Müslümanların dağılıp ayrılmamasının yolu Mehdi (as)’a tabi olmaktır.
(A9 TV; 13 Ekim 2012)

Hz. Mehdi (as) vefat edene kadar imamlık kendisinde olacaktır.
(A9 TV; 11 Ekim 2012)

İmamlar mutlaka Adnani soydan, Kureyşi'dirler. Peygamberimiz (sav), bunun imamlığın şartı olduğunu bildirmiştir.
(A9 TV; 11 Ekim 2012)

Hz. Mehdi (as), insanları maddi ve manevi tehlikelerden ve Gadab-ı İlahi'den kurtaracaktır.
(A9 TV; 11 Ekim 2012)

Hz. Mehdi (as), Darwinizm’i fikren yıkarken, talebeleri kendisine yardımcı olacaklardır.
(A9 TV; 11 Ekim 2012)

Mehdi (as) da insanlar tarafından tedrici olarak artacak şekilde çok şiddetli sevilecektir. Ama başta, bir yobaz takımından, alçaklardan, kahpelerden nefret görecektir. Müşriklerden nefret görecektir. Ama o nefret propagandası bir süre sonra sevginin en yüksek dorukları şeklinde kendini gösterecektir. İnşaAllah.
(A9 TV; 6 Ekim 2012)

Mehdi (as) deccaliyetin saldırıları içerisinde, deccaliyetin gözü önünde büyüyecek, gelişecek. Kuran, Hz. Musa (as)’ı anlatırken aynı zamanda buna işaret ediyor. (Taha Suresi, 39. ayette).
(A9 TV; 6 Ekim 2012)

Allah Hz. Musa (as) gibi Hz. Mehdi (as)’ı da sahile bırakacaktır.
(A9 TV; 6 Ekim 2012)

Şahsı manevi, Mehdiyeti durdurmak için bir taktiktir. “Mehdi (as) mezarda” sözü, İttihad-ı İslam’ı durdurmak için bir taktiktir. “Mehdi 300 yıl sonra, 400 yıl sonra, 500 yıl sonra gelecek” demeler taktiktir. Çok samimiyetsiz bir faaliyet var. Kardeşlerimiz çok uyanık olsunlar.
(A9 TV; 30 Eylül 2012)

Diyorlar ki; “Mehdi (as)'a gerek yok, biz seçelim”. 100 yıldan beri seçemiyorsun. Seçemezsin de. Her biri ayrı görüşte insanlar. Herkes kendinden olmasını ister; olmayınca da kabul etmez.
(A9 TV; 30 Eylül 2012)

Şahsı manevi ne getiriyor? Bölünmeyi getiriyor, parçalanmayı getiriyor, kargaşayı getiriyor ve İttihad-ı İslam’ı imkânsız hale getiriyor.
(A9 TV; 30 Eylül 2012)

Şu an dünya üzerinde Mehdiyet ve deccaliyet fikren çatışıyor. Daima Mehdiyet’ten yana olmak gerekir.
(A9 TV; 1 Ekim 2012)

Bazılarının “Çok gayret edersen Mehdi olursun” gibi böyle cahilce ve akılsızca ifadeleri oluyor. Böyle bir olay yok. Hz. Mehdi (as), Mehdi olarak yaratılıyor. Allah onu kaderde haliyle, şekliyle, tipiyle, bedeniyle, tarihiyle, geldiği şehir itibariyle, küfrü yenmesiyle Mehdi olarak yaratıyor.
(A9 TV; 25 Eylül 2012)

Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’a itaat etmek farzdır.
(A9 TV; 24 Eylül 2012)

Başı olmayan bir topluluk düşünün; herkes bir tarafa doğru gider, kuvvet dağılır. Ama Mehdi (as) baş olduğunda bütün kuvvet o tarafa doğru gittiği için Mehdi (as) çekti mi her şey birlikte gelir. Ama bir şeyi iki taraf birden çekiyorsa iki taraf da sadece zorlanır, kuvvet kaybeder sonunda bir kopma meydana gelir. İslam âleminde meydana gelen şuan o.
(A9 TV; 24 Eylül 2012)

Şahsı manevi dediğinde ucu bucağı olmayan, başı olmayan bir sistemdir. Başı olmayan sistem zaten ölü olmuş oluyor.
(A9 TV; 24 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as) da ilk çıktığı vakit kendisinin Mehdi (as) olduğunu bilmiyor. Belki şüphe edebilir. Ama bilmez.
(A9 TV; 19 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as) varken Müslümanlar için başka bir lider aramak yanlış olur.
(A9 TV; 25 Eylül 2012)

Müslümanların birliği ancak Hz. Mehdi (as) ile mümkündür.
(A9 TV; 25 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as), sahip olduğu üstünlükleri çalışarak elde etmiş değildir. Ona, sahip olduğu tüm özellikleri Allah azze ve celle vermiştir.
(A9 TV; 25 Eylül 2012)

Hadiste bildirildiğine göre; bütün faziletler Hz. Mehdi (as)’da toplanacaktır.
(A9 TV; 25 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as), inkar edenlerin ilmen ve fikren mağlup olmasının vesilesidir.
(A9 TV; 25 Eylül 2012)

Olayların bu kadar artmasında bir harikuladelik var, demek ki Hz. Mehdi (as) geldi.
(A9 TV; 25 Eylül 2012)

İSLAM ALEMİNİN BAŞINA MUTLAKA BİR LİDER GETİRİLMESİ GEREKİYOR. Bu da herhangi bir kişi olamaz. Hz. Mehdi (as)’dan başka hiçbir kimseyi İslam alemi kabul etmez. Arasınlar, bulacaklardır. İsa Mesih’i de ararlarsa bulacaklar ama sözümü dinlemezlerse kıyamet kapıda, felakette kapıda. Allah esirgesin.
(A9 TV; 22 Eylül 2012)

İsa (a.s.)'ın inişi ve Mehdi'ye tabi olmak; buna direnmemeleri gerekiyor. Her ikisine de sevgiyle, heyecanla, muntazır olmaları ve beklemeleri gerekiyor ve Cenab-ı Allah’tan istemeleri gerekiyor. Bunu istemedikleri sürece dünyadaki bu felaket gittikçe katlanarak artar.
(A9 TV; 22 Eylül 2012)

MEHDİYET’E UYUP TEK BİR İNSANIN ETRAFINDA MÜSLÜMANLAR TOPLANIRLARSA O ZAMAN BİR BAHAR HAVASI BÜTÜN İSLAM ALEMİNİN ÜSTÜNE GELİR. Sevgi, barış, kardeşlik, demokrasi, sanat, bilim her yeri güzellikle kucaklar. Müthiş bir estetik, müthiş bir adalet duygusu her yere hakim olur. Hıristiyanlar, Museviler, dinsizler, ateistler hepsi bu cennet gibi ortamda son derece rahat ederler. Bu da ancak Mehdiyet’le olur.
(A9 TV; 22 Eylül 2012)

Samimi bir Müslüman Mehdi (as)’ı savunmak durumundadır. İttihad-ı İslam’ı savunmak durumundadır. İsa Mesih’in yeryüzünde görülmesi için Allah’a dua etmek zorundadır. Ve bu sevinci, heyecanı yaşamak zorundadır.
(A9 TV; 22 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as) kendi inancında olmayanlara da şefkat ve sevgi gösterecektir.
(A9 TV; 22 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Allah Hz. Mehdi (as)’ı bir gecede harikulade hallerle donatır.
(A9 TV; 22 Eylül 2012)

Biz Allah’a dua ediyoruz;Hz. Mehdi (as)’ı bize göstermesi için, Hz. Mehdi (as)’a tabi olmak için. Kokusunu hissediyoruz, bereketini hissediyoruz, alametlerini gördük, sadece kendisini görmemiz kaldı. Kendisini de görürsek çok güzel olacak.
(A9 TV; 18 Eylül 2012)

Türkiye’nin bereketi, Türkiye’nin olumluluğu, Türkiye’deki bu pozitif enerjinin sebebi Mehdiyet’tir. Hükümetin başarısının da kökeninde yine Mehdiyet yatıyor. Allah Türkiye’nin üzerine hayır yağdırıyor, bereket yağdırıyor, güzellik yağdırıyor.
(A9 TV; 18 Eylül 2012)

Mehdi (as) olmadığı için bir buçuk milyar Mehdi oluşuyor bu sefer. Gerçek olmayan Mehdiler oluşuyor. Her âlim hemen hemen büyük bölümü kendini Mehdi gibi gördüğü için Mehdi (as)’ın çıkışını istemiyor.
(A9 TV; 14 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as)’ın başta olmaması felaketlerin çığ gibi gelişmesine sebep oluyor.
(A9 TV; 15 Eylül 2012)

Müslümanların, Gadab-ı İlahi'yi durdurması için Allah'tan Hz. Mehdi (as)’ı istemeleri gerekir.
(A9 TV; 14 Eylül 2012)

Bir kısım Müslümanlar kendilerince Mehdiyet’i yok etmek için, "Hz. Mehdi (as) geldi, geçti" diyorlar. Halbuki Mehdiyet durdurulamaz.
(A9 TV; 14 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as), fakirlere karşı çok merhametli olacaktır.
(A9 TV; 13 Eylül 2012)

Şii - Sünni ayrımı konusunda siyasilerin yapacağı bir şey yoktur. Bu konu Hz. Mehdi (as) ile çözülecektir.
(A9 TV; 10 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as), dalalet kalelerini fethedecektir. Yani Darwinizmi, materyalizmi fikren yenecektir.
(A9 TV; 10 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın tüm şeceresi bilinecektir.
(A9 TV; 10 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın babası Kureyşi yani Kureyş kavminden olacaktır.
(A9 TV; 10 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as), bütün insanlar hakka dönünceye kadar mücadelesine devam edecektir.
(A9 TV; 10 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as) 40 yaşlarındadır, yüzü bir yıldız gibi nurludur.
(A9 TV; 9 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. İsa (as), Hz. Mehdi (as)’ı namaz kıldırması için imamlığa geçirecektir.
(A9 TV; 9 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. İsa (as), Hz. Mehdi (as)’ın imamlığında namaz kılacaktır.
(A9 TV; 9 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as), aynı Peygamberimiz (sav) gibi İslam’ı ayakta tutacaktır.
(A9 TV; 9 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’dan havadaki kuşların, sudaki balıkların bile razı olacağı bildirilmiştir.
(A9 TV; 9 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın yanağında bir ben vardır.
(A9 TV; 9 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın yanına giden herkes bereket kazanacaktır.
(A9 TV; 9 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın rengi Arabidir, bedeni İsraili görünümdedir.
(A9 TV; 9 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın mücadele devri 40 yıl sürecektir.
(A9 TV; 9 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as), insanları vahye, Kuran’a çağıracaktır.
(A9 TV; 9 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as) eşyayı, malı dağıtacak fakat bolluktan dolayı kabul eden olmayacaktır.
(A9 TV; 9 Eylül 2012)

Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as) adaletli bir hakim olarak gelecek.
(A9 TV; 9 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as) bütün mezhepleri kaldıracaktır.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as) hiçbir mezhebe bağlı değildir; Kuran’a bağlıdır.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Bediüzzaman, Sungur Ağabey’e; “Hz. Mehdi (as) nur talebesi olmayacak, bambaşka olacak” demiştir.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Peygamberimiz (sav), “siz Hz. Mehdi (as) sebebiyle insanların en mesudusunuz” buyuruyor.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hadiste, Hz. Mehdi (as)’ı bütün mahlukatın seveceği bildiriliyor.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hadiste, Cebrail (as) ve Mikail (as)’ın Hz. Mehdi (as)’a yardım edecekleri bildiriliyor.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as) sizin zorluklarınızı gideren velinizdir” buyuruyor.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Peygamberimiz (sav), “Muhammed ümmetinin en hayırlısı Mehdi’dir” buyuruyor.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hadise göre; Hz. Mehdi (as), Allah’tan korkmanın kalktığı bir dönemde çıkacaktır.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hz. Ali (ra), Hz. Mehdi (as) kendisine sorulunca önce eliyle 9 işareti yapmıştır.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Peygamberimiz (sav)’in bildirdiğine göre; Hz. Mehdi (as) İstanbul’u manen fethedecektir.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as) zulmü yok edecektir.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hadislerde, Hz. Mehdi (as)’ın zuhur vakti olarak sonbahar mevsimine dikkat çekiliyor.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as), insanları Kuran’a uymaya çağıracaktır.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as), insanlara önce Allah’ın varlığını ve birliğini anlatacaktır.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hadiste bildirildiğine göre; “Hz. Mehdi (as), Resulullah (sav)’in gömleği yanında olduğu halde zuhur eder.”
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Peygamberimiz (sav), “Hz. Mehdi (as), çok büyük haksızlıklara maruz kalacak” buyurmuştur.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as) çok nezaketli bir insandır.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as), insanların başlarına bela üstüne bela yağdığı bir zamanda çıkar.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hadislerde, Hz. Mehdi (as)’ın iki rekat olarak kıldığı namazlara dikkat çekilir.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’a, kendisi istemediği halde biat edilecektir.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Hadiste bildirildiğine göre: “Mehdi yok, gelmeyecek” denildiği bir zamanda, Allah Hz. Mehdi (as)’ı çıkaracaktır.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Peygamberimiz (sav), “Mehdi, insanların ümitsiz olduğu bir zamanda çıkacak” buyuruyor.
(A9 TV; 8 Eylül 2012)

Mezhepler üstü olan kimdir? Mehdi (as). Sadece Mehdi (as) etrafında toplanılabileceği anlaşılıyor.
(A9 TV; 4 Eylül 2012)

Mehdi (as)’ın çevresinde toplanıp İttihad-ı İslam’ı oluşturmak lazım. Ve İsa (as)’ın da Hıristiyan alemini toparlamasıyla, onların da Müslüman olmasıyla, BU İKİ KUVVETİN BİRLEŞMESİYLE İSLAM’I DÜNYAYA, EN ÜCRA KÖŞELERE KADAR HAKİM EDECEĞİZ İNŞAALLAH.
(A9 TV; 4 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as), kan durdurandır, anti kandır.
(A9 TV; 5 Eylül 2012)

Hz. Mehdi (as), bütün dünyayı adaletle dolduracaktır.
(A9 TV; 5 Eylül 2012)

Işık Mehdi yoktur, gerçek Mehdi vardır, insan olarak Mehdi vardır. Duvarlardan geçen metafizik bir Mehdi yoktur.
(A9 TV; 1 Eylül 2012)

Mehdiyetin hiçbir düşünceyle bağı yoktur. Hiçbir ideolojiyle, hiçbir şahısla, hiçbir mantıkla bağlantısı yoktur. Doğrudan feyzini Kuran’dan alan orijinal bir yapılanmadır Mehdiyet.
(A9 TV; 26 Ağustos 2012)

Mehdiyet herhangi bir şahsın, herhangi bir liderin, herhangi bir düşüncenin akımı değildir. Mehdiyet adı üstünde bambaşka bir düşünce, bambaşka bir yapıdır. Kuran’a dayalı, Kuran ahlakına dayalı orijinal bir yapıdır.
(A9 TV; 26 Ağustos 2012)

BEDİÜZZAMAN, MEHDİ’DEN "ACİP ŞAHIS" OLARAK BAHSEDİYOR.
(A9 TV; 2 Eylül 2012)

Mehdiyet’te güç kullanılmaz, sadece maneviyat vardır.
(A9 TV; 25 Ağustos 2012)

Türkiye’nin ikinci bir yolu yok, mutlaka Mehdiyet. Görevi bu, Allah öyle yaratmış. Kutsal emanetleri Allah yüzlerce yıl öncesinden getirdi, Mehdi için hazırladı. İstanbul’u ta 1453’te getirdi Türklere teslim etti, Mehdi çıkacak diye. Özel olarak dizayn edildi dünya. Özel olarak camiler yapıldı İstanbul’a.
(A9 TV; 23 Ağustos 2012)

Şeytan’dan Allah’a sığınırım, Allah Kuran’da “Ey örtüsüne bürünen, kalk korkut” diyor. Örtüsüne bürünen Mehdi zuhur edecek inşaAllah. Bu örtüler kalkarken azap meydana geliyor, acı meydana geliyor. Çocuk doğarken de kadın ızdırap duyar ama sonunda doğum olur. Doğum sancısı vardır. Sabreden çok büyük sevap alacaktır.
(A9 TV; 23 Ağustos 2012)

Mehdiyet’in 70 kapısı vardı. 70 kapalı kapı teker teker açılıyor. Bütün kapılar açıldığında Mehdiyet ortaya çıkacaktır.
(A9 TV; 23 Ağustos 2012)

Mehdiyet yavaş yavaş gelişiyor, anne karnında çocuğun gelişmesi gibi. Mehdiyet de daha cenin halinde. O yüzden insanlar tanıyamıyorlar daha tam şekillenmediği için. Allah yavaş yavaş şekillendiriyor. O cenini Cenab-ı Allah bir süre sonra tam bir insan görünümüne ve insanların seveceği bir görünüme getirecek ve başka hiçbir yol olmadığını da insanlar görmüş olacaklar.
(A9 TV; 21 Ağustos 2012)

“Mehdi (as)’ın zuhuru Muharrem ayında olacaktır” Muharrem ayında görülecek. Muharrem ayı çok önemlidir.
(A9 TV; 19 Ağustos 2012)

Kutsal emanetler neredeyse Mehdi de ordadır. Nerede kutsal emanetler? Hepsi burada. O yüzden Türk-İslam Birliği diyoruz, Türkiye İslam aleminin lideridir diyoruz.
(A9 TV; 4 Ağustos 2012)

Peygamberimiz (sav) Mehdi’yi çok önemli görüyor. İsa Mesih’i çok önemli görüyor. Allah önemli görüyor. Senin önemli görmemen önemli değil ki. Allah’ın önemli görmesi önemli.
(A9 TV; 3 Ağustos 2012)

MEHDİ ZAHİRDİR. İSA MESİH BATINDIR. Mehdi’nin batınlığı kısa sürelidir. Hadislerde geçer. Kısa sure bir batın yönü vardır. Gaybet dönemi. Fakat İsa Mesih sürekli gaybette. Sürekli gizlidir. Taa zahir olacağı güne kadar. Konumundan dolayı böyle.
(A9 TV; 30 Temmuz 2012)

Mehdiyet’in kabul edilmemesi, İsa Mesih’in kabul edilmemesi durumunda dünya helak olur. Hiç uğraşmasınlar, hiç direnmesinler.
(A9 TV; 24 Temmuz 2012)

MEHDİ (AS) İSPAT İNSANIDIR. ÇÜNKÜ ADI ÜSTÜNDE “HÜCCETULLAH”’TIR. DELİLLE İŞ GÖRÜR. Hüccettir, Allah’ın hüccetidir, delilidir. Her yerde delille anlatacaktır. Öyle deliller sunacaktır ki karşıt olanlar adeta felç olacaklar. Konuşacak hiçbir halleri kalmayacak inşaAllah.
(A9 TV; 19 Temmuz 2012)

KUTSAL SANDIĞI BULACAK OLAN HZ. MEHDİ (AS)’DIR. ALLAH ONA O GÖREVİ VERMİŞ. BAŞKASI BULAMIYOR.
(A9 TV; 18 Temmuz 2012)

Bir tane lider, herkesin sevdiği tek bir tane lider olsa radyoyla, televizyonla, internetle bütün dünyayı bir ayın içerisinde mükemmel hale getirir.
(A9 TV; 14 Temmuz 2012)

Mehdi (as) zuhur ettiğinde ne kadar mikrop takımı varsa tentürdiyot basmış gibi böyle ara ki bulasın. Nerede diye ararlar yani, bulamazsınız. Evliya olurlar evliya.
(A9 TV; 14 Temmuz 2012)

Mehdi (as) zuhur etse on beş günde cehennemden cennete döner ortalık. Cehennemi cennete çevirir Mehdi (as).
(A9 TV; 14 Temmuz 2012)

Hz. Mehdi (as)’ın özelliği zaten mezhepleri kaldırmasıdır. Şiilik, Vehabilik, Bektaşilik, Alevilik bütün mezhepleri kaldıracak aynı Resulullah (sav) dönemi gibi olacaktır. Ashab-ı Kiram dönemi gibi olacaktır. Dolayısıyla Mehdi (as) mezhep dışı bir şahıstır. Aynı Resulullah (sav) dönemini Müslümanlara yaşatacak bir insandır.
(A9 TV; 4 Temmuz 2012)

Allah'ın halifesi olacaktır Hz. Mehdi (as). Allah onu dünyaya halife olarak gönderiyor. Bütün dünyanın lideri ve imamı olacaktır ama bu sevgi, kardeşlik, dostluk, adalet düşüncesini savunan, kendi evinden dünyayı idare eden, mütevazi, muhterem, mübarek bir insandır.
(A9 TV; 4 Temmuz 2012)

Mehdi zuhur ettiğinde ne Avrupa ne Amerika hiç kimse durduramaz. Deccal durduramıyor, dünya derin devleti durduramıyor. Hatta dünya derin devleti de destekleyecektir Mehdi'yi.
(A9 TV; 28 Haziran 2012)

Hz. Mehdi (as) herkesin sevdiği bir baba gibi, şefkat öğretmeni, dostluk öğretmenidir.
(A9 TV; 27 Haziran 2012)

Mehdi siyasete karışmaz. Genel prensipleri açıklar. Mesela Suriye ile savaş var veya Suriye bir yere saldırıyor, bunu tek bir sözüyle durdurur.
(A9 TV; 27 Haziran 2012)

Hep böyle şiddet, azamet, büyüklük, acı çektirme eğilimi oluyor insanlarda. Fakat tevazu, sevecenlik, insancıllık ve merhamet insanlara zor geliyor. Mehdi (as)'ın yapacağı budur. MEHDİ (AS)'IN ŞEFKATİ, MERHAMETİ, DOSTLUK ANLAYIŞI, İNSANCILLIK ANLAYIŞI DÜNYAYA HAKİM OLACAKTIR.
(A9 TV; 27 Haziran 2012)

Allah kimi takdir ettiyse kaderde o Mehdi (as) olacak. Siz ona boyun eğin, kadere boyun eğin, Allah’ın takdirine boyun eğin. Peygamber Efendimiz (sav)’ i de o zamanlar Museviler istememişlerdi. Şimdi bunlar da Allah’ın kimi Mehdi seçeceği konusunda hâşâ Allah’a akıl vermeye kalkıyorlar. Allah kimi seçerse ona tabi olacağız.
(A9 TV; 24 Haziran 2012)

Akil insanlar topluluğu, Mehdi, Hızır ve İsa Mesih’ten oluşur. Asıl topluluk budur inşaAllah.
(A9 TV; 15 Haziran 2012)

Kral Mesih konusunda direnmeleri yersiz. Kral Mesih onlar için bir nimet ve güzelliktir, hayırdır, berekettir.
(A9 TV; 5 Haziran 2012)

KRAL MESİH ÇIKMADAN ACI BİTMEZ. Her yerden, her olaydan, her düşünceden bir ızdırap kaynağı oluşacaktır. İnsanların buna sosyal yönden, siyasi yönden diğer bilimleri kullanarak çare bulmaları mümkün değildir. Çare bulsalar bu perişanlığı yüz yıldan beri yaşamazlardı.
(A9 TV; 5 Haziran 2012)

Allah Moşiyah’ı gönderdi, vakit tamam. 2012’dir, Tevrat’taki işaret budur. “Biz Hz. Mehdi (as)’la, Moşiyah’la halletmeyiz; kafayla, aklımızla hallederiz. Siyaset bilimiyle hallederiz” derlerse bu acı, ızdırap devam eder.
(A9 TV; 5 Haziran 2012)

Tevrat’ın sözünü dinleyelim, Peygamberimiz (sav)’in sözünü dinleyelim. Hz. Mehdi (as)’a tabi olalım, Hz. Mehdi (as)’ı arayalım, Hz. Mehdi (as)’ı bulalım.
(A9 TV; 5 Haziran 2012)

MUSEVİLERİN YAPACAĞI DA MÜSLÜMANLARIN YAPACAĞI DA HZ. MEHDİ (AS)’DA YANİ MOŞİYAH’DA İTTİFAKTIR. Onun dışında hiçbir şekilde ne bir anlaşma olur, ne huzur olur, ne güven olur. Ne de bu tedirginlik, kargaşa son bulur.
(A9 TV; 5 Haziran 2012)

Tevrat’ta Mehdi (as)’ın yeri olarak İstanbul geçiyor. Masonlar da İstanbul’da bekliyorlar. Peygamberimiz (sav) de “İstanbul’da arayın onu” diyor. Kutsal emanetler zaten burada. KUTSAL EMANETLER NERDEYSE HZ. MEHDİ DE ORADADIR. Peygamberimiz (sav)'in kılıcı da, hırkası da burada, mübarek sancağı da burada. Hz. Mehdi de burada.
(A9 TV; 31 Mayıs 2012)

ANCAK HZ. MEHDİ (AS)’I KABUL EDECEK ŞEKİLDE İNSANLARIN GÖNLÜ, KALBİ ALLAH TARAFINDAN YÖNLENDİRİLMİŞTİR. HZ. MEHDİ (AS)’I SEVECEK VE HZ. MEHDİ (AS)’A BAĞLANACAK ŞEKİLDE RUHLAR EMİR ALDI. Müslümanların ruhları Kalu belada bu emri aldılar. Onun dışında insanların bir başka kişiye bağlanma yeteneği yok, iradesi yok. İstese de bağlanamazlar.
(A9 TV; 30 Mayıs 2012)

Hz. Mehdi (as)’ı bulmakla mükellefsiniz. Bulmadıktan sonra on bin alim bir araya gelsin, istediği açıklamayı yapsın. Kimse kaale almaz, hiçbir etkisi olmaz. İslam aleminin bir araya gelmesi için Mehdi olması gerekiyor.
(A9 TV; 30 Mayıs 2012)

AYASOFYA’YI İBADETE AÇACAK OLAN HZ. MEHDİ (AS)’DIR. İlk namazı Hz. Mehdi (as) kılacaktır, inşaAllah.
(A9 TV; 29 Mayıs 2012)

Hz. Mehdi kesin. İnkar eden dinden çıkar deniliyor Ehli Sünnet inancında. İsa Mesih'in inişine inanmak vacip, farz hükmünde. İnkarında insan dinden çıkar, Sünni inançta. Caferilikte de, Şiilikte de aynı şekildedir, temel inançtır.
(A9 TV; 25 Mayıs 2012)

Hz. Mehdi varsa Hz. İsa (as) da var, Hz. İsa (as) varsa Hz. Mehdi de vardır. Neye göre? Sünni inanca göre. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii mezheplerine göre Mehdi'nin inkarı mümkün değil. Vacip hükmünde, kesin.
(A9 TV; 25 Mayıs 2012)

Hz. Mehdi (as) her konuda; Mehdi konusunda da,Darwinizm, materyalizm konusunda, her konuda sürekli delil verecektir. Bilimsel delil, ayet delilleri, hadis delilleri verecektir. Onun için bir lakabı da El Hüccet.
(A9 TV; 23 Mayıs 2012)

Müslümanlar bozguna uğradılar, paramparça oldular ve fitne bütün İslam alemini sardı. İşte bu fitneyi ortadan kaldıracak olan da Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleridir.
(A9 TV, 10 Mayıs 2012)

Hüsn-ü zan makuldür. Yani insanların sevdiğini Mehdi gibi görmesi, “inşaAllah Mehdi olur” diye ümit etmesi çok makuldür. Bir insan kendi için de “ben de acaba Mehdi olabilir miyim?” diye aklından geçirebilir. Fakat iddia, haram olur. Dinden çıkar insan.
(A9 TV, 10 Mayıs 2012)

HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ÇEKTİĞİ ÇİLEYİ BİR İNSAN BİR GÜN ÇEKSE, CAHİLİYEDEN BİR İNSAN, ALLAH ESİRGESİN ALLAH’I İNKAR EDEBİLİR. Bir gün. Onun Allah aşkını coştururken o, aklı zayıf bir insanın imanını kaybettirir. İşte imtihanın sırrı bu.
(A9 TV, 10 Mayıs 2012)

SIRF ÇİLEYE VE ACIYA TAHAMMÜLÜ, SIKINTIYA TAHAMMÜLÜ, ALLAH’A SAMİMİ AŞKINDAN DOLAYI ALLAH, ONU HZ. MEHDİ (A.S.) YAPIYOR. Kaç bin yıl? On bin yıllık, yirmi bin yıllık dünya tarihinde sadece ona nasip ediyor Mehdiliği. Sırf o çileye, zorluklara, sıkıntıya sabrından dolayı.
(A9 TV, 10 Mayıs 2012)

Koskoca dünyada Hz. Mehdi (a.s.), Allah’a en çok iman eden o oluyor.
(A9 TV, 10 Mayıs 2012)

Hz. Mehdi (a.s.) küfrün azgınlığından dolayı zaman zaman tutuklanacaktır, zaman zaman da gizlenecektir. Yoksa mağaranın içinde bin küsur sene saklanacak birisi değil. Bu bir zırvadır.
(A9 TV 3 Mayıs 2012)

Her biri ayrı bir padişahlık sistemi kurmak istiyor. Dolayısıyla Mehdi (as)’ı kabul etmek istemiyorlar. Çünkü enaniyetlerini yerle bir edecek bir şahıs Mehdi (as). O yüzden şeytani bir direnişle direniyorlar.
(A9 TV, 2 Mayıs 2012)

Şu Mehdi reaksiyonunu kaldıracaklar. Yoksa Allah bet bereket vermez. Bu sıkıntıları, bu ızdırapları, bu bölünmüşlükleri devam eder. Bir ruhsuzluktur, bir ucubedir, etrafı kaplar.
(A9 TV, 2 Mayıs 2012)

Karıncaların bile bir lideri var. Kafirlerin lideri var. Herkesin bir lideri var. Müslümanların liderini kabul etmiyorlar. Alevi, Sünni, Şii kim olursa olsun, bütün Müslümanların lideri olan kişinin adı Mehdi (as)’dır.
(A9 TV, 2 Mayıs 2012)

BİZİM KADAR DA, HZ. MEHDİ (A.S.)’I BU KADAR ÇOK ANLATAN İSLAM TARİHİNDE YOK. Bakın İslam tarihinde görülmemiştir. Yok, ilk defa görülüyor. Böyle geceli gündüzlü Hz. Mehdi (a.s.)’ı anlatan hiç görülmemiştir. Bu kadar yıldan beri bu kadar ısrarlı şekilde Hz. Mehdi (a.s.)’ı anlatan yoktur.
(A9 TV, 30 Nisan 2012)

MEHDİYET’LE BOĞUŞAN MUTLAKA MAĞLUP OLUR, KAHROLUR, söyleyeyim. Allah’ın vaadi bu.
(A9 TV; 27 Nisan 2012)

MEHDİYET’E İHANET ETMEYEN HER ÜLKE ÂLİ OLUR. MEHDİYET’E HİZMET EDEN HER FERT ÂLİ OLUR.
(A9 TV; 27 Nisan 2012)

Şiddetli bir sevgisizlik dünyayı sardı. DÜNYA “MEHDİ! MEHDİ!” DİYE BAĞIRIYOR ADETA. Hani cankurtaran arar ya insanlar ölürken, “imdat” derler. “İMDAT” YERİNE “MEHDİ” DENİYOR ŞU AN. KURTULUŞ İÇİN, İNŞAALLAH, ALLAH’IN VESİLE EDECEĞİ ŞAHIS MEHDİ VE TALEBELERİDİR.
(A9 TV; 23 Nisan 2012)

İman nuruyla bakarsan Mehdiyet’in ihtişamını, nurunu, kudretini, güzelliğini bütün haşmetiyle görürsün inşaAllah.
(A9 TV; 22 Nisan 2012)

Mehdi (as)’ın vakit boyutuyla insanların vakit boyutu aynı değil. Sizin 1 yılınız Mehdi’nin 20 yılıdır diyor Peygamberimiz (sav). Onun için zaman ayrı işliyor. Fakat bilinecek bir sır değil bu.
(A9 TV; 21 Nisan 2012)

HZ. MEHDİ (AS)’A KARŞI OLAN ALLAH’A DA KARŞI OLUR. Çünkü Hz. Mehdi (as) İslam’ı, Kuran’ı savunuyor.
(A9 TV; 21 Nisan 2012)

Bu çok önemlidir bakın; Peygamberimiz (sav) “Mehdi (as) ahkamda masumdur” diyor. Yani ne yapıyorsa doğru yapıyor, düzeltiliyor yaptığı. Hata da yapsa düzeltiliyor. Ama peygamberler hem ahkamda, hem iffette masumdurlar.
(A9 TV; 20 Nisan 2012)

Çözüm Mehdiyet’tir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in vahyine tavır alındığında Allah kalbe uğursuzluk yayar, bereketsizlik yayar, sıkıntı yayar, yeis ve korkuyu kalplere salar ve bu da acı ve ızdıraba sebep olur.
(A9 TV; 19 Nisan2012)

Şahs-ı manevici gittikçe boğuluyor, gittikçe bozuluyor, gittikçe çözülüyor. Gittikçe bir bereketsizliğe ve uğursuzluğa doğru gidiyor. O zaman Allah bir iç huzursuzluğu, şevksizlik, yeis ve gayretsizlik meydana getiriyor ve mağlubiyete doğru, ezilmeye doğru onları çekiyor.
(A9 TV; 19 Nisan2012)

MEHDİYET SEVGİNİN OKULUDUR, MUHABBETİN OKULUDUR. Hz. Mehdi (as), insanlara sevgiyi, muhabbeti öğretecektir.
(A9 TV; 17 Nisan 2012)

GERÇEK MEHDİ'YE BİATIN DIŞINDA, BAĞLANMANIN DIŞINDA BİR YOL YOK. Biat derken kalbi bir sevgi. Yoksa gidip bir şey imzalamak değil. Sevgi bağı, saygı bağının ilan edilmesi.
(A9 TV; 17 Nisan 2012)

Herkesin ümidini kesmesine rağmen Hz. Mehdi (as)’ın gayretine devam edip, Hz. Mehdi (as)’ın sonunda zuhur etmesi insanın aklıyla bile çok makbul olduğu anlaşılıyor.
(A9 TV; 16 Nisan 2012)

HZ. MEHDİ (AS)’IN ON SANİYESİ İNSANLARI ÇOK PERİŞAN EDEBİLİR. BİR SAATİNE DAYANAMAZ İNSANLAR. Allah zer aleminde Hz. Mehdi (as)’a “çok sıkıntı çekeceksin, acı çekeceksin, kabul ediyor musun?” diyor. “İftiharla kabul ediyorum Ya Rabbi” diyor.
(A9 TV; 13 Nisan 2012)

Hz. Mehdi (as)'a tabi olmazsa insanlık, Kıyamet kopar. Tabi oldukları için Kıyamet kopmayacak inşaAllah.
(A9 TV; 13 Nisan 2012)

Hz. Mehdi’nin zuhurundan sonra Allah, bir bereket, ferahlık verdi. Belki zulüm ve gaddarlık çok artacaktı. Kat kat şiddetli bir tiranla, bir Deccaliyet’e doğru gidecekti sistem. Ama ALLAH MEHDİYETİN BEREKETİYLE HUZURU, GÜZELLİĞİ, İYİLİĞİ MİLLETİN ÜZERİNE SERDİ. BİR FERAHLIK DEVRİNE ALLAH İNSANLARI GÖTÜRMEYE BAŞLADI. MEHDİYETİN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE İNŞAALLAH.
(A9 TV; 6 Nisan 2012)

Mehdi (as)’ın mezhebi var mı? Yok. Sünni mi Mehdi (as)? Değil. Alevi mi? Değil. Resulullah (sav) dönemi, sahabe dönemi gibi. RESULULLAH (SAV) HANGİ İNANÇTAYSA, MEHDİ DE O İNANÇTA. DOLAYISIYLA MÜSLÜMANLAR ARASINDA BİR BÖLÜNME, PARÇALANMA, OTORİTE SORUNU OLMAZ.
(A9 TV; 30 Mart 2012)

Mehdiyet olmadığında mağlubiyet muhakkaktır, bereketsizlik muhakkaktır.
(A9 TV; 30 Mart 2012)

Hayrettir, Mehdiyet saatin yelkovanı gibi yavaş yavaş hedefine doğru gidiyor.
(A9 TV; 23 Mart 2012)

Öyle bir olaylar olacak, öyle bir açmaz olacak ki, insanlar için hiç bir kurtuluş kalmayacak Mehdi (as)’ın dışında. Mecbur oldukları için Mehdi (as)’a sığınacaklar. Bunu göreceksiniz.
(A9 TV; 21 Mart 2012)

Mehdi (as) “ben Mehdi olacağım” demez. Mehdi (as)’a insanlar manevi lider olması için yalvaracaklar. Tek kurtuluştur Mehdi (as).
(A9 TV; 21 Mart 2012)

Mehdiyet’in anlattığı Kuran’daki İslam esastır. Resulullah (sav)’in anlattığı, Sahabe dönemi İslam’ı esastır. O olmadığında yobazlığa yol açılmış olur.
A9 TV; 29 Mart 2012

Mehdiyet nurdur.
A9 TV; 29 Mart 2012

Mehdi (as)’a tabiyette bütün uçlar, aşırılıklar hepsi ortadan kaybolmuş oluyor. Çünkü enaniyetli hiçbir adam kalmıyor. Herkes bir kişiye bağlanmış oluyor. Yani küçük küçük firavunlar gidiyor. Sadece Mehdi (as) kalmış oluyor.
A9 TV; 29 Mart 2012

Mehdiyet bendini aşmış sel gibidir. Hiçkimse, ama hiçkimse durduramaz.

Mehdi, "Ben Mehdi’yim" demez, Mehdi'ye insanlar başa geçmesi için YALVARACAKLAR. Bunu göreceksiniz.

Kuran’da Hz. Musa'nın 70 kişi ayırıp kurduğu Sanhedrin Meclisi, Mehdi'nin çıkış alameti olarak şu anda yeniden kuruldu. Tevrat’a göre, Musevi inancına göre Sanhedrin’in kuruluşu Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametidir. Çünkü Sanhedrin’in tasdiki ile Hz. Mehdi (as) göreve başlıyor.
(27 Mart 2012, A9 TV)

Koskoca dünyanın ömründe Mehdi dönemi ve İslamın hakimiyeti çok kısa sürecek. Şu an doğanlar gerileme dönemini görecekler.

Mehdi (as) ilimle, bilimle, sevgiyle hakim oluyor. Kaderi böyle. Durduramayacaksınız.

Hiçbir zaman Mehdilik iddia etmedim ve etmeyeceğim. Buna rağmen “Mehdilik iddia ediyor” diyenler aşağılıktırlar, ahlaksızdırlar.

Mehdi olunmaz, Mehdi olarak doğulur. Mehdi olarak yaratılır insan.

Mehdi (as)’ı Allah tanıtır, insanlar ona mecbur olurlar.

Hz. Mehdi (as), dünya siyasetini Hz. İsa (as)'a bırakacak; Hz. İsa (as) da tebliği Hz. Mehdi (as)'e bırakacak.

Bizim anlattığımız Kuran'daki gerçek İslam'ı bütün dünya kabul eder. İşte Mehdiyet budur.

Zülkarneyn, Hz. Mehdi (as)’ın diğer ismidir.
(21 Temmuz 2011; A9 TV ve Samsun Aks TV)

Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)’in emrindedir, yani onun askeridir. Peygamberimiz (sav) ne diyor? Kan akıtmayacaksın. Ne ile söylüyor bu emri? Vahiy ile söylüyor. Cebrail (as)’dan aldığı emirle söylüyor. Hz. Mehdi (as), Cebrail (as)’ın getirdiği Allah’ın hükmüne karşı mı çıkacak? Hayır, ben kan mı akıtacağım diyecek? Elbette böyle bir şey mümkün değil. Hz. Mehdi (as) kan akıtmayacaktır.
(20 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV)

Her yüzyılda Mehdi (as) beklenmiş. Yani Müslümanlar aşkla şevkle beklemişlerdir. Bu yüzyılda bir kaçamak ruh var, bir panik var; “bizim yüzyılımızda olmasın, bizim zamanımızda olmasın” kafası var. Bu, Hz. Mehdi (as)’ın çıkmış olduğunun en büyük delillerindendir.
(15 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV)

"ŞAHS-I MANEVİ" DEDİN Mİ, HER BEYİN KENDİ BAŞINA DEVLET GİBİ OLUR, HER KAFA AYRI BİR ŞEY OLUR. O, ona muhalif düşünce geliştirir; o, ona muhalif düşünce geliştirir. TEK BİR BEYİN, TEK BİR ŞAHIS, YANİ HZ. MEHDİ (AS) OLMASI LAZIM.
(1 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV)

YÜZBİNLERCE BEYİN TOPLANIP BİR KARAR VEREMEZ. TEK BİR BEYİNİN VERDİĞİ KARAR ÖNEMLİDİR. Sen “milyonlarca beyin, İslam alemini yönetsin” dersen, işte böyle olur. O beyin ona muhalif olur, o beyin ona muhalif olur, beyinler birbiriyle sürekli çatışır ve sonunda bu kargaşa ve elem olur. İslam aleminin lideri Hz. Mehdi olacaktır.
(30 Haziran 2011; A9 TV, Kaçkar TV)

MEHDİYET’TE HEP İLTİFAT, HEP SEVGİ, HEP GÖNÜL ALMA, HEP MUHABBET VARDIR. Sabahlara kadar muhabbet meclisleri olacak. Sabahlara kadar sohbet edeceğiz, eğleneceğiz, güleceğiz, konuşacağız. Sabahlar olmayacak inşaAllah.
(23 Haziran 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV)

MEHDİ (AS)’SİZ BİR İTTİHAD-I İSLAM DA OLMAZ, MEHDİ (AS)’SIZ BİR KURTULUŞ DA OLMAZ. Onun için “Müslümanlar neredesiniz?” değil “Ya Rabbi Mehdi (as)’ı bir an önce zuhur ettir” demek gerekir. Duanın bu şekilde olması lazım, inşaAllah.
(14 Haziran 2011; A9 TV)

Başsız bir hareket mağlup olur. Mehdi (as)’ın varlığı işte bu yüzden şarttır.
(14 Haziran 2011; A9 TV)

AMERİKAN MEHDİSİ, İNGİLİZ MEHDİSİ, ŞU MEHDİSİ BU MEHDİSİ OLMAZ. Hadislerde Peygamberimiz (sav)’in belirttiği; Peygamberimiz (sav)’in soyundan, Ehli Beyt’inden, Hz. Fatıma (ra) evlatlarından Hz. Muhammed Mehdi (as) vardır. Eşkali bildirilmiş, ne zaman geleceği bildirilmiş, özellikleri bildirilmiş, ne yapacağı bildirilmiş, nerede çıkacağı bildirilmiş. O, tabii ki mükemmel bir insan olacaktır.
(14 Haziran 2011; A9 TV)

Sahte Mehdi’ler daima yenilirler, gerçek Hz. Mehdi (as) galip olur, kaderi öyledir.
(14 Haziran 2011; A9 TV)

Eğer dikkatli bakılırsa Türkiye’de çok büyük olaylar oluyor. Hz. Hızır (as), Hz. Mehdi (as) karşıtı hiçbir cereyana müsaade etmez. Bakın dikkat edin, ikinci önemli bir şey daha söylüyorum; hiçbir şahsa da müsaade etmez. Yani, ANTİ-MEHDİ OLMAK ALLAH İNDİNDE ÇOK BÜYÜK BİR SUÇTUR VE ALLAH’IN BELASINI CELBEDEN BİR DURUMDUR. Çok büyük belayı celbeden bir durumdur. Allah, Hz. Hızır (as) ile köşeye kıstırır ve ezer kafalarını. Kanun eziyor, hukuk eziyor; Allah bir şekilde eziyor, inşaAllah.
(14 Nisan 2011; Kahramanmaraş Aksu TV, Kaçkar TV)

Bir mucize meydana geliyor; şeytan Mehdiyet'i engellemek için bütün ordularıyla şu an ayakta. İnsanları kışkırtıyor, haberleri yok birçok insanın, ama Mehdiyeti durduramazlar.
(25 Mart 2011; A9 TV ve Kaçkar TV)

Kan akıtan kişinin Hz. Mehdi (as) olmadığını anlarız. Kan akıtmaya teşvik ediyorsa da Hz. Mehdi (as) değildir.
(20 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV)

Geceli gündüzlü Mehdi gelmeyecek deseler de baş edemezler. HZ. MEHDİ (AS) MUTLAKA GELECEKTİR.

HZ. MEHDİ (AS), ZAMANLA ALLAH’IN HÜKMÜNÜ DEĞİŞTİREMEZ, PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN ONA VERDİĞİ TALİMATI DEĞİŞTİREMEZ. “Kan akıtmayacak” dedi mi, kan akıtmayacaktır, aması olmaz.
(20 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV)

Peygamberimiz (sav) hiçbir konuyu Mehdiyet kadar detaylı anlatmamıştır. MEHDİYETİ UNUTTURMAYA ÇALIŞANLAR BOŞA UĞRAŞIYORLAR.

Hz. Mehdi (as) güneş gibidir, yansıtır sürekli... Kişi, güneşi kabul etsin veya etmesin, aydınlanır.
(10 Temmuz 2011; A9 TV, Kanal Avrupa ve Çay TV)

Etrafa dikkatlice bakın, görürsünüz. Hz. Mehdi (as)’ın kopyaları doğal olarak oluşuyor, deccalin haberi bile olmaz.
(10 Temmuz 2011; A9 TV, Kanal Avrupa ve Çay TV)

Hz. Mehdi (as) denilen kişi, bu Kuran ayetlerini hakkıyla, tam hakkıyla uygulayan kişinin adıdır.
(10 Temmuz 2011; A9 TV, Kanal Avrupa ve Çay TV)

Fitnenin kalkması nasıl olur? Kuran hakim olmadan fitne kalkması diye bir şey var mı Kuran’da? Bu ne demektir? “KURAN AHLAKI BÜTÜN DÜNYAYA HAKİM OLUNCAYA KADAR, YANİ DİN ALLAH’IN OLUNCAYA KADAR MÜCADELE EDİN.” Kime diyor bunu Allah? Bütün Müslümanlara diyor. Şimdi, Hz. Mehdi (as) ne yapacak? Bu ayetin hükmünü yerine getiriyor. BU AYETİN HÜKMÜNÜ YERİNE GETİREN İNSANIN ADIDIR HZ. MEHDİ (AS). ALLAH DÜNYADA BİR TEK ONA VE HZ. İSA (AS)’A NASİP EDİYOR İŞTE, OLAY BU.
(10 Temmuz 2011; A9 TV, Kanal Avrupa ve Çay TV)

Bir insan saldırısında, sıkıyönetim ilan ediliyor, tedbir alınıyor. ŞU ANDA İSE BÜTÜN DÜNYAYA ŞEYTAN SALDIRIYOR. Bu, insan saldırısından bin misli daha tehlikelidir, daha berbattır. İnsanları mahveder. BUNUN ÇÖZÜMÜ MEHDİYETİ İSTEMEKTİR.
(10 Temmuz 2011; A9 TV, Kanal Avrupa ve Çay TV)

Hz. Mehdi (as)’ın dilinin ucunda her şey. İki kelime etse biter konu… Derin bir saygı ve sevgiyle itaat edecek insanlar, inşaAllah.
(10 Temmuz 2011; A9 TV, Kanal Avrupa ve Çay TV)

Mehdiyeti örtbas edip, sadece menkıbe anlatmamızı istiyorlar. Bazıları küçük olsun benim olsun kafasında. BÖYLE YAPARLARSA KIYAMETE ANİ YAKALANIRLAR.

İstanbul daha dünya yaratılmadan, Hz. Mehdi (a.s.) için var edilmişti. İstanbul keyif, zevk yapsınlar diye değil, HZ. MEHDİ (A.S.) İÇİN FETHEDİLDİ.

Hz. Mehdi (a.s.) İstanbul'da çıkacağı için Allah tarihte İstanbul’un fethini nasip etmiştir. İstanbul'un tüm camileri Hz. Mehdi (a.s.) için hazırlanmıştır. DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ İSTANBUL, HZ. MEHDİ (A.S.)'A HAZIRLANIYOR.

KÜFRÜN KURDUĞU TUZAKLARI YARATAN ALLAH'TIR. Küfür Allah'ın dilediği kadar zarar verebilir. Hz. Mehdi (a.s.) cemaatine de hiçbir şekilde zarar veremezler.

Hz. Mehdi (a.s.) cemaati içinde şehit olduğunda üzüntü duymazlar.

Bir insan Hz. İsa (a.s.)’ı beklemiyorsa, Hz. İsa (a.s.)’ın gelişi ile ilgili üç ayeti kabul etmiyorsa dinden çıkar. Bütün dünyanın İslam’ı kabul etmesini istemiyorsa o zaman da dinden çıkar. Adam “sabaha kadar evde zikir yapıyorum” diyor ama Afganistan’da sabaha kadar insanlar şehit ediliyor. BİR TRİLYON ZİKİR BİR FARZIN YERİNİ TUTMAZ. MÜSLÜMANLARIN BİRLİĞİ FARZDIR. Deccal bağırttıra bağırttıra kendisini dinletiyor. Mehdiyet de buna karşılık bütün ihtişamı ile kendisini gösterecektir.

“İnanan ibadet eden ve cihat eden zaten cennete girecektir” diyor. Oysa CİHADIN ANLAMI GECE GÜNDÜZ İTTİHAD-I İSLAM İÇİN ÇALIŞMAKTIR. EĞER BUNU YAPMIYORSAN O ZAMAN NASIL CENNETİ İSTEYECEKSİN? Harama girmiş olursun. Helal harama dikkat etmemiş olursun. Ahir zamandaki cihadın karşılığı Mehdiyet ve Mesihiyettir. Başıbozuk bir sistem yoktur. Başsız bir sistem yoktur.

Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zamandaki olayları bildiriyor ve “Hz. Mehdi (a.s.) ile müjdelenin” diyor. Sürünerek de olsa Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanına gidin diyor. “Peygamber (s.a.v.)’e uydum” diyorsun ama ahirette “hiç bir sözünü dinlemedim Peygamber (s.a.v.)’in” diyeceksin. Böyle bir din yok. Dinimizde, Müslümanlarla birlikte hareket edip İttihad-ı İslam’ı sağlamak var. İTTİHAD-I İSLAM EN BÜYÜK FARZDIR.

Mezhepleri kabul etmiyor Allah. Şu an mecburen var. Biz Mehdiyet için gayret ederek onları ortadan kaldırmak zorundayız. BİR İNSAN ASR-I SAADET DÖNEMİ MÜSLÜMANLIĞINI SAVUNMUYORSA AHİRETTE BUNDAN DA HESAP VERMEK ZORUNDA KALIR.

“Bize Katından bir yardım eden yolla” diyor Müslümanlar. Müslümanların Hz. Mehdi (a.s.)’yi beklemeleridir bu.

Hz. Mehdi (a.s.) herkesin bilinçaltında var, bunu kalu bela'dan biliriz.

Tüm fiziksel alametlerin olması Mehdilik için yeterli değildir. HZ. İSA (A.S.)'IN ARKASINDA NAMAZ KILDIĞI KİŞİ HZ. MEHDİ (A.S.)'DIR.

Hz. Mehdi (a.s.) siyasetle değil, Allah aşkıyla hakim olacak.

Bediüzzaman, Hz. Mehdi (a.s.)'a hadislere dayanarak yol gösteriyor. Hz. Mehdi (a.s.)'a "hayatın her yönünden çekil" diyor. "AHİR ZAMANDA YOBAZLARIN ÇIKIŞI ŞİDDETLİ OLACAK" diyor. "METANET, SADAKAT VE İMANINLA BAŞARILI OLACAKSIN" diyor.

HZ. MEHDİ (A.S.)’IN KARŞISINDAKİLER DAİMA MAĞLUP YARATILMIŞTIR. Hz. Mehdi (a.s.)’a çok yoğun saldırı olacak, etki edemeyecekler. Allah'ın velileriyle uğraşanlara, Allah karşılık verir.

Hz. Mehdi (a.s.) tüm peygamberlerin özetidir.

Hz. Mehdi (a.s.)'ı aramak, bulmak Peygamberimiz (s.a.v.)'in emridir.

Allah'ı aşkla seven, Hz. Mehdi (a.s.)'ı da aşkla fark eder. Gizli dinsizler Hz. Mehdi (a.s.)'ın gelmesini asla istemez.

MEHDİYET DÖNEMİNDE DAMLA KAN AKMAYACAK. SEVGİ KARANLIĞI BOĞAR. Mehdiyette halka ve devletlere baskı olmayacak. İnsanlar tam anlamıyla özgür olacaklar.

İnsanlar arasında birçok kötü alışkanlıklar olacak, karşı olanlar olacak, acılar olacak. Bunlar olmazsa Mehdiyet olmaz zaten. Bunlar Mehdiyet döneminde beklenen şeyler.

Hz. Mehdi (a.s.)'ı unutmak isteyen, Kuran'ı da inkar etmek ister. Kuran'ın dünyaya hakimiyetini istemeyen ise küfür içindedir.

HZ. MEHDİ (A.S.)’IN FAALİYETLERİYLE DİN ÖZÜNE DÖNECEĞİ İÇİN DİN KOLAYLAŞACAKTIR. Hurafeler ortadan kalkacaktır. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). “Kolay olan din hayırlıdır” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Tevhit yolu kolaydır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişi ile bu gerçekleşecektir.

Mehdiyeti inkar edenler bir süre sonra kaderi de inkar ediyorlar.

MEHDİYET DEVRİNDE HURAFE ZİNCİRLERİ PARAMPARÇA OLACAK. Hz. Mehdi (a.s.) dini tahfif edip (hafifletip) özüne çevirecek.

Mehdiyet insanlara sevgi, şefkat, dürüstlük, rahatlık hepsini verecektir. İnsanlar özgür olacaklar, nasıl canları istiyorlarsa öyle yaşayacaklar.

Hz. Mehdi (a.s.) geldiğinde teknoloji ve bilim en yüksek seviyeye ulaşır. SANATTA VE BİLİMDE ÇAĞ ATLAMAK İÇİN MUTLAKA HZ. MEHDİ (A.S.)’A İHTİYAÇ VARDIR.

Allah’ın gücüne güvensinler, kan olmayacak Hz. Mehdi (a.s.) devrinde. Neden kan dökmeye ihtiyaç duyuyorlar? Allah kan istemiyor.

Deccaliyet ve şeytanlığı şu an Mehdiyet boğuyor. Bu böğürtüler ondan. Fakat ARA VERMEYECEK, DURMAYACAK HZ. MEHDİ (A.S.). ŞEYTAN, HZ. MEHDİ (A.S.)’IN AYAĞININ DİBİNDE CESET OLARAK SERİLECEK. Kader böyle. Allah böyle yazmış.

Mehdiyette her yerde insanların yüzündeki iman aydınlığı görülecek. Mehdiyet; neşe, akıl, bilim, doğruyu aramaktır. DÜNYA TARİHİNDE OLMAMIŞ MUHTEŞEM BİR HAKİMİYET OLACAK. Tüm dünya birleşse Mehdiyeti durduramaz. Mehdiyet dünyaya sevinç, kardeşlik, barış getirecek. Mehdiyete engel olmak, kendi mutluluğuna engel olmaktır.

HZ. MEHDİ (A.S.) MÜSLÜMANLARI KORUYAN SEVGİ ÖĞRETMENİDİR, MUHABBET ÖĞRETMENİDİR. Hz. Mehdi (a.s.)'ın muhabbetiyle insanlar coşacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) mutlaka adaletle hükmeder. HZ. MEHDİ (A.S.) AHKAMDA MASUMDUR, MUTLAKA DOĞRU HAREKET EDER.

Hz. Mehdi (a.s.)'ın olduğu bir yerde savaş olmaz.

Hz. Mehdi (a.s.) devrinde din hafifleyecek. Hz. Mehdi (a.s.) insanların üzerindeki ağır zincirleri alacak, dini özüne çevirecek. Dinin üzerine sardırılmış olan pası kiri kaldıracak.

Hz. Mehdi (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ile birlikte namaz kılacaktır. HZ. İSA (A.S.) İLE HZ. MEHDİ (A.S.)'IN NAMAZ KILMASI HALKA AÇIK OLACAKTIR. HZ. İSA (A.S.) TÜM ÜLKELERİ GEZECEK, İNSANLAR ONA SARILACAKLAR. Allah, Hz. Mehdi (a.s.)'ı, Hz. İsa (a.s.) ile desteklemiştir.

Hz. Mehdi (a.s.)'ı bekleyen coşkuyla faaliyet yapar. Ben, var gücümle gayret ederek Hz. Mehdi (a.s.)'a zemin hazırlıyorum. HZ. MEHDİ (A.S.)'I BEKLEMEK İNSANI ASLA ATALETE SÜRÜKLEMEZ.

Bazı insanlar istedikleri kadar Mehdiyete karşı olsunlar, İslam mutlaka dünyaya hakim olacak.

Hz. Mehdi (a.s.) şefkatlidir ve adaletlidir; talebelerinin de öyle olması gerekir. Öfke ve kin şeytanı sevindirir, İslam’ın lehine değildir.

Hz. Hızır’la insanlar sürekli karşılaşır; sokaklarda, caddelerde. Ama farkına varmazlar. Hz. Hızır, Hz. Mehdi (as) karşıtlarına karşı koymak için görevlidir. Onları hiç ummadıkları yerden, ummadıkları şekilde, ummadıkları olaylarla tahmin edemeyecekleri şekilde etkisiz hale getirir.

Mehdiyeti istemek için insanların acılardan geçmesi gerekiyor. Ekonomik kriz daha da artacak, intiharlar çoğalacak. 2012, 2014 YILLARINDA SARSICI OLAYLAR MEYDANA GELECEK. Dünya liderleri ve Müslümanların ileri gelenleri MEHDİYET DIŞINDA HİÇBİR ÇÖZÜM OLMADIĞINA KANAAT GETİRECEKLER. Şu an bile yavaş yavaş başladılar. Mehdiyet zor gibi görünüyor ama mutlaka gerçekleşecek.

Musevilerin inancında Hz. Mehdi (a.s.) Musevilerin arasından çıkmıyor. HZ. MEHDİ (A.S.), BÜTÜN MUSEVİLERİ, HIRİSTİYANLARI VE MÜSLÜMANLARI KURTARACAKTIR. Onlara özgürlüğü, barışı, kardeşliği getirecektir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın güzel ahlakını ve Kutsal Sandığı gören bir çok Musevi’nin Muhammedi olacağını söylüyor Peygamberimiz (s.a.v.). Nasıl bir Müslüman Hz. İbrahim (a.s.)’ı, Hz. İsa (a.s.)’ı, Hz. Musa (a.s.)’ı sevmeden Müslüman olamıyorsa, aynı şekilde bir Musevi de Hz. Muhammed (s.a.v.)’i kabul etmezse gerçek Musevi olamaz. MUTLAKA MUHAMMEDİ OLMASI GEREKİR, ANCAK O ZAMAN GERÇEK MUSEVİ OLUR.

2.2.2022 tarihi, saat 22.00. Bu sayıları unutmasınlar. Dünyada özel anlamı olan tarihlerdir bu tarihler. Bir yere not alsınlar, görecekler. Gelmiş geçmiş en büyük veli olan Hz. Mehdi (a.s.)’a işaret vardır.

Son 30 yıldan beri Mehdiyet konusunu anlatmak adeta yasaklandı. İşte bu, Hz. Mehdi (a.s.)’ın geldiğine dair çok büyük bir alamettir.

Daha önce hadislere saygısı olan kişiler hadisleri reddetmeye başladılar. Bu, paniğin şiddetini gösteriyor. Oysa MEHDİYET DURDURULACAK BİR OLAY DEĞİLDİR.

Kıyametin ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişi ile ilgili bir panik var. Fransa ve bütün Avrupa dahil bütün dünyada bu panik var. Kıyametten kurtulmak için gezegende bir yer arıyorlar. Gemiye binip kaçalım diyorlar. Kıyamet kaçsan da seni vuracak, bütün kainatta kopacak. Bunları bıraksınlar, Allah’a tam teslim olsunlar.

Müslümanların ayrılığa düşmesi, Hz. Mehdi (a.s.)'ın geliş alametidir. Ayrılıklar Hz. Mehdi (a.s.)'ın vesilesiyle son bulacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.) deccaliyetin tahribatıyla mücadele eder. Bu yönde mücadele eden her Müslüman bir Mehdi talebesidir.

%100 emin olmasam Mehdiyetin üzerinde bu kadar durmazdım.

Bizim zorlu bir mücadele yaptığımızı insanların görmesi gerekiyor. Bu eğer kolay bir mücadele olsa insanlar Hz. Mehdi (a.s.) talebesi olduğumuza inanmazlar. Yoğun bir hareketlilik olacak, biz anlatacağız fakat insanlar inanmayacak. Sonra tebliğ kolaylaşacak, 2017’lerden sonra daha kolay netice almaya başlayacağız.

Bizi seven kardeşlerimizn Mehdiyeti çok iyi bilsinler, bu konudan sürekli bahsetsinler. Hz. İsa (as)’ın, Hz. Mehdi (as)’ın gelişini çok fazla anlatarak inkarcıların oluşturduğu baskıyı ortadan kaldıracağız.

Hz. Mehdi (a.s.) dünyayı cennete çevirecek. Düşmanlık, zulüm, kan ve gözyaşı dünyadan kalkacak.

Mehdiyetin Tevrat'ta anlatıldığını Allah, “Andolsun, Biz Zikirden (Tevrat’dan) sonra Zebur’da da: “Şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır” diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105) ayetiyle bizlere bildiriyor. Tevrat’ın bozulmayan kısımlarında Mehdiyet de vardır.

Hz. Mehdi (a.s.) 7 milyar insana "LailaheilAllah Muhammeden Resulullah" dedirtecektir.

“Nasıl bekleyeceğiz Hz. Mehdi (a.s.)’ı, bu 10 yıl nasıl geçecek?” O kadar güzel geçiyor ki, işte böyle sohbetlerle, anlatımlarla geçiyor. Eğer bu devirler olmamış olsa Mehdiyet olmaz. Mehdiyet’in en güzel yıllarıdır bu yıllar. En zorlu yıllar, en güzel yıllardır. Sonra İslam ahlakı dünyaya hakim olacak. Hz. Mehdi (a.s.) evinde olacak, sohbet edecek, gezecekler ama sevabı çok düşük olacak. Yani zorluk anında trilyon sevap alınıyorsa, rahatlık anında artık o kadar fazla sevap kazanma imkanı olmayacak.

Kardeşlerimiz sürekli Mehdiyeti anlatarak deccalin etkisini yok edebilirler. Tek bir anlatımla insanların beynindeki hipnoz çözülmez, sürekli anlatmak lazım.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın aleyhine yapılan dua, dua edeni sarar. Hz. Mehdi (a.s.) iftira atıldıkça güzelleşir.

Armageddon ile istenen eğer kansa, şu an şeytanın kanı akıyor. Göğüs göğüse hakim olma mücadelesi Hz. Mehdi (a.s.)’ın taraftarları ile şeytanın taraftarları arasında devam ediyor şu anda.

İstanbul Mehdiyet için fethedilmiştir. Bütün İslam aleminin kalbi olan bir yerdir İstanbul.

Sahabeler günde 5 vakit Hz. Mehdi (a.s.)’ı soruyorlardı, onu çok seviyorlardı. Mehdiyet tarih boyunca hep gündemdeydi, yalnızca ahir zamanda unutuldu.

Hz. Mehdi (a.s.) karanlıkları delmek için gelecektir, anti yobaz olacaktır. Mehdiyet dünyadan yobazlığı kazıyacaktır, dünyada bayram sevinci yaşanacaktır.

Mehdiyet, Allah tarafından özel olarak yaratılmıştır. Allah’ın sanatını hayret içinde izleyecek insanlar ve çok şaşıracaklar. Dünya derin devletini yaratan da Allah’tır. Mehdiyetin karşısında güçlü ve inatçı unsurlar olması lazım. Allah bunları özel olarak mutlaka Mehdiyetin karşısına çıkaracaktır.

Şimdi egoistlik her yeri kapsadığı için müthiş bir tedirginlik hakim. İnsanlar parasını alıyor ve hemen saklıyor. Ekonomok kriz şu anda ülkeleri ezerek ilerlemeye devam ediyor. Deccaliyetin duman zuhuru bu. Bu dumanı, pusu dağıtacak kişi ve kişilere biz Hz. Mehdi (a.s.) ve Mehdi talebeleri diyoruz.

Bir topluluğu karamsarlığa sürüklemek çok kolay olur. Tek bir kişi “mahvolduk” dese tamamı karamsarlığa düşer, ama bir kişi canlandırsa hemen ortalık canlanırlar. Hz. Mehdi (as)’a Allah tarafından bu görev için görevlendirilmiştir. Bütün insanları canlandıracak. Hz. Mehdi (as)’ın vefatından sonra da Hz. İsa (as) var. Fakat Hz. İsa (as)’ın vefatından sonra insanların manevi dayanakları kalmıyor.

Mehdiyette aşağılanan bir insan grubu, ırk, topluluk yok. Herkes seviliyor, herkese saygı duyuluyor, herkes korunuyor. Herkes birinci sınıf insan.

Bazı insanlar deccalin kendilerini yuttuğunu çok geç anladılar. Hz. Mehdi (a.s.) çıktı şu anda, ama anlayamıyorlar. Ve Mehdiyet bu ortamda göğsünü gere gere yayılıyor, durduramazlar, durduramayacaklar da.

Hz. Mehdi (a.s.)’ı durduramayacaklar, öldüremeyecekler. Hz. İsa (a.s.) da öyledir. Peygamberimiz (s.a.v.) de öyleydi, ona hiçbir şey yapamadılar. Düşman tarafından dört tarafı sarıldı. Üstelik Peygamberimiz (s.a.v.)’in üzerinde zırh yoktu, saatlerce düşman içinde elinde kılıçla mücadele etti ama kimse bir şey yapamadı. Bu mucizedir. Hz. Mehdi (a.s.) da öyledir. Öldürülemeyecektir ve mutlaka başarılı olacaktır.

Mehdiyetin reddedilmesi Hz. Mehdi (a.s.)’ın şerefini artırır.

Ben Mehdilik iddia etmiyorum, fakat Hz. Mehdi (a.s.)’ı anlatmaktan asla vazgeçmem.

Allah’ın insanlara çeşitli şekillerde kabul ettirme metodları vardır. Hem zor kullanarak yapar hem de sevdirerek yapar. Önümüzdeki günlerde Allah Hz. Mehdi (a.s.)’ı bu iki yöntemle kabul ettirecek. Öyle olaylarla karşılaşacaklar ki ikinci bir ihtimal olmayacak, herkes Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişini isteyecek.

Hz. Mehdi (a.s.), kesin olarak anlaşılır. Allah’ın dilediği kişi Mehdi olur, suni olan ise hemen fark edilir. Allah’ın istemediği birinin Hz. Mehdi (a.s.) olması mümkün değildir.

Tarihin hiçbir döneminde böyle bir Mehdi paniği yaşanmamıştır. Şu an devam eden bu panik Hz. Mehdi (a.s.)’ın geldiğinin bir ispatıdır.

Mehdiyetin geliştiği dönemde karşıtların olması, anti-Mehdi hareketin olması gerekiyor. Deccal yoksa, süfyan yoksa Hz. Mehdi (a.s.) da yoktur.

Darwin olmasa Hz. Mehdi (a.s.) da olmaz. Ateistler de, Mehdiyetin heyecanını artıran varlıklardır. Allah bütün bunları özel olarak yaratır.

Küçük bir arkadaş grubuyla, Darwinistlerin, hurafecilerin oluşturduğu dev bir yapılanmaya karşı mücadele ediyoruz. Karşımızdakilerin ortak özelliği ise anti-Mehdiyet olmaları.

2012 hayati bir yıldır, Mehdiyetin atak yıllarındandır.

Üstad Bediüzzaman’ın ifadesine göre, Hz. Mehdi (a.s.) az bir toplulukla Darwinizm’e karşı üstün bir başarı elde edecektir.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın askeri gücünün silahı sevgidir, merhamet ve muhabbettir. Deccalınki ise kan ve baruttur. Hz. Mehdi (a.s.) sadece sevgi ile hareket eder. Üstad Bediüzzaman’ın ifadesiyle sanat, marifet ve ittifak Hz. Mehdi (a.s.)’ın üç silahıdır.

Bölünmüş parçalanmış ittifak olmaz. İttifak “teklik” demektir. Hz. Mehdi (a.s.), Müslümanlar'ın bölünmüşlüğünü ortadan kaldıracaktır. Aynı Peygamberimiz (s.a.v.)’in zamanındaki hale getirecektir.

Hz. Mehdi (a.s.) vefat ettiğinde, Yarabbi ona cennetini nasip et diyeceğiz. Ama o dönemde Hz. İsa (a.s.) görevde olacak. Hz. Mehdi (a.s.)’ın cenaze namazını Hz. İsa (a.s.) kıldıracak. Hz. İsa (a.s.) görevde olduğu için, Hz. Mehdi (a.s.)’ın vefatı Müslümanları sarsmayacak. Ama Hz. İsa (a.s.)’ın vefatından sonra Müslümanlar bir boşluğa düşecekler. Sürekli bozulma yaşanacak.

Hz. Mehdi (a.s.) gelince, Hıristiyanlara ve Musevilere karşı geliştirilen öfke sistemi de ortadan kalkacaktır. İşte bu yüzden bir kısım insanlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişini istemiyorlar. Onlar, sevginin ortadan kalkıp, kinin hakim olmasını, çatışmanın olmasını istiyorlar. Fakat Hz. Mehdi (a.s.) barış ve sevgi getirecektir.

Hz. Mehdi (a.s.) deccaliyeti kökünden ortadan kaldıracaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’a kılıç geçmez, Hz. Mehdi (a.s.) öldürülemez. Şeytanın dünya hakimiyetini ortadan kaldıracak olan Hz. Mehdi (a.s.)’ye karşı pek çok insan mücadele veriyor. Durdurabilirler mi, asla!

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."