Nasıl Bir Yemen?

KİTABI İNDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLERİ

< <
24 / total: 45

Yemen'de Sorunların Çözümü Ulusal Güvnliğin Sağlanması ile Başlar

National Yemen, 14 Aralık 2014

Soğuk Savaş'ın bitmesi ile ülkeler için güvenlik konusu sanılanın aksine daha da önemli hale gelmiştir. Daha önceleri ABD ya da Sovyetler Birliği liderliğindeki kamplardan birine yakınlaşan ülkeler, siyasal ve toplumsal bütünlüklerini ve güvenliklerini garanti altına almış oluyolardı. Ancak o zamanların iki kutuplu dünyası çözülünce, ülkelerin karşı kutuptan geldiğini düşündükleri baskı nedeniyle oluşan ulusal bütünlükler de çözülmeye başladı. Çözülme, kimi zaman etnik milliyetçi farklılıkların, kimi zaman da dinsel unsurların etkisiyle başladı.

çiçek buketi

İşte Yemen de bu gelişmelerle birebir uyuşan bir ülke görünümünde. Libya, Mısır, Irak, Suriye gibi ülkelerde olduğu gibi, Yemen'de de çözülmesi gereken bir numaralı problem ülkenin ulusal güvenliği.

cami minaresi

Kuran ahlakına göre yaşayan Yemenlilerin oluşturduğu bir toplum aynı zamanda, huzurun en yüksek derecede yaşandığı bir ortam olacaktır.

Ulusal güvenliği, geleneksel olarak "devletin toprak bütünlüğünü saldırı ve tehditlerden koruması ve savunması" olarak tanımlamak mümkün. Yemen'in gerek içeriden gerekse dışarıdan tehditlere maruz kaldığı düşünülecek olursa, ülke bir an önce toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla güvenlik politikaları üretmeli ve bu politikaların nasıl uygulanacağını içeren bir güvenlik stratejisi geliştirmelidir. Ulusal güvenlik, Yemen'in en temel politikalarından biri olmalıdır. Sosyal adalet, ekonomi ya da eğitim ile ilgili diğer politikalar da, ulusal güvenlikle bağlantılı olarak üretilmelidir.

Bahhah başkanlığındaki yeni kabine, ulusal güvenliği sağlamak amacıyla öncelikle mevcut risk ve tehditleri doğru olarak saptamak zorundadır. Bu risk ve tehditler hem hükümet, hem de resmi güvenlik birimlerinin ortaklaşa bir çalışma ile ürettikleri ulusal güvenlik belgelerinde tanımlanmalıdır.

Hükümetin odaklanması gereken ulusal güvenliğin üç temel boyutu olacaktır: Askeri güvenlik, siyasi güvenlik ve ekonomik güvenlik.

Yemen ordusu, dışarıdan gelebilecek askeri bir tehlikeye karşı kendisini koruyabilecek şekilde yapılandırılmalıdır. Bu amaçla ordunun silah teknolojisi ve kapasitesi geliştirilmelidir. Güvenlik personeli sürekli gelişen riskler konusunda iyi eğitilmeli ve ulusal ordu her an ortaya çıkabilecek saldırılara hazır tutulmalıdır. Bu çabalar askeri güvenliğe yönelik önlemlerden bazılarıdır.

Hazırlanacak bir ulusal güvenlik belgesinin hayata geçirilmesi kuşkusuz yeteri kadar finansmana ve zamana bağlıdır. Bu nedenle Yemen'in ulusal güvenliğinin en önemli tamamlayıcısı ekonomik güvenliği olacaktır. Yemen'de kendine yeterli bir ekonomik yapı tesis edilebildiği takdirde, Devletin dışa bağımlılığı azalacak ve kendi ulusal güvenliğini sağlayacak politikaları uygulamasının önündeki uluslararası engeller en aza inecektir. Sağlam bir ekonomiye sahip olacak bir Yemen, hem askeri kapasitesini sürekli güncelleyebilir hem de olası finansal şoklardan en az düzeyde etkilenerek ekonomik temelli siyasal kargaşalardan uzak kalabilir.

Yemen'de finansman ve ulusal güvenlik planlaması için gerekli çalışma için her şeyden önce ülkede siyasi güvenliğin temin edilmiş olması gereklidir. Siyasi güvenlik ise, devletin siyasi alanda güçlü olması ile sağlanır. Bunun için istikrarlı bir hükümet yapısı ve tüm vatandaşları temsil eden bir siyasal rejimin varlığı önemlidir. Her an görevinden alınma ihtimali olan bir Bakan ya da Başbakan uzun vadeli güvenlik planları geliştirip bunları hayata geçiremeyecektir. Bu nedenle tüm Yemen halkının Devletine karşı daimi bir saygı içinde olmasının da sağlanması gerekir.

Bu noktada Yemenli yöneticilerin unutmaması gereken husus, Yemenlilerin Devletlerine bağlılığını sağlayacak asıl etkenin, topluma hakim ahlak anlayışı olduğudur.

Eğer bir toplumda, menfaatperestlik ya da halk arasında kullanılan yaygın deyimle "köşe dönmecilik" yaygınlaşırsa, isyankarlık ve çatışmacılık makbul olarak görülürse, saygı ve fedakarlık gibi kavramlar terk edilirse, bu durumda o toplumun bireylerinin devlete bağlı olmaları da düşünülemez. Çünkü devlete bağlılığın temelinde belirli bir terbiye ve ahlak yatmaktadır. Bu terbiye ve ahlak kaybolur ve üstte belirttiğimiz kötü ahlak özellikleri bir toplumda yaygın hale gelirse, devlete bağlılık kavramı da kendiliğinden aşınmaya başlar.

1. Şia'lar (Zaidi ve İsmaili)
2. Sünniler

Yemen nüfüsu 25.4 milyon

Sözünü ettiğimiz terbiyenin ve ahlakın temelinde ise dini inançlar yatar. Nitekim Soğuk Savaş döneminde yaşananlar, dinsiz milletlerin devamına imkan olmadığı gerçeğini açıkça ilan etmiştir. Bu nedenle Yemen için oluşturulacak bir ulusal güvenlik politikasında, muhakkak dini ve ahlaki unsurlar da yer almalıdır. Yemen'in güvenliğine yönelen üç temel tehdit; mezhep ayrımcılığı (Sünniler ve Husiler), İslam'ın yanlış ve bağnazca yorumu (El Kaide) ve geçmişten gelen sosyalistlerce desteklenen ayrılıkçı hareketler olarak özetlenebilir. Her üç tehdide karşı geliştirilecek güvenlik politikalarında, siyasi ve askeri önlemlerin yanında, uzun vadeli bir eğitim programı da yer almalıdır. Bu program sadece okullar ile kısıtlı tutulmamalı, radyolarda, televizyonlarda ve gazetelerde de uygulanmalıdır. Eğitim programının esasları ana hatları ile şunlar olmalıdır:

◉ İslam'da Müslümanların birlik olması gereklidir,

◉ Müslümanın Müslüman ile çatışması haramdır,

◉ Sırf farklı inançta olduğu için başkasının canına malına kastetmek haramdır,

◉ Allah'ın varlığı apaçık bir gerçektir ve bilimsel deliller de bu gerçeği gösterir.

◉ İslam bilimi ve sanatı, kadının korunmasını teşvik eder,

◉ Materyalist düşüncenin dayandığı temeller bilimsellikten uzaktır.

Bilindiği gibi bir toplumda huzur ve sükunet, demokrasinin gereklerinin yerine getirilmesi ve o toplumdaki her kesimden insanın, devlete ve onun tüm birimlerine gösterdiği saygı ve güvenle sağlanabilir. Kuran ahlakına göre yaşayan Yemenlilerin oluşturduğu bir toplum aynı zamanda, huzurun en yüksek derecede yaşandığı bir ortam olacaktır.

 

24 / total 45
Harun Yahya'nın Nasıl Bir Yemen? kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top