“Musevilerin, Hıristiyanların, Müslümanların bir arada kardeşçe yaşaması hepimizin istediği bir şey. Tevrat’ta, İncil’de ve Kuran’da bu güzelliği görüyoruz”

 

ESKİ DIŞ İŞLERİ BAKANI PROF. YAŞAR YAKIŞ: Sayın Oktar aramızda, teşrif ettiğine göre önce kendisine söz verip, ondan sonra geri kalan kısmına devam edeceğim. Sayın Adnan Oktar, en başında da söylediğim gibi, bu toplantının asıl ev sahibidir. Kendisi Milli Değerleri Koruma Vakfı’nın Fahri Başkanıdır. Buyrunuz Sayın Oktar.

ADNAN OKTAR: Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Çok sevindim bu teşrifinizden. Şerefyab ettiniz, bizleri mutlu ettiniz, hoşnut ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Dünyanın barış, kardeşlik, huzur içinde yaşaması hepimizin istediği bir şey. Musevilerin, Hıristiyanların, Müslümanların bir arada kardeşçe yaşaması çok heyecan verici bir şey. Tevrat’ta bu güzelliği görüyoruz, İncil’de bu güzelliği görüyoruz, Kuran’da bu güzelliği görüyoruz. Bakın, Cenab-ı Allah diyor ki Bakara Suresi’nde, şeytandan Allah’a sığınıyorum; “Ey iman edenler, hepiniz topluca "barış ve güvenliğe (Silm'e, İslam'a) girin.” (Bakara Suresi, 208) Barış ve güvenlik. “Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir.” (Yunus Suresi, 25) Yine barış, Allah’ın bizden isteği bu. Aynı şekilde Tevrat’a bakıyoruz: “Ne iyi, ne güzeldir, birlik içinde kardeşçe yaşamak! (Mezmurlar, 133:1)“Bütün krallıkları Süleyman yönetiyordu. Her tarafta barış vardı.” (1. Krallar, 4:24) Allah işte o günleri bize yeniden gösterecek. “Her yerde barış vardı” diyor. “Bizi yaratan aynı Allah değil mi?” diyor Tevrat’ta. Tek Bir Allah. “Öyleyse neden atalarımızın yaptığı antlaşmayı bozarak herkes kardeşine ihanet ediyor?” (Malaki, 2:10) “Niye kavga ediyorsunuz?” diyor Allah. “Niye savaşlar var?” diyor, Malaki Bölümü’nde. “Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, çünkü yarınlar barışseverindir.” (Mezmurlar, 37:37) İşte o “yarınlar” geldi. Tevrat’ın vadettiği günler geldi. “Kent kapılarınızda esenliği sağlayan gerçek adaletle yargılayın, yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın.” Yani nefret etmeyin, birbirinize saldırmayın, kötü sözler söylemeyin, savaşmayın. “Çünkü Ben bütün bunlardan nefret ederim” diyor Allah Tevrat’ta. “…böyle diyor Rab. Her şeye egemen Rab bana yine seslendi: Her şeye egemen Rab diyor ki, "… Bu nedenle gerçeği ve esenliği sevin."” (Zekeriya, 8:16) Esenlik; yani barış, ferahlık, güzellik. “Savaş arabalarını…uzaklaştıracağım” diyor Cenab-ı Allah Tevrat’ta. Yani tanklar, toplar, “bunları uzaklaştıracağım.” “Savaş yayları kırılacak.” Silahlar kırılacak. “Kralınız,” Kral Mesih, Moşiyah, yani İslam inancında Hz. Mehdi (a.s), “uluslara barışı duyuracak.” (Zekeriya, 9:10) “Silahları yakacaklar.” “Silah olmayacak” diyor Allah. “Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar.” Yani her türlü silah kalkacak. “Yakmak için silahları kullanacaklar… Egemen Rab böyle diyor.” (Hezekiel, 39:9-10).” Bu güzel dönemdeyiz; yani barış dönemi, sevgi dönemi ve iyilik dönemi. Bütün dünyanın kardeş olacağı dönem. “… Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, güvenlik içinde yatıracağım onları.” (Hoşea, 2:18) diyor Hoşea Bölümü’nde de Cenab-ı Allah.

Aynı şekilde İncil’de de bu güzelliği görüyoruz. “Ne mutlu barışı sağlayanlara çünkü onlara Allah'ın sevgili kulları denecek.” (Matta 5/9)“Barışı sağlayanlara ne mutlu” diyor Allah. “Herkesle barış içinde yaşamak için elinizden geleni yapın.” (Romalılara Mektup, Bap 12, 18-20)Bizim yaptığımız da şu an o, barış için bütün gücümüzü kullanıyoruz. “Herkesle barış içinde yaşamak ve kutsal olmak için gayret edin.” (İbranilere Mektup, 12:14)“Allah sizi barış içinde yaşatmaya çağırdı.” (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup , 7:15)

Her yerde barış, her yerde esenlik isteniyor. Onun için Ortadoğu’nun mutluluğunun, güzelliğinin, iyiliğinin günleri geldi. Allah’ın bu toplantıları yaptırması, bu güzel insanları bir araya getirmesi; sürekli sevgiden, barıştan bahsettirmesi de bunun bir alameti. Biz hiçbir kavmin zorluk, acı içinde yaşamasını istemeyiz. Ne Musevilerin, ne diğer dinlerdeki insanların, ne Hıristiyanların, ne de Müslümanların, ne de Filistinlilerin. Hepsinin huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Onun için de barış insanlarının böyle güzel toplantılar yapmalarında çok büyük isabet var. Çünkü Filistinliler de İsmailoğulları’ndan; aynı babanın evlatları, Hz İbrahim (as)’ın evlatları hepsi. İsrailliler zaten Hz. İsrail (a.s)’ın evlatları, Hz. Yakup (a.s)’ın evlatları. Hepimiz Peygamber evlatlarının o güzelliği, o rahatlığı yaşamasını istiyoruz. Şeytan bizi birbirimizle kavgaya soktu. Ama bu kavganın artık sonu geldi, Allah’ın izniyle. Bu güzelliği, bu iyiliği egoistlikten, bencillikten uzak olarak, dostça ve kardeşçe, cömertlik ruhu içerisinde birbirimize sunacağız. Hz. İbrahim (a.s) hiç tanımadığı misafirlere buzağı kesmişti, hiç tanımadığı. Onları davet etti; “Gelin, yemekten yiyin” dedi. Fakat sonra onların melek olduğunu anlamıştı. Yani Hz. İbrahim (a.s)’ın ahlakıyla ahlaklanmak ve İslam’ın o barışçıl ruhunu yaşamak hepimizin görevi, inşaAllah. Mesela hadislerde de bunu görüyoruz: “Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) zamanında,” yani Moşiyah, Kral Mesih zamanında, “kurtla koyun bir arada oynayacak, yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir.” Yılan demek, işte anarşistler, teröristler insanlara zarar vermeyecek. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar) Muteber bir İslam kaynağı. Moşiyah, yani “Hz. Mehdi (a.s) döneminde düşmanlık ve kini Allah kaldıracaktır. Zehirli olan her hayvanın da zehiri sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğu elini yılanın ağzına sokacak ve yılan ona zarar vermeyecektir. Kurt; koyun, keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacaktır. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır.” O vakit geldi işte. Tevrat kaynaklarında 1999-2012 tarihlerine işaret yapılır. İslami kaynaklarda da buna işaret yapılır. Zaten İsrail’in kurulmuş olması da bu alametlerin en büyüklerinden bir tanesidir. Biz İsrail’in bölgede barış içinde, kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Ve İsrail’in bölgede de bir süs olduğunu düşünüyoruz. Nasıl Filistinliler bir süstür, bir güzelliktir; nasıl Müslüman kardeşlerimiz bir süsse, oradaki Hıristiyan kardeşlerimiz de bir süs ve güzelliktir. Museviler de süs ve güzelliktir.

Bakın İsra Suresi, 104’te Cenab-ı Allah diyor ki; “Ve onun ardından İsrailoğulları'na söyledik:” Yani Musevilere söyledik, Allah diyor, ayet; “O toprak (yurt)ta oturun.” Yani İsrail’de oturun. “Ahiret vaadi geldiğinde hepinizi derleyip-toplayacağız.” Dolayısıyla “oradan çıkın” diyenler yanlış yolda. Çünkü Kuran’a zıt hareket etmiş oluyorlar. Kuran’a göre, bakın, Allah başka bir ayette de, Maide Suresi, 20-21’de; “Hani, Musa kavmine (şöyle) demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın; içinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi." "Ey kavmim, Allah'ın sizin için yazdığı (girmenizi emrettiği) kutsal yere girin.” İsrail. “Ve gerisin geri arkanıza dönmeyin; yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz." (Maide Suresi, 20-21)

Burada da görüyoruz ki, bölgede İsrail’in varlığı meşru. Kuran’a göre de gerekli, vicdanen de gerekli, aklen de gerekli. Her kavmin, her dinin, her inancın huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Ateistlerin de, komünistlerin de, masonların da, tapınak şövalyelerinin de, hepsinin huzur içinde fikirlerini, düşüncelerini savunmalarını istiyoruz. Demokrasinin her yere hakim olmasını istiyoruz. Fikir özgürlüğünün her yerde hakim olmasını istiyoruz. Herkesin birbirine saygılı olmasını istiyoruz. İnşaAllah, o güzel günlerin bir alameti olarak biz buradayız. Toplandık, Allah bizi bir araya getirdi. Sayın Yaşar Yakış Beyefendi, Sayın Bakanımızın da güzel katkılarıyla. Allah onu böyle güzel görevlerde görevlendiriyor. O benim dikkatimi çekiyor. Mübarek bir insan, muhterem bir insan. Allah ömrünü uzun etsin. Hepinizin ömrünü uzun etsin. Gelen sayın misafirler için de aynı duyguları duyuyorum, aynı düşüncedeyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah bize huzurlu, mutlu, güzel, iyi günler nasip etsin, inşaAllah.

ESKİ DIŞ İŞLERİ BAKANI PROF. YAŞAR YAKIŞ: O zaman İsrail’e de davet edersiniz, gider orada da konuşur… “Sayın Oktar’ın bahsettiği ayetler, İsrail’in şuandaki İsrail topraklarının, Ben-i İsrail’e verilmiş olduğunun Kuran’daki izleri. Böylelikle öğrenmiş olduk” diyor.

ADNAN OKTAR: Her kavmin hür yaşama, güzel yaşama hakkı vardır. Cenab-ı Allah’ın hükmü orada Ben-i İsrail’in yaşaması yönündedir. Ben-i İsrail binlerce yıldan beri orada yaşamıştır. 4 bin yıllık bir din; Allah’a, dine sadık olarak, Hz. Musa (a.s)’a sadık olarak yaşamışlardır. Bir süstür, bir güzelliktir. Hıristiyanlık da aynı şekilde, Müslümanlık da aynı şekilde. Müslümanların da bulundukları yerlerde, bulundukları topraklarda özgürce, barış içinde, huzur içinde yaşamalarını diliyoruz. Allah’ın da bizden istediği budur. Ama İsrail’i bölgeden söküp atmaya kalkmak; işte “şuraya gidin” demek, oraya gittiklerinde de, “siz şuraya gidin” demek, bu çok acımasız bir şey. İspanyollar bunu daha önce yapmıştı. Osmanlı sahip çıkmıştı Musevi kardeşlerimize. En güzel yere, İstanbul’un en güzel yerine, Osmanlı’nın en güzel şehrinin en güzel yerine onları getirip yerleştirmişti, gemilere doldurup. Ve müthiş hürmet ve sevgi göstermişti. Biz Osmanlı’nın evlatlarıyız, aynı ruha sahibiz. Ve hiçbir şekilde hiçbir din mensubuna acı ve ızdırap verilmesine göz yummayız. Her zaman o hamiliği yaptık, her zaman o sevgi ve dostluğu gösterdik. İsrail’in de bölgede yaşaması makuldür. O bölgede İsrailli çocukların gülerek koşuşturmaları; genç kızların, genç delikanlıların neşe içinde şarkı söylemeleri; sinagoglarda Allah’ı anmaları; Hıristiyanların gönlünün en derinlerinden gelecek şekilde Allah’ı anmaları, kiliselerinde ibadet etmeleri ve Müslümanların da gürü gürül gürül Allah’ı anıp, camileri doldurmaları, aşkla ve sevgiyle birbirlerini sevmeleri; Şii, Alevi, Sünni hiç ayırım yapmadan birbirlerine kardeşçe ve muhabbetle sahip çıkmaları… Bizim istediğimiz bu.

Moşiyah zamanında onların hepsi olacak, Mesih zamanında hepsi olacak, yani aksi olmaz. Yani zaten Tevrat’ta o var. Tevrat’ta herkese sevgi dolu davranmak emredilir. Her dine, her inanca sevgi dolu davranmak emredilir. Ve Musevilerin inancı da zaten budur. Gereksiz bir kavga, bu şeytanın bir oyunudur. Kral Mesih, Moşiyah, Hz. Mehdi (a.s) devrinde bu tamamen ortadan kalkacaktır ki o devirde olduğumuza inanıyorum. (Adnan Oktar, 9 Mayıs 2013, Sürmeli Oteli)

 

Barış ve Kardeşlik Toplantısı’nda Sayın Adnan Oktar’ın misafiri olan konuklardan bazıları:

1. Milletvekili Haham Yitzhak Cohen, Eski Bakan Yardımcısı, Knesset Etik Komitesi Başkanı, İsrail 

2. Haham İzhak Dayan, Cenevre Baş Hahamı, Avrupa Hahamlar Konferansı BM Temcilcisi, İsviçre 

3. Haham Ben Abrahamson, Sadıklar Derneği Kurucu ve Yöneticisi, Sanhedrin'in İslam konusunda danışmanı, İsrail 

4. Milletvekili Haham Nissim Zeev, Şas Partisi kurucusu, Küresel Etik için Parlamentolar Arası Koalisyon Eş Başkanı, İsrail 

5. Dr. Şeyh Remzi, İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) Yönetim Kurulu Üyesi, MCB Eğitim Komitesi Başkanı, Iqra İslam Enstütüsü Yöneticisi, Oxford İslami Bilgi Merkezi Kurucusu, İngiltere 

6. Sayın Adnan Oktar 

7. Şeyh Hassan Dyck, Şeyh Nazım El-Kıbrisi Hazretlerinin Kıdemli Vekili , Almanya

8. Ahmet Çakar, Eski MHP milletvekili 

9. Dr. Cihat Gündoğdu

10. Pastör Enoch AdeboyeEnin temsilcisi

11. Yaşar Yakış, Eski Dışişleri Bakanı ve eski büyükelçi 

12. Pastör Dele Olowu, Başkan, Redeemed Christian Church of God (RCCG), Avrupa kıtası 

13. Mehmet Duman, Başbakan Danışmanı 

14. Prof. Dr. Ulrich Bruckner, Kültürel Diplomasi Enstitüsü, ICD Program Başkanı: Avrupa-İsrail-Filistin, Avrupa İncelemeleri Jean Monet Profesörü, Almanya 

15. Mehmet Ali Bulut, eski AK Parti milletvekili, Ak Parti Kurucular Kurulu Üyesi 

16. Prof. Eyüp Sanay, eski AK Parti milletvekili 

17. Emre Kocaoğlu, Eski ANAP milletvekili, Eski Türk Demokrasi Vakfı Başkanı, Eski Avrupa Konvansiyonu Parlamenter Üyesi 

18. Büyükelçi Prof. Alan Baker, İsrail'in Eski Kanada Büyükelçisi, Kudüs Kamu İşleri Merkezinde Çağdaş İlişkiler Enstütüsü Direktörü, İsrail 

19. Dr. Oktar Babuna

Ayrıca toplantıya milletvekili ve eski Bakan Yardımcısı Haham David Azoulay, Birleşmiş Milletler temsilcisi ve çok sayıda Türk politikacı da katıldı.


2013-05-13 00:47:31

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."