Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2018> Daha Fazla

Bediüzzaman’ın muazzam bir tefekkür gücü vardır. Gençlere Bediüzzaman’ı çok iyi tanıtmak gerekir. 2-3 sayfa bile okusalar oradaki ruhu ve derin düşünme gücünü hemen anlarlar ve kendileri de tefekkür etme imkanına sahip olurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mayıs 2018> Daha Fazla

Her gencin Risale-i Nur’dan en az 3-5 sayfa okuması gerekir. Gençlere çok güzel bir ruh zenginliği ve ufku katar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2018> Daha Fazla

Bediüzzaman metafizik bir insan. Aklı, zekası, hafızası olağanüstü maşaAllah. Çok zor bir dönemde hizmet etti. Allah ondan gani gani razı olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2018> Daha Fazla

Risale-i Nur önemli bir kitaptır. Gençler okusalar çok istifade eder, çok bereketlenirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2017> Daha Fazla

2023’ten 2071’lere kadar Türkiye’de olumluya tırmanış devam edecek. 2071’den sonra ilerleme biraz durulacak ve 2082’ye kadar da o şekilde devam edecek. Tayyip Hocamız da 2023 ve 2071 yıllarına dikkat çekiyor. Bu tarihler Mehdiyet’in tarihleri, Bediüzzaman’ın işaret ettiği tarihler. 2023’ler münafıkane zihniyetin de tamamen etkisiz hale geleceği tarihlerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2017> Daha Fazla

Çantacı Necmi Ağabey’e Allah sağlık sıhhat versin. Dünya tatlısı çok değerli bir insan. Allah kalbine iyilik, güzellik versin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman’ın 12 vekilinden biri olan Sungur Ağabey, Adnan Oktar’a: “Ne mutlu sana, mazi de müstakbel de seni alkışlıyor” demişti. Sungur Ağabey: “Sen (Adnan Oktar) küfre karşı sedd-i Zülkarneyn oldun, seni aşıp bize gelemiyorlar.” Sungur Ağabey: "Daha önce biz biraz geri duruyorduk, risalelerden başka kitaplarla ilgilenmiyorduk. Fakat neşriyat (yayınlar) aleminde Harun Yahya'nın (Adnan Oktar) eserlerinin elmas hükmünde olduğunu gördük maşaAllah."

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Salih müminler için hapishane velayette bir kapıdır. Veli olmak için bir yoldur. Bediüzzaman da hapishaneye girerek velayetin kapısından geçmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Kuran’ın zırh gibi icazı kendini koruyacaktır diyor. Kuran’ı ve Kuran Müslümanlığını bir yandan Kuran anlaşılmaz diyenler bir yandan Kuran yeterli değil diyenlerle kuşatmaya çalışmışlar. Ama Allah’ın izniyle bu kuşatmayı ilimle irfanla ortadan kaldırıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Risale-i Nur’un asıl özelliği samimi imanın ruhunu vermesidir. İnsanın dar düşünme ufkunu kırarak, derin düşünmeyle Allah’ın sanatını anlatan bir eserdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Dönemin gelenekçi Ortodoks hocaları Bediüzzaman’a tavır almışlardır. Üstadımız’ın Kuran talebesi olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden Üstadımız’a karşı tutum almışlardır.
Bediüzzaman ile Atatürk modern İslam ve Kuran’ın yeterliliği konusunda ittifak halindedirler. Atatürk, Bediüzzaman’a çok kıymet vermiş ve Diyanet İşleri Reisi yapmak istemiştir. Bediüzzaman da Atatürk’e saygı ve hürmetle davranmıştır. Üstadımız, batınında Atatürk’e karşı değildi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri kendisinden sonra Hz. Mehdi’nin geleceğinden gayet emin ve bu konuda müthiş çok detay vermiştir. Hz. Mehdi’nin Hicri 1400’de geleceğini net olarak söylemiştir. Üstadımız yüzlerce sayfa Mehdiyeti anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2017> Daha Fazla

Mehmet Fırıncı Ağabey çok tevazulu gerçek bir Nur talebesidir. Bediüzzaman'ın güzel eğitimini almış kıymetli bir insandır.
Tayyip Hocam'ın Bediüzzaman'a olan sevgisi ve hürmeti çok güzel. Alimlerin kıymetini bileni bu millet her zaman baş tacı yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2017> Daha Fazla

Mehmet Fırıncı Ağabey Üstadımız Bediüzzaman'ın bizlere kıymetli bir emaneti. Allah kendisine hayırlı uzun ömür nasip etsin.
Seyyid Salih Özcan Ağabey Bediüzzaman Hazretlerinin mutlak vekillerinden biriydi. Kendisine hürmetsizlik edilmesini asla kabul etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2017> Daha Fazla

Atatürk ve Bediüzzaman birbirlerine karşı değildi. Atatürk, Bediüzzaman'a kıymetli bir alim olarak değer verirdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2017> Daha Fazla

Gençlerin hemen hepsi açıkça ifade etmeseler bile zihinlerinde Kuran Müslümanlığını kabul etmiş durumdalar. Bu etkiyi Bediüzzaman çok güzel anlatıyor: “Perdeleri kapalı bir salona toplanmış ve gece olduğuna inanan insanlara bir gencin perdeyi hafifçe aralayıp Güneş'i göstermesi gündüz olduğunu anlamaları için yeterli olur” diyor. Biz de inşaAllah o perdeyi açıp hakikati gösterdik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2017> Daha Fazla

Ahir zamanın tüm mühim olayları İstanbul'da yaşanacaktır. Hadisler de Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını söylüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri halis bir Kuran talebesiydi, kendi talebelerine de yalnızca Kuran talebesi olmayı vasiyet etti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

Şeyh Mehmet Efendi Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen çok güvenilir, asil, dürüst, nurlu, mübarek bir insan, Allah ömrüne bereket katsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman'ın söylediği 9 düşman taifesi deccaliyetin 9 ayrı koludur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Said Nursi yaz ayında kış gibi büyük bir olay olacağını bunun da Mehdiyetin alametlerinden biri olduğunu söylüyor. Şeyh Nazım Hazretleri de yıllar önce yaptığı bir konuşmasında İstanbul'da şiddetli dolu yağacağını, bunun ahir zaman alameti olduğunu anlatıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman'ın anlatımlarına göre Hz. Mehdi şu an görev başında. Mehdiyet devri Hicri 1400'ler yani içinde bulunduğumuz dönemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Hz. Mehdi'yi coşkuyla beklemiştir. Mehdiyete karşı tavır alanlarda ise bitkinlik ve yeis oluşuyor. Hz. Mehdi'yi bekleyenler Mehdiyet bereketiyle müthiş şevkli ve azimli oluyorlar. Mehdiyete karşı olanlarda ise bir bıkkınlık ve bitkinlik oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri, "Mehdi (as) siyasetten uzak duracaktır" demiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını, Hicri 1400'lerde görev başında olacağını ve deccaliyeti tam susturacağını bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2017> Daha Fazla

Hiçbir imani çalışma yapmayan, hiçbir insanın imanına vesile olmayan kişilerin Bediüzzaman gibi muhterem bir insana söz söylemesi olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman, kendisi için yaşamayan samimi insan konusunda en güzel örneklerden biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği tarihten, çıkacağı yere kadar çok fazla detay bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bazı çevreler Bediüzzaman'ı çok yanlış tanıyorlar. Atatürk, Bediüzzaman'ın kıymetini bilir ve çok hürmet gösterirdi. O da Atatürk'ü severdi . Atatürk de Bediüzzaman da Mehdi öncüsü olan mübarek insanlardır.
Said Nursi Hazretleri dünyayı yöneten manevi meclisin bir mebusudur. Çok kıymetli değerli bir insandır. Bediüzzaman kendi asrının en modern Müslümanıdır. Başarıyla modern sahabe anlayışını savunan bir insandır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2017> Daha Fazla

Risale-i Nur okuyan kişi samimiyetin ruhunu hisseder. 3-5 sayfa dahi okusa bambaşka bir ruh hali kazanmış olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kıyametin yakın olduğu doğru. Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği 2120 tarihi de hadislere göre doğru ve diğer inançlarla da uyumlu.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman çok dürüst bir insandır. Risale-i Nur'a da o dürüstlük ve candanlık ruhu içinde bakmak gerekir.
Bediüzzaman ile Atatürk iyi arkadaştılar. Aralarındaki konuyu ledün ilmiyle değerlendirmek gerekir. Atatürk, Bediüzzaman'ın değerini bilirdi. Atatürk sahabe dönemi İslamı'nı ve Kuran'ın yeterliliğini savunan, Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş kaliteli bir delikanlıdır. İmam Hatip Liselerini, İlahiyat Fakültelerini kuran, on binlerce Kuran'ı Anadolu'ya dağıttıran, Elmalılı Tefsirini yayınlatan Atatürk'tür.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Nisan 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman da Kuran ayetlerine dayanarak İsa Mesih'in bedeniyle ve ruhuyla bir zat olarak geleceğini anlatmıştır. Hadislerin ve büyük İslam alimlerinin izahlarına göre şu an Mehdi ve İsa Mesih'in gelmesi için son yüzyıl. Bu yüzyılda hepsini göreceğiz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2017> Daha Fazla

Risale-i Nur külliyatında samimi Müslüman ruhu vardır. O kitapları okuyan o güzel ruhu alır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman İsa Mesih'in şahsı manevisi değil bizzat şahsının geleceğini anlatıyor.
Müslüman, Hristiyanlara toptan tavır almaz tam tersine dindar Hristiyanlarla kötülüklere karşı ittifak eder. Hristiyan düşmanlığı yanlıştır. Bediüzzaman da dindar İsevilerle Müslümanların ittifak etmesi gerektiğini söylüyor. Hristiyan-Müslüman çatışmasından kesinlikle kaçınmak lazım.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2017> Daha Fazla

Vefatının 57. seneyi devriyesinde, Bediüzzaman Üstadımıza Allah gani gani rahmet etsin.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman İsa Mesih'in şahsının yeniden yeryüzüne gelişinin kesin olduğunu anlatmıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2017> Daha Fazla

Allah Bediüzzaman'a çok fazla harika nasip etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri çok mübarek, dürüst, samimi bir insandır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mart 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman en büyük hizmetin taklid-i imanı, tahkiki yani samimi imana çevirmek olduğunu söylemiştir. Esas mesele imanlı gençlik yetişmesidir.
Bediüzzaman Mehdi'nin 3 büyük vazifesi olacağını anlatmıştır. Bunlardan birincisi Darwinizm ve materyalizmi ilmen yok etmektir. Bediüzzaman Mehdi'nin ikinci vazifesinin ise İslam alemini Kuran'a döndürmek ve İttihad-ı İslam'ı sağlamak olduğunu anlatmıştır.
Bediüzzaman hayatı boyunca çok fazla çile çekti, ama hiçbir zaman şikayetçi olmadı.
Bediüzzaman ahir zaman hadislerinin yüzeysel düşünceyle anlaşılamayacağını, derin düşünmek ve samimi olmak gerektiğini söylüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman'ın kitaplarını gençlerin mutlaka okuması lazım. O kitaplardaki ruh ve samimiyet nefistir, o coşkunun ruha etkisi muazzamdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman'la kimse boş yere uğraşmasın. Kendisi dünyaca çok sevilen bir alim, bizler de kendisini çok seviyoruz.
Bediüzzaman'ın insanların hidayetine vesile olan sıcak bir üslubu var. Din teknikeri olanlar ise sadece kalplerin katılaşmasına sebep oluyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman deccal taraftarlarının en önemli özelliğinin merhamet ve şefkati bilmemeleri olduğunu söylemiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

Bediüzzmanan Mehdi'nin birinci vazifesinin Darwinizmi ve materyalizmi yıkmak, ikinci görevinin İslam Birliği’ni oluşturmak olduğunu söylüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2017> Daha Fazla

Nur talebelerinin en güzel yönlerinden biri Devlet'e sadık ve vatansever olmalarıdır. Bediüzzaman onları sadık olarak yetiştirdi.
Bediüzzaman'ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri Mehdiyet. Üstadımız'ın üzerinde durduğu konuyu arka plana atmak bereketsizlik getirir. Bediüzzaman "Ben Mehdi'nin pişdar bir neferiyim, öncüsüyüm" diyor. Nur talebelerinin de açıkça bunu dile getirmeleri önemli, bereket getirir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Risale-i Nur'da Mehdi'nin Hicri 1400'de yani 1979'da göreve başlayacağını açık ve net olarak söylemiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman mezhebe tabidir ama Mehdi'nin en büyük müçtehid, en büyük müceddid olacağını, tüm mezheplerin Mehdi'ye bağlanacağını söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2016> Daha Fazla

İslam alemini paramparça eden, Osmanlı’yı yok eden üst akıl İngiliz derin devletidir. Bedüzzaman da bunu eserlerinde anlatmıştır.
Bediüzzaman da deccaliyetin dünya hakimiyetine dikkat çekmiştir. Deccaliyeti yönetenin İngiliz derin devleti olduğu net ifade edilmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

Mehdi hayret uyandıracak bir şahıstır. Bediüzzaman Mehdi için "acip şahıs" demiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2016> Daha Fazla

Risalelerde Bediüzzaman, "Bir asır sonra gelecek zat" diyerek Mehdi'den bahsetmiştir, bazı kardeşlerimiz bunu gizlemeye çalışıyor.
Bediüzzaman kendisinden sonra gelecek olan Mehdi'nin hem hakim hem en büyük müçtehid hem de müceddid olacağını söylemiştir. Bediüzzaman "Hiçbir cihette, o ileride gelecek olan acip şahıs yani Mehdi gibi olamam" demiştir.
Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde Deccaliyet tam hakimdi ama Hz. Mehdi devrinde Deccal yok olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman Risale-i Nur'da Mehdi'nin geliş vaktinin Hicri 1400'ler yani bu yüzyıl olduğunu açıkça söylemiştir. Nur talebeleri bunu anlatmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman'ı İmam Rabbani'yi seviyoruz diyenler bu büyük zatların Mehdi gelecek dediklerini hiç anlatmıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman, Süleyman Hilmi Tunahan hep Mehdi'yi beklemişlerdir. Erbakan Hocamız da Mehdi'yi beklemiş kişilerdendir. İmam Rabbani Mehdi'yi Mektubat'ında çok detaylı delillerle anlatmıştır.
Bediüzzaman talebeleri tarafından Mehdi bilinmiştir ve Deccaliyeti ortadan kaldırmak için hareket eden, şevkli bir topluluk ortaya çıkmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2016> Daha Fazla

İmam Rabbani ve Bediüzzaman gibi zatlar milyonlarca insanın imanına vesile olmuşlardır. Bu yönleriyle bir nevi Mehdi'dirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2016> Daha Fazla

Abdülhamit döneminde Bediüzzaman akıl hastası olmakla itham edilmiş ve haksız yere akıl hastanesine kapatılmıştır.
Bediüzzaman Mehdiyeti tüm detaylarıyla anlatmış. Hz. Mehdi’nin Hicri 1400'de geleceğini müjdelemiş ve kendisinin Mehdi'ye zemin hazırladığını anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2016> Daha Fazla

Süleyman Hilmi Tunahan, Bediüzzaman, Şeyh Nazım gibi Mehdi'yi bekleyen alimler milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuştur. Mehdi'yi beklemeyenler ise şevksiz, durgun, monoton, hiç kimsenin hidayetine vesile olmayan bir tembellik içinde oluyorlar.
Mehdi'yi beklemek bereket getirir. Bediüzzaman Mehdi'yi beklerdi, müthiş hizmet yaptı. Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani hepsi şevkle Mehdi'yi beklediler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2016> Daha Fazla

Acı bir durumdur ancak Sağın karşıtları hep Sağ olmuştur. Abdülhamit döneminden beri gelen kötü bir gelenektir bu. Bediüzzaman'ın da karşısında hep Sağcılar olmuştur. Ama aslında bunlar Sağ görünen Sol'dur. Gülen örgütü de Sağ gösteren Sol'dur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman ahir zamanda deccal, insanların hırs ve ayrılığından faydalanıp tüm dünyayı ele geçirir diye anlatıyor. İngiliz derin devleti de bir avuç insanla, insanların hırsından faydalanıp tüm dünyayı karışıklığa, savaşa, çatışmaya sürükleyebiliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman Abdülhamit'e bir çok tavsiyede bulunmuş, ancak bu tavsiyelerinin çoğu dinlenmemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Eylül 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman İngiliz derin devletini çok iyi teşhis etmiş ve ne kadar tahrip edici bir yapı olduğunu detaylı anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman deccaliyet pek kuvvetli görüldüğü bir sırada hakiki İseviler ile Müslümanların ittifak edeceğini anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2016> Daha Fazla

Abdülhamit döneminde Bediüzzaman için komünist kadar tehlikeli diyen sözde alimler olmuş, ancak bunlar Darwinist propagandaya ses çıkarmamıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Bediüzzaman'a hep karşı olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman Mehdi geldiğinde ben mezarımdan seyredeceğim diyor. Açıkça Mehdi'nin kendisinden sonra geleceğini söylüyor.
Bediüzzaman Mehdi'nin şahsı manevi olarak değil, bizzat şahıs, bir kişi olarak geleceğini anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2016> Daha Fazla

Hadislere göre Mehdi hiçbir tarikata bağlı olmayacaktır. Bediüzzaman da Mehdi'nin en büyük müçtehid, müceddid, mürşid olacağını söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman, Mehdi'nin Darwinizmi ve materyalizmi fikren yıkacağını, bu çalışmada kendisine küçük bir grubun yardım edeceğini söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman ahir zaman hadislerinin vukuundan sonra yani gerçekleştikten sonra net olarak anlaşılacağını söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuştur. Risale-i Nur'u eleştirenlerin çoğu tek kişinin hidayetine dahi vesile olmamıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman kendisi çok güzel faaliyetlerde bulunmuş ayrıca kendisinden 100 yıl sonra gelecek olan Hz. Mehdi'yi de eserlerinde müjdelemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mart 2016> Daha Fazla

Biz Bediüzzaman'ı seviyoruz, niye seviyoruz? Fedakarlığından dolayı seviyoruz. Yoksa ne kalırdı ki geriye? Sungur Ağabeyi çile çektiği için seviyoruz. Bediüzzaman’ın talebesi olan diğer ağabeylerden de sevdiklerimiz oluyor ama çilelerine göre seviyoruz. Çilesi az olanı daha az seviyoruz. Çilesi çok olanı daha çok seviyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2015> Daha Fazla

Bediüzzaman Türkiye’de dini, dinin hakikatini geliştirdi, Atatürk de yobazlığı temizledi. Türkiye’nin şu an ki bu güzelliği, bu iki değerli şahsa amadedir, onlarındır. Bir; Atatürk, iki; Bediüzzaman. Birbirlerine zıt gibi görünmeleri o ledüni bir ilimdir. Onu herkes anlayamaz. O onun usulüdür, birbirine zıt gibi görünmesi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2014> Daha Fazla

Bediüzzaman, “Mekke’de, Medine’de olsam İstanbul’a gelirdim” diyor. “Türkiye, İstanbul İttihad-ı İslam’ın merkezidir.” diyor. Hep İstanbul eksenli bir politikası olmuştur Bediüzzaman’ın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman’ın talebelerinin mezarlarının olduğu yerlerin kamera sistemiyle kontrolünde fayda var. Ayrıca polis kulübesi konulması da iyi olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman, “Şark ancak din ile güçlenir” diyor. Felsefeyle güçlenen bir yer olmamış. Hep dinle oluyor. Hristiyanlar da öyle, Avrupa da hep din ile güçlenmişler. Musevilik de öyle, hep dinle güçlenmiş. Musevilerin dünyadaki gücünün tek sebebi Tevrat’tır.
İftira edildikçe Allah, Bediüzzaman’a sağlık sıhhat bahşetmiştir. Bediüzzaman hayatında hastaneye, doktora gitmiş bir insan değil. Gayet sağlıklıydı.
Allah yolunda olan insanlara çok fazla iftira atılır. Bediüzzaman'a da çok sayıda iftira atılmıştı. Risale-i Nur'da 90 ayrı iftira ve hakarete cevap vermiştir. 90 iftira, ahirette 90 bin sevap demektir, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2013> Daha Fazla

Şu anki makul Müslüman profilinin ana sebebi Bediüzzaman'dır. Modern İslam anlayışının, sahabe İslam anlayışının ana zeminini o hazırlamıştır.
Bediüzzaman Said Nursi Hocamız çok tatlı bir alim. Yani son 1000 yılın en büyük alimidir. Türkiye'de şöyle bir huzur varsa, İslam aleminde böyle akılcı İslam anlayışı varsa, anarşiye, teröre karşı olan Müslümanlar varsa o, Bediüzzaman sayesindedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri son 1300 yılın en büyük alimidir. Dünyanın en mükemmel insanlarından biridir. Ona söylenen her kötü söz sahibine aittir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2013> Daha Fazla

Üstad Bediüzzaman’ı seveni canımdan daha çok severim. Üstad’a muhalif olanı da hiç sevmem. Onu sevemiyorsa zaten kalbi kararmıştır benim kanaatim.
İçişleri Bakanımızı Bediüzzaman'a hürmetinden dolayı tebrik ediyoruz. Üstadımız'a olan sevgisiyle gönülleri fethetti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri halis muhlis Kürt'tür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman'ın mezarı Isparta'dan alınıp, Van'a, Horhor Medresesi'nin olduğu yere nakledilsin. Hükümetimiz orada güzel türbe şeklinde bir mezar hazırlasın ve korumaya alsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2013> Daha Fazla

Bazı alimlere insanların bilmediği bilgiler ilhamla verilir, Bediüzzaman’da bunu ispatlı olarak görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman, “Mehdi (as) geldiğinde ben kabrimde olacağım” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman ömrünün sonuna kadar efeydi. Bir tek Allah’tan korkuyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Aralık 2012> Daha Fazla

Üstadımız Said Nursi Hazretleri Kürt’tür, Kürtlüğüyle biz iftihar ediyoruz. Mevlana Halid Hazretleri Kürt’tür, Kürtlüğüyle iftihar ediyoruz. Selahaddin Eyyubi Kürt’tü, Kürtlüğüyle iftihar ediyoruz. Ulemanın, büyük alimlerin, İslam alimlerinin büyük bölümü Kürt’türler. Kürtler çok mübarek insanlardır, mübarek bir topluluktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2012> Daha Fazla

Dünyanın her yerinden kardeşlerimiz, Mustafa Sungur Ağabeyimize ismiyle dua etsinler. Dualarında, Ağabeyimizin dilinin çözülmesini ve zatürre hastalığının iyileşmesini Rabbimizden istesinler.
Said Özdemir Ağabey bizim canımızdır, Üstadımızdan bir parçadır.

A9TV; 3 Kasım 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman, Mehdi (as) hayranıydı, Mehdi (as)’a zemin hazırlıyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman, mezhepler Mehdi (as) gelene kadar geçerlidir diyor. Şu an mezhepler geçerlidir ama Mehdi (as) zamanında mezhepler kalkacaktır. Mehdi (as) mezhebe tabi değildir, kendi içtihadına göre hareket edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2012> Daha Fazla

Kardeşlerimiz Said Ağabeyimize ve Sungur Ağabeyimize dua etsinler.
Bediüzzaman’ın talebeleri olan ağabeylerimiz bizim için sahabi gibidirler. Dünyanın asıl sahibi onlardır. Allah ağabeylerimizden hastalıkları defü ref etsin.
Ağabeylerimize şifa için yaptığımız her şey üzerimize farzdır. Onların sağlığı için her türlü sebebe sarılacağız inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2012> Daha Fazla

Said Özdemir Ağabeyimiz, Sungur Ağabeyimiz, bunlar veli insanlardır. Bediüzzaman’ın bizlere emaneti olan ağabeylerimizin ferah, sağlıklı yaşamalarını istiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman, bazı cahil alimler hurafelerle avam-ı müminin itikadını bozuyorlar diyor. Bediüzzaman’ın bahsettiği bu insanlar, akıl almaz hurafelerle insanların beynini uyuşturuyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdi (as)’ı Bediüzzaman kadar detaylı ve mükemmel anlatan alim yoktur. Mehdi (as) ile ilgili verdiği detaylar hayret vericidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri, gelmiş geçmiş en büyük alimdir. Üstadımız’a söz söylenmesi ona olan sevgimizi daha da artırır. Üstadımız dünyalar tatlısıdır, yiğittir, bir tanedir.
Bediüzzaman Said Nursi Resulullah (sav)’den sonra gelmiş geçmiş en büyük âlimdir. Her yönden ispat ederim. Üstad dünyalar tatlısıdır. Koç yiğittir. Yatıştırıcıdır, anarşi ve teröre karşı bir insandır, Türk Milleti’ne coşkun muhabbeti vardır.
Üstad’a laf söyleyenler üstada hiçbir zarar veremezler. Daha çok sevmemizi sağlarlar. Üstad bal, şeker, dünya tatlısıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman, deccaliyetin bazı alimleri korkutacağını söylüyor.
Bediüzzaman’ın Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin soyundan olduğu iddiası doğru değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri, Darwinizm’i ilmen ve fikren yıkmayı Hz. Mehdi (as)’a bırakmış, Hz. Mehdi (as)’ın her şeyden evvel Darwinizm’i yıkarak tam susturacağını söylemiştir.
Said Özdemir Ağabey, Bediüzzaman Hazretleri’nin ruhunu ve manevi güzelliğini taşıyan mübarek bir insandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman, Hz. Mehdi (as) dindar Hıristiyanlarla ittifak edecek diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2012> Daha Fazla

Sungur Ağabeyimizin iyileşmesi mucizedir. Allah bir harika meydana getirdi. Bu, aynı zamanda Bediüzzaman’ın bir kerametidir. Kardeşlerimiz Sungur Ağabeyimize dua etmeye devam etsinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2012> Daha Fazla

Sungur Ağabeyimiz’e dualar iyi geldi, maşaAllah. Allah sağlık sıhhat versin, ömrünü uzatsın mübarek Ağabeyimiz’in, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2012> Daha Fazla

Sungur Ağabey, hepimize ait olan mübarek bir insan ve Bediüzzaman’ın bizlere emanetidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Eylül 2012> Daha Fazla

Allah, Sungur Ağabeyimiz’in canını bağışlasın, ömrüne ömür katsın. Dua ediyoruz Rabbimiz’e; Sungur Ağabeyimiz’e biraz daha ömür vermesini istiyoruz. Kardeşlerimiz de dua etsinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman’ı Mehdi gibi gösterme projesinin arkasında İttihad-ı İslam’ı engelleme projesi var. Çünkü Bediüzzaman’ı Mehdi olarak gösterirse “İşte bak, Mehdi’niz geldi, İslam da hakim olmadı” diyecekler. Amaç bu.
Bazı kimseler Bediüzzaman Hazretleri’ni Mehdi ilan ederek, güya Mehdiyet’i yok etmek, ortadan kaldırmak istiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman,Mehdi (as)’ın çıkışını,Cenab-ı Allah’ın gadab-ı İlahi’sini durduracak bir güzellik olarak söylüyor. Onun için dünyanın her yerinde Mehdiyetin gündem olması lazım. İttihad-ı İslam’ın gündem olması lazım.
Bütün dünyada kurnazca bir anti Mehdi hareket var. Mesela Bediüzzaman’ı alelacele seyyid göstermenin amacı Mehdiyeti ortadan kaldırmaktır.Bediüzzaman vefat etmiş bir insan. Ona Mehdi demenin bir mahsuru yok onlar için. Çünkü onların sistemini değiştiremez artık Bediüzzaman.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri'nin, Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin soyundan geldiği iddiası doğru değil. Bediüzzaman seyyid olmadığını zaten kendisi söylüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri, yemin ederek “İttihad-ı İslam'ı göreceksiniz” demiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman İttihad-ı İslam’ın tohumunu ekmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2012> Daha Fazla

“Bediüzzaman’sız Nurculuk, Kuran’sız İslamiyet” böyle bir şeye müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2012> Daha Fazla

Nur talebeleri birçok cemaate güzel örnek olmuştur. İşin doğrusu hepsi Bediüzzaman’a hayran olmuşlardır ve her biri ayrı bir şekilde Bediüzzaman olarak ortaya çıkmışlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman, Mehdi’yle ilgili hiçbir alimin, hiçbir Ehli Sünnet, Şii veya Sünni alimin vermediği müthiş detaylar vermiş. Bediüzzaman metafizik bir şahıs. Hz. Hızır’la görüşen bir insan. Cinlerle görüşen bir insan. Sünuhat tarzında ilham alan bir insan.

A9 TV, 10 Mayıs 2012> Daha Fazla

Modernliği, modern İslam anlayışını Türkiye’ye, İslam alemine ilk getiren Bediüzzaman Said Nursi’dir. Mehdiyet’in kapısını açmıştır.

8 Temmuz 2011; A9 TV, Kaçkar TV> Daha Fazla

BEDİÜZZAMAN'I EZDİREN DECCALİYETTİR. Peki Bediüzzaman sözde ezildi, kayba mı uğradı? Cennet seyyidi oldu, inşaAllah. Bakın yüreklerimizde. EĞER O, ACIYI O KADAR ÇEKMESEYDİ BU KADAR SEVİLMEZDİ. ALLAH ONA VELİLİK MAKAMI DA VERMEYEBİLİRDİ. Ve onca kerametin sahibi oldu o çektiği acıdan dolayı, ızdıraptan dolayı. Her gün keramet görüyordu, her gün, inşaAllah.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."