Sayın Adnan Oktar'ın 7 Ekim 2016 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV; 7 Ekim 2016

 

Bediüzzaman “Ahir Zamanda Deccal, İnsanların Hırs Ve Ayrılığından Faydalanıp Tüm Dünyayı Ele Geçirir” Diye Anlatıyor

“Ehadis-i Şerife’de gelmiş ki” diyor Bediüzzaman, “Ahir zamanın süfyan ve deccal gibi nifak ve zındıka” yani nifak münafıklar, münafık Müslümanların başına geçiyor; çünkü milyonlarca münafık var Müslüman aleminde. Onlardan casuslar elde ediyorlar, yazarlar elde ediyorlar, düşünürler, profesörler, ilahiyatçılar elde ediyorlar. Bu münafıklar veyahut cami hocası veyahut işte Nakşibendi oluyor adam veyahut Rumi oluyor veyahut Kadiri oluyor, Şeyh oluyor fakat bunların emrinde oluyor. “Ve zındıka” yani zındık direkt dinsiz, ateist dinsiz. Ateist değil dinsiz, din karşıtı, dine muhalif olan kişi. Bak “Süfyan ve deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek” bütün küfür ehlinin ve bütün münafıkların başına geçecek. Bak bunlar bir topluluk olarak, bir ümmet olarak dünyada başlarıyla temsil ediliyorlar. Mesela Müslümanların başı yok. Mesela bak küfür ve zındıkanın başı var. Ehli nifakın mesela münafıkların başı var. Mesela münafıkları hep kilit noktalara getiriyorlar bakın dikkat edin hep münafıklar hep kilit noktalarda ve bütün melanet ve pisliği de münafıkların yaptığını görüyoruz, açıklamalarını falan görüyorsunuz münafıkların. Müslüman görünümlü ama münafık olduğu her yerden akıyor alenen münafık, Allah’a, dine demediğini bırakmıyor fakat Müslümanım diyor.” Ve zındıka” yani Darwinist, materyalist, Allah’ı inkar edip Müslümanlara karşı mücadele verenler. “Başına geçecek” bunların başına geçecek “eşhası müthişe” müthiş şahıslar işte İngiliz derin devletinin elemanları. “Eşhası müthişe, muzırralara” yani muzır baş belası olanlar. “İslam’ın ve beşerin hırs ve şikakından” yani birbirleriyle mücadele etmesi ve kindar hırslı olmalarından, birbirlerine karşı işte haset etmesi, kıskançlığı, öne geçme hırsı, büyüklük hırsı “şikakından istifade ederek az bir kuvvetle” diyor bak ‘az bir kuvvetle’ İngiliz derin devletinin çok az bir kuvveti var. “Nevi beşeri” bütün dünyayı bak “nevi beşeri” bütün dünyayı “hercümerç eder.” Her yerde savaşlar, katliamlar, darbeler bütün dünya kaynıyor görüyorsunuz. “Ve koca alemi İslam’ı esaret altına alır.” Bütün Müslüman alemi esaret altında şu an, İngiliz derin devleti tarafından esir alınmış durumda. (Mektubat sayfa 277)

 

İngiliz Derin Devleti de Bir Avuç İnsanla, İnsanların Hırsından Faydalanıp Tüm Dünyayı Karışıklığa, Savaşa, Çatışmaya Sürükleyebiliyor

Darwin’i ortaya atan dünya derin devletidir. Dünya derin devletinin de yani İngiliz derin devletinin içyapısında büyük bir bölüm Masonik yapılanmadır. Mesela Darwin’in dedesi Erasmus Darwin yüksek dereceli bir masondur, belgesi var bende. Bak dedesi Mason, ta o zaman bu ortaya konmuş. İngiliz derin devleti ta o zaman dedesi devrinde Darwinizm’i ortaya koymuş, hazırlamışlar. Zamanı gelince bunu sözcü olarak ortaya çıkartmışlar. Hatta Darwin diyor ki, dedesinin etkisinde kaldığını, Darwinizm’i incelediğini fakat dedesinden gelen bu fikirlerden dolayı bunalıma girdiğini, Allah’ı inkar etmek mecburiyetinde kaldığını ve intihar etmeyi düşündüğünü mektuplarında yazıyor. “Hayat bana boş geliyor” diyor. “İntihar etmek istiyorum” diyor. Bak İngiliz derin devleti, deccaliyet bir insanı ne hale getiriyor görüyor musun? Darwin’i ortaya çıkaran İngiliz derin devletinin desteklediği, çok önemli gördüğü şahıslardan Thomas Huxley. Thomas Huxley; üstad derecesinde masondur. Yani otuz üçüncü derecedendir. Aynı masonluk şu an bir kısmı Darwinizm’e karşı mücadele veriyor. Bir kısmı Mehdiyet’in çıkması için mücadele ediyor. Ama bunlar da deccalın çıkması için yardımcı olmuşlar.

 

Münafıkların Sahtekarlıklarını Deşifre Ettiğimiz Her Çalışma Onların Oyunlarının Bozulması İçin Önemlidir. Çirkinliklerini Hep Anlatmak Lazım

Her samimiyetsizliği çok kapsamlı anlatalım. Hep bütün anormallikler samimiyetsizlikten çıkıyor. Samimiyetsizlikleri ve insanların gücü yetmiyor.  Çok oyuncu oluyor insanlar. Mesela sahtekarlık yapanın yanına kalıyor. Üçkağıtçılık yapanın yanına kalıyor. Yalan söyleyenin yanına kalıyor. Münafıklık yapanın kalıyor. Ahirette cezalanıyor ama dünyada yanlarına kalıyor. Veriyor Allah belalarını fakat insan açısından yanına kalıyor. Halbuki insan açısından yanına kalmaması lazım. Mutlaka rezil kepaze edilmeleri lazım.  İlimle, irfanla, kanunla, hukukla. Hiçbir şekilde yanlarına bırakılmaması lazım. Ama anlatımı güç olduğu için insanlar yapamıyorlar. Çaresiz kalıp bırakıyorlar. Mesela adam gözünün içine baka baka yalan söylüyor. İspat edemiyor. Sahtekarlık yapıyor. İspat edemiyor. Hep çekiliyorlar. Mesela münafıklığı da ispat edemiyor. Onun için biz mesela münafık kitabını yaptık gayet güzel oldu. Okutuyoruz da. Duymadım da yok. Çünkü münafık, kitabı okumaz zaten. Ama nereye giderse münafığa kitapla karşılaşma imkanını vermek lazım. Yani her yere gittiğinde o şahıs ya kulağına, ya gözüne münafıklıkla ilgili bir bilginin çarpması lazım. Mesela caps yapıyorsunuz, gözüne çarpıyor. Konuşma yapıyorsunuz, kulağına çarpıyor. O kapatmaya gidinceye kadar bile onun kulağına gelenler ona yeter. O mesela koşarak müzik açmak ister onu duymamak için. Veyahut gürültü yapmak ister. Veyahut tamamen sesini kesmek ister. Ama eli kumandaya gidene kadar da dinlemiş olur. Bir dinler, iki dinler, on dinler o ona yeter yani zaten. Üç beş satırı bile yeter.

Şeytandan Allah’a sığınırım “Münafık erkekler ve münafık kadınlar,”münafıkun ve münafıkat “bazısı bazısındandır; kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar” yani sürekli pislik yapar. “İyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar.” Cimri olurlar. Hep çıkarcı. “Onlar Allah'ı unuttular;” münafığın özelliği Allah’ı unutmasıdır. Unuttuğu için manyaklık yapar. Densizlik yapmasının nedeni Allah’ı unutmasıdır. “O da onları unuttu.” diyor.  Allah’ın unutması onun üzerine tabii bela yağıyor. Allah canını yakıyor. “Şüphesiz, münafıklar fıska sapanlardır.” (Tevbe Suresi, 67) Fısktan kasıt Kuran’ın hükümlerini yapmayanlardır. Ama çeşit çeşit münafık var. Birden yüze kadar münafık çeşidi vardır. İnsanlar istiyor ki böyle adam bir gün savaş olsun. Tam savaşa çıkacakken birisi gelsin. “Ey ahali bu sıcakta savaşa çıkmayın” öyle yapmıyor ki münafık. Yüz bin çeşit modeli vardır. Orada Müslüman kıyasla bulacak münafığı. Münafık derken tabii damgalama anlamında değil. Münafık karakterini bulmuş oluyor.  Zaten münafık karakterini anlatırken adamı vazgeçirmek için anlatıyorsun sen. Münafıklığına devam etsin diye anlatmıyorsun. Kurtulsun, dinde kardeşim olsun, İslam’ı yaşasın. Cennete gitsin diye anlatıyorsun.

 

(Kurtulmuş; Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’e “Ya sen kimsin? Niye hatasızsın?” diye sormadığını söyledi. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü. “Kendisini kainat imamı olarak tayin ediyor. Mehdi’yim, Mesih’im diyecek de buna dili varmıyor.”)

Yok, kardeşim adam Mehdi’ye de Mesih’e de karşı. İngiliz derin devleti adama tavrını koymuş. Bu da bunu kabul etmiş. Mehdiyet’i samimi olarak kabul etmiyor. Öldü diyor “İsa Mesih öyle bir şey yok” diyor. Adamlar konuya daha hala müteallik olamamışlar. Bunun daha hala kainat imamı olacağını zannediyor. Kardeşim kainat imamı Londra’da yaşıyor. Onların kainat imamı dediği adam. Tek gözü kör bir adam. Adam imamı seçmiş zaten. İmam bitmiş. İmam diye bir dert yok yani. Allahsız, Kitapsız bir imam var ortada yani. Adam davasından vazgeçmiş dava bitmiş. Yani Mehdilik iddia edecek durum yok. Deccalın gücünü görüp de, deccalın pençesini sırtına geçirip de bir adamın Mehdilik iddia etmesi mümkün olmaz. Deccalın bütün gücünü, acımasızlığını görmüş. Nasıl Mehdilik iddia etsin? Ne diye Mehdilik iddia ediyor? Esir almış zaten onu deccal. Deccaliyet esir almış bitmiş. Ve deccaliyet esir aldıktan sonra dedi ki, “Ben Mehdi diye bir şey kabul etmiyorum” diyor. Adam samimi olarak söylüyor bunu. Taktik yapmıyor. “İsa Mesih diye bir şey yok” diyor. Bediüzzaman söyledi ama sizi kandırdı” diyor. “Öyle bir şey yok” diyor. “İsa Mesih öldü” diyor. Bu İngiliz derin devletinin fikridir. Adam artık bitirmiş konuyu, öyle bir şey yok. Fethullah Gülen “Ben bittim” diyor yani adam. Ben size söyleyeyim. Açıkça ben bittim diyor. Bitmiş adam esir alınmış artık yani. Ben onu on yıl önce söyledim. “Esir alındı” dedim. “Allah bir demesinin dışında hiçbir sözüne itibar etmeyin” dedim. “Esir o” dedim. Herkes biliyor bunu. On yıl önce söyledim ben bunu. Deccala teslim olmuş. “Deccala ben teslim oldum” diyor. Burada bir Mehdilik iddiası yok. Yani net olarak Mehdiyet iddiası yok. İslam’ın dünyaya hakimiyeti iddiası yok. Zaten açıkça söylüyor “Ne İslam’ın hakimiyeti öyle bir konu yok” diyorlar. Yani İngiliz derin devletinin hakimiyeti bitmiş. Teslim alınma işlemi bitmiş. Bu kadar açık. Karmaşık bir şey yok.

 

Abdülhamit Döneminde Yapılan Yanlışlar Çok Açık. Abdülhamit Mağdur Olduğu İçin Şefkatle Yaklaşırız Ama Bu Yapılan Yanlışları Görmezden Gelmeyiz

Abdülhamit’le ilgili yüz yıldan beri böyle bir açıklama olmadı. İlk defa oldu ve atom bombası etkisi yaptı. Bak Atatürk’e benzetip kurtarmaya çalışıyor. Atatürk kim? Abdülhamit kim? Sen ne konuşuyorsun yani? Kardeşim Atatürk bir kere kabadayıdır. Kabadayının hasıdır ve çok delikanlıdır. Bir tek Allah’tan korkar. Burada adam “buyurun alın” diyor. Öyle bir konu yok ki. Atatürk ne diyor Çanakkale’de? “Ben” diyor “buraya savaşmaya geldiğinizi falan söylemedim” diyor. “Ölmeye çağırdım sizi” diyor. “Hepiniz öleceksiniz” diyor. “Tamamınız öleceksiniz onun için geldik buraya” diyor. “Ölmeye geldik” diyor. İki yüz bin kişi. İki yüz bini de ölüyor, şehit oluyor. “Ben sizi şehit olmaya çağırdım” diyor. “Savaşa çağırmadım” diyor. “Savaş diye bir şey yok” diyor. “Şehit olmaya çağırdım” diyor. Bu kabadayılıktır işte, delikanlılıktır. Bak adamlar sırtlarına baka baka geri gittiler. Sıkıysa bir daha gelsin. İngiliz derin devletinin rezil olduğu bir olaydır Çanakkale. Mahvolduğu bir olaydır.

Abdülhamit “Irak’tan niye toprak almıyorsunuz?” diyor. Abdülhamit olsa çoktan vermişti, gitmişti İstanbul yani. Konu kapanmıştı. Bir daha sakın Atatürk’ü Abdülhamit’e benzetmesinler. Ama küfür ettirmem ben Abdülhamit’e. Acze düşmüş, gücü yetmemiş bu kadar. İngiliz derin devleti ezdi bu insanı. Bundan sonra sıkıysa yapabilsin İngiliz derin devleti de göreyim. 83 milyon karşılarındayız. Böyle kabadayı millet de pek bulunmaz söyleyeyim. İngilizler de kendilerini kabadayı zannediyorlar. O zaman gelsin buyursunlar bakalım. Nasılmış bu? 

Şimdi şu özerklikçi var ya bizde ekipler. Özerklik yanlısı. İlk bunun uygulayıcısı Abdülhamit’tir. Mesela Girit’te gayet güzel her şey gidiyor. “Ben size bir özerklik vereyim” diyor. Yerel yönetimleri güçlendiriyor. Sonra adamlar toplanıyorlar “Biz bağımsızlığımızı ilan ettik” diyor. Çünkü özerkliği vermişsin. Yerel yönetimleri de güçlendirmişsin. Adamlar da diyor toplanıyorlar, “Özerk olduğumuza göre artık biz bir bağımsız devletiz, teşekkür ederiz” diyorlar. “Osmanlı’dan koptuk. Yunanlılara katıldık” diyorlar. Bunu yapan kim? İngiliz derin devleti. İngiltere’nin desteğiyle yapılıyor bu. İngiltere’nin desteğiyle. İngiltere’yi de bak bu vakte kadar anlamamış birçoğu. Bak şu an yer gök inliyor. Herkes farkında. Fethullah Gülen’i daha hala. Mehdiliği kalmış mı adamın? Mehdilik falan diye bir şey yok. Bütün gücüyle mücadele ediyor Fethullah Gülen. “Mehdilik yok” diyor. “İsa Mesih de yok. İttihad-ı İslam’da yok” diyor. Şiddetle karşı İttihad-ı İslam’a “öyle bir şey yok” diyor. İngiliz derin devleti yapacağını yapmış bitmiş iş. Adamlar darmadağın etmiş. Yok öyle bir şey. İnternet sitelerinde homoseksüelleri savunuyorlar. Kaç defa uyardım? Darwinizm’i savunuyorlar. Ama bizden de çekiniyorlar. Yarım yamalak savunuyorlar. Ben uyarınca hep kaldırtmışlardı o zamanlar. Yani ona pek güçleri yetmiyor. Ama Rumilik konusunda kararlılar. Rumilikte de aşağı yukarı her yol var. Şarap da içilebiliyor. Oğlancılık da var. Her şey var. O gözle baktıkları anlaşılıyor adamların üsluplarından. Çünkü homoseksüelliği savunuyorlar.

2016-10-15 03:08:02

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."