Hz. Mehdi'nin Özellikleri 12

Hz. Mehdi`nin Çok Merhametli Olması

Hz. Mehdi, o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 42)

... Yoksullara karşı çok merhametli olması, Mehdi`nin alametlerindendir. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

... Mazlumlara karşı da çok merhametli olmasıdır.
(Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ukayli ``En-Necmu`s-sakıb fi Beyanı Enne`l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale`t-Temam ve`l kamal``)

Büyük İslam alimi Muhyiddin Arabi ise Hz. Mehdi'nin özelliklerini sıralarken, onun üstün merhamet anlayışından şöyle bahsetmektedir:  1. Basiret sahibi olması

  2. İlahi kitabı anlaması

  3. İlahi Kelam'ın manasını bilmesi

  4. Tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi

  5. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması

  6. Varlıkların sınıflarını bilmesi

  7. İşlerin girift taraflarını bilmesi

  8. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması

  9. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaybi ilimlere vukufu bulunması. Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir. (Kıyamet Alametleri, sf. 189)

Sorumlulukları Üstüne Alması

Her görevi üzerine alır ve zayıfa, düşküne yardım eder. (M. Muhyiddin Arabi "Futuhat-El Mekkiye", 366. bab, c. 3, sf. 327- 328)

Vakarlı (Halim ve Heybetli) Olması

Hz. Hüseyin (r.a.) soruldu: ``İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?`` Şöyle cevap verdi: ``Gönül rahatlığı ve vakar (ağırbaşlı ve heybetli) sahibi oluşu ile, helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır.`` (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi ``Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar``)

Zalime Karşı Hakkı Müdafa Etmesi

Mehdi zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta (zalim) bir insanın azı dişinde olan (haksız bir lokmayı) bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir. (En-Necmu`s-sakıb fi Beyanı Enne`l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale`t-Temam ve`l kamal)

2008-05-29 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top