Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2018> Daha Fazla

Her nimet Allah korkusuyla kazanılır. Sevgi, akıl, güzellik her şey Allah korkusuyla oluşur. İnsanlar Allah’tan korktuklarında neler kazanacaklarını bilmiyorlar. Oysa her şeyin temelinde Allah korkusu vardır. Allah korkusu insanı dehşete düşüren bir korku değildir. Allah’ın sevgisini kaybetme korkusudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2018> Daha Fazla

Sevgiyi yaşayabilmek için önce derin bir akılla Allah’a hayran olmak, Allah’a derin sevgiden kaynaklanan derin bir tutku ve derin bir Allah korkusu gerekiyor. O zaman insan kendisini de sever, insanları da sever.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2018> Daha Fazla

Suriye’de Müslümanlar öldürülüyor diyoruz “benim nişanım var” diyor. Irak’ta Müslümanlar öldürülüyor diyoruz “benim çek senetler” diyor. Denizlerde insanlar boğuluyor diyoruz, “tamam da benim okulum var” diyor. Allah korkusu olmadığında böyle duyarsız ve facia bir durum oluşuyor.
İçinde iman yoksa, Allah sevgisi Allah korkusu yoksa bir insan Miami’ye de gitse orası ona cehennem gibi gelir. Ama imanlıysa bir gecekondunun küçük bir bahçesi bile ona müthiş haz verir. İnsanın içinde cennet varsa, Allah’ın büyüklüğünü kavradıysa bulunduğu her yerde büyük zevk alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2018> Daha Fazla

İnsanların bir kısmında Allah korkusu zayıf oluyor. Allah’a karşı mahcup olma korkusunun çok şiddetli olması gerekir. İmanlı bir insanın Allah’a karşı mahcup olmaktan korkmaması diye bir konu olamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2018> Daha Fazla

Kadın benim için dünyanın en muhteşem varlığı, en güzel varlıktır. Kadınlara özen önemlidir. İmanlarının çok güçlü olmasını sağlamak gerekir. Kadın imanla gerçek kadın oluyor, imanlı Allah’tan korkan kadın derinlik alabiliyor. Kadın Allah’tan korktuğunda sarsılmaz bir sevgiyle bağlanan, derin düşünen, derin gören muazzam bir varlık oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Nisan 2018> Daha Fazla

Kadın erkek ilişkilerinde “ciddi düşünüyorum” ifadesi çoğunlukla şirketleşme planı yapma anlamına geliyor. Bir şirket sözleşmesi yapılıyor gibi düşünüyorlar. Kendisine bakacak mı, eve iyi para getirecek mi, ütüsünü yemeğini yapacak mı, bunları gözden geçiriyorlar. Asıl olan Allah korkusudur. Allah’tan korkmayan insana güvenilmez. Allah korkusunu ve sevgisini aramadan, maaşı nasıl, arabası var mı, evi var mı, aile çevresi nasıl diye bir arayış içinde olursan Allah rahatlık vermez. Erkeklerin çoğu kadınlara et kemik gözüyle bakıyor. İlk acizliğini gördüğünde soğumaya başlıyor. Hasta olduğunda bırakıyor. Kadınların çoğu da erkeklere gelecek garantisi gözüyle bakıyor. Böyle bir anlayış olduğunda gerçek sevgi, güven, dostluk oluşmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2018> Daha Fazla

Allah korkusu aklı keskinleştirir. Allah’ın büyüklüğünü anlamaktaki akıl kapalılığını ortadan kaldırır. Mükemmel, yüksek ahlakın özü de Allah korkusudur. Biraz düşünen bir insan her türlü güzelliğin kökeninin Allah korkusu olduğunu görür. Allah korkusu olmadığında büyük tahribat olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Nisan 2018> Daha Fazla

İnsanlara en büyük yardım çok imanlı olup onlara örnek olmaktır. Bir topluma en büyük nimet orada çok imanlı bir insanın bulunmasıdır. O insanlara avuç avuç altın dağıtsan böyle bir kıymeti olmaz. Samimi, Allah’ı candan seven, Allah’tan çok korkan bir insanın olduğu toplumda bereket ve güzellik olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Nisan 2018> Daha Fazla

Allah ile sürekli bağlantıda olmak, imanın güçlü olması, Allah’ı çok sevmek, Allah korkusunun gerçek anlamda tecelli etmesi bir insanın en çok isteyeceği şeylerdir. Bir insan bu güzellikleri istediğinde Allah mutlaka o duaya icabet eder.
Kadın yüksek ahlakı, Allah sevgisini Allah korkusunu bilen insanı beğenir. Kadın akıldan, tutkudan, derinlikten etkilenir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2018> Daha Fazla

Dünyanın varlık amacı sevgidir. Allah korkusu da sevgiyi kazanmamız içindir. Allah bizim sevgiyi yaşamamızı istiyor. Allah kullarının acı çekmesini istemez, sadece sevgi ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2018> Daha Fazla

Allah’ı çok seversek Allah’ın bize olan ilhamını hemen görür, anlarız. Allah ayette “Eğer Benden korkarsanız size iyiyi kötüden ayırt edecek anlayış veririm” diyor. Allah’ı çok seven insanın üzerinde şeytanın bir etkisi olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2018> Daha Fazla

Bir insan tüm hayatını Allah’a adadıysa, hayatın tüm yönlerinden kendini çekip sadece Allah için yaşıyorsa bu o kişinin takvasının delilidir. Ama buna rağmen Müslümanda yine de hep Allah korkusu ve cehennemden sakınma olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2018> Daha Fazla

Ölüm müminin ahlakını düzeltmesi için bir ibret vesilesidir. Ölümün varlığı insanlar için çok büyük nimettir. Ölüm ve yaşlanma insanların kendilerini düzeltmesi için şarttır, bunlar olmasa dünya çok acımasız olurdu. İnsanlar Allah’tan korkarak dengeli oluyor. Allah korkusu olmadığında insanların dengeli ve tutarlı olması, ahlakını güzelleştirmesi, kendini geliştirmesi mümkün olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2018> Daha Fazla

Allah sevgisini ve Allah korkusunu bilmeyen bir insanın güzellikleri fark edebilmesi, kadınlara değer verebilmesi mümkün değildir. Böyle bir insana sevgiyi anlatmak, gözü görmeyen birine sütü anlatmak gibidir. Tam kavraması mümkün olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2018> Daha Fazla

Allah korkusu can yakıcı bir korku değildir. Allah’ı darıltmaktan, Allah’ın sevgisini kaybetmekten, Allah’ın dostluğunu kaybetmekten korkarsın. Allah seni sevdikten sonra nerede olursan ol cennette gibi yaşarsın. Allah korkusunun tek amacı derin imanı, derin sevgiyi ve tutkuyu elde etmektir. Allah, Allah korkusunu kulları rahatsız olsun diye yaratmadı. Kulları aşık karakterini kazansınlar diye yarattı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mart 2018> Daha Fazla

Mümin cehennem korkusuyla ibadet etmez. Müminin ibadeti Allah sevgisinden kaynaklanır. Cehennemin varlığının amacı da Allah sevgisini, Allah korkusunu, helale harama titizliği, sevginin kalitesini ve derinliğini meydana getirir. Dolayısıyla mümin Allah’ı çok sevdiği için Allah’a ibadet etmiş olur. Mümin için cehennemin ateşinden ziyade Allah’ın ona darılması çok acıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2018> Daha Fazla

Allah korkusu Allah’ın sevgisini kaybetmekten korkmaktır. Allah korkusu insanı perişan eden, mutluluğunu bozan, dengesizleştiren bir duygu değildir. Allah korkusu insanın sevgi gücünü, kalitesini kat kat artıran, beynini aklını berraklaştıran, onu disipline eden, azmini sağlam tutan bir güzelliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah korkusu, Allah’ın sevgisini kaybetmek endişesidir. Bu, sevginin ve aklın temeli olan bir korkudur. Allah korkusuyla sevgi pekişir. Mümin Allah’tan gelen her şeye daima razıdır ve zevkle karşılar. Müminin duyduğu korku azap korkusu değil, bu kadar çok seven ve nimet veren Allah’ın sevgisini kaybetme ihtimalidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2018> Daha Fazla

Her türlü sorunun temelden ortadan kaldırılması için Darwinist materyalist eğitimin kaldırılması lazım. Kendisinin bir tür hayvan olduğuna inanarak yetişen biri her türlü kötülüğü, hayasızlığı, ahlaksızlığı göze alır. Kötülük olduğunda elbette hukuki cezasının verilmesi gerekir. Ancak önemli olan kötülüğün olmamasını sağlayabilmektir. Bu da eğitimle sağlanabilir. Allah sevgisi, Allah korkusu, dünyadan geçmek, bencillikten kurtulmak, sevgi, şefkat, hayvanlara bitkilere her şeye merhamet öğretilirse o insan hiçbir suç işlemez, hiçbir ahlaksızlığa meyletmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2018> Daha Fazla

Gerçekten Allah’tan korkan, Allah’ın büyüklüğünü, yüceliğini tam kavrayan bir insanın Kuran’ı eksik yaşaması mümkün değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah korkusunun oluşması için insanın önce Allah’ın sanatını anlaması gerekir. Aya, yıldıza, evrene, böceklere, çiçeklere bakıp düşünmek gerekir. Ama insanların çoğu bunlarla ilgili bilgi edinme imkanına sahip değildir. Bu yüzden Allah’ı sevenlerin bu bilgileri insanlara hazır sunması önemlidir. Ben bunun için kitaplarımda insanlara bu bilgileri ulaştırıyorum ve insanlar akın akın Allah’a yöneliyor, elhamdülillah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah korkusu, Allah’a karşı mahcup olma, Allah’a karşı kötü bir insan konumuna düşme ihtimalinden duyulan acıdır. Allah’a saygının temelidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah Müslümanlara sevginin bütün yaşama zeminini sunmuştur. Küfürde de sevginin bütün yaşama zeminini ellerinden alıyor Allah. Sevginin yaşanması için gerekli çok şart vardır. En başta kişinin Allah’ı çok sevmesi, Allah’tan çok korkması gerekir. Egoist olmaması, samimi, vefalı, temiz, affedici olması gerekir. Bu tarz onlarca şart gerçek sevginin oluşması ve yaşanması için zaruridir. Bu şartlardan tek birinin eksikliğinde dahi sevgide ciddi bir sarsıntı oluşur. Küfürde ise bu şartların hemen hepsinde eksiklik olduğu için, küfürde sevgi ölü doğar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2017> Daha Fazla

Kardeşlerimiz mutlaka Allah’ı sevenlerle birlikte olmaya özen göstersinler. 2-3 kişi de olsa Allah’ı sevenleri tercih etsinler. Çevrelerinde böyle insanlar yoksa Allah’ı sevecek, Allah’tan korkacak insanlar yetiştirsinler. Birlikte güzel Allah’ı anarlar, birlikte güzel sevgiyi dostluğu yaşarlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2017> Daha Fazla

Erkeklerin bir çoğu egoist olduğu için, kadınlarla arkadaşlıklarında sadece kendi egoist amaçlarına hizmet edilmesini istiyorlar. Kadınlar da naif varlıklar olduğu için çok olumsuz etkileniyorlar. Arkadaş olunacak insanın mutlaka Allah sevgisi ve Allah korkusu olan, egoistlikten kurtulmuş biri olması şart. Egoist olan birinin sevgiyi yaşaması mümkün değil. O sadece kendisini düşünür ve egoist olan mutlaka gaddarlık yapar. Kendi çıkarıyla çatıştığında mutlaka saldırganlaşır. Sevgi, egoistliğin bencilliğin olmadığı bir diyardır. Bencillik ve egoistlik gibi iğrenç bir sistemin üzerine sevgi oturmaz. Dolayısıyla bencil bir insanla bir genç kız asla arkadaşlık etmemeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2017> Daha Fazla

Benim tek amacım Allah’ın rızasıdır. Allah’ın beni sevmesini istiyorum. Allah’ın beni sevmesi için yaşıyorum. Allah’ın beni sevmesi bana yeter, o zaman tüm kainatı doya doya sever, sevgiyi muazzam yaşarsın. Müslüman Allah beni sever mi diye şüphe duymaz, Allah mümini sever. Müslüman Allah’ın sevgisini kaybetmekten korkarak, saygı dolu bir korku içinde yaşar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2017> Daha Fazla

Kadın samimi olursa, Allah’tan gerçek anlamda korkup, Allah'ı gerçek anlamda severse, şuurlu bir imana sahip olursa çok güzel olur. Diğer türlü şeytanın etkisi üstüne çöker, alınganlık, gerilim, kıskançlık hepsi onu kaplar. Kadının kendisini iman gibi sağlam bir bağla Allah’a bağlaması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2017> Daha Fazla

Biz alelade bir varlık değiliz. Allah’ın ruhunu taşıyoruz. Allah’ın ruhunu taşıyan hiçbir şekilde cehenneme gitmez. Ama mümin olarak her zaman cehennemden korkacağız, cehennemin insanı olmaktan Allah’a sığınacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah korkusu olmadığında insanlarda kibir gelişir. Allah korkusu her türlü anormalliği ortadan kaldıran nimettir. Gurur, kibir, kıskançlık gibi hastalıkların tek ilacı Allah korkusudur. Bu hastalıklar insanı kaplarsa sevgi ortadan kalkar. Sevginin ve güzelliğin kaynağı Allah korkusudur.
Allah korkusu, Allah’a karşı mahcup olmaktan korkma duygusudur. Bu, sevgiyle Allah’a yakınlıkla müminde müthiş bir hazza dönüşür.
Allah korkusu, Allah’a karşı mahcup olmaktan çekinmektir. İnsan böyle bir konuma gelmekten çok utanır, çok ağır bir acı hisseder. Mümin Allah’a karşı mahcup olmaktan, O’nun değerini takdir edememekten korkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah korkusunun eksikliğinin sebebi o insanın ölü olmasından kaynaklanır. İnsan eğer ruh sahibiyse yaratılıştan Allah korkusunu bilecek şekilde yaratılır. Ruh sahibi bir insanın Allah’tan korkmaması mümkün değildir. Böyle bir durumda cinnet geçirir. Allah’tan korkan insan kaderde Müslüman olarak, ruh sahibi olarak yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah korkusu saygıyı sağlar. Saygı olmadan sevgi olmaz. Allah korkusu ve Allah sevgisi iç içedir. Allah korkusunun içinde en yoğun duygu Allah’a karşı mahcup olmamak isteğidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2017> Daha Fazla

İnsan beyni samimiyeti gördüğünde hemen tanır. Kadın samimiyeti gördüğünde beyni, ruhu, bedeni açılır. Samimiyetsizlik gördüğünde ise o kişiyi müthiş itici görmeye başlar. O yüzden kadınlara karşı mutlaka samimi olmak gerekir. İkincisi de kadını putlaştırmamak, Allah’ın kulu olduğunu unutmamak önemlidir. Ve kadına her zaman koruyucu yaklaşmak, güven vermek, haysiyetini onurunu en güzel şekilde korumak gerekir. Bunun için de o kişinin akıllı, samimi ve Allah’tan korkan olması gerekir. O zaman Allah o kadının ruhunu sana açar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2017> Daha Fazla

İman zenginliği olmadığı durumda maddi zenginlik uğursuzluğa döner. Türkiye’nin en önemli ihtiyacı manevi atılımdır. Allah sevgisi, Allah korkusu, iman hakikatleri, Kuran mucizeleri, Darwinizm’in geçersizliğini anlatan bir eğitim sistemi olması şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah, Allah korkusunu yüksek derin sevgi için ister. Yüksek derin sevgiyi Allah’a sunduğumuzda tam kurtuluş oluşur. Allah’ı seven her şeyi kazanmış demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah’ın tek amacı sevgidir. Allah bütün kainatta, yaşantımızda hep sevgiyi amaçlar. İslam’dan, ibadetlerden, Allah korkusundan amaç da sevgidir. İncil’de de” Allah sevgidir” diye geçer.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Mümin en çok Allah’ı gücendirmekten korkar. Mümini tek başına cehennemdeki azap değil Allah’a karşı mahcup olma ihtimali korkutur. Cehennemden korkmak da Allah rızasına uygun bir tavırdır. Cehennem korkusunu yanlış görmemek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

Sadece Allah’tan korkup “Ya Rabbi benden diğer korkuları kaldır sadece Sen’den korkayım” diye dua etmek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah korkusu dışındaki tüm korkular Müslüman’a haramdır. Müslüman’ın Allah’tan başkasından korkması şirktir, haram olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ekim 2017> Daha Fazla

Kadın cazibeyi aklıyla kazanır. İstediği kadar güzel olsun güzel bakamıyorsa, sesini güzel kullanamıyorsa hiçbir etkileyiciliği olmaz. Egoistse, bencilse itici hale gelir. Allah’ı çok seven, Allah’tan korkan, egoistlikten tamamen uzaklaşan kadın müthiş bir etkileme gücüne sahip olur.
Allah’tan korkmayan insana güzellik bir şey ifade etmez. Eğer insan egoistse hiçbir güzellikten zevk almaz. Egoist insan ne kendi mutlu olur ne diğer insanlara mutluluk verebilir. Egoistlik insanı ilkelleştirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2017> Daha Fazla

Ölümü düşünmek hayatidir. İnsana Allah sevgisini, Allah korkusunu ve bundan kaynaklanan delice tutkuyu, sevmeyi ve sevilmeyi kazandırır. Allah’ın dünyayı yaratmadaki amacı da insanın bu tutkuyu ve sevgiyi kazanmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

Her yer Allah ile güzel olur. Dünyanın en güzel yerine de gitsen Allah korusun Allah aşkı, Allah sevgisi ve Allah korkusu yoksa orası insana cehennem gibi olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2017> Daha Fazla

Zalim, Allah'tan korkmayan bir insanın ölümü, dışarıdan farklı görülse dahi, bir faciadır. Bu kişiler çok büyük acı çekerek ölürler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2017> Daha Fazla

Bir dostlukta Allah sevgisi ve Allah korkusu yoksa, gaddarlık, hainlik, vefasızlık arka arkaya gelir. Allah sevgisi ve Allah korkusu varsa sevgi ve sadakat ebediyete kitlenmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2017> Daha Fazla

Bir kadını güzel yapan, insancıl, nezaketli, sevgi dolu, imanlı, Allah'tan korkan, Allah'ı seven olması ve yüzünde iffet ışığının görülmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2017> Daha Fazla

İnsanların bir kısmı iman ettiklerini söylüyorlar ama Allah'tan korkmuyorlar. Allah korkusu hakim olsa asla şiddet ve savaş olmaz.
Mutluluğun formülü Allah'ı çok sevmek, Allah'tan çok korkmak, Allah'a derin imanla bağlanmak, Allah'a kendini teslim etmektir.
Dürüst, samimi olan ve vicdanına göre yaşayan insanın korkacağı bir şey olmaz. Yalnızca Allah'tan korkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

İnsan kendisine değer vermeyince karşısıdankine saygı duymayınca Allah sevgisi ve Allah korkusu olmayınca dünyanın dengesi kalmıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bir kadında beni en çok etkileyen şeyler akıl, tutku, temizlik, ruhundaki deli heyecan, Allah sevgisi ve Allah korkusudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2017> Daha Fazla

Aşk ve tutku bir çiçek gibidir, korumak zordur. Sabır, müşfiklik, şiddetli Allah korkusu ve Allah sevgisi, koruyup-kollama duygusu gerektirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Cehalet aslında ruhun bir bozukluğudur. Allah’ı tanımayan, Allah’ı sevmeyen, Allah’tan korkmayan insanların ruhlarındaki boşluktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Ben yalnızca Allah'tan korkarım. Doğru bildiğim her konuyu rahat rahat anlatırım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bir kadın Allah'ı seviyor Allah'tan korkuyorsa, dürüstse, kendisi gibi davranıyorsa, vicdanlıysa insan mutlaka o kadının etkisi altında kalır.
Allah'ı seven, Allah'tan korkan insan sevdiğine kıyamaz. Onun moralini bozmaktan, tedirgin etmekten şiddetle kaçınır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2017> Daha Fazla

Mümin’e Kuran yeter. Mümin Kuran'la, Allah sevgisi ve Allah korkusuyla çok dengeli, güzel, kaliteli bir hayat yaşar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2017> Daha Fazla

Allah'ı coşkuyla sevene, Allah'a samimi olana, Allah'tan saygıyla korkana Allah en güzel sevgiyi yaşatır. O sevgi en sağlam temele sahiptir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

Allah samimi kullarını Kendi korkusu dışındaki tüm korkulardan korusun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2017> Daha Fazla

İnsan Allah'ın ruhuyla birlikte olduğunu bilmez, helala harama dikkat etmez, Allah korkusunu ve Allah sevgisini bilmezse her şeyi meta olarak görür.
Allah'tan korkmayan insan acımasız, vefasız, yalancı, düzen kuran, merhametsiz bir karakterde olur. Böyle insana güvenmek mümkün olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bir insan çok akıllı ise Allah'a aşık olur, Allah'a derin saygı duyar, Allah'tan aşk ile korkar, sevdiğini gücendirmek istemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2017> Daha Fazla

Gençlerin özgürlük, sevgi ve coşkuya ihtiyacı var. Bu da Allah sevgisi ve Allah korkusuyla olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bir çok insan sevgiyi bilmiyor ama Mehdiyet devrinde sevgi yüksek vicdanla, Allah korkusu ve Allah sevgisi ile tecelli edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah sevgisi ve Allah korkusu olmadığında insanlar adım adım kaliteden, temizlikten, görgüden uzaklaşıyor, hiçbir şeye özen göstermiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sevgi, merhamet, şefkat olmayınca saygı da olmuyor. Allah'ı seven, Allah'tan korkan insan hiçbir şekilde karşısındakine saygıyı kaybetmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah'ı sevmeyi Allah'tan korkmayı bilmeyenlerin bakışlarında sevgi, güzellik, şefkat, derinlik olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2017> Daha Fazla

Gerçek bir kalitenin, sevgi derinliğinin ve temizlik disiplininin yerleşmesi ancak imanla, Allah sevgisiyle ve Allah korkusuyla olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2017> Daha Fazla

İmanlı insana her gün güzeldir. Ama Allah'ı sevmeyen Allah'tan korkmayan insan için en güzel dediği gün de cehennemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah sevgisi, Allah korkusu öğretilmediğinde, insanlara sen tesadüfün ürünüsün denildiğinde suç işleme oranlarında azalma olmuyor.
İnsanların çoğu birbirine alaycı yaklaştıkları için samimi candan dostluk kurmaları mümkün olmuyor. Allah'ı seven, Allah'tan korkan, sabırlı, affedici, nezih insanlar çok olsa o zaman o insanların içinde herkes mutlu yaşar. Yalnızlığa mecbur kalmak manevi bir felakettir.
Allah korkusu ve Allah sevgisi olmadığında kadınlar üzerinde çok ciddi baskı oluyor, kimi toplumsal kurallar kadınları zor durumda bırakıyor. Kadınlar baskı yüzünden sevgiyi, tutkuyu, aşkıyı yaşayamıyorlar, acıyı, korkuyu, tedirginliği yaşıyorlar, huzurlu olamıyorlar. Kadınlar üzerindeki baskı Mehdiyet devrinde ortadan kalkacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2017> Daha Fazla

Müslüman kadın denildiğinde Allah'ı çok seven, Allah'tan çok korkan özgür kişilikli, nezih, çiçek gibi tertemiz, asil bir varlık akla gelmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bazı insanların bilinçsiz olmalarının sebebi iman, Allah sevgisi ve Allah korkusu eksikliğidir. “Ben benim” deyip Allah'ın ve ruhunun varlığını fark eden bir insan bilinçli, şuurlu insan olmuş olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah korkusu ve Allah sevgisi hakim olduğunda tüm insanların sokakta güven ve huzur içinde yaşadığı bir dünya olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2017> Daha Fazla

Müslüman sadece Allah'tan korkar, ama her zaman temkinli ve dikkatli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2017> Daha Fazla

Ben Allah'ı seviyorum, Allah'tan korkuyorum. Bazı insanların Allah'ı fark edememesine ve Allah'ı unutmasına çok şaşırıyorum.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2017> Daha Fazla

Alkol insanları bedenen ve ruhen çökertir. Alkol insana bir şey kazandırmaz. Mutluluk Allah sevgisiyle Allah korkusuyla kazanılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2017> Daha Fazla

Her belanın altında Allah sevgisi ve Allah korkusunun olmaması vardır. Allah'ı seven bir insanın anlaşmazlık, aksilik, kavga yaşaması imkansızdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Haziran 2017> Daha Fazla

Hayatın tadı imanla, Allah'ı aşkla sevdiğinde yaşanır. Allah aşkı, Allah korkusu olmadan hayatın rengi, güzelliği olmaz.
Dünya imanla güzeldir. Hayat Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla ve imanla anlam kazanır. Allah sevgisi olmadığında dünya cehennem gibidir.
İnsanlara derinlik, yaşam sevinci, muhakeme ve akıl gücü veren iman ve Allah aşkıdır. Allah korkusu olmadan bunların hiçbiri olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Haziran 2017> Daha Fazla

Mutsuzluğun asıl kökeni Allah korkusunun ve Allah sevgisinin eksikliğidir. Allah'ı çok seven bir insan mutsuzluk yaşamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah'tan korkmayan Allah'ı sevmeyen samimi olarak pişman olmaz. Mümin Allah'tan utanır. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkarak pişman olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mayıs 2017> Daha Fazla

Tüm iyiliklerin güzelliklerin başı Allah'ı çok sevmek ve Allah'tan çok korkmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mayıs 2017> Daha Fazla

Ekonominin kilitlenmesinin ve fakirliğin ana nedeni malı yığma tutkusudur. Allah sevgisi ve korkusuyla birlikte yığma tutkusu kalktığında zenginlik oluşur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Gıybet haramdır. Allah korkusu ve Allah sevgisi olmadığında bazı kişiler büyük bir iştiyakla dedikodu yapıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2017> Daha Fazla

Samimiyetin tek yolu Allah'ı çok sevmek, Allah'tan korkmaktır. Küfür anlayışında samimiyet en büyük enayilik gibi görünüyor oysa tam tersidir. Samimi olduğunda ezileceğini zannediyor, oysa sabretse ve samimi olsa her insan hem dünyada hem ahirette çok güzel yaşar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2017> Daha Fazla

Mutluluk parayla olmaz. İnsan sarayda yaşar ama mutlu olamaz. Mutluluk imanla, Allah aşkıyla ve Allah korkusuyladır.
Sevginin ve neşenin kökeni imandır. Allah sevgisidir, Allah korkusudur. İmanlı insan cennet bahçesinde gibi olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2017> Daha Fazla

Engellilere saygı ve sevgi gösterebilmesi için kişinin Allah'ı sevmeyi bilmesi gerekir. Allah'ı sevmeyen Allah'tan korkmayan kimseyi sevemez.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2017> Daha Fazla

Arkadaşlarım Allah'ı çok seven Allah'tan korkan, sevgiyi merhameti bilen, görgülü, kaliteli insanlar. Bir çok insan arkadaşlığımızı kıskanıyor. Bizim arkadaşlığımızı kıskananlar kendi cehennem gibi dünyalarından öfkeyle bizi izliyorlar, biz kendi cennet gibi dünyamızda yaşıyoruz.
Müminler Allah'ın sevgisini kaybetmekten, Allah'ı gücendirmekten korkarlar. Böylece Allah'a sevgilerini pekiştirir, daha yakın olurlar.
Allah korkusu, sevdiğini gücendirmekten korkmaktır. Allah bizim en sevdiğimiz. Allah korusun O'nu gücendirdiğimizde dehşetli acı yaşarız.
Allah sevgisi ve Allah korkusuyla sevgisizlik ortadan kaldırılır. Allah'ı sevmeden insanların birbirlerini gerçekten sevmeleri mümkün değil.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2017> Daha Fazla

Tabular, Allah'tan korkulduğunda Allah samimi sevildiğinde yıkılır. Kuran insanları sıkan tüm tabuları, putları yıkıp insanı özgürleştirir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Sevgi için Allah'ı çok sevmek Allah'tan korkmak lazım. Ondan sonra sevginin kapısı açılır ve tutku derecesi gelişir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2017> Daha Fazla

Birbirlerine güvenmeyen, saygısı olmayan insanların birbirlerini candan sevmesi mümkün değildir. Allah korkusu ve sevgisi olmayınca sık sık birbirlerini telefonla kontrol ediyor, “şu an nerdesin kimlesin” diyorlar, karşısındakinin söylediklerine inanmıyorlar. İman olmayınca güven ve sevgi olmuyor. Sevgiden anladıkları kavga etmek, birbirini itham etmek. Gün boyunca birbirleriyle didişiyorlar. Sevgi ve tutku müminlere has nimetlerdir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2017> Daha Fazla

İnsan Allah'ın yarattığı fıtrata direnirse bozulur. Allah sevgisi, Allah korkusu, samimiyet olmadığında beden hemen dengesizleşir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2017> Daha Fazla

Kadın Allah'tan korkan, dengeli, makul, derin düşünebilen erkeği sever. Kadınlar dünyanın en güzel varlıkları, kıymetlerinin bilinmemesine hayret ediyorum.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2017> Daha Fazla

Herkesten nefret eden, Allah sevgisi ve Allah korkusu olmayan, sevgisizlik içinde boğulmuş insanları sabırla eğiteceğiz. Eğitim şart.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2017> Daha Fazla

Sevmek ve sevgiyi samimi yaşamak için Allah korkusu gerekir. Allah korkusu olmadan candan sevgi olmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Şubat 2017> Daha Fazla

Tutku çok güzel bir nimettir. Tutku için çok candan bir Allah sevgisi çok samimi bir Allah korkusu ve derin bir iman gerekir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

Tevrat'ta Mehdi'nin Allah'tan çok korktuğu ve cendere gibi çok zor imtihanlarla karşı karşıya kalacağı anlatılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2017> Daha Fazla

Sevgi için derin samimiyet, derin Allah korkusu gerekir. Allah sevginin şartlarını Kuran’da belirtmiştir, bunlar olmadığında sistem çöker. Sevginin oluşması için samimiyet olacak ama bazılarının her hareketi poz oluyor, elleri, bakışları, yürüyüşleri pozdan ibaret oluyor. Sistem samimiyetsizliğin üzerine kurulu olduğu için tutku olmuyor. Tutku özel bir güç gerektirir, taklidinin yapılması kadını çok kızdırır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2017> Daha Fazla

TV yayınlarında genellikle saatlerce uzun uzun hikmetsiz konuşmalar yapılıyor. Çözüm gösteren konuşmalar neredeyse hiç olmuyor. Mesela saatlerce kadınların kıyafetine karışılmamalı, eğitim şart diyorlar. Ama eğitimin nasıl olması gerektiğini söylemiyorlar. Kuran'ın yeterliliğini, Allah sevgisi ve Allah korkusunu anlatmak gerekir. Mevcut Darwinist eğitimle baskıcı, şiddeti savunan insanlar yetişiyor. Bu kişilerin zihniyetini destekleyenler de var. Bunlara karşı çözüm Kuran ruhudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafık şuurlu olarak Allah'tan korkmaz, bu da onun manen ölü olduğu anlamına geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2016> Daha Fazla

Allah korkusu Allah sevgisi için vardır. Allah'ın dediğini yapmayan Allah'ı seviyor olamaz. İnsan sevdiğinin her dediğini zevkle yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2016> Daha Fazla

Allah korkusu Allah'ı sevmek için vardır. Allah'ın asıl istediği sevilmek ve Kendisiyle bağlantı kurulmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2016> Daha Fazla

Üst aklın İngiliz derin devleti olduğunu söylemekten kimse çekinmemeli. Müslüman yalnızca Allah'tan korkar. Doğru olan tabir üst akıl değil üst şeytandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2016> Daha Fazla

Milletten kendini üstün gören, Allah'tan korkmayan züppe karakterli insanlar kimi zaman kendilerini aydın gibi göstermişler. Abdülhamit döneminden beri bir kişinin aydın olması için İngiltere'de okuması, Rumi, Darwinist olması gerekiyor gibi bir zihin gelişmiş. Makul aydın fikri gelişmemiş. Neredeyse kimse de çıkıp bu bir anormallik dememiş. Alenen Allah'ı inkar eden Darwinizm'i savunmak aydınlık zannedilmiş, kimse eleştirmemiş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2016> Daha Fazla

Tutkuyla sevmek için karşıdaki şahsın Allah'ı her şeyden çok sevmesi, her zaman Allah'tan yana olması, Allah'tan çok korkması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Eylül 2016> Daha Fazla

Benim ve arkadaşlarımın şiarı dürüstlük, samimiyet, Allah'tan korkmak, Allah'ı çok sevmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2016> Daha Fazla

Müslüman Allah'ın ruhuyla, Allah sevgisi ve Allah korkusuyla sever ve sonucunda da güzel ahlak, sevgi, tutku ruhuna yerleşir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2016> Daha Fazla

Derin iman ve gerçek sevgide bencillikten eser kalmaz. Sevginin olabilmesi için saygı, değer vermek, Allah sevgisi ve korkusu olması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2016> Daha Fazla

Estetik, sanat, güzellik ve ihtişam Allah korkusu ve sevgisiyle oluşur. Allah'ı çok seven güzellik için çok özenli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Temmuz 2016> Daha Fazla

İslam’ın sevgisi merhameti öncü olacak, modernlik, kalite, sanat, demokrasi, laiklik, güzellik, Allah korkusu, Allah sevgisi, bütün dinlere saygı her yere hakim olacak, Türkiye de öncü olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2016> Daha Fazla

Sadece sağlıklı beslenme ve spor insanı sağlıklı yapmaz; iman ve Allah korkusu da olacak. Hem maddi hem manevi tedbir alınması lazım. Allah korkusu yoksa, Allah sevgisi yoksa istediği kadar yesin içsin, hiçbir şey olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mart 2016> Daha Fazla

Mümin muttaki bir insanın Allah sevgisi, Allah korkusu yüzünde heyecan şeklinde kendini belli eder, görülür, hissedilir. Ama ruhu çökmüş, içi çökmüş, kafası çökmüş bir insanda bunu görmek mümkün değildir. Çünkü Allah’la bağını kopardığı için gafildir. Gafil olduğu için de heyecanı yok olmuştur.
Mümin cihat yani cehd etme şevkiyle heyecanlıdır. Bir insanın kalbinde eğer bir atalet varsa, gaflet varsa bitkin ve lakayt olur. İçine kapalıdır. Çünkü onu din ilgilendirmiyordur. Allah korkusu ilgilendirmiyordur. Allah sevgisi ilgilendirmiyordur. Onun yüzüne yansıyacak bir heyecanı olmaz.
Peygamberimiz (sav)’in bakışları çok keskindi. Niye? Çünkü kalbi sürekli Allah’la beraberdi. Allah’tan korkuyordu. Ama müşrikler bön bön bakıyorlardı. Çünkü onlar mide peşinde olan adamlar. Hayvan gibi, hayvanlardan da aşağılar. Tabii ki bakışlarında da hayvan görüntüsü oluyor.
Allah korkusu, Allah sevgisi anlamsız bir bakışı engeller. Allah korkusu olan bir insanın boş boş bakmasının hiçbir açıklaması olmaz. Allah’tan korkuyorsa mutlaka bakışları zeki ve keskin olur, dikkatli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Şubat 2016> Daha Fazla

Allah korkusu olmadığında aşk olmaz, güzel ahlak olmaz, hayat olmaz. Allah korkusu en büyük nimettir, bütün güzellikler onun arkasına gizlenmiştir.
Güzel olan her şeyin temelinde Allah korkusu vardır. Allah korkusu olmadığında bambaşka, hiç kimsenin mutlu olmayacağı bir sistem ortaya çıkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2015> Daha Fazla

Her ahlaksızlık, her zulüm, her cinayet Allah’tan korkmayanların yaptığı olaylardır. Komünistler, Darwinistler, materyalistler yani Allah’a inanmayanlar Allah’tan korkmaz. Onların içinden çıkar. Mesela yobazlar da Allah’tan korkmadıkları için ahlaksızlık yapıyorlar.
Her Allah’tan korkmayan ahlaksızlık yapacak diye bir şey yok. Ama hep ahlaksızlar Allah’tan korkmayanların içinden çıkmıştır. Bu çok önemli. Allah’tan korkan zaten yapamaz, imkansız. Her tecavüz olayı, her ahlaksızlık olayı hep Allah’tan korkmayanlardan çıkmıştır. Bunu bilecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2015> Daha Fazla

Allah korkusu sevginin başıdır. Allah’tan korkmayan sevgiyi bilmiyor. Tutkunun, aşkın, sevginin kökeni Allah korkusudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2014> Daha Fazla

Allah korkusu olmadan sevgi olmuyor. Allah korkusu olmazsa egoist olursun, bencil olursun. ''Çok seviyorum'' diyor, bencilsin, egoistsin, merhametli değilsin, cömert değilsin. Nasıl seveceksin? Gitti sevgi işte, yaktın gitti. Allah korkusu sevginin temel bütün ihtiyaçlarını sağlıyor.
Allah korkusunun da amacı sevgidir. Cenab-ı Allah, ''Benden korkun'' diyor. Orada Cenab-ı Allah'ın amacı Kendisinin sevilmesidir. Nihai amaç orada saf korku değildir. Allah'ın istediği, korkunun meydana getireceği sevgidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Allah'tan bahsederken saygıda asla kusur edilmez, derin bir saygı gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2013> Daha Fazla

Sadece “Ben Allah’ı seviyorum” demek yeterli değil, Allah korkusu çok önemlidir. Allah'tan korkmayan kibirli, gururlu oluyor. Allah korkusu olduğunda ise insanda mükemmel ahlak oluşuyor. Enaniyet olmuyor o insanda. Sevecen ve dürüst oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mayıs 2013> Daha Fazla

İnsanlara korkuyu tattırmamak lazım. Bir tek Allah korkusunun bırakılması lazım. Bütün korkular haramdır. Bir tek Allah korkusu helaldir ve farzdır. Onun dışında bütün korkular haramdır, helal değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2013> Daha Fazla

Eğer bir sistem düşünüyorsan, bir iyilik yapmak istiyorsan onun kökeninde mutlaka Allah korkusu ve Allah’ın rızası olması gerekiyor. Öbür türlü, kendiniz de çökersiniz, cehennemin dibine gidersiniz diyor Allah ayetinde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2013> Daha Fazla

Allah, nuru ve heybeti kendisinden korkana verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2013> Daha Fazla

Aşkla Allah’tan korkuyoruz. Yani dünya korkusu gibi değil Allah korkusu. Allah aşkına dayanan bir korkudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2012> Daha Fazla

Müminler cennete gidecekler, kafirler cehenneme gidecekler ama hiç kimse kendinden emin olmayacak. Ne cehenneme gideceğinden emin olacak, ne cennete gideceğinden emin olacak. Ümit ve korku arasında olacak. Allah öyle istiyor. O zaman insan mükemmel oluyor, çok titiz oluyor, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2012> Daha Fazla

Allah’tan korkan sevgi dolu olur, merhametli olur, şefkatli olur, akil olur, adil olur, adaletli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2012> Daha Fazla

Allah korkusu ayrı bir güzelliktir. Derin aklın güzelliğidir. Akıl oradan kaynaklanır. Basiret, feraset Allah korkusundan kaynaklanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2012> Daha Fazla

Sırf Allah’ı sevme ile değil Allah’tan korkma ile Allah sevgisinin beraber olması gerekiyor. Sadece sevdiğinde Allah esirgesin aşağı yukarı her türlü melaneti işleyebilir insan ama Allah korkusunda müthiş bir titizlik meydana geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Temmuz 2012> Daha Fazla

Derin sevgide Allah korkusu olur. Hakiki sevgide. “Ben Allah’ı seviyorum ama Allah’tan korkmuyorum” diyorsa Allah’a karşı sevgisi hiç yok demektir. Yalan söylüyor demektir.
“Allah’tan hakkıyla korkana dünya hakimiyeti veririm” diyor Allah. Allah’ı sevene demiyor, Allah’tan hakkıyla korkana. Çünkü ALLAH’TAN KORKMADAN SEVİYORSA ZATEN SEVMİYORDUR. ALLAH’TAN KORKUYORSA ZATEN KORKUNUN NEDENİ SEVGİDİR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Temmuz 2012> Daha Fazla

AKLIN, GÜZELLİĞİN, TUTKUNUN KÖKENİDİR ALLAH KORKUSU. Allah korkusu gitti mi ahlak da gider, aklın da gider. Mutlaka Allah’tan korkmak gerekiyor.
Allah’tan korkulmayınca ahlak bozuluyor. Diyorlar ki, “Sevsek de biz güzellik olsa.” Yok, akıl almaz zulüm yaparsın sevgiyle. İllaki Allah korkusu gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2012> Daha Fazla

ALLAH KORKUSUNDA BİR DERİNLİK VARDIR, AŞK KORKUSUDUR O. Başka bir korkudur. Mesela silahın veyahut bombanın insanlarda meydana getirdiği ürkme ve korkmaya benzemez o.
Cehennem korkusu olmazsa, Allah korkusu olmazsa dünyanın bütün nizamı bozulur.
Bir yaşlı insana bakmak çok zordur. Allah sevgisi ile bakmak istemez adam, zor gelir ama Allah korkusu ile hem fedakarlık yapar, hem parasını harcar, hem gerekirse canını verir. Mesela SIRF ALLAH SEVGİSİ İLE CANINI VERMEK İSTEMEYEBİLİR AMA ALLAH KORKUSU İLE CANINI VERİR.
“Allah korkusuna ne gerek var? Allah'ı ben çocuk kalbimle çocuk gibi sevmek istiyorum” dersen bazı çocuklarda olduğu gibi çocuksu tavır gösterirsin.
ALLAH KORKUSU HİKMETİN DE, AKLIN DA BAŞIDIR. Yani Allah korkusu olmadığında insanın aklı yok olur, aklı gider. Onun için Allah korkusu çok büyük bir nimettir.
Sevgi, şefkat, merhamet, iyilik, güzellik, aklın hep kökeninde Allah korkusu vardır. Allah korkusu olmadığında, akıl almaz zulüm yapabilir insanlar. “Ben Allah’ı seviyorum” der. Anormal her şeyi yapabilir ama ALLAH KORKUSU GÜZEL AHLAKIN, GÜZEL DAVRANIŞIN TEMELİDİR.
SIRF ALLAH SEVGİSİ OLURSA, ALLAH SEVGİSİNİ YAŞAYACAKLARI ORTAM OLMAZ. ALLAH KORKUSU OLMADIĞINDA, DİNSİZLİK DÜNYAYA HAKİM OLUR.
ALLAH KORKUSU AŞIĞI GÜCENDİRMEMEDİR. Ben Allah aşığıyım, aşkla sevdiğim Allah'ı gücendirmek istemiyorum. O'nun gücenmesi bana ızdırap verir, Allah'ın gücenmesi acı verir.
ALLAH KORKUSU ŞİDDETLİ SEVGİDEN KAYNAKLANAN BİR KORKUDUR. Yani bir insanın bombadan korkması veyahut bir şeyden korkması gibi bir korku değildir. AŞIĞINI, AŞIK OLDUĞU ALLAH'I GÜCENDİRMEMEDEN KAYNAKLANAN BİR KORKU.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2012> Daha Fazla

Allah’tan korkulmazsa insanın elinde avucunda akıl kırıntısı kalmaz.
Allah korkusu olmaması sevginin, şefkatin, aklın bütün derinliğini yok etmiş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2012> Daha Fazla

ALLAH’TAN KORKAN KADIN ÇOK GÜZEL OLUR. Çok munis, yumuşak başlı, şeker, dünya tatlısı olur. Öbür türlü üstünde bir melanet olur, kir olur; Allah esirgesin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2012> Daha Fazla

Meleklerle ilgili karikatürler yapıyorlar, işte ahiretle ilgili karikatürler. Başının üstünde kuşlar uçuyor, havalarda bulutlarda adamlar uçuyor. Cehennem zebanileri insanları kovalıyor. Bütün karikatür dergilerinde vardır. BUNLAR ALLAH KORKUSUNU AZALTMAYA YÖNELİK PROPAGANDADA KULLANILAN GİZLİ YÖNTEMLERDİR. ALLAH SEVGİSİNİ AZALTMADA KULLANILAN GİZLİ YÖNTEMLERDİR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2012> Daha Fazla

Allah ayette “Ancak Allah’tan içi titreyerek korkanlara ayetlerimi işittirebilirsin” diyor. Önce Allah’a içi titreyecek derecede inanması gerekiyor, ondan sonra ayeti okuyacaksın. Darwinist- materyalist yetiştirdikten sonra ayeti okursan adam etkilenmez, Allah’ın dilemesi dışında.

6 Temmuz 2011, A9 TV, Gaziantep Olay, TV Kayseri ve Samsun Aks TV> Daha Fazla

ALLAH’TAN KORKMAK; SİLAHTAN VEYA BAŞKA BİR ŞEYDEN KORKMAK GİBİ DEĞİLDİR. ALLAH’TAN KORKMAK; ZEVKLİ, GÜZEL BİR KORKMADIR, ASİL BİR KORKMADIR. Allah’ın sevgisini ve rızasını kaybetmekten çekinmektir.

> Daha Fazla

Allah'ı unutanı, Allah perişan eder. Allah'tan korkan ise, mutlu ve rahattır.
Hiçbir Müslüman ölümden korkmaz, yalnızca Allah'tan korkar.
ALLAH’TAN KORKTUKTAN VE SAKINDIKTAN SONRA RAHATLIK VARDIR. Tam anlamıyla Allah’a teslim olmak gerekir. “Bana yediren, içiren, beni konuşturan Allah’tır. Bedenim, ruhum Allah’ındır” diyecek ve hiçbir şeye sahip çıkmayacak. İşte en büyük rahatlık ve huzur budur.
Allah'tan korkanlar Kuran okurken heyecan hissederler. Kalp yumuşayıp yatıştığında mülayemet gelir insana.
Müslümanın Allah’tan korkma sebebi ölüm korkusu değildir. Müslüman, Allah’ı darıltmaktan Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkar. Allah korkusu budur.
Allah korkusu, Allah’ı darıltmaktan korkmaktır, cehennem azabından daha büyük bir acıdır bu.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."