

Kalu Belada “Hz. Mehdi (as)’a bağlanacağız” diye söz verdi insanlar. Onun dışında birini getirdiğinde yabancılar, yapamaz. İçgüdüsel olarak mümkün değil, gücü yetmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2012> Daha Fazla

Biz Hz. Mehdi (a.s.) cemaatiyiz, Hz. Mehdi (a.s.) talebesiyiz, inşaAllah. Şehit olmayı en büyük şeref sayarız, gazi olmayı en büyük şeref sayarız, hapsedilmeyi onur görürüz.

A9 TV, 10 Mayıs 2012> Daha Fazla

Büyük idealler, büyük davalar mantıkla olmaz. Mehdiyet de öyledir. 313 kişiyle ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz mantığa göre. Ama akla göre olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2012> Daha Fazla

Sen ümitvar olamamışsın, sabır gösterememişsin, sadakat gösterememişsin, kaybetmişsin imtihanını. Kim sabır ve sadakat göstermiş? Hz. Mehdi (as) ve talebeleri. O zaman o sabır ve sadakatten dolayı ahirette de seviliyor, dünyada da seviliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2012> Daha Fazla

Mehdi (as)’a talebe olmak nasip meselesidir. Olur veya olamaz. Allah’ın takdiri o. Mehdilik nasıl Allah’ın takdiriyse, Mehdi (as)’ın talebesi olmak da Allah’ın takdiridir.

> Daha Fazla

Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri hakkında OLMADIK İFTİRALAR ÇIKACAK. Hz. Mehdi (a.s.) talebelerini YARDIMSIZ BIRAKMAK İSTEYENLER OLACAK.
Hz. Mehdi (a.s) cemaati içinde kadınlar da olacaktır.
Milyonlarca kişiye karşı, Hz. Mehdi (a.s.) bir avuç insanla mücadele edecek. Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri gece boyunca Allah'ı anlatacaklar.
HZ. MEHDİ (A.S.)’IN TALEBELERİ ÖNCEKİLERDEN VE SONRAKİLERDEN ÜSTÜNDÜR. Mehdi talebelerinin gecesi ve gündüzü yoktur.
Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin içinde hanımlar da olacaktır.
Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri, sadık ve metin olurlar. Peygamberimiz (s.a.v.) çok övmüştür Hz. Mehdi (a.s.) talebelerini.
HZ. MEHDİ (A.S.)'IN MUTLAKA TALEBELERİ İLE BİRLİKTE OLMASI LAZIM. TOPLULUĞU İLE BİRLİKTE MEHDİ MEHDİ'DİR. Peygamberimiz (s.a.v.), Mehdi talebelerine yaptığı övgüyü kimseye yapmamıştır.
HZ. MEHDİ (A.S.) TALEBELERİNİN YANINDA İNSANLAR FERAHLIK DUYACAK. Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri kaliteli ve eğitimli olacaklar. Hz. Mehdi talebeleri hakku'l yakin iman edeceklerdir.
Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleriyle KİMSE EVLENMEK İSTEMEYECEK, ONLARI TEHLİKELİ GÖRECEKLER. Onları gelecekleri için uygun görmeyecekler. “Aman kendini mahvedeceksin, yaklaşma” diyecekler. CENAZELERİNE DE KİMSE GİTMEYECEK. Bunu Peygamberimiz (s.a.v.) söylüyor. MAL HIRSI OLMAYACAK HZ. MEHDİ (A.S.) TALEBELERİ ARASINDA. Ayrı şehirlerde olmalarına rağmen hiçbir şekilde AYRI OLMAYACAKLAR. İnsanlar, “BUNLAR ÇOK ACAYİP ADAMLAR” diyecekler. Bir tek Hz. Mehdi (a.s.)’ın kendi has talebeleri imanın nuruyla Hz. MEHDİ (A.S.)’DAN HİÇ ŞÜPHEYE DÜŞMEYECEKLER.
Tüm insanlar Hz. Mehdi (a.s.) ve mücadelesi konusunda şüpheye düşecekler. HZ. MEHDİ (A.S.)’IN KENDİ TALEBELERİ HARİÇ. İlmi bir heyeti var Hz. Mehdi (a.s.)’ın. ZOR VE GÜÇ YOLUNA GİRİYOR MEHDİ TALEBELERİ. AİLELERİ SALDIRACAK; SOKAKTAKİ İNSANLAR SALDIRACAK; BASIN, RADYO, TV SALDIRACAK; TUTUKLANACAKLAR. Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri zengin ortamlarından ayrılıp fakir hayat yaşayacaklar. MALLARININ MÜLKLERİNİN PEŞİNDE OLMAYACAKLAR. Sade bir giysiyle hayatlarını geçirecekler. ALLAH’IN RIZASINA TABİ OLUP BÜTÜN İMKANLARINI BU YÖNDE HARCAYACAKLAR.
MELEKLER BİLE HZ. MEHDİ (A.S.) TALEBELERİNİN DECCALİYETİ BOZMA AZMİNE ŞAŞIRIYORLAR. Peygamberlerin ruhaniyeti de şaşırıyor. “Ne mutlu onlara” diyor Peygamberimiz (s.a.v.), “onlarla birlikte olmayı ne kadar çok isterdim” diyor. “Büyüklenenler onları küçük görür, kıymet bilecek durumda değiller; fakat onlar ahirette iyi bilinirler” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Ruhları kandil gibi aydınlanmıştır, imanın nuruyla. “Asil ve eğitimli olacaklar” diyor Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri için. İlmel yakin ile başlayacaklar ve hakkel yakine erişecekler. Allah’ı hakkıyla tanıyacaklar. Hz. Mehdi (a.s.)’ın manevi gücünden etkilendikleri için hiçbir zorluktan etkilenmeyecekler. Müthiş kararlı olacaklar. Bir kölenin efendisine itaatinden de güçlü bir itaat halinde olacaklar.
Hz. Mehdi (a.s.) talebesinin vasfı, güzel karşılık vermesidir. Mehdiyetin damgasını her yerde göstermek lazım. Mehdiyetin damgası ise, şefkat, sevgi ve ispattır.
Karşı direnç olamadan Mehdiyet olmaz. Engebeleri geçene Mehdi talebesi denir.
Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri munislikle, temizlikle tanınacak, birbirlerine benzeyeceklerdir.
Hepimiz Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebesiyiz. Bir insan istediği sürece Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebesi olmuş olur. Aşk meselesi bu, sevdin mi talebesi olursun zaten.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."