Münafıkların önemli özelliklerinden biri de kendilerini çok zengin göstermeye çalışmalarıdır. Akıl almaz ezik, akılsız ve kompleksliler.
(A9 TV; 17 Kasım 2016)

Münafık İslam'a nasıl hizmet edeceğini bilmediğini söyler. Bu, ahlaksızca bir yalandır. Münafıklık ve fitne olduğunda her şeyi çok iyi bilir.
(A9 TV; 16 Kasım 2016)

Münafık hainlik ve ahlaksızlık yapamadığında adeta bunalıma girer. Kahpelik ve pislik yapamadığında içi yanar, müthiş sıkılır.
(A9 TV; 16 Kasım 2016)

Münafıklar seri olarak yalan söyler, kendilerini çok zengin gibi gösterirler. İngiliz derin devleti bu tiplerin hasta ruhunu bildiği için bu yönden yaklaşır ve karşılıklı kafalama başlar. İngiliz derin devleti münafığı casus olarak kullanacağı için münafıkların yalanına inanıyor gibi görülür. Oysa münafıklar çok çabuk tespit edilen çok aptalca yalanlar söylerler.
(A9 TV; 16 Kasım 2016)

İngiliz derin devleti en çok Pakistan, Ürdün, Hindistan gibi ülkelerde münafık karakterlileri özel olarak arayıp bulur ve bunları kullanır.
(A9 TV; 16 Kasım 2016)

Peygamberimiz döneminde de münafıklar mücadele etmeyi bilmediklerini söyleyerek Peygamberimiz'le savaşa çıkmamış, yalnız bırakmışlardı. (“Münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara: "Gelin, Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın" denildiğinde, "Biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik" dediler. O gün onlar, imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah, onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir.” Ali İmran Suresi, 167)
(A9 TV; 16 Kasım 2016)

Ahir zamanda İngiliz derin devleti münafık karakterlilere haberleşmek için özel sistemler öğretir bunların hepsi sonra başlarına belaya döner.
(A9 TV; 16 Kasım 2016)

Müslüman anahtarı ve tüm imkanlarını hayır ve İslam'a hizmet için kullanır, münafık ise mutlaka şer, fitne ve pislik için kullanır.
(A9 TV; 16 Kasım 2016)

Fitne ve küfri konularda muazzam yeteneği olan münafık konu İslam'a hizmet olduğunda bilgisiz olduğunu ima eder, bu vicdansızlığındandır.
(A9 TV; 16 Kasım 2016)

Samiri de kendini tüm Müslümanlardan üstün görüyor, "Ben onların görmediklerini gördüm" diyordu. Bu tam münafık kibir ve akılsızlığıdır.
(A9 TV; 16 Kasım 2016)

Karun kıssasında geçen anahtar ifadesi aynı zamanda münafıkların Müslümanlar aleyhindeki faaliyetini remz eder. Anahtarları, hırsla yığdığı malları İslam hayrına kullanmamak, Müslümanlara yararı engellemek için kullanıyordu, münafıklar da böyledir.
(A9 TV; 16 Kasım 2016)

Münafığın fitne çıkarmak için tüm yolları kapandığında tamamen yalnız kalır. Zaten kendisi de küfrü ve fitneciliğiyle yalnız kalmak ister.
(A9 TV; 16 Kasım 2016)

Münafık şeytanın insan şekline girmiş halidir. Fitne, Müslümanların aleyhine faaliyet yapmakta şeytani yeteneği vardır.
(A9 TV; 16 Kasım 2016)

Münafıklar ve yancıları birbirlerine sonsuzluğa kadar birlikte olacağız diyorlar ama Allah'a iman etmeyenin sonsuzluk inancı olmaz.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafıklar çaktırmadan propaganda yaptıklarını, insanların bilinçaltına etki ettiklerini düşündükleri için kendilerini çok akıllı sanıyorlar. Tabloları, kitapları, şiirleri kullanarak insanları karamsar ve karanlık bir dünyanın içine çekiyor, iğrenç bir hayatı telkin ediyorlar. Münafıklar bütün akılsızlıklarına rağmen kendilerini çok akıllı sanıyorlar ama iblislerle içiçe aşağılık bir dünyada yaşıyorlar.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafığın gizli özelliklerinden biri de iğrençlik derecesinde pis olmasıdır.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

İslam'a hizmet gerektiğinde münafık kendisini çok beceriksiz ve bilgisiz gösterir, ama şeytani bir iş ve fitne olduğunda aşırı beceriklidir.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafıklar Resulullah'ın yanından hiç ayrılmıyordu. Bunun sebebi sevgileri değil, hainlik yapabilmek, küfre bilgi aktarabilmekti.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafık sürekli aşağılanır, gizlilik içerisinde sinsilik içerisinde sürekli belayla içiçe yaşar. Böyle yaşamayı kabul etmesi ibretliktir.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafıklar köpek gibi sürekli kaçarak yaşarlar. İslam'dan, Allah'ın ayetlerinden, Müslümanlardan kaçarak zillet içinde yaşarlar. Münafık bir avuç menfaat, bir tabak yemek için Allah'a, Kuran'a, Müslümanlara ihanet eder ve herkes tarafından aşağılanır. Münafıklar İngiliz derin devletine yaranmak için her türlü zorluğa katlanır, İslam için çileye girmezler. Sonra da aşağılanıp kenara atılırlar.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafıklar İngiliz derin devletinin oluşturduğu deccaliyete şirin görünüp menfaat sağlayacaklarını zannederler, ama hep belalarını bulurlar.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafıkların yöntemlerinden biri kahpece işaretler verip din karşıtlarına kendilerini bir nevi pazarlamaktır. Örneğin zihniyetlerini göstermek için İslam düşmanı bir kitapla fotoğraf çektirir, bunu yayınlar, Müslümanlara karşı olanları öven paylaşımlar yapar, dikkat çekmemek için bir parça dinden İslam'dan da bahseder ama İslam'ın faydasına olan hayati konulardan asla bahsetmezler.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafıklar Allah'ı inkar ederler ama birbirlerine sonsuza kadar sadık kalacaklarına söz verirler. Yalancıdırlar.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

İngiliz derin devleti münafık zihniyetli hem kadın hem erkek homoseksüelleri ahlaksızca kullanıyor işi bitince de bir kenara atıyor. Önce gençlere yaklaşıp homoseksüelliğe yönlendiriyorlar. Kadınları adeta erkekleştiriyorlar. Sonra bu kişileri karanlık işlerde kullanıyorlar.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafıkların sosyal medya hesapları ayna gibidir. Menfaatlerine uygun konuları anlatır, İslam'ın hayrına olan hiçbir konuyu anlatmazlar.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafık bir yandan ahlaksızlık yapar bir yandan da tüm yapıp ettiklerine rağmen cennete gideceğini zanneder, affedileceğinden emindir.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafıklarda sonsuza kadar yaşama tutkusu vardır. Münafık ahirete inanmaz. Ahirete gitse dahi affedileceği ve cennette olacağı kanaati vardır.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafık sosyal medya hesaplarında sadece kendi menfaatine olan paylaşımlar yapar, Müslümanlar için önemli olan konulara hiç değinmez. Sorulsa “Müslümanım, Müslümanlar aleyhine olanlara karşıyım, Darwinizme karşıyım” der ama sosyal medyada bu yönde hiç açıklama yapmaz.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Derin devlet münafıkları özenle buluyor ve bir araya getiriyor. İslam aleminin başına bela etmek için kullanıyor.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Münafık asi olmasını, fitne çıkarmasını, kendince Müslümanlardan farklı olmasını üstünlük zanneder. Oysa hem dünyada hem ahirette aşağılanır.
(A9 TV; 15 Kasım 2016)

Ahlaksızlık ve oyun yapamamak münafığı içten içe yakar. Yaptığı her ahlaksızlığın ortaya çıkması ve deşifre edilmesi onu adeta manen yakar.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafığı en delirten konulardan biri ahlaksızlıklarının bir bir deşifre edilmesidir. Akılsız olduğu için fark edilmediği kanaatindedir.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafık kendi keyfinin derdindedir. Müslümanların dünya genelinde acı çekiyor olması, İslam'ın tebliğ edilmesi onları asla ilgilendirmez.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafığın düsturu hainlik olduğu için, münafık sevgiyi dahi hainlik için kullanır. Seviyorum derken asıl amacı hainlik yapmaktır.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafığın zekasına karşı müminin aklı vardır. Müminin aklı karşısında münafığın tüm ömrü aşağılanarak geçer.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafık için hainlik yapmak adeta nefes almak gibidir. 10 dakika bile ahlaksızlık yapmadan duramaz.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafık gözü dönmüş şekilde nefret doludur. Tek amacı Müslümanları rahatsız etmek, kendince İslam'a zarar vermektir.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

İslam aleminin ve Müslümanların en hayati meselesi münafıklarla ilmi mücadeledir. Küfür açık ve nettir ama münafık kahpe ve alçaktır.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafık çok arsız olur. Yalancı ve sahtekar olduğunu herkes bilir, kendisi de kendisinin adi olduğunu bilir. Buna rağmen dürüstlük iddia eder.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafıklara fitne çıkarmayın denildiğinde biz ıslah etmeye çalışıyoruz derler.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafıklar hep kendilerinin dürüst olduğu iddiasıyla ortaya çıkarlar, kendilerine adeta hayrandırlar. Ama çok ahlaksız ve akılsızdırlar.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafık Allah'ın anılmasını istemez. İslam'a hizmet edilmesini istemez. İslam'a hizmet olduğunda bunu durdurmaya çalışır.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafıklar için münafıklardan oluşan yakın çevre çok önemli olur, onların kendilerini kurtaracağını zannederler.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafıklar İngiliz derin devletini, deccaliyeti kendisine veli ediniyor. Münafık sonsuzluğa inanmaz ama derin devletinin sonsuzluk vereceğine inanır. (“Kimine hidayet verdi, kimi de sapıklığı hak etti. Çünkü bunlar, Allah'ı bırakıp şeytanları veli edinmişlerdi. Ve gerçekten onları doğru yolda saymaktadırlar. Araf Suresi, 30)
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Şeytanlar münafıklara gizli çağrılarda bulunarak onları Müslümanlar aleyhinde yönlendirmek isterler. (“…Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli-çağrılarda bulunurlar. Onlarla itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklersiniz.” Enam Suresi, 121)
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafıklar bir nevi insi şeytandır. Münafık şeytani bir zekayla hareket edip derin devletin gücüne dayandığı için kendisini çok güçlü zanneder. Oysa münafıklar Müslümanlar karşısında baştan yenilgiye uğramış, aşağılık ve fikren ezilmiş, mağlup olmuş tiplerdir.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

İngiliz derin devleti internet, akılı telefon gibi bu yüzyılın teknolojilerini münafıkların gizli yazışmaları için çok etkili kullanıyor. Münafıkların birbirleriyle haberleşmeleri için özel hazırlanmış gizli yazışma programları oluyor, bunları kullanarak bilgi aktarıyorlar.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

İngiliz derin devleti yancıları birbirlerinden nefret ettikleri, aşağılık gördükleri halde birbirlerine sürekli sevgi mesajları gönderiyorlar. Bunlarda akılsızca bir ırk üstünlüğü iddiası oluyor. Kendilerince en İngiliz olanı en üstün görüyorlar. İngiliz görünmek için yarışıyorlar. İngiliz derin devleti de münafıkları tam tespit ediyor, aşağılık ve karaktersiz olduklarını bildiği için onları kullanmakta çok kararlı oluyor.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Allah'ın izniyle 2023'lerde İslam ahlakının hakim olacağını, Müslümanların güçlü olacağını hadislerden biliyoruz. Deccaliyetin de 2023 planı var, onlar da kendi taraftarlarına 2023'lerde hakim olacaklarını vaad ediyor. Taraftarları akılsızca buna inanıyorlar. Deccaliyet yancılarını vaadlerle ve içi boş övgülerle kendi yanında tutuyor. Münafıklar da aptalca bu vaadlere aldanıp yancılık yapıyorlar.
(A9 TV; 14 Kasım 2016)

Münafık Allah'tan korkmaz, üzerinde müthiş bir büyüklük gururu vardır. Bu büyüklük gururu onu günaha sürükler.
(A9 TV; 13 Kasım 2016)

Münafık Kuran anlatılmazsa, Kuran'ı dinletmezse kendisinin üstün geleceğine inanır. Münafıkta hastalık derecesinde üstünlük iddiası vardır.
(A9 TV; 13 Kasım 2016)

Münafık Allah'ın anıldığı ortamdan kaçar, Allah'ın anılmasından adeta boğulur. (“Ve onların kalpleri üzerine, onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da sadece Rabbini "bir ve tek" (İlah olarak) andığın zaman, 'nefretle kaçar vaziyette' gerisin geriye giderler”, İsra Suresi, 46)
(A9 TV; 13 Kasım 2016)

Münafıkların olması Müslümanların dikkatinin açılması ve ilmi mücadele şevkinin artması açısından çok faydalıdır.
(A9 TV; 13 Kasım 2016)

Münafık hep boş işler peşindedir. Fitne çıkarsın, inkarcıları desteklesin, Müslümanları engellemeye çalışsın, hep böyle işlerle uğraşır.
(A9 TV; 13 Kasım 2016)

Münafıklar Allah'ın anılmasına dayanamazlar. Allah'ın anılması müminin kalbine ferahlık, münafığın kalbine azaptır.
(A9 TV; 13 Kasım 2016)

İngiliz derin devleti bir avuç münafığı kullanarak İslam alemini adeta esir etmiş durumda.
(A9 TV; 13 Kasım 2016)

Münafıklık kolay teşhis edilen bir şey olmadığı için İslam aleminin başındaki en büyük bela. Bu yüzden sürekli anlatıyoruz.
(A9 TV; 13 Kasım 2016)

Münafıklarda delicesine bir mal yığma ve biriktirme hırsı vardır. Allah'a güvenmedikleri, tevekkül etmedikleri için mal hırsları vardır.
(A9 TV; 13 Kasım 2016)

Münafık ilmi mücadeleden kaçtığı için kendini çok akıllı zanneder. Müslümanı çileye talip olduğu için kendince akılsız olarak görür. Düşük aklınca kendisini koruduğunu zanneden münafık aslında o anda cehenneme sürükleniyordur ama farkında değildir.
(A9 TV; 12 Kasım 2016)

İslam aleminde bugüne kadar münafıklığa pek önem verilmemiş. Oysa Müslümanlara en çok zararı münafıklar vermiştir. Münafıklar kendilerinin akıllı ve dürüst olduklarını telkin ederler, Müslümanların ise akıllı ve adil olmadığı iddiasındadırlar. Alçaktırlar. Münafık hiçbir zaman kendisinde hata ve yanlış aramaz. Hep yanlışlarını inkar eder. Alçakça, haince sadece Müslümanlara ithamda bulunur.
(A9 TV; 12 Kasım 2016)

Münafık kıyametin kopmamasını ister çünkü malının ve soyunun sonsuz olması tutkusu içindedir.
(A9 TV; 12 Kasım 2016)

Samimi olmayan Müslümanlar İslam alemine büyük bela açtılar. Şeytan münafıkları ve İngiliz derin devletini ordusu olarak kullandı. Münafıklık hareketi ilimle, irfanla deşifre edildiğinde İslam aleminin üzerindeki bela da kalkmış olacak inşaAllah.
(A9 TV; 11 Kasım 2016)

İngiliz derin devletinin genel taktiği kendilerinden bahsedilirken dikkatin dağılmasını sağlamaktır. Bu yüzden hedefi şaşırtmamak önemlidir. İngiliz derin devletinin yandaşları iki yüzlü, çift kişilikli olmayı övüyor, gençleri dinsizliğe ve vatanlarına ihanete özendiriyorlar. İngiliz derin devleti her türlü ahlaksızlıkta münafıkları kullanıyor. Münafıklar gücü derin devletin yanında arıyorlar ama hepsi birlikte çökecek.
(A9 TV; 11 Kasım 2016)

Münafığın şeytani özelliklerinden biri de Müslümanları oyalamak ve meşgul etmektir. Münafık Allah'tan uzak olduğu için sürekli içinde gerilim olur. Bu gerilimden kurtulmak için gezmek, dolaşmak ya da boş işlerle oyalanmak ve Müslümanları meşgul etmek ister.
(A9 TV; 9 Kasım 2016)

Münafıklar İslam yolunda hizmet etmek yerine gezip dolaşarak İslam'dan ve içlerindeki sıkıntıdan uzaklaşabileceklerini zannederler. Oysa gezip dolaşmaları münafıkların iç acısını azaltmaz tam tersine dünyada ve cehennemde azaplarının katlanmasına vesile olur.
(A9 TV; 9 Kasım 2016)

Münafıklar birbirlerinden nefret ettikleri halde riyakarca ve haysiyetsizce birbirlerine sevgi taklidi yaparlar.
(A9 TV; 7 Kasım 2016)

Münafıklık konusuna önem vermemek şeytana alan vermek olur. Münafık şeytanın askeridir ve en korktuğu şey deşifre olmaktır . Münafıklık konusu atalete gelmez, bugün anlatmayalım dersen verem mikrobu gibi hemen gelişmeye başlar.
(A9 TV; 7 Kasım 2016)

Münafıklarda yuva yıkmak çok yaygındır. Mala, mülke konabilmek için çeşit çeşit tuzakları vardır.
(A9 TV; 1 Kasım 2016)

Allah'ın haber verdiği olayların hepsi gerçektir. Münafık bu azabı yaşayacağını hiç hesap etmiyor. Allah için ise hepsini yaratmak çok kolaydır.
(A9 TV; 1 Kasım 2016)

Münafıkların ailesine ve yakınlarına ilgisi sadece kendi alçak çıkarları içindir. Aslında hiçbirini sevmez saygı duymaz, ahirette hepsini verirler.
(A9 TV; 1 Kasım 2016)

Hiçbir münafık huzurlu yaşamaz. Yer değiştirmesinin sebebi sıkıntısıdır. Sürekli gezer, ama sıkıntısını bir türlü bastıramaz.
(A9 TV; 1 Kasım 2016)

Münafık Allah'ın azabını hiç düşünmez, azabın kendisine isabet edeceğine ihtimal vermez. Allah hem malını, hem çocuğunu belaya çevirir.
(A9 TV; 1 Kasım 2016)

Münafıkla eşi arasındaki bağ tamamen maddiyata dayalıdır. Eşi malı kendi üzerine yaparsa yanında durur, yapmazsa durmaz.
(A9 TV; 1 Kasım 2016)

Münafık Allah'a güvenmez. Eşine, çocuklarına güvenir Oysa eşinin ve çocuklarının da kalbi Allah'ın elindedir. Onlar da münafığı yalnız bırakır.
(A9 TV; 1 Kasım 2016)

Münafık dünyaya bağlanmasını, mal ve çocuk hırsını çeşitli tevillerle örtmeye çalışır. Oysa ayetlerde tarif edilen tanıma birebir uymaktadır.
(A9 TV; 1 Kasım 2016)

Münafık ahiretteki hayatını hiç düşünmez. Varsa yoksa dünyadaki hayatıdır. Münafık için mal, eş ve çocuklar günah vesilesi olur.
(A9 TV; 1 Kasım 2016)

Münafığın Allah'a imanı zayıf olduğu için gelecek korkusu büyüktür. Aile ve çocukla kurtulacağını zanneder, onlar da başına belaya dönüşür.
(A9 TV; 1 Kasım 2016)

Münafık çocukla soyunun devam edip sonsuzluk kazanacağını düşünür. Müslüman ise çocuğu üremek için değil İslam'a hizmet için ister.
(A9 TV; 1 Kasım 2016)

Münafıklarda hep gelecek korkusu vardır. Münafığın evlilik ve çocuk istemesinin sebebi de bencilce kendi menfaati, kendisine bakılması talebidir. Münafık için çocuk sadece kendine bakması kendi geleceğini koruması amaçlıdır. Çocuğun imanını, geleceğini hiç düşünmez.
(A9 TV; 1 Kasım 2016)

Mısır, Fas, Tunus, Pakistan, Afganistan gibi bir çok ülkede münafıklar Müslümanların başına çok büyük bela oluyorlar.
(A9 TV; 31 Ekim 2016)

Münafık her konuda hırsızdır, fikir hırsızlığı da yapar. Kendisini kendince akıllı, zeki göstermek için sürekli fikir hırsızlığı yapar. Münafık kendini olduğundan farklı göstermek gayretindedir. Bomboş bir adamdır ama dolu göstermeye çalışır, bu yüzden fikir hırsızlığı yapar. Münafık kendisine ait olmayan bir eşyayı kendisinin gibi gösterir, kendine ait olmayan bir fikri de kendisine aitmiş gibi gösterir.
(A9 TV; 31 Ekim 2016)

Münafık yakalandıkça acı çeker. Akılsızlığının deşifre edilmesi münafığı adeta felç eder.
(A9 TV; 31 Ekim 2016)

Münafıkların yöntemleri çok sinsidir. Bir kişiyi, bir eseri, bir kitabı övüyorsa mutlaka orada bir melanet vardır, hep çok dikkatli olmak gerekir.
(A9 TV; 31 Ekim 2016)

Münafıkların verdiği bilinçaltı mesajlardan biri de dine karşı olan birinin kitabıyla fotoğraf çektirmektir. Bu şekilde gizli propaganda yapıyorlar. İlk bakışta kendi fotoğrafını yayınlıyormuş gibi görünüyor oysa aslında din karşıtı bir kitabın, eserin propagandasını yapmış oluyor.
(A9 TV; 31 Ekim 2016)

Münafık Müslümanların şeytanı teşhis etmekte kullandığı bir avcı köpeği gibidir. Onun kanalıyla tüm münafıkları ve zaaflarını öğrenmek mümkün.
(A9 TV; 31 Ekim 2016)

İnternet Müslümanların İslam'a hizmet için münafıkların ise alçaklık için kullandığı bir araç oluyor. Sahte hesaplarla kahpelik yapıyorlar. Kendi hesaplarında milliyetçi, muhafazakar bir insan gibi görünürken sahte hesaplarında her türlü adilik, karaktersizlik, pislik oluyor. Kendi hesaplarında dindar, efendi bir üslup kullanırken sahte hesaplarında İslam, din düşmanı, vatan haini bir karakter gösteriyorlar. Münafık akılsız olduğundan sahte hesaplarının anlaşılmayacağını zannediyor oysa sahte hesaplardaki ortak karakterden hemen anlaşılıyor.
(A9 TV; 31 Ekim 2016)

Müslümanların çoğu birbiriyle uğraşmaktan münafıkların oyunlarını ve karanlık karakterini fark edemiyorlar.
(A9 TV; 31 Ekim 2016)

Müslümanların bir kısmının münafıklara karşı yeterli tecrübesi yok. Münafıklar aşırı sinsidir, bu yüzden bazı Müslümanlar olayı göremez.
(A9 TV; 31 Ekim 2016)

Münafık Kuran okunduğunda, Allah anıldığında müthiş öfke duyar. Boş konular olduğunda ise hayvani bir sevince kapılır.
(A9 TV; 30 Ekim 2016)

Münafığın çirkin mesleğini dünyanın her tarafında sürekli anlatmak münafıkların sebep olduğu fitneyi ortadan kaldırır.
(A9 TV; 30 Ekim 2016)

Münafıklar Kuran okunduğu ortamda ya Kuran'ı dinlemezler ya da gürültü yaparak Kuran'ın dinlenmesine engel olmaya çalışırlar.
(A9 TV; 30 Ekim 2016)

İnternet Müslümanlara Dabbet-ül Arz gibi hizmet ediyor ama münafıklar için de karanlık ruhlarını yaşayabildikleri bir alan oluyor. Münafıkların kirli ruhları çok iyi deşifre edilirse internet ve sosyal medyayı fitne için kullanmalarının da kapısı kapatılmış olur.
(A9 TV; 30 Ekim 2016)

Münafık karakterli kişilerin gizli hesapları önemlidir. Bu gizli hesaplarla tüm dünyayı birbirine katıp fitne çıkarıyorlar, buna dikkat etmeli.
(A9 TV; 30 Ekim 2016)

Münafık cemiyet mikrobudur. Nerede pislik, ahlaksızlık, fitne varsa onu savunur. Bunun için de internet ve sosyal medyayı kullanır.
(A9 TV; 30 Ekim 2016)

Ahir zaman münafıkları internet, akıllı telefon gibi sistemleri çok kullanıyorlar. Sahte hesaplarla her türlü sapıklığı, fitneyi savunuyorlar. Münafıklar açık hesaplarından genelde propaganda yapmazlar. Fitne için gizli hesaplarını kullanırlar. Buna çok dikkat etmek gerekir.
(A9 TV; 30 Ekim 2016)

Münafık alçaktır, kendisini Türk milletini savunuyor gibi gösterir ama bunu ırkçı bir üslupla milletin üzerine tepki çekmek için yapar. Firavun da kendi devrinin azılı ırkçılarından biriydi. İsrailoğullarını kendi ırkından aşağı görüyordu. Münafık ırkçılığı çok azgındır.
(A9 TV; 30 Ekim 2016)

Irk milliyetçiliği deccaliyetin özelliğidir. Münafıklar ırkçıdır. Müslüman tüm insanları Adem'in evlatları olduğunu bilerek sevgi duyar.
(A9 TV; 30 Ekim 2016)

Münafıklar egoisttir, Müslümanlardan nefret ederler, birlikte yaşamak istemezler. Müslüman kadınları ve erkekleri de yalnızlaştırmak isterler.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

Hz. Nuh (as) dürüst, efendi, temiz bir insandı ama karısı azılı bir münafıktı ve çok eziyet etmişti.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

İman eden bir insan Allah rızası için evlenir, münafık ise yok olma iç güdüsünü ortadan kaldırmak için evlenir.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

Yalnız kalma korkusu, sonsuzluk elde etme arzusu ile münafıklar evlilik kurumunu bir ızdırap haline çevirirler.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

Aile münafıklar için adeta cehennem çekirdeği gibidir ama yine de ailenin kendilerini koruyacağını düşünürler.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

Mümin Allah’a güvenir, "Ailem beni kurtarır" demez, "Allah beni kurtarır" der, Allah için bütün Müslümanlara güvenir. Münafık sadece ailesine güvenir, bu yüzden evlilik müessesi onlar için delice bir içgüdü gibidir.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

Münafık Allah’a güvenemez, ölümden, gelecekten korkar. Bunun için de ailesine güvenir, kocasının, ailesinin kendisini kurtaracağını düşünür.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

Münafık bir erkek için karısı mal gibidir, onu sonsuz yaşamasını sağlayacağını düşündüğü silsilesini meydana getirecek bir araç olarak görür. Münafık kadın da kocasını sonsuz yaşamı için bir araç olarak görür, yiyecek ve para getiren bir araçtır kocası onun için, hiç değer vermez.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

Münafıklarda aileyi kullanarak sonsuz hayat yaşama isteği vardır, "Ölürüm ama çocuklarıma malım kalır" der ve sonsuzluğa ulaştığını düşünür. Münafıklar için sadece kendi ailesi önemlidir. Resulullah (sav) "Müslümanların tümüne saldırı var" derken onlar “Benim ailem ne olacak" der.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

Faşizmde milli egoizm vardır ve kendi ırkını esas alır, münafıklar da kendi çocuklarını, mallarını, ailesini esas görürler.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

Kuran'a göre bütün Müslümanlar ailedir, münafıklarda ise sadece kendi ailesi vardır, münafıklık egoist bir yapılanmadır.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

Münafık İslam topluluğunu esas almaz, onun için kendi ailesi esastır, İslam’da ise bütün Müslümanlar ailedir ve herkesi korumak esastır.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

Münafık evlilik kurumunu önemli bir silah olarak görür, evlilik kurumu Müslüman için mutluluk kaynağıdır, münafık içinse bir kale gibidir.
(A9 TV; 29 Ekim 2016)

Münafık alametlerinden her müminin alacağı ibret vardır. Herkes bu alametler üzerine düşünecek ve kendini düzeltecek.
(A9 TV; 27 Ekim 2016)

Münafık gözle gördüğü güce tabi olur. Kendince İngiliz derin devletini çok güçlü görür. Münafık haktan değil güçten yana olur.
(A9 TV; 27 Ekim 2016)

Münafık Allah'ın her şeyi bildiğini anlayamaz. Bu yüzden ruhunda kontrolsüz bir vahşilik, dengesizlik ve saldırganlık vardır. Firavun devrinden beri derin devlet saldırgan, azgın, kontrolsüz münafıkları kullanmıştır. Göreve getirdikleri kişiler de bu nitelikte oluyor. İngiliz derin devletinin kullandığı kadınların bir çoğu hırçın, sert mizaçlı, erkeksi görünümlü, saldırgan, acımasız insanlardan seçiliyorlar. Bunun amacı kadınlara kendilerince böyle sevgisiz bir felsefeyi örnek göstermektir. Bu batıl anlayış şimdi çöküyor, bunların devri artık bitti.
(A9 TV; 27 Ekim 2016)

Münafık Kuran'ın açık muhkem hükümlerine göre değil müteşabih ayetleri nefsine göre yorumlayarak hareket eder.
(A9 TV; 24 Ekim 2016)

Ahir zaman teknolojisi münafıklar için geniş imkanlar sunuyor bu yüzden tarihin en azgın münafıkları da bu devirde ortaya çıkıyor.
(A9 TV; 24 Ekim 2016)

Münafık için dünyada da ahirette de sürekli aşağılanma vardır.
(A9 TV; 24 Ekim 2016)

Münafık kelime dolandırıcısıdır. Sürekli kelimeleri yerinden oynatır ve sözleriyle sahtekarlık yapar. Yalan imalatçısıdır.
(A9 TV; 24 Ekim 2016)

15 Temmuz darbe girişimi de bir münafık saldırısıdır. Münafık azgınlığı ve saldırganlığı çok psikopattır.
(A9 TV; 24 Ekim 2016)

Münafıklar Kuran ayetiyle Kuran'a karşı mücadele ederler. Hep bir büyüklük isteği içindedirler. Hatta haşa Allah olmak isterler.
(A9 TV; 24 Ekim 2016)

Münafığın en hassas noktası kendisinin zeki, güzel, büyük olduğu yönünde övülmesidir. İngiliz derin devleti bunları överek kolayca beslenip kullanır.
(A9 TV; 24 Ekim 2016)

Münafıklar çocuklar için de büyük felakete dönüşüyor. Yetimlere, öksüzlere bela oluyorlar ve bu çocuklara çok büyük zulmediyorlar. Münafık saldırısında çocukların korunması çok önemli konudur, çok dikkatli olmak lazım. Çünkü münafıkların çocuklara zulmü büyük olur.
(A9 TV; 24 Ekim 2016)

Dikkat edilirse Müslümanların karşısındaki asıl güç münafıklardır. O yüzden münafıklara karşı ilmi mücadele çok önemlidir.
(A9 TV; 24 Ekim 2016)

Münafıklar için entel görünmek çok önemli oluyor. Kuran'dan, İslam'dan, Peygamberimiz'den hiç bahsetmezler ama sapkın kitapları önerirler.
(A9 TV; 23 Ekim 2016)

Münafığın konuştuğu her kelimeyi, yazdığı her cümleyi Allah yaratır. Akılsız olduğu için bu gerçeğin farkında değildir.
(A9 TV; 23 Ekim 2016)

Münafık Müslümanların içinde yaşar ve öğrendiği her bilgiyi en küçük detayına kadar İngiliz derin devletine aktarır. İngiliz derin devleti münafıkları beslemek için çok büyük paralar harcamaz, çok az bir yemle bu tipleri hayvan gibi beslerler.
(A9 TV; 23 Ekim 2016)

Münafık literatüründe uzun sadakat sözleri vardır. Şeytani eylemini yapmak için 10, 20, 30 yıl dahi beklerler.
(A9 TV; 23 Ekim 2016)

Münafıkların derin yapılara karşı şeytani bir sadakati vardır. Bir gün gelecek İngiliz derin devletine tam hizmet edecekler diye beklerler.
(A9 TV; 23 Ekim 2016)

Münafıkları besleyenler "çok zekisin, çok bilgilisin, çok önemlisin" gibi suni övgülerle hayvan besler gibi münafıkları yıllarca beslerler.
(A9 TV; 23 Ekim 2016)

Münafık için övülmek çok önemlidir. O yüzden münafıkları besleyenler ahırda hayvan besler gibi sürekli övgüyle bunları beslerler.
(A9 TV; 23 Ekim 2016)

Münafık zekayı kendine mahsus bir mülk zanneder. Allah'ın yarattığını bilmez. Oysa münafığın kullandığı zeka, şeytani bir zekadır.
(A9 TV; 23 Ekim 2016)

İngiliz derin devleti münafıkları yoğun kullanıyor. Çoğunlukla kilit noktalarda da bulundukları için derin devlet için avantaj oluyorlar.
(A9 TV; 23 Ekim 2016)

Münafıklarda saldırgan ve hırçın bir karakter vardır, bu saldırgan ruh homoseksüellerin büyük kısmında da yaygındır.
(A9 TV; 22 Ekim 2016)

Münafık bir yandan Darwinizmi, Rumiliği, homoseksüelliği anlatırken bir yandan da modern İslam olduğunu iddia eder. Modern İslam bu değildir. Modern İslam Kuran'ın tam yaşandığı, Darwinizmin, Rumiliğin, homoseksüelliğin olmadığı kaliteli, aydınlık, dürüst Müslümanlıktır.
(A9 TV; 22 Ekim 2016)

Münafık kendince Müslümanı Kuran'la etkilemeye çalışır. Bir ahlaksızlığı yakalandığında iftira ayetini söyleyerek kendince oyun yapar. Müslümanların bu yüzden çok dikkatli ve uyanık olması gerekir
(A9 TV; 22 Ekim 2016)

Münafıklar çirkin bir sükse peşinde koşarken çok kısa bir süre sonra ölüp mezara gireceklerini unuturlar.
(A9 TV; 21 Ekim 2016)

Münafığın en belirgin özelliklerinden biri, Kuran okunurken dayanamayıp o ortamdan hızla uzaklaşması ve Kuran'ı dinlemeye katlanamamasıdır. Münafık Kuran okunduğunda akıl almaz öfkelenir, ayetleri okuyan kişiye neredeyse saldıracak gibi olur.
(A9 TV; 21 Ekim 2016)

Münafık Kuran'dan münafıklarla ilgili ayetler okunduğunda, üzerine alıp halini düzeltmek yerine küstahlaşır. Kuran'dan ayet okunduğunda, münafıklar kendine lakayıt bir görünüm vererek müstekbirce kaçarlar.
(A9 TV; 21 Ekim 2016)

Münafıklar sinsi, kalleş ve kahpe bir anlayışa sahiptirler. Kuran ayetlerini kendilerince Müslümanları yenmek için kullanırlar. Münafık, Kuran'dan münafıklarla ilgili ayetleri okuyan Müslümanlara, iftira atmakla ilgili ayetlerle cevap verirler.
(A9 TV; 21 Ekim 2016)

Mehdiyetten İngiliz derin devleti, münafıklar ve ehli küffar çok tedirgin olmuş durumda.
(A9 TV; 21 Ekim 2016)

Şeytanı tanımak için her mümin topluluğunun münafığa ihtiyacı vardır. Münafığın yaptığı pislikleri takip ederek şeytanın kirli mesleği görülür.
(A9 TV; 20 Ekim 2016)

Münafıklarda homoseksüelliğe mutlaka eğilim oluyor. Kadınlar erkek gibi oluyor. Karakterleri de sapkın, saldırgan, hırçın ve arsız oluyor.
(A9 TV; 20 Ekim 2016)

Münafıklar ve derin devlet internet teknolojisini kendilerince iyi kullanıp gizli sembollerle haberleşiyorlar ve birbirlerini buluyorlar. Münafıkların ve derin devletin kullandığı gizli sembollerden biri de sanattır. Nimet olan sanatı haşa dinle alay etme şeklinde kullanırlar. Cinayetin, homoseksüelliğin, saldırganlığın övüldüğü tablolar, heykeller, şiirler, romanlar bu yapının kullandığı bilinçaltı kurgu sistemidir.
(A9 TV; 20 Ekim 2016)

Münafıkta sevgi olmaz. Seviyorum dediğinde mutlaka bir oyun veya tuzak vardır.
(A9 TV; 19 Ekim 2016)

Münafık İslam'a hizmet etmekten çok sıkılır. Bu yüzden vaktini hep boş işlerle geçirmeye çalışır.
(A9 TV; 19 Ekim 2016)

Derin devlet dünyayı hep huzursuz eder. Münafık da sürekli huzursuzluk arayışı içindedir. Derin devlet ruhuyla münafığın şeytani ruhu içiçedir.
(A9 TV; 19 Ekim 2016)

Hırçınlık ve saldırganlık derin devletlerin özelliğidir. Münafıklar da hırçındır. Münafık derin devlet ahlaksızlığının küçük bir numunesidir.
(A9 TV; 19 Ekim 2016)

Münafık kendi milletinden nefret eder, ama kendisini milletini sever gibi göstermeye çalışır. Münafık kendini aşağılık ve ezik görür, derin devletin telkin ettiği ırkçılığı över.
(A9 TV; 18 Ekim 2016)

Allah ahir zamanda sosyal medyayı münafıkların karanlık dünyasını tanımamız için özel yaratmış, sayfalarına bakan ahlaksızlıklarını anlar.
(A9 TV; 18 Ekim 2016)

Allah Kuran'da münafıklığı çok kapsamlı anlatmış, biz de çok detaylı anlatacağız. Münafık her türlü fitneyi destekleyen zihniyete sahiptir.
(A9 TV; 18 Ekim 2016)

Münafık zihniyetliler deccaliyetin dinini resimlerle, romanlarla, heykellerle bir nevi yazıya dökerler. Bilinçaltına sürekli mesaj verirler.
(A9 TV; 18 Ekim 2016)

Münafıklar çok haysiyetsizdir mesela Hz. Ali'yi şehit etmişlerdir ama bunu İslam'ı ve Peygamberi sevdiği için yaptığını iddia ederler. Çok alçaktırlar.
(A9 TV; 18 Ekim 2016)

Münafık sadece kendini sever. Allah'ı sevdirmek, İslam'ı sevdirmek, Peygamberi sevdirmek, müminleri sevdirmek için hiçbir şey yapmaz.
(A9 TV; 18 Ekim 2016)

Münafık bilinçaltı çalışma yapar. Şarap haram der ama şarap fabrikasının binasını beğenir, homoseksüelliğe karşıyım der böyle eserleri beğenir.
(A9 TV; 18 Ekim 2016)

Deccaliyet asıl vurucu gücünü ve faaliyetini münafıkla yapar. O yüzden münafıklığın felsefesini iyi deşifre etmek çok önemlidir.
(A9 TV; 18 Ekim 2016)

İngiliz derin devleti ve münafıklar aralarında sembollerle konuşurlar. Mesela Pakistan milliyetçisi gibi görünür ama kendi milletinden nefret eder.
(A9 TV; 18 Ekim 2016)

Münafık demek şeytanın ve derin devletinin manevi askeri demektir. Dünyada şeytanın güçlerini şu anda İngiliz derin devleti yönetiyor.
(A9 TV; 18 Ekim 2016)

Münafıklık İngiliz derin devletinin temel ahlak yapısının bozukluğunu gösteren çirkin felsefesidir.
(A9 TV; 18 Ekim 2016)

Peygamberimiz döneminde münafıklar kendilerine aşırı özen gösterilmesini istiyor ama Peygamberimiz'e aynı özeni, saygıyı göstermiyorlardı.
(A9 TV; 17 Ekim 2016)

Münafık robot gibidir, haysiyetsizdir ama yüzünde en ufak bir utanma hissi oluşmaz. Ruhu iptal olmuş, şeytanlaşmıştır.
(A9 TV; 16 Ekim 2016)

Münafık sorulduğunda Allah'ı sevdiğini söyler ama Allah'ın anılmasını hiç istemez. Allah'ın anıldığı tüm ortamlardan kaçar.
(A9 TV; 16 Ekim 2016)

Lut kavmine homoseksüelliği öğreten şeytandır. Homoseksüelliğin felsefesi şeytanın felsefesidir. Münafık da aynı felsefeye sahiptir.
(A9 TV; 16 Ekim 2016)

Münafık vatanı, milleti sever gibi görünür ama vatanından ve milletinden adeta nefret eder, çok alçaktır.
(A9 TV; 16 Ekim 2016)

Münafık insana bulaşmak isteyen bir pislik gibidir. Bir iyilik ister o iyilik yapıldığında mutlaka başka bir sorun çıkarır.
(A9 TV; 16 Ekim 2016)

Münafık şeytani bir zekaya sahip olduğu için oyuncu ve alaycıdır. Cehennemde küfürden çok aşağı makamdadır.
(A9 TV; 16 Ekim 2016)

Münafık çok alaycıdır, gösterişe meraklıdır, deli gibi yalan söyler. Çok alçak ve karaktersizdir.
(A9 TV; 16 Ekim 2016)

Münafıklara karşı çok akılcı olmak ve münafıkların şeytani zekalarını görüp çok akılcı karşı fikri mücadele yapmak gerekir.
(A9 TV; 16 Ekim 2016)

Münafıkların sosyal medya hesapları nerede ahlaksız, İslam karşıtı konu ve insan varsa onlarla içiçedir. Bu yönüyle Müslümana yol gösterir. Münafıkların sosyal medya hesapları Müslümanlara hangi saldırıların yapılacağını, hangi çevrelerin Müslümanlara karşı olacağını gösterir.
(A9 TV; 16 Ekim 2016)

Münafıkların Müslümanları çekmek istediği şeytani mecra Müslümana neyin tehlike olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir.
(A9 TV; 16 Ekim 2016)

Münafık her Müslüman camiaya sızabilir. Müslümanların çok dikkatli olması gerekir. Münafık Müslümanı oyalamak, şeytani mecraya çekmek ister.
(A9 TV; 16 Ekim 2016)

Münafıklar çok haysiyetsiz, pislik, cemiyet mikrobu, Müslümana yapışan kene gibi mahluklardır. Çok kalleştirler.
(A9 TV; 16 Ekim 2016)

Münafıkların pis mesleklerini çok kapsamlı anlattığımız için oyunlarının hepsini ilimle irfanla baştan bozduk.
(A9 TV; 14 Ekim 2016)

Münafığın hareketleri beklenilen normal insani tavırlar değildir. Hiç umulmayan küt ve kaba tavırlarla hareket eder.
(A9 TV; 13 Ekim 2016)

Münafıklık İslam aleminin başındaki en büyük belalardan biridir. Bir çok cemaat ve camia için ciddi bela oluyorlar.
(A9 TV; 13 Ekim 2016)

Münafıkların en belirgin vasıflarından biri de özenti, ukala üslup kullanmalarıdır. Kendilerince halkın bilmediği konulardan bahsederek ya da yabancı kelimeler kullanarak kendilerini diğerlerinden üstün göstermeye çalışırlar. Oysa aklı zayıf, basit, sıradan insanlardır.
(A9 TV; 11 Ekim 2016)

Derin devletler münafıkları hep kullanır. Ama kullandıktan sonra en aşağılık şekilde bir kenara atar.
(A9 TV; 9 Ekim 2016)

Münafıkların farklı dönemleri vardır. Önce müminler içinde öfkeyle yaşar sonra kopar sonra saldırganlığı artar sonra da kendi içinde çöker.
(A9 TV; 9 Ekim 2016)

Münafık Müslümanların yanına ilk başta imkan bulmak için gelir ama Müslümanların imanını ve İslam'ı tanıdıkça müminlere kini, nefreti artar.
(A9 TV; 9 Ekim 2016)

Müslüman münafıkla ilmen aslanın serçeyle oynaması gibi oynar. Münafığın dünyada da ahirette de hayatı kepazelik içindedir.
(A9 TV; 9 Ekim 2016)

Müslümanın cennetteki makamı münafıklarla, şeytanla, nefisle fikri mücadele ile yükseliyor.
(A9 TV; 9 Ekim 2016)

Münafık imansızdır. İmansız olmasına rağmen İslam'a hizmet etmesi içine çok büyük acı olur.
(A9 TV; 9 Ekim 2016)

Şeyh Nazım Hazretlerinin oğlu Şeyh Mehmet Efendi çok kıymetli, mümin, muttaki bir insandır, çok güvenilirdir. Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri de çok nurlu, güvenilir ve kıymetli bir insandır. Çevresini sarmış bazı münafıklara karşı çok dikkatli olmak gerekir.
(A9 TV; 8 Ekim 2016)

Münafık Allah'ı unuttuğu için sürekli başı beladadır. Allah'ı unuttukları için Allah da onları unutur ve başları hiç beladan kurtulmaz.
(A9 TV; 7 Ekim 2016)

Münafıkların sahtekarlıklarını deşifre ettiğimiz her çalışma onların oyunlarının bozulması için önemlidir. Münafıkların çirkinliklerini hep anlatmak lazım.
(A9 TV; 7 Ekim 2016)

Münafık hep Müslümanların aleyhine hüküm arar, mümin de hep Müslümanların lehine hüküm arar.
(A9 TV; 28 Eylül 2016)

Münafıklar sözde dürüstlük adına hep Peygamberi suçlarlar. Kendilerini temize çıkarmak için Peygambere iftira atarlar.
(A9 TV; 28 Eylül 2016)

Münafıklar çok akılsız oldukları halde sırf ahlaksızlık olsun diye o küçük akıllarıyla Peygamberimiz aleyhine bir şey bulmaya çalışırlardı.
(A9 TV; 28 Eylül 2016)

Kuran'ın inmesi her yönden insanlar için büyük bir nimet. Ama münafıklar Kuran'da nimet ve güzellik aramaz kendi düşük akıllarınca hep hata arar, Kuran'a hayır gözüyle değil şer gözüyle bakarlar.
(A9 TV; 28 Eylül 2016)

Münafığa şeytan zekası hakim olur. Müslüman münafıkla ilmen mücadele ederken şeytanın zekasıyla fikren mücadele etmiş olur.
(A9 TV; 28 Eylül 2016)

Münafık alametini gören dehşete kapılmasın, her insanda bu karakter bozuklukları olabilir. Müslüman Allah'a sığınıp bunları düzeltir. Bir insanın anormal yönleri bir çok yönden münafık tavrına benzeyebilir, bu durumda tevekkül edip Allah'a sığınıp bu hastalıktan kurtulabilir.
(A9 TV; 28 Eylül 2016)

Dırar Mescidini kuran münafıklar Peygamberimiz (sav)'in maddi imkanlarını ve kadınlara olan sevgisini müthiş kıskanıyorlardı.
(A9 TV; 14 Eylül 2016)

Münafıkların kapsamlı olarak anlaşılması İslam alemi için çok önemlidir. Toplumu örümcek ağı gibi sardıkları için tahribatları büyük olur.
(A9 TV; 8 Eylül 2016)

Münafık sürekli haksızlığa uğradığı kanaatindedir ve çok şüphecidir. Şüphe münafıkta adeta bir hastalık gibidir.
(A9 TV; 8 Eylül 2016)

Münafık nefsinin aleyhinde bir durum oluştuğunda hemen çirkefleşir. İçindeki tüm iğrençliği açığa vurur.
(A9 TV; 8 Eylül 2016)

Münafık Kuran okumaz ve kendi yanında Kuran okunmasından rahatsız olur. Münafık alametlerini hiç duymak istemez.
(A9 TV; 8 Eylül 2016)

Münafık menfaati bittiği an Müslümanların yanından uzaklaşır. Münafıklardan kiminin makam, kiminin evlilik, kiminin maddi imkan beklentisi vardır.
(A9 TV; 8 Eylül 2016)

Münafık eğer yalnız başınaysa abdest almaz, namaz kılmaz. Bundan şeytani tatmin duyar. Ama kendisinden şüphe duyulursa abdest alıp namaz kılar.
(A9 TV; 8 Eylül 2016)

Münafık menfaat hesabına göre Müslümanların yanında kalır. Küfürde rahat edemeyecekse Müslümanların yanında mümin taklidine devam eder.
(A9 TV; 8 Eylül 2016)

Müslümanlar nasıl imanla neşeli, mutlu bir hayat yaşıyorsa münafıklarında cehennem eğlencesi vardır. Yüzüyle pis elektrik vermek münafığın eğlencesidir.
(A9 TV; 8 Eylül 2016)

Münafığın pis elektriği vardır. Girdiği her ortama negatif elektrik verir. Mutsuz, alçak, hain ruhunu sürekli yüzüne yansıtır.
(A9 TV; 8 Eylül 2016)

Münafık Allah'tan yana olmadığı için hastalığı kronik zeminde ilerler. Üzerinde hep şeytanın pis ağırlığı vardır.
(A9 TV; 8 Eylül 2016)

Münafık zaman zaman düzelme alametleri gösterebilir. Bu düzelme işaretleri Müslümanlar için aldatıcı olmamalıdır. Münafıklık ağır hastalıktır.
(A9 TV; 8 Eylül 2016)

Münafık kelimesi Arapçada iki tarafı açık tünel anlamına gelen en-nefeku veya köstebek deliği anlamındaki "en-nâfikatu" kelimesinden gelir. Münafık da tıpkı köstebekler gibi karanlık bir dehliz içinde yaşar ve manevi gözü kördür.
(A9 TV; 4 Eylül 2016)

Münafık sosyal medya sayfalarında küfre olan hayranlığını yansıtırken Müslümanlardan olabildiğince uzak durmaya çalışır.
(A9 TV; 4 Eylül 2016)

Asrımızda münafıkları teşhis etmek daha kolay. Sosyal medya sayfalarına bakıldığında hedefleri, üslubu, kişiliği çok net olarak görülür.
(A9 TV; 4 Eylül 2016)

Münafık hayatın bir parçasıdır Münafıklarla ilmi mücadele İslam'ın varlığı içinde bir şarttır. Münafıkların varlığında şaşıracak bir şey yok.
(A9 TV; 4 Eylül 2016)

Küfür münafığı hemen teşhis eder çünkü münafık kendini Müslümanlara gizler ama küfre karşı açık davranır.
(A9 TV; 31 Ağustos 2016)

Küfür münafığı çok iyi seçer çünkü kendi işine kimi yarayacağını hemen anlar.
(A9 TV; 31 Ağustos 2016)

Münafıklık tek bir tür değildir, çok çeşitlilik arz eder. Hastalıkları tek bir yönde olmuyor, tüm çeşitlerini iyice anlatacağız.
(A9 TV; 30 Ağustos 2016)

Münafıklar hayasızdır. Yaptığı yanlış kendisine anlatılsa da derin devletlere gösterdiği sadakatten vazgeçmez, Allah'a değil derin devletlere sadıktır.
(A9 TV; 28 Ağustos 2016)

Münafıklarda kendisini, soyunu, ırkını üstün görmek iddiası vardır. Zihniyeti ırkçıdır.
(A9 TV; 28 Ağustos 2016)

Münafıklar konusu genelde geçiştiriliyor, ancak bir çok Müslüman camiayı zor duruma düşüren münafıklardır. İslam alemini de mahveden münafıkane zihniyettir. O yüzden münafıkları ve zihniyetini çok iyi anlatmak gerekiyor.
(A9 TV; 21 Ağustos 2016)

Münafık nimetlere karşı şükredici değildir. Düşük aklıyla o nimeti zaten hak ettiği kanaatindedir ve nimetin Allah'tan geldiğine inanmaz.
(A9 TV; 21 Ağustos 2016)

Münafığın en iyi teşhis edileceği anlardan biri Müslümanların nimete kavuştuğunda yüzlerinde oluşan ızdıraptır.
(A9 TV; 21 Ağustos 2016)

Münafık sürekli Müslümanların aleyhinde konuşarak Müslümanların birbirlerine olan sevgilerini kırmak ister, hep kusurları öne surer.
(A9 TV; 21 Ağustos 2016)

Allah münafıkların pis olduklarını bildirmiştir. Özel hayatlarında iğrençlik derecesinde pistirler. İnsanların yanında temiz gibi görünürler.
(A9 TV; 21 Ağustos 2016)

Münafık kendisini kaliteli, görgülü, bilgili gibi gösterir, avamdan olan insanlar da buna aldanırlar. Oysa çok pis, kalleş ve kahpedirler.
(A9 TV; 21 Ağustos 2016)

Münafıkların asıl hedefi Müslümanlar olduğu için son ana kadar Müslümanlar arasında kalıp onlar arasında şeytani faaliyet yapar. Şeytan münafığı adeta bir manyetik alan gibi kaplar. Münafığın yaptığı tüm pislikleri şeytan ona ilka eder.
(A9 TV; 21 Ağustos 2016)

Müslüman dünyasının en büyük belası münafıklardır. Münafıklar doğrudan şeytanla bağlantıdadırlar, çok dikkatli olmak lazım.
(A9 TV; 21 Ağustos 2016)

Müslümanların birbirine sevgisi münafıklara büyük acı verir. Adeta hasetten kavrulurlar.
(A9 TV; 20 Ağustos 2016)

Münafık tıpkı köstebek gibidir. Köstebek nasıl gözü olmadan da yaşayabiliyorsa münafık da manen kör yaşar.
(A9 TV; 20 Ağustos 2016)

Küfrü anlatan ayetler aynı zamanda münafıkların karaktersizliğini de anlatır. Münafıkta küfür alametleri yoğun olarak vardır.
(A9 TV; 20 Ağustos 2016)

Münafığın beyni pisliktir, bu pislik hem gözlerinden hem sözlerinden adeta lağım akar. Ahir zaman münafıkları en pis münafıklardır.
(A9 TV; 19 Ağustos 2016)

Tüm münafıklar akılsızca kendilerini üstün, halkı basit, sıradan, aşağılık görürler. Oysa tam tersine alçak, aşağılık ve çirkin olan münafıktır.
(A9 TV; 19 Ağustos 2016)

Münafık İslam'dan ve İslam'a yeni katılan insanlardan hoşlanmaz. İslam'a yeni katılanları soğutmak için alçakça fitne çıkarırlar.
(A9 TV; 19 Ağustos 2016)

Münafık haysiyetsiz ve karaktersizdir, menfaat elde etmek umuduyla homoseksüellere, ahlaksız insanlara da yandaşlık yapar.
(A9 TV; 19 Ağustos 2016)

Münafıklar kendilerini İngiliz derin devletine kabul ettirebilmek için anlamsız bir hayranlıkla İngiliz tarihini, kültürünü öğreniyorlar. Çünkü münafıklar için İngiliz vatandaşı olmak, İngiliz derin devletine yandaşlık yapmak çok büyük konu oluyor. Elbette herkes bu niyetle yapmıyor ama münafık karakterliler için bu yaptıklarının özel bir felsefesi, anlamı var.
(A9 TV; 19 Ağustos 2016)

İngiliz derin devleti münafık karakterini iyi bildiği için geniş bir münafık kitlesini kontrolü altına aldı ve onları kullanıyor.
(A9 TV; 19 Ağustos 2016)

Küfür münafığın sinsiliğine, tembelliğine karaktersizliğine tahammül etmez, hemen aşağılar. Münafık, Müslümanların nezaketini kullanmak ister Mümin sabırlı olduğu için halim ve şefkatli davranır. Bu yüzden münafık çirkin ahlakını yaşamakta Müslümanların yanını daha müsait bulur.
(A9 TV; 19 Ağustos 2016)

Münafığın ölçüsü Kuran değildir, kendi pis mantığına göre ölçüleri, değerleri vardır. Allah bu ölçünün tiksindirici olduğunu bildirir.
(A9 TV; 15 Ağustos 2016)

Münafığın öfkesi nöbetler şeklindedir, adeta bir hayvanın ahırda gösterdiği tavırlar gibi tepkiler verir.
(A9 TV; 15 Ağustos 2016)

Münafık dinlediği ve konuştuğu zaman ahlaksızlık için bunu yapar. Şeytani bir hafızası vardır her şeyi Müslüman aleyhine kullanmak ister.
(A9 TV; 15 Ağustos 2016)

Münafığın gözü beynindeki pisliğin aktığı bir çukur gibidir. İçindeki tüm pislik dilinden ve gözünden sürekli akar.
(A9 TV; 15 Ağustos 2016)

Ahir zamanın münafıkları en şedid münafıklardır. Müminleri de en takva müminlerdir. Birbirlerine tam bir zıtlık içindedirler.
(A9 TV; 15 Ağustos 2016)

Münafık kendisine her türlü imkan sağlansın, konforu korunsun ister. Kendi menfaatiyle çatışan durum olursa hainliğini ortaya çıkarır. Kısacık dünya hayatına aldanan adeta hayvan gibi sadece menfaatini kollayan münafıklar karaktersizce yaşar, karaktersizce ölürler.
(A9 TV; 15 Ağustos 2016)

Münafıklar İslam'ın kendilerine faydalı olan kısımlarını kullanıp çıkarlarına uygun olmayan kısımlarını ise kabul etmezler.
(A9 TV; 15 Ağustos 2016)

Münafık zaman zaman şeytanla bağlantıya geçen mahluktur. Öyle anlarda bakışları iyice anlamsızlaşır insani görünümden çıkar. Kuran'da münafıkların hain bakışlarına dikkat çekilmesinin anlamı da budur. Münafık iblis gibi bakarken kendisinin fark edildiğini anlamaz.
(A9 TV; 13 Ağustos 2016)

Türkiye'yi kasıp kavuran asıl tehlike münafıklıktır. Münafık karakterine çok dikkat etmek lazım.
(A9 TV; 13 Ağustos 2016)

Münafıkların ahlaksızlığıyla Peygamberimizin ahlakının güzelliği arasındaki zıtlık pisliğin içinde elmasın parlaması gibidir.
(A9 TV; 8 Ağustos 2016)

Münafıklar kendilerince Peygamberimiz'e zarar vermek için nefret dolu bakıyorlar, rahatsız etmeye çalışıyorlardı. Münafıkların Peygamberimiz'in yanında olmalarının sebebi aleyhine kullanabilecekleri bilgi bulabilmek, fitne oluşturabilmekti. Sinsice Peygamber'i izliyor, Peygamber'den Müslümanların aleyhine bilgi alabilmek istiyorlardı. Sürekli gözleyen bakışlarında pislik vardı.
(A9 TV; 8 Ağustos 2016)

Münafıklar ve kafirler, Allah'ın müminlerin manevi makamını yüceltmekte kullandığı iki taifedir.
(A9 TV; 8 Ağustos 2016)

Münafık derin devletlere karşı çok saygılı ve yancı üslup kullanırlar çünkü onların güç sahibi olduğuna inanır. Müslümana karşı ise kahpedir.
(A9 TV; 7 Ağustos 2016)

Münafığın içinde sürekli fırtınalar kopar, ağzından kini taşar. Kalbinde taşıdığı öfke ve kin ise daha büyüktür.
(A9 TV; 7 Ağustos 2016)

Münafık zihniyet tuzak kurdu, ama tuzakları ters döndü. Bir gecede tüm millet kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf tuttu, kardeş oldu
(A9 TV; 7 Ağustos 2016)

Münafıkları da kurdukları tuzakları da yaratan Allah'tır, o tuzakları başlarına geçiren de Allah'tır.
(A9 TV; 7 Ağustos 2016)

Münafığın varlığı müminin dikkatinin, aklının artmasına vesile olur, meskenetten kurtulur. Münafık mümine canlılık vesilesidir.
(A9 TV; 7 Ağustos 2016)

Münafık bir çok konuda görev almak ister ama amacı İslam'a hizmet değildir karışıklık ve huzursuzluk çıkarmaktır.
(A9 TV; 7 Ağustos 2016)

Münafık kendi içinde çökerken Müslümana adrenalin etkisi yapar. Müslümana canlılık, aktivite ve güç verir.
(A9 TV; 7 Ağustos 2016)

Darbe girişiminin arkasında münafık bir sistem var. O yüzden münafık karakterini çok iyi tanımak lazım.
(A9 TV; 7 Ağustos 2016)

Münafık her ortamda lağım gibi Müslümanlara nefretini ve kinini kusar. Sürekli müminlerin aleyhinde konuşmalar yapar. Ama münafığın asıl nefreti haşa Allah'a ve Peygamber'e karşıdır. Ama bunu hiçbir zaman açıkça ifade etmez.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Münafık manen bir hasta olduğuna göre tedavisinin de Kuran'la yapılması lazım. Tam nifaka bulaşmamışsa Kuran'ın ilacıyla tedavi olabilir. Mümin titiz bir doktor gibi Kuran'dan ayetlerle münafığın hangi konuda hastalığı varsa o konularda onu tedavi etmek için gayret eder.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Ukalalık, her şeye itiraz, terslik münafıkların temel özelliğidir. Müslümanlarda da halimlik, Allah'a boyun eğicilik, iç huzuru hakimdir
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Münafık şartçı ve kilitlemecidir. Tartışma, cedel ve karışıklık çıkarmak amacındadır. Mutlaka engelleyici olur ve karışıklık çıkarır.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Mümin münafığın zehiridir. Müminin gücünü, kalitesini, neşesini, hakimiyetini görmek münafığın çok canını yakar, hayat ona zehir olur.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Her münafık atağı Müslümanları güçlendirir. Türkiye'deki münafık atağı da Türkiye'nin kat kat güçlenmesine, birlik kazanmasına vesile oldu.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Münafık bukalemun gibidir, bir anda bakışı iğrenç hale gelebilir. Dakikalarca iblis ruhuyla çirkin bakar sonra bir anda insancıl görünebilir.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Münafık sinsi, karanlık, oyuncu olduğu için onun oyunlarını yakalamak Müslüman için bir nevi akıl oyunudur. Satranç gibidir.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Münafık şeytaniyete karşı hayrandır, boyun eğicidir, nezaketli ve saygıdır. Alçaklığını ise Müslümanlara gösterir.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Münafık müminlere karşı kahpe, anarşist ve saldırgandır. Her hareketinde Müslümanlara kötülük vardır. Küfre karşı ise saygılı ve hürmetlidir.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Münafıklar sinsi, züppe ve asidirler. Ahlaksızlık yapmak için fırsat ararlar. Münafığın ruhu saygıyı kabul etmez, ruhu pislik gibi kaynar.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Münafık köstebek gibi karanlık yuvasının içinde bir o noktaya bir bu noktaya kaçar. Mümin tek tek her bir noktasını ilimle kapar.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Mümin için münafığın oyunlarını yakalamak akıl jimnastiği gibidir. Münafığın her oyununu çözmek ve etkisiz hale getirmek müminin onurudur.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Münafık akılsız olduğu için anlaşılmadığını zanneder. Allah'ın her şeyi bilen olduğunu düşünemeyecek kadar akılsızdır.
(A9 TV; 6 Ağustos 2016)

Münafıklar tarih boyunca Müslümanları zehirleyerek şehit etmişlerdir. Cinayete eğilimlidirler, Müslümanların yakınında olup zarar verebilirler.
(A9 TV; 3 Ağustos 2016)

Münafıklar genellikle çok çirkef ve yaygaracıdırlar, böyle bağırıp, çağırıp, ağlayan, işte yerlere yatan, kepazelik çıkaran, iftira atan, yağmur gibi yalan söyleyen tam cemiyet mikrobudurlar, mikrop bile onlardan üstün olur. Çünkü mikrop öyle çirkeflik yapmaz.
(A9 TV; 2 Ağustos 2016)

Münafığın bin bir türlü kepazeliği ahlaksızlığı ancak onların deşifre edilmesiyle ortadan kalkar.
(A9 TV; 1 Ağustos 2016)

Münafıklar güçten yanadırlar, haktan yana olmazlar. Kahpe ve kalleştir, fırsatçıdırlar, sinsidirler, casusluk yaparlar, Müslümanların dağılmasını isterler. İslam’a Kuran’a karşı kıskançtırlar. Kuran’ın yok olmasını isterler, İslam’ın yok olmasını kendilerinin yücelmesini isterler.
(A9 TV; 1 Ağustos 2016)

Münafıklar sinsi olurlar, gizli olurlar, Müslümanlardan nefret ederler, öldürme arzusu içindedirler, homoseksüel eğilimlidirler, hangi devirde olursa olsun o devrin derin devletine bağlı olurlar. Mesela Firavunsa firavun, Nemrutsa nemrut, şimdi İngiliz derin devletine bağlılar.
(A9 TV; 1 Ağustos 2016)

Bütün milletimiz münafıklığa karşı tavır alsın. Münafıklık büyük bir felaket.
(A9 TV; 1 Ağustos 2016)

Dünyaperest münafıklar boş yere züppelik yapıp boş yere insanlara tepeden bakıyorlar. Boş yere de çırpınıyorlar. Zafer Müslümanların olacak. Şeytan hizbi kaybedecek.
(A9 TV; 31 Temmuz 2016)

İslam gürül gürül hakim oluyor. Münafıklar münafıklık yaptıklarına bin pişman olacaklar. Çok büyük akılsızlık yapıyorlar. İslam adım adım her yere yayılıp oturuyor. Hiçbir kuvvet durduramaz.
(A9 TV; 31 Temmuz 2016)

Resulullah (sav)’i şehit etmeye kalktılar. Hz. Yusuf (as)’ı şehit etmeye kalktılar. Münafığın azgın bir niyeti nihai hedefi odur. Allah’ı anarak gelir. Hz. Ali (ra)’yı şehit eden münafık da Allah’ı anarak Hz. Ali (ra)’ı şehit etti. Bu münafıklar da öyle Allah’ı anarak mazlum kardeşlerimizi şehit ettiler.
(A9 TV; 31 Temmuz 2016)

Münafık Allah'ı anarak ortaya çıkar ama Müslümanların şehit edilmesini ister.
(A9 TV; 31 Temmuz 2016)

2016 münafıklarla mücadele yılı, en başında söylemiştim. 1916’dan 2016’ya kadar bir geçiş oldu. 2016’da nihayetlenecek. Yani münafıkların artık hayat sahası kalmayacak inşaAllah.
(A9 TV; 31 Temmuz 2016)

2016'nın münafıklıkla ilmi mücadele yılı olacağını söylemiştim. Tüm Türkiye bu ilmi mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gördü.
(A9 TV; 31 Temmuz 2016)

Münafıklar Müslümanları hep sahte ve yanlış bilgilerle yanıltmaya çalışır. Başka yönlere doğru Müslümanları çekmeye çalışır. Dikkatini dağıtmaya çalışır. Münafığın bir taktiğidir bu.
(A9 TV; 29 Temmuz 2016)

Münafığın karakterinin su gibi ezberden bilinmesi lazım. Münafık bir kere hastalık derecesinde yalancıdır. Sürekli yalan söyler. Buna çok dikkat edilmeli. Yani bu çok tanıtıcı bir vasfıdır.
(A9 TV; 29 Temmuz 2016)

Münafık yaygaracı ve çirkeftir. Utanmaz yani hayasızdır. Cemiyet mikrobudur, alçaktır. Müslüman’ın nezaketini Müslüman’ın aleyhine kullanır. Müslüman’ın iyi niyetini de aleyhine kullanır. Yani kahpelikte sınır tanımaz münafık.
(A9 TV; 29 Temmuz 2016)

Müslüman nezaketli oluyor, saygılı oluyor. Mesela bir şey teklif etsen reddetmez. Bir şey söylense yerine getirmek ister. Bir şey söylense affeder. Yatıştırıcıdır, kargaşa istemez. Ama münafık çok çirkeftir. Ufak bir şeyi müthiş büyütür ve onu fitne konusu edinir.
(A9 TV; 29 Temmuz 2016)

Münafık iftiraya çok meyyaldir. İftira onun silahıdır. Ağlayıp zırlar. Ayette bu açıkça belirtiliyor, Yusuf Suresi'nde de belirtilmiştir; "Ağlayarak geldiler" diyor. Halbuki ağlaması sahte, oyun oynuyor. Münafıklar Müslümanların sürekli vicdanını kullanarak Müslümanlar aleyhine hareket ederler.
(A9 TV; 29 Temmuz 2016)

Türkiye'de de Mısır'da da Suriye'de de Irak'ta da her yerde münafıkların alçaklığından dolayı Müslümanlar zor duruma düşmüşlerdir. Onun için bir numaralı mesele olarak, en önemli mesele olarak münafıklığı ön plana alıp münafıklığı dünya çapında yerle yeksan edeceğiz inşaAllah ilimle irfanla.
(A9 TV; 29 Temmuz 2016)

Münafıklar şu ana kadar hep bilinmedikleri için çok rahat hareket etmiştir. Şeytani zekalarıyla, şeytandan aldıkları vahiyle Müslümanlara ızdırap vermişlerdir.
(A9 TV; 29 Temmuz 2016)

Münafığın azmasının, şımarmasının nedeni, alçaklığının; karaktersizliğinin bilinmediğini düşünmesidir. Halbuki bütün detaylarıyla analiz edildiğini görürse münafık, adeta felç olur. Onun için herkes münafıklığı öğrenirse münafıklar kaçacak delik ararlar. Çünkü biliniyor, teşhis edilmiş.
(A9 TV; 29 Temmuz 2016)

Münafığın en korktuğu şey; alçaklığının, karaktersizliğinin, ahlaksızlığının bütün detaylarıyla bilindiğini bilmektir. Münafığı bu felç eder. Çünkü münafık bilinmediğini zannederek alçaklık yapar.
(A9 TV; 29 Temmuz 2016)

Münafık akıl hastası gibi gözü dönmüş, yalancı, dolandırıcı, sahtekar ve kahpe mahluktur. Ama zekasını çok ince kullanır. Onun için Müslüman’ın iyi niyetinden dolayı, edepli ve adaplı olduğundan dolayı kendisinin de çirkefliğinden dolayı bazen avantajlı konumda olmuş oluyor. Onun avantajı ilimle, Kuran'la yıkılır.
(A9 TV; 29 Temmuz 2016)

Münafıklar ırkçı olmaya meraklıdırlar. Firavun da ırkçıydı, diğer insanları aşağı ırktan görüyordu. Irkla züppelik yapmak tüm münafıklarda vardır.
(A9 TV; 23 Haziran 2016)

Münafık derin devlete karşı akıl almaz hürmetli ve çalışkandır. Mesela sabaha kadar uykusuz kalır, çok yakıcı sıcakta çalışır, her şeyi yapar. Ama Müslümanlara karşı da her türlü oyunu, her türlü pisliği, çirkefliği yapar.
(A9 TV; 22 Haziran 2016)

Münafıklar derin devlete karşı akılalmaz bir saygı duyarlar. Hz. Musa döneminde de Firavun'un üstünlüğüne inandıkları için onun yanında köle olmayı kabul ediyorlardı.
(A9 TV; 22 Haziran 2016)

Münafık, derin devlete boyun eğer ve tam bir teslimiyetle teslim olur. Münafığın derin devletin gücüne saygıda, nezakette, hürmette asla kusuru olmaz. Onlar da onu aşağılayarak kendi kontrolü altına alırlar.
(A9 TV; 22 Haziran 2016)

Münafıklar derin devlete karşı çok saygılıdır; küçümsenerek, aşağılanarak ona bağlanırlar. Ama müminlere karşı küstahtırlar.
(A9 TV; 22 Haziran 2016)

Münafık aklı zayıf, insan avına çıkmış bir iblistir. Yarasa gibi gezer, aklı zayıf insan arar. Hamakat içinde olan ahmaklar münafığın damına düşerler. Ama akıllı müminle baş edemez münafık.
(A9 TV; 21 Haziran 2016)

Münafık acayip bilmiştir. Sürekli akıl dağıtır. Kendi aklına çok güvenir. Hâşâ Allah’ı beğenmez, Müslümanları da beğenmez. Irkları da beğenmez. Bütün insanlara karşı öfkelidir. Kendi kafasından başka kimseyi beğenmez. En akıllı, en parlak kendini bulur.
(A9 TV; 21 Haziran 2016)

Müslüman’ı en çok terbiye eden, en çok düzelten münafık ayetleridir. Onun için Kuran’da çok fazla münafık ayeti vardır.
(A9 TV; 21 Haziran 2016)

Münafığın ruhu uslanmaz bir anarşi içindedir. Her konudan fitne çıkartmak münafığın özelliğidir.
(A9 TV; 21 Haziran 2016)

Münafık, Müslümanların içerisine gelince ahlaksızlığını geliştirmiyor. Var olan ahlaksızlığını Müslümanlar içinde uyguluyor. Yani o başlangıçtan ahlaksız oluyor, haysiyetsiz oluyor.
(A9 TV; 21 Haziran 2016)

Münafığın hayatı çok huzursuzdur. Sürekli etrafındaki insanları disipline etmek ister. Disipline ederken de huzursuzluk çıkartır.
(A9 TV; 21 Haziran 2016)

Münafıklar ve deccaliyet çok detaycıdır. Allah onları detayın içerisinde helak ediyor, detayın içinde boğuyor. Müslüman çok sadedir. Çünkü her şeyi Allah’a bırakmıştır. Gayet akılcı yaklaşır, tevekkülle yaklaşır. İşleri de hep rast gider hep hayra nail olur.
(A9 TV; 21 Haziran 2016)

Münafık konuşmaya başladı mı mümin dikkat kesilecek. Mutlaka bir melanet ve ahlaksızlık yapar, haysiyetsizlik yapar. Münafık sussa bir melanettir, konuşsa bir melanettir.
(A9 TV; 20 Haziran 2016)

Münafık, Müslümanlarla sürekli bağlantı ve diyalog içinde olmak ister. Demagoji için, tartışma için, kargaşa için, Müslümanlara şüphe vermek ve büyüklüğünü ispat etmek için böyle bir zamana ihtiyacı vardır.
(A9 TV; 19 Haziran 2016)

Münafıkta düzelme görünümleri kriz şeklinde görülür. Geçici olarak, düzeldiğini gösterir ama sonra yeniden azgınlaşır. Yine düzeldiğini söyler. Mümin de inanır ona; bakar eli yüzü düzgün, terbiyeli, saygılı adam zanneder. Yeniden krizi tutar yeniden azar münafık. Bu kesintisiz devam eder, ta ki helak oluncaya kadar.
(A9 TV; 19 Haziran 2016)

Münafık kendince peygamberi disiplin altına almak ister, kendi yönetimine almak ister. Peygamberin kendi gibi düşünmesini, kendisiyle konuşmasını, kendi yanında olmasını, onun fikirlerine göre meseleleri değerlendirmesini ister.
(A9 TV; 19 Haziran 2016)

Münafıklar hep ahlaksız ve alçaktır. Mümin iyi niyetle güzel bir şey söylediğinde ona kahpece ve alçakça cevap verir, haysiyetsiz cevap verir. Normal konuşmak mümkün değildir.
(A9 TV; 19 Haziran 2016)

İslam’ın hakimiyetinin sırrı münafık zihniyetin yok oluşundadır.
(A9 TV; 19 Haziran 2016)

Münafık konuşurken sarhoş gibidir. Ne yaptığını bilmez, ne dediğini bilmez manyak gibidir. Münafıkla konuşurken bir deliyle konuşuyor gibisindir. Şuuru kapalıdır, zaten gözlerinden anlaşılır. Gözleri akar münafığın, donuklaşır, deli görünümü alır.
(A9 TV; 18 Haziran 2016)

Şeytan bir elektron yığını gibi münafığın içini dışını, her yerini sarar. Şeytan bedenine hulul eder. Yani bedenlenmiş bir şeytan haline gelir. Münafığın kendi ruhu ölür sadece şeytanın ruhu kalır orada.
(A9 TV; 18 Haziran 2016)

Münafıkta kendinin üstünlüğünü ispat gayreti ömür boyu bitmez. Azılı manyaktır. Şeytani bir ruhla, sürekli kendini üstün gösterme peşindedir.
(A9 TV; 18 Haziran 2016)

Münafıklar Peygamberimiz (sav) döneminde savaşa çıkmamak için, ‘hava sıcak’ ya da ‘evlerimiz açıkta’ diyerek haşa Peygamberimiz (sav)'in bunları düşünemediğini ima ediyorlardı. Münafıklar bu sözleriyle, şeytanın haşa Allah’tan daha iyi bildiğini iddia etmesi gibi Peygamberimiz (sav)'den üstün olduklarını iddia ediyorlardı.
(A9 TV; 18 Haziran 2016)

Münafıklar önce peygamberi yenmeye kafayı takıyorlar. Sonra peygamberin sevdiklerini yenmeye çalışıyorlar. Peygamberleri şehit etmelerinin nedeni de odur, yenme hırsından kaynaklanmıştır. Peygamberimizin aleyhinde o kadar konuşmalarının nedeni de yine aynı yenme arzusuydu.
(A9 TV; 18 Haziran 2016)

Münafıklar enaniyetli oldukları için haşa Allah’ı yenen olmak isterler. Şeytanın özelliği nedir Kuran’da baktığımızda? Haşa Allah’ı yenen olmak. Münafıklar da hep haşa kendilerince Allah’ı yenme azmindedirler.
(A9 TV; 18 Haziran 2016)

Münafıklar dehşetli bir büyüklük hissi içindedir. Haşa kendilerini Allah’tan büyük görürler.
(A9 TV; 18 Haziran 2016)

Münafıkta manyaklık tarzında hem sapık bir ruh vardır hem de hırsızlık ruhu vardır. Bütün münafıklarda bu vardır, ortak özellikleridir.
(A9 TV; 18 Haziran 2016)

Münafık egoist olduğu için sırf kendi menfaati için yaşar. Kendi büyüklüğü, kendi enaniyeti, kendi azameti için yaşar. Başkaları için yaşamak istemez.
(A9 TV; 17 Haziran 2016)

Münafık, Müslüman’ı, sürekli bir şey alınması gereken, zarar verilmesi gereken bir varlık olarak görür. O yüzden hırsızlık bütün münafıklarda oturmuş bir sistemdir.
(A9 TV; 17 Haziran 2016)

Münafık egoist ve cimridir. Müslüman’a bir şey kazandırmak değil hep Müslüman’dan bir şeyler almak, koparmak ister.
(A9 TV; 17 Haziran 2016)

Münafık alametlerini anlatırken müminlere, özellikle takva müminlere anlatıyoruz ki ruhlarında bir kir pas varsa, bu tip anormallikler varsa derhal düzeltsinler, bu hastalıktan kurtulsunlar.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Münafık ani oynaktır. Normal konuşurken birden köpekleşir. Köpekleşirken birden insana dönüşür, insana dönüşürken birden akrebe dönüşür, akrebe benzerken birden bukalemun gibi şekil alır, her renge girer. Tam tipik bir şeytan karakteridir. Onun için Allah, “Nasıl da çevriliyorlar?” diyor. Yani şekilden şekle giriyorlar.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Münafıklar peygambere ve peygamberin sevdiklerine akıl almaz bir kin ve nefret duyarlar. Bu kin ve öfkeleri münafıkları çökertir, mahveder.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Müslümandan nefret münafığın birinci vasfıdır. Münafık akıl hastasıdır.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Münafık inzivaya çekilerek yalnız kalıp karanlıklarda o fitnesini ahlaksızlığını geliştirir. Haber nereye gidecekse haberi ulaştırır. Yahut nasıl bir düzen kuracaksa o şeytani derinliği elde etmeye çalışır.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Bir başkasının övülmesi, bir başkasına değer verilmesi, bir başkasının sevilmesi münafığı kahreder. Akıl almaz acı çeker. Hep kendi önde olsun ister. Bu Kuran’da Yusuf kıssasında anlatılan, hadislerde ve tarihte de gördüğümüz bir münafık karakteridir.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Münafık, bir müminin başarısını gördüğünde kahredici azap duyar ama bu herhangi bir insanın dayanacağı gibi bir azap değildir. Fakat münafığın hayvani bir beden direnci vardır. Allah azap çekmesi için onu yaratır, yani acıya dirençlidir. Çok şiddetli acı çeker ama direnir, buna tahammülü güçlüdür münafığın.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Münafık, diğer müminlerin ve imamın başarısına tahammül edemez. Onun en çok canını yakan olay odur. Bir; peygamberin, imamın başarısı, iki; peygambere yakın olan insanların başarısı münafığa çok ızdırap çektirir.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Münafıkta peygambere ve başarılı müminlere karşı müthiş bir haset vardır. Hz. Ali (kv)’yi şehit etmelerinin de nedeni, Hz. Ali (kv)’nin başarısını kıskanmalarıdır. Çünkü kendileri ön plana geçmek istemişlerdir.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Münafık hep bir gün Müslümanların dağılacağına, hezimete uğrayacağına göre planını yapar. Ama aksine başarı haberleri geldikçe münafık kıvranmaya başlar, çok canı yanar. Müslüman’ın gücü, başarısı, sağlığı sıhhati, aktifliği, şöhreti münafığa çok ızdırap verir, onu kavurur atar.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Müslümanın akrebe dikkat ettiği gibi münafığa çok dikkat etmesi lazım. Münafığın nereden nasıl sokacağı, nasıl zehirleyeceği belli olmaz. Onun için çok özenli, dikkatli olmak lazım. Buna rağmen, çok dikkatli olunmasına rağmen münafık atak yapar ama boştur atakları.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Cehennem ehli nasıl debeleniyor, kaçmaya çalışıyor, oyun oynamaya çalışıyor ama her seferinde rezil rüsva oluyor; münafık da cehennem ehli gibi müthiş bir debelenme içindedir.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Allah, münafığı kaderinde hep mağlup olmaya göre yaratmıştır. Dikkatlice bakılırsa her işinin sonu hep hezimet ve perişanlıktır. Münafık o mağlup olmanın kanununu bilmediği için debelenir.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Münafık akrep gibi ani atak yapar ve zehrini akıtabilir. Ve hasta olduğu için, şeytana dönüştüğü için bütün gücüyle ahlaksızlık ve alçaklığın, pisliğin uygulayıcısı olarak sabırsız bir bekleyiş içindedir. Onun için münafığa karşı bütün Müslümanların çok çok dikkatli olması lazım.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Şeytan akrep gibidir. Münafık da akrep gibidir. Münafık şeytandan daha avantajlıdır. Çünkü şeytan ancak beyne etki edebiliyor ama münafığın fiziki müdahale imkanı da vardır.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Münafıkla uğraşmak böyle şeytanla satranç maçı oynar gibidir. Çok dikkatli olmak lazım. Şeytanın zekası malum, oyunculuğu da malumdur.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Münafık İslam’dan utanır, Allah’tan utanır haşa, peygamberden utanır, kendini yüce görür. Her asrın derin devletini ilah gibi görür.
(A9 TV; 16 Haziran 2016)

Münafık çok kinlidir. Münafığı ayakta tutmak böyle külü alıp ayakta tutmak gibi zordur. Her an devrilir münafık, dengede tutmak çok güçtür. Çünkü kalbi şeytanla ittifak halinde olduğu için ahlaksızlık, pislik yapmamak için kendini zor tutar ve en ufak fırsatta da pisliğini yapmaya gayret eder.
(A9 TV; 13 Haziran 2016)

Münafık İslam’dan Kuran’dan bahsedildiğinde çok sıkılır. Facebook’ta bakar; kişi hep Allah’tan Kuran’dan bahsediyorsa münafık orada sıkılır, ama orada boş şeyler, onu eğlendirecek şeyler varsa o münafığın hoşuna gider.
(A9 TV; 13 Haziran 2016)

Allah’ın varlığı münafığın beyninde rahatsızlık meydana getirir. İnanç ve iman rahatsızlık meydana getirir. Onun için imanı beyninde, aklında tutmaz, boş şeyleri tutar.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Münafığın bütün amacı hayatını boş geçirmektir, beyni boştur. Allah’ı beyninde bir inanç olarak tutmak istemez.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

İslam, Kuran münafığı çok sıkar. Allah’tan dinden bahsetmek, İslam’a, Kuran’a hizmet etmek münafık için bir ıstıraptır, elemdir, çok büyük acı çeker.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Münafık daima baş olmak ister. Yani en önemli kişi olmak ister. En çok dikkati çeken kişi olmak ister. Ve bütün ömrünü, bütün planını da bunun üstüne kurar. Müslümanlara yanaşma sebebi de budur.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Münafık hiçbir zaman için gerçek sevgiyi bilmez. Sevgiyi sadece büyüklük için ister, sadece itibar için ister, o kadar.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Münafığın hırsız olmasının nedeni, hak etmediği halde onu almış olmasıdır. Çünkü normalde müminin malı müminedir. Ama o küfür içinde bir mahluk olduğu için, şeytan olduğu için mümin zaten şeytanı beslemek istemez. Onun için onun bütün yediği içtiği hırsızlık malı olmuş oluyor.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Münafık hazırcıdır. El emeğiyle kazanmak istemez; hırsızlıkla, dolandırıcılıkla, oyunla geçinmek ister. Müslümanların malını hırsızlama yiyen bir mahluktur.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Münafık ayetlerini okurken, karşıdaki bir güç değil de kendimizin de münafık olabileceğini düşünerek, ayetleri kendi üstümüze alarak, Allah’tan korkarak kendimizi terbiye edeceğiz. Münafık zaten o ayetlerle hiç ilgilenmez. O yeni yeni oyunlar peşinde olur.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Nefis ve şeytan Allah’a düşman yaratılmıştır. Ama her ikisi de müminin cennetine vesile oluyorlar. Münafık da öyledir. Müminin cennetine vesile olur. Bu hakikati bilerek münafığa bakmak lazım.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Münafıklar şeytan gibidir. Şeytan kendini helak eder ama müminlerin cennetine vesile olur.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Münafıkta müthiş bir kin ve müthiş bir nefret vardır. Sevgiyi gurur, azamet ve büyüklük için kullanır.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Münafığın yüzü bir cehennem insanın yüzü gibidir, dili de şeytan dili gibi sipsivridir. Onunla kendince Müslümanlara zarar vermek ister. Ama tam tersine Müslüman’da bu, müthiş bir uyanıklık, canlılık, cevvaliyet ve ataklığa sebep olur. Hiçbir zarar veremez.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Nasıl biz cehennemi görünce cennetin kıymetini daha iyi anlıyorsak, cehennem ehli gibi olan münafığı görünce de Müslümanların ve imanın kıymetini daha iyi anlamış oluruz. Kıyas sağlar.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Müslümanların neşesi münafıkta zehir etkisi yapar.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Münafık Müslümanların içinde yaptığı pisliği, ahlaksızlığı küfrün içinde de çok rahat yapacağını zannediyor. Her yerde yaparım diyor. Halbuki Müslüman Allah’tan korktuğu için şefkatli. Ama Allah küfrün içinde helak ediyor.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Resulullah (sav) zamanında da münafıklar hep hırsızdı. Hep gaspçı, ahlaksızlardı. Müslümanların malını mülkünü çalma eğilimindeydiler.
(A9 TV; 8 Haziran 2016)

Bugüne kadar münafık tam tarif edilmediği için -Kuran'da var ama hayata geçişini bilmiyor insanlar- münafıklar İslam aleminde ellerini kollarını sallayarak iş yapıyorlar. Ama münafığı gün gibi tarif edersen, herkes de su gibi ezberlerse münafık zihniyetin dünyada yaşam alanı kalmamış olur.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Münafığın rezil kepaze edilmesi, iyice tanıtılması, dünyada adeta yaşayamayacak hale getirilmesi Hz. Mehdi (as) devrinde olacaktır. O yüzden her münafık o münafık alametlerinden, nifaktan mecburen vazgeçmiş olacak. Mehdi (as) devrinde hiç nifak alameti görülmeyecektir.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Mehdiyet devrinde münafıklar imanın nuru içinde manen boğulacaklardır. Münafıkların fitnesi ve nifakı mehdiyet devrinde hiç oluşmayacaktır.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Münafık övüldüğünde daha faal, daha aktif hale gelir. Eleştirildiğinde de felç olur. Azgınlaşır, tersleşir, bütün yapıp ettiklerini de bırakır. Psikopat bir karakteri olduğu için tam tersine hareket etmeye başlar.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Müslüman’a hiçbir şey olmaz. Münafık çok akılsız, imansız olduğu için Müslümanların aleyhine çok büyük bir şey olacak zanneder. En sıkıştı gibi görünen dönem Müslüman’ın en yükseldiği dönemdir, en iyi olduğu dönemdir.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Münafık hareket etmek istemez. İslam’a hizmet etmek istemez. Halbuki o oturma ona felaket getirir. Mümin de hareket ettiği için, İslam’a hizmet ettiği için o hareketlilik ona bereket getirir.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Mümine gelen musibet onun cennetini genişletir, velayet makamı kazandırır, ona sağlık sıhhat, güzellik verir veyahut şehadetle doğrudan cennete gitmesini sağlar. Ama münafığın cehennemini genişletir. Dünyada da ahirette de sonsuz belaya sebep olur.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Münafık Müslüman’ı dinçleştirir, gençleştirir, sağlık ve sıhhat kazandırır. Kendini çökertir, hastalandırır. Müminin cenneti genişlerken onun cehennemi genişler. Allah böyle gizli, bereketli bir sistem kurmuştur.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Münafığın bütün ömrü sürünmekle geçer. Hep şeytanlık düşünmek, ahlaksızlık düşünmek, Müslümanlara bir parça da olsa zarar verebileceğini düşünmek, bütün konusu budur.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Münafık, bir hastalık olarak, yanaştığı Müslümanlardan becerebildiği kadar istifade etmeye çalışır. En ufak bir işi bile olsa onlara yaptırmak ister. Onu kar olarak görür. İslam’ın, Müslüman’ın işini yapmayı da büyük bir zarar olarak görür, çok ızdırap çeker.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Münafığın dünyada da ahirette de sonu hep felakettir.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Münafık akıl almaz ahmaktır, şizofren manyaktır. Aklı gitmiştir, ölüdür. Maceradan, psikopatlıktan, manyaklıktan çekinmez, her türlü deliliğin içine gider.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Münafık bir gün Müslümanlara saldırma heyecanıyla yanar tutuşur. Halbuki onu da Allah yaratıyor. Ne yapacağı ne edeceği hep bellidir, kaçacağı gün de bellidir, hepsi yani bütün yapacakları bellidir. O, ahmak olduğu için kendini bağımsız zanneder.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Kaçmak münafığın bir vasfıdır. Kaçtı mı hemen Müslümanlara cephe alır, İslam’a cephe alır. Yani küfrün adamı haline gelir. Zaten hep aklında, bilinçaltında olan alçaklık odur.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Münafıkların bir vasıfları da hırsız olmalarıdır. Yani Müslüman’ın malında onların gözü olur. Bir şekilde çalmak veya gasp etmek için fırsat kollarlar. Onun için müminlerin çok dikkatli ve özenli olmaları gerekir.
(A9 TV; 6 Haziran 2016)

Münafığın vasfı gerçeği ters yüz etmesidir. Mümin muttaki tertemiz insanları kendince çok kötü göstermeye çalışır; ama alçakları, homoseksüellik yapan derin devlet mensuplarını, katilleri, pislik adamları da sözde çok iyiymiş gibi gösterir.
(A9 TV; 5 Haziran 2016)

Münafık, müminde çok keskin bir dikkate vesile olur. Onun tedbirli olmasına, şuurunu açmasına, sevabının çok artmasına vesile olur.
(A9 TV; 5 Haziran 2016)

Münafık demagojiye çok açıktır, lafı evirir çevirir. Dilini eğip büker. Cümleleri bozmada, mantığı bozmada şeytani bir maharete sahiptir.
(A9 TV; 5 Haziran 2016)

Münafık ölüdür zaten, yani akıl hastasıdır. Gözlerini akıtarak ve ölüyü andırır tarzda pis, bön ve boş bir bakışla bakar. Müminin bakışlarında nur vardır, ışık vardır, güzellik vardır, sevgi vardır.
(A9 TV; 5 Haziran 2016)

Münafığın gözünde hain kirli bir uygulama vardır. İstediğinde ağlar, istediğinde bön bön bakar, istediğinde rahatsız olduğunu belirtmek için ölüm baygınlığı geçiriyor gibi hayvanda bile olmayan iğrenç, anlamsız bir bakışla etrafına bakar.
(A9 TV; 5 Haziran 2016)

Münafığın ruhunda gasp, hırsızlık ve onu meşru gösterme eğilimi vardır. Nereye gitse ruhunda bu vardır. Küfürde de hırsızlığa yatkındır, Müslümanların içinde de hırsızlığa yatkındır. Vazgeçilmez vasıflarından bir tanesidir.
(A9 TV; 5 Haziran 2016)

Münafığın yüzünde kin ve nefret ifadesi vardır. Şeytan ona söylediğinde bunu hemen uygular. Mesela şeytan, “Yüzünü ekşit” diyor, “Yüzüne o donuk ifadeyi ver”, “Lanet bir surat oluştur.” Münafık bunları hemen yapar. Müslüman utanır, yüzünde çirkin bir ifadeden çekinir. Allah’a sığınır. Münafık bunu seve seve yapar, hemen yapar.
(A9 TV; 4 Haziran 2016)

Münafığın delilik derecesinde yalan söyleme özelliği vardır. Sürekli atar. Dikkatlice dinlenirse bilmediği bir konu yoktur münafığın, hemen atar, yani sürekli yalancıdır.
(A9 TV; 4 Haziran 2016)

Münafık şeytana karşı saygılıdır, ona teslim olmuştur, ona karşı hürmetlidir. Yani dediği bir şeyi iki kere söyletmez, hemen yerine getirir. Ama Kuran’ın hükümlerine, Peygamber (sav)’in hükmüne şiddetle karşıdır.
(A9 TV; 4 Haziran 2016)

Münafık hayret edilecek bir reflekse sahiptir. Şeytanın söylediğini dakikasında, saniyesinde yerine getirir. Ama Allah’ın dediğini yapmaz, Kuran’ın dediğini yapmaz. Peygamber (sav)’in dediğini yapmaz. Çünkü asidir. Münafık şeytana karşı boyun eğicidir.
(A9 TV; 4 Haziran 2016)

Münafık, Müslüman’ın Kuran’la anlattıklarına tabi olmaz ama şeytan söylediğinde hemen yapar. Şeytan bir karaktersizlik bir ahlaksızlık mı fısıldadı, hemen yapar. Hiç tereddüt etmez münafık.
(A9 TV; 4 Haziran 2016)

Münafıklık yüzyıllardan beri, hatta binlerce yıldan beri müminleri kemiren, mahveden bir sistemdir. Bu konu hallolduğunda müminlerde bütün dünya çapında muazzam bir ferahlama olacaktır.
(A9 TV; 4 Haziran 2016)

Münafık önemli görmediği kişileri hedef almaz. Onun seçtiği bir liste vardır. En başta peygamber, sonra sahabelerin ileri gelenleri. Bir veliyse, mesela o veli olan kişi ve veli olan kişiye en yakın olan kişiler, en güvendiği kişiler, onları doğrudan hedef alır münafık.
(A9 TV; 4 Haziran 2016)

Kendini tanıtmak, kendini ünlü yapmak, güç sahibi yapmak münafığın en büyük hedeflerindendir. Bundan dolayı münafık Müslümanları hep ekarte etmek ister, öne geçmek ister. O yüzden de hep peygamberi hedef alır.
(A9 TV; 4 Haziran 2016)

Münafık bir şeytan-ı dessastır. Şeytanla iç içe olan, şeytanın vücudunu kapladığı bir mahluktur. Ve ruhu sürekli anarşi içindedir.
(A9 TV; 4 Haziran 2016)

Münafığın müminin sevabına vesile olma gücü çok çok yüksektir. Mesela küfrün birse münafığın milyondur.
(A9 TV; 4 Haziran 2016)

Müslüman’ı en çok münafık heyecanlandırır, şevklendirir. Kitaplar hazırlanmasına vesile olur, daha zenginliğe vesile olur, daha gösterişli faaliyetlere vesile olur, atağın hızlanmasına vesile olur. Müslümanların daha teknik ve akılcı düşünmelerine sebep olur. Münafık, meskenet ve ataleti tamamen siler.
(A9 TV; 4 Haziran 2016)

Münafık mümine müthiş heyecan verir, müthiş şevk verir, azmini artırır, gücünü artırır. Güce olan talep daha da çoğalır.
(A9 TV; 4 Haziran 2016)

Münafık, Müslümanların aleyhine olmayı, onlara kin ve öfke duymayı faydalı bir şey zanneder. Halbuki o kin ve öfke onu yaşlandırıp, çökertip, hastalandırıp, helak eden bir sistemdir.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Münafık hizmetini gösteriş için yapar, desinler diye. Başarılı olmak ister yani adının duyulmasını ister. Allah için yapmaz, sükse için yapar.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Münafıklar kendi o pis felsefeleri için, o ahlaksız düşünceleri, o gaddar ruhlarının geliştirdiği pis siyaset için kendilerince peygamberleri, imamları da yönlendirmek istemişlerdir.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Münafıklar, her şeyin hep kendi lehlerine olmasını ister. O zaman huysuzluk, pislik, ahlaksızlık yapmazlar. Allah, Nur Suresi, 49’da; “Eğer hak lehlerinde ise, ona boyun eğerek gelirler” diyor. Mutlu olarak gelir, neşelenir o zaman. Ama kendi çıkarının tersine ise çirkefleşir, yırtıcı olur, ahlaksızlaşır münafık.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Münafık olmasa müminlerde bitkinlik ve meskenet olur. Münafık heyecan meydana getirir. Güçlü bir savunma mekanizması meydana getirtir.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Müminlerin başarılı çalışmaları münafığı rahatsız eder. Müminlerin arasının bozulmasını ister, bunun için uğraşır. Ama bu işte Müslümanlara dirilik verir.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Samiri ömrünün sonuna kadar tek yaşamıştır. Münafıklarda o bir hayat şeklidir. Müminleri sevmezler, beğenmezler. Kendilerini çok büyük görürler. O yüzden müminlerle konuşmak, onlarla bir arada olmak da istemezler. Yalnız yaşamak isterler.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Müminlerin birbirini sevmesi münafığı çok rahatsız eder. Münafık tek başına bir varlıktır. Müminlerden genellikle uzak olmak ister. Çünkü büyük olduğunu düşündüğü için müminlere kendini layık görmez. Kendini o çok büyük görür.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Münafık sıkıştığında elçiye sığınır, yoksa elçiden nefret eder. Çünkü o büyüklük hissi içinde olduğu için bayağı kinlidir. Ama zor bir durumda ondan menfaat sağlayacağını düşündüğü için geçici olarak ona seviyor taklidi yapar. Yoksa en çok kinlendiği imamdır zaten, birinci hedefi odur.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Münafıklar elçiye, imama sadece kendi çıkarları gerektiğinde değer verirler. Değer veriyor taklidi yaparlar. Saygılı gibi görünürler, seviyor gibi görünürler.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Münafık insanlardan nefret eder ama gizlice kendini beğenir. O karanlık dünyasında tek başına yaşamak ister.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Müminde hep, “Ne güzel, Allah’a şükür, elhamdülillah” vardır, “maşaAllah” vardır, “inşaAllah” vardır. Münafıkta hep ret vardır, hep itici bulma vardır. Hiçbir şeyi beğenmez.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Ayette şeytan, “Onları şükredici bulmayacaksın” diyor. Münafığın özelliğidir. Münafık şükretmeyi bilmez. Kanaatkar değildir. Allah ne güzel yaratmış demez. Her şeyde o pis ruh, şeytani ruh devreye girer.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Müslüman sürekli iyilik peşindedir, hep gönül alıcıdır, iyidir. Münafık ise hiçbir şeyi beğenmez. Her şeye bir kusur bulur. Yani şükredici değildir.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

İsyankarlık, anarşistlik, azgınlık münafık ruhunun vazgeçilmez özellikleridir. Şeytanla aynı özdeştir. Şeytan münafığın mürşididir.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Şeytan müminlerin huzuruna, başarısına çok haset eder. Müminlerin güzelliği, sağlığı sıhhati, başarısı, yetenekleri, ataklığı münafığın aynı şeytanda olduğu gibi çok ağırına gider. Onun için sürekli bir yerden becerebildiği kadar zarar vermek ister.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Münafık çok şirret ve çirkeftir. Züppeliğe çok yatkındır. Asilik, çakallık, isyankarlık; şeytanda olan bu kötü yapı münafığın ruhunda da vardır.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Münafığın en mühim özelliklerinden birisi sivri dilini çok çirkin kullanmasıdır. Pisliğin, fitnenin akışı oradandır, dilindendir.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Münafığın şeytani bir enerjisi vardır. Hiç kesintisiz pislik yapar, aynı şeytan gibidir.
(A9 TV; 3 Haziran 2016)

Amerika ve Avrupa silah stoklarını Müslümanları öldürerek eritiyor. Münafıkların yüzünden bu açmaz devam ediyor.
(A9 TV; 2 Haziran 2016)

Dünya fabrikalarında üretilen tüm silahlar Müslümanları öldürmek için kullanılıyor. Münafıklar da ahmakça ve alçakça bu oyuna alet oluyorlar.
(A9 TV; 2 Haziran 2016)

Küfrün İslam âleminde münafıkla yaptırmayacağı bir şey yoktur. Münafık alçak ve yancı olduğu için, makam, mevki, çıkar, para peşinde olduğu için, büyüklük ve üstünlük hırsı olduğu ve Allah’tan korkmadığı için, adamlar böyle mahlûkları hemen buluyorlar İslam âleminde Müslümanların başına bela ediyorlar.
(A9 TV; 2 Haziran 2016)

İngiliz derin devleti münafıkları kullanarak İslam alemini kontrol altında tutmak istiyor. Münafıklar da çıkarcı ve büyüklük peşinde oldukları için kolayca deccaliyetin hizmetine giriyorlar.
(A9 TV; 2 Haziran 2016)

Tarih boyunca birçok Müslüman görünen lider aslında münafıktı ve İslam aleminin parçalanmasına sebep oldular. Ezilmelerine, yıkılmalarına sebep oldular.
(A9 TV; 2 Haziran 2016)

Münafıklık iman ve samimiyetin karşısında duramaz. Darmadağın olur. Bu Allah’tan bir mucizedir.
(A9 TV; 2 Haziran 2016)

Deccaliyet münafıklığın organize olmuş, dünya çapında gizli devletleşmiş halidir. Dünyadaki en büyük derin devletle şeytan hep iç içe olur. Ve şeytan en tepeden en alta kadar etki ederek bu dev yapıyı yönetir.
(A9 TV; 2 Haziran 2016)

Şeytan, cin şeytanlar insanın zihnine etki eder fakat etkisi fludur, münafığınki şedittir. Eğer mümin çok akıllı değilse münafık bayağı musallat olur. Ama aklın karşısında tuzun suda eridiği gibi erir münafık.
(A9 TV; 2 Haziran 2016)

Müminlerin birbirini kırıp geçirmesinin nedeni münafıklardır. Onun için karşı ana güç, şeytandan daha şedit olan münafıklardır.
(A9 TV; 2 Haziran 2016)

İslam’ın karşısındaki ana güç münafıklıktır. Küfür değildir. Küfür ikinci derecedendir. İslam aleminin mahvolmasının nedeni münafıklardır. Münafıklardan dolayı İslam alemi şu an birleşemiyor. Yoksa hemen birleşir.
(A9 TV; 2 Haziran 2016)

Münafığın nihai amacı Müslümanların dağılmasıdır ama çok amaçlı saldırır. Peygamber (sav)’in buna yaptığı müdahaleyle hem cihadı çok mübarek olur, bereketli olur hem Müslümanların gücü kat kat artar.
(A9 TV; 30 Mayıs 2016)

Münafık mümin için rahmettir, kendisi için de felakettir. Münafık müminin cennetini genişletir, velayetini çoğaltır, makamını yükseltir. En çok makam yükseltme etkisi münafıktadır, sonra kafirdedir.
(A9 TV; 30 Mayıs 2016)

Münafıkta, münafıklığa hizmette delice bir enerji vardır. Ama İslam’a hizmette çok tembeldir. En ufak bir katkıda acayip ıstırap çeker. Göz boyamak için yaparken bile çok canı yanar. Bir gram bile İslam’a Müslümanlara fayda vermek istemez.
(A9 TV; 28 Mayıs 2016)

Münafık münafığı çok rahat bulabilir. Ama “kendi aralarındaki çatışmaları şiddetlidir” diyor Cenab-ı Allah. Münafıklar kendi aralarında köpek gibi kapışırlar.
(A9 TV; 28 Mayıs 2016)

Münafıklar Müslümanlardan ayrıldığında hemen bir araya gelir, klan halinde yaşarlar. Münafık küfür ile yapamıyor, sıradan insanlarla yapamıyor veyahut gelenekçi Müslümanlarla da yapamıyor; ancak kendi aralarında yaşayabiliyorlar.
(A9 TV; 28 Mayıs 2016)

Münafıkların zincirleme birbirlerini bulma güçleri vardır. O büyük bir mucizedir. Yani münafıklar klan halinde yaşarlar, birbirlerinden ayrılmazlar.
(A9 TV; 28 Mayıs 2016)

Derin devletler şeytan gibi adamları bulmada uzmandır. Münafık bulma uzmanıdırlar.
(A9 TV; 28 Mayıs 2016)

Münafıkları dünya çapında organize eden İngiliz derin devletidir. Çünkü münafığın müthiş bir şeytani zekası oluyor. Bunlar da münafığı elleriyle koymuş gibi seçip buluyorlar ve onları her türlü istihbaratta, her türlü fitnede Müslümanların aleyhine kullanıyorlar.
(A9 TV; 28 Mayıs 2016)

Münafığın özelliğidir etrafındakileri kötüler, kendini yüceltir. Herkesi kötüleme özelliği vardır.
(A9 TV; 27 Mayıs 2016)

Münafık yarı deli gibidir yani aklı gitmiş bir mahluktur. Nefsine teslim olmuş bir hayvan gibidir. Patavatsız, münasebetsiz, dangalaktır. Ama kendini çok zeki, akıllı zanneder.
(A9 TV; 27 Mayıs 2016)

Münafık hep vicdan adına, dürüstlük adına çıkar. Sorduğunda işte “Ben içi dışı bir adamım, içimden geçeni söylüyorum.” Halbuki ahlaksızlık yapıyor. Nezaket denen bir şey vardır, münafık odun gibidir.
(A9 TV; 27 Mayıs 2016)

Münafık çok patavatsız olur. Nezaket bilmez, adap edep bilmez, küttür. İlgili Kuran ayetlerine dikkat ederseniz akıllarına gelen ilk şeyi söylüyorlar. Şeytanın ilk fısıltısını söyler münafık.
(A9 TV; 27 Mayıs 2016)

Münafık çok akıllı ve bilgi sahibi olduğu iddiasındadır, oysa çok patavatsız, akılsız ve kabadır.
(A9 TV; 27 Mayıs 2016)

Mümini güçlendiren, münafıklardır. Yoksa müminin cennetteki makamı yükselmiyor. Münafığın densizlikleri, oyunları, kurnazlıkları, kahpelikleri, kalleşlikleri olmasa müminin makamı belli bir derecede yükselebilir. Ama münafıkla çok yükselir. Kafirle bir yükseliyorsa münafıkla milyon yükselir. Çünkü münafık çok daha eşeddir.
(A9 TV; 27 Mayıs 2016)

Münafıkların en büyük ahlaksızlıklarından biri peygamberi haşa adaletsiz göstermektir. Münafıkta hep isyan ruhu vardır, şeytani bir kafa vardır.
(A9 TV; 27 Mayıs 2016)

Münafıkların fitnelerinin Kuran ayetleriyle deşifre edilmesi onların etkisiz hale gelmesini sağlar. Müminler bunu mutlaka yapmalı.
(A9 TV; 27 Mayıs 2016)

Kendini büyük görme, küstahlık yapma, kendini överken de karşısındakini vicdanen yahut merhamet yönünü eksik gibi gösterme münafığın özelliğidir. Kendini hep mağdur gösterir, mümini de insanları mağdur eden olarak gösterir. Böyle bir ahlaksızlığı vardır.
(A9 TV; 26 Mayıs 2016)

Münafık ayetleri, küfür ayetleri müminlere yöneliktir. Küfür ve münafıklar bu ayetlerden etkilenmez. Mümin etkilenir. Müminin kalbinde derin etki yapar, imanını artırır. Münafığın da kinini ve öfkesini daha artırır. Mümin kendini düzeltir, kafir ve münafık daha beter hale gelir; daha sinsi, daha azgın olur, daha kalbi kararır.
(A9 TV; 26 Mayıs 2016)

Münafık ayetleri, inananların kalbinde derin bir etki oluşturur, kalpleri yumuşar. Münafıkların ise içte içe kinini ve nefretini artırır.
(A9 TV; 26 Mayıs 2016)

Münafıklar sürekli ölüm korkusu, gençliğin gitme korkusu ve hastalanma korkusu içerisindedir. Ölümden nefret eder, hep o dehşeti yaşarlar.
(A9 TV; 26 Mayıs 2016)

Cehennem vahşi, deli bir hayvan gibidir. Hep böyle ezmek, yakmak, yıkmak, azap vermek ister. Küfre karşı, münafıklara karşı saldırgandır.
(A9 TV; 26 Mayıs 2016)

Münafık yüzüne pis, iğrenç bir ifade verir. Suratında lanet bir ifade olur. Ayette, “Kaşlarını çattı” diyor Allah; donuk, abus bir suratı vardır. Allah’ın ona mührüdür o.
(A9 TV; 26 Mayıs 2016)

Münafıkların yüzü çok berbattır. Bitap, donuktur. Şeytanla bağlantıda oldukları için adeta kükürt kokar onlar. Görüntüleri şizofrendir.
(A9 TV; 26 Mayıs 2016)

Münafık ahmak bir mahluktur. Allah aklını almıştır. Allah onu sürekli aşağılar. Fakat o akılsız kafasıyla hala Peygambere, müminlere zarar vermek için bir fırsat çıkacak mı diye bekler. Her seferinde rezil olur yine bekler, yine rezil olur yine bekler.
(A9 TV; 26 Mayıs 2016)

Münafıkların her konuşması fitne kokar, hep pisliktir. Hep küstahtırlar. Peygamberin aklına, yeteneğine, gücüne, imkânlarına, başarısına hep haset gözüyle yaklaşmışlardır. Ve bu hasetle kendilerince hep çelme takmaya çalışmışlardır, her seferinde de kendileri rezil rüsva olmuşlardır.
(A9 TV; 26 Mayıs 2016)

Münafıklar Peygamber (sav)’e karşı hep zekayla yaklaşmaya çalıştılar. Peygamberimiz (sav) aklıyla üstün gelerek onları her seferinde rezil rüsva etti.
(A9 TV; 26 Mayıs 2016)

Münafıklar her devirde Müslümanların başını belaya sokmuştur. Libya'da, Suriye'de ve Irak'ta da küfürle iş birliği yaparak Müslümanları mahvettiler. Halen de devam ediyorlar. Mısır'da darbenin oluşmasını sağlayanlar da münafıklardır. Müslümanları birbirine kırdıranlar yine münafıklar. Libya'daki olayların kökeninde de yine münafıklar vardır.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

İslam aleminin ezilmesinin nedeni münafıklardır. Mazlum Müslümanları küfürle ittifak ederek eziyorlar. Münafıklar Müslümanların yerlerini söylüyorlar, Müslümanların bombalanmasını sağlıyorlar. Müslümanların aleyhine küfrü, zalimleri teşvik ediyorlar.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

İngiliz derin devletinin bütün gücü münafıklara dayanıyor. Münafıklar olmadığında adım atamazlar.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

Münafık ayetlerini hep müminlere anlatıyoruz. Mümin kendi üzerine alınmazsa o münafık alameti olur. Eğer alınıyorsa o da mümin alametidir. Çünkü Müslüman nefsini temize çıkarmaz. Nefis daima kötülüğü emredicidir.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

Münafık, Müslümanların zor duruma gelmesini, her yönden Müslümanların çökmesini bekler. Güçlüyken saldırmaz. Nasıl böyle vahşi hayvanlar saldırmak için zayıf anı kollar, münafık da zayıf anı kollar ki saldırabilsin. Ona göre ekibini de hazırlar.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

Münafıklar, Müslümanların belaya uğramasını haince sabırla beklerler. Münafıklar için, zor zamanda vurma esastır.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

Münafık mümine güç verir, ataklık verir, ufuk genişliği verir. Öbür türlü müminde meskenet olur, güç kırılması olur.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

Münafık müminin çok tetikte, dikkatli ve itinalı olmasını sağlar. Ufkunu açar. Mümin nasıl mücadele edeceğini daha iyi görür, riski daha iyi kavrar. İslam’ın, Kuran’ın kıymetini daha iyi anlar. Müslümanlara olan sevgisi daha artar.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

Mümin velayet makamını münafıklarla alır. Peygamberlerin dereceleri münafıklara sabır ve onlarla mücadele sayesinde yükselir. Zihni açar münafık, mücadele azmini artırır, şevki artırır, Müslüman’ın çok dikkatli ve tetikte olmasını sağlar.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

Peygamberimiz (sav) hep güzel konuşuyordu, hep mütevazı davranıyordu. Münafıklar da hep züppe karşılık veriyordu, büyüklük peşindelerdi.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

Hayâ müminde olur, münafıkta hayâ olmaz. Son derece arsız ve pişkindir. Müminde mahcubiyet duygusu vardır, hayâ vardır, hicap vardır. Münafıkta insani hiçbir incelik ve bir ifade olmaz. Suratında, tavrında hayvani bir ifade olur.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

Münafığın hedefi hep boştur. Boş düşüncelerle, boş bilgilerle uğraşır, boş şeyleri okur, boş şeyleri takip eder, sonunda da cehennemin dibine düşer. Mümin hep hikmeti, özü, gerçek bilgiyi arar. Kuran'la mutabık olan bilgiyi arar.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

Münafık küstah, ahlaksız, haysiyetsiz olduğu için müminlerin kendine benzememesi onu kızdırır. Ve Müslümanlardan o yüzden nefret eder. Onları hep akılsız görür, kendini müthiş akıllı görür. Şeytandan aldığı ilhamdan kaynaklanır bu.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

Münafık kendini yüksek gördüğü için müminleri akılsız ve düşük imanlı zannediyor. Müminlerin, kendisi asi olmaması, küstah olmaması, saldırgan olmaması, oyuncu veya yalancı olmaması münafığın acayibine gider.
(A9 TV; 25 Mayıs 2016)

Münafık alametleri anlatıldığı halde eğer münafık kendini düzeltmezse cehennemin dibine doğru yol almaya devam eder. Cehennemi alabildiğine genişler.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafıkların müminlere yaptıkları ahlaksızlık, haysiyetsizlik, kabalık, pislik, nobranlık, enaniyet onların cehennemini genişletir. Mümin bundan kazançlı çıkar; kafir kaybeder, münafık kaybeder. Ama çok büyük kayba uğrar.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Allah istese küfrü yaratmazdı. Müminin cennetinin gelişmesi için münafık ve kafir gerekiyor. Onlar olmadan müminin cenneti genişlemiyor. Manevi makam alamıyor. İlla ki münafık ve kafir gerekiyor. Kafir ve münafığın da cehenneminin genişlemesi için Müslüman gerekiyor. Yoksa o da genişlemez.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafık, "Vazgeç" demekle vazgeçmez. "Vazgeçtim" der yine devam eder. Bir nevi şeytan-ı dessastır; desiseci bir şeytandır. Ve sürekli takip edilmesi gerekir.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafık, sayılarının ve maddi güçlerinin çok olmasından dolayı kafirleri ilahlaştırır. Çünkü o insani güce inanır, Allah'a inanmaz. O yüzden derin devletlerin yancısı olur.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Kalbinde hastalık olan da münafığa benzer. "Aman" der, "Ben bu hastalığı hemen düzelteyim." Münafık alameti belirir, "Aman, hemen kurtulayım." der mümin. Onun için bu ayetler biz müminleri ilgilendirir. Kafir, münafık güler geçer, kaale dahi almaz.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafıklar mikroptan aşağı özel yaratılmış bir mahlûkattır. Müminlerin yanında kendilerini garantide görmezler, hep şüphe içindedirler. "Derin devletin adamı mı olsun, Müslümanların yanında mı sığınsın kalsın?" Bütün ömrü o şüphe içinde geçer. Ayette Allah bildiriyor, "Ne onlardandır ne sizdendirler."
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafıklar derin devletlere hizmet eden şeytanlar konumundadır.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafık dünyaya delice bağlı olduğu için yaşlanmaktan ve ölümden çok korkar. Ahirete inanmadığı için onun ilahı dünyadır, nefsidir. Halbuki Müslüman Cenab-ı Allah'a kavuşmayla iftihar eder. Gençlik de bir nimettir yaşlılık da bir nimettir.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafığın ilahı kendi nefsidir. Nefsini büyütmek ve yüceltmek, başka bir şeyin peşinde değildir. Ve bir nevi delidir, yani psikopattır, homoseksüel ruhlu bir manyaktır münafık.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafığa ne tür iyilik yapılırsa yapılsın, hangi imkan verilirse verilsin onu ahlaksızlık ve pislik için kullanır. Mümin de hep hayır ve güzellik için kullanır. Ufacık bir şey versen mümin hayra yönelik kullanır.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Mümin elindeki imkanları İslam’ın hayrı için kullanır. Münafık ise fitne çıkarmak için, küfürle bağlantı kurmak için kullanır.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafıklarla ilgili ayetlerden mümin etkilenir. Kişi etkileniyorsa o münafık olamaz. Ama münafık bu ayetlere güler, hiç etkilenmez. Umurunda da olmaz, azgınlığı, şeytanlığı daha da artar. Saldırganlığı, kindarlığı daha da artar.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Mümin hep dürüstlükle, samimiyetle, iyi niyetle, tevazu, mazlumluk ve yumuşak huyla yani halimlik ve itaatkarlıkla yaşar. Münafık tam tersidir. İsyankar, asi ve anarşist ruhludur.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafıkta en büyük korku gelecek korkusudur. Her türlü pisliği onun için yapar. Müslümanların yanından kaçmasının nedeni de odur.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafık Müslümanların yanında geçici olarak durur. Kendini güvende hissetmez. Çünkü Müslümanlara düşman olduğu için, kinli olduğu için, nefret ettiği için Müslümanlardan kendini güvende hissetmez. Küfürden kendine yer arar.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Kuran’da, münafıklar müminleri akılsızlıkla itham ediyorlar. Münafık kendisi anarşist ruhlu olduğundan, onu üstün görüyor. Müminin itaatkar olmasına da şaşıyor, “O akılsızlar gibi mi iman edeceğim?” diyor. Halbuki itaatli olmak, yumuşak başlı olmak, halim olmak güzeldir.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafıklar kendileri isyankar oldukları için müminlerin itaatkar olmasının güzelliğini fark edemezler.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafık dünyadaki huzursuzluğunun binlerce katını cehennemde yaşar. Mümin de huzurunun binlerce katını cennette yaşar, tam zıddıdır.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafık cehennemde bile fitne arıyor, sürekli rahatsızdır ve hiçbir zaman için Allah’a sığınmaz. Allah o anarşist ruhunu, o deli ruhunu, sürekli rahatsız olan ruhunu en rahatsız halde tutar cehennemde. Mümin de dünyada mutmain olduğu için cennette en mutmain halde yaşar, hiç huzursuzluk yaşamaz.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Cennet şartları mümine göredir. Münafık da tam cehennem ehlidir. Cehennemde sürekli huzursuzdur. Orada da yine kendince pislik yapacak konu buluyor, onu oraya atmaya sebep olan diğer münafıkları arıyor.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Allah yolunda mücadelede fedakar olacaksın. Mesela asker aç, susuz oluyor çıtını çıkartmıyor, fitne çıkartmıyor ama münafık çıkarır. Münafığın en ufak bir şeye tahammülü yoktur. Her şey onun dediği gibi olsun ister. Mümin öyle değildir, nasıl ortalık yatışacaksa, nasıl ortam huzurlu olacaksa ona göre hareket eder.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafık için her şey sorundur. Yola çıkması bir sorundur, yemek yemesi bir sorundur, giyinmesi sorundur, hayatı kendine zehir eder. Müminlere de bu pisliği bulaştırmaya çalışır.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Müminin uysallığı, yumuşak başlılığı cennette de devam ediyor. Çünkü muttaki. Cenab-ı Allah’tan ne hayır gelirse ona razıdır, kanaatkardır. Münafık kanaatkar değildir.
(A9 TV; 23 Mayıs 2016)

Münafıktan tedirgin olmak yersiz. Münafık Allah'ın zavallı bir kuludur, Allah yaratır onu. Kafirden de tedirgin olmaya gerek yok, kafirin hiçbir gücü yoktur. Güç sahibi olan Allah'tır.
(A9 TV; 22 Mayıs 2016)

Eğer insan münafık, şirk, hastalık alametlerini kendinde arayıp düşünmüyorsa cennetlik olduğunu iddia etmiş olur. Her birini kendi üstünde düşünecek.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Müslüman eğer “Münafıklarla ilgili ayetler bana hitap etmiyor” derse harama girer. Oradaki ayetler bütün Müslümanlara hitap eder. Münafık zaten inanmıyor ki etkilensin. Mümin etkilenecek ondan. O yüzden çok fazla olan münafık ayetlerini okurken Müslüman kendi üstüne alarak okuyacak.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Peygamberimiz (sav) çocuk gibi gençti. Allah onu hep genç tuttu, bununla münafıkları, kafirleri kızdırdı. Hep zenginlik, bereket verdi. Çok güzel hanımlar verdi. Münafıklar da hasedlerinden için için yandı.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafıklara hep hastalıklar, dertler gelir. Allah onları çürütür, içlerini de yakar kavurur. Müminlere de bu şifa olarak gelir. Münafık mümini üzmeye çalıştıkça, mümin daha iyi hale gelir, daha sağlıklı, daha bereketli, daha zengin olur.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Müminlerin sevincini, huzurlu olmasını, neşeli olmasını ortadan kaldırmak münafığın baş amacıdır. Bunu şeytanın dürtüsüyle yapar. Gece gündüz Müslümanları gergin zor bir ortamda bırakmak ister ki dava dağılsın, Müslümanlar zayıflasın. Ama amacına ulaşamaz, Allah belayı ona verir.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafık müminleri üzmeye çalışırken müminler daha sağlıklı, daha bereketli, daha zengin hale gelir. Münafıklar çöker, müminler hep güçlenir.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Mümin diğer müminin mutluluğundan mutlu olur. Münafık müminin sevincinden ızdırap duyar ve hep adaletsizlik olduğunu iddia eder.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafığın amacı Müslümanların bir an önce dağılmasıdır. Çünkü kendi gidemediği için Müslümanlar dağıldığında gidebileceğine inanır.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafık Allah’a karşı öfkelidir. Peygamber (sav)’e öfkelidir. Peygamber (sav)’i kıskanır, haset eder. Allah’ın ona verdiği nimetleri, imkanları onun elinden almaya çalışır kendince. Huzurunu bozmaya çalışır, onu tedirgin etmeye çalışır. Kendince korkutmaya çalışır. Haber kanallarını kapatmaya çalışır. Eleştiri yapmasını engellemeye çalışır. Sevdikleriyle bağlantı kurmasını engellemeye çalışır. Huzurlu yaşamasını engellemeye çalışır.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Her münafık çok akıllı, çok dürüst, çok iyi olduğu kanaatindedir, bu çok manidardır. Ve kendini iyiliğin sembolü olarak görür. Halbuki sürekli alçaklık, ahlaksızlık yapar.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Peygamber (sav) İslam’ın menfaatini, kurtuluşunu, hayrını düşünürken; münafıklar, Peygamber (sav)’i hep onları haksızlığa uğratan konumunda gösteren alçaklardır.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafık şirk kafasında olduğu için müstakil bir varlık olduğunu düşünerek Allah’ın onun yaptığı şeytanlıkları görmediğini düşünür.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafıklar yaptıkları onca ahlaksızlığa rağmen kendilerini dürüst, temiz kalpli, iyiliğin sembolü olarak görürler.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafıkta dava aşkı diye bir konu yoktur. O geleceğini, dünyasını, rahatını düşünür. Peygamber (sav) İslam'ın yayılmasını, İslam'ın hakim olmasını, Müslümanların rahat olmasını, güvenlik içinde olmasını, zengin olmasını düşünürken münafık kendi pis, egoist, iğrenç menfaatlerini düşünür.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafık çok şeytanidir. Kendini yüceltmeyi ve üstün göstermeyi amaçlarken Peygamber (sav)’i de mahcup etmeyi amaçlar.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafığın kendi dar dünyasında menfaatçi karanlık bir felsefesi vardır.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafıklar en başta Resulullah (sav)'tan şüpheleniyorlardı. Her an aleyhlerine bir şey yapacak diye Ondan korkuyorlardı. Hiçbir hükmüne güvenemiyorlardı. Peygamber (sav)’in her hükmüne şüpheyle bakıyorlar. Kuşkucu olur münafık.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafıkların bütün hayatları cehennemdir. Her şeyden korkarlar, her şeyden şüphelenirlar. Ufacık bir kıpırtı münafık için çok tehlikeli bir şeydir.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafıklar klan halinde topluca yaşarlar. Hepsi birbirini putlaştırmıştır. O klanlarını da putlaştırır. O putun müthiş bir güce sahip olduğuna inanırlar. O puttan da ayrılamazlar münafıklar. Yani normal bir sosyal hayatın içine giremez münafık.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafık, insanların çoğunluğuna uyar. İnsanların çoğunluğunu ilah gibi görür. Devlet onun için puttur, kendi devleti değil, en büyük olan devlet. En güçlü olan kimse, en büyük put olarak onu görür ve ona bağlanır. Mesela şu an İngiliz derin devleti; ona bağlıdır.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafık müşriğin en gelişmiş, en şiddetli olanıdır. Kafirin en azgın olanıdır münafık. Klasik müşrikten, bilinen müşrikten kat be kat ileridir münafığın müşrikliği. Çünkü münafık her şeyi kendinin yaptığını ve her şeyi başkalarının yaptığını düşünür. Eşyanın gücüne inanır, insanların gücüne inanır, olayların gücüne inanır, toplumun gücüne inanır. Toplum onun için ilah gibidir.
(A9 TV; 19 Mayıs 2016)

Münafık kızdığında, heyecanlandığında küfre daha yakın olur. Ağzından küfür alametleri çıkmaya başlar. Daha üstüne gidilse doğrudan Allah’ı inkâr eder.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Küfrün çirkinliklerini öğrendikten sonra tekrar küfre döndükleri için münafıkların durumu iman etmeyenlerden daha kötüdür.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Cenab-Allah Peygamber (sav)’e ne diyor? “Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.” (İnşirah Suresi, 7) Nasıl yorulma? Allah için yorulma. Mesela ayet yaz, Kuran anlat, İslam’ı tebliğ et. “Boş durma” diyor. Ama münafığın özelliği boş durmasıdır.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Allah Peygamberimiz (sav)'e sürekli İslam’ı tebliğ etmeyi, ayetleri okumayı, faydalı olmayı emretmiştir. Münafıkların özelliği ise boş durmalarıdır.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Münafık müthiş züppedir. Firavun da züppeydi, Nemrut da züppeydi. Tarihin en başından beri bütün Firavunlar, Nemrutlar, deccaller, münafıklar hep züppe olurlar. Hepsi küstah olur. Hepsi kibirli ve büyüklük hissi içinde olurlar. Hiçbir lafın altında kalmak istemezler.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Mümin münafıklar konusunda son derece rahat olacak. Aksi haram olur çünkü şirk olur. Yani ciddiye aldığında, onlardan gerçekten korkup tedirgin olduğunda, huzursuz olduğunda o şirk olur. Çünkü bütün güç Allah’ın elindedir.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Münafık kendini çok özgür zanneder. Hâlbuki özgür bir güç değildir, her yapıp ettiği, konuştuğu, gece kurduğu düzenler, suratını ekşitmesi, yaptığı ahlaksızlık, suratına verdiği pis ifade, Peygamber (sav)’e yaklaşmak istememesi, yaptığı her adilik Allah tarafından sonsuz önceden zaten biliniyor en ince detayına kadar.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Bir an içerisinde yani sonsuz kısa zaman olan an içerisinde münafığın ne yapıp ettiği bitmiştir. Dolayısıyla Allah yarattığına göre sen güvendesin. Allah bilmez mi senin neden zarara uğrayacağını? Neyin sana faydalı olacağını bilmez mi? Biliyor Allah. Ona göre yaratır.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Müslümanların hatası şu oluyor, şeytanın bağımsız bir güç olduğuna inanıyorlar. O zaten şirk oluyor. Münafığın bağımsız bir güç olduğuna inanıyor, o da şirk olmuş oluyor. Çünkü münafığın her yapıp ettiği kaderinde bellidir. Allah tarafından yaratılır.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Münafıkları müstakil, baş edilmez bir güç olarak göstermek haramdır, o şirk olur. Münafıktan tedirgin olmak, onun gücünün fevkalade olduğuna inanmak. Çünkü bir gücü yok. Bir insan şeytanı, insi şeytan o kadar. Her yer şeytan dolu. Müslümanın ondan tedirgin olması, korkması, huzursuz olması, itidalini kaybetmesi olmaz. Allah, “Onların bütün yapıp ettiklerini Ben kuşatıyorum” diyor.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Münafıklar fitne ve kargaşa olduğunda İslam’a zarar geleceğini bildiği için şeytani bir ruhla bunu ister. Müslümanlar bölünsün, kavga etsin, kargaşa yaşasın, böylece Müslümanlar hizmetten alıkonulsun. O ahlaksız münafığın dünyasındaki karanlık yolun kapısı açılsın. Allah, “Buna müsaade etmem” diyor.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Allah müminlere, “Çok eziyet verici sözler işiteceksiniz” diyor. Kimlerden? Münafıklardan, kafirun ve kafirattan. Çünkü onların ruhları cehennem gibidir. Öfkeli, azgın, hasut, kıskanç, kinci, kinayeci, laf sokan, kavgacı, gerilim arayan, fitne arayan, kargaşa arayan ahlaksız bir yapıdadır.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Münafık pis laflarla, huzursuz laflarla, kendi o hasta ruhunun üslubuyla Müslümanları rahatsız etmeye çalışır.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Müddesir Suresi’nin 23. ayetinde Allah münafık için diyor ki, “Sonra bir baktı” pis bir bakış, “sonra kaşlarını çattı” mesela kızgın, öfkeli veyahut yüzünü buruşturuyor yani pis bir yüz veriyor. Bunu peygamber (sav)’i rahatsız etmek için yapıyor. Bir münafık ahlaksızlığıdır bu.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Münafıklık bir noktada değil, her noktada özet özet, kısa kısa tarif edilirse kalbinde hastalık olan, münafıklığa meyyal olan düzelir. Bu arada gerçek münafığın da teşhis edilmesini sağlar.
(A9 TV; 18 Mayıs 2016)

Peygamberimiz (sav) münafıklara hiç dokunmamıştır. Üç yüze yakın münafık vardı; dokunmuyordu. Onların yollarını kesiyordu, kanallarını kapatarak etkisiz hale getiriyordu. Direkt muhatap olsa pislikler, Müslümanların başına çok büyük bela olurlardı. Ama çok ustaca onları idare etti, İslam'a faydalı hale getirdi.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafığa hiçbir şey söylemek mümkün olmaz. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak da mümkün olmaz. Mesela "Şu kötülüğü yapma" diyemezsin münafığa. Züppelik yapar, çakallık yapar, o anarşist azgın ruhunu ortaya çıkartır. Ancak çok ustaca anlatılabilir, dolaylı yoldan anlatılabilir.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafık aynı zamanda avcı köpeği gibidir. Yani küfrün en pislik adamlarını o bulacağı için onun bulduğunu Müslüman yakalayıp ilimle irfanla etkisiz hale getirir. Müslüman nereden bulsun onları? O, şeytani bir güçle o kokuyu alır.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Müslümanlar homoseksüelliğe karşıdır, Darwinizm’e karşıdır ama münafık onları veli ve dost edinir. Nerede derin devlet mensubu varsa veyahut nerede bir oyuncu varsa, nerede küstah bir züppe varsa, nerede İslam'a kötülük yapmak isteyen pislik insanlar varsa gider onları bulur münafık.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Mümin mutmain oluyor, sabırlı oluyor. Mesela bir şey olduğunda kanaatkar oluyor. Fitneden kaçınıyor, kargaşadan kaçınıyor. Aman gerginlik olmasın, aman ortalık huzurlu olsun mantığında oluyor. Münafık öyle değildir, küstahtır, deli tiynetlidir, ne olacağı onu ilgilendirmez, delice menfaati için saldırganlaşır, küstahlaşır, azgınlaşır. Şeytan gibi anarşisttir ruhu.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafık iyilikten anlamaz. Müslümanlara karşı öfkesi asla yatışmaz. Kini hep içindedir, saklayamaz. Ufacık bir gerekçe gördüğünde hemen psikopatlığını, o anarşist ruhunu, azgın ve deli ruhunu hemen gösterir. Ama Müslüman öyle değildir. Müslüman mutmaindir, itminana ermiştir.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

İslam'a hizmet münafığın çok ağırına gider. Her kelime onun ciğerine sıkılmış kurşun gibi ıstırap verir. Ama sırf Müslümanlara şirin görünmek için, kendince dikkat çekmemek için öfkeyle kendini yine biraz hizmet ediyor gibi gösterir.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafık boş işlerle vakit geçirir, keyfi işlerle vakit geçirir. İstese İslam'a hizmet eder. İnternetten de hizmet eder, sözlü olarak da hizmet eder, her türlü hizmet eder. Ancak para verirsen bunu yapar, çıkarı olursa. Ama çıkarı olmayınca yapmaz.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafıkların üslupları çok küstahtır. Saygısız ve küstah olmak onlar için önemli bir konudur. Hitabetleri de hep küstahçadır.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafıklar zalim, anarşist ruhlu, psikopat, kavgacı, sevgisiz, kindar, manyak ruhlu kişilerdir. Onun için münafık hiçbir zaman için yatışmaz.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafık kendi çıkarıyla çatışan bir durum olmadığında sakin olur. Ama kendi nefsiyle ve çıkarlarıyla çatışıldığında o anarşist, deli ruhu, o şeytani ruhu hemen ortaya çıkar.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafık sürekli kavgacıdır. Kavga konusu arar, çatışma ve itiraz konusu arar. Bir münafığın vasfını oradan anlayabilirsiniz. Hemen bir şeye itiraz etmek ister, hemen çatışma, hemen anarşi ruhu içerisindedir.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Resulullah (sav) zamanında da adamlar diyordu; “evim açık, gelemem”. İşte “Eşim var, kocam var” Halbuki vicdanen biliyorlar. Kocan, o da Müslüman olsun, o da gelsin. Çocuğun, o da Müslüman olsun, o da gelsin. Çocuğunu da İslam’a kazandır, eşini de İslam’a da kazandır, kendin de İslam’a hizmet et.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafıklar küfrü her şeye hakim gördükleri için onlara saygıyla bakarlar. Müminleri de o akılsız kafalarıyla kendilerince zayıf görürler ama hep de galip olanlar müminler olur. Güvendikleri küfür sürekli ezilir ve aşağılanır.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafık hep alçak ve çıkarcıdır. Sürekli böyle tırtıkçı, oyuncudur. Kendi çıkarı için yaşar. Çıkarıyla çatışan bir durumda hayvanlaşır, vahşileşir, saldırganlaşır.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafık huzursuzluk oluşturacak bir konuyu çok rahat bulur. En sakin ortamda bile durduk yere fitne, ahlaksızlık çıkarır. Müthiş bir pisliktir münafık.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafık fitne gibi görünür ama müminlere faydaları sevap ve gelişme cihetinden saymakla bitmez. Müminlerin daima uyanık olmalarını, Kuran’ı çok iyi anlamalarını ve hayata geçirmelerini sağlar.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Müslüman, münafığa karşı sürekli uyanık olduğu için hem aklı gelişir hem mücadele azmi gelişir, hem de sevabı çok olur.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafığın çok faydası vardır; müminlerde aklı açar, mücadele azmini artırır, dikkatli olunmasını sağlar, küfre karşı güçlü olmayı sağlar. Yoksa mümin rehavet içinde olur, gevşer. Ama münafık sayesinde her zaman çok dikkatli, tetikte ve uyanık olur.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafığın kalbindeki nefret bir türlü dinmez. Çok ahlaksız ve alçaktır. En sakinleşti denilen dönemde yine bir adilik yapar. Müslümanların göz açtırmaması ve çok dikkatli olmaları gerekir, ibadet olarak.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafıklar çok zeki ve şeytani olurlar. Huzursuzluk yaratmak onların en önemli özelliğidir. Huzurlu oldukları hiç vaki değildir. Münafık hep huzursuzdur, etrafına da huzursuzluk saçar.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Derin devletler çok sinsi olur. Münafığı da hemen gözünden tanır onlar. Allah’ın hikmeti onlar onu bulur, o da onları bulur.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Derin devletler hep münafık tiynetli insanları kullanırlar. İmanı zayıf, aklı zayıf fakat şeytani zekaya sahip tipleri kullanırlar.
(A9 TV; 12 Mayıs 2016)

Münafığı, kafiri tahkik edeceğiz, analiz edeceğiz. Neden bu hale düşmüşler, çare nedir, ne yapılabilir, nasıl ikna edebiliriz, nasıl konuşabiliriz? Yanlışları neler? Müslümanlar için hangi konuda kötü düşünüyorlar? Nasıl zarar verebilirler? Nasıl bir oyun oynayabilirler, nasıl tuzak kurabilirler? Bunların araştırılmasının farz olduğunu Nisa Suresi’nin 104’üncü ayeti ehemmiyetli bir ibadet olarak bize bildiriyor.
(A9 TV; 23 Nisan 2016)

Şeytanı bileceğiz, münafığı anlamaya çalışacağız, küfrü anlamaya çalışacağız. Müslümanlara ne tarz zarar verebilirler bunları bilmeye çalışacağız. Nisa Suresi’nin 104’üncü ayetinde bu bir ibadet olarak Allah tarafından Müslümanlara emredilmiştir.
(A9 TV; 23 Nisan 2016)

Halini, niyetini düzelten bir insana ‘sen münafıksın’, ‘sen bir zaman böyleydin’, bu olmaz. Düzeldiyse son hali esastır. Ne güzel işte sevin. ‘Bir zaman’a kalırsa sen nasıldın? Senin de dinden imandan hiç haberin yoktu, Allah hidayet nasip etti. Kişi düzeldiğinde kabul vardır. Allah kabul ediyor, sen zaten kabul edeceksin.
(A9 TV; 14 Nisan 2016)

Bazen münafık tiynetli insan ıslah olur, münafıklık yapışmaz ona. Islah olana ne mutlu. Ama ıslah olmayan helak olur.
(A9 TV; 14 Nisan 2016)

Münafığın lümpenlik hoşuna gider, züppelik hoşuna gider. Laf sokacak, çirkeflik yapacak, olay çıkaracak, dedikodu yapacak, laf götürüp getirecek. Ruhu o şeytanlıktan zevk alır.
(A9 TV; 14 Nisan 2016)

Münafık çirkin bir özgürlük anlayışına sahiptir. Din olmayacak, ibadet olmayacak, küfürle rahat bağlantıda olacak, züppelik yapacak. İmam tanımayacak, itaat tanımayacak, saygı tanımayacak. Münafık bunlardan rahatsız olur.
(A9 TV; 14 Nisan 2016)

Münafıklar boş işlerle uğraşır. İslam’a Kuran’a hizmet etmek istemezler. Onu akılsız kafalarında ‘enayilik' olarak görürler. Hem Müslüman’ım der hem İslam’a hizmet etmek istemezler.
(A9 TV; 28 Mart 2016)

Haysiyetsiz münafıklar Allah için yapılan mücadeleyi bir enayilik olarak görürler. Menfaatleri olsa, mesela Peygamberimiz (sav) onlara beşer kese, onar kese altın verse, asla “Bu sıcakta savaşa çıkmayın” demezler. “Savaşmayı bilseydik sizinle gelirdik” sözünü asla kullanmazlar. Veya “Boş yere biz burada canımızı veriyoruz” diye asla konuşmazlar. On kese altın alacak; cinnet geçirir, acayip şevklenir.
(A9 TV; 7 Mart 2016)

Ateist dürüst insan demektir. Mertçe, açıkça söylüyor, “Ben Allah’a inanamıyorum, dine inanamıyorum, varsa beni ikna edecek kişi konuşalım, dürüst iman etmek istiyorum” diyor. Sahtekarlık, münafıklık çok korkunç.
(A9 TV; 29 Şubat 2016)

“Münafık o herhalde” diyor. Hadi öyle olduğunu farz edelim; eğit, tebliğ et, ayetle anlat, sabret, konuş, değil mi? O zaman kimse kimseyle görüşemez ki, hiçbir Müslüman Müslümanla görüşemez. Ona münafık de, ona kafir de, öbürüne hasta de, adam kalmaz.
(A9 TV; 29 Şubat 2016)

Bazen yazanlar oluyor işte, “Arkadaş grubumuzda biri var münafık ne yapalım?” Nereden biliyorsun? Belki o münafık dediğin adam cennete gidecek, sen cehenneme gideceksin. Kalbini mi yardın? Peygamber bile karar vermiyor, öyle bir şey yok. Vahiy geldiği vakit karar veriyor. Adamlar bas bas bağırıyor münafığım diye böyle kaynıyor, yine ellemiyor Peygamber (sav), düzeltmeye çalışıyor.
(A9 TV; 29 Şubat 2016)

Kişi, “La ilahe illAllah, Muhammeden Resulullah” dediği müddetçe ona sen münafıklık ithamında bulunup Müslümanların velayet sistemi dışına çıkaramazsın. İşte, “Defol git, küfre git” diyemezsin, haramdır. Sen küfrü kazanmaya çalışıyorsun, adamı da göndermeye çalışıyorsun. O zaman küfrü niye kazanmaya çalışıyorsun?
(A9 TV; 29 Şubat 2016)

Münafık bazen çok iyi tavır gösterir. O yeni bir atağın başlangıcı olur. Mesela herkese iyi davranır, iyi konuşur fakat o esaslı bir atak için yeni bir zemindir. Yani şeytanın ona verdiği, ilka ettiği bir atak başlangıcıdır. Yani bir münafığın düzelmesi genellikle kuşkuludur, bir şey yapacaktır, yeni bir atak başlatacaktır.
(A9 TV; 28 Şubat 2016)

Münafıklar Müslümanlardan genellikle uzak durmak isterler. Uzak durmanın sebebi de ya Müslümanlara biri saldırırsa, bir şey olursa, tutuklanabilir, mimlenebilir işte dövülebilir, sövülebilir, adına zarar gelmesin, amaç budur.
(A9 TV; 28 Şubat 2016)

Münafığın hedefi sürekli imamın yanıdır, peygamberin yanıdır. Münafığın en çok ulaşmak istediği yer orasıdır, çünkü en çok vuruşu, saldırıyı yapacağı yer orasıdır. Onun faaliyetini durdurabilmek için, istihbarat alıp şeytanlarına ulaştırabilmek için merkez olan yer orası olduğu için çok hayati görür.
(A9 TV; 28 Şubat 2016)

Münafık asla tamir olmayan, asla azgınlığı gitmeyen bir manyaktır. Hiçbir şekilde kini ve nefreti bitmez münafığın, sakinleşmez. Yani tam tipik bir akıl hastasıdır. Verem hastalığı gibi güçlü antibiyotik alırsa geriler, fakat ilacın dozu biraz azaltıldığında hemen atağa geçer. Bazen de ilaca bağışıklık kazanır, hiç fark etmez, bünyeyi sarmaya çalışır.
(A9 TV; 28 Şubat 2016)

Münafık sevgiyi bilmez. Sevgiyi alet olarak kullanır, araç olarak kullanır. Müslümanlara saldırıda, ahlaksızlık yapmada, alçaklık yapmada bir vesiledir. Yani Müslüman’ı rahatsız etmek için, pislik yapmak için sevgiyi kullanır. “Sevdiğim için geldim” der, “Sevdiğim için konuştum” der, “Sevdiğim için bunu yapıyorum” der.
(A9 TV; 28 Şubat 2016)

Münafık saldırganlaşırken çok alçakça ve şeytani bir metot kullanır. Müslümanları haksızlık yapan, zulüm yapan, akılsızca hareket eden insanlar olarak gösterir. Kendini de tedbirli, akıllı, vicdanlı, doğru yolda gösterir.
(A9 TV; 28 Şubat 2016)

Münafık sadece peygamber veyahut imam, o devirde Müslümanların önemli merkez gücü kimse ona odaklanır. Şeytan dikkatini böldürmez. Bütün dikkatiyle o kişiye karşı saldırganlaşır.
(A9 TV; 28 Şubat 2016)

Kuran’da münafıkların hedefi bütün Müslümanlar olmuyor. Bu çok önemlidir. Peygamber, imam, Müslümanların lideri kimse o; en etkili olduğunu gördüğü kişi kimse ona kafayı takar münafık. Yani en büyük düşmanı, en büyük hedefi odur. Sonra da peygamberlerin, imamların -artık kimse o devrin lider insanı- en güvendiği insanlara kafayı takar münafık.
(A9 TV; 28 Şubat 2016)

Münafıkta sürekli gezme içgüdüsü vardır. O iç sıkıntısını bahane eder. Mesela ticareti bahane eder, ailesini bahane eder, oradan oraya gider. Münafığın içi bir türlü rahat etmez. Ama sıkıntısı da beraber üstündedir, omuzundadır. O sıkıntıdan kaçar, sıkıntı da onu kovalar.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafık Müslümanlardan uzak olmayı kendince uyanıklık zanneder ve aptalca bu oyunu da Müslümanların görmediğini zanneder. Bunu Müslümanların kabul edeceğini, Allah’ın da kabul edeceğini düşünür. Müslümanları da haşa Allah’ı da kandırdığını zanneder.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Her dönemde, peygamberlerin dönemlerinde de hep böyle tabiri caizse “muhallebi çocukları” vardı. Sokaktan korktuğu için, ailesinden korktuğu için, babasından, anasından, çıkarlarından, işini kaybetmekten, okulunu kaybetmekten korktuğu için peygamberlerin yanına yanaşmıyorlardı. Mümkün mertebe kaçarak, uzak yaşayarak, arada sırada gelerek bağlantı kuruyorlardı. O arada sırada gelmenin sebebi de ahirette haşa Allah’ı kandırabileceklerini düşünüyorlardı.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafık çok isabetli, güzel, faydalı konuştuğuna inanır. Yani her şeyi lafı yerli yerinde konuştuğunu zanneder. Hâlbuki dışarıdan bakan hayretler içinde kalır. Yani dengesizliğine şaşar. Ama onu göremez münafık. Mesela akılsızlığını göremez. Yani akıl dengesinin yerinde olmadığını göremez.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafığın konuşmaları sarhoş gibidir, çok dengesizdir. Ama onun deli dünyasında onu fark etmesi mümkün değildir. Şizofren bir mantığı vardır. Şizoit bünyelidir, manyak gibi konuşur, dengesizdir ama fark edemez.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafığın asıl istediği Allah olmak ve Allah’tan daha büyük olmaktır. Münafığın asıl hırsı budur. Onun için bütün Müslümanları çok akılsız görür, kendini çok akıllı görür ve çok güzel konuştuğunu zanneder.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafık Müslümanlara rahatsızlık veriyorsa, kendisinden şüphelenildiğini anlarsa onu bir süre durdurur. Ama Müslümanların dikkatlerinin dağıldığını görürse yeniden çirkefliğine başlar. Yeniden eylemlerine başlar. Yine Müslümanları rahatsız eder. Yine pislik yapar. Yine onları huzursuz edecek her şeyi yapmaya başlar.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafık fitneciyse fitnesi yakalandığında bir süre durur. Ama müslümanların dikkatinin dağıldığı bir anı bekler. Ondan sonra yeniden atağa geçer. Yani münafık şartların sakinleşmesini, ortamın sakinleşmesini bekler.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafığa küfür çok sahip çıkıyor. O da sahip çıkılacağını bildiği için oradan kendisine bir güvence payı ayırır. Ama küfür de tabii kendi menfaati için kullandıktan sonra münafığı ezer. Münafık bunun da farkındadır, yani bir gün oradan da kovulacağını, köpek gibi aşağılanacağını bilir.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafık yeni bir verem mikrobu gibidir. Münafığa sürekli antibiyotik verilmesi lazım. Yoksa bünyeyi sarmak için sürekli atak yapar. Bir türlü iyileşmeyen verem mikrobu gibidir. Yüksek dozda antibiyotikle sürekli kontrol altında tutulması lazım.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafık yakalandığını anladığında kısmen düzelme gösterir. Ama dikkat üzerinden dağıldığında münafık yeniden azmaya başlar. Müslümanlara zarar verme ve rahatsız etme eylemlerine yeniden başlar.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafığın zekası çok keskindir ama aptallığı delilik derecesindedir. Çok akılsızdır. Mesela bir şeyi alenen yapar, fark edilmediğini zanneder. Yalan söyler, fark edilmediğini zanneder. Delice bir devekuşu politikası vardır münafıkta. Kafasını kuma gömerek görülmediğini zanneder.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafıklar Allah’ın kurduğu düzenin yenileceğini düşünürler. Müslümanları zayıf görürler. Mümin İslam’ın galip geleceğine inanıyor ya, münafık da küfrün galip geleceğine inanır. Şeytan tarafının galip geleceğine inanır. Onun için hiçbir zaman için Müslümanlara, İslam’a güvenmezler.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Müslümanca, dürüst bir hayat münafığa çok sıkıcı ve anormal gelir. Belalı, tehlikeli bir hayat münafığın hoşuna gider. Onun için küfürde sürekli bir ahbap, dost çevresi edinmek ister münafık. Onlara hep yağcılık yapar, yalakalık yapar. Bir gün gideceği için onlara şirin görünerek el altında onları hazır tutmaya çalışır.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafık maceradan, böyle pislikten, tehlikeden, riskli işlerden çok hoşlanır, maceraperesttir. Macera onun için vazgeçilmez bir şeydir. Mesela ülkeleri dolaşır, bir yerden kaçar, bir yerde yakalanır. Münafığın bütün ömrü pislik içinde geçer.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafık temiz değil, pis yaşamak ister. Mesela her gün yıkanmayacak. Esrar içecek, pislik yapacak, ahlaksızlık yapacak. Mezbelelik yerlerde gezecek. Küfürle iç içe olacak. O kokuşmuşluğu yaşayacak. Hep kafasında bu vardır. Ve büyük olacak. Enaniyet yapacak, kibir yapacak. Dünyayı oturduğu yerden yönetecek. İt kopukla görüşüp konuşacak. Tehlikeli işler yapacak.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafığın “özgür” olma düşüncesi vardır, İslam’ın disiplini onun hoşuna gitmez. Her gün namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek münafığı sıkar. O bunlardan kurtulacağı günün özlemi içindedir.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafıklar elçiden yana olduklarını söylerler. Ama gerçekte hep küfürdeki hayatlarına hazırlık yaparlar. Akılları hep küfürdedir. Bir gün küfürde nasıl yaşayacaklarını düşünürler.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafık sürekli Müslümanların aleyhine gizliden gizliye plan yapar. Onu yapmadan rahat edemez. Bir plan yaparsa o zaman hayatı onun için bir anlam taşır.
(A9 TV; 27 Şubat 2016)

Münafığın gözüne, ruhuna, bedenine müthiş bir hakimiyeti vardır. Müslüman öyle değildir. Mesela Müslüman bir hata yaptığı ortaya çıktığında morarır, kıpkırmızı olur. Münafık akıl almaz soğukkanlıdır, beden kontrolü, sinir kontrolü, psikolojik kontrol müthiştir münafıkta, asla anlayamazsın.
(A9 TV; 26 Şubat 2016)

Mümin İslam’la tanıştığında küfürden öğrendiği her şeyi bırakıp atar. Münafık ise küfürde öğrendiklerini muhafaza eder, kesip atmaz.
(A9 TV; 25 Şubat 2016)

Münafığın özelliği küfürdeki kişiliğini bırakamamasıdır. Çocukluğunda, gençliğinde neyse aynı kişiliği devam ettirir. Eskisi gibi yine saldırgan, yine ters, yine saygısız, yine pervasızdır. Kişiliğini Kuran’a göre şekillendirmez.
(A9 TV; 25 Şubat 2016)

Münafık sinsiliğini, gizliliğini mühim bir silah olarak kullanır. Gizli vurur, gizli atak yapar ama onunla baş eden bir akıl çok müthiş bir akıldır, gelişmiş bir akıldır. Orta bir zeka ile münafıkla baş edilmez. Yüksek bir akıl ve yüksek bir iman gerekir.
(A9 TV; 25 Şubat 2016)

Münafık müminin aklını çok geliştirir yoksa meskenet olur. Mümin bu sefer gereksiz şeylere kafa yormaya başlar. Keskin dikkat, şuur açıklığı münafıkların vesilesi ile oluyor.
(A9 TV; 25 Şubat 2016)

Küfür büyük bir tehlikedir. Ama münafıklığın tehlikesi yanında küfrün tehlikesi bile küçük kalır.
(A9 TV; 22 Şubat 2016)

Münafıklar şeytani kelimelerden çok hoşlanırlar. Anlaşılmaz ve şifreli konuşmalar yaparlar. Yazılarında da yine böyle gizemli, anlaşılmaz kelimeler seçerler. Münafıkların kendilerine has mors alfabesi gibi gizli bir dili vardır.
(A9 TV; 20 Şubat 2016)

Münafık elliye elli konuşur. Çok ortalı konuşur. Yani cümleleri, kelimeleri kendi lehine kullanacak gibi seçer. Çok alçaktır. Mesela ayette var, savaşa çıkmak istemeyen münafık Peygamberimiz (sav)’e diyor ki, “Savaşmayı bilseydim gelirdim.” Şimdi Peygamber yanında savaşa götürse mesela bir yerine ok gelecek veya kılıç darbesi alacak, “Ben zaten size savaşmayı bilmediğimi söylemiştim. Bakın, kolum sakatlandı” diyecek ve Peygamber (sav)’i suçlayacak. Böyle alçaktır münafık.
(A9 TV; 20 Şubat 2016)

Müslüman fitneden, kargaşadan, Müslümanları rahatsız etmekten çok çekinir. Ama münafık öyle değildir, çok hayasızdır, her an kepazeliğe hazırdır. Çok şirret bir mahluktur.
(A9 TV; 19 Şubat 2016)

Kuran, münafığı adeta yakar. Münafık, Kuran’dan şiddetle kaçınır. Çünkü okunan ayet onun sistemini ortadan kaldıran bir açıklama olduğu için, haşa ayetten nefret eder.
(A9 TV; 19 Şubat 2016)

Münafık pusuda yatan bir mikroptur. Verem mikrobu gibi uygun ortamını bulduğunda yeniden gelişir ve azgınlaşır. Şeytan ona sin der siner, çık der çıkar. Münafıklıktan vazgeçmez.
(A9 TV; 19 Şubat 2016)

Münafığı en çok yakan, Müslümanların içinde ömrünün geçiyor olmasıdır. Küfrü rahat yaşayamadığı için, Müslümanların içinde Müslüman taklidi yaptığı için içi cayır cayır yanar, çok ıstırap duyar.
(A9 TV; 15 Şubat 2016)

Münafık sinsice alttan alta sürekli Müslümanları kızdırmaya çalışır. Ama bu en çok münafığın kendisini yıpratır. Mümini de besler. Allah böyle tersine işleyen bir sistem kurmuştur.
(A9 TV; 15 Şubat 2016)

Münafık hiçbir şekilde İslam’a hizmet etmek istemez. Asalak bir parazit gibi, kene gibi Müslümanların üstüne yapışır, öyle yaşar. Kan emici olarak hayatını sürdürür. Münafığın ancak göstermelik olacak kadar, Müslümanları kandırmak için, usulen, çok çok küçük atakları olur. Ama toplamına baktığında boştur, hiçbir şey yapmaz.
(A9 TV; 15 Şubat 2016)

Münafık Müslümanların sunduğu konforu sonuna kadar kullanır ama kendisi Müslümanlara hiçbir katkıda bulunmaz. Bir ucundan dahi tutmak istemez. Müslümanlara hiçbir destek sağlamak istemez. En ufak bir iş yapmaktan, fayda sağlamaktan itinayla kaçınır.
(A9 TV; 15 Şubat 2016)

Münafığın vasfı müminlerin dosdoğru yolunun üstüne oturur, pusu kurar. Gece yarılarına kadar, Müslümanlara ne pislik yapabilir, ne ahlaksızlık yapabilir onu düşünür. Vurup kafayı yatmak varken, Allah'a dua edip rahat yaşamak varken o pislikle uğraşır münafık.
(A9 TV; 15 Şubat 2016)

Bazen müminlerde de münafık alameti olur, o vazgeçer ama münafık asla vazgeçmez. Yani gece gündüz oyun oynamaktan asla vazgeçmez.
(A9 TV; 15 Şubat 2016)

Münafık müminlerin yanında, münafık alametlerini duyduğunda komaya girer ama ölmez. Komada yaşar. Mesela kalbi yirmi saniyede bir atar. Dakikada bir nefes alır ama ölmez. O öyle yaşamını devam ettirir. Ama uygun bir fırsat bulduğunda nefesi sıklaşır kalp atışı da hızlanır, yeniden ayağa kalkar.
(A9 TV; 14 Şubat 2016)

Münafık, Allah’a gönül vermediği için Allah’ın dışında her şey onu ilgilendirir. Bir tek Allah’la bağlantı kurmak istemez. Allah’ı unutmak için her şeyi yapar. Saatlerce boş konuşmasının nedeni de odur. Allah’ı unutmak için yaptığı bir çalışmadır o. Kendini uyuşturmak için yaptığı bir çalışma.
(A9 TV; 14 Şubat 2016)

Müslüman’da da münafık alameti az veya çok olabilir. Mesela korku bile bir münafık alametidir. Çünkü münafık çok korkaktır. Mümin iradesini kullanıp bunu ezecek.
(A9 TV; 14 Şubat 2016)

Münafığın tam anlamıyla vazgeçmesi diye bir şey olmaz. Çünkü akıl hastasıdır münafık. Dengesiz bir varlıktır. Makul bir insan kişiliği gösteremez. Ama çok pasifize hale gelebilir.
(A9 TV; 14 Şubat 2016)

1400 sene öncesini anlattığında, bunun münafığa dokunan bir yönü olmaz. Münafığın asrımıza göre yorumlanması çok önemli. Ayetlerle anlatılması önemli. O zaman münafığın kaçacak durumu kalmaz, iyice köşeye sıkışır.
(A9 TV; 14 Şubat 2016)

Gerçek münafık ruh hastası oluyor. Sureti katiyede vazgeçmez. Ne yaparsan yap vazgeçmez. Eğilir, bükülür, şekil alır, mahlûkattan olduğu için, şeytan olduğu için vazgeçmez. Ama müminde de bazen münafık alametleri yoğun olur. Hepsini bırakıp normal Müslüman haline gelebilir.
(A9 TV; 12 Şubat 2016)

Münafığın ömür boyu takip edilmesi lazım. Münafık bir ruh hastasıdır. Bir şizofrendir. Yani tedaviyle iflah olan bir varlık değildir. Mutlaka pislik yapma eğilimindedir. Yılan gibi akar, yılan gibi sürekli bir hinlik peşindedir.
(A9 TV; 11 Şubat 2016)

Münafık, Müslümanı beğenirse küfür onu beğenmez. Küfrün beğenmesi için sürekli küfrü beğeniyor gösterir kendini. Onun kitabını beğendiğini gösterir, işte yazısını beğendiğini gösterir. Münafıkların bir Müslümanın yazısını övdüğünü görmek pek mümkün değildir. Hep küfür hep küfür. Ama haysiyetsiz olduğu için bundan utanmaz, alenen yapar.
(A9 TV; 11 Şubat 2016)

Münafık için, bir pisliği gece yapmak çok önemlidir. O melanet, o şeytanlık gece üstüne iyice çöker, ahlaksızlık yaptığı için onun yüzündeki münafık damgası daha yoğunlaşır, daha pisleşir.
(A9 TV; 11 Şubat 2016)

İngiliz derin devleti çok kibirli enaniyetlidir. Münafık aşağılık kompleksi içinde olduğu için o kibir, enaniyet ve büyüklüğe hayranlık duyar. Onun enaniyetini bir filin enaniyeti gibi görür, kendinin enaniyetini de bir böceğin enaniyeti gibi görür ama hayran olur. Onun için onlara karşı çok saygılı olur. Küfre karşı, dalalete karşı, zalimlere karşı çok saygılı olur.
(A9 TV; 11 Şubat 2016)

Samiri ömür boyunca yalnız yaşamış ve yalnız ölmüştür. Hiçbir münafık mutlu saadetli bir ortamda ölmez. Hep sürünerek bir köşede en pis şekilde ölürler.
(A9 TV; 11 Şubat 2016)

İstihbarat, münafık için para demektir. Münafık Müslümanların bilgisini satarak geçinen bir alçaktır.
(A9 TV; 11 Şubat 2016)

Münafık pis şeyleri toplar. Yani imani, Kurani bir şey toplamaz münafık. Nerede züppelik var, nerede çakallık var, nerede küfre sükse yapacak, nerede münafıklara kendini tanıtacak karanlık bir yön varsa gider onu bulur, onu bulmuş gibi yapar. Bununla kendi tanıtımını ön plana alır.
(A9 TV; 11 Şubat 2016)

Münafığın en önemli özelliği kendini ön plana çıkartma isteğidir. Başarıyı kendine mal etmek ister, Peygamber (sav)’e mal etmez. Veyahut Müslümanların lideri kimse ona mal etmez, kendine mal etmenin peşinde olur. Kendini şöhret etmenin peşinde olur.
(A9 TV; 11 Şubat 2016)

Münafık her yönde ahmaktır. Ama şeytan üstüne geldiğinde birden o iblis ruhu gelir. Mesela dışarıyla bağlantı kuracaksa telefonuyla çok seri şekilde yazı yazmaya başlar, çok seri konuşmaya başlar, çok seri pislik yapmaya başlar. Kendini gizlemeyi çok iyi bilir. Ama şeytanın verdiği bilgiyle yapar bunu, kendi aklı bomboştur. Tam bir kütüktür.
(A9 TV; 10 Şubat 2016)

Mümin Allah ile sükse yapar, imanıyla, İslam’la, Kuran’la sükse yapar. Münafık da boş işlerle sükse yapmaya kalkar. Sükse yapmaya çalıştığı değersiz şeylerle küçük düştüğünü anlamaz, daha hala devam eder.
(A9 TV; 10 Şubat 2016)

Münafık için yakın çevre çok önemlidir. Onun için, kafirlerden, üçkağıtçılardan, münafıklardan, pislik adamlardan kendine sürekli çevre edinmeye çalışır. Yarın bir gün yalnız kaldığında o pislik adamların ona iş vereceğini, imkan vereceğini, yiyecek vereceğini düşünür.
(A9 TV; 10 Şubat 2016)

Münafığın bütün ömrü dalavere, sahtekarlık, gizlilik, fitne fücur, pislik içinde geçer, huzurlu hiçbir anı yoktur. Ama o pislik mücadele ona hayat gibi gelir, mecburi yaşaması gereken bir şeymiş gibidir. Dürüst, normal yaşamayı asla kabul etmez.
(A9 TV; 10 Şubat 2016)

Münafık hep öne çıkmaya çalışır. Milletin üstüne çıkar, konuşmanın üstüne çıkar. Bilmiştir, her şeyde galip gelmek ister. Hep onun dediği olsun ister. Bir nevi deli bir görüntü verir.
(A9 TV; 10 Şubat 2016)

Münafık Müslümanları beğenmez, kendini çok yüce görür. Kendini çok akıllı, çok zeki görür. Müslümanların önünde giden “muhteşem” bir şey olduğunu düşünür. Halbuki Cenab-ı Allah onu hiç o konumda görmüyor. Aklı kıt olduğu için durumunu fark edemiyor, sonunda rezil kepaze oluyor.
(A9 TV; 10 Şubat 2016)

Münafık, Müslümanların içine girip onları yok etmeye çalışan bir iblistir. İnsanlığın en pis numunesidir, en alçak numunesidir. Ve münafıklarla orta bir zekayla mücadele edilmesi de mümkün değildir. Yani nübüvvet dürbünüyle, velayet derinliğiyle mücadele edilebilir. Yoksa çok keskin, acımasızdır münafıklar. Müthiş imkanları vardır, çok şeytani düşünürler.
(A9 TV; 10 Şubat 2016)

Allah aşkının elde edilmesi için mutlaka çile gerekiyor. Çilenin olması için de şeytanın olması gerekir. Şeytan da genellikle münafıkları kullanır, küfrü kullanır.
(A9 TV; 10 Şubat 2016)

Münafık küfürle gizli gizli konuşuyor, mümin görmüyor. Gizlice küfre haber gönderiyor, mümin görmüyor. Gizlice bir şiirimsi veyahut ona benzer düz yazı tarzında ama şifreli bir yazı oluyor, mümin anlamıyor. O işte kendilerinin üstün olduğuna inanmalarına sebep oluyor. Bunun kırılması lazım, şifrelerin kırılması gerekiyor. Şifresini kırarsan gücü kalmaz.
(A9 TV; 9 Şubat 2016)

Münafık, Allah tarafından izlendiğinin farkında değildir. Başkasının onu görmemesi onun için yeterlidir. Onun için münafıklığa karşı çözüm, bütün psikolojisinin, ruh halinin çok detaylı anlatılmasıdır.
(A9 TV; 9 Şubat 2016)

Münafık Müslümanlığa doğru geldiğini hissederse yanmaya başlar, çok ıstırap çeker. Onun için ya bir ahlaksızlık yaparak, ya bir satılmışlık yaparak, ya küfürle bir bağlantı kurarak, ya Müslümanlara bir oyun oynayarak ya da sinsilik yaparak şeytan olduğunu kendine sürekli telkin etmeye çalışır.
(A9 TV; 9 Şubat 2016)

Münafık şeytanla transa geçmezse bir türlü rahatlamaz. İllaki gizli bir pislik yapacak, illaki gizli karaktersizlik yapacak, illaki bir oyun oynayacak. Onun dışında ruhu ferah bulmaz.
(A9 TV; 9 Şubat 2016)

Münafık çok yüzsüz, haysiyetsizdir. İstediğin kadar dürüst olmasını söyle, istediğin kadar şeffaf olmasını söyle, mutlaka alçaklık yapar. Mutlaka gizli faaliyet yapar. O manyakça bir hastalıktır onda.
(A9 TV; 9 Şubat 2016)

Münafıklar dünyada üstünlük taslarlar. Böyle şımarıp azarlar ama ahirette Allah’ın huzurunda haşa öyle züppelik, bilmişlik, entellik, çakallık yapacak güçleri kalmaz.
(A9 TV; 7 Şubat 2016)

Bazen kalbinde hastalık bulunan Müslümanlar da aynı münafık gibi davranabilir. Münafık değildir ama kalbinde hastalık vardır; Allah ayette bildiriyor ‘kalbinde hastalık vardır” diye, aynı münafık gibi davranır. Yani bir aşamasındadır. Bazen şifa bulur, bazen de münafıklık uçurumuna düşer.
(A9 TV; 7 Şubat 2016)

Münafığın en önemli silahı gizliliktir. Karakteri, eylemleri tüm detaylarıyla deşifre edilirse en önemli silahı etkisiz hale gelmiş olur.
(A9 TV; 7 Şubat 2016)

Münafık genel kültüre çok önem verir, her şeyi öğrenmek ister, dinden de nefret eder. Onu sadece din rahatsız eder, sadece İslam rahatsız eder.
(A9 TV; 6 Şubat 2016)

Peygamber Efendimiz (sav)’in devrinin münafıkları kendilerince Peygamber (sav)’den daha akıllı oldukları iddiasındaydılar. Kendilerini güya daha akıllı zannettikleri için üst boyuttan konuşuyorlardı. Münafık çok saygısız ve küstah olur.
(A9 TV; 6 Şubat 2016)

Hadiste, “Ümmetimdeki münafıkların çoğunu okuyanlar teşkil eder” diyor. Bilgi sonucunda hep sapıtır, ayrı olmak isterler. Münafıklar kendilerince ‘Ben daha akıllıyım, daha bilgiliyim’ diye büyüklük hissiyle Müslümanlardan ayrılmak isterler.
(A9 TV; 6 Şubat 2016)

Münafığın kalbinde her gün bir gitme arzusu vardır. İmam Gazali İhya’sında “Mescitteki münafık kafesteki kuş gibidir. Kafesin kapısı açılınca kuş uçar kaçar” diyor.
(A9 TV; 6 Şubat 2016)

Müslümanlar münafık gitse de rahatlasak derler ama bir tane daha gelir. İbadet için münafık gerekli, önemlidir. Sadece Kuran’la mücadele metodunu iyi bilmek lazım.
(A9 TV; 6 Şubat 2016)

Münafık tehlikesine karşı gevşemek çok tehlikeli olur. Münafığa karşı ömür boyu teyakkuz gerekir. Çünkü münafık zift gibidir yapışır. Biri gitse diğeri gelir Müslümanların yanına. Münafıksız Müslüman topluluğu olmaz.
(A9 TV; 6 Şubat 2016)

Münafık tek değildir. Müslümanlardan ayrıldığında hazır bir münafık topluluğunun içine doğru gider. Onu koruyacak kollayacak bir ekibi her zaman vardır. Ama onlardan da nefret eder, onlar da ondan nefret ederler.
(A9 TV; 6 Şubat 2016)

Münafık sürekli etrafına kötülük, pislik, münafıklık öğretir. Bazı aşağılık akılsızlar da münafığa uyarlar. Mesela o derin devlete hayransa, o da derin devlete hayran olur. Münafık çirkefse, o da çirkef olur. Münafık bilmiş lafazansa, o da bilmiş lafazan olur.
(A9 TV; 5 Şubat 2016)

Müslümanı münafıklar desteklese, kafirler desteklese, pislik adamlar desteklese mahvoldu demektir. Ama Müslümana karşı olmaları, onun doğru yolda olduğunu gösterir.
(A9 TV; 5 Şubat 2016)

Peygamberimiz (sav) zamanındaki münafıkların hepsinin özelliği kendilerini Peygamber (sav)’den üstün görmeleri ve kendilerini ön plana çıkartmalarıdır. Münafık kadınlarda da münafık erkeklerde de hep hedef en önde olmak, en büyük olmaktır. Kendilerini haşa Allah gibi görürler.
(A9 TV; 4 Şubat 2016)

Münafıklar Peygamber (sav) ve sahabilere, “Savaşmayı, mücadele etmeyi bilseydik sizinle gelirdik” diyorlar. Münafık kasten beceriksizlik yapar. Ayrıca Müslümanların da İslam adına faaliyet yapmasını istemez. Onları da durdurmaya çalışır.
(A9 TV; 4 Şubat 2016)

İslam aleminin mahvolmasının sebebi münafıklardır. Münafık dehşetli bir güçtür. İnsanlar yanlış biliyorlar, küfrü esas alıyorlar. Kafirin gücü binde birse münafığın gücü binde dokuz yüz doksan dokuzdur. Esas tehlike münafıktır.
(A9 TV; 4 Şubat 2016)

Münafıklar eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. Münafıklar konuştuğunda ya bir fitne, ya bir bela, ya bir uğursuzluk, ya bir kavga nedeni, ya bir bulaşma nedeni, ya bir vesvesesi, ya şeytani bir dürtü ile şer konuşurlar. Mümin nasıl oluyor? Hep hayır, hep güzel, hep yatıştırıcı, hep fitneyi ortadan kaldıran, kalpte ferahlık getirecek şekilde konuşuyor.
(A9 TV; 3 Şubat 2016)

Münafık, münafık ayetlerini hiçbir şekilde üzerine almaz, ancak mümin alır. Dehşet ve hayretle görür, ben ne yapmışım der, ben münafık alametlerinin içine batmışım, batağa batmışım, hemen kurtulayım der. Külliyen vazgeçer, kökten kalbinde bitiriyor çünkü belli ki onunla yaşayamayacak, zaten pis olduğunu görmüş oluyor.
(A9 TV; 3 Şubat 2016)

Münafıklar geçici olarak sipere geçebilir. Verem mikrobu gibidir; bazen baskılanır, bünye zayıf olduğunda atağa geçer.
(A9 TV; 2 Şubat 2016)

Bazen de münafık kendini sipere alır, buna çok dikkat etmek lazım. Geçici olarak gizler. Onun nöbet atakları vardır. Yani Müslümanları zayıf gördüğü an o nöbeti tutar ve saldırganlaşır, hırlamaya başlar. Bağırır çağırır, kepazelik çıkarır, muhbirlik yapar, fitne çıkarır, rezillik yapar.
(A9 TV; 2 Şubat 2016)

Eğer kişi münafık alametlerini okuduğu halde münafıklığa devam ediyorsa münafıktır. Ama değiştiriyorsa hastadır, hastalığını tedavi ediyor demektir. Kalbinde hastalık olanlar vardır, onlar da münafıklığa benzer. Sözden anlıyorsa, ayetten anlıyorsa vazgeçer.
(A9 TV; 2 Şubat 2016)

Münafık hissedilmemesi için, anlaşılmaması için mecburen Müslüman gibi görünmeye çalışır. Bu taktiği yaparken bir şekilde İslam’a hizmet ettiğini anladığında da acayip ıstırap çeker. Cenab-ı Allah bunu ayette bildiriyor, “Parmak uçlarını ısırırlar” diyor.
(A9 TV; 1 Şubat 2016)

Münafıkların birbirlerine şeytani bir sadakati vardır. Ve küfürle münafık arasında da bir anlaşma vardır. Ama tabii menfaatleri çatıştığında vahşi hayvan gibi birbirlerini parçalarlar. Onun için münafık küfürden aynı zamanda çekinir.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafığın müthiş genel kültürü vardır. O yüzden büyüklük hissine kapılır. O yüzden azar, Müslümanları küçük görür, kendini büyük görür ve hep dünya çapında büyük olmak arzusu içindedir. Allah, “Onların göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir büyüklük (isteğin)den başkası yoktur” diyor. (Mü’min Suresi, 56)
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafık Müslümanların içinde Müslümanlara saldırı anını bekler. Saldırı anında bütün çirkefliğiyle, bütün adiliğiyle, şeytani unsurların lideri olarak ortaya çıkmak ister. Yani şeytanın insan numunesidir.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafık kendince Müslümanları mağdur edeceğini düşündüğü bilgileri küfre aktarır. Onunla o şeytani ruhu tatmin bulur. Nasıl vampir kan emince rahatlıyor, münafık da ahlaksızlık, pislik yaptığında rahatlar. Ama o bir yarasa gibidir, yarasanın uçuşunu takip eden bilim adamı onu nasıl görür? Öyle göründüğünü bilmez münafık. Kendince Müslümanları parmağına takıp oynattığını zanneder.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Küfürle bağlantıyı kesmez münafık. O onun gıdasıdır. Hiç kesintisiz devam eden bir özelliğidir. Yağda tut, balda tut. Mesela gece yarısı kalkar, mutlaka küfre Müslümanlarla ilgili bilgi aktarır. Mümkün değil rahat durmaz. Hasta yani. Onun için Allah diyor ki, “Dikkatli olun.” Konuşurken dikkatli olacaksın. Müslümanların sırrı verilmez münafığa. Münafık zaten onun için gelir, yanaşır.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafık sürekli dilbazdır, oyuncudur. Ondan ona geçer, ondan ona, maymun gibi. Onun için Bediüzzaman, “Münafık şeytani bir zekâya sahiptir, baş edemezsiniz” diyor. “Çok eşşed bir mahlûktur” diyor. Ama hayret edecek bir şeydir, bir türlü iflah olmaz.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Şeytanın korkunç bir genel kültürü vardır. Münafıklar da bayağı kültürlü olurlar. Ama onu şeytanlık için, ahlaksızlık için, sükse için, büyüklük için, enaniyet için kullanırlar.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafık Kuran bilgisi öğrenmek istemez. Kuran’dan nefret eder. İmani konulardan nefret eder. Hiç öğrenmek istemez. Ama boş bilgi oldu mu onunla sükse yapmak ister. Kendine âlim denmesini ister.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafığın kalbinde ölümcül bir nefret vardır. Yani münafıkların hepsi şeytan gibidir. Hep cinayet tasarlarlar. Resulullah (sav) için cinayet istemişlerdir. Mesela Hz. Yusuf (as)’da cinayet, Hz. Musa (as)’da cinayet. Kuran’a baktığımızda hep en yüksek nokta olarak öldürmeyi isterler. Ama Allah hep onların belasını vermiştir.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafıklar, “Ben Resulullah (sav)’i çok seviyorum. Hiçbir şekilde küfrün yanına gitmem” diyor. Ayrılır ayrılmaz ilk koşarak gittiği yer münafıkların yanı.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Hayret edilecek bir mucizedir; sadece münafıklardan oluşan bir topluluk oluyor. Münafıklar sadece onlarla yaşayabiliyorlar. Münafığın küfrün içinde yaşaması gerekmiyor mu? İllaki münafık topluluğa gidiyor.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafıkları namaz çok öfkelendirir. Tamamen gereksiz görür. Ama Müslümanların iyi niyeti, güzel ahlakı ona cazip gelir. Küfrün ahlaksızlığından rahatsız olur, istemez. Onun için münafık küfre de gitmiyor.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafık az bir şey bile İslam’a menfaat sağlamak istemez. Mesela bir yazıyla, bir bilgiyle, hiçbir şekilde. Müslümanlara fayda olsun istemez. Yapsa bile göstermelik, dikkat çekmemek için çok küçük bir bölümünü yapar.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafık kendini sezdirmemek için gösterişe dikkat eder. Var ya ıstakozlar falan böyle, üstüne orada bir şey buluyor denizde, kabuk buluyor. Bakıyorsun bir kabuk yürüyor, altta ayakları var. Münafık da öyledir yani. Kendine bir kabuk yapar onunla beraber yürür. Ama ahmaktır, fark edildiğini bilmez. Yani o aptalca alttan alta oyun oynadığını zanneder, kamufle olduğunu zanneder. Bütün ömrü öyle pislik içinde sürünmek içinde geçer.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafığın bilinçaltında hep bir gün küfre gideceği düşüncesi vardır. O içinden asla atamadığı bir düşüncedir, adeta onu yer bitirir. Allah onu ayette bildiriyor, “Onlar, ne sizdendirler, ne onlardan”, iki grup arasında bir türlü karar veremezler diyor. (Mücadele Suresi, 14)
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafık ahmak olduğunu da bilmez. Allah’ın onu seyrettiğini bilmez. Kendince böyle kutunun içindeki bir kobay gibidir. Çeşitli yollar yapılır ona, kobaya. O kobay kendince oyun oynar, kurnazlık yapar. Yolları pratik geçeceğini zanneder. Takla atar, düşer, kendince bir şeyler yapar. Halbuki bilim adamı onu dışarıdan izler. Bir şeytani mahlûktur ama kobay akılsızlığındadır, çok ahmaktır münafık.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafık, Facebook’unda, Twitter hesabında Kuran ayeti asla istemez. Müslümanlara gösteriş olsun veya münafık olduğu anlaşılmasın diye kerhen, istemeye istemeye koyar. Ama orada mesela bir kâfirin, bir küfrün üslubu olsa onu iftiharla koyar.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

Münafık için İslam hafiftir yani Müslümanlık hafiftir. O, küfrü çok zengin görür. Yani o küfrün hareketleri, tavırları, yaşantısı, Kuran’a, İslam’a bakış şekilleri ona heyecan verir. Münafık gizli bir küfür hayranıdır. Müslümanlıktan başından sonuna kadar utanır.
(A9 TV; 30 Ocak 2016)

İnternette Allah'tan dinden bahsetmek, münafığa etini kopartmaktan daha çok ıstırap verir. Küfürden bir şey konuşunca çok rahatlar. Onunla sükse yaptığını, itibar kazandığını zanneder. Az da olsa kafirlerle bağlantı, küfürle bağlantı münafığın kalbinde rahatlık meydana getirir. Azap dolu bir rahatlık, azap dolu bir keyif verir.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafıklar Müslümanları sürekli izler. İstihbarat için buna ihtiyacı vardır. Satılmış bir istihbaratçıdır.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafık için asıl sükse küfürdür. Kafir ruhu olduğu için Müslüman olmaktan çok utanç duyar. İslam’dan, Kuran’dan bahsetmekten utanç duyar.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafık hep küfürle anılmak ister. Müslüman olarak anılmak istemez. Ayet münafığı çok rahatsız eder. Onu küçük düşürücü bulur. Mesela Facebook’unda ayet eklemek münafığın çok ağırına gider. Yahut Kuran, yahut Müslümanlar. Elinden gelse hep çıkarmak ister ama utandığı için, tamamen deşifre olacağını bildiği için, istemeye istemeye kerhen koyar. Ama nefret eder.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

İslam ve Kuran'la anılmak münafığın çok ağırına gider. Asrımıza bakın, internette şurada burada Müslümanca bir ifade mesela bir ayet veya Müslümanların herhangi bir faaliyeti veyahut Kuran'dan anlatımları münafığın yazısında, çizisinde, sayfasında görmek mümkün değildir.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafık Müslüman gibi görünmek istemez. Mesela dışarıda kendini küfürden biri gibi gösterir. Müslüman olmaktan utanır münafık. Kuran'la beraber görünmek, Müslümanlarla beraber görünmek çok ağırına gider. Küfürle anılmak çok hoşuna gider münafığın. Onda sükse arar.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafık saldırır, bağırır çağırır, ağlar, kepazelik çıkarır. Saygısı olmaz münafığın. Sürekli küstahtır. Tarihte her dönemin münafıklarında bu özellikleri görüyoruz.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafık bir onu ayıplar, bir bunu ayıplar. İşte şu şöyle, bu böyle Müslümanları sürekli kötüler. Hayrı engeller, sevgiyi engeller, neşeyi engeller. Dostluğu engeller. Müminlerin huzurlu olmasını istemez, hep pislik yapar.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafıklar yarasa gibidir, nasıl yarasanın kana ihtiyacı varsa, münafığın da alçaklığa ihtiyacı vardır. İlla ki o pisliği yapacak. Az da olsa mesela iki-üç kişi de olsa, küfürle bağlantıya geçtiğinde kan emen vampir gibi rahatlar münafık.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafıklar hep gece hareket ederler, el ayak çekildiğinde. Sessizliğe çok ihtiyacı olur onların. Karanlıklarda münafıkların ilk yapacağı şey, küfürle bağlantıya geçmektir. Hemen istihbarat. Başka türlü yaşayamaz.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafığa nasihat olarak Allah'tan bahset dersin delirir, küfürden uzak dur dersin delirir. Şeytan seansı gibidir. Şeytan nasıl birden delirir? O da birden delirir. Onun için münafıkla konuşurken çok dikkatli, çok itidalli konuşmak lazım.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafıkla konuşurken çok özenli olmak lazım. Emr-i bil maruf nehy-i anil münker yapıldığında münafık cinnet geçirir, deliye döner. Ruhu isyana ve şeytanlığa açık olduğu için nasihatten çok rahatsız olur.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafık nasihatten çok rahatsız olur. Konuşulduğunda deliye döner.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafığın en belirgin vasfı, bakın hiç unutmayın; küfürle illaki gizli bağlantı kurar, illaki. Hayret edeceğiniz bir yolla, kapıdan koysanız bacadan çıkar, mutlaka küfürle bağlantı kurar. Münafığın en belirgin, vazgeçemediği özelliğidir. Çünkü istihbarat için buna ihtiyacı vardır.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafık küfürle bağlantı kurmazsa bunalır. İlla ki bir yerden gizlice küfürle bağlantı kuracak. Onun gıdası odur. Küfürle bağlantı kurmayan bir münafık göremezsiniz. Sinsice, gizlice bağlantı kurmak münafığın vazgeçilmez vasfıdır, onun hastalığıdır.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Pislik münafığın ciğerine işlemiştir. O hep o pislikle yanıp tutuşur. Hep küfürle bağlantı ister. Müslüman onu sıkar. Yani İslam’dan bahsetmek, Kuran’dan bahsetmek münafığı rahatsız eder.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafık yakalandığını anlarsa geçici olarak taktik yapabilir. Müslüman gibi görünmeye başlayabilir. Ama bir fırsatını bulduğunda, ayette belirtildiği gibi yine ‘yüzüstü geri döner’, pisliğin içine dalar.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

Münafıklar İslam alemi için çok büyük bir tehlikedir. Münafık bazen geri adım atar. Fakat o geçicidir. Yine yeniden adiliğin, pisliğin içine döner. Yani münafığın çok iyi kollanması gerekir.
(A9 TV; 29 Ocak 2016)

“Münafık erkekler ve münafık kadınlar, bazısı bazısındandır.” (Tevbe Suresi, 67) Onlar birbirindendir diyor Allah. Münafıklar birbirlerinden ayrılamıyor, hayrettir. Mesela küfürle yaşaması lazım. Yaşayamıyor. Sadece kendi aralarında yaşayabiliyorlar. Özel bir topluluk yani.
(A9 TV; 28 Ocak 2016)

Münafık ayetlerinden esas olarak Müslümanlar etkilenirler. Onlar okurlar yani, onlara etkilidir. Gerçek münafık hiç muhatap dahi olmaz. Ona haşa eğlence gibi gelir.
(A9 TV; 28 Ocak 2016)

Münafığın mantığını kavramak kolay değildir. Bazen hakikaten bütün münafık alametleri üzerinde oluyor ama sonra bakıyorsun Müslüman çıkıyor. Vazgeçiyor yani düzeltiyor, hepsini bırakıyor. Kimisi de delicesine münafıklığa sarılır ve bırakmaz. O gerçek münafık olmuş oluyor işte.
(A9 TV; 28 Ocak 2016)

Münafık çirkeflik yapmak için bahane arayacağı için münafıkla çok zekice ve akıllı konuşmak lazım. Yani bahane bulamayacağı, ahlaksızlık yapamayacağı, saldıramayacağı gibi konuşmak lazım.
(A9 TV; 27 Ocak 2016)

Münafığa mesela yemek getirirsin onda kendi aleyhine bir şey bulur. Bir hediye alırsın aleyhine bir şey bulur. Bir soru sorarsın onu da aleyhine düşünür. Eleştiri yaparsın aleyhine düşünür. Aklına gelen her şeyi aleyhine düşünür. Onunla ilgili de bu sefer çirkeflik yapar, pislik yapar. Münafığın huysuzluğu, ahlaksızlığı oradan gelir.
(A9 TV; 27 Ocak 2016)

İslam’a hizmet, Allah’a Kitab’a hizmet münafığın en ıstırap duyduğu konudur. Çünkü Allah’tan nefret ettiği için haşa Allah’a hizmet etmek istemez. Peygamber (sav)’den nefret ettiği için dine hizmet etmek istemez. Müslümanlardan nefret ettiği için Müslümanlara yardımcı olmak istemez.
(A9 TV; 27 Ocak 2016)

Münafık akşama kadar boş işlerle uğraşır. Etrafı seyreder, televizyona bakar, sokağa bakar. Zamanın geçmesini bekler. Çünkü İslam’a hizmet etmeyi enayilik olarak görür. Allah’a karşı öfkeli olduğu için haşa İslam’a hizmet etmek münafığın çok ağırına gider.
(A9 TV; 27 Ocak 2016)

Münafığın günü hep boş işlerle geçer. Münafığı tanımada bir yöntemdir bu. İşte saçına nasıl şekil vermesi gerekir? Hangi kıyafeti giyecek? Akşama kadar bunlarla uğraşır. Din iman ilgilendirmez münafığı. Hafakan basar. En bunaldığı konudur münafığın.
(A9 TV; 27 Ocak 2016)

Münafıklar çok bilgili olurlar. Ama münafık, Kuran ile ilgilenmez. Münafığı sıkar, utanır Kuran’dan İslam’dan. Ama mesela ateist entel bir yazarın kitaplarını okumayı çok önemli ve sükseli görür.
(A9 TV; 27 Ocak 2016)

Münafık hep böyle gezme tozma peşindedir. Oturup Kuran okumak, İslam’ı tebliğ etmek, zora girmek istemez. Bilinçaltında çok güçlü bir duygudur; İslam’ın dışında her türlü kitabı okumak ister. Genel kültüre çok önem verir münafık. Mesela Afrika’da Otantolar ne yapar? Alakasız şeyler. İslam’ı Kuran’ı öncelikli almaz. İman hakikatlerini öncelikli almaz, boş şeyleri alır. Çünkü onunla züppelik, sükse yapacak.
(A9 TV; 27 Ocak 2016)

Münafığı Müslümanların içindeyken göndermeye kalkmak komadaki bir adamın fişini çekmeye benziyor. Komadaki adamdan hiçbir zaman ümit kesilmez. Fişini çekmek olmaz. Komadan çıkıncaya kadar beklemek lazım. Ama bazen hiç komadan çıkmıyor, komadayken ölüyor. Öyledir münafık da.
(A9 TV; 27 Ocak 2016)

Münafık Müslümanlardan ayrılıp küfre gitmek için sürekli konu arar, fırsat arar. Fırsat vermemek lazım. Ama gerçekten münafıksa zaten bünye onu atar kendinden. Sen ne yaparsan yap atar. Sabretmez de sen direkt göndermeye kalkarsan bu günah olur. Bu olmaz. Sabredeceksin, çünkü belki şifa bulabiliyorlar. Münafığı tedavi etmek lazım.
(A9 TV; 27 Ocak 2016)

Münafık, Müslümanlarla küfrün mücadelesini bir arenada izliyor gibi izler. Kim kimden daha üstün; eğer küfrün üstün durumda olduğunu görürse Müslümanlara müthiş bağlanmış gibi görünürken aniden küfre kendini atar. Çok alçaktır münafık. Bir anda onların adamı olur.
(A9 TV; 26 Ocak 2016)

Münafık küfre yardımda, küfre destekte çok ustadır. Münafıklarla ilgili ayetlerde, münafıkların küfre müthiş istihbarat sağladıkları ve destek oldukları, ama küfürde bir zaaf gördüklerinde de onlardan hemen kaçtıkları belirtiliyor.
(A9 TV; 26 Ocak 2016)

Mehdiyet sevgi üstüne kuruludur. Mehdiyet hep sevgiyi, merhameti, dostluğu ve kardeşliği ister. Münafık sistem, deccaliyet sistemi de tam tersidir.
(A9 TV; 26 Ocak 2016)

Münafık kendine adaletsizlik yapıldığından emindir, o yüzden müminlere karşı çok kinlidir. Küfrün de çok adaletli olduğunu düşünür, küfrü över.
(A9 TV; 26 Ocak 2016)

Münafık Müslümanlara bulaşacak bir konuyu mutlaka bulur, içi sürekli kaynar. Hiç razı olduğu, Allah’a hamd olsun dediği durum olmaz. Hep Müslümanlardan şikayet edeceği bir yön bulur.
(A9 TV; 26 Ocak 2016)

Mehdiyet anti münafık bir harekettir. Münafıklığın zıttı bir harekettir.
(A9 TV; 26 Ocak 2016)

Münafığın belirgin bir ahlaksızlığı; küfre uşak gibi hizmet eder, onlar için deli enerjisiyle her türlü fedakarlığı yapar; mümine de eziyet olsun diye elinden geldiği kadar her türlü işini yaptırmak ister.
(A9 TV; 26 Ocak 2016)

Münafık ilk fırsatta eski inancına, eski yaşantısına geri dönmek ister, kafası hep küfürdedir. O düşünce beyninden hiç gitmez. Müslüman olduktan sonra mesela eski çakallığı, eski ahlaksızlığı, eski maceraperestliği, eski haysiyetsizliği, eski namussuzluğu neyse ona dönmek ister. Unutamıyor o küfür hayatını, dönüp dolaşıp yine aynı noktaya geliyor.
(A9 TV; 25 Ocak 2016)

Peygamberimiz (sav) gece kalkıyor, münafık da hemen yılan gibi sessizce akıyor Peygamber’in yanına. Gündüz kalkıyor, gündüz yanına geliyor. Hiç boş bırakmıyor. “Çok seviyorum, çok saygı duyuyorum” diyor halbuki amacı istihbarat.
(A9 TV; 25 Ocak 2016)

Münafık, Kuran ayetlerindeki uyarıları hiç üstüne almaz, hep kendine hüsnü zan eder. Tüm samimiyetsizliğine, ahlaksızlığına rağmen ahirette de çok iyi olacağı kanaatindedir. Halbuki Allah ahirette cehennemin en alt tabakasında olduklarını bildiriyor.
(A9 TV; 25 Ocak 2016)

Yüzsüzlük münafığın ana özelliğidir. Münafıklarla ilgili ayetler okunduğunda münafık üstüne alınmaz, hiç onunla alakası yokmuş gibi davranır, çok hayasızdır. Halbuki müminin münafık alametlerinden içi titrer, yani çok korkar.
(A9 TV; 25 Ocak 2016)

Münafık hep haram olan, yasak olan şeylere yatkındır. Mesela hırsızlık, dolandırıcılık, yalan söylemek, casusluk yapmak, fitne çıkarmak, pislik yapmak, cinsi sapıklık hatta cinayete yatkındır münafıklar. Kuran’da bunu görüyoruz. Hep adam öldürme eğilimi içindedirler.
(A9 TV; 24 Ocak 2016)

Her Müslüman topluluk içinde münafık bulunur, çok özenli olmak lazım. Öyle az sayıda olmaz ve sürekli ürer. Bitti zannedersin yine çıkar. Münafığın sonu gelmez.
(A9 TV; 24 Ocak 2016)

Derin devletler sadece yönetir, münafıklar onların askeri olarak görev yaparlar. Askeri olmasa derin devletin bir gücü olmaz. Onun için derin devletin ordusu olan münafıkların dağıtılması lazım. O da bilgiyle, imanla olur.
(A9 TV; 24 Ocak 2016)

İslam âleminin bu hale gelmesinin tek nedeni münafıklıktır. Derin devletler münafığı kullanır. Münafıklar, derin devletlerin ordusudur.
(A9 TV; 24 Ocak 2016)

Münafıklar, “Müslümanlar bir gün dağılabilir, ezilebilir ama küfür tepmez devrilmez bir yapı” diye düşünüyorlar. Tarih boyunca hep küfrü güçlü görmüşler hep de mağlup olmuşlardır.
(A9 TV; 24 Ocak 2016)

Küfre güvenip Müslüman’a güvenmemek, Allah böyle münafıkane bir bakış açısında mutlaka intikam alıyor.
(A9 TV; 24 Ocak 2016)

Münafık, iman edenleri de saptırmak için uğraşır, kendi yoluna çekmek ister. Kendi kalbinde hastalık olduğundan, müminlerin de kalbinde hastalık olmasını ister, onları da kendi mantığına çekmek ister.
(A9 TV; 24 Ocak 2016)

Hz. Musa (as) dönemindeki münafıklar izzeti ve onuru Firavun’un yanında aradılar, onun kültüründe aradılar. O Mısır yazıları, Mısır heykelleri onların her biri onlar için bir markaydı. Evlerinin duvarlarında Mısır yazılarının olması, Mısır kıyafetleri giymek, Mısır dilinde konuşmak çok önem verdikleri bir şeydi.
(A9 TV; 24 Ocak 2016)

“İmanımı da yaşarım küfürle de beraber olurum.” diyor. O zaman münafıklık başlar. Sen Peygamberle, Müslümanlarla birlikte olursan Allah beğenir. Müslümanları terk ederek kendince uyanıklık yapıyorsun ama zannettiğin gibi olmaz.
(A9 TV; 24 Ocak 2016)

Münafığın izlenmesi çok önemlidir. Sürekli yeni yeni adilikler yapacağı, rahat durmayacağı için Müslümanlar hep teyakkuz halinde olmak durumundadırlar.
(A9 TV; 21 Ocak 2016)

Münafık şeytanın insan şeklidir. Sürekli haysiyetsizlik yapar. Bir pislikten çıkar başka pisliğe girer. Nefsi sürekli şeytani emirler verdiği için sakinleşemez.
(A9 TV; 21 Ocak 2016)

Münafık sürekli Müslümanların aleyhine çalışır. 24 saat ne şeytanlık yapacağını ne pislik yapacağını düşünür. Ama imkânlar el vermediği için sıkışıp kalır.
(A9 TV; 21 Ocak 2016)

Münafık sürekli pislik arar. Nasıl şeytan pislik yapmaktan bıkmazsa münafık da iblis ruhu taşıdığı için hep yeni yeni maceralara doğru yönelir.
(A9 TV; 21 Ocak 2016)

Münafık Müslüman’ı her rahatsız ettiğinde cehennem onu biraz daha kendine doğru çeker. Ve dünyada da o belalar onu biraz daha sarmaya başlar.
(A9 TV; 17 Ocak 2016)

Münafığın bir özelliği de Müslüman’ı rahatsız etmek istemesidir. Ne kadar zarar verebilirsem o kadar vereyim kafasında olur. Lafıyla, sözüyle rahatsız etmek ister, tedirgin etmek ister, pislik yapacağını ima eder. Küçük, ufacık bir zarar meydana getirmek bile onun için çok önemlidir. Halbuki kendince verdiği zarar Müslüman’a her seferinde sevap, ona da bela kazandırır.
(A9 TV; 17 Ocak 2016)

Sahabiler Allah için mücadele ediyorlar. Münafıklar, “Evimiz açık”, “Savaşmayı bilseydik gelirdik.” diyor. “Sana kırk kese altın. Savaşmayı bilmediğin halde gelip savaşacaksın” desen hemen gelir. Çünkü, çıkar. İşte insanın çıkarı güzel ahlak olacak. Altın yerine, para yerine imanını koyacak, vicdanını koyacak. Öbür türlü hayvanlaşır insan.
(A9 TV; 12 Ocak 2016)

Münafıklar kendilerince Müslümanlara saygı duymaz ama küfürden insanlara akıl almaz saygı gösterirler, hürmet gösterirler.
(A9 TV; 12 Ocak 2016)

Aile, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak hep münafıkların dine tercih ettikleri hususlardır. Onun için dinle bu putları arasında kararsız kalırlar. Münafık, ailesini putlaştırır, çocuğunu putlaştırır. Onu İslam’a karşı bir koz olarak görür.
(A9 TV; 11 Ocak 2016)

Münafıklar kuvvet hep dışarda diye düşünür. Ama Müslümanda da kuvveti görürse bir parça, o zaman bir hayranlık duymaya başlar. Onun için Peygamberimiz (sav) hep kuvvet göstermiştir, hep güç göstermiştir. O zaman münafıklar da baş eğdiler. Bu Müslümanın vasfı.
(A9 TV; 12 Ağustos 2014)

Münafıklar Müslümanlardan uzak olmayı akıllı bir hareket olarak görüyorlar. Ve hep uzak olma kafasında da oldukları için, Müslümanlara kafa tutan, terslik yapan, aksilik yapan, küstahlık yapan bir ruh içinde olurlar. Bir türlü Müslümanlara aklı yatmaz.
(A9 TV; 12 Ağustos 2014)

Münafık küfürde kuvvete, onura sahip olacağım diye yanar tutuşur. Ama küfre de gittiğinde küfür onu yakar, bitirir. Yandıkça küfre girer, küfre girdikçe yanar. Bu birbiriyle sürekli yarışan bir sistem olur. Ve onu yutar bitirir. Ta ki cehennemin ortasına götürünceye kadar.
(A9 TV; 12 Ağustos 2014)

Münafığın en büyük ideali Müslümanlardan ayrılmaktır, bir an önce ayrılmak. Çünkü menzil kazanması gerekir. Yani uzaktan vurmak için. Ama ayrılırken de tabii ilk atağını Müslümanların anlayacağı bir tarzda yapmaz. Anlamayacağı şekilde yapmaya çalışır. Ve kendini Müslüman olarak tanıtarak, mümin olarak tanıtarak ayrılma eğilimindedir.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafıkların gözlerinden nefret akar yani pis bir elektriği olur. O nefreti gizlemek ister ama beceremez.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafık hep intikam peşindedir. Ya sözüyle intikam almak ister, ya gözüyle, ya ahlaksızlığıyla Müslümanları rahatsız etmek ister, ya onları huzursuz etmek ister, başını belaya sokmak ister ama takva görünümünde yapar.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafıklarda aşağılık kompleksi olduğu için onlar hep kendini büyük göstermek ister. Hep çok büyük olmak ister. Ama asla da erişemez, hep aşağılanırlar. Allah hep onları aşağılar.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafıklara Allah bir süre verir. Mesela onlar sağlıklı gibi durur, halbuki Allah diyor ki: “Ben onları adım-adım belanın içine yaklaştırıyorum.” Her yıl, her ay onlar belaya doğru yaklaşırlar.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafıklarda bakış bozukluğu vardır. Yani nefretini bir perdeyle gizlemeye çalışır. Onun için münafığın bakışı donuklaşır. Ama gizlese de anlaşılır.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafık zırvalar. Allah’tan hiç bahsetmek istemez. Münafığın özelliğidir. Allah’tan bahsettiğinde içi yanar. Onlar hep misalle konuşmaya çalışırlar. Yani insanlardan örnek verir, çevreden örnek verir. Misalle konuşur. Münafığın ana özelliğidir.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafık bağımsız bir şey yapamaz. Mesela Dırar mescidini Allah kurduruyor onlara. Münafığı Allah yaratır. Müslüman sevap alsın diye yaratılır.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafığın Kuran dinlemeye tahammülü olmaz. Çok sıkılır, çok bunalır. Müslümandan da sıkılır. Çünkü Müslüman’ın yüzündeki aydınlık onu bunaltır. Allah’ı hatırlar Müslümanları gördüğünde, sıkılır.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafıklar şeytanla transa geçip ondan bilgi alır. Şeytan ona, “bunu yap, şunu yap, şöyle pislik yap, böyle ahlaksızlık yap, şöyle fitne çıkar” diye ona yalnızken akıl verir. Müminlerin yanında Allah’tan bahsedildiği için orada konsantrasyonu dağılır.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafıklar izbelerde plan kurarlar. Şeytanla bağlantıya geçer, transa geçer. Onun için münafıklar hep yalnızlığı seçerler. Yalnız olmak isterler, tek kalmak isterler. Şeytanla o transın bozulmasını istemez.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafık illaki münafığın yanına gitmek ister. Onu mıknatıs gibi çeker. Müminin yanında yanar münafık. Münafıkların yanına gitmek için şiddetli bir içgüdüsel istek duyar. Oraya gittiğinde orayı mevzi alır, orası onun cehennemidir. Oradan artık müminleri izlemeye başlar.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafıkta aşağılık kompleksi vardır. Müminlere karşı kendini büyük gösterme azmi içinde olur.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafık kendince mantık oyunları kurar. Mantıkla yaklaşır, kendini takva ve her yönden üstün göstermeye çalışır. Müminleri de her yönden kendinden kötü göstermeye çalışır.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Münafıklar Kuran okunduğunda kaçacak delik arıyorlar. “Nefretle geri dönerler” diyor Allah ayette. Ama boş bir laf duyduklarında gelirler, münafığın özelliğidir.
(A9 TV; 10 Temmuz 2014)

Peygamberimiz, Mehdi (as)’ın cemaatinden üç büyük ayrılma olacak diyor.
(A9 TV; 20 Ekim 2013)

Münafığın hükmü çok ağırdır, ahirette dinsiz bile münafığın üstündedir.
(A9 TV; 5 Ekim 2013)

Münafıklık yapanın cehennemdeki bedeni daha da genişler.
(A9 TV; 16 Ağustos 2013)

Dürüstçe ateist olduğunu söyleyen merttir, münafık kötüdür.
(A9 TV; 3 Haziran 2013)

Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as), münafıkların kinini üzerine çekecektir.
(A9 TV; 25 Eylül 2012)

Muhammed Mehdi (as) ve İsa Mesih (as). Münafıkların en darlandığı iki isimdir.
(A9 TV; 4 Eylül 2012)

Münafığı anlamak istiyorsan “Mehdi (as)” de. Rengi gül gibiyken bir anda mora döner. “İsa Mesih” de. Delirir. İki ismi duymak istemezler.
(A9 TV; 4 Eylül 2012)

Münafık, inancıyla ameli, eylemi ayrı olan insan demektir. Sahtekar Müslüman yani. Müslüman gibi görünen sahtekara münafık denir.
(A9 TV; 3 Ağustos 2012)

Münafık, Müslümanların arasından gittiğinde bela gitmiş, Allah Müslümanların üstünden belayı kaldırmış oluyor. Şükretmesi gerekir müminin. Çünkü o gittiğinde sürünmeye gidiyor zaten. Perişan olur, akıl sağlığı bozulur, ruh sağlığı bozulur. BÜTÜN MÜNAFIKLAR PERİŞAN OLMUŞTUR PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)’İN YANINDAN GİTTİKTEN SONRA.
(A9 TV; 22 Temmuz 2012)

Allah Müslümanları münafıklardan uzaklaştırarak Müslümanlara iyilik yapmış, onları temizlemiş oluyor. Müslümanlar bunların pisliğinden, kokusundan, iğrençliğinden, aşağılığından, kötülüğünden, bereketsizliğinden korunmuş oluyor.
(A9 TV; 22 Temmuz 2012)

Çok korkak olur münafıklar. Hep Müslümanlar’dan uzak yaşamak isterler, hep kaçarlar. Müslümanlar’ın yanlarının belalı olduğunu düşünürler, uzak yaşarlar. Uzak yaşadıkları için orada da hep çökerler.
(A9 TV; 22 Temmuz 2012)

Peygamberimiz (sav) zamanında beş kuruş vermemeye özen göstermiştir münafıklar. Hep kendilerini aptal gibi göstermişlerdir. İşte “imkanım olsa para verirdim. Gücüm olsa verirdim.” Ama mesela çocuğunu evlendirecek bakıyorsun zibil gibi para buluyor. Veyahut kendi başı belaya giriyor bakıyorsun zibil gibi para buluyor. Veyahut kendini kurtaracak fidye gerekiyor zibil gibi para veriyor. Bu ahlaksızlar sıkıştıklarında parayı bulurlar.
(A9 TV; 22 Temmuz 2012)

Namaz kılmaktan da nefret eder münafıklar. İnfak etmekten de nefret ederler. Onun için hep böyle işte “borç ödüyorum, gücüm yetmiyor, imkanım yok” derler.
(A9 TV; 22 Temmuz 2012)

Münafıklar eğer Müslümanlar görmezse zaten namaz kılmazlar. Müslüman’ı eğer uzaktan görürse ayet okumaz, Allah’ı zikretmez, ağzını açmaz. Münafıklara dikkat edin öyledirler. Yani EĞER MÜNAFIK YAKALAMAK İSTİYORSANIZ NAMAZDA ÖZELLİKLE AYET OKUMAZ. ALLAH’I ANMAZ. “Niye okumuyorsun?” dediğinde de, “ben okuyorum da sen duymuyorsun” der. Ağzını bile hiç açmaz. Yani ayet okumayı bir anormal bir şey olarak görür kendisi açısından. Acayip bunalırlar.
(A9 TV; 22 Temmuz 2012)

Münafıklar infak ederken çok canları yanar. Ayette de var. “Onu bir cereme sayarlar” diyor. Yani ızdırap gibi, eti kopuyormuş gibi. Münafık onun için beş kuruş vermek istemez. Kurtulacağını zannederek kendini öyle kenarda tutar. Halbuki Allah o zamanda onu bunaltıyor. Hastalık veriyor. Bela veriyor. Bu sefer parasını hastalığa, hastane parasına yatırıyor.
(A9 TV; 22 Temmuz 2012)

MÜNAFIKLARIN ÖZELLİĞİ İYİLİK ARAMIYOR DA FİTNE ARIYOR, PİSLİK, REZİLLİK ARIYOR. Mesela İttihad-ı İslam’ı savunmak isteyeceğine, Darwinizmi, materyalizmi çökertmek için faaliyet yapacağına, Müslümanlar arasında dostluğu yardımlaşmayı pekiştireceğine, hayırlı güzel işler yapacağına oturuyor Müslümanlarla uğraşıyor.
(A9 TV; 22 Temmuz 2012)

Kuran’da çok fazladır bakma bozukluğuna dikkat çekme. Allah hep münafıkların gözlerinde bozulmayla alamet oluştuğunu söylüyor. Nasıl bir bakma? Gözleri dönüyor, üstüne baygınlık çökmüş gibi. Yani gözünün feri gitmiş, ölü gibi bakıyor. Hayvan gibi, ölü bir hayvan gibi, anlamsız, boş, mahvolmuş bir bakış. İçi boş, kof bir bakış. İnsana benzemiyor. Üstüne baygınlık çöken kimsenin bakışı nasıl olur? Şuursuz olur bakış. Anlamsız olur, dikkat olmaz, teksif olmuş bir bakış olmaz. Öküz gibi bakar, anlamsızdır.
(A9 TV; 12 Temmuz 2012)

MÜNAFIKLAR VE KALPLERİNDE HASTALIK OLANLAR KONUŞMAZLAR, SEVGİ GÖSTERMEZLER, NEZAKET GÖSTERMEZLER. Çünkü onu da bir şeyi sunma olarak görür. Nezaketi bile karşı tarafa bir iyilik olarak gördüğü için yapmaz. Mesela güzel bir bakıştan kaçınır, güzel bir sözden kaçınır, güzel tavırlardan kaçınır, bencil olur. Onun kendisine verilmesini ister sadece. Yani Müslüman’dan almak ister ama Müslüman’a vermek istemez.
(A9 TV; 12 Temmuz 2012)

MÜNAFIKLAR VE KALPLERİNDE HASTALIK OLANLAR EGOİST OLURLAR. Cimri, hep kendi çıkarından yana. Yani herhangi bir hizmet etmek istemez hizmetiyle, parasıyla. SEVGİSİNDE DE CİMRİDİR, DOSTLUĞUNDA DA CİMRİDİR, İLTİFATINDA DA CİMRİDİR. Bir şey de vermek istemez. Müslüman’ı mutlu edecek, karşıdaki Müslüman’ı hoşnutluğunu alacak bir şeyi yapmak istemez. Onda bencil olur.
(A9 TV; 12 Temmuz 2012)

Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar zorlu bir mücadeleye gelmiyorlar. Ama kolay bir şeyse, kısa sürüyorsa onu kabul eder. Sonunda da ona bir çıkar sağlanacaksa ama. Çıkarı yoksa, uzun süreli bir mücadeleyse, keyfini kaçırıyorsa o zaman ona yanaşmazlar diyor Allah.
(A9 TV; 12 Temmuz 2012)

Gözlerdeki (bakışlardaki) bozukluğa Kuran’da çok fazla dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. İNSANLAR SAPITTIĞINDA GÖZLERİNDE ANORMAL BİR HAL OLUR. Gözü Allah belirleyici bir delil olarak Kuran’da belirtiyor.
(A9 TV; 12 Temmuz 2012)

Münafıkların genellikle bakışları zeki değildir. Böndürler. Benim şu ana kadar gördüğüm bütün münafıklar bön bakışlıydı, Allah’ın hikmeti. Ölü oluyorlar çünkü.
(A9 TV;  4 Mayıs 2012)

Münafık karakterli olanlar, o ona düşmandır, o ondan tiksinir. Birbirimizi seviyoruz, özledik falan derler ama normalde birbirlerinden nefret ederler, acayip pislik görürler birbirlerini. Allah ayette münafıkların “kalpleri parça parçadır” diyor. Sevmezler birbirlerini. Usulen bir sevgi gösterirler.
(A9 TV;  4 Mayıs 2012)

Felaketler münafıkları asıl sarar. Hep Müslümanları saracak zannederler. Bu çok hayret edilecek, Allah’ın bir kanunudur.
(A9 TV;  4 Mayıs 2012)

Münafık bir cenderenin içindedir, bilmez. Münafık çok özgür faaliyet yapacağını zanneder. Yani istediği faaliyeti, istediği kötülüğü yapabileceğini zanneder. Halbuki münafığın yapacağı bütün eylemler Allah tarafından kodlanmıştır, Allah Katında yaratılmıştır ve bitmiştir.
(A9 TV 3 Mayıs 2012)

Münafık kızdırmak çok zevklidir.
(A9 TV 3 Mayıs 2012)

Küfrü yeterli görmüyor münafık. Yani onları ahlaksızlığını, onların vicdansızlığını yeterli görmez münafık. Ancak kendi aralarında onlar daha rahat eder. Nasıl şeytanlar cinlerle rahat edemiyorlar, cinler de şeytanların yanında rahat edemez.
(A9 TV; 23 Mart 2012)

Ne kadar münafık çok olursa, ne kadar organize olursa sevabı o kadar çok olur.
(A9 TV; 23 Mart 2012)

Münafığın faydası, Müslüman’ı uyanık tutar, aktif hale getirir, canlı hale getirir ve sevabını çok artırır. Mesela bir sevap alacaksa milyon sevap alır. Münafık olmadığında sevabının derecesi düşer.
(A9 TV; 23 Mart 2012)

Allah münafığa belirli derecede eylem hakkı vermiştir. Münafık da kendini sonsuz özgür zanneder. Halbuki değildir, sınırlıdır. Ne kadar yapacağı, ne hareket edeceği bellidir. Nerede Allah’ın onu ezeceği de belidir.
(A9 TV; 23 Mart 2012)

Kafesteki maymun gibidir münafık, debelenir, çırpınır, taklalar atar, bir şeyler yapığını zanneder, kafasını sadece kafese vurur, başka bir şey olmaz.
(A9 TV; 23 Mart 2012)

Münafığın Müslüman’a bir şey yapamaması çok canını yakar. Yani böyle KOŞMAK İSTEYİP DE KOŞAMAYAN İNSAN GİBİDİR MÜNAFIK.
(A9 TV; 23 Mart 2012)

Hayatın kısalığını, maddenin hakikatini bilmez münafık. Ölümü sürekli unutmaya çalışır. Yaşlanır. Ama daha hala yaşayacağını, çok uzun yaşayacağını zanneder. Ta ki sırtı ve yüzü dövülerek melekler tarafından canı alınıncaya kadar.
(A9 TV; 23 Mart 2012)

Münafık kendince mutlu görünmeye çalışır. Oysa MÜNAFIĞIN İÇİ YANAR, ÇOK IZDIRAPLIDIR MÜNAFIK, çok huzursuzdur, sahte neşesi vardır.
(A9 TV; 23 Mart 2012)

Münafıkta düz, kararlı bir küfür karakteri vardır, ahlaksız karakter vardır. Onun fıtratı sadece Müslümanlara zarar vermeye yöneliktir.
(A9 TV; 23 Mart 2012)

Münafıklar da bir kavim. Mesela cinler bir arada duruyor, şeytanlar bir arada duruyor, münafıklar bir arada duruyor.
(A9 TV; 23 Mart 2012)

Münafığın bilmediği bir şey vardır; Allah’ın gücünü bilmez münafık.
(A9 TV; 23 Mart 2012)

Allah’ın gücünü anlayamıyor münafıklar. İslam hakikaten hakim olmayacak zannediyorlar. Mehdi (as) hakikaten çıkmayacak, İsa (as) hakikaten inmeyecek zannediyorlar. Onun için bir şımarma içindeler. Oysa mutlaka mağlup olacaklar.
(A9 TV; 22 Mart 2012)

MÜNAFIĞIN PİS BİR ELEKTRİĞİ VARDIR. Yaptığı oyunları, sahtekarlıkları anlamak kolaydır.
(A9 TV; 22 Mart 2012)

Münafıklar, gün gelecek en aşağılık insanlar olduğunuzu itiraf etmek zorunda kalacaksınız. İftira yazılarınızla dünyaya rezil olacaksınız.

Münafıklar ne kadar debelenseler, ne kadar isteseler de Müslümanlara zarar veremezler. Allah'ın bu sırrından habersizdirler.

MÜNAFIK KENDİ BAŞINA BİR DEVLETTİR. Küfrü arkasına alır. Kendini devlet gibi görür. Her türlü kahpeliğe, her türlü melanete açıktır. Gizli, açık tehditlerle Müslümanların moralini bozmak için gayret eder. Ama elbette başaramaz.
(15 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV)

Münafık, belki bir menfaat olur diye bekler, Müslümanlardan bir çıkar olur diye bekler, o kuluçka devresinde sonra hastalanır, azgınlaşır, sapıtır.
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Samsun Aks TV)

Münafığa karşı en etkin koruma metodu, KURAN’A SIKI SIKIYA SARILMAK, KURAN’IN YETERLİLİĞİNE İNANMAKTIR.
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Samsun Aks TV)

ÖLÇÜ MÜ İSTİYORSUNUZ MÜNAFIK TESPİTİNDE? “KURAN YETERLİ Mİ?”diye sorun, başka şeye gerek yok. İttihad-ı İslam ayetlerini okuyun, kavrulurlar. Hz. Mehdi (as) geldi deyin, yanarlar. Hz. İsa Mesih (as) inecek deyin, yanarlar, en bunaldıkları konudur.
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Samsun Aks TV)

KURAN’IN YETERLİLİĞİ MÜNAFIK İÇİN BİR ZEHİRDİR. Bir münafık, Kuran’ın yeterliliğini asla kabul etmez.
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Samsun Aks TV)

Allah ne kadar münafık varsa helak etsin. Kin ve öfkeleri ile Allah onları öldürsün.
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Samsun Aks TV)

MÜNAFIĞIN BEDENİ KÜFÜR, KAFASI MÜNAFIKTIR. Bedenini öldürmez münafık, o bedene ihtiyacı vardır, onu besler çünkü. Küfre işte bu yüzden sıkı sıkıya bağlıdır.
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Samsun Aks TV)

KÜFÜR, MÜNAFIĞIN HAYAT DAMARIDIR. Küfür olmadan münafık yaşayamaz.
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Samsun Aks TV)

MÜNAFIĞIN BEYNİNDE, İĞRENÇ BİR PİSLİK OLARAK ŞİRK BATAKLIĞI KALMIŞTIR. Allah’ın Kuran yeterlidir diye bildirmesi münafığa etki etmez. MÜNAFIK, ŞİRK BATAKLIĞININ İÇİNDEN ÇIKMAK İSTEMEZ.
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV)

Münafığın en önemli özelliği kendi aklıyla, kendi gücüyle o münafık atakları yaptığını zannetmesidir. Onun kaderinde olduğunu, onu Allah’ın ona yaptırdığını bilmez.
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV)

Dünyanın yüzde doksan dokuzu dinsiz olmuşken; bunları bırakıp AĞIRLIKLI OLARAK MÜSLÜMANLARLA UĞRAŞIYORSA; İŞTE ŞU, ŞU MEZHEPTEN, ŞU CEMAATTEN, ŞU ŞÖYLE YANLIŞ, BU BÖYLE YANLIŞ DİYORSA; İŞTE BU DA BİR MÜNAFIK ALAMETİDİR, BU DA DECCAL ORDUSUNA BİR HİZMETTİR, DECCALİYETE HİZMETTİR.
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV)

MÜNAFIK DESTEĞİ OLMADAN ZATEN KÜFÜR SİSTEMİ HAREKET EDEMEZ. Münafığın muhbirliği olmadan, ihbarcılığı olmadan, alçaklığı olmadan, kahpeliği olmadan, onların orada burada adamları olmadan küfür sistemi Müslümanlara karşı tavır alamaz.
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV)

KAMUFLAJ YAPMIŞ BİR CANAVARDIR MÜNAFIK; o kimi zaman sarığın, cübbenin, takkenin içerisine, kimi zamanda başka şeylerin ardına saklanır; saklanacağı ne bulursa...
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV)

EĞER KÜFÜR ORTADAN KALKARSA MÜNAFIĞIN BÜTÜN GÜCÜ DE ORTADAN KALKAR. Münafığın diklenmesi, itlenmesi, Müslümanlara alçakça ve kahpece tavır koymasının nedeni küfre sırtını dayamasıdır; onlardan güç bulur.
(14 Temmuz 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV)

Münafığa, önce “Selamun Aleyküm”, ardından da “Mehdi” diyeceksin. “MEHDİ” KELİMESİ ONLARIN BEYNİNDE BÖYLE ELEKTRİK ETKİSİ YAPAR; BEYİNLERİNİ MAHVEDER, DARMA KEŞAN EDER.
(13 Temmuz 2011; A9 TV, TV Kayseri ve Samsun Aks TV)

MÜNAFIK, MÜSLÜMANLARIN ADETA BENZİNİDİR. Atak yapmalarına, canlı olmalarına, dikkatli olmalarına sebep olur. Onun için Allah münafığı her dönemde yaratmıştır.
(13 Temmuz 2011; A9 TV, TV Kayseri ve Samsun Aks TV)

MÜNAFIK üstünde bir insan kabul etmez. EN BÜYÜK KENDİNİ KABUL EDER. ŞEYHE, MÜRŞİDE, HOCAYA BAĞLI OLSA DA KALBEN ONLARDAN NEFRET EDER, HİÇBİR ŞEKİLDE DE ONLARA BAĞLI OLMAZ. Sonunda o mürşidin yerine kendinin geçeceğine inanır.
(13 Temmuz 2011; A9 TV, TV Kayseri ve Samsun Aks TV)

MÜNAFIK ENANİYETLİDİR, KENDİ ÜSTÜNDE BİR İNSAN İSTEMEZ. O yüzden Hz. Mehdi (as)’ın gelişini istemez. O yüzden Hz. İsa Mesih (as)’in inişini istemez.
(13 Temmuz 2011; A9 TV, TV Kayseri ve Samsun Aks TV)

Münafığın en hassas olduğu konu nedir biliyor musunuz? İttihad-ı İslam’dır. Münafık, İttihad-ı İslam’ı asla istemez.
(13 Temmuz 2011; A9 TV, TV Kayseri ve Samsun Aks TV)

Münafıkla ilgili o kadar çok Kuran ayeti vardır ki. Demek ki münafık olacak ki o ayetler hayatta yaşansın, görülsün ve Müslümanlar da o ibadetten ayrıca istifade etsin.
(12 Temmuz 2011; A9 TV)

MÜNAFIĞIN ÖZELLİĞİDİR; MÜNAFIK SÜREKLİ FESAT MAKİNESİ GİBİDİR. Ama baktığında ıslah edici görünümündedir.
(12 Temmuz 2011; A9 TV)

KURAN’IN YETERLİLİĞİ İLE İLGİLİ AYETLER, MÜNAFIĞIN EN ZİYADE KAÇTIĞI AYETLERDİR. Onları okumak istemez, düşünmek de istemez. O ayetler münafığı rahatsız eder.
(12 Temmuz 2011; A9 TV)

Münafık Kuran dışı hurafelerin içinde Müslüman’ı boğmak için atak yapar. İnsanı yakalar, hurafenin içerisine sokar, hurafenin içinde onu boğar. Bu yüzden münafıkların hurafelerine karşı çok uyanık olmak gerekir.
(12 Temmuz 2011; A9 TV)

MÜNAFIĞIN YAKLAŞAMADIĞI NOKTA KURAN’DIR, KURAN’I KABUL ETMEZ MÜNAFIK. Kuran’dan da işine gelenleri anlar. Allah onlara; “parça ayırıcılar” diyor ayette; işine gelen kısımları alır, işine gelmeyen kısmı almaz.
(12 Temmuz 2011; A9 TV)

Allah münafıkları kendi dertlerine düşürsün. Müminlerin de kalbine ferahlık, inşirah ve güzellik versin, birbirlerine sevgilerini artırsın, İttihad-ı İslam için var güçleriyle gayret etmeyi Allah onlara nasip etsin.
(12 Temmuz 2011; A9 TV ve Gaziantep Olay TV)

ŞEYTANIN VE MÜNAFIKLARIN, ŞERİRLERİN KÖTÜLÜKLERİNDEN VE FESADINDAN, FİTNESİNDEN ALLAH BÜTÜN MÜMİNLERİ, MUTTAKİLERİ KORUSUN. Allah bütün münafıkların kalbine dehşetli bir ıstırap ve acı salsın. Basiretlerini ve ferasetlerini bağlasın, dillerini bağlasın. Akıllarını ellerinden alsın.
(12 Temmuz 2011; A9 TV ve Gaziantep Olay TV)

Münafığa karşı çok dikkatli olmak lazım. Çünkü ŞEYTAN BEYNİNİ ELE GEÇİRİYOR MÜNAFIĞIN. Kendi aklıyla konuşmaz münafık. İNSAN GÖRÜNÜMÜNDEDİR AMA ŞEYTANIN KONTROLÜNE GİRMİŞTİR.
(12 Temmuz 2011; A9 TV ve Gaziantep Olay TV)

Müslümanların dikkat edeceği iki şey var: Biri dinsizlik, biri münafıklık; iki cereyana karşı çok dikkatli olacaklar.
(12 Temmuz 2011; A9 TV ve Gaziantep Olay TV)

Münafığın en çekindiği ayetler, münafığı yakacak ayetler, İttihad-ı İslam’ı emreden Kuran ayetleridir. MÜNAFIĞI EĞER KÜL HALİNE GETİRMEK İSTİYORSANIZ, YAKMAK İSTİYORSANIZ, O AYETLERİ OKUYUN. Acayip ağırına gider münafığın, çok bunalır. Müslümanlar’ın birlik ve beraberlik içinde olmasından daralır.
(13 Temmuz 2011;  A9 TV, Samsun Aks TV, TV Kayseri)

DÜNYA HAKİMİYETİ; MÜNAFIĞIN HİÇ AĞZINDAN DUYAMAZSIN… Dünya hakimiyeti oldu mu “aman ha.” İttihad-ı İslam, “aman.” Türk İslam Birliği’ni asla ağzına almaması gerekiyor. Hz. Mehdi (a.s)’ın gelişi bu yüzyılda, hiçbir şekilde olmayacak bir olay onlar için. Hz. İsa Mesih (a.s) zaten hiç olmaması gereken bir şey…Hep kaçma kafasındadırlar… MÜNAFIĞI ANLAMAK İSTİYORSAN, BURADAN ANLAYABİLİRSİN.
(13 Temmuz 2011; A9 TV - Kaçkar TV)

Allah anıldığında, Allah’ın ismi anıldığında münafıklar darlanırlar. Ama modadan, şundan, bundan, boş işten bahsedince ferahlarlar. Allah’tan bahsedilince, sararır, solar, acayip sıkılır, bunalırlar.
(13 Temmuz 2011, A9 TV - Kaçkar TV)

Yobaz ve münafık yalancıdır. Sadece din konusunda değil günlük hayatta da yalancıdır. Yalan onun gıdasıdır.

Münafık şeytani enerjiyle Müslümanlarla uğraşır. Münafık, İslam adı altında ortaya çıkar, sahtekarlık yapar. Münafık bir nevi ruh hastasıdır. Kendince namus modelleri çıkarır. Münafığın gözü deccal gibi kördür.

Münafığın ahlaksızlığa başlaması ile Müslümanın ibadeti başlıyor. Binlerce sevap almaya başlıyor. Münafık saldırısını durduruncaya kadar. O zaman Güneş doğmuş oluyor, o ibadetin vakti de geçmiş oluyor.

Münafık saldırısına karşı yapılan imani atakla, Allah’ın dilemesiyle, namaz ve oruç gibi farzlardan daha fazla sevap alınabilir.

Münafık kendi yapar zanneder ve Allah’ın kendisine yeteceğini bilmez. Müslümanın en büyük farkı budur, herşeyi Allah'ın yaptığını ve Allah’ın ona yeteceğini bilir.

“Bizim mal kazanmamız, çocuklara bakmamız gerekiyor, bize mağfiret et” diyor. Oysa ona, “bir şirketin tanıtımını yapacaksın sana 100 milyar vereceğiz” desen gecesini gündüzüne katarak çalışır. Ama “Allah için yap” dediğinde, “mallarımız ve çocuklarımız bizi oyaladı” diyor.

Müslüman dini Kuran’ın içinde bulur. Münafık ise kafasındaki dini Kuran’da arar ve bulamaz. O zaman hurafelere sığınır. Kuran’ı hurafelerle birleştirip uygulamaya bakar.

Müslüman, zırva ve hurafelerle hiç muhatap değil, sadece Kuran’a dayanıyor. Müslümanlar, Kuran’ın tümüne inanır ama münafık yetersiz görür, Allah’ın hükümlerinin tümünün açıklandığına inanmaz, hurafe ister mutlaka.

Kuran’da belirtildiği gibi, “Ya Rabbi bütün münafıkları kin ve öfkeleriyle öldür” diye biz de dua ediyoruz. Kafirler, komünistler, dinsizler veya satanistler için edilmez bu dua. Ama münafık apayrıdır. En kalleş düşmandır, Müslümanlara en ciddi düşmandır.

Münafıkların içindeki kin ve öfke onları tahrip ediyor, Kuran’ın açıkladığı budur bize. Damar sistemleri, kas sistemleri bozuluyor, vücutları kendilerine saldırıyor. Allah, onları psikolojik azapla çökerteceğini söylüyor.

Münafığın sorunu Kuran’dır. Kuran’ın yetersizliğini kabul ettirerek vurmak ister münafık. Çünkü Kuran bir kere yetersiz görüldü mü, yobazlığın kapısı açılmış olur.

Münafık, “benim kafamda bir din var o Kuran’daki gibi değil, bu eklemeleri yap, bu hurafeleri kat, ben senin peşinden gelirim” diyor. Amacı direk dinsizliktir. Onu yapsan seni biraz daha ölüme yaklaştırır, şeytan olarak çıktığı için mahvedinceye kadar ölüme yaklaştırır.

Hz. Mehdi (as) topluluğuna,“siz kaç kişisiniz” deniyor, 313. Karşıdakiler ise 3 milyon kişi. “Onlardan korkun” diyorlar. Amaç ne? Dağılmaları Müslümanların. Ama bu atak müminin imanını artırıyor. Bu işte Müslümanların sevap kazanmasında, manevi makamlarının artmasında münafıkların önemi olduğuna işarettir.

Münafık, Kuran’ın yetersiz olduğunun kabul edilmesini ister. En büyük özelliklerinden biri ise Müslümana zarar vermek istemesidir. Münafık sürekli yalan söyler ve münafığın en acı çektiği konulardan biri Allah yolunda bir şey harcamaktır.

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."