Hz. Mehdi (as) PKK'yı fikri olarak çökertecektir

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametlerinden biri olarak terör ve anarşi olaylarının çok artacağına dikkat çekmiştir. Nitekim en büyük komünist ayaklanmalardan biri ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK terör örgütünün etkisiyle yaşanmaktadır. Masum vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı katleden, polis ve askeri güçlerimizi gözlerini kırpmadan şehit eden, deccalin taraftarı bu komünist terör örgütü tüm askeri ve siyasi güvenlik önlemlerine rağmen yok edilememektedir. Eli kanlı teröristlerin Kuran ahlakından olabildiğince uzak yaşadıkları, bunun sonucunda da sevgisiz, acımasız ve zalim oldukları  (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ı açıkça inkar ettikleri ve insanları Allah inancından uzaklaştırmak için komünist propaganda yaptıkları ise bilinen gerçeklerdir. Başta Güneydoğu’daki halkımız olmak üzere tüm ülkemize zarar veren bu örgütü etkisiz hale getirmek görevini ise Allah Hz. Mehdi (a.s.)’a vermiştir. Hz. Mehdi (a.s.) ülkemizin böyle zorlu bir zamanında zuhur edecek ve fikri ve ilmi mücadelesi ile PKK terörüne ve tüm dünyadaki komünist sisteme Allah’ın izniyle son verecektir.

PKK terör örgütü başta Güneydoğu halkı olmak üzere tüm halkımızın hayatı üzerinde çok olumsuz etki oluşturmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.), hadislerinde ahir zamanda yaşanacak bu ortamı şöyle tarif etmektedir:

... SONUNDA DA BELALAR, FİTNELER VE HOŞLANMAYACAĞINIZ BİRÇOK KÖTÜ İŞLER İSABET EDECEKTİR. ARKA ARKAYA ÖYLE FİTNELER GELİR Kİ, SONRA GELEN GİTTİKÇE DAHA BÜYÜK OLDUĞU İÇİN ÖNCE GELENİ İNCE VE HAFİF BIRAKIR.”(İmam Şa'rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 394-395, no. 733)

Ancak yine Peygamberimiz (s.a.v.)'in müjdelerine göre, bu korku ve şiddet dolu karanlık dönemin ardından Allah, Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle tüm insanlığı büyük bir kurtuluşa ulaştıracaktır.

Fakat Hz. Mehdi (a.s.) yeryüzünden fitnenin kalkması için PKK gibi terör örgütleri ile olan mücadelesinde hiç silah kullanmayacak ve kan akıtmayacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu özelliğini Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde detaylı olarak tarif etmiştir: 

Hz. Mehdi (a.s.), Peygamber (s.a.v.)'in yolunda gidecek, UYUYAN KİŞİYİ UYANDIRMAYACAK, KAN DA AKITILMAYACAKTIR.(Kıyamet Alametleri, sf. 163)

Hz. Mehdi (a.s.) Marksist Leninist Darwinist Düşünceleri, Hazırladığı Kitaplar ile İlmen Yıkacaktır

"Şu muhakkak ki ahir zamanda mağrib memleketinin en uzak mevkiinden Hz. Mehdi (a.s.) denilen bir zat çıkacak. Ve ön tarafında kırk mil mesafe olarak yürüyecek. HZ. MEHDİ (A.S.)'IN BAYRAKLARI BEYAZ VE SARIDIR. İÇİNDE ÇİZGİLER BULUNUR. BAYRAKLARINDA ALLAH'IN İSM-İ AZAMI YAZILMIŞTIR. Onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlup edilmez." (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Muhtasaru, (Tezkireti'l Kurtubi), s. 438)hadisinde açıklandığı gibi Hz. Mehdi (a.s.)'ın Darwinist-materyalist düşünceye karşı vereceği en etkili fikri mücadele yöntemlerinden biri imani eserler kaleme almasıdır.

Hadisteki  anlatımdan, Hz. Mehdi (a.s.)'ın kullanacağı "sarı beyaz bayrakların, bu bayrakların içindeki çizgilerin ve Allah'ın adının anıldığı yazıların” insanlara İslam ahlakını tebliğ eden kitaplara işaret ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca hadiste 'bayrak' benzetmesiyle anlatıldığı gibi, bu kitaplar adeta bir ordunun bayrakları, sancakları gibi, ulaştığı her yeri manen fethedecektir. Böylece Hz. Mehdi (a.s.) PKK gibi terörist örgütlerin fitnesini yani ateistliği manen, kültürel açıdan ve bilgi yönünden mağlup edecek, Allah korkusu ve Kuran ahlakını tekrar hakim kılacaktır. Bu eserler ile dünyayı manen fethedecek ve İslam dininin tüm dünyada hızla yayılmasına vesile  olacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.) Marksist Leninist Darwinist İdeolojileri Tüm Teknolojik İmkanları Kullanarak İlmen Çökertecektir

Bilim ve felsefe, iman şuuruyla yaklaşan insanların bakış açısıyla ilerlediğinde, büyük atılımlara, Allah'ın varlığının ve sıfatlarının daha iyi anlaşılmasına vesile olur. Bilimin, materyalizm savunucuları tarafından insanlar üzerinde oluşturulan yanlış yönlendirmelerinin ortadan kaldırılması için Hz. Mehdi (a.s.) ahir zamanda teknolojinin tüm imkanlarını kullanacaktır. Allah'ın varlığının delilleri, yeryüzündeki iman hakikatlerini bilimsel delilleriyle açıkça ortaya çıkaracaktır. Hz. Mehdi (a.s.) bu gerçekleri insanlara teknolojinin en etkili yöntemlerinden olan televizyon, radyo ve internet aracılığıyla ulaştıracak ve bu konuda dünya çapında bir sonuç elde edecektir. Deccaliyetin ahir zaman fitnesi olan PKK ve tüm terör örgütleri ancak böyle güçlü yöntemlerle yok edilecektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)'ın bu mücadelede "tam bir üstünlük sağlayacağına" şöyle işaret etmektedir.

Adalet ve eşitlik gibi, İMAM MEHDİ (A.S.) BİLGİYİ BÜTÜN DÜNYAYA YAYACAKTIR.(Bihar-ül Envar, Cilt 36, Sayfa 253)

İMAM-I ZAMAN (HZ. MEHDİ (A.S.))’IN İNAYETİ SAYESİNDE BİLGİ İNSANLARIN KALPLERİNE GİRECEKTİR. (Bihar-ül Envar, Cilt 53, sf. 86 al Ikhtesaas’tan aktarılıyor; Mikyaal al Makaarem, Cilt 1, Sayfa 236 )

Son 150 yılın en büyük aldatmacası olan Darwinist materyalist akımların fikren ve ilmen  tam anlamıyla susturulması günümüze kadar mümkün olmamıştır. Darwinizm, modern bilimin son bulguları ve ilerleyen teknoloji vesilesiyle Hz. Mehdi (a.s.) döneminde teknolojinin tüm imkanları kullanılarak tamamen ortadan kalkacaktır. İnsanlık tarihinin gördüğü bu en şiddetli fitnenin fikren susturulmasına Hz. Mehdi (a.s.) vesile olacaktır.

Kuran-ı Kerim; "İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur." (Enfal Suresi, 73) ayetiyle inkar edenlere karşı tüm samimi Müslümanların birleşmesini emretmiştir. Bu birleşme Hz. Mehdi (a.s.) önderliğinde oluşturulacak olan fikri mücadeleyle gercekleşecektir.

Hz. Mehdi (a.s)’ın Fikirleri Basın Yayın Organları Tarafından Benimsenecek ve Onun Fikri Doğrultusundaki Yayınlar PKK ve Dünyadaki Diğer Terör  Örgütlerinin Çökertilmesinde Etkili Olacaktır

Terörle mücadele konusunda bugün gelinen noktada, terörü yalnızca askeri bir girişim ile yok etmenin mümkün olamayacağı, mutlaka fikri yönden de yapılacak bir mücadele ile terörün etkisiz kılınması gerektiği anlaşılmıştır. Nitekim PKK'nın Marksist-Leninist, komünist ve dolayısıyla ateist bir örgütlenme olduğu gerçeği Hz. Mehdi (a.s.)’ın açıklamaları ve fikren ispatlaması ile herkes tarafından anlaşılacak ve dile getirilecektir. Her iki konuda da basın yayın organlarının Hz. Mehdi (a.s.)’ın fikirleri doğrultusunda görüş birliğine varmasıyla, terörle mücadele konusunda önemli bir adım atılacak ve anti-komünist ve anti-Darwinist propagandanın toplum genelinde de önemi fark edilecektir.  Hz. Mehdi (a.s.)’ın fikri mücadelesi kapsamındaki çalışmalarında herkesin zamanla onun fikirlerini benimseyeceği ve yanında yer alacağı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadislerinde insanların arıların kovanlarına gelip sığındığı gibi Hz. Mehdi (a.s.)'a gelip sığınacakları şeklinde haber verilmiştir: Ebu Said Hudri Resulullah'dan rivayet ediyor:

MEHDİ (A.S.)'IN İZLEYİCİLERİ ONA SIĞINIRLAR, BAL ARILARININ KRALİÇE ARIYA SIĞINDIKLARI GİBİ (onun yanında güven ve huzur bulurlar), o yeryüzünü adalet ve dürüstlükle dolduracaktır.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)

PKK’ya Karşı Yürütülecek Fikri Mücadelede Halkımızın Desteği Çok Önemlidir:

* Devletimizin; Türk halkının komünizm, materyalizm ve Darwinizm’e karşı bilinçlenmesini sağlayacak sosyal politikalar oluşturması veya bu konuda ehil sivil toplum kuruluşlarını desteklemesinde;

* Basın yayın kuruluşlarının; kardeşliği, sevgiyi, merhameti ve inanç birliğini esas alan yayınlar yapmasında,

* Köşe yazarlarının; anti-komünist propagandaya devam ederek, teröre öldürücü darbenin vurulmasında işbirliği içinde hareket etmeleri çok önemlidir.

Bu somut adımların aynı zamanda hızlı, kararlı ve sürekli olması da Allah’ın izniyle alınacak neticeyi çabuklaştıracaktır.

Hz. Mehdi (a.s.) Marksist Leninist Komünist Düşüncenin Yıkılması İçin Bu Düşüncenin Kaynağı Olan Avrupa’da da Fikri Mücadele Başlatacaktır

“Bütün canlıları Allah yarattı" demeyi insanlık suçu gibi gösteren Avrupa, materyalizm ve Darwinizm fikrinin ilk ortaya atıldığı yerdir. Nitekim Darwin, Marks ve Engels Avrupalı’dır. İlk komünist ayaklanmayı baştan kişi olan Lenin de Avrupa’da eğitim görmüştür. Bu fikirlerin kaynağı olan Avrupa 17 Eylül 2007 tarihli "Eğitimde Yaratılışçılığın Tehlikeleri" isimli raporunda, "Canlıları Allah'ın yarattığı inancı insan hakları için bir tehdittir" sözleri ile Kuran'da, Tevrat'ta ve İncil'de yazıldığı gibi "İnsanları Allah yarattı" demeyi büyük bir suç ilan etmiştir. Bu, materyalist anlayış Avrupa Birliği kriterlerine göre, Avrupa’da komünizmin çok tehlikeli boyutlarda gelişme içinde olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim eldeki veriler PKK’nın, Avrupalı Marksist-komünist derin devletler tarafından yönlendirildiğini göstermektedir.

Komünizmi destekleyenlerin nihai amacı, bütün dünyada komünist düzen kurmaktır. Dolayısıyla, ana hedef PKK'nın sadece bölgesel hakimiyeti değil, PKK desteğiyle Türkiye'nin Batısı'nda da komünist rejim oluşturmak ve Türkiye`yi Doğu Komünist Türkiye ve Batı Komünist Türkiye olarak ikiye ayırmaktır. Sonra da bütün Ortadoğu`ya komünizmi hakim etmektir.

Bu projeyi dünyadaki tüm komünist partiler ve komünist derin devletler destekleyip organize etmektedir. Bu sebeple, şimdiden, komünizmin şiddetle karşı olduğu din, devlet, ahlak, aile gibi gerçekleri ortadan kaldırmak için yoğun bir gayret içerisindedirler. Yine aynı nedenle bütün kainatı ve canlıları Allah’ın yarattığı inancını yasaklamak için tedbirler almaktadırlar.

Türkiye’de de komünist derin devlet çetesinin birçok elemanının her tarafa sızdığı halk tarafından bilinmektedir. Halihazırda gizli olarak halk arasına, devletin birçok kurumuna ve basın organlarına dağılmış komünist devrimci, materyalist, Darwinist binlerce eski militan, -kendilerini gizlemiş olarak- kendi komünist ideallerine ulaşmak için faaliyet halindedir. Bunlar açık veya gizli olarak PKK'yı desteklemektedir. Bediüzzaman ahir zamanda ateist felsefelerin oluşturacağı bu tehlikeyi önceden bildirmiş, özellikle PKK gibi komünist örgütlerin Darwinist, materyalist felsefeler ve ateizmle güç bulacaklarını, Allah'ın varlığını inkar edecek tehlikeli bir çizgiye geleceklerini ifade etmiştir. Bu nedenle Hz. Mehdi (a.s.)'ın birinci vazifesinin, maddecilik fikri, yani Allah'ı inkar üzerine kurulmuş materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerle mücadele etmek ve bu felsefelerin insanlar üzerindeki etkisini tam anlamıyla kaldırmak olacağını belirtmiştir. Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)'ın, "FELSEFEYİ VE MADDİYYUN FİKRİNİ TAM SUSTURACAK TARZDA"bir çalışma yürüterek insanların imanlarının kurtulacağını belirtmiştir. Bediüzzaman Hazretlerinin “TAM SUSTURACAK TARZDA”sözleri ile ifade ettiği bu gerçek, Hz. Mehdi (a.s.)’ın  dünyadaki Darwinist ve materyalist düşünceleri fikren ve ilmen ortadan kaldıracağını açıkça göstermektedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’ın fikri mücadelesi sonucunda başta PKK olmak üzere yeryüzündeki tüm fitneler, savaşlar, katliamlar, terör, şiddet ve anarşi eylemlerinin son bulacağını; yerini aydınlık, barış ve huzur dolu bir döneme bırakacağını ve  "fitnelerin önleneceğini" şöyle bildirmektedir:

FİTNELERİ ÖNLEMENİN KENDİSİNE ZOR GELMEYECEĞİ VE ÖLDÜRMENİN DE ONU VAZGEÇİREMEYECEĞİ EHLİ BEYT'İME MENSUP BİRİSİ SAHİP OLMADAN GÜNLER VE GECELER BİTMEYECEKTİR...(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)

TOZLU, DUMANLI KARANLIK BİR FİTNE GÖRÜLECEK, BUNU DİĞERLERİ TAKİB EDECEK, TA Kİ EHLİ BEYT'İMDEN KENDİSİNE MEHDİ DENİLEN BİR ZAT ÇIKINCAYA KADAR. ŞAYET ONA YETİŞİRSEN, ONA TABİ OL VE HİDAYETE ERENLERDEN OL.(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

PKK’ya Karşı Fikri Mücadele Yürütülmesinin Önemi

Günümüzde PKK’nın Marksist, Leninist, Stalinist, komünist bir örgüt olduğu açıkça anlaşılmıştır. Bu örgütü ayakta tutan güç komünist, materyalist düşüncedir. Komünizmin temeli materyalizm, materyalizmin temeli ise Darwinizm'dir. Darwinizm'in olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz. Bu nedenle PKK’ya karşı bütün Türkiye'de anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda yapılması şarttır.  Çünkü bu materyalist - komünist düşünce bataklığı kurutulmadan, sivrisinekler tek tek ortadan kaldırılmaya çalışılarak terör eylemlerini durdurmak mümkün değildir.

Unutulmamalıdır ki; PKK, Darwinizm ve materyalizm olmadan komünist propaganda yapamaz. Komünist propaganda yapamayınca taraftar bulamaz. Taraftar bulamayınca da gücünü kaybederek yok olur. PKK'ya  karşı en büyük silah fikirdir. Bu büyük fikri darbe, Darwinizm'in ve materyalizmin yerle bir edilmesini sağlar. PKK'yı destekleyen başta Avrupa olmak üzere tüm dış desteklerin gücünü yok edecek en büyük eylem budur.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın  Terörle Mücadeledesinde En Önemli Konu Kuran Ahlakının Yaşanmasına Vesile Olmasıdır

PKK gibi terörist örgütlerin benimsediği materyalist Darwinist düşünce, din ahlakından uzak bir anlayışa sahip olduğundan, zorbalık, vahşet, merhametsizlik, sevgisizlik hakim olur. Bu görüşteki eli kanlı teröristler gözlerini kırpmadan masum kadınları, çocukları ve bebekleri katlederler. Ancak Hz. Mehdi (a.s.) insanlara öğüt verecek, onları kötülüklerden menedip doğru yola sevk etmek  için gece gündüz tebliğ faaliyetlerinde bulunacaktır.

Bu kutlu şahsın yoğun biçimde devam eden büyük imani, milli, kültürel ve ilmi çalışmalarının sonucunda PKK büyük bir güç kaybına uğrayacaktır. Bu faaliyetlerin vesilesiyle Türk, Kürt, Laz ve Çerkez tüm Türk halkı birlik ve beraberlik ruhunu yeniden kazanacak, imanını muhafaza edecek, milli ve manevi değerlerine sahip çıkma konusunda etkin bir tavır sergileyeceklerdir. Gençler de bu tebliğ faaliyetlerinin sonucunda ateist ve bölücü ideolojilere aldanmaktan kurtulacak, böylelikle terör örgütü ideolojik anlamda hiçbir destek bulamayacaktır.

Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)'ın inkarcı felsefeleri fikri olarak tümüyle etkisiz hale getirerek İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacağı bildirilmiştir. Hz. Mehdi (a.s.), Kuran ahlakını tüm yeryüzüne hakim kılana kadar mücadelesine devam edecektir. Bir hadiste bu durum şöyle haber verilmiştir:

İNSANLAR, HAKKA DÖNÜNCEYE KADAR MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR.  (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

PKK’yı Yaratan Allah’tır. Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle PKK’yı Yıkacak Olan da Allah’tır 

Yüce Rabbimiz dünya hayatında güzelliklerle çirkinlikleri, iyiliklerle kötülükleri, eksikliklerle mükemmellikleri bir arada yaratmış ve kusursuz bir imtihan sistemi kurmuştur. Bu imtihan ortamında insanlar bazen “zor anlar” olarak nitelendirebilecek bazı olaylar yaşarlar. PKK terör örgütü gibi tüm şiddet yanlısı örgütler ve zorba yönetimler de Allah tarafından özel olarak yaratılmış bu zor anlardandır. Ancak unutulmamalıdır; hayrı ve şerri yaratan Allah’tır. Bunun ilmi yalnızca Allah Katındadır. PKK gibi kanlı terör örgütleri de bir hikmet üzerine yaratılmışlardır. Bu nedenle terör örgütlerinin kurduğu tuzaklar ve hileli düzenler bu imtihanın gereğidir. Kimi zaman bu tuzaklar, vahşet ve şiddet olayları hemen bozulmaz; belirli bir süre devam eder ve ancak Allah’ın takdir ettiği süre geldiğinde ortadan kalkar.

Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın vesilesiyle Allah’ın terör örgütlerini tek tek yok edeceğini ve şiddet olaylarına son vereceğini bildirmiştir. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.) döneminde tüm silahların susacağı ve savaşların sona ereceği şöyle müjdelenmiştir:

“SAVAŞ (ERBABI) DA AĞIRLIKLARINI (SİLAH VE MALZEMELERİNİ) BIRAKACAK.”(Sünen-i İbn-i Mace, 10/334)

Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. VE BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BOĞUŞMALAR, HASETLEŞMELER MUHAKKAK KAYBOLUP GİDECEKTİR. (İmam Şa'rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 496)

DÜŞMANLIK VE KİNİ DE KALDIRACAKTIR... KAP SU İLE DOLDUĞU GİBİ YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacak.(Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334)

HARP (ERBABI) AĞIRLIKLARINI (YANİ SİLAH VE SAİREYİ) BIRAKIR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 496)

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (a.s.)’ın PKK Gibi Terör Örgütlerini ve Dünyadaki Şiddet Eylemlerini, Marksist ve Leninist Felsefeleri Fikren Yıkarak Yok Edeceğini Açıklamıştır:

Tarih boyunca terörün ve anarşinin şiddetlendiği dönemler olmuştur. Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Emirdağ Lahikası'nda “Tabiyyun, maddiyyun felsefesinden (materyalizm, Darwinizm'den) tevellüd eden (doğan) bir cereyan-ı nemrudane (isyankar bir cereyan), gittikçe ahir zamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek (yayılarak) kuvvet bulup, uluhiyeti (Allah'ın varlığını) inkar edecek bir dereceye gelir." (Emirdağ Lahikası, 259) ifadesi ile materyalizmin hem Türkiye'de hem de dünyada kuvvet bulacağını bildirmiştir. Tüm insanlığı tehdit eden bu soruna çözüm bulabilmek için çeşitli öneriler ortaya atılmıştır. Üstad Said Nursi Hazretleri ise terör ve anarşinin, dolayısıyla PKK terör örgütünün kaynağını “tabiiyyun, maddiyun felsefesi” yani materyalizm ve Darwinizm olarak tanımlamış ve Darwinizm'in ve materyalizmin insanlar üzerindeki etkisini tam olarak kaldırıp, bu deccali akımları fikren yerle bir edecek olan zatın  ahir zamanın büyük mehdisi olan Hz. Mehdi (a.s.) olacağı müjdesini vermiştir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Emirdağ Lahikasında Hz. Mehdi (a.s.)’ın Darwinizm ve materyalizme karşı kazanacağı ve insanların imanına vesile olacağı başarıyı şöyle ifade etmiştir:

Birincisi: FEN VE FELSEFENİN tasallutiyle (etkisiyle) ve MADDİYYUN VE TABİİYYUN TAUNU, (materyalizm, Darwinizm ve ateizm hastalığı) beşer içine intişar etmesiyle (insanlar arasında yayılmasıyla), herşeyden evvel  FELSEFEYİ VE MADDİYYUN FİKRİNİ (materyalizm, Darwinizm ve ateizm gibi –Allah’ı tenzih ederiz- Allah'ı inkar eden dinsiz akımları) TAM SUSTURACAK TARZDA imanı kurtarmaktır. Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek (iman edenleri sapkınlıktan korumak)... (Emirdağ Lahikası, s. 259)

SAYIN ADNAN OKTAR’IN PKK TERÖRÜNE ÇARPICI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- PKK'yı Hz. Mehdi (a.s.) Fikri Olarak Çökertecektir

ADNAN OKTAR: PKK’da ideolojik yönden, 40 yıldan beri aşağı yukarı yoğun çalışma yapıyorlar. Ben bilirim; azadi kürt diye bağırıp sokaklarda nümayiş yaparlardı. İlk defa o zaman duydum ve acayip şaşırmıştım. Kürtlere özgürlük falan, ne alaka dedik. Biz hep kardeşiz. Vatandaşlar bir bütün. Nereden çıktı bu? Lise yıllarında hayretle değerlendirmiştim. Ta o zamanlar bunun alt yapısını yaptılar. Anlattılar, propagandasını yaptılar ve bugünlere kadar olay geldi. Benim anlayamadığım gizemli ve esrarengiz bir şekilde devlet PKK’nın ideolojik propagandasına cevap vermiyor. Hayret edilecek bir şey bu. Mucize bu. Çok şaşırtıcı. Korkuyorlar desem, korkmazlar. Çekiniyorlar desem, çekinmezler. Yenilmeyeceklerini düşünüyorlar desem, çok açık yenildikleri. Çünkü bilimsel yönden net olay, çok açık. Mangal külü gibi. Üfürsen uçuyorlar. O tarzlar. Ama buna rağmen, bu adamlara, fikren dokunulmaması ve en etkili yöntem olarak fikri mücadele olduğu halde, fikri mücadeleye uzaktan yakından yaklaşılmaması çok şaşırtıcı ve hayret verici. Açıklanacak gibi değil, metafizik. Demek ki sahibini bekliyor. İlla ki, Hz. Mehdi (a.s.) bunların kafasını ilimle ezecek. PKK’nın. Allah ona nasip edecek. Bu anlaşılıyor. Çünkü nasıl olur cevap verilmez ? Gayet kolay. Biz de öncüleri olarak, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. (4 Ekim 2011, A9 TV)

- PKK'yı da Firavunu da Yaratan Allah’tır, PKK'yı Yıkacak Olan da Allah’tır

ADNAN OKTAR: Komünizmi yaratan Allah’tır. Stalin’i yaratan Allah’tır. Lenin’i yaratan Allah’tır. PKK’yı yaratan Allah’tır. Abdullah Öcalan’ı yaratan Allah’tır. Hepsi bir hikmetle yaratılmıştır. Türk-İslam Birliği’ni oluşturmak için böyle şeytani güçlere, şeytanın etkisinde olan güçlere Allah yardım eder bazen. Onları güçlü olarak ortaya çıkarır. Müslümanlara da onlara karşı etkili olacak bir güç verir. Ve sonuç mükemmel olur. Hep tarihte böyle olmuştur. Firavunu yaratan da Allah’tır. Musa’yı yaratan da Allah’tır. Firavunun bütün konuşmaları daha annesinden doğmadan belliydi. Firavundan evvel Kuran vardı. Ne yapacağı, ne edeceği hepsi belliydi. Zaten söylüyor Tevrat’ta Allah. Kuran’da da söylüyor. “Asi olacak, yapmayacak” diyor. “Sen söyleyeceksin, harikalar göstereceksin, o ona uymayacak” diyor. “Ama sen söyle” diyor. Hakikaten öyle. Aynı şekilde oluyor. Mehdiyet’in karşısına komünizmi çıkaran da Allah’tır. Fakat Mehdiyet galip gelecektir. Çünkü haşa Allah’sız bir dünyaya Allah müsaade etmez. Allah Kendisi ile savaşan bir dünyaya müsaade etmez. Helak eder o dünyayı. Yok eder. Nitekim, bakın Hz. Mehdi (a.s.)’dan sonra, İsa Mesih (a.s)’dan sonra dünyaya komünizm hakim olacak. Komünistler hakim olacaktır. Komünizmin sonsuza kadar gitmesi gerekir onların kafasına göre. Doğru mu? Şu tarihi unutmasınlar; 1545 Hicri. Miladi 2120. Toz olacak bütün dünya ve kainat. Toz. Bulut haline gelecek böyle. Darmakeşan olacak. Hani komünizm öyle sonsuza kadar devam edecekti? Allah’ın gücüne karşı koyamazlar. Çünkü komünizmi yaratan Allah. Kendisi yaratıyor, Kendisi yıkar. Kendisi söker. Hz. Mehdi (a.s.)’ı onun karşısına Kendisi  çıkarır. Bütün güç Allah’ın elindedir. Ama onlar farkına varmıyorlar tabii. Farkına varmazlar. (1 Ekim 2011, A9 TV)

- PKK'nın Yok Edilmesi İçin 'Devlet Bilimde Tarafsız  Olmalıdır'

ADNAN OKTAR: Bir kere devlet taraf olmayacak. Diyalektik felsefeyi, materyalist felsefeyi devlet savunamaz.Devlet bunun arasında tarafsız olmak durumundadır. Yaratılışı da anlatacak, diyalektik felsefeyi de anlatacak. Başka şeyleri de anlatacak. Ona okuyan kendi karar verecek. Tek taraflı eğitim var. Hiç duydunuz mu? Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğini devlet kitaplarında hiç okudunuz mu? Yazmaz. Yok öyle bir şey. Bilimsel bir gerçek, ama yazmıyor. Madem devlet bilimi savunuyo bilimi anlatsın. Bir proteinin tesadüfen meydana gelemeyeceği bilimsel bir gerçek olduğuna göre, bütün bilim adamları kabul ettiğine göre... Devletin kitaplarında bilim yok. Bilimin gereği olanı anlatsınlar. Yok. Üç yüz elli milyonun üstünde fosil Yaratılışı anlatıyor. Devletin kitaplarında görebiliyor musunuz? Yok. Bilimsel bir gerçek o. Paleontolojinin ortaya koyduğu bir gerçek. Bu da yok. O zaman devlet taraf gibi olmuş oluyor. Yani diyalektik felsefeyi savunan taraf olmuş oluyor. Olmaz o zaman. Devlet bilimde tarafsız olmak durumundadır. Materyalizm bir inançtır. Materyalizmi devlet savunamaz. İki görüşü de sunmak durumundadır. Ama müdahale etmez, o kadar. (27 Eylül 2011, A9 TV)

- PKK’ya karşı ilmi mücadele yapılmıyor. En vahim eksik budur

ADNAN OKTAR: PKK’ya karşı ilmi mücadele yapılmıyor. En vahim eksik budur. Bilimsel mücadele yapılmıyor. Bundan büyük eksik olur mu? Adamlar ideolojik propaganda yapıyor. Geceli gündüzlü ideolojik propagandayla adamları dağa çıkarıyor. İdeolojik propaganda sonucunda adamlar canını verecek hale geliyorlar, malını verecek hale geliyorlar. Bu ideolojik propagandaya karşı ideolojik propaganda yok. Karşı mesela anti-diyalektik felsefe, anti-Darwinist, anti-komünist, anti-Stalinist faaliyet yok. Bu çok hayatidir. Nasıl tam olur? Olur mu? Vahim bir eksiklik var. Bunu kabul edip, düzeltmek gerekiyor. “Yok” derse, doğru söylememiş olur. Olur mu öyle şey? Var.

Kalplerine jandarma konacak, kalplerine. Biz “jandarmayla hallolsun” demiyoruz ki. Zaten “jandarmayla olmaz” diyoruz. “Jandarmayla, polisle, askeri operasyonla olmaz. İlmi çalışmayla olur” diyoruz. Kalplerine jandarma koyacaksın. Ne yapacaksın? Kuran hakikatlerinin anlatılması gerekiyor. Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğinin anlatılması gerekiyor. “Devlet Kuran’ı anlatamaz” diyorlar, anlatabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla anlatabilir. Ama bilimsel eğitim, bilimin gerçeklerini nasıl anlatamaz devlet? Bir proteinin tesadüfen meydana gelip gelmediğini devletin profesörleri bilmiyor mu? Biliyorlar. Bu gerçeği söyleyecekler. Diyecekler ki, “arkadaşlar, bir protein tesadüfen meydana gelemez. Proteinin meydana gelmesi metafiziktir.” Gerçek bu. Herkes bunu kabul ediyor. Dawkins, o da diyor. “Uzaylılar yaptı” diyor. “Bilimsel olarak mümkün değil, tesadüfen olması” diyor. Bunun anlatılması lazım. Biz “jandarmayla olacak” demedik ki. “Bilimsel eğitimle olur” dedik. En vahim eksik budur. Bunu görmezden gelince artık bunun arkasına ne söyleyelim biz? (27 Eylül 2011, A9 TV)

2011-11-15 16:52:48

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."