Sayın Adnan Oktar'ın Yurt Dışına Gideceğini Zannedenlere Duyuru ''BURASI BİZİM VATANIMIZ HİÇ BİR YERE GİTMEYİZ''

Sayın Adnan Oktar 25 yılı aşkın bir süredir, milliyetçi-mukaddesatçı çizgide eserler vermekte, vatanına, milletine sadık, şuurlu, aydın, dirayetli, Türkiye’mizi 21. yüzyılın lider ülkesi haline getirecek bir neslin yetişmesine çalışmaktadır.

Onun bu vatanperver görüşlerini can-ı gönülden benimseyen ve kendisini "Fahri Başkan"ları ilan etmiş olan Bilim Araştırma Vakfı mensupları da, Sayın Adnan Oktar’ın eserlerinden yararlanarak yurt çapında ve dünyada çok güçlü ve yaygın kültürel faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

Sayın Adnan Oktar’ın sayıları 250’yi aşan eserleri, BAV mensuplarının da bu eserlerde tarif edilen çizgideki faaliyetleri halkımızın büyük ilgi ve desteğine, devlet büyüklerimizin de teveccühüne mazhar olmaktadır. Çalışmalarımıza şevk veren, bu çok kıymetli destek ve iştirak her geçen gün artmaktadır. 

Buna karşın özellikle materyalist, darwinist, komünist çevreler, bu gelişimden tarifi imkansız bir rahatsızlık duymakta, kendi ifadeleriyle "fikri zeminlerini yok eden" bu çalışmaları etkisiz hale getirebilmek için -içeride ve dışarıda- her yola başvurmaktadırlar. Bu nedenle şimdiye kadar Sayın Adnan Oktar’a sayısız komplo düzenlenmiş, hemen her çeşit iftira atılmış, onu mağdur edebilmek için kamu görevlileri ve yargı mensupları yanıltılmaya ve baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Ülkemizin en seçkin fikir adamlarından biri olan, bütün vaktini araştırmalarına ve eserlerini kaleme almakla geçiren Sayın Adnan Oktar, özellikle komünist ve masonik çevrelerin bu hukuksuz girişimleri sonucunda, defalarca gözaltına alınmış, tutuklanmış, hapsedilmiş, suikast girişimleriyle karşılaşmış, akıl hastanesine konulmuş, özetle hemen her türlü hukuksuz uygulamaya maruz bırakılmıştır.

Ancak o, bu çirkin gayretlere karşı hep sabırla karşılık vermiş, "kötülüğü iyilikle uzaklaştırmış", devlete sahip çıkmış, hukuka güvenmiş ve istisnasız her tuzaktan aklanarak çıkmıştır.  25 yılı aşan bu süreçte, en ağır şartlar altındayken bile hiçbir zaman ülkesini ve mücadelesini bırakıp gitmeyi düşünmemiş, tam aksine bu zorluklar onu vatanına, inancına ve davasına daha büyük bir güçle bağlamıştır.

Buradan da anlaşılacağı gibi, ne Sayın Adnan Oktar, ne de BAV camiası mensupları bu gibi zorluklardan, karanlık çevrelerin iftiraları sebebiyle tutuklanmaktan, hapsedilmekten ya da bunun da ötesindeki saldırılardan çekinmezler. Böyle bir endişeyle, canları gibi sevdikleri ülkelerini ve onu yüceltmek için yürüttükleri fikri mücadeleyi bırakmazlar. 25 yıldır nasıl hareket etmişlerse, bundan sonra da öyle devam ederler.

Buna karşın, son günlerde BAV davasında yapılan bir başvuru üzerine kimi basın organlarında bu gerçeği bilmeyen ya da anlamayan yorumların yapıldığı görülmüştür. Bir müşteki avukatı, BAV davası dosyasına verdiği dilekçede "Sayın Adnan Oktar’ın yurt dışına kaçacağı yönünde duyumlar aldığı"nı öne sürmüş, buradan hareketle "BAV Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar’ın tutuklanmasını ve kendisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini" talep etmiştir. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 19.06.2007 tarihinde dosyaya sunduğu mütalaasında "suç vasfı ve delil durumuna göre yurt dışı yasağı ve tevkife gerek bulunmadığı mütalaa olunur" şeklinde görüş bildirmiştir. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 20 Haziran 2007 Çarşamba günü verilen kararda da tutuklanma talebi reddedilmiş ancak Sayın Adnan Oktar hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi talebi kabul edilmiştir.

Bu bir mahkeme kararıdır. Mahkemenin bu kararı ile ilgili olarak gereken yargı yollarına başvurulacaktır.

Ancak burada, müşteki vekili tarafından dosyaya sunulan kötü niyetli talebin (ve onunla eş zamanlı yürütülen yayın kampanyasının) amacını tahlil etmekte yarar vardır. Bu başvurunun amacı kamuoyunda sansasyon uyandırmak, Sayın Adnan Oktar’ı ve BAV mensuplarını suçlu gibi göstermek ve esas olarak bu yolla yargı üzerinde baskı meydana getirmektir. Nitekim talebi takip eden günlerde belli medya grupları tarafından yargıya baskı mahiyetinde yayınlar yapılmıştır.

Bu kötü niyetli başvuru ve yayınlardaki iddialarla ilgili olarak aşağıdaki hususları kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:

1.   BAV Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar 52 yaşındadır, bugüne kadar hiç pasaport almamış, hiç yurt dışına çıkmamış ve pasaport almak için herhangi bir başvuruda dahi bulunmamıştır. Kendisinin hali hazırda da hiçbir şekilde yurt dışına çıkma düşüncesi ya da hazırlığı yoktur.

2.   Seyahat özgürlüğü, gerek uluslararası sözleşmeler ve gerekse Anayasal normlarla güvence altına alınmış temel insan hakları arasında yer almaktadır. Böyle temel bir hakkın kısıtlanması için duyum iddiasından fazla kanıtlara ve delillere ihtiyaç vardır. "Kaçma" şüphesinin somut delillerle ispatlanması gerekmektedir. Yargıtay içtihatlarına ve doktrine göre bu somut deliller şunlardır:

- Kişinin pasaport alması,
- Vize başvurusunda bulunması,
- Yurtdışı vasıtaları için bilet alması,
- Yurtdışına gideceğini beyan etmesi,
- Evini terk etmesi,
- Yanında yüksek miktarda döviz bulunması,
- Sahte isim ve kimlik kullanması 

Elbette Sayın Adnan Oktar’ın durumunda bunların hiçbiri söz konusu değildir. Kendisi bugüne kadar bir kez dahi yurtdışına çıkmamıştır. Hiç pasaport çıkartmamıştır. Yurtdışına çıkmak için herhangi bir resmi başvuru yapmamıştır. Ne pasaport ne de vize başvurusunda bulunmamıştır. Yurtdışı uçak bileti gibi uluslar arası seyahat girişimleri de olmamıştır. Tüm bunların yanısara yurtdışına gideceğini de hiçbir zaman söylememiştir. Aksine Türkiye’den ayrılmayacağı yönünde çok fazla beyanat vermiştir.

Dolayısıyla ortada Sayın Adnan Oktar’ın yurtdışına çıkacağına veya çıkma hazırlığı yaptığına ilişkin hiçbir kanıt, belge, emare, iz, belirti bulunmamaktadır. Böyle bir belirti yokken, "Ben Adnan Oktar’ın yurtdışına kaçacağına dair duyum aldım" diyerek yurdışına çıkış yasağı talebinde bulunulması kötü niyetli ve hukuka aykırıdır.

3.   BAV davası yaklaşık 8 yıldır devam etmektedir. BAV Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar mahkemelerin tüm çağrılarına uymuştur. Nitekim davayı bugüne kadar gören 7 ayrı mahkemenin hiç biri böyle bir karar almaya gerek görmemiştir.

4.   Nitekim İstanbul DGM Başsavcılığı tarafından davanın daha ilk celsesinde Sayın Adnan Oktar’ın tahliyesi talep edilmiş, yine İstanbul 1 Devlet Güvenlik Mahkemesi kendisini 4 Ağustos 2000 tarihinde tahliye etmiş ve tutuksuz yargılanmasına karar vermiştir. Tahliye kararının üzerinden geçen 7 yıl boyunca böyle bir tedbire gerek görülmemiştir.

5.   Ayrıca İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve ana davanın devamı niteliğinde olan 2006/26 E. Sayılı davada BAV Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar’ı da kapsayacak şekilde, tüm suçlamaların geçersiz olduğunu ortaya koyan bir beraat kararı verilmiş, karar kesinleşmiştir.  Bu beraat kararı, tutuklama ya da yurt dışına çıkış yasağı gibi tedbirlerin alınmasını gerektiren kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığını ortaya koymaktadır.

6.   Bu dosyada mahkeme, dosyanın bir bölümünü Yargıtay’daki reddi hakim taleplerinin karara bağlanması için Yargıtay 8. Ceza Dairesi’ne iade etmiştir. Dolayısıyla dosyada henüz karara bağlanmamış red talepleri bulunduğundan, CMK 29. Maddesine göre öncelikle bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir. Yargıtay’ca bu konu çözümlenmeden önce yapılan tüm işlemler ve alınan tüm kararlar (yurt dışına çıkış yasağı kararı da dahil olmak üzere) "yok hükmünde"dir.

7.   Bu dosyada müşteki vekilinin talep ettiği gibi yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi gerekli olsaydı, bu kararın sadece Sayın Adnan Oktar hakkında değil, bu tedbirin kendisiyle birlikte yargılanan diğer BAV mensupları hakkında da talep edilmesi gerekirdi. Bu sınırlamanın sadece Sayın Adnan Oktar bakımından talep edilmiş olması, talebin arkasındaki kötü niyetin bir göstergesidir. 

8.   8 yıldır tutuksuz yargılanmakta olan ve istediği her an yurt dışına çıkma imkanı bulunan Sayın Adnan Oktar’ın yıllardır Türkiye’de bulunması kendisinin böyle bir düşüncesi olmadığının en açık göstergesidir. Bunun yanında Sayın Adnan Oktar bu konudaki tavrını çok daha önceki tarihlerde basına yansıyan röportajlarında defalarca ifade etmiş ve hangi şart altında olursa olsun ülkesinde kalacağını, yargı kararlarına saygılı olacağını, fikri mücadelesi sebebiyle maruz kaldığı mağduriyetlerin ise kendisine sadece şeref vereceğini defalarca ifade etmiştir. Sayın Adnan Oktar’ın 24.05.2007 tarihinde Objektif Programının yapımcısı Kadir Çelik ile yapmış olduğu röportajdaki "Evvel Allah, aslanlar gibi vatanımdayım. Hiçbir güç beni buradan çıkaramaz, Allah’ın izniyle. Öyle hapis mapis falan bunlardan da hiçbir şekilde etkilenmem. Boşa seviniyor böyle diyenler… Yani öyle bir şeyden çekinmem ben. Arkadaşlarım da gocunmaz. Ben vatanımı hiçbir şekilde terk etmem. Benim toprağım, kendi kardeşlerim, kendi arkadaşlarım. Onu düşünenler boşa düşünüyorlar. Yani boş bir ümit içindeler" şeklindeki açıklamaları bu gerçeğin en açık ifadesidir.

9.   Tüm bu nedenlerle, bahsi geçen avukat tarafından yapılan yurtdışına çıkış yasağı talebi son derece kötü niyetli ve kamuoyunda ajitasyon uyandırmaya yönelik bir taleptir.  Nitekim bu amaç kısmen gerçekleşmiş, gelişmeler "malum medya" tarafından geniş biçimde suistimal edilmiştir. Bahsi geçen avukatın, hiçbir dayanağı olmadan, Sayın Adnan Oktar hakkında "yurtdışına kaçacağına ilişkin duyumlar aldım" şeklinde iftira mahiyetinde beyanda bulunmuş olması sebebiyle kendisi aleyhinde hukuki ve cezai süreç işletilecektir.

10. BAV Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar ve BAV Camiası, milli menfaatlerimiz doğrultusunda, milliyetçi–mukaddesatçı çizgideki, yasal kültürel faaliyetlerini bütün güçleriyle devam ettirmek kararlılığındadır. BAV camiası; Ermeni Soykırımı iddialarını çürütmek, üniter devletin önemini anlatmak, vatanımızı bölmek için güneydoğumuzda başlatılan komünist ayaklanmayla ve bunun doğurduğu terör belasıyla fikren mücadele etmek, bu konuda Silahlı Kuvvetlerimize maddi-manevi yardımda bulunulmasını sağlamak gibi (vaktimizi, imkânlarımızı ve emeğimizi harcamaktan gurur duyduğumuz) çabalarına devam edecektir.

Bu faaliyetlerden rahatsız olan çevrelerin yargıyı yanıltmak, yargıyı baskı altına almak ve bu yollarla Sayın Adnan Oktar’ı ve BAV mensuplarını mağdur etmek için yaptıkları girişimleri ise (bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da) Türk Yargısının bertaraf edeceğinden eminiz.

Sonuç olarak bu yayınları yapanlar bilmelidirler ki:

Sayın Adnan Oktar 25 yılı aşkın bir süredir kendi vatanında yiğitçe ve mertçe sürdürdüğü fikri mücadelesini bundan sonra da yine kendi vatanında, kahramanca sürdürecektir.

Onun fikri mücadelesine fikirle karşılık veremeyenlerin oyunları, tuzakları ve bunlardan doğabilecek mağduriyetler Sayın Adnan Oktar için ancak şevk vesilesi olacaktır.

Kendisinin herhangi bir endişeyle yurt dışına kaçacağını iddia edenler (daha doğrusu bunu umut edenler) Sayın Adnan Oktar’ı hiç tanıyamamış kişilerdir. 

Değerli kamuoyunun bilgilerine sunulur...

Bilim Araştırma Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı
Tarkan Yavaş

2008-06-08 14:53:50

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."