Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2018> Daha Fazla

PKK’nın adam toplamasının kaynağı Darwinist materyalist propagandadır. Darwinist, materyalist eğitim durdurulursa PKK’nın sonu da gelmiş olur. Biz tüm imkanımızla Darwinizm’e karşı ilmi mücadele yapıyoruz ancak bir tek bizim gayretimizle olmaz. Okullardaki Darwinist eğitimin bitmesi şarttır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Haziran 2018> Daha Fazla

Allah ordumuzu müyesser kılsın. Allah aslanlarımızı kahpe kurşunlardan korusun. Melekler onlarla beraber, deccaliyetin 40 yılı doldu, deccaliyetin kökünü kurutsunlar inşaAllah. Türkiye’de ve Türkiye’nin sınırlarında cinayet işleyen, terörist hiçbir yapılanma istemiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2018> Daha Fazla

PKK nasıl ortaya çıkıyor bu konuyu nedense hiç konuşmuyorlar. Bir adam PKK’lı olarak doğmuyor, sonradan aldığı eğitimle ölmeye ve öldürmeye azmediyor, PKK’lı oluyor. Buna karşı, karşı eğitim verilirse PKK diye bir konu olmaz. Darwinist eğitime son verilirse PKK tamamen biter. Çözüm, bilimsel çözümdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Nisan 2018> Daha Fazla

Kürtler çok efendi, dindar, nezih insanlardır. PKK gibi dinsiz, Allah’sız, Stalinist bir örgütün tertemiz Kürtlere musallat olmasını asla kabul etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2018> Daha Fazla

Biz zulüm istemiyoruz. Biz Kürt canlarımızın saygı ve değer görerek, dinlerine namuslarına halel gelmeden, huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Komünist bir rejim altında ezilmelerine müsaade etmeyiz. Kürt annelerimizin, bacılarımızın komünist, dinsiz, Allah’sız bir rejim altında ezilmelerine müsaade etmeyiz. PKK sevilmediğini ve istenmediğini artık anlasın. Rahat bıraksın Kürtleri. Kürtler komünist diktanın baskısı altında değil, kendi tercihleriyle özgürce nasıl istiyorlarsa yaşasınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2018> Daha Fazla

PKK Kürt canlarımıza çok büyük zulüm yaptı. Belli ki dindar insanlar Kürtler. Böyle dindar insanları zorla komünist, dinsiz yapmaya çalışmak çok büyük bir zulümdür. Kürt canlarımızı PKK’nın zulmüne asla terk etmeyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mart 2018> Daha Fazla

PKK’nın ideolojisi Marksist Leninist ideolojidir ve bunun temelinde direnme, devrim olana kadar direnme vardır. Bu direnme komünistler için önemlidir. 40-50 yılı göze alır. Çatışma, direnme ve çelişki bu ideolojinin temeli olduğu için PKK ideolojisinden vazgeçmediği sürece, binlerce kez yenilse bile, çatışmadan, öldürmekten ve ölmekten vazgeçmez. Bu yüzden PKK’ya karşı asıl mücadele ideolojik mücadele olmalıdır. Bunun için de komünizmin felsefi dayanak noktası olan Darwinizm’in geçersizliğinin anlatılması şarttır. Fikri galibiyet sağlanmadıkça PKK tam anlamıyla bitirilemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mart 2018> Daha Fazla

PKK ile mücadele salt güvenlik tedbirleriyle olmaz. Asıl yapılması gereken anti Darwinist anti materyalist ilmi mücadeledir. Elbette güvenlik tedbirleri alınmalı ama 3 bin kişi öldürülse yerine 3 bin daha gelir. Asıl olarak zihniyeti fikren öldürelim, terörün zeminini tamamen kurutalım. Biz 10-20-30 yıl ilerisini düşünmek zorundayız. Dünyada züppeliğe ve ukalalığa doğru bir gidiş var. Avrupa’da dindarlık zayıflıyor. Tüm bunlara karşı alacağımız en köklü tedbir Darwinizmi ilmen bitirmek olur. Ya Allah BismiAllah deyip başlamak gerekir. 40 akademisyen, profesör bir araya getirilsin. Ulusal bir açıklama yapılsın. “Darwinizm bilim değildir, bilimsel delillerimiz şunlardır” diye bir bir sıralayalım. Tüm dünyaya etki eden müthiş bir açılım olur. Darwinist komünist çevreler mutlaka tepki göstereceklerdir, bu tepkilere hiç aldırış etmeden devam etmek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mart 2018> Daha Fazla

PKK yaptıkları saldırıları Darwinist dinlerinin bir gereği bir olarak görüyor. Güçlü olanın zayıfı yeneceğine, hayatın bir mücadeleden ibaret olduğuna, yaşamın tez ve anti-tezin çatışması olduğuna inanıyorlar. Bu inancı ortadan kaldırırsak bu çatışma da biter.
PKK’ya en büyük darbe, en büyük yürek acısı Darwinizmin yıkılması olur. Darwinist ve materyalist ideoloji yıkıldığında komünist eğilimli genç sayısı da sıfıra düşer ve PKK adam toplayamaz. Darwinist eğitim durdurulmazsa sivrisinekler kaynamaya devam eder ve sayıları da gittikçe artar. İlmi mücadele yoluyla, PKK ile mücadelede %99’luk netice alırız. Darwinizm ilmen yıkıldığında PKK inancını, dinini kaybeder. Çünkü onlar Darwinizmi bir din gibi görüyorlar. Teröristler bu sahte dinlerini kaybederlerse bütün güçleri de gider. Darwinizmin materyalizmin olmadığını savunarak kendi dinimizi sağlamlaştırıp, onların sahte dinlerini ilimle yok etmemiz lazım. O zaman kesin netice alırız. Onlar sahte bilimle, sahte anlatımlarla, sahte ikna yollarıyla netice alıyorlarsa, biz de gerçek bilim ve gerçek anlatımlarla netice alalım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mart 2018> Daha Fazla

Afrin’de geceli gündüzlü hoparlörden anti komünist anlatımlar yapılsın. Sokak sokak komünizmin geçersizliği, nasıl bir baskı ve korku rejimi olduğu anlatılsın. Dine, aileye, ahlaka karşı bir yapı olduğu anlatılsın. Türkiye’nin hedefinin sadece komünist PKK olduğunu, o vatanın orada yaşayan halka ait olduğunu fakat komünist istila istemediğimizi, vatanlarında mutlu ve huzurlu yaşamalarını istediğimizi, Türkiye’nin demokrat bir ülke olduğunu hoparlörden sürekli sokak sokak anlatalım. Sivil halkın bölgeden çıkış yapması için insani koridorlar da oluşturalım. Türkiye’nin oraya giriş amacı PKK’nın teslim olması. Silahlarını bırakıp teslim olurlarsa gelip Türk devletine teslim olsunlar. Ama elinde silah olana sivil muamelesi yapılması mümkün olmaz. Şu an PKK ile mücadele boyunca sivil halk bölgeden çıksın, PKK temizlendikten sonra halk yeniden evlerine döner. Biz sınırımızda terörist istemiyoruz. PKK, YPG, IŞİD, El Kaide hiçbir terör örgütünü istemiyoruz. Biz Kürtleri canımız gibi seviyoruz, birlikte çok güzel huzur, neşe, sevgi içinde yaşayacağız. Ama komünist ideolojiyi, komünist terörü istemiyoruz. Afrin’deki Kürtlerin, Arapların, Türklerin de kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını istiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2018> Daha Fazla

Türkiye çok modern olursa, Batı’nın Türkiye aleyhindeki tüm atakları geçersiz hale gelir. Türkiye ultra modern hayat tarzını savunduğunu vurgularsa, Amerika’nın PKK’yı desteklemesi diye bir konu da kalmaz. Türkiye elbette teröre karşı haklı mücadelesine devam edecektir. Ama felsefi yönden çözüm aranıyorsa Türkiye’nin modern olduğunu vurgulaması hayatidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah’ın oluncaya ilmen kadar mücadele edin diye bildiriyor (Enfal Suresi, 39). Homoseksüellik, Darwinizm, materyalizm, komünizm, PKK ve diğer terör örgütleri, her türlü sapıklık… Bunların hepsi fitnedir. Eğer bu fitnelerle ilimle, irfanla var gücümüzle mücadele edersek Allah onun bereketini getirir, İslam’ı hakim kılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2018> Daha Fazla

Darwinist eğitim çok büyük bir hatadır, bir faciadır. Darwinizm Allah’ın inkarıdır. PKK’nın felsefi zeminini Darwinist eğitim oluşturuyor. Bunun çok ısrarla vurgulanması ve bu tehlikenin farkına bir an önce varılması çok önemli. Velilerin hem Milli Eğitim’e hem de Talim Terbiye Kurulu’na Darwinizmin bir an önce müfredattan çıkartılması için başvurmaları gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2018> Daha Fazla

Terörü ve PKK’yı ortadan kaldırmak için en hayati konu Darwinist eğitimin derhal durdurulmasıdır. Ortaokul ve liseden itibaren Darwinist materyalist eğitim alan gençlere bunun yerine Allah’ın varlığı, birliği ve Darwinizmin bilimsel delillerle geçersizliği anlatılmalı. Gençler ortaokuldan itibaren atalarının maymun olduğu, ilk atalarının komünal toplumlarda yaşadığı şeklinde bilim karşıtı eğitim alıyor. Bu telkinle yetişen insanları “terör, anarşi tez anti-tez çatışması”dır diye ikna etmek PKK için kolay oluyor. Bu gençleri ilimle, ikna ve telkinle eğitmeliyiz. Onlardaki bu tahribatı ancak böyle yok edebiliriz. Deccaliyet Darwinizmi kullanıyor, bizim de buna karşı anti-Darwinist eğitime ihtiyacımız var. Darwinizme karşı Kuran mucizelerinin, iman hakikatlerinin kitaplarla dergilerle konferanslarla sürekli anlatılması gerekiyor. Türkiye’nin deccaliyete direnmesi ancak Kuran’la olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2018> Daha Fazla

Biz PKK’yı yani komünist, Stalinist bir yapılanmayı, cinayetleri ve Türkiye’yi parçalamayı isteyen bir yapıyı istemiyoruz, yoksa Türkiye ile dost, İslam’a, Kuran’a, mukaddesata saygılı Kürt kardeşlerimiz bizim canımız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2018> Daha Fazla

Bazılarının rahatsızlığı aslında dekolte değil. Asıl rahatsızlıkları İngiliz derin devletini ifşa ediyor olmamız. Darwinizm’in geçersizliğini anlatıyoruz rahatsız oluyorlar. Biz Darwinist materyalist ideolojilere karşı olduğumuz müddetçe, PKK’ya karşı olduğumuz müddetçe, homoseksüelliğe karşı olduğumuz müddetçe, İngiliz derin devletine karşı olduğumuz müddetçe, Ak Parti’yi savunmaya devam ettiğimiz müddetçe, MHP’ye destek olmaya devam ettiğimiz müddetçe mutlaka bizden rahatsız olacaklardır. Biz bu doğru tavrımızdan vazgeçmeyiz. İngiliz derin devletinin oyunlarını her seferinde kanunla hukukla, ilimle irfanla bozarız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2018> Daha Fazla

Bölgeden PKK’nın tamamen kazınması gerekir. Bölgede terörist bir yapının varlığını hiçbir ülke kabul etmez. Türk ordusu çok akılcı ve çok merhametlidir. Dünyanın en efendi, en merhametli, en şefkatli ordusudur. Ordumuz istese bu operasyon çok kısa sürede biter. Ama sivillere zarar gelmemesi için tek tek, seçerek, özenle ilerliyorlar. Kimse Türkiye’ye ve ordumuza farklı bir ithamda bulunamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2018> Daha Fazla

Türkiye şu anda hayati bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi desteklememek ihanet olur. Yanı başında PKK devleti kurulmasını kabul ediyorsan vatanın parçalanmasını da kabul ediyorsun demektir. Şu anda vatan ve milletin bir meşru müdafaası var, bunu desteklememek ihanet hükmünde olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2018> Daha Fazla

Türk ordusu komünist, Stalinist, dinsiz, ateist bir terör örgütüyle mücadele ediyor. Bu mücadelesinde de son derece haklı. Milletçe Ordumuz’un yanındayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2018> Daha Fazla

Fikirle gelen komünizm fikirle gider. Fikirle gelen Allah’sızlık fikirle gider ve fikirle iman yerleşir. Aksi durumda PKK ile mücadelede kesin netice elde etmek pek mümkün olmaz.
Darwinist eğitim kaldırılsa PKK sorunu o anda biter. Silahlı çatışmayla 40 yıldır uğraşılıyor. Bilimsel mücadele yapılmış olsa 6 ayda konu biter. Komünizmin temeli Allah inancının olmamasıdır. Kürt gençleri ise dindardır. Gençleri komünist teröre iten temel sebebi ortadan kaldırmak önemlidir. Pozitivist eğitim denilen Darwinist eğitim olduğunda gençlerde din iman çok zayıflıyor. PKK da o zaman gençleri terör için çok kolay ikna ediyor. “Bak bilime göre sen bir hayvandın, ilkel komünal toplum vardı, herkes eşitti, her şey ortaktı, doğanın kanunu buydu. İnanmıyorsan bak devletin okullarında bile bilim olarak bu anlatılıyor.” diyor. Öldürmeyi de bilimsel gibi gösteriyor, “yolda böceğe basıp öldürmüyor musun, bakteriye tendürdiyot basmıyor musun, insan da bir tür hayvan, öldürmen doğanın gereği” diye eğitim veriyor. Adam gençleri makarayla sarmış sen o makarayı sadece çözeceksin, bunun için de karşı eğitim vereceksin. Karşı eğitim vermeyip tam tersine komünist terörün kaynaklarına ulaşmasını sağlayan eğitim verirsen, gençleri Darwinist yetiştirirsen o zaman PKK’ya Allah korusun zemin hazırlamış olursun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2018> Daha Fazla

PKK’nın dini Darwinizm’dir. Ama bir çok çevre kendisi de Darwinist olduğu için PKK’nın bu batıl dininden bahsedemiyor. PKK’nın Marksist, Leninist, komünist olmasına sebep olan Darwinizm’dir. Darwinizm antik dönemlerden gelen putperest bir dindir. PKK da bu batıl dine sahiptir.
Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Topraklar Suriye’nin toprağı, Türk ordusu oraya huzur ve güvenlik sağlamak için gidiyor. PKK, IŞİD, El Kaide tüm terör örgütlerini bölgeden temizlemek için gidiyor. Toprak ilhakı olmadıktan sonra böyle bir hareket ibadettir. Türkiye’nin amacı sadece oradaki halkı rahat ettirmek. Türkiye şu an baş tabib konumunda, hastadan ur alınıyor. Suriye bizim kardeşimiz dostumuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2018> Daha Fazla

Bölgeden PKK’nın temizlenmesi Kürtler, Türkler, Araplar ve tüm halklar için bereket olacaktır. Bu harekat Kürtlere karşı değil, terör örgütü olan PKK’ya karşıdır. Kürtler bizim canımızdır. Onları kızıl komünist ateist dinsiz PKK’nın eline bırakmayacağız. Allah devletimize milletimize ordumuza zeval vermesin. Hakim etsin tahkim etsin. Muzaffer etsin. Bütün vatan hainlerini de hidayet vermiyorsa kahretsin, helak etsin.
Afrin şehidimizin şehadeti mübarek olsun. Allah onu ve ailesini ne güzel bir şerefle onurlandırmış. Ne mutlu ona ne mutlu ailesine. Şehadeti kutlu olsun. Bu büyük fütuhatın ilk şehidi. Allah diğer aslanlarımızı muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Biz her ülkenin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Terör örgütü olan PKK ile mücadele var. Tayyip Hocam’ın kararlılığını ve azmini takdir ediyoruz. Gönlü çok müsterih olsun, milletçe onun yanındayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2018> Daha Fazla

Türkiye’nin Suriye politikasının Suriye devletinin ve topraklarının bütünlüğünün korunmasından yana olması gerekir. Suriye’deki devletin tanınmasına ve bu devletle birlikte, Rusya, İran, Türkiye ittifak ederek ortak hareket etmeye ihtiyaç var yoksa PKK legal hale gelir. Suriye Hükümeti toplanacak, Devletin Başı yani Esad Meclisi toplayacak, “gelin bana yardım edin” diyecek. Rusya, İran ve Türkiye ortak yardım edecekler. O zaman PKK’nın Suriye’yi bölme planı tamamen ortadan kalkar. Suriye Devletinin talebiyle de bu gerçekleştiği için BM, ABD vs kimse itiraz edemez. Eğer Türkiye, Suriye Devleti’yle böyle bir ittifak içine girmezse bölgede –Allah korusun- Komünist PKK devleti kurulmasına istemeye istemeye yardımcı olmuş olur. Bu ihtimalin tamamen ortadan kalkması için Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması bu korunmanın sağlanması için de Suriye Devletiyle bağlantı kurulması şarttır. Bu konuda Rusya, Türkiye’ye aracı olabilir. İran, Türkiye, Rusya ve Suriye yönetimleri bir araya gelir ortak karar alır. Suriye devletiyle bu konuda iş birliği yapmak vicdani olarak da siyasi olarak da doğru karardır. Hükümetimiz bu konuda cesur olsun çekinmesin. Suriye’nin cinayet işlediği doğru, bir zulüm olduğu doğru, ancak bu görüşme yapılması için bir engel değil. ABD, Rusya, İngiltere, Suudi Arabistan, Irak vs her ülkenin işlediği cinayetler var. Bu mantıkla yaklaşırsa Türkiye kimse ile diyalog kuramaz. Akılcı davranıp -PKK’nın bölgeden tamamen kazınması için- Suriye, Rusya, İran ve Türkiye’nin işbirliği yapmasını desteklemek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2018> Daha Fazla

Türkiye öncelik olarak mutlaka Suriye Devletinin bütünlüğünü sağlamalı. Meşru legal devletin tam oluşturulması ve Suriye’nin bölünmesinin tam anlamıyla engellenmesi gerekir. Özgür Suriye Ordusu, Suriye ordusu ile iş birliği yapıp PKK ve tüm terör örgütleri bölgeden kazımalı. Türkiye, İran, Suriye ve Rusya ittifak ederek bölgenin daha fazla parçalanmasını mutlaka engellemeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ocak 2018> Daha Fazla

Amerikan halkına PKK’nın ideolojisini ve yapısını iyi anlatmak gerekir. Amerikan halkının büyük çoğunlığu PKK’nın komünist, dinsiz, ateist bir örgüt olduğunu bilmiyor. Halka ulaşıp bu gerçeği kapsamlı anlatmak önemlidir. Türkiye bir an önce Suriye, Rusya, İran ile ittifak edip PKK’ya karşı bu ülkelerle ortak hareket etmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2018> Daha Fazla

Sayın Çavuşoğlu’nun PKK ile çözüm süreci başlayacağına dair haberin doğru olmadığını açıklaması güzel. Ancak, PKK’ya karşı asıl yapılması gereken ideolojik mücadeledir. Adamların yanlış ama bir inançları, batıl bir dinleri var. Komünist materyalist Darwinist dinleri var. Bu dini fikren ortadan kaldırırsan PKK’yı da ortadan kaldırmış olursun. PKK, “Bizim anlattığımız sistem okullarda zaten öğretilen bilimsel gerçek” diyor. PKK’nın yüce ideolojisi komünizmdir, bölgede komünist devleti kurma amacındadır. “Bak biz bunu anlatıyoruz, okullarda da Adem ve Havva’dan gelmediği anlatılıyor. Devlet de bunu savunuyor” diyor. Bu durumu bir an önce ortadan kaldırmak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2017> Daha Fazla

Terörü bitirmenin yolu Darwinist eğitimi durdurmaktır. İnsanlara Allah’ın yaratmadığı, tesadüflerin ürünü olduğu anlatılınca materyalizm ve komünizm çığ gibi gelişiyor. Komünizmi kabul eden PKK’nın ideolojisini kabul etmiş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2017> Daha Fazla

Süleyman Soylu yiğit, delikanlıdır. PKK’yla mücadelede çok başarılı olduğu için, Sayın Süleyman Soylu’ya engel olmak istiyorlar. Millet olarak Sayın Süleyman Soylu’nun yanındayız, kendisini destekliyoruz. Yiğitliğine, kabadayılığına, dürüstlüğüne millet olarak kefiliz. Sayın Süleyman Soylu’nun saçının teline dokunan olursa, o eli ilimle, irfanla, kanunla, hukukla etkisiz hale getiririz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2017> Daha Fazla

Aklı zayıf, görgüsüz, basit bazı insanlarda Kürt deyince aklına PKK geliyor. Bu onların ahmaklığından ve cahilliğindendir. Kürt, Türk, Çerkez, Laz hepsi Türkiye’nin ana unsurlarıdır. Hepimiz birbirimize karışmış durumdayız. Hepimiz Hz. Adem’in evladıyız. Irk temelli yaklaşım Kuran’a uygun değildir. Kürt canlarımızı kendince küçük gören zihniyettekilerin ahlaksızlığını hiç kaale almaya gerek yok. İslam’da Kürtlerin ayrı bir yeri vardır. Büyük müceddidler, müçtehidlerin büyük kısmı Kürt’tür. Benim Üstadım Kürt’tür. Medreselerin kalesi Kürt canlarımızın olduğu topraklardır. Kürtler çok dindar ve efendi oldukları için Deccaliyet onları birinci derece olarak gördü ve hedef edindi. Dinsiz imansız PKK’yı onlara musallat etti. Ama Kürtler aslan gibi dimdik ayakta, dindar ve güçlüler maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2017> Daha Fazla

Suriye’de konuyu hiç uzatmadan bir an önce hükümet kurulsun, bu resmi hükümet olarak dünyaya tanıtılsın. PYD konusunda Türkiye tutumunda çok haklı. Tayyip Hocam’ın bu konudaki açıklamaları da doğru. PKK ve tüm terör grupları Suriye’den temizlensin ve mazlum Suriye halkı artık evine dönebilsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafıkların tek mücadelesi sadece çok faydalı gördükleri Müslümanlarladır. Münafık PKK’ya karşı, Darwinizme karşı, Rumiliğe karşı, dinsizliğe karşı tek kelime söylemez. Sadece Müslümanları hedef alır, Müslümanlar içinden de en faydalı gördüğü kişileri hedef edinir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafıkları Darwinizm, materyalizm, PKK, Türkiye’nin bölünmesi tehlikesi hiç ilgilendirmez. Varsa yoksa en etkin gördüğü Müslümanlarla uğraşırlar. Bu da Müslümanların şevkini arttırıyor. Allah Müslümanların şevki, gayreti, azimleri artsın diye böyle mahlukları yaratıyor. Müslümanın tarihinde nitelikli münafıklarla mücadele varsa o mümin için bu çok büyük bir şereftir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Barzani’nin şuurlu, idealist yetişmiş bir destekçi kitlesi yok. Bu yüzden ufak bir adımında PKK tarafından kolaylıkla ezilebilir. Barzani küçülmeyi değil büyümeyi esas alsın, bu da İslam aleminin birleşmesi, İslam Birliği’nin kurulmasıyla olur. Parçalanmak kolay yutulmak anlamına gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2017> Daha Fazla

Kimse PKK’lı doğmuyor, sonradan aldıkları eğitimle PKK’lı oluyorlar. Eğitimle PKK’lı olan, eğitimle PKK’lı olmaktan çıkar. En büyük hata anti PKK eğitim verilmemesidir. Bir insan yan gidiyorsa, doğru yolu gösterirsen o doğru yolda gitmeye başlar. Yolu göstermek önemlidir. Askeri tedbir tek başına faydalı olmaz. Teröre karşı çözüm anti Darwinist anti materyalist bilimsel, akılcı eğitimle olur. Tüm Türkiye ve Ortadoğu çapında anti Darwinist anti materyalist eğitim verilmesi gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2017> Daha Fazla

İnsanların bir kısmı sadece akşam yiyeceği yemeği, düğüne ne giyeceğini, takılan altının ne kadar olduğunu düşünüyor. Türkiye nasıl bir dönemden geçiyor, PKK terörü nelere sebep oluyor, Güneydoğu’da neler yaşanıyor hiç düşünmüyor. PKK militanları sistemlerini ölmek ve öldürmek üzerine kurmuşlar ve dünyaya dair bir plan yapmıyor, o yanlış inançları için kendilerini adıyorlar. Buna karşılık bizim milletimizin de doğru olan inancı için canını ortaya koyan, her türlü fedakarlığı göze alan, milli şuuru çok güçlü olmamız hayatidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Kürt demek nur demektir. PKK ayrı Kürt ayrıdır. Rusya, Astana görüşmelerine PKK’nın katılmasını istemekle çok çirkin bir teklifte bulunuyor. Terör örgütünün barış görüşmesinde yeri olmamalıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Kasım 2017> Daha Fazla

PKK’nın ideolojisiyle, komünizmle ilmi mücadele yapmak şart. Darwinist felsefe anlatılıyor, diyalektik felsefe anlatılıyor. Buna karşı eğitim de gerekiyor. Eğitimle PKK’lı olan biri, eğitimle PKK’lı olmaktan kurtulur. Asıl mesele bilimsel mücadeledir. PKK’lılar namazın, İslam’ın gereksizliğini, Allah’ın -haşa- olmadığını anlatıyorlar. Biz karşı eğitim verirsek, bu insanları PKK’nın elinden kurtarırız. Devlet büyüklerimiz bunu söylemekten kaçınmasınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

Rusya, PYD’yi Astana toplantısına çağırırsa bu çok çirkin bir durum olur. Terörist bir grubun barış toplantısına davet edilmesi hem Türkiye’ye karşı hem de diğer ülkelere karşı çirkin bir teklif olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2017> Daha Fazla

Barzani’yi bir tuzağın içine çekildiğine dair defalarca uyardık. Her yönüyle konuyu açıkladık, ama yanlış kararda ısrar etti. Türk Hükümeti’nin politikası doğru. Suriye, Irak, Türkiye, İran birleşsin bölgeden PKK tamamen silinsin. Bölgedeki tüm halklar çok rahat ederler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2017> Daha Fazla

İran ve Türkiye’nin birleşmesi bölgenin huzuru ve güvenliği için hayatidir. PKK’ya karşı mücadelede de bu ittifak önemlidir. Bu iki büyük ülkenin ittifak etmesiyle, PKK çok kısa sürede etkisiz hale getirilebilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ekim 2017> Daha Fazla

PKK ile PYD aynıdır. İkisinin de ideolojisi aynı. İkisi de Marksist Leninist Stalinist ve ikisi de şiddeti ve terörü yöntem olarak belirlemiştir. PKK ayrı PYD ayrı diye bir şey yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2017> Daha Fazla

Bölgede komünist dinsiz bir Kürt devleti kurmak istedikleri açık görülüyor. Biz bunu yıllardır anlatıyoruz, asıl amaç bu diye. Adamların istediği Müslüman ülkelerin arasına komünist bir devlet inşa etmek, Kürtleri savunmak değil. Ama şu çok önemli buna karşı ideolojik eğitim olması şarttır. İdeolojik eğitimin esas olduğunu şu olayda da görüyoruz: Kerkük’te Peşmerge’nin ideolojik bir eğitimi olmadığı için Irak Ordusu gelince geri çekildi. PKK da oraya geldi, adamlar bir avuç ve sayıca az olmalarına rağmen kaçmıyorlar. Neden? Çünkü ideolojik eğitim almışlar. Yanlış da olsa bir inanç kazanmışlar. Buna karşı yapılacak asıl şey karşı ideolojik eğitim vererek inancı güçlü bir nesil yetişmesidir. Silahlı mücadeleyle mesele hallolmaz. Ama karşı ideolojik çalışma yapılsa inançlı, azimli, şuurlu bir nesil yetiştirilirse başarı kesin olur. Ama bu eğitim mutlaka Kuran’a dayalı modern, aydın, sanatı ve bilimi ön plana çıkaran Kuran Müslümanlığı anlatılarak olmalıdır. Eğer gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı anlatılırsa başarısızlık kesin olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

İslam’a hizmet açık, aleni delille olur. Darwinizm’in geçersizliğini anlatırsın, kitaplar yayınlarsın, konferanslar düzenlersin, internet siteleri yaparsın, Kuran mucizelerini anlatırsın, PKK’ya karşı ilmi mücadele verirsin, o zaman senin bu açık hizmetin görülür. Münafıkların İslam’a hiçbir hizmetleri olmadığı gibi, tek yaptıkları izbe köşelerde pislik içinde yaşamak, boş konuşmalar yapmaktır.
Darwinist materyalist eğitime son verilmesi gerekiyor. Darwinizm PKK’nın temel inancı. PKK, gençleri komünist ideolojiye çekerken önce Darwinizmi, materyalizmi anlatıyor. Sizi Allah yaratmadı, atalarınız komün yaşayan varlıklardı, biz de bu döneme döneceğiz diyerek gençleri eğitiyor. Buna verilecek cevap karşı eğitimdir. Bir adam durup dururken PKK’lı olmuyor. PKK ilmi eğitim veriyor, fikren ikna ediyor. Buna karşı bilimsel çalışma, karşı eğitim yapılmazsa terörün bitmesi söz konusu olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Kerkük’ü PKK’ya teslim etmeye hiç yeltenmesinler. Allah’sız Kitapsızlara Müslümanları teslim etmek çok büyük bir zulümdür. Müslümanları şehit etmeye yönelik bir harekete kanunla hukukla müsaade edilmez. Peşmerge’nin hedefi de sadece PKK olmalıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2017> Daha Fazla

Barzani'nin çok fazla muhalifi var. Özellikle de PKK Barzani'yi bir suikastle çok rahat devirebilir, o zaman bölgede ciddi çatışma çıkar. Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerin olaylar bu aşamaya gelmeden duruma müdahale etmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2017> Daha Fazla

Nitelikli münafıkları takip edip İngiliz derin devletinin oyunlarını, PKK'nın ve Rumiliğin gerçek yüzünü deşifre ettik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin Kuzey Irak konusundaki yorumları Kürt kardeşlerimizi dinsiz, komünist, kızıl PKK fitnesinden korumak amaçlıdır. İngiliz derin devleti PKK'yı öne sürerek bölgede geniş bir Müslüman katliamı planlıyor. Türkiye de bunu engellemek istiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2017> Daha Fazla

Barzani'nin referandum yapması için uluslararası bir karar alındığı, bunların başını da İngiliz derin devletinin çektiği anlaşılıyor. Irak kabul ediyorsa Müslüman dindar Barzani'nin devlet kurması kimseyi rahatsız etmez, ancak amaç başka. PKK devleti kurulmak isteniyor ve Barzani referandumdan bir süre sonra devrilecek ardından bölge PKK'ya teslim edilecek diye plan yapılmış. Bu plana Türkiye seyirci kalmaz.
PKK, İngiliz derin devletinin yönlendirdiği örgütlerden biridir. Terörün ortadan kalkması İngiliz derin devletinin yıkılmasıyla mümkün olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2017> Daha Fazla

Kuzey Irak'ı PKK denetimine teslim etmeye yönelik bir plan olduğu görülüyor. Kürtleri komünist dinsiz PKK'ya teslim etmek vicdansızlık olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2017> Daha Fazla

PKK İngiliz derin devletinin ileri karakoludur, gönüllü askeridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2017> Daha Fazla

PKK'ya ve teröre vurulacak en büyük darbe Darwinizm'in geçersizliğinin ortaya konulması, Yaratılış'ın delillerinin anlatılmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Haziran 2017> Daha Fazla

Komünist terörist örgütlere ve PKK'ya karşı yapılacak en önemli atak Darwinizmi fikren yerle bir etmektir. Bu, terörün beynini dağıtmak olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2017> Daha Fazla

Darwinist materyalist düşünce ilmen çökertilirse PKK'nın beyni dağıtılmış olur. PKK Darwinizm üzerine kurulu Stalinist bir harekettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2017> Daha Fazla

PKK'nın barış veya çözümden anladığı Türkiye'yi baştan başa bölen Ortadoğu ile arasında set olacak komünist devlet kurmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

PKK'nın hedefinin sadece Güneydoğu olduğunu zannediyorlar, oysa komünist ideoloji tüm bölgeyi yutmayı amaçlayan bir harekettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Haziran 2017> Daha Fazla

Barzani yönetiminin tek başına PKK ile mücadele edip baş edebilmesi mümkün olmaz. Barzani mutlaka komşu ülkelerin desteğini almalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2017> Daha Fazla

Daha önce denendiği gibi bir açılım veya çözüm süreci bir daha asla olmayacaktır. Adamların açılımdan kast ettikleri Güneydoğu'yu PKK'ya vermek, başına Öcalan'ı geçirmek, komünist devlet kurmaktır. Bunu akıllarından bile geçirmesinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Ortadoğu'da kendince Müslümanları ezmek için YPG/PKK'yı kullanmak istiyor. Kullandıktan sonra onları da ezecektir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2017> Daha Fazla

PKK'ya karşı en etkili mücadele dinini yok etmektir. PKK'nın dini materyalizm, Darwinizm'dir. Darwinizmi ortadan kaldırmak en güçlü darbe olur.
Türkiye'nin PKK'ya karşı yapacağı en etkili çalışma Darwinist materyalist sistemi çökertecek bir eğitim sistemidir. Bunun darbesi büyük olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti PKK'yı İslam celladı olarak görüyor ve katil olarak kullanmak istiyor. Yakında Barzani'ye karşı da saldırabilirler. Barzani PKK'yı hafife almamalı. Hem kültürel olarak gençleri PKK'ya karşı iyi bilinçlendirmeli hem de çok güçlü askeri tedbir alınmalı.
Batı kendince bölgede bağnazlığa karşı, kadın haklarını savunan, modern yapının PKK olduğu kanaatinde ve bu yüzden PKK'yı destekliyor. Bu kanaat doğru olmadığı halde PKK Batı için Müslümanlara karşı etkili bir silah. Türkiye kadın haklarının, kalitenin, sanatın merkezi olursa adamların PKK'yı desteklemek için ellerindeki bu bahane ortadan kaldırılmış olur.
PKK ile yapılacak en etkili mücadele dinlerini, inançlarını ortadan kaldırmaktır. PKK’nın dini Darwinizm'dir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Türkiye aydın, kaliteli, ultramodern bir yapı oluşturursa Batı'nın PKK'ya desteği tamamen ortadan kalkar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2017> Daha Fazla

PKK/YPG'ye karşı en güzel en etkili mücadele beynini ilimle vurmak yani anti Darwinist anti materyalist eğitim yapmaktır. Terörün bitmesi için terörist yetişmesinin engellenmesi gerekir. Bataklığı kurutmak esas olandır. Terörist Darwinist, materyalist eğitimle yetişiyor. Eğer bu bataklığı kurutursak meseleyi temelden çözmüş oluruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2017> Daha Fazla

Amerika ve Rusya'nın PKK'yı desteklemesine karşı en etkili cevap PKK'nın beyninin yani Darwinizm'in ortadan kaldırılması olacaktır.
PKK'nın beyninin dağıtılması Darwinizmin çökertilmesiyle olur. Darwinizmin çökertilmesi dünyadaki tüm ateist sisteme ilmi tokat olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kimse Türkiye'ye YPG/PKK ile ittifak etme aklı vermesin. Bu, İngiliz derin devletinin aklıdır. Türkiye böyle bir oyuna gelmez.
PKK'nın Türkiye'nin güneyinde komünist devlet kurup İslam alemiyle bağımızı kesmek istediğini yıllardır anlatıp gerekli uyarıları yapıyoruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Türkiye ultramodern olsa, kaliteye, sanata, kadın haklarına en üst değeri verse Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı ve PKK desteği sona erer.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2017> Daha Fazla

Türkiye ultramodern olursa, kadınlara özgürlük sağlanırsa, sanata, bilime gereken önemi verirse PKK'ya olan destek de tamamen ortadan kalkar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2017> Daha Fazla

PKK'nın felsefesi Marksist Leninist düşüncedir. Darwinizm olmadan Marksizm Leninizm olmaz. Terörün temelindeki felsefe Darwinizmdir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Nisan 2017> Daha Fazla

Komünizm iman zaafiyetinden kaynaklanıyor. Dağa çıkmayı engellemenin kesin yolu komünizmin dayanak noktası olan Darwinizmin kaldırılmasıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2017> Daha Fazla

PKK'yı etkisiz hale getirmenin yolu silah, bomba değil kültürel mücadeledir. Terör ve şiddetin zemini Darwinist eğitimdir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2017> Daha Fazla

PKK ile süreç diye bir şey olmaz. Çözüm süreci diye başlanan olayın nasıl neticelendiği bir kere tecrübe edildi, aynı hataya bir daha düşülmez. PKK'nın çözümden beklediği şey Öcalan'ın serbest bırakılıp komünist bir devletin başına geçirilmesi. Bunu tamamen unutsunlar.
Barzani ve Barzani Peşmergeleri ile Stalinist, dinsiz PKK bir değildir. Barzani dindar muttaki bir insandır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Nisan 2017> Daha Fazla

PKK'nın silah bırakacağını düşünmek gerçekçi değil. Yapılması gereken akılcı, ilmi, fikri mücadeledir. PKK’yı ilimle yenilgiye uğratmaktır.
PKK'nın silah bırakması, silah gömmesi diye bir şey olmaz. PKK'nın hedefi açık, İslam alemiyle aramıza komünist set kurmak. PKK Türkiye'nin isteğiyle değil İngiliz derin devletinin isteğiyle hareket ediyor ve bölgede komünist set oluşturmak için kullanılıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mart 2017> Daha Fazla

Bizim için önemli olan İttihad-ı İslam. Barzani İttihad-ı İslam'ı savunan bir insan. PKK ise İttihad-ı İslam'a kendince engel olacağını sanıyor.
Biz sınırımızda İngiliz derin devletine uşaklık yapan, İslam Birliği’ne set olacak bir komünist devlet istemiyoruz. Kürtler bizim canımız. Barzani'nin Irak ve Suriye'de uluslararası kanunlara uygunsa modern, aydın bir devlet kurması milletimizi rahatsız etmez. Bölge devletleri anlaşır, Birleşmiş Milletler kabul eder, uluslararası kanunlara da uygun olursa Barzani ve Kürtlerin Suriye ve Irak'ta devleti olması güzel olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2017> Daha Fazla

PKK'nın Marksist Leninist dinsiz ideolojisinin Kürtler tarafından asla kabullenilmeyeceğini yıllardır anlatıyoruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2017> Daha Fazla

Kürt ayrı PKK ayrı. Kürtler bizim can kardeşimiz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2017> Daha Fazla

Türkiye sınırında Allah'sız, dinsiz, komünist bir yapılanma istemiyoruz. Dindar, muttaki Kürt kardeşlerimizle ise iftihar ediyoruz.
Komünist Stalinist bir örgüt olan PYD'yi desteklemek Amerika'ya yakışmayan bir siyaset. Amerika'nın bu tutumdan vazgeçmesi gerekir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2017> Daha Fazla

Dindar Amerika'nın müttefiği komünist YPG/PKK olamaz. Türkiye de sınırında bir komünist devlete müsaade etmeyecektir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2017> Daha Fazla

PKK'nın felsefesine ilmi cevap vermeden sadece şikayet eden konuşmalar yapmak olmaz. Darwinist materyalist felsefe kalktığında terör biter.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2017> Daha Fazla

Batı'nın YPG/PKK'yı desteklemesinin sebeplerinden biri de bölgede bağnazlığa karşı denge unsuru olacak modern bir yapı olduğunu sanmaları. Türkiye eğer çok modern olur, kadın haklarını, sanatı, bilimi güçlendirirse bu iddiayı öne sürenlerin tüm kozları ellerinden alınmış olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2017> Daha Fazla

PKK/YPG'ye verilen zırhlı araçlar muhtemelen Obama döneminin uygulamalarının devamıdır. Bundan sonra bu anormallikler yaşanmayacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2017> Daha Fazla

Trump'ın Suriye'de siyaseti Suriye'nin bütünlüğünü korumak üzerine olmalı. Trump'a komünist Marksist terör örgütünü desteklemek yakışmaz. Yeni Amerikan yönetimi Obama devrinde başlayan komünist terör örgütü PKK'yı desteklerse Amerikan rüyası değil Amerikan kabusu oluşur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2017> Daha Fazla

Darwinizm PKK ve tüm komünist örgütlerin ideolojisi, İngiliz derin devletinin dini ve tarihin en berbat hurafesidir. Biz Darwinizm'in anlatılması yasaklansın demiyoruz, cevabı verilsin diyoruz. Her şeyi tesadüf varetti diyen Darwinizm bilim dışı bir hurafe ve putperest inançtır. Bu ilkel putperest inanç cevabıyla birlikte anlatılsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2017> Daha Fazla

Şu anda Darwinistler dahil Türkiye'de kimsenin Darwinizm'e aslında inanmıyor olması Allah'ın bize nasip ettiği bir başarıdır. İngiliz derin devletini, felsefesi olan Rumiliği deşifre etmeyi de Allah bize nasip etti. Modern İslam anlayışını ilk defa dünyaya gösterttik. Bizim dışımızda böyle bir model yok. Kuran’ın yeterliliğini çok kapsamlı anlattık. İlk defa bağnazlığı akılcı, şefkatli bir üslupla yerle bir ettik. PKK’ya birçok kişi neredeyse teslim olmuştu. PKK’nın bütün oyunlarını ortaya serdik. PKK tehlikesine karşı hükümet akıl almaz bir atağa geçti. Rumiliğin İslam'dan uzak bir felsefe olduğunu açık bilgilerle ortaya koyduk, aydınlarımız durumun vahimliğini gördüler. Mehdiyet unutulup gidecekti Mehdiyeti en akılcı, en bilimsel, en doğru şekliyle 1300 seneden sonra en kapsamlı anlatan biziz. Münafıkların günümüzdeki halini kimse bilmiyordu Kimse bunların farkına varmıyordu. Münafıklığın ne demek olduğunu biz anlattık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti dünya çapında desteklemeden hiçbir terör örgütü kurulamaz, yaşayamaz. IŞİD'i kuran da İngiliz derin devletidir. İngiliz derin devleti bugün PKK'ya çekilin dese PKK hemen çekilir. Hiçbir eylemi kalmaz. Derin devlet desteğiyle eylem yapıyorlar.
PKK, IŞİD gibi bütün terör örgütlerinin hepsini dünya çapında destekleyen İngiliz derin devletidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin DAEŞ ve PKK ile başının belaya girmesi İngiliz derin devletinin ve odaklarının 150 yıllık planıdır ve bu plan daha sürecek. İngiliz derin devleti Osmanlı'ya Abdülhamit döneminde girmiş ve kendine muazzam bir alan sağlamış, bu alandan çıkmayı da hiç istemiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2017> Daha Fazla

IŞİD, PKK, El Kaide, bazı Şii milisler, Boko Haram hepsi İngiliz derin devleti tarafından yönlendirilen terör örgütleridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2016> Daha Fazla

PKK, IŞİD, El Kaide, Boko Haram tüm terörist gruplar İngiliz derin devletinin çatısı altındalar. Bu yapıyla mücadele İslam Birliğiyle olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2016> Daha Fazla

Amerika YPG/PYD'ye kameraların gözü önünde silah ve mühimmat veriyor, aksini iddia etmeleri gerçekçi değil.
PKK, YPG, IŞİD, El Nusra, El Kaide, Boko Haram ve diğer tüm örgütler İngiliz derin devletinin yönlendirmesiyle hareket ediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

Büyük bir istihbarat örgütünün desteklemediği hiçbir terör örgütü varlığını devam ettiremez. PKK ve IŞİD İngiliz derin devleti desteğiyle var.
Kürtler dürüst, mert, sözünün eri, her yönden güvenilir insanlardır. PKK ise kahpe ve alçaktır. PKK ya aklını başına alacak ya da bölgeden gidecek.
İngiliz derin devletinin yönlendirmesiyle Amerika tarafından PYD/YPG/PKK'ya MANPADS verilmesi doğrudan Türkiye'ye yönelik bir harekettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Aralık 2016> Daha Fazla

PKK, IŞİD, El Kaide tüm terör örgütlerinin beyni İngiliz derin devletidir. Bütün örgütler bu yapının yönlendirmesiyle hareket ederler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin bir ordusu var. PKK, YPG, IŞİD, bazı Şii milisler hepsi bu ordunun birer bölüğü konumunda, hepsi etkisizleştirilmeli. Bölgedeki tüm terör örgütleri tek bir beyinden ortak hareket ediyor. Bunlara karşı mücadele de tek noktadan, Müslümanların birliğiyle olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2016> Daha Fazla

PKK kahpe, pislik, kalleştir. Kürtler ise onurludur, asildir, dindardır. Kürtler ile PKK'yı bir tutmaya çalışanlar çok büyük yanlış yaparlar. Kürtler, Aleviler, Bektaşiler bu vatanın süsüdür, güzelliğidir. Bizim canımızdırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Aralık 2016> Daha Fazla

PKK’nın silahı bırakıp yurt dışına çıkması diye birşey olmaz. Adamlar ideolojisi için on binlerce insanı katletmiş, ölmeye öldürmeye azmetmişler. Adamları caydıracak hukuki tedbirlerin yanı sıra mutlaka şiddeti savunan ideolojisini fikren ortadan kaldırmak gerekir yoksa vazgeçmezler.
PKK'ya karşı da IŞİD'e karşı da mutlaka ilmi mücadele yapılması gerekir. İlmi mücadele terörün zeminini tamamen ortadan kaldırır.
PKK, IŞİD, El Kaide hepsi dehşet, şiddet uyguluyor. Bu dehşetin ve şiddetin kaynaklarının ortadan kaldırılması gerekir, biz bunu söylüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2016> Daha Fazla

Türkiye'nin sınırında sürekli terörist üreten komünist, Stalinist yapılanma var. Bu yapının asıl fikrinin ortadan kaldırılması lazım. YPG/PKK'nın fikri zemini ortadan kaldırılmadığı müddetçe terör son bulmaz. PKK/YPG ve diğer terör örgütleri için adam bulmak sıkıntısı olmuyor. Adamların inancının ortadan kaldırılması gerekiyor ki sistem bitsin.
İngiliz derin devletinin PKK'yı kurup yönlendirdiğini Öcalan da detaylı olarak anlatıyor. Marx da İngiltere'de ideolojisini geliştirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Aralık 2016> Daha Fazla

Canavarın yetmiş dişi var ama canavar bir tane. PKK, IŞİD, FETÖ bu canavarın dişleri, canavar ise İngiliz derin devletidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Aralık 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti 70 ayrı renkte ortaya çıkıyor. IŞİD, PKK, Gülen Örgütü, hepsi İngiliz derin devletinin organizasyonudur.
PKK'ya ve İngiliz derin devletine en büyük darbe ideolojisini yani batıl dini olan Darwinizm'i ortadan kaldırmakla olur.
Tüm terör örgütleri İngiliz derin devletinin talimatıyla hareket ediyor. PKK, El Kaide hepsi gelen talimatla eylem yapıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2016> Daha Fazla

PKK ile Kürt ayrımını çok iyi vurguladık. PKK’nın kahpe olduğunu, Kürtlerin ise asil, onurlu, güzel insanlar olduğunu anlattık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2016> Daha Fazla

Bazıları ne Darwinizme, PKK'ya karşı mücadele veriyorlar ne İslam Birliği’ni, Kuran'ın hakikatlerini anlatıyorlar, sadece Müslümanlara saldırıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Kasım 2016> Daha Fazla

Chatham House PKK'yı terörist olarak görmüyor, tam tersine destekliyor. Siyasetçilerin Chatham House'le içiçe olması çok yanlış olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2016> Daha Fazla

PKK'yı kuran İngiliz derin devletidir. Öcalan'ın kendisi de bu gerçeği ifade etmektedir.
PKK'nın 40 yıl ömrü vardı ve bu artık bitti. Önümüzdeki yıl bu gerçeği daha iyi görecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin PKK'yı kullanmaktaki sebebi de PKK'nın kahpe, alçak ve istedikleri gibi yönlendirilebilir olduğunu bilmeleridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2016> Daha Fazla

PKK'nın doğuş sebebi Darwinist felsefedir, hükümet bu felsefeye karşı ideolojik mücadeleye girerse kazanır ve kayıplar da böylece durur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti anlaşılmadan ne Ortadoğu ne PKK anlaşılır. Olayların arkasındaki güç Amerika değil İngiliz derin devletidir.
PYD/YPG ile PKK'nın aynı olduğunu aylarca anlattık, gerekli uyarıları yaptık. Bazı çevreler YPG terör örgütü değilmiş gibi davranıyordu.
Kürtler bizim canımızdır. Kürt kardeşlerimizle dağlarda halay çekeceğiz oğlak çevireceğiz inşaAllah. PKK baskısından onları kurtaracağız.
PKK'yı kuran da yönlendiren de İngiliz derin devletidir. Öcalan kendisi de bunu itiraf etmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Kasım 2016> Daha Fazla

PKK ideolojisinin sözde bilimsel olduğunu, aile, din, ahlak olmadığı düzene dönmek için verdikleri mücadelenin bilimsel olduğunu iddia ediyor. Darwinizm de bunu anlatıyor. Okul kitaplarında anlatılan Darwinist tarihle PKK'nın anlattığının farkı yok. Tek yanlı Darwinist eğitim bitmeli. Bu yüzden Devletin mutlaka Darwinizm, komünizm ve materyalizme karşı bilimsel bir hesaplaşma içinde olması gerekiyor .

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2016> Daha Fazla

Komünizmle, Stalinizmle ideolojik, felsefi hesaplaşma yapılmadıktan sonra PKK terörü varlığını devam ettirir, hatta gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2016> Daha Fazla

Stalinist PKK’ya Güneydoğu'yu vermeyiz. Tek karış toprak için 83 milyonun tamamını şehit etmeleri lazım. Yeltenemeyecekleri işe kalkmasınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2016> Daha Fazla

PKK İngiliz derin devletinin bir nevi paralı askeridir. Paralel yapı da kullandıkları yapıdır. Bataklığın merkezi İngiliz derin devletidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2016> Daha Fazla

PKK'ya özerklik verilmesi Chatham House toplantılarında planlanan İngiliz derin devleti siyasetidir. Bunu milletçe asla kabul etmeyiz.
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi PKK'nın alan hakimiyeti kazanmasına sebep oldu. Aynı hataya bir daha düşülmemesi gerekir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi Öcalan'ın istediği bir şey. Bunun amacı ismi konulmamış bir ayrı hükümet oluşturulması, federasyon olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2016> Daha Fazla

Bazı İslam alimleri PKK tehlikesini, Darwinizmi, materyalizmi bırakmışlar, ısrarla "Mehdi ve İsa gelmeyecek" diyorlar. Bu telaş niye? Bu kişilere göre Mehdi gelmeyecek ise her gün bunun tartışmasını niye yapıyorlar? Mehdi gelmeyecekse bu kişilerin çok rahat olması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2016> Daha Fazla

Türkiye'yi bir şekilde büyük bir savaşın içine sokmak daha sonra da sınırdan Türkiye'nin içine girmeyi planlıyorlar. Oyunu iyi görmek gerek. Türkiye için sınır güvenliği açısından tek tehlike PKK'dır. Türkiye'yi bölmek isteyen PKK'dır. Türkiye'nin ana hedeften şaşmaması önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2016> Daha Fazla

Eğer milletimizi uyarmasaydık Öcalan'ı kurtarıcı gibi gösterecekler, Türkiye'yi bölmeye kalkışacaklardı. Hepsini fikren engelledik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2016> Daha Fazla

Siyasilerin PKK'nın Marksist Leninist olduğunu vurgulaması güzel, ancak halk Marksizmin ne olduğunu, kökeninin Darwinizm olduğunu bilmez. Darwinizmin taa Abdülhamit döneminde İngiliz derin devleti tarafından eğitim sistemine yerleştirildiğini de bilmez. Cevabını da bilmez. Darwinizme cevap verilmediği, Darwinist materyalist eğitim devam ettiği müddetçe PKK kendini fikren üstün görür. Bu yüzden Darwinizmin cevabı verilmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2016> Daha Fazla

Suriye'de İngiliz derin devletinin oyunuyla komünist bir PKK devleti kurulmak isteniyor. Türkiye'nin önceliği bu tehlike olmalıdır.
İngiliz derin devletinin amacı Suriye'yi parçalamak, PKK'ya alan açmak, komünist devlet kurdurmaktır. Türkiye bu oyuna alet olmamalı. PKK'nın elinde binlerce tanksavar var, bunları Suriye'de Türk tanklarına karşı kullanıyorlar.
Derin Amerika Suriye'de PKK'ya alan açmak istiyor, kendince Türkiye'yi de bu konuda kullanmayı planlıyor. Çok dikkatli olmak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2016> Daha Fazla

PKK'ya ailenize, annenizin sıcak çorbasına dönün diyenler PKK'nın nasıl bir ideolojisi olduğunu ve verdiği felsefi eğitimi anlamıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2016> Daha Fazla

Rakka Türkiye ile bağlantısı olmayan bir yer. İngiliz derin devleti Türk ordusunu savaşın içine sokup bir yandan kayıplar verdirtmek bir yandan da PKK’ya daha geniş alan açmak istiyor. Kendileri yerine savaşa girecek güç arıyorlar. Türkiye'ye Müslüman kanı döktürtmek istiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2016> Daha Fazla

Yıllardır terörün bitirilememiş olması terörün fikrine karşı eğitim verilmemesi sebebiyledir. PKK komünist eğitimle ortaya çıkan bir fitnedir. Felsefi olarak galip gelemediğin bir örgüte karşı silahla galip gelemezsin. Galip gelmenin tek şartı fikri, ilmi mücadeledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2016> Daha Fazla

Terörle gerçek anlamda mücadele edilmek isteniyorsa Darwinizme karşı fikri mücadele vermek için de şu kadar bütçe ayıracağız diye de plan olmalı. Sadece yol, baraj, köprü inşa etmekle, ekonomik yatırımla terör bitmez. Bundan 20-30 yıl sonrasını da düşünmeli. Felsefi, imani eğitimle terör konusunu temelden çözecekken bunu ısrarla yapmamak anlaşılır gibi değil. Darwinist eğitim devam ettiği müddetçe terör örgütüne yeni elemanlar yetişmiş oluyor. Her gün şehit haberi olmasının sebebi terörü ilmi, bilimsel yönden yerle bir etmemektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2016> Daha Fazla

PKK yaptığı eylemlerle kendince “güçlüyüz, bize güvenin, arkası gelecek” imajı vermeye çalışıyor. Buna karşı hep birlikte mücadele edilmeli. PKK’ya karşı hep birlikte mücadele edilmesi, bütün vatandaşların görevlendirilmesi lazım, sadece polis ve askerle bunu çözmek mümkün değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ağustos 2016> Daha Fazla

PKK İngiliz derin devletinin Türkiye'yi yıkmayı amaçlamış ileri karakoludur. Biz bu karakolun ilimle irfanla yıkılması gerektiğini savunuyoruz.
Suriyeli Kürtler YPG/PKK'nın baskısından, hainliğinden kaçıp Türkiye'ye geldiler. Türkiye'nın Kürtlere tavrı koruyucu ve şefkatlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2016> Daha Fazla

Uluslararası kanunlara uygunsa bölge ülkeleri de kabul ediyorsa Türkiye ile dost, dindar bir Kürt devleti kurulmasından rahatsız olmayız. Bizim bölgede istemediğimiz Stalinist, Marksist, komünist bir PKK devleti kurulmasıdır. Buna milletçe müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2016> Daha Fazla

Kürt düşmanlığını asla kabul etmeyiz. Kürtler bu vatanın asil mübarek evlatlarıdır. Bizim karşıtlığımız PKK'nın alçaklığınadır.
Amerika PKK/YPG'yi destekleyerek çok büyük bir hata yapıyor, kendilerine de bela olacak bir yapıya destek veriyorlar.
Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkesler hepsi birleşecek, İslam Birliği oluşacak. Kürt kardeşlerimiz bizzat kendi elleriyle PKK'yı kaldıracaklar. Kürt kardeşlerimiz diledikleri yerde özgürce yaşayacaklar. Kızıl komünistlerin onları ezmelerine müsaade etmeyeceğiz.
PKK yenilmeye mahkum. Kaderin içerisindeki yerlerini bilmiyorlar. Kaderlerinde mağlubiyet var, yakında kendileri de görecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2016> Daha Fazla

PKK'nın çözümden anladığı Güneydoğu'da komünist devlet kurulması, Öcalan'ın affedilip katillerin serbest bırakılmasıdır. Bunu asla kabul etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2016> Daha Fazla

Türkiye için asıl tehlike PKK'dır. Türkiye sınırında kilometrelerce alan PKK'nın kontrolünde. Asıl önemli konu budur.
Hemen her konuda yorum yapan bazı kişiler PKK'nın binlerce insanı şehit etmesine, yaptığı şiddete, kalleşliğe tek kelime söylemiyorlar.
PKK ile mücadele ancak fikirle olur, ancak o zaman başarı elde edilir. PKK'nın temel felsefesinin kaynağı olan Darwinist materyalist eğitimin okullarda mutlaka cevabı verilsin, bilimsel açıklama yapılsın. Tek yanlı Darwinist materyalist eğitime son verilmedikçe, yani bu ideolojinin bilimsel cevabı verilmedikçe, terör belası son bulmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2016> Daha Fazla

PKK'yı organize eden de Türkiye'nin aleyhine tüm oyunları planlayan da İngiliz derin devletidir. Aydınlarımız bunu açıkça dile getirsin.
Cerablus'u PKK'ya teslim etmeye yönelik bir politika izlenmesi kabul edilecek bir durum değil.
PKK kendi taraftarlarını politize ediyor ve bilinçle yetiştiriyor, buna karşı ideolojisi, inancı, azmi olmayan nesil yetişirse felaket olur.
PKK özgüvenini ayakta tutmak için, daha çok militan devşirebilecek propaganda yapmak için her gün mutlaka eylem yapıyor. Bir yerde PKK böyle hırsla mücadele ederken asker polis cansiperane mücadele verirken diğer yerde sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Bir çok kişinin konusu maç, yarışma programı, evlilik vs oluyor. Bir an önce milli şuur dersleri verilmesi ve bilinçlenmenin artırılması şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2016> Daha Fazla

Gaziantep saldırısı İngiliz derin devletinin Hükümeti devirmek için yaptığı çirkin eylemlerden biri. Taşeron olarak PKK'yı kullandılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2016> Daha Fazla

PKK'nın her gün morale ihtiyacı vardır, bu yüzden her gün saldırı yaparak güçlüyüz bize katılın mesajı vermeye çalışıyorlar. PKK'nın az bir güçle etkili olmasının sebebi ideolojik aktiflik ve canlılıktır. Onların bu aktifliği karşısında halkın bir kısmı sadece kendi evliliği, okulu, işi, maçı derdinde oluyor. Umursuzluk yaygınlaşınca PKK az bir güçle etki elde edebiliyor. Bu umursuzluk ortadan kalkmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2016> Daha Fazla

PKK'nın bir ideolojisi var. Devletin de karşı ideolojisi olması gerekir. Güçlü bir ideolojiyle karşı konulmazsa başarı elde edilmesi zor olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti milletimizin Darwinizm'e karşı direncini ve imanını hesap edemedi. Darwinizmin fikren çökmesi oyunlarını bozdu. Ellerindeki bir diğer yöntem de iç kavgalar, bölünme oluşturmaktı. Alevi Sünni çatışması çıkarmak istediler o oyunları da ellerinde kaldı. PKK'yı kullanarak bölünmeyi hızlandırmak istediler. Halka Öcalan'ı sempatik göstermeye çalıştılar, bunun bir aldatmaca olduğunu anlattık. PKK'nın gerçek yüzünü ortaya koyduk, böylece İngiliz derin devletinin elindeki tüm oyunları bozmuş olduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2016> Daha Fazla

PKKnın silahlı mücadeleyle bitmeyeceğini yıllardır anlatan benim. Ama kimse çözümün Darwinist materyalist tek yanlı eğitimin durması olduğunu söylemiyor. Ortaya koyabildikleri tek fikir PKK'nın silahla, baskıyla alan hakimiyeti kazandığı çözüm sürecine dönmek. Çözüm sürecinin nihai hedefi ise Güneydoğu'nun Marksist Leninist PKK'ya verilmesi, kurulacak komünist devletin başına Öcalan'ın getirilmesi. Buna müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Temmuz 2016> Daha Fazla

Bu vatana, bu millete bir şey olmaz. Bu vatan, bu millet görevli. İslam'ın nurunu yayacaklar, Türk İslam Birliği'ni oluşturacaklar, deccaliyeti ilimle irfanla yok edecekler; İngiliz derin devletinin saltanatı fikren bitecek, PKK diye bir şey yeryüzünden silinecek, kalmayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2016> Daha Fazla

PKK terörünün nedeni, tek yanlı Darwinist eğitim ile Allah’ın inkarıdır. Bu Allah’ın zoruna gidiyor, bu yüzden başımıza felaket geliyor. Darwinist eğitim durdurulmazsa bu uğursuzluk bu felaket devam eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2016> Daha Fazla

Türkiye, bitişiğinde homoseksüel, komünist, Stalinist bir PKK yapılanmasını, Türkiye’ye düşman, azgın bir devletin orada oluşmasını tabii ki kabul etmeyecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2016> Daha Fazla

PKK’nın varlığı Allah’ın İslam’ın hakim olması için batın ilmiyle yarattığı bir imtihandır. PKK ile İslam hâkim olur mu? Oluyor. Çünkü direncin, hamiyet-i İslamiyenin gelişmesine vesile oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2016> Daha Fazla

Türk-Kürt savaşı yok. PKK’lı teröristlerle askerin polisin kendini savunması mücadelesi var. Türk-Kürt savaşı nerede? Kürt baş tacı. Biz Kürt kardeşlerimizi PKK’nın elinden alıp kurtardık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2016> Daha Fazla

Komünist Stalinist düşünceye karşı, “Gelin, annenizin çorbasını için” diyerek mücadele olmaz. Mücadele, bu ideolojilerin geçersizliğini bilimsel olarak anlatarak olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2016> Daha Fazla

PKK şu an dünyanın en büyük terörist yapılanmasıdır. Türkiye’nin Güneydoğu sınırlarında da boydan boya komünist, Stalinist, Allahsız, Kitapsız homoseksüellerden oluşan bir çete oluşturdular. En büyük tehlike bu. Bütün dikkatimizi buna vermemiz lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2016> Daha Fazla

Avrupa’nın PKK’yı desteklemesinin nedeni PKK’nın kadın haklarını savunuyor olması, özgürlüğü savunuyor olmasıdır. PKK, “Kadınlar istediği gibi giyinsin, özgür olsun, karışmayalım” diyor ve “Kadınlar daha çok siyasette görev alsın” diyor. Bunları Türkiye’nin demesi gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2016> Daha Fazla

PKK’nın temel inancı olan Darwinizm bilimsel olarak yok edildiğinde PKK biter, soluğu nefesi kalmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2016> Daha Fazla

PKK’yı sen bir yerden sürüp attığında PKK tehlikesi geçmiş olmuyor. Bir ay sonra yine doluşur adam oraya. Çünkü fikirle mücadele yok. Darwinizm, materyalizm ezilmedikten sonra bu, sürekli yerden kaynayacaktır. Kökünün kurutulması lazım. Kökü Darwinizm’dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mayıs 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti ne yaparsa yapsın mağlup olacak. Deccaliyet olarak ortaya çıktı, mahvetti insanları. Şimdi bu PKK'lı pislik, hırsız, gaspçı, alçak katillerle beraber olmaya başladılar. Güneydoğu'da PKK'lılardan bir homoseksüel yapılanması oluşturuldu. Ne kadar Avrupalı sapık varsa oraya gönderiyor. Allah başlarına geçirecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2016> Daha Fazla

Şehitlerimize yas tutmayı teşvik edenler farkında olmadan PKK’nın isteğini gerçekleştirmiş oluyor. Halbuki PKK’nın hedefini ortadan kaldıracaksın. Tam tersini yapacaksın. Ağlayın diyorsa güleceksin. Müzik dinlemeyin diyorsa dinleyeceksin. Neşelenmeyin diyorsa neşeleneceksin. Hayat dursun diyorsa hayatı canlandıracaksın.
Hiçbir şehidin, hiçbir aslanımın uğurlandığı yere ağlayanlar gelmesin. PKK’nın aradığı bu zaten. Hiç istemeseler de bu PKK propagandası oluyor. Başı dik, kabadayı, delikanlı olanlar gelsin. Ağlayanlar ayrı bir yerde olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2016> Daha Fazla

Şu an Güneydoğu’daki yapılar stratejik açıdan PKK’nın girmesine çok müsait. Birbirine bitişik, hepsi birbirine bağlı ve dar sokaklar var. Ama geniş caddeler, ferah evler birbirinden ayrı ayrı yapılırsa PKK nasıl girsin oraya? Hepsi yakalanırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2016> Daha Fazla

PKK’nın, Birleşmiş Milletlerin terörist listesinde olmaması bir skandal. Hükümet bu konuya el atsın. Bu listede El-Kaide var. El-Kaide 4-5 bin insanın ölümüne neden olmuş, PKK on binlerce insanın şehit olmasına sebep olmuş, listede yok. İşte İngiliz derin devletinin bir oyunu bu. Buna son verilmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2016> Daha Fazla

Obama'nın PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye destek olması Amerikan tarihinde görülmemiş bir rezalet. Hiçbir Amerikan başkanı komünist Stalinistleri desteklememiştir. Hiçbir başkanı teröristleri desteklememiştir. Bir gariplik var. Obama dürüst olsun, komünistse ben komünistim desin. Stalinist komünist olduğunu açıklasın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2016> Daha Fazla

Çanakkale’de 200 bin şehit verdik. Güneydoğu’da da gerekirse 400 bin şehit veririz fakat Güneydoğu’yu asla vermeyiz. İngiliz derin devletini ilimle irfanla etkisiz kılacağız.
PKK bütün İslam alemi için tehlikedir. Büyük bir deccal hareketidir. Bölgeyi komünist, Stalinist yaptıktan sonra adım adım ilerlemeyi, her yeri komünist yapmayı düşünüyorlar. Buna karşı çok dikkatli olunmalı.
PKK İslam alemini yok etmek için kullanılan bir mafya örgütüdür, bir cinayet şebekesidir. Yani tek kullanım amacı Müslümanları şehit etmektir. Böyle pislik bir yapılanmadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2016> Daha Fazla

PKK’ya karşı da radikal gruplara karşı da yapılacak olan fikirle karşılarına çıkmaktır, tartışma ortamı meydana getirmektir. Adam intihar edecek kadar kararlıysa bir fikri var demektir. Fikrinin yanlışlığını delilleriyle ortaya koyarsan konu çözülür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2016> Daha Fazla

PKK’ya rağmen, İngiliz derin devletine rağmen, çok cahil insanlara, bağnazlara rağmen Mehdiyet büyük bir donanma gemisi gibi ilerlemeye devam ediyor ve kimse de durduramıyor.
Çözüm süreci denilen şey, Abdullah Öcalan'ın bırakılması, onun sözde Güneydoğu’da kurulacak komünist Kürdistan'ın başkanı olarak kabul edilmesi, bütün PKK'lı katillerin serbest bırakılması gibi akla uymayan çirkin hedefler içeriyor. Kabul etmeyiz, bunu unutacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2016> Daha Fazla

Şehit haberlerinin, “Evine ateş düştü”, “Göz yaşları sel olup aktı”, “Yürekleri dağladı” gibi ifadelerle verilmesi tam PKK’nın aradığı üsluptur. Bu ifadelerin tamamen kalkması lazım. PKK eyleminin boşa gittiğini görürse konu biter.
Gençlerimizin büyük bölümü donanımlı değil. Darwinist düşünceyle, Marksist, Leninist, Stalinist düşünceyle mücadele edecek bilgiye sahip değiller. Türkiye’de Darwinist eğitimin durdurulması PKK’ya büyük darbe olur. Okullara ‘milli şuur’ dersi konularak Marksist, Leninist düşüncenin yanlışlığı gençlere anlatılsın.
PKK geceli gündüzlü eğiterek binlerce kişiyi Marksist yapıyor. Biz de karşı eğitimle Marksist, Leninist, Stalinist düşüncenin yanlışlığını anlatalım. Gençlerimize, bu tip ideolojik anlatımlarla karşılaştıklarında nasıl cevap vereceklerini öğretelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2016> Daha Fazla

PKK diyor ki, yas tutun, üzülün, dövünün, ağlayın bakalım. Allah, şehadet sizin için bir şereftir, sevinin diyor. Allah’ın dediğini yaptığımızda PKK’nın oyunu bozulmuş oluyor. Eylem gücü sıfıra gitmiş oluyor.
Kuran’da yas yok. Yası ortaya koyduğunda PKK’nın bütün eylemlerini güçlü hale getirirsin. Bütün eylemlerini en etkili hale getirmiş olursun. Ama Kuran’a göre yası ortadan kaldırdığında PKK eyleminin etkisini sıfıra düşürmüş olursun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2016> Daha Fazla

PKK/PYD’nin en büyük amacı, Türkiye’de bir komünist Kürdistan oluşturmak, proletarya diktatörlüğü kurmak, dolayısıyla Türkiye’yi paramparça etmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2016> Daha Fazla

YPG komünist, Stalinist, Allahsız, Kitapsız bir yapılanmadır. Kürt ayrıdır, Kürt efendidir, Allah’tan korkar, Allah’ı sever. Yüksek ahlaka sahip, necip insanlara Kürt denir. YPG, PKK’nın diğer adıdır.
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi demek PKK'nın ekmeğine yağ sürmek demektir. Belediyeye sen geniş özgürlük verirsen ne olur? Bir kısım belediyeler PKK'nın kalesi haline gelir. Başka bir işe yaramaz. Adamların derdi de o zaten.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2016> Daha Fazla

Bütün gençliğin milli yetiştirilmesi gerekiyor. Milli şuur dersi diye bir ders konması lazım. Haftada üç saat milli şuur dersi. İngiliz derin devleti, PKK, Darwinizm, komünizm yani Türkiye'yi yıkmaya yönelik her türlü ideoloji ve faaliyet o derste anlatılması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2016> Daha Fazla

PYD, PKK’nın ad değiştirmiş şeklidir. Stalinist, komünist, Türkiye’nin bölünmesini isteyen alçak kahpe bir yapılanmadır ve doğrudan Öcalan’a ve Kandil’e bağlıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2016> Daha Fazla

PKK hareketini organize eden tek yer vardır, merkezi Londra’da olan İngiliz derin devleti. Başka hiçbir güç, hiçbir bağlantı yok, salt budur olay.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2015> Daha Fazla

PKK tehlikesi var oldukça koruculuk da gerekir. PKK kalkmış olsa koruculuk kalksın. PKK varsa koruculuk da mutlaka olacaktır.
YPG diye bir şey yok. PJAK diye bir şey yok. PKK vardır. PKK’nın çeşitli isimleridir bunlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Nisan 2015> Daha Fazla

PKK’nın yaptığı savaş sanki öylesine yapılmış bir savaş gibi gösterilirse bu olmaz. PKK’nın ataklarının sebebi, açık açık kendilerinin de ifade ettiği gibi Güneydoğu’da bağımsız bir devlet kurmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2015> Daha Fazla

PKK mağlup olmaya mahkum. Kuran’ın hükmüne göre, Allah’ın kanunlarına göre baştan yenilgiye mahkumdur. PKK’nın galip olması imkansızdır.
PKK’yı güçlendirmelerinin nedeni, Güneydoğu bölgesiyle İslam aleminin bağlantısını kopartmak ve orada blokaj meydana getirmektir. Amaç bu. Karadeniz’den başlayıp Mersin’e kadar geniş bir alanda büyük bir set meydana getirmek, İslam alemiyle, Türklük alemiyle bağlantıyı kopartmak. Buna hayatımız pahasına da olsa müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2015> Daha Fazla

Abdullah Öcalan hiçbir zaman için silahların bırakılmasını istemez. En başta kendisi ezilir. Kendisini adam yerine koymazlar. Böyle bir durumda PKK hareketi tamamen yok olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2015> Daha Fazla

Öcalan’a bir itibar kazandırmaya çalışıyorlar. 80 milyonun aşağı yukarı tamamı –çünkü birçok insan zoraki PKK’lı- Öcalan’ı hiç sevmezler. Bu kadar askerimizin şehit olmasına sebep olduğu için de nefret ederler, hiç hoşlanmazlar. Bir buğz vardır içlerinde. Dolayısıyla bu tip propagandalarla, bu iş olmaz. Boşa uğraşıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2015> Daha Fazla

PKK’nın silah bırakması teknik olarak mümkün değil. Bu vicdansızca bir oyalama, çok ayıp, çok çirkin, çok yakışıksız. Adamlar silahı bıraktığı an Öcalan’la kimse muhatap olmaz. Kimse kaale almaz. Alelade mahkum konumuna gelir. Gördüğü saygının sebebi PKK’nın silahıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mart 2015> Daha Fazla

PKK’lılara gösterilen saygının nedeni silahtır zaten. Şu anki birçok insanın gösterdiği saygının, nezaketli üslubun tek nedeni silahtır. Silah gittiğinde çok aşağılarlar, hiçbir şekilde adam yerine koymazlar PKK’lıları.
PKK’lılar komünist, Marksist, Leninist, Stalinist olarak eğitilmiş adamlar. Niye silah bıraksınlar? Asla bırakmazlar. “Silah bırakacaklar” diyerek halkın mücadele azmini kırmak doğru olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2015> Daha Fazla

PKK, Kürt siyasi hareketi değil. Komünist bir hareket. Irkçı bir söylemle ortaya çıkıyorlar. Halkı daha rahat ikna edebilmek için bir hemşehrilik ruhuyla ortaya çıkıyorlar. Açık ve aleni olarak Stalinist, komünist, materyalist, Allahsız, Kitapsız bir yapılanma. Kahpeliği ve kalleşliği esas edinmiş, entrikacılığı esas edinmiş alçak bir yapılanma. Konu bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mart 2015> Daha Fazla

PKK’nın silah bırakması diye bir şey yok. Adamlar 40 yıldan beri mağaralarda bekliyorlar komünizmi hakim edeceğiz diye. Bu bir hayal, silahı asla bırakmazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2015> Daha Fazla

Müslümanlara karşı PKK’yla işbirliği çok büyük bir ahlaksızlıktır, alçaklıktır. Böyle bir cellat yapılanmasıyla, böyle kahpe, pislik bir lağım takımıyla Müslüman ittifak yapamaz.
PKK’nın olduğu her yerde, PKK’nın başının kanunla hukukla ezilmesi gerekir. “Beyler” diyor, Atatürk, “Şurasını bilinmelidir ki Türklük aleminin en büyük düşmanı komünistliktir. Ve her görüldüğü yerde ezilmelidir” diyor.
Eğer bu Allahsız, Kitapsız, alçak, pislik, lağım PKK’yla iş birliği yapan olursa Allah onu ıslah etsin, ıslah olmuyorsa Allah helak etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2015> Daha Fazla

PKK asla ve kesinlikle silah bırakmaz. Biraz mantığı olan bunu görür. Silahı bıraktığı an PKK mahvolur. Silah demek güç demektir. İnsanlar güce saygı duyuyorlar. Silah gitti mi pestil gibi ezerler PKK’yı.
PKK asla silah bırakmaz. Güneydoğu’da mevzi kazanmaya devam edeceklerdir. Tek çözüm, onların, hukuk çerçevesinde oradan kazınmasıdır. Başka türlü hiçbir şekilde olmaz. Orası bir kanser odağı, o kanserli dokunun ameliyatla alınması gerekiyor. Onun dışında tedavi mümkün değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mart 2015> Daha Fazla

PKK’nın amacı Güneydoğu’yu almak, orada bağımsız komünist Kürdistan’ı oluşturmak ve sonra da bütün bölgeye hakim olmak. Sonra da içindeki kin ve hıncı tatmin etmek için bütün Türk Milletini imha etmek. Amaçları bu. Bela adım adım geliyor, herkes aklını başına almalı.
Kuzey Irak tarafında 300 kadar PKK kampı var. Geceli-gündüzlü burada Darwinizm, materyalizm anlatılıyor. Komünizmin geçerliliği anlatılıyor. Kandil adeta bir dağ akademisi gibi, komünist akademi gibi. Geceli-gündüzlü hem siyaset hem politika konusunda eğitim alıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2015> Daha Fazla

Kobani fosil bir şehir. Yerle bir olmuş, mahvolmuş bir yer. Açık müze olabilir ancak, başka bir şey olmaz. Ayetin işaret ettiği gibi, dinsizlere Allah’ın nasıl felaket verdiğini, Müslümanları nasıl kurtardığını göstermesi açısından manidar. Kürt kardeşlerimizi; dindar olanları, Allah’tan korkanları kurtardık Türkiye’ye getirdik, PKK/YPG orada helak oldular.
PKK’nın silah bırakması bilinen silah bırakma değil. Silahı ‘yere’ bırakıyor; sözde öz savunma gücü olarak, asker olarak, jandarma olarak, polis olarak yeniden alıyor. Konu bu. Yoksa bunlar Güneydoğu’da silahsız devlet düşünmüyor. Devlet kurmak istiyorlar fakat tam otomatik silahların hakim olduğu, askeri havaalanların olduğu, müstahkem mevkilerin olduğu, uzun savunma sistemlerinin olduğu kapsamlı bir çalışma düşünüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2015> Daha Fazla

YPG, bütün Türkiye ve Müslümanların düşmanıdır. Komünist, Marksist, Leninist, Allahsız, Kitapsız, kalleş bir yapılanmadır. Cinayet örgütüdür, mafya örgütüdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Şubat 2015> Daha Fazla

Abdullah Öcalan’ı bırakmak, katilleri bırakmak, bunu yapmaya kalkan kim olursa yaptığına yapacağına yüz bin kere pişman olur söyleyeyim. Kanunla, hukukla polisin ilk sürükleyerek götüreceği adamlar onlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2015> Daha Fazla

Güneydoğu’da halkın HDP’ye destek vermesinin nedeni PKK korkusudur. Başka bir şey değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2015> Daha Fazla

PKK’nın bir davası yok. PKK’nın ahlaksızlığı, alçaklığı, kahpeliği ve kalleşliği var. Dava ayrı bir şeydir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2015> Daha Fazla

Güneydoğu’da bu şartlarda seçim olmaz. PKK orada alan hâkimiyeti sağlamış, her yere silah gömmüş, halkı tehdit etmiş, halkı yıldırmış. Halkın başka seçim hakkı yok ki şu an. Alnına silah dayanmış. Orada vereceği oy geçerli olmaz. Önce halkın güvenliği sağlanacak, ondan sonra seçim.
PKK asla silah bırakmaz, Öcalan da asla silahların bırakılmasını istemez, asla. Onların tek güvencesi silah zaten. Silah sayesinde Güneydoğu’da bu gücü elde ettiler. Silah sayesinde kendilerine hükümeti muhatap ediyorlar. Silah sayesinde Abdullah Öcalan’ın resimleri, posterleri serbest oldu. Silahlarının verdiği etkiyle oldu bunlar.
Derhal karşı atağa geçilip PKK’nın elindeki bütün silahların toplanması ve örgütün etkisiz hale getirilmesi lazım. PKK’ya diz çöktürülmesi lazım. Nisan ayında adamlar ayaklanmaya hazırlanıyor, nerenin silah bırakması? Dağ taş silahla doldu şu an Güneydoğu’da.
PKK’ya karşı mücadele ilimle olur. Şiirlerle, menkıbelerle, masallarla, türkülerle olsa biz de çok memnun olurduk. Ama PKK’ya karşı bu etkili olmaz. Bir kere Darwinist-materyalist eğitimin durdurulması lazım. Yani antikomünist eğitim verilmesi gerekiyor. Duygusal şiirler, kahramanlık şiirleri keşke etkili olsa, ama olmaz. Bunlar PKK’yı sadece güldürür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2015> Daha Fazla

Bazı memurların PKK’ya karşı korkak ve tevekkülsüz olduğunu görüyoruz. Bu yakışık almaz. Peygamberimiz (sav) bir avuç insanla, 40 kişiyle ortaya çıkmıştı. Yiğit olacak Müslüman, korkusuz olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2015> Daha Fazla

PKK’nın bir mekri varsa Allah’ın da bir mekri var, Allah’ın da bir hilesi var. Allah’ın hilesi daha büyüktür. Allah’ın küfre karşı tuzağı, oyunu daha büyüktür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2015> Daha Fazla

Diyarbakır bir nurdur. Nurlu şehri kirletti PKK’lı pislikler. O pislikleri temizleyeceğiz.
Güneydoğu’da bir mafya yapılanması var. Bu mafyanın temizlenmesi gerekiyor. Seçimleri bir 6 ay kadar ertelesinler. Bu lağım temizlensin, ondan sonra seçimler olsun.
Önce bölgeden PKK lağımı bir temizlensin, ondan sonra seçim yapalım. Bu ağır tehdit altında, bu rezalet içerisinde seçim olmaz. O zaman Güneydoğu PKK’ya teslim edilmiş olur. Allah esirgesin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ocak 2015> Daha Fazla

Diyarbakır’da, Mardin’de, Siirt’te kendi evimizde olduğumuz gibi olacağız. O zaman biz Büyük Türkiye’den bahsedebiliriz.
Türkiye’yi bölmeye kalkanları Allah’ın helak etmesi için daima dua etsin Müslümanlar. PKK’yı legal hale getirmeye kalkanları, cinayetleri legal hale getirmeye kalkanları Allah helak etsin diye dua etsinler.
Türkiye’nin bölünmesine kim kapı açarsa Allah onu helak etsin. Kim Türkiye’nin bölünmesi için gayret ederse Allah onu helak etsin. Kim sinsi bir oyun içindeyse Allah onu helak etsin. Sinsi oyunun mensuplarının tamamını Allah helak etsin. İçlerine korku düşürsün, Allah dehşete düşürsün. Bu tehlikeye karşı Müslümanların yapacağı duadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2015> Daha Fazla

PKK eylem yapmasa yok olur. Dolayısıyla PKK yok olursa, HDP de yok olur. HDP’nin, PKK’nın yok olmaması için sürekli eylem gerekir. İkinci bir yol yok. Bu felsefi, psikolojik bir gerçek olarak Marksizmin eğitim kamplarında geceli-gündüzlü anlatılır. “Küçük de olsa mutlaka eylem yapın” derler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ocak 2015> Daha Fazla

Bize kim vatanı cehenneme çevirmeye kalkarsa bilsin ki kıyamet kopacak demektir. Eğer bu vatanı bize yar etmezlerse biz de onlara dünyayı yar etmeyiz. Kıyamet kopar. Bütün dünya dümdüz çöl olur. Bunu akıllarına koyacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2015> Daha Fazla

Öcalan’ın bırakılması diye bir konu asla mümkün değil. Onu bırakacak adam daha doğmadı. Türk Milleti asla böyle bir şeye müsaade etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2015> Daha Fazla

PKK tehdidinin olduğu yerde seçim olmaz. O seçim geçerli olmaz. Asker, polis orayı doldurur da, halka tam güvenlik sağlanırsa, PKK kazınırsa o zaman tamam. Öbür türlü adam mecburen PKK’ya yahut HDP’ye veriyor oyunu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2014> Daha Fazla

“PKK’lıyım” diyenlerin büyük bölümü PKK’dan nefret ediyor. Tehditten dolayı bu şekilde. Adamların elinde otomatik silahlar var. Halk silahsız. Korkudan, ‘ağam, paşam’ diyorlar bunlara. Bu çok korkunç bir durum.
PKK Kürt kardeşlerimize kabadayılık yapıyor. Bu çok ağrına gidiyor Kürt kardeşlerimizin. Onurlarına çok ağır geliyor. Bu yaptıkları adiliğe devletin, hükümetin son vermesi gerekir. Bu PKK’nın yaptığı itliği bitirmesi gerekir.
PKK’nın silah bırakması diye bir konu yok. Silah bırakmalarını beklemeye gerek yok. Gidip silahını ellerinden alıp, kulağından tutup, eğer suç işlediyse cezaevine koymak lazım. Silah taşıması zaten başlı başına suç.
Kürt kardeşlerimiz çok onurlu insanlar. Bu haysiyetsizlerin elinde silah olduğu için Kürt kardeşlerimizi, annelerimizi çok rencide ediyorlar. PKK’nın ellerindeki silahların hepsi toplansın.
Polis PKK’yı inine kaçıyor dahi olsa kulağından tutup çıkartsın. Bunlar bir avuç it kopuk, şımarık herifler. Acayip azıp şımardılar. Kürt kardeşlerimiz, Kürt canlarımız bunlardan nefret ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Aralık 2014> Daha Fazla

PKK şiddetinin, PKK tehdidinin hakim olduğu illerde seçim tek yanlı PKK’nın istediği gibi gelişir. Bu tehdit kaldırılırsa halk istediği gibi partileri seçer. Tehdit devam ederken Güneydoğu’da adil bir seçim olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2014> Daha Fazla

PKK; Pislik, Kahpe, Kalleştir. Kürt; onurludur, asildir, nurludur, soyludur.
Kürtler dindardır, efendidir, terbiyelidir, nezihtir, Allah’tan korkar, asildir, soyludur. PKK üçkağıtçı, kaltaban, karaktersiz adamlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Aralık 2014> Daha Fazla

Eğer birisi çıkar da –HafezanAllah- derse ki: “PKK’nın affedilmesi gerekir” Bunun anlamı açık: “Yaptıkları gayet normaldi, asker de vurulur, polis de vurulur, tabii ki şehit edecek, -haşa neuzubillah- ellerine sağlık” Bu kişi PKK’dan milyonlarca kere daha aşağılık, daha kahpe ve daha kalleştir. PKK onun yanında yıkanmış kalır o zaman. Dünyanın en aşağılık en kahpe insanıdır o zaman.
PKK bir mafya yapılanması ama dünyanın en kanlı mafyası. Mehmetçiğimizi, askerimizi polisimizi kahpece şehit eden, on binlerce aslanımızı dehşet ortamlarında şehit eden bir yapı.
Cinayeti, askeri polisi vuranları affedip bunu helal, meşru hale getirmek, cinayeti teşvik etmek anlamına gelir. Askeri, polisi hiç yerine koymak anlamına gelir. Şehit ailelerine en büyük hakaret olmuş olur. Bunu yapan insan da dünyanın en aşağılık adamı olur.
Askeri polisi vuran katilleri affetmek en büyük ahlaksızlıktır. Bunu yapan da en büyük ahlaksız olur.
PKK’nın ipliğini pazara çıkaran birisi olarak PKK’nın itibar kazanma faaliyetlerini durdurduk. Pislik, kahpe ve kalleş olduğunu herkese duyurduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Aralık 2014> Daha Fazla

PKK yüzünden birçok insan Güneydoğu’da faaliyet yapamıyor, Müslümanlar çekiniyorlar. Ama tehdit altında faaliyet yaparlarsa daha çok sevap alırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2014> Daha Fazla

Kürt ile PKK’yı ayırt etmek zor değil. PKK pisliktir, Kürt nurdur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2014> Daha Fazla

PKK silahla saygınlık kazanıyor. Silahı bıraktığı an saygınlığını kaybeder. Birçok insanın PKK hakkında övücü, itinalı, saygılı konuşmasının tek nedeni; PKK’nın silahıdır. PKK silahı bıraktığı an müthiş aşağılanır. Kürt kardeşlerimiz zaten nefret ediyor, bıktılar bunlardan, anında kovarlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2014> Daha Fazla

PKK hareketi bir deccal hareketidir. Allah deccal yarattı ve karşıtını yaratır; Mehdiyet hareketi. Şu an deccaliyetle Mehdiyet çatışıyor. Allah, "Hizbul galibun” “Allah hizbi galip olandır" diyor. Deccaliyet mutlaka çöker.
PKK Ortadoğu’nun en büyük mafya teşkilatı ve Abdullah Öcalan bu teşkilatın başı. Dünyada şu an onun üstüne bir mafya lideri yok. Abdullah Öcalan bir mafya babası.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2014> Daha Fazla

Vatandaş Güneydoğu’da pislikten tiksinir gibi PKK’dan tiksiniyor. Kürt kardeşlerimiz çok onurludur, çok gururludur, haysiyetine düşkündür. Bir adam onu tehdit ettiğinde bu onun çok ağırına gider. Benim gururlu, dik başlı, delikanlı, kabadayı kardeşlerime bu acıyı devlet yaşatmasın.
Güneydoğu’da PKK’lıları demokrasi adına, özgürlük adına başıboş bırakmak alan kaybına sebep olur ve alanda vatandaşın ezilmesine sebep olur. Vatandaş komünist olmadığı halde “komünistim” diyor. PKK’lı olmadığı halde “PKK’lıyım” diyor, bu çok büyük bir eziyet.
PKKlılar Güneydoğu’da müthiş bir alan çalışması yapmışlar. Bir mafya hakimiyeti var, devlet mafya hakimiyetine karşı vatandaşını korumakla mükellef.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2014> Daha Fazla

Şu an PKK bir alan çalışması yapıyor. Çünkü bunların anlatım yapması, propaganda yapması için sakin ortama ihtiyacı var. Polisin, jandarmanın müdahale etmemesi gerekiyor. Adamlar kahvehanelerde, sokaklarda, dağlarda, taşlarda politik propaganda, komünizm propagandası yapıyorlar.
Tek PKK var, tek yönetim var; Abdullah Öcalan’ın yönetimi, o kadar. “Silah bırakacaklar” “Dağdan inecekler” bunlar halkı yanlış bilgilendirip zaman kazanmak için söylenen sözler. O arada PKK gelişme gösteriyor. Mesela illere hâkim oluyor, mahkemeler kuruyor, valiler atıyor.
Devletin bize TRT6’yı- ŞEŞ TV’yi açması lazım. Biz konferansla koca Güneydoğu Anadolu’yu bitiremeyiz. Devletin profesörleri, doçentleri var. Biz bilgiyi verelim, onlar da çıksın anlatsınlar. Bunun dışında olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2014> Daha Fazla

Ortadoğulu’yu Ortadoğulu’ya yok ettirip İslam’ı Müslümanlar’ı kendi alanında boğmak istiyorlar. PKK da kahpe, kalleş, pislik bir yapılanma olduğu için en müsait bunları buldular.
Cumhuriyet hükümetini ve devleti yıkmaya çalışan bir sistem var; PKK’nın özelliği bu. Amacın açık; devleti yıkmak. Onun yerine komünist bir devlet kurmak. Güneydoğu’yu parçalamak, geri kalan yerleri de işgal etmek. Abdullah Öcalan’ın düşüncesi Marksist, Leninist, Stalinist bir düşüncedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Kasım 2014> Daha Fazla

Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmaya kalkacak adama Allah hidayet versin. Hidayet bulmayacaksa Allah helak etsin. Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmaya kalkacak yani onu affedip, çıkartmaya kalkacak adamı Allah helak etsin! Kim vesile olmaya kalkarsa Allah onu helak etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2014> Daha Fazla

Güneydoğu’da PKK’yı kimsenin desteklediği yok, PKK’lıyı adam yerine koydukları yok. Adam tiksiniyor ama silahına saygısı var. Sadece silahına saygı duyuyor, silahından korkuyor, silahı önünde eğiliyor yani konu bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2014> Daha Fazla

Türkiye’yi bölmeye kalkmak ne demek? Mehdiyete meydan okumak demek. Mehdiyete meydan okuyan helak olur.
Türkiye’yi yıkmaya kalkan olursa dünyayı yıkmaya kalkmış demektir. Buna müsaade etmeyiz. Bu genel ayaklanma demektir Türkiye’de, Allah esirgesin. Taş taş üstünde kalmaz. Millete yapılacak en büyük hakaret olur bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Kasım 2014> Daha Fazla

PKK’yı çok güçlü gösteriyorlar. Halbuki PKK’nın fikren güçlü olacak bir yapısı yok. Allah’ı inkar ediyor, Kitab’ı inkar ediyor, Darwinist-materyalist, kripto tipler bunlar. Bunların kaale alınacak bir yönü yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2014> Daha Fazla

Abdullah Öcalan’a hürmet gösterilmesinin nedeni silahtır. Silah gittiğinde Abdullah Öcalan’ı kimse adam yerine koymaz. Güneydoğu’da BDP’nin başarısının nedeni de PKK’nın silahıdır.
PKK hiçbir şekilde silah bırakmaz. Silah bıraktığında buhar olur, yok olur. PKK silahla yaşayan bir güç. Silah olmadan kimse onları kaale almaz, adam yerine de koymaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2014> Daha Fazla

Abdullah Öcalan’ın bırakılması ne demek? PKK, legal bir örgüttür demektir. PKK’nın cinayetleri de legal demektir –haşa-. Mantıksızlığı bırakın. Öyle bir şey olmaz, zaten buna müsaade etmeyiz, bir kere bunu unutsunlar. Niyetleri vardı müsaade etmiyorum. Çıkamayacak ve çıkmayacak.
PKK’nın fikri zemini Darwinist ve materyalisttir. ‘Materyalizmin geçersizliği’, ‘Komünizmin geçersizliği’, ‘Darwinizmin geçersizliği’ yardımcı ders kitabı olarak hazırlansın. Biz hazırlayalım, devlet bassın ve ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılsın. Böyle hallolur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2014> Daha Fazla

PKK pislik, Kürt nurdur. Kürt efendidir, asildir, soyludur, kalitelidir, nezihtir. PKK aşağılıktır, haysiyetsizdir, karaktersizdir, kahpedir, kalleştir ve pisliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2014> Daha Fazla

Gençlerin yüzde %99’unu korkutarak PKK’ya katıyorlar. Ve zincirleme bir korkutma sistemi var. Hepsi korkuyor. Herkes birbirinden korkuyor. PKK bir korku imparatorluğudur.
PKK dünyanın en aşağılık, en karaktersiz, en kahpe mafya örgütlenmesi. Abdullah Öcalan da bu teşkilatın başı adam. Cinayete azmettirmiş, on binlerce askerimizin, polisimizin şehit olmasına sebep olmuş bir adam.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Kasım 2014> Daha Fazla

Türkiye’yi bölmeye kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız, kıyamet kopar. Müsaade etmiyoruz, bunu unutacaklar. Kim bu projenin içindeyse Allah onu helak etsin. Kim bu planın içindeyse Allah onu helak etsin. Kim buna azmettiyse Allah onu helak etsin, Allah her türlü belayı versin. Yağmur gibi bela yağdırsın Allah başlarına. Müsaade etmeyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2014> Daha Fazla

PKK’nın silah bırakması demek PKK’nın bitmesi demektir. Demokratik yola girdi mi PKK, kazınır gider. Demokratik mücadele yapan bir PKK yoktur, anında biter. Bunun için silahı bırakmaz.
Kürt Milleti, Kürt insanları, Kürt kardeşlerimiz, Kürt halkı son derece dindardır. Abdullah Öcalan dindar bir inanç savunmuyor, Stalinist bir inanç savunuyor. Kürt kardeşlerimiz için bu olabilecek en korkunç aşağılamadır. Bir Kürt kardeşime “sen Stalinist ol” demek küfretmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2014> Daha Fazla

PKK, “Pek Kahpe Kalleş” anlamına gelir. Açılımı budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2014> Daha Fazla

PYD-PJAK-PKK tek bir tane isim vardır hepsi PKK. Liderleri tek, parti tek, yönetim tek, yöntem aynı her şey aynı aralarında hiçbir farklılık yok, emir komuta zinciri tek. Hepsi PKK illegal örgütün adamı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2014> Daha Fazla

Çok başlı bir PKK varmış gibi gösteriyorlar, bu bir aldanma, yanlış. PKK daima tek merkezden idare ediliyor. Bütün dertleri güçleri Abdullah Öcalan’ı bir an önce bıraktırıp onu cumhurbaşkanı yapıp, Güneydoğu’da kuracakları komünist Kürdistan’ın başına geçirmek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2014> Daha Fazla

Herhangi bir silah kullanılarak bir fikri değiştirmeyi kabul etmiyorum. Ben PKK'ya karşı her zaman fikirle mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum. Mesela biz konuşuyoruz, bir fikir bu, fikri mücadele.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2014> Daha Fazla

Allahsız, Kitap’sız, dinsiz, imansız PKK kavmi artık tarih oldu. Nasıl Nemrut kavmi, Firavun kavmi tarih olduysa artık onlar da tarih oldular.
PKK’nın 40 yıllık ömürleri doldu. Dolayısıyla PKK kavmi kaldırılıyor. Kürt kardeşlerimiz aziz ve ali olacaklardır, değerleri bilinecektir, onlar mutlu ve huzur içinde yaşayacaktır.
PKK’nın 40 yıllık ömrü doldu. Hadislerde Peygamberimiz (sav) diyor: “Deccalın ömrü 40 yıldır” diyor. Ömrü dolduğu için Allah, o kavmin helak hükmünü verdi. Yani Hızır (as) verir o hükmü. Yani bir kavmin helakine hüküm verildiğinde bilin ki onu Hızır (as) deruhte etmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2014> Daha Fazla

PKK'nın derdi Türkiye'yi savaşa sokmak. Bir şekilde savaşa sokmak istiyor ki işi kolay olsun. Türkiye savaşa girmeyecek. Bizim savaşla işimiz yok. Kobani'yle de işimiz yok.
Şimdi deccaliyetin sekerat (ölüm) halini seyrediyoruz. PKK'nın sonu geldi, bitti. Debelenme ondan.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2014> Daha Fazla

Avrupa ve ABD PKK’ya çok güveniyordu. PKK’nın Türkiye’yi böleceğinden emindiler. Şu an Türkiye’yi bölme ümitleri kalmadı, çünkü Allah PKK’yı helak etti.
PKK’lılar şu an Kobani’de yerle bir vaziyetteler. Neticede Allah hiç ummadıkları bir yerden helak getirdi. Allah’ın gücünü hesap etmediler. Allah diyor ayette: “Onları hiç ummadıkları bir yerden yavaş yavaş helake yaklaştırırım.” (Araf Suresi, 182)

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Eylül 2014> Daha Fazla

Uluslararası bir koalisyonla PKK’ya rahatça diz çöktürülür. Güçlü bir askeri ablukayla PKK tamamen felç edilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2014> Daha Fazla

Bazıları PKK'nın bittiğine inanmıyor. Zulüm payidar olmuyor zaten, Kuran ayetiyle sabit. Yani hiçbir zulüm sistemi tarihte ayakta kalmamış, oradan anlamaları lazım. Allah'ın kanunu bu; her zalim, her zulüm sistemi mutlaka yıkılıyor. Hak olan sistem ayakta kalıyor.
Türkiye’yi bitirmeye kalkarsa bir adam kendi biter. Türkiye’yle oynamak çok tehlikelidir; yani kendini helak eder.
Allah yerle bir etti PKK’yı. Zalimin ömrü kısadır. Konu bitmiştir. Bir de bölge Allahsız, Kitapsız olmaz; PKK bunu anlayamadı. Ortadoğu dinsiz imansız olur mu?
Bütün milletimize geçmiş olsun. PKK belası bitti! Türkiye’ye de boş yere kabadayılık yapmaya kalkmasınlar. Sadece acınacak durumdalar. Kaya kovuklarından dışarı çıkamıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2014> Daha Fazla

Kürt demek dindar demektir. Kürt demek Allah aşığı demektir. Kürt demek efendi, namuslu, ailesine düşkün, evladını seven demektir. Kürt senden nefret eder, ey PKK! Sadece nefret eder.
PKK’nın Allahsız, Kitapsız bir yapılanma olduğunu gece gündüz anlattık. Fikir, dünyanın en güçlü silahı ve bu PKK’yı kazıdı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2014> Daha Fazla

Türkiye, “PKK mutlaka saldıracak” düşüncesiyle, “Mutlaka ayaklanacak” düşüncesiyle askeri, siyasi, politik, ilmi, bilimsel her türlü tedbiri alması, çalışmayı yapması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2014> Daha Fazla

PKK densizliği bırakacak. İlla yaşamak istiyorlarsa çeksin gitsinler nereye gidiyorlarsa, bomboş arazi var aşağı taraflarda. Gitsinler kendilerine bir mekan tutsunlar orada yaşasınlar. Bizden uzak olsunlar. Türkiye’de biz Kürt kardeşlerimizle mutluyuz, huzurluyuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ağustos 2014> Daha Fazla

PKK asla ve kesinlikle silah bırakmaz. Silahı bıraktığı an PKK yok olur, PKK’ya sırtını dayayan partiler varsa onlar da buhar olur. Bunlar silahla ayakta duruyorlar. Silah gitti mi bunlar da gider.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2014> Daha Fazla

Halkın bilinçaltında PKK’ya karşı müthiş bir nefret var. Ama silah PKK’ya saygıyı sağlıyor. Bazı insanlar gücün karşısında eğiliyorlar. Yani bükemedikleri bileği öpüyorlar. Bela burada.
PKK gücünü tehdit ve şiddetten alıyor. Bu güç geri çekildiğinde halk PKK’yı unutur. Halk kendi işine gücüne döner. Normal siyaset başlar ve PKK ve PKK yandaşı olan siyasi düşünce süratle yok olur gider.
Silahı bıraktığında PKK’nın bütün siyasi gücü yok olur, kendisi de yok olur. PKK’nın ayakta durmasını sağlayan silahtır, silah gücüdür. Dolayısıyla PKK hiçbir şekilde silah bırakmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2014> Daha Fazla

PKK bayağı şımarmış vaziyette. Biz milli bilinçle bir ve bütün olursak o zaman PKK’nın bir gücü olmaz. Ama PKK milli bilincin yaygın olmadığını bildiği için ve kendi gençliği içinde de bilinçlenmiş, politize olmuş bir gençlik olduğunu bildiği için o gençliğe güveniyor.
PKK bütün bölgenin başına bela. Halk şu an Güneydoğu’da huzurlu yaşamıyor, mafya kontrolünde yaşıyor. Mafya kontrolünde bir insan nasıl rahat yaşıyabilir? Bir çetenin kontrolünde nasıl rahat yaşıyabilir? Bu da mehdiyetle temizlenecektir.
Türkiye’yi bölmek istiyorlar. Hükümetin ilmi seferberlik başlatması lazım. Bütün devlet okullarında gençliği PKK tehlikesine karşı eğiten ders verilmesi lazım. Komünizme karşı, materyalist felsefeye karşı, bölünme tehlikesine karşı; ortaokul, lise, üniversite bütün okullarda eğitim verilmesi, paneller düzenlenmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2014> Daha Fazla

PKK sorununu kökten çözecek yol İttihad-ı İslam’dır. İttihad-ı İslam ile PKK baş edemez. O zaman PKK aslanın üstüne konmuş sineğe benzer.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2014> Daha Fazla

Güneydoğu’da PKK’nın kullandığı hemşerilik damarına karşı, İslam damarı devreye sokulması lazım. Çünkü İslam damarı çok yüksektir. Hemşerilik damarı onun yanında çok altta kalan bir şeydir. Halk da çok dindar olduğu için Güneydoğu’da bu şekilde başarılı olunur. Bunun dışında başarılı olunmaz.
PKK ilk başta korkutuyordu, dehşet ve şiddetle zemin sağladı ama şu an Kürtlere sevgi ve şefkat, hemşerilik ruhuyla yaklaşıyor. Aynı şekilde devletimizin de imanla, Kuran’la, Kuran ahlakıyla, sevecenlikle ve mümin kardeşliği temasını çok iyi işleyerek Kürt kardeşlerimize yaklaşması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2014> Daha Fazla

PKK’nın dağda verdiği eğitimlerine karşılık, bizim gençliğimizin de mutlaka politik, siyasi eğitimden geçirilmesi; vatan, millet sevgisinin pekiştiği, bölünmeye karşı kararlı, Darwinizm'e materyalizme karşı, komünist tehlikeyi çok iyi bilen, komünizme nasıl cevap verileceğini bilen, PKK'nın Stalinist teorisini yerle bir edecek donanıma sahip, bölünmeye karşı her türlü bilgiyle teçhiz edilmiş, siyasi-politik kültürü yüksek gençler olarak yetiştirilmeleri lazım.
PKK’lılar hem siyasi eğitim alıyorlar hem politik bilgilendirmeye tabi tutuyorlar. Güneydoğu'da büyük bir Kürdistan kurmanın hayalindeler. Bizim gençliğimizin de büyük bir bölümü evlilik hazırlıklarında, bir kısmı zengin olmanın peşinde.
Güneydoğu gittikten sonra şehit vermemeyle övünmenin bir alemi yok. Tek şehit verelim, hepimiz şehit olalım ama bu vatan bölünmesin. Şehitlik büyük bir mertebedir, nimettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2014> Daha Fazla

Abdullah Öcalan aileyi kabul etmiyor, dini kabul etmiyor, komünist idare istiyor. Türkiye’nin güney doğusunda yeni bir Kuzey Kore oluşturtmayız. Böyle bir şey Allah vermesin olmuş olsa çok kısa süre sonra bütün Türkiye’yi yutar. Bütün Türkiye gider.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2014> Daha Fazla

Öcalan bırakılır da Güneydoğu’da PKK’nın başına geçerse, Güneydoğu gider. Çok tehlikeli. Ona doğru bir gidişat ve hazırlık var. Çok dikkat etsin milletimiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Nisan 2014> Daha Fazla

PKK hareketi bir deccaliyet hareketidir. Güneydoğu’da deccalin annelerimize, bacılarımıza musallat olduğu bir ortamdayız. Ve deccal bölmek istiyor. Kardeşlerimizi bizim elimizden almak istiyor. Buna karşı bir Mehdiyet hareketi var.
Güneydoğu’da PKK baskısı kalksın. PKK baskısı varken halk sıhhatli olarak oy kullanamaz. Muazzam bir tehdit ortamı var. O yüzden öncelikli PKK tehdidinin acilen kaldırılması lazım ki Güneydoğu’daki halkımız özgürce, huzurlu oyunu kullanabilsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2014> Daha Fazla

PKK olayı şiddetli bir kanser vakasıdır. İlmi zeminde mutlaka ilacı verilip, tedavisi yapılması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2014> Daha Fazla

Zalimleri engelleyen, mazlumları koruyan güzel bir ülkemiz var. Çok küçük bir kuvvete sahibiz zaten, çok küçük bir toprak parçasına sahibiz. Onu da bölmeye kalkarsan o zaman kıyamet kopar. Karşılığı kıyametle sonuçlanır. Dünya kalmaz, bunu unutacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2014> Daha Fazla

PKK son zamanlarda özellikle Abdullah Öcalan’ın açıklamalarından sonra kendini dindar göstermeye başladı. Bu çok tehlikeli bir taktik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Aralık 2013> Daha Fazla

Biz Güneydoğu'yu vermeyiz. PKK'ya karşı da hiçbir tavizimiz olmaz. Adamlar eğer azarsa kanunla hukukla her neye mal olursa olsun karşılığını veririz. Bir milyon şehit, iki milyon şehit; karşılığını veririz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2013> Daha Fazla

PKK’lılar Darwinist, materyalist, Stalinist propagandaya önem veriyorlar. Dağda taşta, kahvehanelerde, evlerde geceli gündüzlü propaganda var. Müslümanların da karşı, anti-Darwinist, anti-materyalist, Kuran mucizelerini anlatan, iman hakikatlerini anlatan çalışmalar yapmaları gerekiyor. Bin misli, milyon misli olması lazım. Çok güçlü ve kararlı olmaları gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2013> Daha Fazla

PKK bilmişlik, kabadayılık yapmaktan kaçınmalı, bununla bir netice alamaz. Türk devleti ültimatomla hareket etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2013> Daha Fazla

PKK cehennemi savunuyor, belayı savunuyor. Allah sevgisinden uzak, dağlarda adam öldürüyor. Bundan vazgeçsin, hayrı, iyiliği savunsun, İttihad-ı İslam'ı savunsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2013> Daha Fazla

PKK mutlaka yenilecek. Küfür mutlaka mağlup oluyor. Dünyada, dikkat edin, küfür hiçbir yerde galip olup devam edememiştir. Küfür mutlaka hüsranla biter.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2013> Daha Fazla

Marksizmle, PKK ile mücadele akılla, fikirle olur. Mehdiyet ilimle irfanla deccaliyeti etkisiz hale getiriyor.
Türkiye'yi bölmeye, yok etmeye kalkmak demek, dünyayı yok etmeye kalkmak demektir. Kıyamet kopacağını, bütün dünyanın yok olacağını bilsek yine Güneydoğu'dan bir karış toprak vermeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Haziran 2013> Daha Fazla

Terörist başını asmakla değil, fikirle, anlatımla netice elde edilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mayıs 2013> Daha Fazla

PKK ruhunu teslim edeli çok oluyor. Bizim olduğumuz yerde PKK zaten olmaz. PKK da olmaz, komünistlik de olmaz. İdeolojilerini kökten, dibinden bitirdik ama böyle deyip de yan gelip yatmayız. Fikri zeminde kazımaya devam. İlimle, irfanla, akılla, fikirle inşaAllah. Teyakkuzu elden bırakmak haram olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2013> Daha Fazla

PKK, cumhuriyet tarihinin en büyük komünist kalkışması. Ve komünist bir hareket hiçbir zaman hareketini durdurmaz. Sadece bir adım ileri attıktan sonra, iki adım geri atar. Lenin’in taktiği bu. Ancak eğitimle; anti Darwinist, anti materyalist, anti Marksist eğitimle PKK’ya karşı mücadele verilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2013> Daha Fazla

Darwinizm'in çöktüğünü en son dağdaki PKK öğrendi. Ve PKK esas olarak Darwinizmin çöküşüyle güç kaybetti. Çünkü PKK’nıin ideolojisi olan komünizm ve Marksizm Darwinizme dayanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2013> Daha Fazla

PKK kültürel yönden, ilmi yönden gençleri zehirleyerek muazzam bir kitleyi kontrolü altına alabilir. PKK’nın siyasetten kastı bu; komünist propaganda.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2013> Daha Fazla

Vatanı bölmeye kalkanlar titresin. Öyle bir şeye müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2013> Daha Fazla

PKK İttihad-ı İslam’ı bir kere ön plana alsın. İttihad-ı İslam olduğunda, İslam’ın şefkati, merhameti bölgeye hakim olduğunda onların akıl vermesine gerek yok. Herkes rahat eder. Mahkum olan da rahat eder, mezarın altındaki bile rahat eder. Kimse acı çekmez. Onlar bunu tam çıkaramıyorlar. Müslüman zaten şefkatli, merhametlidir. Mehdiyetin şefkatine güvensinler. İsa Mesih’in şefkatine güvensinler. Ne Mehdi, ne İsa Mesih hiç kimseye zulmetmez. Kimsenin sıkıntısından hoşlanmaz onlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2013> Daha Fazla

“Kahrolsun PKK!” demekle hiçbir şey elde edemezsin. PKK büyür böyle dersen. Kitapla, CD’yle, ilimle, irfanla Darwinizm-materyalizme karşı mücadele ediyor musun, en başından zehirin akışını durdurursun. Yoksa istediğin kadar bağır çağır yani adam katlamalı gelişir. İlimle, irfanla, merhametle, akılla, nezaketle, şefkatin güzelliğiyle konu kökünden hallolur. Şefkat yatıştırıcıdır, şefkat aklı açar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2013> Daha Fazla

Teröre çözüm anti Darwinist eğitim ve kurani çalışmadır. Darwinizm- materyalizmin geçersizliğinin bilimsel olarak anlatılmasıdır. Klasik söylemlerle, kahramanlık şiirleri ile netice alınmaz. Klasik sağ demagojiyle de netice alınmaz.
PKK'nın sınır dışına çıkması çözüm değil. PKK, gittiği Kuzey Irak'ı da komünistleştirmeye çalışacaktır. Burada da, gidenlerin arkasından, yeni bekleyen kadrolar dağa alınıp eğitilecektir. PKK, zaten giden militanları eski kadro olarak görüyor. Örgüte taze kan alacaktır. Hem iyice dinlenecek hem de bu arada teorik-pratik eğitim yapacaktır.
PKK'nın silahlı çatışmalar konusunda bir zaafı yok. PKK asıl fikri yönden çöküntüye uğradı. Yaptığımız bilimsel çalışmalar sonucunda PKK'nın felsefi gücü kalmadı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2013> Daha Fazla

PKK inşaAllah Marksist düşüncesinden, komünistlikten vazgeçer.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Nisan 2013> Daha Fazla

Tehlikenin büyüklüğünü görmek lazım. PKK'yı Avrupa'nın bütün Darwinist-materyalistleri destekliyor.
Diyanetin doğrudan Darwinizmi ve Marksizmi eleştirmesi çok faydalı olur. Yoksa insan öldürmenin haram olduğunu zaten herkes bilir. Bunun anlatılması öncelikli değildir. PKK'nın hepsi Darwinist-materyalist. Ama Güneydoğu halkı PKK'ya ideolojik cevap veremiyor. Önce onun halledilmesi lazım. Anti Darwinist, anti materyalist anlatımlar, iman hakikatleri ve Kuran mucizeleri tam ihtiyaca yönelik olur.
PKK bizden toprak talebinde bulunursa milletçe cevabımız reddir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2013> Daha Fazla

Fikri, bilimle yok edilmedikten sonra PKK silah bırakmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mart 2013> Daha Fazla

PKK'yı eğitmek varken, gidin demek doğru değil. Silahını bıraktıktan sonra gitmesine gerek yok. Onları da bilimle eğitir, fikriyatlarını değiştiririz. İlimle, Kuran'la tedavi ederiz, inşaAllah.
Sadece Öcalan’ın değil, bütün PKK'nın eğitilmesi gerekiyor. Devletimiz Darwinist- materyalist eğitimi bir kalemde durdursun. Bunun yerine anti Darwinist- anti materyalist eğitim versin.
Öcalan, gerçekte PKK'nın istediği gibi bir lider değil. Komünistler onu Marksizme ihanet etmiş olarak görüyorlar. Öcalan liderlik vasfını kaybetmiş durumda.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2013> Daha Fazla

“Kahrolsun PKK” demekle bir yere varılmaz. PKK'nın fikriyatının düzeltilmesi gerekiyor.
Sadece direnen değil, aktif hareket başarılı olur. PKK’nın aktif bir hareketi var. Buna karşılık bizim gençliğimizin mutlaka İttihad-ı İslam ülküsü, ideali olması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2013> Daha Fazla

Güneydoğu’da gençliğin elinden PKK’ya karşı Mehdiyet’i almaya çalıştılar. Çünkü dengeyi bozsunlar ki PKK gelişsin. Çünkü ülküsüz, idealsiz bırakacak adamı; şevksiz bırakacak, imansız bırakacak; PKK tek yanlı gelişecek. İlimle, irfanla, akılla, bilgiyle bu densizliği durdurduk. PKK’NIN YOLU KAPANDI, MEHDİYET’İN YOLU AÇILDI.Kasten tıkamışlardı. Biz o yolu açtık. Tıkayacak ki PKK gelişsin. Biz de müsaade etmedik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mart 2013> Daha Fazla

PKK’ya çözüm, silah gömmekle olmaz. Bilimsel yollarla fikirlerini gömmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2013> Daha Fazla

PKK'ya karşı yapılacak en güzel operasyon ilmi operasyondur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2013> Daha Fazla

PKK’nın taraftarlarının şevki ve heyecanı var, bir ideolojisi var. Karşıt olarak bizim de gençliğimizin şevki, heyecanı ve ideolojisinin sağlamlaştırılması lazım, güçlendirilmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2013> Daha Fazla

PKK'nın derdi Kürtlük-Türklük, şu bu falan değil. Onlar bölgenin komünist olmasını istiyorlar. Allah’sız, Kitapsız olmasını istiyorlar. Darwinist, materyalist olmasını istiyorlar. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz. Etmiyoruz. O kadar.
PKK'nın derdi Güneydoğu’da tabelaların Türkçe veya Kürtçe olması değil, onlar bölgenin komünist olmasını istiyor.
PKK komünist, azimli, gözü dönmüş on binlerce genç yetiştirmiş durumda. Bizim de buna karşılık gençlerimizi, ülküsü ve ideali İttihad-ı İslam olan, bilgili, kültürlü, sevgi dolu, şefkatli, heyecanlı ve şevkli olarak yetiştirmeye önem vermemiz gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2013> Daha Fazla

Şu an PKK yenilgiyi kabul etmiş durumda değil. Şartları kabul edilmediği takdirde yine terör uygulayacaktır. PKK’nın gerçek anlamda yenilmesi ancak fikirle ve bilimsel delillerle mümkün olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2013> Daha Fazla

PKK hareketinin Amerika tarafından da, Avrupa tarafından da desteklenmesinin nedeni Güneydoğu’yu bir hat olarak kapatıp Türkiye’nin, Anadolu’nun İslam ülkeleri ve Türki devletlerle bağlantısını kesmek. Mehdiyete karşı yapılmış yoğun, sinsi, gizli bir çalışmadır bu.
PKK’nın asıl köklü hedefi, İttihad-ı İslam’ı durdurmaktır. PKK hareketi Mehdiyeti durdurma hareketidir. Güya kendi kafalarınca böyle bir moral bozukluğu meydana getirecekler, Güneydoğu’yu kopardık diyecekler. Halbuki ne Güneydoğu, ne Karadeniz, ne İç Anadolu hiçbir yer bölünmeyi kabul etmez. İttihad-ı İslam’ın dışında bir yol olmadığı da açık. Bu debelenme boşa
PKK yıllarca boş yere uğraştı, hiçbir şekilde netice alamayacak. Bölünme olmayacak, İttihad-ı İslam’la birleşme olacak ve Türkiye büyüyecek inşaAllah.
Öcalan’a meşruiyet kazandırma çabaları boşunadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2013> Daha Fazla

Öcalan tövbe edip kendini Allah’a teslim etsin, Kuran okusun, namazlarını kılsın, ahirete hazırlık yapsın ve İttihad-ı İslam’ı istesin. Yapacağı en iyi şey bunlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2013> Daha Fazla

PKK kesintisiz propaganda yapıyor, bunun için sahte bilimi kullanıyor. Dünyanın her yerinde Marksist propagandaya devam ediyor. Dolayısıyla PKK’yla mücadelede, karşı bilimsel propaganda çok hayatidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2013> Daha Fazla

PKK’nın yapacağı şey İttihad-ı İslam’ı savunmaktır. İyi bir şey yapmak istiyorlarsa bunu yapsınlar. Ve Kuran’ın gösterdiği yola doğru yola dönsünler. Abdullah Öcalan’ın yapacağı da budur; Kuran’a dönüp, tövbe edip, Kuran ahlakına göre yaşayıp İttihad-ı İslam’ı savunması.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2013> Daha Fazla

Şimdilerde bir ‘Öcalan’ı sevdirme’ modası çıktı ama boş yere uğraşıyorlar. PKK bir cinayet örgütüdür, yaptıkları da gözler önünde. Bizim milletimiz böyle oyunlara gelmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2013> Daha Fazla

PKK Güneydoğu’da bir yecüc mecüc hurucudur. Oraya devletin yaptırdığı karakollar, savunma sistemleri Seddi Zülkarneyn’dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2013> Daha Fazla

PKK hakkında olmayan şeyleri söylemek akılcı olmaz. PKK’yla hakaret ederek mücadele olmaz.
Komünist PKK’nın, Güneydoğu’daki kardeşlerimize yeni acılar tattırmalarına müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ocak 2013> Daha Fazla

Öcalan, kendini ve örgütü güya şirin ve makul göstermeye çalışıyor. Ne hükümetimiz ne MİT oyuna gelmezler.
PKK’nın komünistlikten vazgeçtiğini iddia etmek pek inandırıcı değil.
PKK içinde Öcalan’a karşı olan kim varsa PKK’nın onlara bir operasyon yapacakları anlaşılıyor.
Komünist ideolojiye sahip PKK kan döküyor, devletimiz de tabii ki kendini savunuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2013> Daha Fazla

PKK son dönemde kibarca, “Güneydoğu’da devlet kurmak istiyoruz” diyor. “Güneydoğu’yu teslim edin, barışalım” diyor. Bunu unutsunlar. Vatanı böldürmeyiz, evvelAllah. Parçalanmaya, bölünmeye asla müsaade etmeyiz. Güneydoğulu kardeşlerimizi de komünist PKK’nın eline teslim etmeyiz.
PKK’yı engellemenin yolu, ilim, bilgi, fikirdir.
PKK, Allah’ın varlığını bilir, bilmez olur mu? Sırf gururdan yapıyorlar. Gerçekte Allah’a inanmayan tek bir PKK’lı yoktur.
PKK, dindar olsunlar, İttihad-ı İslam’ı savunsunlar. Askerlerimizi şehit etmekle kendilerini mahvediyorlar, harama giriyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2013> Daha Fazla

Öcalan sanıldığı gibi Marksist düşünceden vazgeçmez. Sadece uzun süredir hapiste olduğu için sıkıldı.
Komünist PKK, dine karşıdır. Ezan sesini duymaya bile dayanamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ocak 2013> Daha Fazla

PKK İttihad-ı İslam’ı savunsa dünya çapında olay olur, çok güzel olur.
Öcalan’ı güya şirin göstermeye çalışmaya gerek yok.
Öcalan ve PKK İttihad-ı İslam’ı savunsunlar. Zulüm hiçbir zaman için payidar olmaz. Allah Kuran’da söz vermiştir: Batıl mutlaka yenilecek, yok olacaktır. Hak daima galip gelecektir.
Öcalan’ı Türk Milleti’nin hiçbir ferdi kale almaz. Milletimizin Öcalan’ı kabul etmesi gibi bir şey söz konusu olamaz.
Öcalan tövbe etsin. Kuran’ı çok iyi okusun. İttihad-ı İslam’a dönsün. İttihad-ı İslam dışında bir kurtuluş yolu yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ocak 2013> Daha Fazla

Gurur yapacak bir şey yok. Dünya hayatı kısa. Hepimiz Allah’ın kuluyuz. PKK’lılar tövbe istiğfar edip, İttihad-ı İslam’ı savunsunlar. Müslümanların birliğini savunsunlar. Kurtuluş burada, onun dışında buram buram felaket var. Allah vermesin.
Abdullah Öcalan iyilik yapmak istiyorsa yapacağı, Kuran’ı ezberlesin, defalarca okusun. Tövbe etsin günahları için. İttihad-ı İslam’ı savunsun.
PKK’ya hiç ummadıkları bir darbe indirmek lazım; Darwinizmi-materyalizmi Türkiye bilimsel metotlarla yerle bir etsin. Bütün dünya şoka girer, mahvolurlar adeta.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2013> Daha Fazla

Abdullah Öcalan’a özel eziyet yapılması ahlaka uygun olmaz. İmana, İslam’a, Kuran’a uygun olmaz. Neyse cezası o uygulanır, o kadar. Herkese eşit yani ne belirlediyse kanun, o.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2013> Daha Fazla

Rus Marksist, Leninist, Stalinist derin devleti ve eski Marksistler, eski Stalinistler geniş çaplı PKK’yı destekliyorlar şu an. Avrupa komünistleri destekliyor. Amerika’da CIA destekliyor ama Türk Milleti imanlı olduğu için, koç yiğit olduğu için hiçbir şey yapamıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2013> Daha Fazla

Komünist PKK’ya karşı silahlı mücadele ile sonuç alınmaz. Fikri mücadele yapılması şart. Çözüm, anti Darwinist-anti komünist fikri mücadeledir.
PKK hakkında konuşurken çözümün de söylenmesi gerekir. Çözüm; devletin Darwinizmi-materyalizmi çökertecek ilmi çalışma yapmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2013> Daha Fazla

İlmi mücadelenin dışında teröre çözüm mümkün değil. Önce Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarından başlanacak mücadeleye. Oraya bilimsel gerçekler konulacak. Yanlış bilgilendirilen gençlik doğru bilgilendirilecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2013> Daha Fazla

Bazıları Öcalan’ı kendilerince kahraman gibi göstermeye çalışıyorlar.
BDP, Öcalan ve PKK İttihad-ı İslam’ı istesinler.
PKK’ya karşı imani ve bilimsel yoğun bir çalışmaya başlanması lazım.
Komünist PKK ancak Darwinizmin-materyalizmin çökertilmesiyle yenilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2013> Daha Fazla

Kürdistan diye bir konu olmaz. Bu devletin ismi Türkiye.
Demokratik özerklik, PKK’nın rahatça hareket etmesi için yapılmış plandır.
PKK ancak inanç ve imanla durdurulabilir.
PKK’dan bahsederken çözümü de söylemek gerekir. Genelde çözümden hiç bahsetmiyorlar. Çözüm İttihad-ı İslam’dır, iman hakikatlerinin anlatılmasıdır ve Kuran ruhunun bölgeye hakim olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2013> Daha Fazla

PKK bu noktaya silahla geldi, bundan sonra da silahla devam eder. Örgüt asla silah bırakmaz. PKK, komünist devlet kurmadıktan sonra terörden vazgeçmez. Ancak fikri mücadele ile PKK’yı etkisiz hale getirmek mümkündür.
PKK şu an Lenin’in “bir adım ileri, iki adım geri” taktiğini uyguluyor.
Bazıları Öcalan’ı sözde kahraman gibi gösterme gayreti içinde. Bu çok yakışıksız ve çok çirkin. On binlerce şehit verdik. Biz Öcalan’ı kahraman değil, katil ve hain biliyoruz.
PKK, ideolojik yönden çöktüğü için panik halde.
IRA ile PKK farklı yapıdalar, kıyaslamak anlamsız. PKK, bütün bölgeyi komünist yapmaya azmetmiş Marksist bir örgüt.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2013> Daha Fazla

PKK saldırıdan vazgeçmez. Komünist ideallerinden vazgeçmez. Biz ittifak edip İttihad-ı İslam’ı meydana getirmeye gayret etmek durumundayız Türkiye’de. İslam alemiyle birleşip bir güç oluşturmak durumundayız. Bunun dışında çözüm olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2012> Daha Fazla

PKK şu ana kadar aldığı neticeyi silahla aldı. Bundan sonra da silahla almayı düşünecektir. Asla ve kesinlikle silah bırakmaz. Yani ölür yine bırakmazlar. Asla kabul etmezler. Adamlar iki seçenek için yaşıyorlar: Ölmek veya öldürmek. Üçüncü bir tercih kabul etmiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2013> Daha Fazla

Millet olarak biz Öcalan’ın da, PKK’nın da ne olduğunu biliyoruz. İmanla, Kuran’la aldığımız toprakları üç beş çapulcuya vermeyiz.
Öcalan, on binlerce polisimizin, askerimizin şehit olmasına sebep olmuş bir insandır, katildir. Sözde onu şirin gösterme, legal gösterme oyununa karşı dikkatli olmak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2012> Daha Fazla

PKK, Marksist, Leninist, Stalinist. Adam hedefine ulaşmadan silahı bırakmaz. Proletarya devrimi olmadan, komünist devrim olmadan silah bırakma diye birşey yoktur bir komünist için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2012> Daha Fazla

PKK bir mafya örgütlenmesi, kan döken cani bir yapılanma. Öyle bir yapılanmayı namusuna, haysiyetine düşkün bir Kürt evladının kabul etmesi mümkün değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2012> Daha Fazla

PKK Allah’ın varlığını görmesi lazım. Çok açık, çok sarih. Normal, orta zekada bir insan bakar bakmaz anlar Allah’ın varlığını. O kadar beynimizi zorlayarak anlayacağımız gibi yaratmamıştır Allah bizi.
İttihad-ı İslam’ı isterse PKK, bu çok büyük bir olay olmuş olur. Dünya derin devletine büyük bir tokat olmuş olur.
PKK İttihad-ı İslam’ı savunsun. BDP İttihad-ı İslam’ı savunsun. BDP milletvekilleri hepsi İttihad-ı İslam’ı savunsunlar. Korkmasınlar, Allah’a tevekkül etsinler. Müthiş ferahlarlar. Her yönden kurtulurlar. Her yönden rahatlarlar. Her yönden güzellik olur. Başlarının üstünden büyük bela kalkar.
PKK’yı kınıyoruz. Allah’tan hepsine hidayet diliyoruz. PKK’nın içinde imanlı olan varsa Allah kurtulmasını nasip etsin.
Öcalan’a ev hapsi söz konusu olamaz. Ama cezaevinde normal, makul koşullarda olması gerekir.
PKK, Allah’ın varlığını görmesi lazım. PKK’nın kalplerini imanla fethetmek gerekir.
PKK, aklını başına alsın. Yaptığı eylemlerle kendi hayat damarlarını da kesmiş oluyor. PKK’ya, kurtuluş olarak İttihad-ı İslam’ı göstermek gerekir.
PKK, İttihad-ı İslam’ı desteklesin. Armageddon oyununun piyonu olmasın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2012> Daha Fazla

5 değil 500 bin şehit olsa şöyle 5 cm toprak vermeyiz. Boş yere çabalıyorlar, boş yere debeleniyor PKK komünistleri.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2012> Daha Fazla

Öcalan, Stalinist bir katildir. Hapisten çıkması söz konusu olamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2012> Daha Fazla

PKK olmasa biz Komünist Kürdistan kitabını niye yazalım? PKK’yı yaratan Allah bu kitabı da yaratıyor. Kitapla PKK aynı anda yaratılır. Biz bu kitaptan sevap kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. PKK neye yarıyor? Sevap kazanmamıza yarıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2012> Daha Fazla

PKK’nın zerdüştlükle alakası yok. PKK Darwinist, materyalist, komünist ve ateisttir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdiyet, PKK’ya net çözüm oluşturacaktır.
Büyük televizyonlar ve gazeteler PKK ile ilmi mücadeleye girse hemen netice alınır, terör bir anda biter.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

PKK, anadil konusunu kullanıyor. Asıl amacı Marksist- Leninist- Stalinist bir rejimdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2012> Daha Fazla

PKK’nın ideolojisinden, inancından tek kelime bahsetmiyorlar. Örgütün Marksist inancını açıklamaktan ısrarla kaçınıyorlar.
PKK’nın ideolojisini yok hükmünde kabul etmek doğru olmaz. Cevap verilmediğinde örgütün tek taraflı uçsuz bucaksız propaganda imkanı oluyor. PKK’ya mutlaka bilimsel, felsefi cevap verilmesi gerekir. Bilimsel karşı propaganda terörü bitirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2012> Daha Fazla

PKK hareketi bir deccal hareketidir. Dünyada hiçbir deccal hareketi başarılı olmamıştır. Çok kısadır ömürleri. Kanlı gelir, rezillikleriyle de giderler. Hep kanla yaşar onlar. Ama mutlaka kısa bir süre sonra yok olurlar. Onların da kaderinde bu var. Bunu kısa bir süre sonra görecekler
Esat rejimi yıkılacak. Ama PKK devam edecek mi? Etmeyecek. Zülkarneyn Mehdi (as) onlara bir set çekecek ve tamamen o belayı, o fitneyi ortadan kaldıracak, inşaAllah. Sedd-i Zülkarneyn olacak inşaAllah

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2012> Daha Fazla

PKK’ya namluyla hiçbir şey anlatılmaz, bilimle anlatılır, felsefeyle anlatılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2012> Daha Fazla

PKK Leninist bir örgüt; onlar da o dinin gereğini yapıyorlar. Ancak o din yok edilirse -ki o da bilim ve felsefeyle olur, akılla olur, sevgiyle olur- o dinin bağlıları da kalmayacaktır. Bir din yok oldu mu bağlıları da yok olur. Bir dinin geçersiz olduğunu ispat edersen bağlısı kalmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2012> Daha Fazla

Abdullah Öcalan hata yaptı, günaha girdi. Günahının kefaretini çekecek dünyada. Ahirette de çekecek inşaAllah. Suç varsa ceza vardır. Bu bütün ilahi dinlerde, bütün hak dinlerde vardır. Bütün devlet kanunlarında vardır. Suç olacak ceza olmayacak, olur mu? O zaman adalet olmaz.
Diyorlar ki; “Biz terör çıkarırız.” Terör çıkartırsın, 100 bin şehit olur değil mi? Biz sana 5 milyon şehit veririz, ama toprağı vermeyiz, vatanı vermeyiz. Haysiyetimize, şerefimize laf ettirmeyiz.
Devletin bilimsel çalışma yapması PKK'yı çökertir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2012> Daha Fazla

Bir daha istirham ediyoruz, bir daha söylüyorum; psikolojik, bilimsel karşı propaganda PKK terörünü bitirir. Herkes biliyor bunu. Lütfen, istirham ediyoruz devlet bu mühim meseleye el atsın. Devlet ilgili birimlerini kursun, çok ciddi olarak olayı ele alsın.
PKK terör örgütü psikolojik propaganda yapıyor. Psikolojik propagandaya, karşı psikolojik propaganda yapılması lazım.
PKK’nın bir inancı var, bir ideolojisi var, bir ülküsü var, bir hedefi var. Bu inanç sistemini sıfır kabul edersen adamlar böyle palazlanır işte. Adamlar komünist diyoruz, Marksist, Leninist, Darwinist ve materyalistler.
PKK diplomasiden ne anlar? Devletlerarası ilişkide diplomasi olur. PKK'ya karşı, kültürel, ilmi, bilimsel, felsefi çalışma yapılması gerekiyor.
PKK psikolojik propaganda yapıyor, cevap olarak karşı propaganda yapılması gerekir. Terör örgütünün inancı gitti mi gücü de gider.
Öcalan yıllarca şuurlu olarak suç işledi. Kanunen suçunun karşılığı neyse o cezayı tamamlayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Eylül 2012> Daha Fazla

PKK ile masaya oturma diye bir şey söz konusu olamaz. “Oslo görüşmesi” diye bir konuyu kimse ağzına bile almasın. Komünistle, Leninistle anlaşma yapılamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2012> Daha Fazla

PKK’ya karşı Seddi Zülkarneyn oluşturuluyor. Seddi Zülkarneyn iki yönlüdür. ‘Zülkarneyn’ zaten iki yönlü demektir. İlimle, fenle ayrıca da tabii teknik teçhizatla koruma olacak. Ama asıl bilim ve fendir.
PKK'nın Marksist olduğuna sürekli dikkat çekelim. PKK ile bilimsel mücadelenin ehemmiyetini çoğu insan henüz fark edemedi.
İlmi, felsefi ve psikolojik eğitim terörü net olarak bitirir. Terörün ilacı bilimdir, akıldır, anti-Darwinist, anti-materyalist karşı propagandadır.
Teröre karşı, en iyi teknik teçhizatla korunma olacaktır ama esas olan bilimsel mücadeledir. Bilimsel mücadele olmazsa terör illaki bir yol bulur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2012> Daha Fazla

Bazılarında “PKK ile bir anlaşma olur mu” gibi bir düşünce var. EŞKIYA İLE ANLAŞMA OLMAZ. DEVLET EŞKIYA İLE ANLAŞAMAZ, durum değerlendirmesi yapamaz, muhatap kabul etmez. Adam yerine koyamaz. O eşkıyadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2012> Daha Fazla

Yalvarma ve rica üslubu asla terörü durdurmaz, aksine kendilerini güçlüymüş gibi hissetmelerini sağlar.
PKK silahla şımarmış durumda, silahı bırakmaz.
PKK komünist örgüttür, asla silah bırakmaz. PKK'nın insafına sığınan bir üslup kullanmak çok çok yanlış olur. PKK ile bilimsel ve fikri mücadele dışında kesinlikle sonuç alınmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2012> Daha Fazla

PKK’ya karşı hepsinin üstünde anti komünist eğitim gerekiyor, anti Marksist, anti Leninist, anti Darwinist eğitim gerekiyor. Asıl %99 çözecek bu, öbür tedbirlerin etkisi %1’dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2012> Daha Fazla

Devletimiz terörle fikri mücadeleye hemen başlasın, inşaAllah.
Güneydoğu’da PKK deccalinin kudurmasının sebebi de Mehdiyetin atağa geçmesi ve başarısıdır. Çünkü deccalin son anlarında çırpınması çok şiddetli olur.
Dağa çıkan PKK’lı, solucandan, mikroptan evrildiğine inanıyor.
Askeri ve polisiye tedbirler teröre çözüm olmaz. Çözüm ancak bilimle, felsefeyle, sevgiyle mümkün olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2012> Daha Fazla

Eninde sonunda bir fikri mücadeleyle bu PKK terörü sonuçlanacaktır. Şuan geçici bir mücadele yapılıyor, yani mevcut durumu muhafazaya çalışılıyor. Gerçek mücadele Mehdiyet devrinde olacaktır, Mehdi (as)’la olacaktır.
Terörün bitmesi ilmi atakla, bilimsel atakla olacaktır. İkna ve telkin kabiliyetiyle olacaktır. Sevgiyle ve şefkatle olacaktır. Devletimiz şuan sadece savunma konumunda. Mehdi (as) devrinde atak var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2012> Daha Fazla

Biz teröristleri böyle silahla etkisiz hale getirmeleri 30 seneden beri duyuyoruz. Bunun yolu bu değil. Bunun yolu, bilgi. Darwinizm, materyalizmin yerle bir edilmesidir.
Teröristleri böyle sadece askeriye yöntemlerle etkisiz hale getirmek değil de, fikirle etkisiz hale getirmek çok önemli. Mesela desinler ki bize; “On bin teröristin fikir sistemini değiştirdik. Etkisiz hale getirdik. Terörist olmaktan vazgeçirdik. Müjdeler olsun” diye bize söylesinler.
Teröristleri “fikirle” etkisiz hale getirmek önemlidir.

  Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2012> Daha Fazla

Teröre çözüm; bataklığın ilimle, bilimle, akılla, sanatla kurutulması; Darwinizmin, materyalizmin yok edilmesi. Devlet Darwinist, materyalist eğitime son verecek, bu kadar. Üniversitelerde Darwinist eğitim durdurulacak, liselerde durdurulacak. Onun yerine gerçek bilimle doğrular anlatılacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2012> Daha Fazla

Terör konusunda çözümün ne olduğunun konuşulması gerekirken, demagoji yapılarak vakit kaybediliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2012> Daha Fazla

PKK'nın amacı insanları yıldırmak ama bizim milletimiz efedir maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2012> Daha Fazla

İttihad-ı İslam olmayınca bu oluyor işte. Üç tane PKK'lı yeri göğü birbirine katıyor. İttihad-ı İslam olsa psikolojik olarak çökerler, yapacakları hiçbir şey yok, direk teslim olurlar.
PKK’nın Marksist eğitimine karşı, anti Marksist eğitim verilmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2012> Daha Fazla

Askerimiz PKK’ya karşı nefs-i müdafaa yapıyor, elbette askerimiz kendini savunacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2012> Daha Fazla

PKK da eğitilirse onlar da insancıl, makul insanlar haline gelirler. Yeni katılanlar. Ama eğitim konuyu halleder.
PKK’lılar insanlara acımanın, merhamet etmenin akılsızca bir hareket olduğunu, onların böcekten farkı olmadığını, nasıl bir sineği öldürürken acımıyorsa insan öldürürken de aynı acımasızlık içinde olması gerektiğini ona telkin ediyorlar, eğitiyorlar. “Allah yok” diyorlar haşa, “Kitap yok, ahiret de yok” diyorlar. Ama bunları anlatırken Darwinizmi, materyalizmi öğreterek anlatıyorlar.
PKK’ya karşı askeri yöntem, polisiye yöntem etkili olmaz. Eğitimin dışında bir yol olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2012> Daha Fazla

PKK’nın zerdüştlükle alakası yok, PKK Marksist bir örgüttür.
Marksist PKK terörünün panzehiri, anti Marksist çalışmadır.
Teröre çözüm olarak, anti-Darwinist - anti komünist fikri mücadele dışında bir yok yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2012> Daha Fazla

Milletimizin şu an en büyük sorunu PKK’dır ve bölünme sorunudur. Buna karşı en iyi yöntem kitaptır. Açlıktan ölen yok Türkiye’de ama terörden ölen çok insan var. Onun için bunun çözümü de kitaptır. Harun Yahya kitapları. Özellikle anti Darwinist kitaplar.
Leninist olarak, Marksist olarak PKK’ya karşı mücadele verilmez. Darwinist, materyalist olarak da mücadele verilmez. Mücadele, Allah inancıyla, anti Darwinist, anti materyalist olarak verilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2012> Daha Fazla

PKK terörüne karşı askeri yöntemlerle sonuç alınmaz.
PKK ile bilimsel mücadele yapılması gerektiğinden kimse bahsetmiyor.
PKK’nın yaptığı propagandaya karşılık, anti propaganda yapılması şarttır.
Terör, generallerle değil bilim adamları ile çözülecek bir konudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2012> Daha Fazla

Görülüyor ki eninde sonunda belayı durduracak olan Mehdiyet. Fikir olmadan komünizmin, PKK’nın yıkılması mümkün değil.
PKK, komünist bir partidir.
Bilimsel çalışma yapılırsa terör konusu hallolur.
PKK dağlarda akademi kurmuş, buna, karşı anlatım gerekmez mi?
PKK, 13-14 yaşında gençleri Darwinist komünist olarak eğitiyor.
Teröre çözüm, anti Darwinist- anti komünist fikri mücadeledir.
PKK, bütün psikolojik propaganda yöntemlerini kullanıyor.
Teröre karşı ısrarla bilimsel mücadeleden bahsedilmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2012> Daha Fazla

Terör yaptıkça güçlenir PKK. Ve güçleniyor. İlmi, bilimsel mücadele yapılmadıktan sonra PKK sürekli gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2012> Daha Fazla

PKK SÜREKLİ KÜLTÜREL FAALİYET YAPIYOR, KARŞI FAALİYET GEREKİR.
PKK İLE İLMİ MÜCADELE ŞARTTIR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2012> Daha Fazla

Devletin her yeri özgür olması lazım. Komünist işgali varsa bir yerde, 10 metrekare bile olsa bunu kabul edemeyiz. Her yerde göğsümüzü gere gere gezmemiz lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2012> Daha Fazla

PKK komünist bir çete ve her zaman her yerde ortaya çıkabilir. Bu, kontrolün onda olduğunu göstermez. Ama polisiye tedbirlerle netice alınamaz. Bilimsel, Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğini anlatan ilmi çalışma gerekir. Bu olmadıktan sonra, Mehdiyet’in güçlü kolu bu konulara el atmadıktan sonra düzelme mümkün değil.
Darwinist, materyalist olarak, ateist düşünceyi savunarak veyahut diyalektik felsefeyi savunarak PKK’ya karşı mücadele verilmez. Çünkü PKK’nın mücadelesi budur, materyalizmdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2012> Daha Fazla

PKK hareketi de yine Mehdi’nin çıkmasına vesile olacaktır. Çünkü Hamiyet-i İslamiye’yi feveran ettiriyor. İnsanlarda Allah’a, Kuran’a yaklaşma hissi müthiş şiddetleniyor.
PKK’nın istediği Türkiye’yi moral yönünden çökertmektir. Ağlayan, inleyen, neşesiz, perişan, umudunu kaybetmiş insanlar haline getirmek; terör örgütünün, komünistlerin amacı bu. Buna müsaade edilmemesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2012> Daha Fazla

PKK Stalinist bir örgüt, Marksist bir örgüt. Sen Stalinist bir örgütle nasıl anlaşıyorsun? Ne demek anlaşmak? Stalin kimle anlaştı? Lenin kimle anlaştı? Komünist örgütte doğru bildiğini yapar adam. Kendi kafasına göre hareket eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2012> Daha Fazla

“Kahrolsun PKK!” demeyle kahrolmaz. Allah dilerse olur ama sebebe sarılmak lazım. DEVLET DARWINİST, MATERYALİST EĞİTİMDEN VAZGEÇSİN.
30 seneden beri “Kahrolsun PKK!” diyorlar. Adam güler geçer buna. SÖZLE KAHREDİLMEZ. İLİMLE KAHREDİLİR, BİLİMLE KAHREDİLİR. AKILLA, SEVGİYLE KAHREDİLİR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2012> Daha Fazla

PKK eğer bir kurtuluş istiyorsa İttihad-ı İslam’a girsin. Tövbe etsinler, İttihad-ı İslam’a girsinler. Türk-İslam Birliği için gayret etsinler, eğer kalplerinde bir parça kırıntı kaldıysa, bir iyilik kırıntısı kaldıysa.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2012> Daha Fazla

PKK en kestirmeden netice almaya doğru hareket ediyor. En hayati yerden yani felsefeden giriyor. Marksist, Leninist felsefeyi anlatıyor.Felsefi zeminin çözülmesi gerekiyor.
“PKK’yı biz bitiririz bombalayarak” diyor. Fikirle olur düzeltme. Senin fikrin yoksa mağlupsun demektir.Düşüncen yoksa mağlupsun demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2012> Daha Fazla

PKK’nın İttihad-ı İslam’dan yana olması lazım. Mehdiyet’ten yana olması lazım. O konuda hiç tereddüt etmesinler, doğrudan Mehdiyet’e teslim olsunlar. İttihad-ı İslam’a teslim olsunlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2012> Daha Fazla

Darwinizmin geçersizliğini anlattığımızda en şiddetli direnç PKK’dan geliyor. Çünkü PKK’nın felsefesini patlatan bir durum bu. Darwinizm yıkıldı mı PKK’nın komünist düşüncesi de yıkılıyor. Onun için komünistlerde muazzam bir panik var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2012> Daha Fazla

Siyasi yöntemlerle, askerle, polisle PKK’ya karşı galip olunması imkânsızdır. Ancak fikirle, düşünceyle, akılla, bilimin bütün delillerini kullanarak tam anlamıyla netice almak mümkündür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2012> Daha Fazla

Mehdiyet’in dışında hiçbir yol kurtarmaz. Ve yoğun sevgiyle, şefkatle, merhametle bu konu biter. Dostlukla biter. Yoksa askeri güçle, silahla, siyasi yöntemlerle netice alınması mümkün değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2012> Daha Fazla

Çıkıyorlar “Teröre nasıl çare buluruz?” diyorlar. Mikrop var diyorsun, tentürdiyodu üstüne basacaksın, bu kadar basit. “Tentürdiyot değil de üstüne su dökelim” diyorlar. Su dökersen mikrop daha da gelişiyor. Suyla olmaz. Tentürdiyotla olacak. Tentürdiyot ilim, bilimdir, felsefedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Temmuz 2012> Daha Fazla

PKK propaganda, eğitim, kültür faaliyetleriyle ayakta duran bir sistem. Yoğun olarak felsefi eğitim veriyorlar. Felsefi propaganda yapıyorlar. Yanlış da olsa bilimsel propaganda yapıyorlar. Buna karşı suskun kalırsak “siz haklısınız” anlamına gelir. Mutlaka cevap verilmesi lazım. Bilimsel, felsefi karşı eğitim şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2012> Daha Fazla

Bu KCK’lılar, PKK’lılar bunu kafalarına iyice koysunlar; hiçbir şekilde milim santim toprak vermeyiz. Türkiye’nin onuruna, milli onurumuza zarar verecek bir şeye müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2012> Daha Fazla

PKK fikri kullanıyor, felsefeyi kullanıyor, sahte de olsa bilimi kullanıyor. Sahte de olsa felsefeyi kullanıyor. Buna karşı ilimle, bilimle, akılla, demokrasiyle cevap vermek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Haziran 2012> Daha Fazla

Adamın bedenini öldürmekle netice alamazsın, fikrini öldürmekle netice alırsın. Yüz tanesinin fikri gitti mi, öldü mü bu atom bombası etkisi yapar, hepsi ölür. MARKSİST- LENİNİST EKİPTEN SEN FİKREN YÜZ KİŞİYİ YOK ETTİN Mİ BU NÜKLEER ETKİ YAPAR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2012> Daha Fazla

Terör örgütü yanlış fikirlere sahip ve yanlış eğitilmiş. Sen de onu doğru eğiteceksin. Yanlış yolda birileri varsa adamı eğitirsin. Yanlış bir şey yapıyorsa eğitirsin. PKK’lı da yanlış eğitilmiş, komünist olmuş, Darwinist, materyalist olmuş. Ve sonunda cani olmuş. Adam öldürmenin iyi olduğu anlatılıyor. “Bu bir ibadettir, üstünlüktür, iyiliktir, güzelliktir” diyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2012> Daha Fazla

PKK hareketi İttihad-ı İslam’ın olması için Allah tarafından yaratılıyor. Yoksa insanlar ne Mehdi (as)’a tabi olurlardı ne Mehdiyet gelişirdi ne İttihad-ı İslam olurdu. Allah, PKK’yı vesile ederek insanları uyandırıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Haziran 2012> Daha Fazla

Milyon hesabıyla şehit veririz ama ne toprak veririz, ne komünist istilaya müsaade ederiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2012> Daha Fazla

PKK’ya karşı tamamen bilimsel mücadeleyle, bilimsel felsefi mücadeleyle netice alınabilir. Felsefe yönüyle yenmedikten sonra, mümkün değil. Dinle de karşı koyamazsın. Dini zaten kabul etmiyorlar. Ancak felsefeyle yenilir. Onlar bilim felsefesiyle çıkıyor. Sen de bilim felsefesiyle cevap vereceksin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2012> Daha Fazla

PKK’ya çözüm; Darwinizmin, materyalizmin yok edilmesi, Marksist Leninist felsefenin tamamen yok edilmesi, İttihad-ı İslam’ın oluşturulması, Türk İslam Birliği’nin oluşturulması yani Mehdiyet’tir.
PKK’nın ancak imanla, Kuran’la, iman hakikatleriyle yani Mehdiyetle ezilmesi mümkün. Tamamen kökünden kazıyacak şekilde net netice alınacak bir durum bu. Onun dışında, müthiş bir mücadele olacaktır ve hiçbir netice alınamayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mayıs 2012> Daha Fazla

PKK sorunu, komünist parti olduğu için sevgiyle, şefkatle, merhametle çözülecek bir şey değildir. Ondan anlamaz onlar. Komünistler şiddetle ortaya çıkan adamlar. Felsefi bilimsel karşı anlatım gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2012> Daha Fazla

Türkiye yetmiş milyon. Yetmiş milyonu, söz bir Allah bir, şehit olmadan o toprakları vermeyiz. Bunu unutsunlar.

A9 TV, 1 Mayıs 2012> Daha Fazla

PKK terörü Darwinizme, materyalizme dayanıyor. Devlet kendi eliyle Darwinist, materyalist eğitim yapamaz. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2012> Daha Fazla

PKK İLE MÜCADELEDE YAPILACAK ŞEY, ANAYASADA DEĞİŞİKLİK YAPIP DARWİNİZMİN VE MATERYALİZMİN ANLATILMASINA KARŞI YARATILIŞIN DA BİLİMSEL OLARAK ANLATILMASIDIR. Darwinizm ve materyalizm daha geniş anlatılacak fakat Yaratılış ile ilgili bilimsel deliller de çok kapsamlı anlatılacak. Çözüm budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Nisan 2012> Daha Fazla

Vatanı bölmek isteyenler zaten haysiyetsiz, namussuz, karaktersiz iblis takımıdır. Dünyanın en aşağılık, en şerefsiz adamlarıdır. Böyle bir şeye ılık bakan da aynı kafaya yaklaşır. Çok çok çirkin olur, çok yakışıksız olur.
Bölünmeye gidecek bir yolu açmak hıyanet olur. Bölünmeyi asla kabul etmeyiz.
Kürt meselesi diye bir şey yok. İttihad-ı İslam meselesi var, Türk İslam Birliği meselesi var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2012> Daha Fazla

Şehit almak serbest. Alabiliyorlarsa alsınlar ama vatanımızı vermeyiz, bayrağımızı vermeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2012> Daha Fazla

Kürt meselesi yok kardeşim. Türk-İslam Birliği sorunu vardır. Kendi davanı çözersen, Türk sorunu da, Kürt sorunu da aklına gelen her sorun çözülür. Bir sorun vardır, Türk-İslam Birliği sorunu vardır. İttihad-ı İslam sorunu vardır.Bunu hallettiğinde konu hallolur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2012> Daha Fazla

“PKK’ya özgürlük, PKK’ya demokrasi” diye bir şey olmaz. PKK’ya anlayacağı dilden konuşursun o kadar. Ama bizim asıl istediğimiz PKK’ya karşı bilimsel mücadeledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mart 2012> Daha Fazla

Biz Kürt kardeşlerimizi canımız gibi seviyoruz. Huzurlu rahat yaşamalarını iftiharla istiyoruz. Ama bu ancak Türk İslam Birliği içerisinde olur.
PKK’yı bütün dünya komünistleri destekliyorlar. Dolayısıyla Türkiye, bütün dünyayla mücadele veriyor. İşte BÜTÜN DÜNYAYLA MÜCADELESİNDE EĞER TÜRKİYE, BÜTÜN İSLAM ALEMİNİ, BÜTÜN TÜRKLÜK ALEMİNİ YANINA ALIRSA, O ZAMAN BÜTÜN DÜNYAYA MEYDAN OKUYACAK GÜCE SAHİP OLUR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mart 2012> Daha Fazla

Kürt kardeşlerimiz hep evliyadır, veli insanlardır. Hep Ehli Tarik, Ehli Tasavvuf oradan çıkmıştır. Medreseler yurdudur, üniversite gibidir Güneydoğu. En değerli, en büyük alimler hep oradan çıkmıştır. Dolayısıyla benim yiğit Kürt kardeşlerimi, yiğit Kürt annelerimi, Kürt babaları komünizmin pençesine düşürmeyiz. Bunu bilecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2012> Daha Fazla

DARWİNİST-MATERYALİST OLARAK PKK İLE MÜCADELE EDİLEMEZ. Ancak yaratılışa inanarak, Allah’a inanarak PKK ile mücadele edilebilir. Öbür türlü temel ideolojide ittifak olmuş oluyor.
PKK BU İŞTEN VAZGEÇMEYECEK. BİZ DE VATANI KORUMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ. AMA BUNUN SONUCU İTTİHAD-I İSLAM’DIR. Çünkü öyle bir açmaz ki bu, ya İttihad-ı İslam, ya PKK gibi oldu. Ya Türk İslam Birliği, ya PKK gibi oldu. Milletimiz PKK’yı kabul etmeyeceğine göre tek çözüm Türk İslam Birliği. Allah bizi o noktaya doğru çekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2012> Daha Fazla

Biz kardeşlerimizin bizden alınıp zorla komünist yapılmasına izin vermeyiz. Vatan topraklarını böldürtmeyiz. Bunu unutacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2012> Daha Fazla

PKK’nın ezilmesi dostluk mesajlarıyla olmaz, kardeşlik mesajlarıyla olmaz. Anti-komünist, anti-Darwinist, anti-materyalist ilmi mücadeleyle olur.
İsterse 5 milyon şehit istesinler, gözümüzü kırpmadan şehitlerimizi veririz. Bir 5 milyon daha istesinler, onu da veririz. Ama bir karış toprak vermeyiz. Bunu bilecekler.
OLUK OLUK DAĞDA ŞEHİT VERİRİZ; FAKAT BİR KARIŞ VATAN TOPRAĞINI VERMEYİZ. EvvelAllah, canlar feda olsun Allah için.

> Daha Fazla

Marksist, Leninist düşünce terörizm olmadan yaşayamaz. Terörizmi yenmek istiyorsak, Marksizm Leninizmi yok edecek İslam Birliğini kurmalıyız.
Bir terörist sel gibi kan akıttığında topluma hizmet ettiğini düşünür. O yüzden olay çıkaracak vesileye ihtiyaç duyar.
Doğuda özerklik için referandum isteyenler milletimize hakaret edemezler. Doğudaki kardeşlerimizin zorla komünist yapılmasına müsade etmeyiz.
Kürt kardeşlerimizle aramızda ayrılık çıkarmaya çalışıyorlar. Oysa onlarla her şeyimiz bir. Her şeyin üstünde hepimiz Müslümanız.
PKK'ya fikri destek Darwinist materyalistlerden geliyor. Adliye eğer onların kaynaklarını kurutuyorsa, doğru yapıyor demektir.
"PKK ile anlaşmalıyız" diyenlere, işte PKK ile anlaşmamız: "...millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Ya istiklal, ya ölüm!" Mustafa Kemal Atatürk
Marksiste, komüniste "iyi aile çocuğu ol evladım" denmez. Fikren adamların karşısına çıkılmaması olayları tırmandırır. Kardeşlerimiz bizim sitelerden bilgi edinip sürekli anlatsınlar. TRT bölge halkının eğitiminde bir numaralı sorumludur.
Dağa çıkmanın engellenmesi bilimle olur. Darwinist propaganda devam ettiği müddetçe dağa çıkma durmaz. Adamlar aldıkları Marksist eğitimin pratiği için dağa çıkıyorlar.
DAĞA ÇIKIP PKK’YA KATILMANIN ENGELLENMESİ BİLİMLE OLUR. Darwinist materyalist propaganda yapıldığı sürece bu eğitimi alan gençler dağa da çıkar, her şeyi yaparlar. Anti-materyalist telkin yapılması, bilimsel mücadele yapılması gerekiyor. Anti-Stalinist, anti-Leninist çalışma yapamayacak durumda değil Devlet. İmkanları var ama bu yapılmadığı sürece bu şekilde devam edecektir. ANTİ-DARWİNİZM ANLATILIRSA, BİR GENCİN DAĞA ÇIKACAK MECALİ KALMAZ.
Marksist, Leninist eğitim alan bir adam, aksi yönde eğitilmeden asla terörist mantığı bırakmaz. Onlar; tehdit edilerek, öldürülerek, çorba içirilerek, annenizin yanına dönün denerek engellenemezler. MİLLETİMİZİN, BİZİM ESERLERİMİZİ ÇIKIŞ ALIP BİRBİRİNE DAĞITMASI VE BİRBİRLERİNİ BİLGİLENDİRMELERİ GEREKİYOR. Yapılacak en akıllı sistem bu gibi görünüyor.
Kürt kardeşlerimizi bizden ayırmanın kimseye faydası olmaz. Bölgede komünist bir devlet olmasını istememeleri lazım.
KÜRT KARDEŞLERİMİZ ALLAH'I, PEYGAMBERİ (S.A.V.) VE HZ. MEHDİ (A.S.)'I SEVER. PKK, deccalin örgütüdür. KÜRT KARDEŞLERİMİZ PKK’DAN NEFRET EDERLER. Halkın PKK'yı sevdiklerini iddia etmek boş bir hayaldir.
KÜRT HALKI DECCALİYETİN MUHASARASI ALTINDA, ONLARI KURTARALIM. Deccalin kardeşlerimizi parçalamasına asla izin vermeyiz.
PKK, Stalinist bir mafya yapılanmasıdır, bir çetedir. Kürt kardeşlerimize oynanan oyunu bozalım. KÜRT KARDEŞLERİMİZİ YILANDAN UZAK TUTACAĞIZ. KÜRTLER MÜTHİŞ SADIKTIR, BÖLÜNMEYİ ASLA İSTEMEZLER.
Kürt kardeşlerimize her yerde sevgi gösterelim. Kürtlere düşmanlığa yönelik oluşturulan oyunu bozalım. Kürt kardeşlerimiz son derece nezih insanlardır.
PKK; MARKSİST, STALİNİST BİR YAPILANMADIR. PKK'YA KARŞI ANTİ-KOMÜNİST PROPAGANDA YAPILMASI ŞARTTIR. Komünizme karşı yapılması gereken anti-Darwinist bilimsel mücadeledir. Cahil insana sürekli komünizm anlatılırsa, adam komünist olur. Komünizme karşı siyasi izahlarla başarı elde edilemez.
KÜRT KARDEŞLERİMİZİ KOMÜNİSTLERİN ELİNE TESLİM ETMEM. Din, devlet, aile, ahlak komünizmde ortadan kalkması gereken değerlerdir. DİN OLMADAN KÜRT KARDEŞLERİMİZ YAŞAYAMAZ.
Kürt kardeşlerimizi herkes çok koruyup kollasın. PKK’ya en büyük darbe Kürt kardeşlerimize sevgimizdir.
Kürt kardeşlerimizi küçük sınırların içine hapsetmek istiyorlar. O bölgedeki asıl rahatlık PKK'nın çekilmesiyle sağlanacaktır.

27 Mart 2012, A9 TV> Daha Fazla

Vatanını böldürmek isteyen veya bölünmesini teklif eden adam dünyanın en aşağılık, en karaktersiz, en haysiyetsiz adamıdır.
Vatan bölünmez. Vatanını sen böldürdüğünde, dinini, imanını, haysiyetini, şerefini, namusunu beş paralık ettin demektir.

15 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

KAHRAMAN ORDUMUZUN MORALİ HİÇBİR ŞEYLEBOZULMAZ. Bunu bilecekler. Niye bozulsun? Plevne’de bozulmadı, Zigetvar’da bozulmadı, Çanakkale’de bozulmadı. ŞEHİT VERMEKLE DE BOZULMAZ.

13 Temmuz 2011; A9 TV, TV Kayseri ve Samsun Aks TV> Daha Fazla

PKK parti değildir, mafya yapılanmasıdır, yani cinayet örgütüdür.

1 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

Hz. Mehdi (a.s.) olacak da PKK hareketi hala devam edecek? Öyle bir şey olmaz. Evliya olurlar anında.

30 Haziran 2011; A9 TV, Kaçkar TV> Daha Fazla

KÜRTLER SON DERECE DEĞERLİ, NEZİH İNSANLARDIR, DİNDAR, TÜRKİYE’NİN ASLANLARIDIR ONLAR. Onlar hep alim çıkartmış, büyük müçtehidler, müceddidler çıkartmış, Selahattin Eyyubi’leri, Bediüzzaman’ı çıkartmış, güzide insanlar. KILINA TÜYÜNE ZARAR GETİRTMEYİZ.
Toprak isteyen adama oh buyur denilecek öyle mi? Yok öyle şey. Bir de biz kendi milletimizin insanını da vermeyiz toprağını da. Bunu anlamıyorlar. NE TOPRAK VERİRİZ NE DE İNSANIMIZI VERİRİZ.

20 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

Dinimize, namusumuza, vatanımıza, bayrağımıza göz diktiler mi, bütün Türk milletini karşılarında bulurlar.
VATANDAŞLARIMIZI BİZDEN AYIRACAK HER ŞEYE BİZ KARŞIYIZ. Bizim KÜRT KARDEŞLERİMİZE KARŞI DERİN SEVGİMİZ VAR. Bizim öfkemiz ise katillere.

20 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

PKK KOMÜNİST BİR HAREKET, KOMÜNİZMİN GEREĞİNİ YAPIYOR. BUNA KARŞI DA ANTİ-KOMÜNİST MÜCADELE GEREKİYOR, bu kadar açık. Fiili hücumla olmaz, askeri müdahaleyle olmaz, polisiye müdahaleyle olmaz, bundan netice alınmaz. Ancak ilmi çalışmayla olur. İlmi, felsefi çalışma ile net netice alınır.

9 Temmuz 2011, A9 TV-Kocaeli TV-Çay TV> Daha Fazla

GÜNEYDOĞU’DAKİ KOMÜNİST AYAKLANMA DECCALİYET AYAKLANMASIDIR. MENSUPLARI DECCALE TABİ OLMUŞ DURUMDALAR. ONA KARŞI MÜCADELE EDEN MEHMETÇİK DE HZ. MEHDİ (A.S) KOLUNU TEMSİL EDER, MEHDİYET’İ TEMSİL EDER. Çünkü Allah adına, vatan, millet, bayrak adına yapıyorlar. Diğerleri ise komünizm, materyalizm, Darwinizm adına yapıyorlar.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top