Nasıl Bir Yemen?

KİTABI İNDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLERİ

< <
35 / total: 45

Kararlılık Fırtınası Yemen'e İstikrar Değil, Ölüm Getiriyor

National Yemen, 11 Nisan 2015

Daha operasyonun altıncı gününde ülkenin kuzeyindeki mülteci kampının vurulması nedeniyle en az 40 kişi öldü. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü direktörü Pablo Marco'nun ortaya attığı, "Mülteci kampının yanlışlıkla vurulmadığı, planlanmış bir hava saldırısı olduğu" yönündeki iddia ise bu savaşı daha da ürkütücü hale getiriyor.1

Kara harekatına geçilip geçilmeyeceğinin konuşulduğu şu günlerde sivil ölümlerinin giderek artacağı kesin. Operasyonun ilginç tarafı, ilk başladığında bir askeri hedef belirlenmemiş olması. Bu durum, operasyonun en büyük destekçisi ABD'yi bile rahatsız etti. Nitekim ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Jeff Rathke, "Bunun ucu açık bir askeri operasyon olmasını istemiyoruz" diyerek bu konudaki endişelerini ifade etti.2

çiçek buketi

Normalde fırtınaların bile ne zaman dineceği tahmin edilebilirken "Kararlılık Fırtınası"nın ne vakit sona ereceği belli değil. Hedef tüm Husi kuvvetlerini yok etmek mi? Teslim olmalarını sağlamak mı? Teslimiyet için hangi koşulların sağlanması gerekiyor? Bunların hiçbiri belli değil.

Bu belirsizlik Yemen'de savaşın yayılıp ölümlerin artması ihtimalini de güçlendiriyor. Zaten esas itibarı ile askeri yöntemlerle ülkede barışı tesis etmek çok zor, çünkü Husi militanlar silahları bıraksa bile, Zeydi vatandaşlar Yemen'de yaşamaya devam edecek. Savaşın getirdiği yıkım yalnız Yemen'in Zeydi vatandaşlarını değil, Sünni vatandaşlarını da olumsuz etkilemiş olacak.

Birçok kişi tarafından öngörülen gerçekleşti ve Yemen'de de Arap Baharı, savaş rüzgarlarının estiği bir fırtınaya döndü. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin Yemen'de Husilere karşı başlattığı "Kararlılık Fırtınası" isimli askeri operasyon genişleyerek devam ediyor. Saldırılarda Husi militanları ve askeri teçhizatları hedef alınıyor gibi görünse de, aslında çok sayıda sivil ölüm tehlikesi altında...

 Gece Yemen Şehir manzarası

Arap Baharı'ndaki olumsuz deneyim, bu savaşın Yemen'e barış, adalet ve istikrar getirmeyeceği konusunda güçlü deliller sunuyor. Irak ve Afganistan'da Müslümanlar öldüğünde herkes bundan başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri sorumlu tutuyordu.

Ancak sonrasında Libya'da, Suriye'de ve şimdi de Yemen'de yaşananlar, aslında Arapların kendi aralarındaki çatışmaların, en az Batılılarınki kadar kan dökücü olabileceğini ortaya koydu.

Kısacası savaşlardaki senaryo hiç değişmiyor:

Ülkesini baskı altında, adeta bir aile şirketi gibi yöneten bir diktatör. Diktatöründen korkan sindirilmiş sessiz bir halk. Sonrasında yoğun halk tepkisi ve devrilen bir diktatör. Tabi ki bir türlü tesis edilemeyen istikrar, giderek belirginleşen ve bir sorun haline dönüşen etnik ve mezhepsel farklılıklar, sonradan savaşa dönüşecek bir çatışmanın başlaması ve sonu gelmeyen bir kargaşa…

Coğrafyası ve kahramanları değişse de, değişmeyen bir senaryo bu. Peki, bu senaryo hep savaşla, kanla mı yazılacak? Ortadoğu'daki ile benzer nedenlere dayanan bir çatışma ve savaş süreci, 350 yıl önce Avrupa'da da yaşanmıştı. Kralların mezhepsel farklılıkları gözeterek kurdukları tahakküm sonucu yaşanan Otuz Yıl Savaşları ve Seksen Yıl Savaşları Avrupa'ya büyük bir değişim getirdi. Yüz yıllar süren bu değişim sonucunda mezhepsel ayrımcılık terk edildi. Bu zaman içinde yine de Krallıklar ve diktatörlükler kuruldu ise de, demokrasi ile birlikte kıta istikrara kavuştu.

Şimdi bazıları aynı yolu Ortadoğu'daki Müslümanların da izleyeceğini öngörüyor. Bunda Boko Haram ve El Kaide gibi örgütlerin şiddet felsefesinin sözde İslam kaynaklı olduğunu düşünmelerinin de etkisi var. Kuran'da kesin olarak yasaklanmasına rağmen, Şii ve Sünni kesime mensup pek çok radikal Müslüman, kendinden olmayanın katledilmesi şeklindeki sapkın düşünceyi, inancının bir gereği olarak kabul ediyor.

Bu kişiler gerçekte dinin emrettiği, nezaketli, merhametli, şefkatli, düşünceye saygılı ahlak yapısını yaşamamalarına rağmen, kendilerini "dindar" olarak adlandırıyorlar. Bu yanlış propagandanın sonucunda da milyonlarca insan İslam'ı yanlış tanıyor. İslam'ın, sözde hak ve özgürlükleri engelleyen, düşünceyi kontrol altına alan, hatta kan dökmeyi teşvik eden bir din olduğu yanılgısına kapılıyorlar. Oysa İslam, insanlara düşünme ve düşüncelerini ifade etme özgürlüğü tanıyan, insanların her türlü hakkını koruma altına alan, kan dökülmesine kesin olarak karşı çıkan, barışçıl bir dindir. Yüce Rabbimiz İslam ahlakında zor kullanma ve baskı yöntemlerinin olmadığını bir ayetinde şöyle bildirmektedir:

Dinde zorlama yoktur. Doğru yol, sapıklıktan, hak batıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, işte o, kopması mümkün olmayan en sağlam bir kulba yapışmıştır, bunun kopması yoktur. Allah her şeyi işitir, bilir. (Bakara Suresi, 256)

Kuran'da dinde baskı ve zorlama olmadığını açıkça gösteren başka ayetler de vardır: Ğaşiye Suresi 21-22, Kafirun Suresi 1-6. ayetler ile Kehf Suresi'nin, 29. ayeti bunlardan bazılarıdır.

İster Zeydi isterse Sünni olsun, Yemen'deki her Müslümanın hedefi Allah'ın emrettiği güzel ahlakı üzerinde taşımak, dini Allah'ın öğrettiği şekilde yaşamak ve tebliğ etmektir. Ve hiç kuşkusuz Allah'ın emrettiği ahlak yaşandığında, Yemen'de özlemle beklenen, huzur dolu demokratik ortam derhal oluşacaktır. Yemen, Arabistan, İran ve Türkiye de dahil olmak üzere, tüm Müslümanlar bir çatı altında, tam bir birlik oluşturduklarında bu muhteşem güç, şiddete başvurmaya eğilimli, kargaşa ve anarşi meraklısı kişiler için de her yönden çok caydırıcı olacaktır.

Çok önemli bir son hatırlatma: Yemen'e istikrar getirecek olan askeri operasyonlar değil, daha çok demokrasi ve Müslümanların kardeş olduğunu idrak eden daha güçlü bir inançtır.

OrtaDoğu ve Kuze Afrika Ülkelerinin Yemen ve Bölge ülkelerinin Askeri güçleri

a. Husi'lerin kontrolünde
b. Devletin kontrolünde
c. El Kaide'nin kontrolünde

d. Devletin ve El Kaide'nin kontrolünde
e. Devletin ve Husi'lerin kontrolünde
f. Devletin, Husi'lerin ve El Kaide'nin kontrolünde

1. Kuveyt 15 jet ile destek verd,
2. Pakistan Operasyona deniz ve hava desteği verdi
3. Ürdün 6 savaş uçağı ile destek verdi
4. Fas 6 savaş uçağı ile destek verdi
5. Bahreyn 15 savaş uçağı desteği verdi
6. Katar 10 savaş uçağı ile destek verdi

7. BAE 30 savaş uçağı ile destek verdi
8. Suudi Arabistan 100 savaş uçağı, 150.000 asker ve diğer deniz güçleri ile destek verdi
9. Mısır 4 savaş gemisi ve hava desteği (Operasyonun hava ve deniz bacaklarını oluşturdu)
10. Sudan 3 savaş uçağı ile destek verdi

"Kararlılık Fırtınası" Operasyonu

Suudi Arabistan 9 ülkeyle beraber Yemen'deki Husi ayaklanmasına karşı bir operasyon düzenledi. Operasyona Körfez ülkeleri de -Umman hariç- askeri destek sağladılar. Op- erasyona katılan ülkeler genellikle Sünni Müslümanlardan oluşuyor ve görevden alınan ancak güçlü Sünni desteği olan Yemen hükümetini kurtarmak için çalışıyorlar. Operasyon nedeniyle çok sayıda masum sivil ölüm tehlikesi altında yaşıyor.

Oysa askeri yöntemlerle Yemen'de barışı tesis etmek çok zor, çünkü Husi militanlar silahları bıraksa bile, Zeydi vatandaşlar Yemen'de yaşamaya devam edecek. Savaşın getirdiği yıkım yalnız Yemen'in Zeydi vatandaşlarını değil, Sünni vatandaşlarını da olumsuz etkilemiş olacak.

İster Zeydi isterse Sünni olsun, Yemen'deki her Müslümanın hedefi Allah'ın emrettiği güzel ahlakı üzerinde taşımak, dini Allah'ın öğrettiği şekilde yaşamak ve tebliğ etmek olmalıdır. Ve hiç kuşkusuz Allah'ın emrettiği ahlak yaşandığında, Yemen'de özlemle beklenen, huzur dolu demokratik ortam derhal oluşacaktır.

SUUDİ ARABİSTAN: Yemen'in hava sahası Suudi Kral Salman bin Abdulaziz'in hava saldırısı emri vermesiyle "sınırlı alan" haline geldi. Hava saldırısı birçok Husi liderin ortadan kaldırılması ile sonuçlandı.
Suudi Savunma Bakanı, Yemen'in önceki Başkanı Ali Abdullah Saleh'in oğlu Ahmed Ali Abdullah Saleh'i Aden'e doğru ilerleyecekleri konusunda uyardı. Husiler Yemen'i kontrollerinde tutmak için eski Başkan Saleh'in destekçileri ile güç birliği yaptılar.

ABD: Başkan Obama Husi'lere karşı yapılacak askeri operasyonda Körkez Koalisyonu Ülkelerine lojistik ve istihbarat desteği verilmesini onayladı. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Adel al-Jubeir Adeen'in güneyindeki bölgede güçlenen Husi militalarına karşı Krallığın hava operasyonlarını da içeren askeri operasyonu başlattığını bildirdi. "Jubeir Hadi'nin resmi yönetimini savunmak ve korumak için 10 koalisyon gücünün bu askeri harekatı desteklediğini" söyledi.

 

Dipnotlar

1- http://www.msf.org/article/yemen-msf-treats-34-wounded-after-airstrike-camp-displaced-people

2- http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2015/03/239836.htm

http://nationalyemen.com/2015/04/05/operation-decisive-storm-brings-not-stability-but-death-to-yemen/

http://dailymailnews.com/2015/04/13/operation-decisive-storm-brings-not-stability-but-death-to-yemen/

35 / total 45
Harun Yahya'nın Nasıl Bir Yemen? kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top