MP3 : İbn Hacer, Hz. Mehdi (as)'ın meziyetlerinin çok olacağını anlatıyor