Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2018> Daha Fazla

Darwinizm’i ilmen yerle bir eden, İslam Birliği’nin muhakkak gerçekleşeceğini anlatan, İsa Mesih ve Mehdi’yi şevkle bekleyen, kadınlara bu kadar değer veren, gelenekçi Ortodoks sistemin açmazını Kuran ile ortaya koyan, Kuran’dan asla taviz vermemeye özen gösteren, ücret karşılığı dinin tebliğ edilmeyeceğini anlatan, İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını müjdeleyen tek camia biziz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2018> Daha Fazla

Kaderde ne varsa o olacak inşaAllah. İmam Mehdi zuhur etmeden dünyada barış, huzur, sükûnet, olmayacak. Allah bir an önce Hz. Mehdi (a.s.)’ı ve Hz. İsa (a.s.)’ı, o güzel Peygamberi zahir etsin. Başka kurtuluş yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2018> Daha Fazla

Günümüzdeki münafıklar da geçmiş münafıklar da tam şeytanın insan haline girmiş şeklidir. Günümüzdeki münafıklar da var güçleriyle Hz. Mehdi’nin çıkışını, Hz. İsa’nın gelişini engellemeye çalışıyorlar ama bakın görürsünüz rezil kepaze olacaklar.
İnsanlar önümüzdeki yıllarda çok fazla harika ile karşılaşacaklar. Bu durum bu dönemde yaşayan gençler için çok büyük bir nimet. Hz. İsa ve Hz. Mehdi’yi görecekler, kutsal sandık bulunacak, kutsal emanetleri görecekler, Kabe’nin altındaki defineler ortaya çıkacak, Nemrut’un mezarı açılacak ve oradaki tüm gizli bilgiler ortaya çıkacak, Mısır’ın tüm sırları açıklanacak. Aklın ihtiyarı kalkmayacak ama 3-5-10 seneye çok harika olaylar olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah beni de kardeşlerimi de Hz. Mehdi’ye, İsa Mesih’e talebe etsin. Mübarek yüzlerini bir an önce görmeyi istiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2018> Daha Fazla

Kuran hakem kitaptır. İsevilik ve Musevilikteki yanlış olan konuları vurgular. İsevilerin üçleme inancının doğru olmadığını Kuran net olarak ifade eder. İsa Mesih’in ölmediğini ve çarmıha gerilmediğini de bildirir. Bununla birlikte kesin olarak bildirilen bir bilgi de İsa Mesih’in yeniden geleceğidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2017> Daha Fazla

Yılbaşı kutlamanın İslam’a göre hiçbir mahsuru yok. Yılın başını da kutlarsın, Hz. İsa’nın doğum gününü de kutlarsın. Ne güzel bir Peygamberin doğum gününü kutlamak. Yanlış olan alkol vs olmasıdır. Bunun dışında kutlama yapmak için her gün bir bahane olması güzelliktir. Her gün bayram olsun, her gün kutlama olsun. Hayata renk katan her şey nimettir. Yılbaşı kutlamasına direnmek cihad değildir. Saatlerce yılbaşı kutlamasına karşı çıkacaklarına bir cümle İslam Birliği’ni anlatsınlar. Noel Baba sembollerinin başına odun vurunca İslam adına çok büyük başarı elde ettiğini sanmak cehalettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2017> Daha Fazla

Bir kişinin Mehdilik iddia etmesi dinden çıkması demektir. Müslümanlar ittifakla bir şahsın etrafında birleştiğinde bu şahıs Allahualem Mehdi’nin öncüsüdür deriz. İsa Mesih’le birlikte namaz kıldıklarını gördüğümüzde, İslam ve İsevilik birleştiğinde ve İslam ahlakı dünyaya tam hakim olduğunda ise Allahualem bu kişi Mehdi deriz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2017> Daha Fazla

İran halkı nur gibi tertemiz Müslümandır. Bizim öz kardeşimizdir. Hayatları, devletleri her şeyleri güzel. Allah Devletlerini baki kılsın. Türkiye ile ittifakları mübarek olsun. Allah dostluğumuzu pekiştirsin, birliğimizi güçlendirsin. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan tüm ülkelerle ittifak ederek bölgede muazzam bir İslam medeniyeti inşa edeceğiz inşaAllah. Biz ne Müslüman ne Hristiyan ve Musevi kanı aksın istemiyoruz, tek damla kan akmayan bir dünya istiyoruz. Allah Mehdi’nin etrafında toplanmayı, İsa Mesih’in mübarek talebeleriyle bir araya gelmeyi, İslam Birliği’nin bayrağı altında toplanmayı bir an önce nasip etsin inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2017> Daha Fazla

Ahir zamanda yaratılmış olmak çok büyük nimettir. Hem Mehdi’yi hem İsa’yı göreceğimiz dönemdeyiz. Deccaliyetle ilmi mücadeleyi bizzat görüyoruz. Mehdiyetin tüm alametlerini gördük. Peygamberimizin ahir zaman mucizelerinin gerçekleştiğini gördük. Peygamberi çok seviyoruz diyenlerin Peygamberimizin mucizelerini örtbas etmeye çalıştıklarını gördük. Tebliğ için haberleşme ve teknolojinin müthiş ileri olduğu bir dönemi gördük.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Aralık 2017> Daha Fazla

Ruhu güçsüz olan kişilerde Deccal'in hipnoz gücü baskın geliyor. Deccal karşısındaki kişileri bu şekilde manyetik etki altına alıyor, onları kontrol edebilmeye başlıyor. Zamanla da bu kişiler robotlaşıp, Deccal'in bütün emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirmeye başlıyorlar. Deccal adamlarına "şurayı bombala, burada karışıklık çıkar" dediğinde hemen yapıyorlar. Ama baskın karakterli, güçlü ruha sahip, aurası güçlü olan kişilere Deccal'in bir etkisi olamıyor. Mesela Hz. İsa (as)'ın aurası çok güçlü, o yüzden Deccal'in hiçbir etkisi olmuyor. Hz. Mehdi (as)'ın da aurası güçlü olduğu için Deccal zarar veremiyor. Mehdi talebelerinin de aurası yüksek oluyor. Allah'ın onları Zer aleminde yaratması, auraları güçlü olacak şekilde. Bu yüzden Deccal Mehdi (as)'ın 313 talebesine de kesinlikle etki edemiyor. Ama şeytan ve Deccal münafıkları çok hızlı etki altına alabiliyor, ruhları, karakterleri ve kişilikleri çok zayıf ve güçsüz olduğu için. Papa'nın bugün şeytanla ilgili yaptığı açıklamalar Deccal'in bu etkisinden haberdar olduğunun bir delili.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2017> Daha Fazla

Hadislerde Hz. İsa (as)’ın Arap bir kızla evleneceği bildirilmektedir. Hz. İsa (as) ahir zamanda olduğumuzu çok iyi biliyor. Bir kısım Hıristiyanların teslis inancının yanlışlığını yani kendisinin İlah olmadığını vurgulamak için özel olarak evleniyor. Hz. İsa (as)’ın ikince kere dünyada geldiğinde çocuk sahibi olmasının hikmetlerinden biri yine İlah olmadığını vurgulamak istemesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2017> Daha Fazla

Allah ve Resulü’nün vaad ettiğinin gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz. Mehdi hayatta. İsa Mesih hayatta. Allah’ın izniyle 2022’ler gibi, büyük olaylar yaşadıktan sonra, her şeyin çok netleştiğini hep birlikte göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafık kıyametten ve kıyamet alametlerinden asla bahsetmez. Mehdiyet en çekindiği konudur. Münafıklara müjde olsun Hz. Mehdi’yi de görecekler, Hz. İsa’yı da görecekler. Bu onlar için en büyük iç acısı olacaktır.
Münafık İslam ahlakının hakim olacağından bahsetmez. Müslümanların bir manevi önderi olmasını asla kabul etmez. Ulu’l emre itaatin farz olduğunu duymak istemez. Mehdiyetten, İsa Mesih’in gelişinden asla bahsetmez. Mehdiyetin başarılı olduğu konulardan şiddetle kaçınır, çünkü Mehdiyete destek olmak istemez. Mehdiyet İttihadı İslam’ı savunduğu için münafık aksini savunur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2017> Daha Fazla

Yakın bir gelecekte inşaAllah İslam alemi birleşecek, Türklük alemi birleşecek. Ardından da Hristiyanlık ve Musevilik alemi birleşecek. Sonra da inşaAllah İslam ahlakı tüm yeryüzüne hakim olacak. Bizlerin görevi de bütün gücümüzle Hz. Mehdi (as)’a ve İsa Mesih’e yardımcı olmak. İsa Mesih’e yardımcı olmanın vakti de artık hemen hemen geldi. Bediüzzaman Hazretlerinin da belirttiği gibi, İsa Mesih’in mücadelesi şu an ‘gizli galibane’dir. Mehdiyette ise bu mücadele ‘açık ve sarih şekilde galibane’dir. İşte İsa Mesih’in bu gizli galibane mücadelesi de, Allah’ın izniyle yakında açık galibaneye çevrilecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2017> Daha Fazla

Ya Rabbi bir an önce Mehdi’ni gönder, Ya Rabbi bir an önce İsa Mesih’i zahir et. İslam Birliği’ni görelim. Müslümanların kurtuluşunu, tüm dünyaya kardeşin barışın hakim olduğunu görelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2017> Daha Fazla

İsa Mesih’in çıkış alametlerinin hepsinin gerçekleşmiş olması, İsa Mesih’in yeryüzüne inişi kadar harika ve mucizevi bir olaydır. Peygamberimiz 1000 tane haber vermiş ve bu haberin 1000 tanesinin de doğru olarak çıktığını görüyoruz. 1000 tane haber doğru olduğuna göre 1001. de doğrudur. İsa Mesih’in zuhuru haktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi’nin kim olduğunu zaman gösterecek. İslam ahlakı dünyaya hakim olduğunda, İslam birliği oluştuğunda, Müslümanların önderi olan ve Hz. İsa ile birlikte namaz kılan kişiyi gördüğümüzde, “Allahualem bu kişi Mehdi” diyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2017> Daha Fazla

Fakirlik, işsizlik ve ekonomik krizler Mehdi çıkıncaya kadar bitmez. Fakirlik Mehdi ve İsa Mesih döneminde metafizik olarak Allah tarafından özel durdurulacak. Bunun dışında her dönemde her zaman imtihanın gereği olarak fakirlik ve yokluk olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi ve İsa Mesih’in vefatından sonra dünyada bozulma çok şiddetli olacak. Sanat, güzellik, teknoloji her şey geri gidecek. O dönemde sadece vahşet, saldırganlık, anarşi, gasp, ahlaksızlık hakimiyeti olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

İsa Mesih çok çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Peygamber nuru ve heybeti müthiş etkileyicidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi’nin, Seyyidina İsa Mesih’in kokusunu alıyoruz. İnşaAllah yakında aleni zuhurlarını da görürüz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi de İsa Mesih de hayattadır. Mehdi’nin gelmesi ayrı, zahir olması ayrıdır. Mehdi zahir olduğunda terör, savaşlar, çatışmalar anında durur. Mehdi’nin zahir olduğunu, Kudüs’te İsa Mesih ve Mehdi’nin birlikte namaz kıldığını göreceğiz. Ezan sesleri, çan sesleri ve şofarlar yeri göğü inletecek. Bu andan sonra dünyanın hiçbir yerinde savaştan, kavgadan, terörden bahsedilmeyecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2017> Daha Fazla

İnsan haklı, doğru olan bir konuda iyi tekzif olarak dua ederse istediği mutlaka gerçekleşir. İsa Mesih bu konuda çok güzel bir örnek. İçten, samimi, keskin bir dikkatle ve çok candan isteyerek dua ediyor, Allah onun duasını kabul ediyor. Dünya hakimiyeti de Mehdi’nin duasıdır. Allah o duaya icabet edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2017> Daha Fazla

Hızır Hz. Mehdi’nin yardımcısıdır. İsa Mesih de Hz. Mehdi’nin yardımcısıdır. Mehdi’ye kıyasla Hızır’ın hayatı çok daha kolaydır. Hızır’ın elindeki imkanların, bedeni ve fiziki yeteneklerinin normal bir insanla kıyası mümkün değildir. Allah’tan vahiy alıyor olması da Hızır için müthiş bir kolaylıktır. -Doğrusunu ALLAH bilir - İmtihanın asıl yeri dünya olduğu için Mehdi’nin imtihanı Hızır’a kıyasla çok daha zorludur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

İsa Mesih’in gelişinin asıl amacı Hristiyanlığın hüsnü hatmidir. Allah o güzel dinin içinde şirk kalmasını istemiyor. İseviliğin de Müslümanlığın da şirkle bitmesini istemiyor Allah. Museviliği, Hristiyanlığı ve Müslümanlığı gerçek haline getirip dünyaya hakim edip dünyanın ömrünü bitirmek istiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2017> Daha Fazla

Önümüzdeki yıllarda çatışmaların, şiddetli olayların daha da arttığını göreceğiz. Ama sonunda hem İsa Mesih hem de Mehdi aleni zuhur edecek inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah’ın izniyle 2020’lerde İsa Mesih ve Mehdiyetin nuru dünyayı kaplayacak.
Kuran’da Hz. İsa’nın gelişi çok net anlatılıyor. Allah, İsa Mesih’in yeniden geleceğini ve İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını bildiriyor. Mezhep imamlarının hepsi İsa Mesih’in gelişi konusunda ittifak etmiştir.
İsa Mesih’in gelişi için Peygamberimiz’in söylediği 100’e yakın alamet gerçekleşti. İsa Mesih’in doğumunda görülen Betlehem Yıldızı da 2000 yıl sonra yeniden görüldü.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'i görmek tüm dünyayı çok heyecanlandıracaktır. 2000 yıl sonra insanlar Peygamber heybetini tekrar görecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav), İsa Mesih'in Hz. Mehdi'nin veziri olarak geleceğini bildirmiştir. İsa Mesih Hz. Mehdi'ye yardım edeceğine zer aleminde söz vermiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'i çakı gibi yakışıklı bir delikanlı olarak inşaAllah göreceğiz. İleri yaşta olmasına rağmen çok dinç ve zinde olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2017> Daha Fazla

İsa Mesih yeniden gelip vefat ettikten sonra Peygamberimiz (sav)'in mezarının yanında kendisi için ayrılan yere defnedilecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2017> Daha Fazla

İsa Mesih çok tevazulu, çok güzel ahlaklı bir insandır. İkinci gelişinde de ilkinde olduğu gibi bir çok yeri gezecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2017> Daha Fazla

Allah Kuran'da İsa Mesih'in ikinci kez dünyaya gelişinde kendisine inanmayacak kimse kalmayacağını bildiriyor. Bu ayet Mehdiyeti ve İslam hakimiyetini anlatır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

İmam Mehdi ve Seyyidina İsa Mesih zahir olmadan dünyada özlediğimiz huzur, güven, rahatlık tam olmayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2017> Daha Fazla

Hz. Hızır kıyamete kadar görevli olacaktır. Hz. Mehdi ve İsa Mesih devrinde de görevde olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2017> Daha Fazla

Allah'ın izniyle 5-10 yıl içinde Hz. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz. Hadislerin işareti açık olarak bu yönde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinin tamamı aynı zamanda İsa Mesih'in çıkış alametleridir. Hz. Mehdi ile İsa Mesih aynı dönemde gelecekler. Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinin tamamı gerçekleştiği için İsa Mesih'in de dünyada olduğunu düşünüyoruz.
İsa Mesih'in rahatça faaliyet yapması için gerekli zemini hazırlayacak olan Hz. Mehdi'dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

İsa Mesih Allah'ın kuludur. Çok tevazulu, güzel ahlaklı, güzel yüzlü, keskin bakışlı, samimi bir mümindir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2017> Daha Fazla

Birbiriyle karşılaştığında selam dahi vermeyen insanlar İsa Mesih ve Hz. Mehdi (as) ile sevgiyi öğrenecekler, dünyaya dostluk hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2017> Daha Fazla

İsa Mesih ve Hz. Mehdi'yi inşaAllah yakın zamanda göreceğiz. Dünyaya adalet, sevgi ve dostluğun hakim olduğuna şahit olacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2017> Daha Fazla

Hadislerde Hz. İsa'nın geliş alameti olarak bildirilen 100'den fazla alamet gerçekleşti. İnşaAllah Hz. İsa'yı yakında göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'in yeniden dünyaya geleceğini ve Onun devrinde İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını Allah Kuran'da bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

"Mehdi gelmeyecek" diye kendilerince olay çıkartanlar boşuna uğraşıyorlar. İstedikleri tedbiri de alsalar Hz. Mehdi çıkacak, İsa Mesih de çıkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2017> Daha Fazla

Gelecek inşaAllah çok güzel olacak. Allah’ın izniyle Hz. Mehdi'yi, İsa Mesih'i göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2017> Daha Fazla

Hayatımın hiçbir döneminde Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Ama Mehdiyet bir gerçek. İsa Mesih'in gelişi de bir gerçek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2017> Daha Fazla

Allah Hz. İsa'nın ölmediğini ve öldürülmediğini bildirmiş, diri olarak Allah Katı’na alındığını ve yeniden yeryüzüne geleceğini söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Haziran 2017> Daha Fazla

Gelecek çok güzel, çok parlak. Çünkü Allah'ın vaadi var. Hz. Mehdi ve İsa Mesih'i göreceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2017> Daha Fazla

Hz. İsa (as) Allah'ın Hayy isminin bir tecellisidir.
Hz. İsa ve Hz. Mehdi geldi ama son ana kadar belli olmayacaktır, Allah onu bir plan dahilinde gizli tutacak, en sonunda ortaya çıkacaktır. Hz. Mehdi'nin vefatından sonra İsa Mesih tebliğ faaliyetine devam edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'i gördüğümüzde modern, yakışıklı bir delikanlı olarak göreceğiz. Yaşı ileri olmasına rağmen çok genç, dinç ve atletik olacaktır. İsa Mesih, Hz. Mehdi'nin vefatından kısa bir süre sonra vefat edecek. Ondan sonra toplumda çok hızlı bir bozulma başlayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2017> Daha Fazla

Terör, şiddet ve tüm acılar inşaAllah Hz. Mehdi ve İsa Mesih'in açık zuhuruyla ortadan kalkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2017> Daha Fazla

Allah beni de kardeşlerimizi de Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe etsin, Rabbimiz'i en derin aşkla sevmemizi nasip etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah hepimizi Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe etsin. İslam'ın sevgi hakimiyetini, nurlu hakimiyetini Allah bizlere göstersin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) İsa Mesih'in içlerinde kadınlar da olan 1400'e yakın talebesi olacağını haber vermiştir.
İsa Mesih geldiğinde Kuran'a tabi olacaktır. Tevrat ve İncil'in bozulmamış, Kuran'a uygun yönlerine de tabiiyeti devam edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

İsa Mesih çok tevazulu, çok kaliteli, çok efendi bir insandır. Keskin bir zekaya sahiptir. Allah'ı çok derin düşünen, dünya tatlısı bir delikanlıdır.
Ne Mehdi konusunda ne İsa Mesih konusunda aklın ihtiyarı alınmaz. Onların vefatının ardından akıl almaz bir çöküş ve dejenerasyon başlayacak.
Allah’ın izniyle İsa Mesih'i göreceğiz. O devirdeki elbisesi ve yanındaki eşyalarını da göreceğiz. İleri yaşta olmasına rağmen genç görünecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2017> Daha Fazla

Hiç bir mucize aklın ihtiyarını kaldıracak şekilde olmaz. Hz. İsa devrinde gökten sofra indirilmesi de oradakilerin makul göreceği şekilde oluyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Mehdi ve İsa Mesih'in hemen ardından çok hızlı bir bozulma başlayacak. Şu an doğan çocuklar hem Mehdi'yi hem bozulma dönemini göreceklerdir.
"Yetiş ya Mehdi, yetiş ya İsa Mesih" diyoruz. İmam Mehdi ve Hz. İsa zuhur etmeden bölgedeki kan bitmez. Mehdi'nin zuhuru kıyametin alametidir, kıyamet çok yakın.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mayıs 2017> Daha Fazla

İnsanlar Mehdi'yi gördüklerinde muhtemelen normal karşılayacaklardır. Hz. İsa ise çok şaşırtıcıdır, annesi babası olmayacak, göğe alındığı kıyafetiyle gelecek. O kıyafeti sonra göreceğiz. Neşeli, çok mütevazı, sevecen, modern, dinç bir delikanlı olarak kendisini göreceğiz. İsa Mesih yeşile bakan gri gözlüdür, bakışları çok keskin ve derindir. Bir kere okuduğu kitabı ezbere bilir. İncil, Tevrat ve Kuran'ı bilecek.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Nisan 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman da Kuran ayetlerine dayanarak İsa Mesih'in bedeniyle ve ruhuyla bir zat olarak geleceğini anlatmıştır. Hadislerin ve büyük İslam alimlerinin izahlarına göre şu an Mehdi ve İsa Mesih'in gelmesi için son yüzyıl. Bu yüzyılda hepsini göreceğiz.
İsa Mesih'in en önemli özelliği çok derin imanlı olmasıdır. Aklıyla düşünerek tahkiki imanı kazanmıştır.
Allah Kuran'da İsa Mesih'in ölmediğini ve öldürülmediğini açıkça bildirmiştir. İsa Mesih'i ahir zamanda yeniden göreceğiz inşaAllah.
Kuran'da hiçbir peygamber için "O kıyamet alametidir" denmiyor. Sadece İsa Mesih için bu ifade kullanılıyor. Hz.. İsa yeniden dünyaya gelecek.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2017> Daha Fazla

Kuran'da Hz. İsa'nın yeniden dünyaya geleceği çok açık bir şekilde anlatılır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2017> Daha Fazla

Deccal zulüm ve kan getirir. Hz. Mehdi ve Hz. İsa (as) zahir olduğunda zulüm de bitecek, aydınlık, sevinç dolu yepyeni bir hayat başlayacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman İsa Mesih'in şahsı manevisi değil bizzat şahsının geleceğini anlatıyor.
Yeni bahar İttihad-ı İslam olacaktır. Hz. Mehdi'nin çıkışı, İsa Mesih'in nüzulu Müslümanlar için gerçek bahardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'in ve Mehdi (as)'ın bir an önce zahir olmasını Allah'tan istiyoruz inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Nisan 2017> Daha Fazla

Allah beni de kardeşlerimizi de Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe yapsın, İslam ahlakının hakimiyetini bizlere göstersin.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2017> Daha Fazla

Yecüc ve Mecüc İsa Mesih ve Mehdi'den sonra ortaya çıkacak iki büyük terrorist, anarşist güçtür.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman İsa Mesih'in şahsının yeniden yeryüzüne gelişinin kesin olduğunu anlatmıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2017> Daha Fazla

Hristiyan - Müslüman kardeşliğini meydana getirecek olan İsa Mesih ve Hz. Mehdi (as)'dır. Her ikisinin de şu anda dünyada olduklarına inanıyoruz.
Her şey zamanla daha güzel olacak, biz İsa Mesih'in dünyada olduğuna ve çok yakında onu göreceğimize inanıyoruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2017> Daha Fazla

İslam alemi, Museviler ve Hristiyanlar Hz. Mehdi'nin ve İsa Mesih'in gelişinin bu yüzyıl olduğunu ittifakla kabul ediyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mart 2017> Daha Fazla

Allah İsa Mesih dışında hiçbir Peygamber için kıyamet alameti demiyor. Bu İsa Mesih'in gelişinin delillerinden biridir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz inşaAllah. Tüm dünya tüm toplumlar bu iki mübarek zatı bekliyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2017> Daha Fazla

Mehdiyet Hz. Adem'e, Hz. İbrahim'e, Hz. İdris'e verilen sahifelerde Hz. Musa'ya, Hz. Davut'a, Hz. İsa'ya indirilen kitaplarda var. Bu Mehdiyetin hak olduğunun ispatıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2017> Daha Fazla

Kuran'da Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceği çok açık anlatılmıştır. İsa Mesih için "O bir kıyamet alametidir" diye bildirilmiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2017> Daha Fazla

Annesi babası olan bir kişi Hz. İsa olamaz. İsa Mesih'in dünyada hiçbir akrabası olmayacaktır, Aramice bilecektir, o devirden eşyaları olacaktır. İsa Mesih Kuran, Tevrat ve İncil'i ezberden bilecektir. Bir kere okuduğu bir şeyi unutmaz. Yüzünde çok keskin ve akıllı bir ifade vardır. İsa Mesih'in altın rengine bakan kestane rengi saçları, yeşile bakan gri rengi gözleri, atletik bir vücut yapısı olacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2017> Daha Fazla

İsa Mesih talebelerine çekecekleri sıkıntılar karşısında tevekküllü olmalarını "ne yapacağız" diye endişe etmemelerini öğretmiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2017> Daha Fazla

Allah zalimler tarafından ezilen mazlumları Mehdisi'yle İsa Mesih'le kurtarsın. İsa Mesih ve Mehdi'yi bir an önce zahir etsin.
İsa Mesih'i, Hz. Mehdi'yi, Tabut-u Sekine'yi ve içinde saklanan tüm kutsal emanetleri göreceğiz inşaAllah. Hepsi birer harikadır.
Karmaşık günler, çalkantılı olaylar yaşanacak. Güzel bir imtihanla imtihan olup eğitileceğiz. Sonunda İsa Mesih ve Mehdi'yi göreceğiz inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2017> Daha Fazla

İncil'de Hz. İsa'nın haşa Allah'ın oğlu olmadığını ifade eden, uyuduğunu, yemek yediğini, insan olduğunu vurgulayan bir çok açıklama vardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2017> Daha Fazla

İslam dünyaya son kez hakim olacağı, İsa Mesih ve Mehdi zahir olacağı için dünya çok büyük olaylarla bu buluşmaya hazırlanıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2017> Daha Fazla

Hz. İsa çamurdan kuş benzeri bir şey yapıyor, üflediğinde canlı uçan bir kuş oluyor. Evrimle yaratılış olmadığının açık bir delilidir bu.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'in de vefatından sonra hızlı bir geri gidiş oluyor ve küfrün en azgınlaştığı dehşet verici günler yaşanıyor ve kıyametle bitiyor.
Mehdi'nin vefatından sonra Müslümanların lideri İsa Mesih olacaktır. Mehdi hayattayken İsa Mesih O'nun veziri olacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'e ve Mehdiyete karşı olmak daima bereketsizlik getirir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2017> Daha Fazla

İsa Mesih uzuna yakın orta boyludur, atletik bir yapısı vardır. Yüzü duru ve pırıl pırıldır. Ağzı, burnu kusursuz güzelliktedir.
Hadislere göre İsa Mesih keskin bakışlıdır, gözleri yeşile yakın ela rengidir, altın rengine bakan kestane rengi saçlıdır.
Deccaliyete karşı hiçbir devlet tek başına başarılı olamaz. Deccaliyetin kesin yenilgisi Mehdiyet ve İsa Mesih vesilesiyle olur. Deccaliyet Mehdiyet ve İsa Mesih'e hiçbir şekilde güç yetiremez. Bu metafizik bir durumdur. Mehdiyet karşısında kesin yenilecektir.
İsa Mesih'i inşaAllah hep birlikte göreceğiz. Bu nesil Peygamber görmekle şereflenecek. Asıl ilmi mücadeleyi Mehdi yapacaktır. Hristiyanların İslam'a tam dönüşü ise İsa Mesih vesilesiyle olacaktır. İsa Mesih'i görür görmez yüzündeki heybetinden insanlar hemen bir Peygamber gördüklerini anlarlar. Peygamber heybeti çok heyecan vericidir. Peygamberlerin heybeti insanlarda çok etkileyici bir hal oluşturduğu için Peygamberler çok şaka yapar, insanlardaki heyecanı kırarlardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2017> Daha Fazla

Deccalden, İsa Mesih ve Mehdi'nin zuhurundan bahsedilmemesi de Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Peygamberimiz bunu bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2017> Daha Fazla

Mehdi'nin ve İsa Mesih'in zuhurundan önce çok büyük olaylar olacak, hiçbir kardeşimiz fütur getirmesin, sarsılmasın, sonu hayır olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2017> Daha Fazla

Hz. İsa ile Hz. Mehdi fiziki olarak birbirlerine benzeyeceklerdir. Mehdi bir çok Peygambere benzeyen özellikler taşıyacaktır. Mehdi aynı zamanda Hızır meşreplidir. Nuh gibi uzun ömürlü olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2017> Daha Fazla

İslam alemi birleşmeden, İttihadı İslam olmadan, Mehdi ve İsa Mesih zahir olmadan Deccaliyetin fikren ölümü diye bir şey olmaz. Hiçbir ülke tek başına Deccaliyete karşı koyamaz. Mutlaka ittifak etmek, birlik olmak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2017> Daha Fazla

İslam alemindeki kargaşanın tek çözümü Mehdiyet'tir. Seyyidina İsa Mesih ve Mehdiyet dışında hiçbir çözüm yoktur.
Müslümanların, yılbaşının veya Hz İsa'nın doğumunun kutlanmasına bir karşıtlığı olamaz. Hz. İsa'nın doğumu Müslümanlar için de sevinç vesilesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2016> Daha Fazla

Hz. İsa (as) çillidir, gri gözlüdür, çok keskin bakışlı, çok sevgi doludur. Sakin mizaçlı bir insandır, herkese karşı çok şefkatli, çok nezihtir. Hz. İsa (as) düşünme gücü çok fazla olan bir peygamberdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumuna sevinip kutluyorlar, Müslümanların bundan rahatsız olacağı bir şey olamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Aralık 2016> Daha Fazla

Deccal Mehdi ve İsa Mesih'e karşı atağa geçer ama her seferinde başarısızlığa uğrar.
İngiliz derin devletinin güç yetiremeyeceği sistem Hızır, Mehdi ve İsa Mesih'dir. Bu zatlar metafizik olarak galip yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Aralık 2016> Daha Fazla

Mehdiyetin durdurulması mümkün değildir. Kaderde Mehdi, İsa Mesih geldi, görevlerini yaptı ve gittiler. Kimse kadere engel olamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2016> Daha Fazla

Müslümanların yapması gereken İttihadı İslam için, Mehdi ve İsa Mesih'e bir an önce kavuşmak için dua etmek. Diğer Müslümanlarla kavga değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2016> Daha Fazla

İsa Mesih'in balçıktan yaptığı kuşun o anda canlı olup uçması evrimle yaratılış var diyenlere kesin bir cevaptır.
Müslümanların eziyet görmemesini isteyen İttihad-ı İslam'ı istemeli, Mehdi ve İsa Mesih'in gelişi için dua etmelidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2016> Daha Fazla

Allah'ın Hayy ismi Hz. İsa’da çok tecelli eder. Çamurdan kuş benzeri bir şey yapıyor Allah'ın dilemesiyle canlı kuş haline geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2016> Daha Fazla

İsa Mesih'i sevenlerle Mehdiyeti sevenler ittifak ederek kanunla, ilimle, irfanla İngiliz derin devletini tam anlamıyla çökertecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2016> Daha Fazla

Trump kendisi ve ailesi aleyhindeki tutumları hiç kaale almasın. Allah bir diyerek İncil'e ve İsa Mesih'e gönülden bağlansın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2016> Daha Fazla

İsa Mesih'i inşaAllah yakın gelecekte göreceğiz. İsa Mesih'in müthiş bir ezber kapasitesi vardır, bir kere okuduğunu unutmaz. İsa Mesih'in dikkati de çok güçlüdür. İman hakikatlerini çok kapsamlı olarak aklında tutabiliyor. İsa Mesih muhtemelen dindar bir topluluk içine gelecektir. İlk gördüklerinde çekinebilirler ama kısa sürede İsa Mesih olduğunu anlarlar.
Amerikalılar Allah'ı sever, İsa Mesih'i severse Allah yollarını hep açar. Deccaliyet onlara hiçbir zarar veremez.
Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne ineceğini ve İsa Mesih geldiğinde İslam'ın dünyaya hakim olacağını Allah Kuran'da bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2016> Daha Fazla

Resulullah'ın vefatıyla ümmet bir anda ruhunu kaybetmiş gibi oldu. İsa Mesih ve Mehdi'nin vefatının ardından da bozulma hızlı olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Kasım 2016> Daha Fazla

Hz. İsa çamurdan kuş yapıyor kuş canlanıp uçuyor, Hz. Musa'nın asası bir anda yılana dönüşüyor. Kuran'da evrim var diyenler bu olayları açıklayamazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2016> Daha Fazla

Dünya kurulduğundan bu yana bu kadar güçlü bir deccaliyet olmamıştır. Böyle kapsamlı, organize deccaliyet hareketi ilk defa oluyor. Bu yüzden Allah ahir zamanda ilmen deccaliyeti dümdüz etmeleri için hem İmam Mehdi'yi hem İsa Mesih'i gönderiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2016> Daha Fazla

Buhari ve Müslim'de İsa Mesih'in yeryüzüne ineceği ve Müslümanların manevi lideri arkasında namaz kılacağı anlatılır. İşte bu lider Mehdi'dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2016> Daha Fazla

Deccaliyet büyük bir panikle Mehdiyeti engellemeye çalışıyor. Boş yere çırpınıyorlar. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2016> Daha Fazla

İsa Mesih için Allah Kuran'da, "O kıyamet için bir alamettir" buyurmuştur. Bazıları halkı yanlış bilgilendirerek bu bilgiyi gizlemeye çalışıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz. Alametlerin tamamı aynısıyla çıktı. Bu, geri dönüşü olan bir konu değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2016> Daha Fazla

İsa Mesih’in dünyaya tekrar inişi, Hz. Mehdi’nın çıkışı, Yecüc ve Mecüc’ün varlığı Kıyamet alametlerindendir.
Allah Kuran'da, Ehl-i Kitaptan herkesi Hz. İsa’ya iman ettireceğini söylüyor. Bu ayetteki hüküm de açık. Hz. İsa Mesih tekrar dünyaya gelecek.
Allah İsa Mesih için “Kıyamet için bir alamettir” diyor, sadece onun için bunu söylüyor. Bu ayetteki hüküm açık. İsa Mesih tekrar dünyaya gelecek.
Allah Nur Suresi’nin 55. ayetinde Müslümanları dünyaya hakim edeceğini vaat ediyor. Bu ayet tahakkuk edecek. Nur Suresi’nin 55. ayetinde Allah’ın vaat ettiği İslam ahlakının dünya hakimiyeti Hz. Mehdi ve İsa Mesih (as) vesilesiyle gerçekleşecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2016> Daha Fazla

Hz. İsa Tevrat, İncil ve Kuran'ı ezbere bilecektir. Allah Hz. İsa'ya müthiş bir hafıza gücü vermiştir.
Allah Hz. İsa'yı hepimize çok sevdiriyor. Güzel ahlakını, temizliğini, yakışlılığını, aklını, fedakarlığını çok seviyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah her pozitif gücün karşısında bir negatif güç kurar. Derin devletler peygamberlerin çıktığı dönemlerin negatif gücüdür. Şimdi de Mehdi ve Mesih devrinde olduğumuz için İngiliz derin devletinin karşı güç olarak çıktığını görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2016> Daha Fazla

Kuran'da Hıristiyanların yanlış olan inançları düzeltilmiştir. Örneğin teslisin yanlış olduğu bildirilmiştir. İsa Mesih'in dönüşü ise Kuran ayetleriyle teyit edilmiştir. Hz. İsa asılmamış, öldürülmemiş, diri olarak Allah Katı’na alınmıştır ve yeniden gelecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2016> Daha Fazla

Hz İsa geldiği vakit, kendisinin seçkin talebeleri imanın nuru ile onu tanıyacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah bizlere Seyyidina İsa Mesih'i, Mehdi'yi görmeyi nasip etsin. Allah bizi bu güzel insanlara talebe yapsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin en karşı olduğu konu Mesihiyet ve Mehdiyet'tir. Irak'ın, Suriye'nin paramparça edilmesinin sebebi de budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdi gelmeyecek diyenler boşuna gayret ediyorlar. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz, deccaliyet ilmen yerle bir olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdi İsa Mesih'i imanın nuruyla tanır. Gördüğünde "Sen İsa mısın?" demez, hemen gider boynuna sarılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2016> Daha Fazla

Ahir zaman alametleri, Mehdi, İsa Mesih Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez Mehdi ve İsa Mesih, Dabbe'yi yani televizyon ve interneti kullanarak tebliğ yapacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2016> Daha Fazla

Türkiye sonunda mutlaka muzaffer olacak. Mehdiyetin olduğu yerde mağlubiyet olmaz. İsa Mesih'in nefesi şu anda her yerde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2016> Daha Fazla

Sorunu söylüyor ama çözümü söylemiyorlar. Dünyadaki bu sevgisizliği giderecek olan ölmüş ruhları canlandıracak olan Mehdi ve İsa Mesih'tir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2016> Daha Fazla

İslam alemi birleşerek deccaliyeti ortadan kaldırabilecek güce sahip. Önümüzdeki günlerde bu olacak ve deccaliyet tepelenecek. Mehdiyet ön plana çıkacak. İsa Mesih’le Mehdi (as)’ın birleşmesiyle muazzam bir medeniyet çağı yaşanacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti tepmez devrilmez milyonlarca elemanı ve casusu olan bir sistem gibi görünüyordu. Hiçbir şey yapamıyorlar ve yapamayacaklar. Mehdi (as)’ın durdurulması mümkün değil. İsa Mesih’in zahir olmasının da durdurulması mümkün değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mayıs 2016> Daha Fazla

İslam'ı iyi tanıyan birisi halim olmanın güzelliğini bilir. Hz. İsa Mesih halimdi. Hz. İbrahim (as) halimdi, Allah halimliğini övmüştür. Yahya (as) halim bir evlattı. Peygamberimiz Resulullah (sav) halim bir insandı. Mümin halim selim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Nisan 2016> Daha Fazla

Bütün peygamberler devrinde yapılan rezilliklerin, her devirde peygamberlerin mücadele ettiği rezilliklerin bin katı var şu an. Ve Cenab-ı Allah bu belayı kaldırmak için hateme veli olan İmamı Mehdi (as)’ı ve bütün Hristiyan aleminin ve Müslüman aleminin sevgilisi olan Hazreti İsa Mesih’i gönderiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2016> Daha Fazla

Deccal Allahsız, dinsiz, homoseksüel bir dünyayı hedefliyor. Bunu yaptırmayacağız. Deccal bunu yapamayacak ve mağlup olacak. Göreceksiniz, mum gibi eriyecek. İsa Mesih ve Mehdi (as)'ın vesilesiyle Allah'ın izniyle yerle bir olacak. İlimle irfanla, sevgiyle, doğru bilgiyle, kanunla hukukla bu fitneyi yok edeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2016> Daha Fazla

Hadise göre, Mehdi (as) bütün peygamberlerin özeti gibidir. Hateme velidir, gelmiş geçmiş en büyük evliyadır ve ahkâmda masumdur. Cenab-ı Allah, İsa Mesih gibi ulul azim bir peygamberi, Mehdi (as)’a vezir olarak tayin ediyor. Bu da onun değerini gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2016> Daha Fazla

Türkiye’nin sonu güzel olacak. Herkes rahat olsun. Evet, olaylar olacak. Çok daha da büyük olaylar olacak. Ama sonuçta Hz. Mehdi (as) ile İsa Mesih ile tanışacağız. Cennet gibi ortam olacak. Bekleyin, dediğimin doğru olduğunu göreceksiniz, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2016> Daha Fazla

Hristiyan Ortodokslar ve Protestanların birleşme kararı almalarının sebebi, Hz. İsa (as)'ın gelmiş olduğuna inanıyor olmalarıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2016> Daha Fazla

Önümüzdeki aylar yıllar içinde çok büyük olaylar olmaya devam edecek. Sonunda Hz. Mehdi (as)’ı göreceğiz. Hz. İsa Mesih (as)’ı göreceğiz. İttihad-ı İslam’ı göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2016> Daha Fazla

Dünyanın sonu geldi, anlı şanlı bitsin istiyor Cenab-ı Allah. Hristiyanlık ve Musevilik de, Müslümanlık da böyle şirk ve perişanlık içinde bitsin istemiyor. Her üçü de tevhid inancıyla ihtişamlı bir şekilde bitsin istiyor. Hz. Mehdi (as)’ın çıkışı, Hz. İsa Mesih (as)’ın inişi ve İslam’ın hakimiyeti. Zaten arkasından süratle bir bozulma olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2016> Daha Fazla

İsa Mesih (as)’ın en belirgin vasfı çok keskin bakışlı olmasıdır. Bakışları bıçak gibidir, çok zeki bakar. Gri gözlü, yeşil değildir gözleri gridir. Hz. Yusuf (as)’dan geliyor göz rengi.
İsa Mesih gizli faaliyet yapacaktır. Hz. Mehdi (as) daha açık çalışma yapar, ama Allah Mehdi’yi 70 perde ile gizlediği için son ana kadar anlayamazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2015> Daha Fazla

Hz. İsa (as) çok yakışıklı, Avrupai bir delikanlı olarak çıkacak. Güzel, düzgün, akıllı, geçmişini hatırlamayan bir delikanlı şeklinde. Tahmin edildiği gibi çok şok edici bir etkisi olmaz. Çünkü şüpheye açık olacaktır, kesin kanaat getiremezler. Kendisi de, “İllaki Ben İsa’yım” değil, “Benziyorum” diyecek, “Olabilirim” diyecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2015> Daha Fazla

İsa Mesih çok çok zeki olması ve çok vicdanlı olmasıyla dikkat çekecek. Ve çok imanlı, şaşılacak derecede imanlı. Hiçbir şeyle imanı sarsılmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2013> Daha Fazla

İsa Mesih müzik de dinleyecek, dışa dönük olacak, eğlenceden hoşlanan bir insan olacak. Göreceksiniz. Son derece mütevazı, şakacı, güzel huylu, son derece yakışıklı, ince belli, geniş omuzlu, şahane bir delikanlı maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2013> Daha Fazla

Ahir zamanda Ashab-ı Kehf gibi insanlar olacak. İsa Mesih (as) da onların içerisinde olacak. Geçmişini bilmeyen insanlar; belki 10 tane, belki 15 tane, belki 20 tane öyle insanlar oluşacak, ailesi olmayan, geçmişi olmayan. Onların içerisinden bir tanesinin İsa Mesih (as) olduğunu anlayacağız. Onlardan bir kısmının da Ashab-ı Kehf olduğunu anlayacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2013> Daha Fazla

Aradan 2000 yıl geçmiş, İsa Mesih kalktığında, Romalı askerleri kapıda zannedecek. Bir an içi geçtiğini, uyuduğunu zannedecek. Bir saniye kadar. Bin yılda Allah Katına çıkmış, bin yılda da inmiştir.
Allah Kuran’da bin yılın izafi olduğuna dikkat çekmiş. İsa Mesih bin yılda Allah Katına çıktı, bin yılda da Allah Katından indi. Ama bu göz açıp kapayıncaya kadar. İsa Mesih (a.s.) gözünü kapattı, Allah Katına çıktı, gözünü açtı, dünyaya indi. O kadar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2013> Daha Fazla

Hz. İsa (as) gizli olacaktır, Mehdi (as) daha zahirdir.
Hz. İsa (a.s.) gizli olur, Hz. Mehdi (a.s.) daha zahir olur. Çünkü Hz. İsa (a.s.) zaten aleni bir tebliğ faaliyeti yapmıyor. Hz. Mehdi (a.s.) açık, aşikar; İsa Mesih gizli galibanedir. Açık açık faaliyet yapmaz, hemen dikkat çeker. Ama siyasi faaliyet yapıyordur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman’ın açıklamalarına göre; İsa Mesih (as) tebliğ faaliyetlerini Hz. Mehdi (as)’a bırakır. Kendisi ise dünya siyasetine yön verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mayıs 2013> Daha Fazla

İsa Mesih (as) Kuran’ı su gibi biliyor. İncil’i su gibi biliyor. Tevrat’ı su gibi biliyor. Gözlerine baktın mı zaten adeta delip geçiyor, müthiş zeki. Oradan anlayacaksınız. Bakışlarından, konuşmasından anlaşılacak. Çok tutarlı.
İsa Mesih (as) İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe pek çok dili ana dili gibi bilecek. Yani en az 14 dil bilir. Su gibi. Onun için yabancı dil hiç sorun olmaz. Arapça’yı nefis bayağı güzel konuşur.
İsa Mesih (as)’da -bütün peygamberlerde olur- muazzam bir zekâ vardır. Yani müthiş bir ezber zekâsı vardır. Sayfaya baktığında fotoğraf gibi, orayı bir kere okuduğunda su gibi ezberler.
Hıristiyan kardeşlerimiz öyle bir hale gelecekler ki İsa Mesih’e artık susamış yani çölde kalmış bir insan nasıl olur, böyle ab-ı hayat su ister, İsa Mesih’i de öyle isteyecekler. O kadar çok muhabbet artacak İsa Mesih’in inişi için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2013> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih’te Allah’ın ‘Hay’ ismi tecelli eder; diri, diriltme. Cenab-ı Allah ‘Hay’ ismiyle tecelli ediyor.İsa Mesih (as), “Kum biiznillah” diyor, ölü ayağa kalkıyor, inşaAllah. Çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor. Cenab-ı Allah, “Üfür” diyor. ‘Hay’ ismiyle tecelli edince uçuyor, maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2013> Daha Fazla

İsa Mesih, dünyada fakat perdeler arkasında saklanıyor o güzel sevgili.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Nisan 2013> Daha Fazla

Allah bizlere İsa Mesih'in o güzel gözlerinden öpmeyi nasip etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2013> Daha Fazla

İsa Mesih çok müthiş zekidir. Benim kanaatim şu an yedi yabancı dil biliyordur. Türkçe dahil. Demiştiniz, dersiniz. Kuran’ı su gibi ezberden, Tevrat’ı su gibi, İncil’i su gibi ezberden bilir ama Kuran’a tabi olacak. Bir süre sonra dediğimin doğru olduğunu göreceksiniz.İnşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2013> Daha Fazla

İsa Mesih’i arayalım. Seyyidina İsa Mesih, İsa İbni Meryem. Hıristiyan cemaatlere soralım. Diğer cemaatlere soralım. Her yerden haberini araştıralım.
“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” diyor Cenab-ı Allah. İsa Mesih de belki Kadir gecesinde inecek. “Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler” (Kadir Suresi, 3) diyor Cenab-ı Allah. Mesih de demek ki Cenab-ı Allah’ın izniyle Kadir gecesinde inecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2013> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih (a.s)’ı hiç kimse durduramaz. Ne İsrail durdurabilir, ne de başkası. Allah ona göre planlamış. Dünya’nın dönüşünü durdurabiliyor mu insanlar? Güneş’in çıkışını durdurabiliyor mu? Hz. İsa Mesih (a.s)’ın inişini de durduramazlar. Hz. Mehdi (a.s)’ın çıkışını da durduramazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2013> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih hoş sohbet, namazlarını kılan, modern, sahabe İslam’ını savunan, çok şeker bir Müslüman. Ama aleni tebliğ yapmaz. Çünkü aleni yaptığında çok fark edilir. Talebeleri kanalıyla, fazla dikkati çekmeden. Ama daha çok siyasetle uğraştığını anlıyoruz, Bediüzzaman’ın ifadeleriyle. Dünya siyaseti. Çevre yapan, çevresindeki insanların sayısını çoğaltan, birçok kişiyle tanışan, çok sevilen yakışıklı bir delikanlı olduğunu anlıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2013> Daha Fazla

Gökten su indiren Allah, İsa Mesih’i de öyle tertemiz indirecek, inşaAllah.
112. Son Papa göreve gelecek, ondan sonra İsa Mesih, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2013> Daha Fazla

İsa Mesih’in inişini reddeden 3 ayeti reddetmiş olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2013> Daha Fazla

İsa Mesih şu an faaliyette ama nasıl bir faaliyet yaptığını bilmiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2013> Daha Fazla

Benim gördüğüm dünya siyasetini etkileyen bir güç var. Mesela Obama normalde iktidara gelemezdi. İslam’a son derece saygılı, bağlı. Mesela Putin İslam’a saygılı. Bir şey oldu yani liderlere. Her yerde bir İslam’a saygı ve bağnazlığa karşı bir tavır var. Netanyahu’nun bile, İsrail hükümetinin bile İslam’ı seven, İttihad-ı İslam’a yatkın bir tavrı var. Bunları bir ekip etkiliyor, bir topluluk etkiliyor. Bu topluluk işte İsa Mesih (as)’ın topluluğu.
İsa Mesih (as)’ın benim kanaatim çok küçük bir cemaati olacak. Muhtemelen askerlerden, masonlardan, seçkin insanlardan oluşan. İki yüz, üç yüz kişi olabilir talebeleri.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2013> Daha Fazla

İsa Mesih gelişinin ilk yıllarında imanın nuruyla tanınacaktır. Ama daha sonraları bütün dünya onu tanıyacaktır.
Hz. İsa ile ilgili hadisler tevatür derecesindedir, en sahih hadislerdendir. İnanmak vaciptir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2012> Daha Fazla

Yılbaşında eğlenmeyin diye bir şey yok ki. Eğer Hz. İsa (as)’ın doğum günü olarak kabul ediyorlarsa o günü, eğlenirim, sevinirim, kutlarım. Hz. Musa (as)’ın doğum günüyse o günü de kutlarım, Resulullah (sav)’in doğum günüyse o günü de kutlarım. İbrahim (as), İshak (as), Yakup (as), İdris (as) hangisi olursa olsun, hangi peygamberin doğum günüyse o günü kutlarım. Sevinç içinde olurum.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2012> Daha Fazla

İsa Mesih (as)’ın yeniden dünyaya gelişi ile ilgili üç tane Kuran ayeti vardır.
İsa Mesih (as), Muhammed ümmetinin bir ferdi olarak gelecektir. Kitap getirmeyecek, Kuran’a uyacaktır ama Peygamberlik unvanı vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Aralık 2012> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih geldiğinde Kuran’a uyup Hıristiyan alemini de örnek insan olarak İslam’a davet edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2012> Daha Fazla

Cenab-ı Allah İsa Mesih için,“Ehli Kitap’tan sana iman etmedik hiçbir fert kalmayacak.” diyor. Nedir bu? Masonu da iman edecek diyor, Budist olan da iman edecek, herkes sana iman edecek diyor Allah. Ama İsa Mesih nasıl davranacak? Hepsine sevgiyle davranacak, şefkatle. O dönemde de herkesi bağrına basıyordu İsa Mesih. Herkese karşı merhametliydi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2012> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih (as) Darwinizm, materyalizm konularına girmiyor, imani konularda da bir faaliyet yapmıyor. Allahualem herhalde farkedilmek istemiyor. Ama siyasete giriyor. Siyaset yönünden dünyayı yönlendiriyor. Allah öyle ilham etmiş demek ki öyle vahyetmiş.
İsa Mesih (as) kendini çok iyi gizliyor, şu ana kadar göremedik. Ama Mehdi (as)’ın kokusunu hissediyoruz. Mehdi (as) çok kilit bir şahıs, çok önemli bir insandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2012> Daha Fazla

Peygamber duaları kabul edilen dualardır. İsa Mesih, Allah’ın ilhamıyla dua ederse kasırga olur. Dua ederse deprem olur. İsa Mesih’in vasfıdır o. Bilinmeyen bir vasfıdır. Duası hemen eder etmez kabul olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2012> Daha Fazla

İsa Mesih (as) gizlinin gizlisi bir faaliyet içinde. Siyaset yoluyla dünyayı yönlendiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2012> Daha Fazla

"Allah adına, hayret" dediler. "Hala Yusuf'u anıp durmaktasın.” (Yusuf Suresi, 85) Bana da sorup duruyorlar; “Hala Mehdi (as)’ı anıp duruyorsun, hala İsa Mesih’i anıp duruyorsun” Anacağız, özledik de onun için. Yakup (as) gibi özledik, Hz. Yakup (as) gibi. Bağrımıza basmak için heyecanla bekliyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2012> Daha Fazla

İsa Mesih (as) geldi, şu an dünya üzerinde ve dünya siyasetine yön veriyor.
Hz. İsa (as) ilk geldiğinde gizlenecek ve Aramice konuşacak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2012> Daha Fazla

Cenab-ı Allah; “Melekler ve Mesih Allah’a kulluk etmekten çekinmezler, ibadet ederler” diyor. Mesih ibadet ediyor, melekler ibadet ediyor sorumlu oldukları için. Çünkü ölmemiş. Ölenden ibadet kalkıyor. İsa Mesih (as) ölmediği için ibadet kalkmamış.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2012> Daha Fazla

Hz. İsa (as)’ın yerini bilsem de söylemem.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2012> Daha Fazla

İsa Mesih kendi orijinal kıyafetiyle Allah tarafından indirilecek. Çünkü o ayakkabısıyla, o kıyafetiyle alınmıştı. O haliyle, uyur halde yine bırakılacaktır. Uykudan uyanarak kalkacaktır.
Hz. İsa Mesih (as)’ın yıkanmadığı halde, kuru olduğu halde, saçına kim bakarsa yaş zannediyor. Onun kendine has mucizesidir bu, harikasıdır.
Hz. Mehdi (as) bakar bakmaz Hz. İsa Mesih (as)’ı hemen tanıyacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2012> Daha Fazla

Museviler, Hz. İsa (as) ile tanışınca onu çok sevecekler inşaAllah.
Allah'ın “Hay” ismi, Hz. İsa Mesih'le çok tecelli edecek inşaAllah. Hz. İsa (as) "Kum biiznillah" diyerek Allah’ın izniyle ölüleri dirilten bir Peygamberdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2012> Daha Fazla

Hz. İsa insanların gönlünde muazzam bir etki meydana getirecektir.
Hz. İsa (as) gelince Hıristiyanlar, Museviler tüm dünya Müslüman olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2012> Daha Fazla

Asıl faaliyeti, dünya çapındaki tebliği yapacak olan Mehdi (as)’dır. Hz. İsa Mesih siyaset yönünde görev yapacak, dünya siyasetini yönlendirecek.
TEBLİĞİ MEHDİ YAPACAK, HZ. İSA DÜNYA SİYASETİNE YÖN VERECEK.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2012> Daha Fazla

İsa Mesih’in inişine inanmak vaciptir. İmani bir konudur. Şiilikte de imanın esaslarındandır. İtikadi bir konudur. Mehdi’nin çıkışı, İsa Mesih’in inişi mütevatir hadistir. Mütevatir hadisin hükmü nedir? Vacip, farz yani.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Temmuz 2012> Daha Fazla

9313 melekle İsa Mesih göğe alınıyor. 9313 melekle yeryüzüne iniyor. Bu 9313 melek Mehdi (as)’ın yardımcısı aynı zamanda.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Temmuz 2012> Daha Fazla

Hz. İsa (as) bütün Hıristiyanları Müslümanlığa, Muhammediliğe çekecek olan ulu-l azim bir peygamberdir. Allah tarafından göğe alınmıştır, başka boyuta alınmıştır. Bizim kanaatimiz 2002 yılında dünyaya yeniden indirilmiştir İsa Mesih ve görev başındadır şu an. Yakın bir zamanda İsa Mesih’i de göreceğiz, inşaAllah.

A9 TV, 10 Mayıs 2012> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih (a.s.)’de müthiş bir iman, çok keskin bir imanla Allah’a kesin kanaat getirmiş, kesin iman var. Hiçbir şekilde bırakmıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Nisan 2012> Daha Fazla

İsa Mesih (as) ve Hz. Mehdi (as) şu anda dünyada inisiyatifi ele almış durumdalar. Onlardan ve Hz. Hızır (as)’dan habersiz hiçbir hareket olmaz. İnsanların gönülleri çok rahat olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2012> Daha Fazla

Kral Mesih’in vakti gelmiştir. Tevrat’taki işaretler budur. Musevi takvimine göre de böyledir. 2012’den sonra artık bu çağın bütün güzelliklerini görmeye başlayacağız inşaAllah.
Tevrat’ta 3000 yıldan beri beklenen, İslam’da 1400 yıldan beri beklenen Kral Mesih’in yani Hz. Mehdi (as)’ın çıkışı ile dünya ancak huzura ve rahatlığa kavuşacaktır.

13 haziran 2011, A9 TV> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih (as), Allahualem, aramızda. Yani bazen Avrupa’da, bazen Amerika’da; fakat aramızda, inşaAllah.
Hz. İsa Mesih (as) zaten bütün dünyayı Müslüman yapmakla görevlidir, inşaAllah. Ama HZ. MEHDİ (AS) ÖYLE BİR ORTAM HAZIRLAYACAK Kİ HZ. İSA (AS) HAZIR EVE GİRECEK ADETA. Mobilyası döşenmiş, mutfağı hazır, her şeyi hazır; Hz. İsa Mesih (as) sadece evi kullanıma açacak. Mehdiyet’e çok büyük iş düşüyor, Müslümanlara çok büyük iş düşüyor.

> Daha Fazla

Hz. İsa (as)'a içinde sevgi olmayan dinden çıkar.
HZ. İSA (AS) ÇIKTIĞINDA, İNSANLAR BU YÜZYILDA İLK DEFA PEYGAMBER GÖRECEKLER. Hz. İsa (as)'ın yüzü çok kibar ve güzeldir. Büyük mücadeleyi Hz. Mehdi (as) yapacak, Hz. İsa (as) son darbeyi indirecektir.
HZ. İSA (A.S.), ŞU AN DÜNYA SİYASETİNİ ELE GEÇİRMEK ÜZERE. Hz. Mehdi (a.s.) vazifesini bitirmeden, Hz. İsa (a.s.) ile karşılaşmaz. Hz. Mehdi (a.s.), Hz. İsa (a.s.)'ı görür görmez tanıyacaktır.
Hz. İsa (a.s.)'ın, Hz. Mehdi (a.s.)'a tabi olması, yobazları tam susturacak. BİRLİKTE KILDIKLARI NAMAZ AYNI ANDA BÜTÜN DÜNYADA NAKLEN YAYINLANACAK. HZ. MEHDİ (A.S.)'IN TEKBİRİYLE TÜM KÜFÜR KALELERİ YIKILACAK. Dünya tarihi boyunca ŞEYTAN İLK DEFA BÖYLE YENİLECEK.
“HZ. İSA (A.S.) İSLAM PEYGAMBERİ DEĞİLDİR” DİYEN DİNDEN ÇIKAR. Hz. İsa (a.s.)'a düşman olanlar, deccal ordusudur. • “HZ. İSA (A.S.) İSLAM PEYGAMBERİ DEĞİLDİR” DİYEN DİNDEN ÇIKAR. Hz. İsa (a.s.)'a düşman olanlar, deccal ordusudur.
CIA bile paniğe kapıldı, Hz. İsa (a.s.) inecek diye Amerika Irak’ı işgal etti. Hz. İsa (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte hareket edecek, sen neyi engellemeye çalışıyorun? Atom bombanla duracak bir şey değil bu.
Hz. İsa (a.s.) daha önce zaten Museviydi, Museviyken Hristiyan oldu. Şimdi Hıristiyanken Müslüman olacak. Hıristiyanlar eskiden Hz. İsa (a.s.)’ı bir seviyorlarsa, Hıristiyanken Müslüman olduğunda onu bin severler. Allah’a bir yakınken bin yakın olurlar. İslamiyet onlara imanı milyonlarca kere sunar.
“Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar.” İsa Mesih ölmediği, canlı olduğu için Allah’ın Katında meleklerle birlikte ibadet ediyor. Bu ayet, Hz. İsa (as)’nın sağ olduğuna delil hükmündeki bir başka ayettir.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."