Sayın Adalet Bakanımız Mehmet Ali Şahin'e Açık Mektup (5)

 

 

Sayın Bakanım,

Bilim Araştırma Vakfı, savunduğu milliyetçi muhafazakar değerler nedeniyle yıllardan beri halkımızın gözü önünde, iddia edilen Ergenekon tarafından çok çeşitli baskılara maruz kalmakta, saldırı ve komplolar ile yıldırılmaya çalışılmaktadır. Nitekim sözkonusu yapılanmanın Bilim Araştırma Vakfı aleyhinde faaliyetleri, ele geçirilen ve medya kuruluşlarınca yayınlanan yazılı bildirisinde, “Bilim Araştırma Vakfı’nın mücadele edilmesi gereken kuruluşlar arasında en başlarda gösteriliyor olması”ndan da anlaşılmaktadır.

Devletimiz, iddia edilen Ergenekon’un çökertilmesi ve ülkemizin bu büyük beladan kurtulması için gereken süreci başlatmıştır. Bu süreç, Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı mensuplarının yaklaşık 9 yıldır devam eden yargılanma süreci boyunca yaşanan birçok gayri hukuki gelişmenin aydınlanması ve yapılan hukuk ihlallerinin telafi edilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

 

Sayın Bakanım,

İddia edilen Ergenekon’un mahkemeler üzerinde baskı oluşturmaya ve yargı kararlarını etkilemeye çalıştığı, hatta bu amaçla özel örgütlenme yaptığı yazılı ve görsel basında yayınlanan bir çok haber ile bilinmektedir. Söz konusu yapılanmanın BAV'a yönelik düzenlenen polis operasyonundan itibaren bu dava sürecini yönlendirmeye çalıştığı da yine herkesin malumudur.

Nitekim, Devletimiz'in ilgili mercilerine yaptığımız başvurular üzerine, iddia edilen Ergenokon’un BAV Davası’ndaki tahrik ve yönlendirmeleriyle ilgili soruşturma devam etmektedir. Aşağıda bahsi geçen ve Ergenekon Davası’nda yargılanan veya soruşturulan kişiler dışında, BAV’na karşı faaliyet sürdüren ve tespit ettiğimiz diğer şüpheliler hakkında edindiğimiz bilgileri de ilgili savcılığa teslim ettik.

 

Sayın Bakanım,

Aldığımız duyumlara göre örgütün BAV davasıyla ilgili olarak yargı mercileri üzerindeki baskısı halen sürmekte, yargıyı etki altına almak amacıyla yürüttüğü faaliyetler devam etmektedir. Bu nedenle, davamızda hiçbir baskı olmadan, hukuka uygun adil yargılamanın yapılması için gerekli önlemlerin alınmasını istirham ediyoruz. 

 

 

 

1. ÜMİT SAYIN:
 

 

Ergenekon Davası’nda, yasadışı örgüte üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı ayaklanmayı teşvik etmek iddiasıyla yargılanan ve halen tutuklu bulunan şahıslardan biri Doç. Dr. Ümit Sayın'dır. Türkiye'nin önde gelen Darwinizm savunucularından biri olan Ümit Sayın, Sayın Adnan Oktar'ın Darwinizm ve materyalizmi çürüten eserlerini hedef alan makaleleri, yorumları ve çalışmalarıyla da tanınan bir kişidir. Ümit Sayın'ın bilgisayarından çıkan belgeler arasında Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı aleyhinde pek çok veriye rastlanmıştır. Ergenekon Davası’nın dosyalarında yer alan dikkat çekici bilgilerden biri de Ümit Sayın'ın Masonluk belgesi ve "MASON LOCALARINA OLAN SADAKATİNİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİNİN HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR) VE BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI'NA KARŞI YAPTIĞI ÇALIŞMALAR OLDUĞUNU" söylemesidir. (http://www.haber5.com/ haber.php? haber_id=327899)

Bunun yanı sıra basında yer alan haberlerde bildirildiğine göre Ergenekon Davası’nın dosyalarında yer alan Ümit Sayın'a ait telefon kayıtları ve bilgisayar yazışmaları da, Sayın Adnan Oktar ve BAV camiasının hedef alındığını net olarak gözler önüne sermektedir.

 

 
 
 
2. ADİL SERDAR SAÇAN
 

 

12 Kasım 1999 gecesi düzenlenen Bilim Araştırma Vakfı’na yönelik polis operasyonunu yapan ve yöneten emniyet görevlisi olan, dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan şu anda Ergenekon Davası kapsamında yargılanmakta ve cezaevinde bulunmaktadır. Bundan önce de görevi kötüye kullanmak suçuyla hüküm giyip görevinden uzaklaştırılmıştır. Hakkında müteaddit defalar fena muamelede bulunmak suçuyla dava açılmıştır. BAV camiası mensuplarına gözaltında bulundukları süre zarfında işkence yapmak suçuyla yargılanması ise halen İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 216 yıl hapis cezası istemiyle devam etmektedir. BAV camiası mensuplarının gözaltı sırasında gördükleri fiziksel şiddet Adli Tıp raporlarıyla sabittir. Günlerce süren işkence ve kötü muamele neticesinde, yanlarında avukat bulunmadan ve okumalarına dahi müsaade edilmeden, kendilerine ait olmayan birtakım ifadelere zorla imza attırılmış, daha sonra bu ifadeler, gözaltına alınanlar henüz savcılığa dahi sevk edilmeden basına sızdırılmış, böylece BAV camiası aleyhinde bir kamuoyu oluşturularak, yargı baskı altına alınmaya çalışılmıştır.


 
3. TUNCAY ÖZKAN
 

 

 

 

Sayın Adnan Oktar ve BAV camiası mensuplarının emniyette bulundukları ve yargılanmaya başladıkları süre zarfında, basında akıl almaz bir linç ve karalama kampanyası başlatılmıştır. Çalıştığı medya kuruluşunun bünyesinde bulunan televizyon kanalında ve gazetelerde bu karalama kampanyasına öncülük ettiği herkesçe bilinen isimlerden biri de Ergenekon Davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan ve cezaevinde bulunan Tuncay Özkan'dır. Tuncay Özkan’ın, gözaltına alınanların emniyette zorla imzaladıkları ve kendilerine ait olmayan ifadeleri, arama tutanakları, çeşitli zabıtlar gibi yasal koruma altındaki belgeleri, kanunlara aykırı olarak elde ettiğine ve yine yasalara aykırı olarak bunları yayınladığına o dönemde herkes şahit olmuştur. Günlerce manşetten yayınlanan bu gerçek dışı ifadelerle tutuklama için bir gerekçe olan “infial” şartını oluşturmuş ve kamuoyunda Sayın Adnan Oktar ve BAV camiası aleyhinde geniş çapta bir infial meydana gelmiştir. O dönemde yargılamayı sürdüren hakim de oluşan infiali de gözönünde bulundurarak tutuklama kararı vermiştir.

 
 
4. EMİN ŞİRİN
 

 

İddia edilen Ergenekon’nun BAV camiası ve Sayın Adnan Oktar aleyhinde çalışmalar yaptığının önemli belgelerinden biri de İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in faaliyetleridir. Bilindiği üzere Emin Şirin, Ergenekon Soruşturması kapsamında, Lobi'den sorumlusu olduğu iddiasıyla göz altına alınmış ve Lobi örgütlenmesi hakkında bildikleri sorgulanmıştır. Emin Şirin’in basında ve internet sitelerinde yaptığı yoğun faaliyetler nedeniyle, BAV davasını olumsuz yönlendirmek ve kamuoyunda BAV camiası aleyhinde kanaat oluşturmak amacıyla hareket ettiği herkesçe bilinmektedir. Ayrıca, hiçbir mağduriyetleri olmamasına rağmen mahkemelerde, BAV camiası aleyhinde kışkırtılarak kullanılan birkaç aile ile işbirliği yaptığı da alenidir. Emin Şirin BAV Davası’nın görüldüğü mahkemeye bizzat gelerek kendince mahkemeyi etkilemek istemiştir. Yazılı ve görsel basında bu konuyla ilgili haberler herkesin malumudur. Böylece BAV camiası hakkında hukuki tek bir delili dahi olmayan ithamlarla, gerek yargı gerek basın organları aylarca meşgul edilmiş ve kamuoyunda geniş çaplı infial oluşturulmuştur.

 
 
Sayın Bakanım,

BAV camiası mensuplarının gerek gözaltına alınış şekilleri, gerek Adil Serdar Saçan müdürlüğündeki Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde gördükleri işkence, gerekse bu esnada emniyetteki evrakların yasa dışı yollarla basına sızdırılması ve Ergenekon Soruşturmasını sürdüren savcılığa bildirdiğimiz diğer yaşanan gayri hukuki gelişmeler, bu camiaya karşı iddia edilen Ergenekon tarafından özel olarak planlanmış bir oyunun hayata geçirildiğini göstermektedir. Bu oyunun bozulması için sözkonusu yapılanmanın bu davayla ilgili tahrik, sindirme ve korkutma yöntemlerinin ve yönlendirmelerinin tespit edilmesini ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımla.

(Adnan Tınarlıoğlu Bilim Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi)

 

 
2008-12-20 02:06:42

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top