Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2018> Daha Fazla

Tayyip Hocam’ın Kuran’ın yeterliliği konusunda yaptığı açıklamaya tüm kadınların sahip çıkması önemlidir. Kadınlar aleyhindeki hurafeleri tamamen ortadan kaldıran bir tutum sergiledi Tayyip Hocam. Tüm kadın sanatçıların, siyasilerin, akademisyenlerin, yazarların ve diğerlerinin Tayyip Hocam’a destek vermeleri çok güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2018> Daha Fazla

Manevi kirlenmenin ilacı Kuran’dır, samimiyettir. Kuran’a akıllıca bakmak önemlidir. Kuran’a tam güvenip hiçbir ekleme ve çıkarma yapmadan Kuran’a tam tabi olmak ferahlık getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2017> Daha Fazla

Şirk devam ettiği müddetçe yıkım kesintisiz devam eder. Allah Kendisi’ne şirk koşulmasını istemez. İnsanların acıları şirk bitince biter. Allah’ın Kitabı yetersiz demek Allah’a karşı çok çirkin bir sözdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2017> Daha Fazla

Kuran’a uyulmadığında Allah oraya mutlaka felaket verir. Kuran’a ekleme yapıldığında, Allah’ın indirdiği din haşa beğenilmediğinde, şirk dininde ısrar edildiğinde felaket eksik olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2017> Daha Fazla

Kuran yeterli değildir demek haşa Allah’ın aklını ve ahlakını anlamamaktan kaynaklanıyor. Haşa Allah unuttu, Allah bilmiyor, Peygamber biliyor diyorlar. Allah sonsuz merhamet, sonsuz şefkattir, sonsuz akıldır. Peygamberi de yaratan Allah’tır, Peygamber Allah’tan bağımsız değildir. Kuran’a karşı gelen bu anlayış yüzünden Allah İslam alemine rahatlık ve bereket vermiyor. Kuran’a uyduğumuzda kolay bir din oluyor, olmaz böyle diyorlar. Dini kolay yaratan Allah. Kolaylık Allah’tan rahmet. Allah’ın yarattığı dini haşa beğenmiyorlar. Din zor olmalı diyorlar. Din zor olduğunda uyuyor musun peki diyoruz, yok o zorluğa da uyamam diyorlar. Allah bu samimiyetsizliğin karşılığını mutlaka verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2017> Daha Fazla

Darwinizim, Deccaliyetin dinidir. Deccaliyetin dinini ellerinden almış olmamız, Allah’ın bize lütfettiği çok önemli bir başarıdır. İkincisi de tüm dünyaya Kuran’ın yeterliliğini anlatmamızdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Gelenekçi İslam anlayışını savunan kardeşlerime samimi olarak şefkat duyuyorum. Samimi olarak dinin zor olması gerektiğine inanıyorlar. Kuran’ın yeterli olduğunu kabul ettiklerinde din çok kolay olacağı için bunun dinden kaçmak olduğunu zannediyorlar. Dinin gerçekten kolay olduğunu kabul edemiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

İslam Kuran’da anlatılan dindir. Kuran’daki hükümler dışında İslam’ın bir hükmü yoktur. Haram ve helaller Kuran’da açıkça bildirilmiştir. Allah, Kuran’ın yeterli olduğunu ve sadece Kuran’dan sorulacağımızı söylüyor.
Ayrılıkta felaket vardır, rahmet değil. Allah tek bir din indirmiştir. Bu din Kuran’da anlatılan İslam dinidir. Dört ayrı mezhebin dört farklı dini olmasının ne kadar anormal bir durum olduğunu görmeleri gerekir. Kuran yeterli değil demeleri bu diyenler için çok acı bir durumdur. Allah Kuran’ı her şeyin açıklayıcısı olarak indirmiştir. Allah her şeyi açıklamıştır. Bile bile Allah’ın sözünü kabul etmiyorlar. Haşa Kuran yeterli değil biz tamamlıyoruz diyorlar. Bu çok çarpık bir bakış açısıdır.
Allah, Kuran’ın açık, anlaşılır ve yeterli olduğunu bildirmiştir. Müşriklerin Kuran’ı anlamayacağını söylemiştir. Kuran anlaşılmaz diyenlerin hangi konuma düştüklerini iyi düşünmeleri gerekir. Kuran’dan rahatsız olmak müşrik zihniyetidir.
Bediüzzaman Kuran’ın zırh gibi icazı kendini koruyacaktır diyor. Kuran’ı ve Kuran Müslümanlığını bir yandan Kuran anlaşılmaz diyenler bir yandan Kuran yeterli değil diyenlerle kuşatmaya çalışmışlar. Ama Allah’ın izniyle bu kuşatmayı ilimle irfanla ortadan kaldırıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’ın yeterli olmadığını söyleyenler Kuran’a karşı mücadele etmiş olurlar. Kuran’a karşı yapılan bir mücadeleyi asla kabul etmeyiz. Biz hadisleri tamamen inkar etmiyoruz. Kuran’a uyan hadisleri kabul ediyor, uymayan hadisleri kabul etmiyoruz. Peygamberimiz (sav) Kuran’a uygun olmayan bir söz söylemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’a göre hareket edildiğinde tek din olur. Ama mezhepler devreye girdiğinde her bir mezhep bir diğerini dine uymamakla suçluyor. Her biri hadislere dayanarak bir diğerini inkar ediyor. Her mezhep imamı kendi dediğinin doğru olduğunu söylüyor. Hocalara sorduğumuzda dördü de doğru diyor. Birinin haram saydığını diğerinin helal saydığı dört ayrı din varken, hepsine birden doğru demek mantığa uygun değil. Kuran’a tam uyulduğunda ise din gerçek haliyle bir ve doğru olarak yaşanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah Kuran’da her şeyi açıkladığını bildirmiştir. Kuran açık ve yeterlidir. Allah’ın bu hükmüne rağmen, “Kuran yeterli değil” diyenler çok büyük bir vebal yükleniyor. Allah sadece Kuran’dan sorulacağımızı bildirmiştir ve Kuran yeterlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2017> Daha Fazla

Her mezhebin haram ve helalleri birbirinden farklı oluyor. Dört mezhep de hak diyen kişinin bu dört mezhebin hükümlerine uyması gerekir. Birini uygulayıp diğerini uygulamayan samimi davranmamış olur. Yalnız bu konu dahi gelenekçi sistemin nasıl bir açmaz içinde olduğunu gösteriyor. Kuran yeterlidir, sadece Kuran’a uymak yeterlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2017> Daha Fazla

Müslümanların bir çoğu Kuran’ın yeterliliğine inanmıyor. Bunun anlamı Allah’ın sözüne güvenmemektir. Allah “Kuran açık ve yeterlidir” diyor. Onlar “hayır yeterli değildir” diyorlar. Allah “şirk koşarsanız helak ederim” diyor, onlar şirkte ısrar ediyor. Böyle olunca İslam dünyasının üzerinden felaketler kalkmıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran'ı yeterli görmemek, Kuran'dan uzak bir anlayış geliştirmek bereketsizlik getirir. Kuran'a uymak hayatı kolaylaştırır.
Mümin Kuran'a bakıp samimi olarak anladığını eksiksiz uygular. Kuran açık ve kolay anlaşılırdır, Kuran'a uymak yeterlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2017> Daha Fazla

Dini o kadar karışık bir hale getirdiler ki insanlar İslam diye bambaşka bir hurafe dini öğrendiler. Kuran yeterlidir, açıktır ve nettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran'ın dışında kaynaklara uyulduğu için Müslümanlar birbirini tekfir ediyor. Sadece Kuran'a uymuş olsalar hepsi birbirini hak kabul eder.
İslam'ı fıkıh ve hadis kitaplarından öğrenen ve Kuran'ı okumamış, anlamamış bazı kardeşlerimiz Kuran Müslümanlığını görünce çok şaşırıyorlar. Kuran Müslümanlığını anlamayan kardeşlerimize şefkatle yaklaşmak lazım. İlk başta Kuran'ın yeterliliğini kabul etmekten çekiniyor olabilirler. Çünkü şirk dininin zorluğu, karışıklığı Kuran'da yoktur. Kuran'daki İslam kolaydır. İslam'ın kolay olması şirk dinine alışmış olanları şaşırtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bazı insanlar gelenekçi İslam'ı tanıdıkları için Kuran'ın yeterli olduğunu duyduklarında, Kuran'daki özgürlüğü tanıdıklarında şaşırıyorlar. İslam'da müzik, dans, sanat olmaz, Müslüman dediğin sürekli ağlar, bakımsız olur, fakir yaşar, içine kapalıdır diye biliyorlar. Müslümanların coşkulu bir hayatı olması, güzel, bakımlı, zengin olmaları bu insanları şaşırtıyor. Zenginliğin, güzelliğin ve neşenin sadece küfrün hakkı olduğunu, Müslümanın dünyada süründüğünü, güzelliklere ancak cennette kavuşacağını sanıyorlar. Oysa Allah tüm nimetleri müminler için yaratmıştır. Küfür zengin olduğunda hiç kimse bu nasıl oluyor diye sormuyor. Mümin zengin olduğunda bu nasıl olur diye yadırgıyorlar. Dünyadaki tüm güzellikler Araf Suresi 32. ayette bildirildiği gibi " "Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır."

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bağnazlık çocukların akıl yapısını de beden yapılarını da bozuyor. Çocuklara Kuran'ın yeterliliği mutlaka anlatılmalı.
Bazı kişiler Kuran'ın yeterli olduğuna inanmayı ve anlatmayı suç haline getirmişler. Buna karşı sürekli Kuran ayetleriyle Kuran'ın yeterliliği anlatılmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığı dalga dalga yayılıyor. Allah bizi sadece Kuran'dan sorumlu tutacak, gençler bu gerçeği iyice öğrendiler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran'ı yeterli görmeyip hurafe denizine dalan belanın içine dalmış olur. Kuran özgürlüktür, neşedir, hayattır, kalitedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran'daki Allah'ın hükmünün dışında hüküm olmaz. En güzel en doğru hüküm Kuran'dadır. (Ankebut Suresi, 51: Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz, bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.)

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığı tüm dünya için ferahlıktır. İnsanların üzerlerindeki tüm zincirlerin, ağır baskıların kalkması demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Haziran 2017> Daha Fazla

Allah ahirette sadece Kuran'dan sorumlu olduğumuzu bildirmiştir. Biz hiçbir ekleme ve çıkarma olmadan sadece Kuran'a uyuyoruz.
Dini o kadar karışık bir hale getirdiler ki insanlar İslam diye bambaşka bir hurafe dini öğrendiler. Kuran yeterlidir, açıktır ve nettir.
Kuran yeterli ve açıktır. Kuran'a hurafelere göre ekleme yapan da eksiltme yapan da ahirette çok büyük vebal üstlenecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2017> Daha Fazla

Müslümanların parçalara ayrılıp bölünmesi şu anda İslam aleminin en büyük sorunudur. Kuran'a uyup bölünmeye son vermek gerekir. (Rum Suresi, 32: (O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.)

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah ahirette sadece Kuran'dan sorumlu olduğumuzu ve Kuran'ın yeterli olduğunu bildirmiştir. Dinin kolay olduğunu bildiren Allah'tır. Allah "Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin.” diye buyuruyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah Kuran'ın yeterli olduğunu söylüyor. Kuran'a tam uyduğumuzda hayat çok kolay, zevkli ve güzel olur. Dünya bayram yeri gibi olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mayıs 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks kardeşlerimizin çoğu Kuran'ın yeterli olduğunu duyduklarında çok şaşırıyorlar. Vesveseye kapılmadan Kuran'a sarılsınlar. Kuran'ın yeterliliğini özlü anlatmak lazım. Allah'ın Kitabı eksiksizdir. Allah'ın Kitabının eksik olduğunu söylemek günahtır diye anlatılmalı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2017> Daha Fazla

Muhafazakar kesimin büyük kısmı gerçekten Kuran'ın yeterli olduğunu bilmiyor. Onlara şefkatle doğruyu anlatmaya devam edeceğiz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığı sanatın, kalitenin, bilimin, güzelliğin, neşenin, özgürlüğün, demokrasinin, vicdanın en üst seviyede yaşanması demektir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2017> Daha Fazla

Eğer Kuran'a dayalı İslam yaşanırsa Müslümanların başındaki felaketlerin hepsi son bulur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mart 2017> Daha Fazla

Allah Kuran'da her şeyin açıklandığını bildirmiştir. Kuran yeterli değil diyenler Allah'ın bu hükmüne karşı geliyorlar. (Nahl Suresi, 89: Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahid getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahid olarak getireceğiz. Biz Kitab'ı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.)

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mart 2017> Daha Fazla

Kuran yeterli değil demek en büyük fitnelerden biridir. Kuran'da Allah her şeyi açıkladığını ve Kuran'ın yeterli olduğunu bildirmiştir.
Peygamberimiz (sav) ve sahabenin Kuran'dan başka bir dini yoktu. Sonraki nesiller Kuran'dan uzaklaşmaya vesile oldu.
Eğer İslam Kuran'da anlatıldığı gibi yaşansa dünya cennete döner. Bağnazların anlattığı hiçbir şey Kuran'da yok. Bağnazlığın mantığı devam ederse Allah korusun insanlar tamamen İslam'dan uzaklaşır. Bu tehlikenin tek çözümü Kuran İslamı'dır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2017> Daha Fazla

Bağnaz sistemin özelliği haşa Allah'ın dinini beğenmemek ve haşa Allah'a din öğretmektir. İslam, Kuran'da bildirilen dindir. (Hucurat Suresi, 16: De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah, göklerde ve yerde olanları bilir. Allah, herşeyi bilendir.")
Allah Kuran'da hiçbir şeyi noksan bırakmamıştır. Kuran açık ve yeterlidir. (Enam Suresi, 38: Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. )
Allah "Sadece Kuran'dan sorulacaksınız" buyuruyor. Buna rağmen Kuran'a göre değil insanların hükmüne göre hareket ediyorlar. (Zuhruf Suresi, 44: Ve şüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız.)
İslam alemindeki felaketin kaynağı bazı Müslümanların Kuran'ın yeterli olduğunu kabul etmemeleridir. İslam alemine yağmur gibi bela yağmasının sebebi Allah'ın dinini değiştirmeye yeltenmeleri ve haşa Allah'ın dinini beğenmemeleridir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2017> Daha Fazla

Hz. Ali ve diğer halifelerin şehit edilmesinin asıl sebeplerinden biri dönemin münafıklarının Kuran'ın yeterli olmasını kabul etmemeleridir.
Hurafelerin karanlığında kalmak isteyenler haşa Kuran'ı beğenmiyorlar. Peygamberimiz (sav) de Kuran'a uymakla yükümlüdür. (Yunus Suresi, 15: Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir." De ki: "Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım.")
Allah, Kuran'da Kuran'ın açıklanmış ve yeterli olduğunu bildirmiştir. Hurafe sistemine uymak isteyenler haşa Allah'ın sözüne güvenmiyorlar.
Bir çok İslam ülkesinde hurafe saltanatı devam etsin istiyorlar, bu yüzden haşa Kuran yetersiz diyorlar. O zaman felaketler son bulmuyor.
İslam alemindeki felaketlerin sebebi büyük bir kesimin Kuran'ın yeterliliğini kabul etmemeleridir. Allah "Kuran yeterlidir" buyurmuştur.
Kuran'a göre Peygamberimiz (sav)'in ahirette İslam ümmetinden tek şikayeti, Kuran'ı terk etmiş olmalarıdır. (Furkan Suresi, 30: Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar.")

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2017> Daha Fazla

Kendileri Kuran'dan uzak din kurdukları için biz Kuran'ı anlatınca kendi dinleriyle çeliştiğini görüp şaşkınlığa düşüyorlar. Asıl din Kuran'dır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2017> Daha Fazla

Kuran'a iman eden Kuran ayetleriyle yaşar. Kuran'ın hükümlerinden başka hükümlere göre hareket edenlerin ortaya koyduğu şirk dinidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2017> Daha Fazla

TV yayınlarında genellikle saatlerce uzun uzun hikmetsiz konuşmalar yapılıyor. Çözüm gösteren konuşmalar neredeyse hiç olmuyor. Mesela saatlerce kadınların kıyafetine karışılmamalı, eğitim şart diyorlar. Ama eğitimin nasıl olması gerektiğini söylemiyorlar. Kuran'ın yeterliliğini, Allah sevgisi ve Allah korkusunu anlatmak gerekir. Mevcut Darwinist eğitimle baskıcı, şiddeti savunan insanlar yetişiyor. Bu kişilerin zihniyetini destekleyenler de var. Bunlara karşı çözüm Kuran ruhudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah sadece Kuran'dan sorulacağımızı bildiriyor. Kuran anlaşılır ve nettir. Allah bizi sayfalarca fıkıh kitaplarından sorumlu tutmayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah sadece Kuran'dan sorulacaksınız diyor. Allah Kuran yeterlidir diyor. Haşa Allah'a inanmıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah ahirette bizi Kuran'dan sorumlu tutacak. Bana ısrarla hurafelere uy diyenlerin sözüne değil Kuran'a uyarım. Uyarı Kuran'la yapılmalı.
Peygamberimiz Kuran dışında hüküm getirmemiştir, getiremez. Peygamberimiz'in sünneti Kuran'dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2016> Daha Fazla

Müslümanları öyle bir cendereye almışlar ki, dinde olmayan kurallarla adeta zihinlerini donduruyorlar. Müzik, sanat, gülmek, neşeli olmak, hayat dolu olmak potansiyel suç olarak gösterildiği ve kendilerini de potansiyel suçlu gördükleri için her yerde ezik oluyorlar. Kuran'a tam uyan Müslümanlar aydın, kaliteli, özgüvenli ve çok akıllıdır. Ezikliği hiçbir Müslüman asla kabul etmemeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2016> Daha Fazla

İttihadı İslam'a, Kuran'ın yeterliliğine, İsa Mesih'e, Mehdiyete tavır alan Allah'a tavır almış olur. Allah bunun karşılığını verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2016> Daha Fazla

Allah İslam'ı bizim fıtratımıza uygun yaratmıştır. Bağnazlar İslam'ı değiştirmiş, başka bir din haline getirmişler. Şirk dini haline getirmişler. O gördükleri din İslam değil, bizim anlattığımız din İslam; çünkü tümüyle Kuran'a dayalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Nisan 2015> Daha Fazla

İslam çoktan dünyaya hâkim olurdu. Sırf, Kuran’da olmayan uydurma hükümlerle kadınlara yapılan bu işkence, eziyetten dolayı hâkim olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2015> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) haramları Kur’an’dan öğreniyordu. Kur’an’ın dışında haram, helal olmaz. Hz. Ayşe annemize soruyorlar, “Resulullah (sav)’in sünneti nedir?” diyorlar, ‘’Kur’an’’ diyor. İş çıkartmayın. Kur’an’ın dışında haram, helal olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2015> Daha Fazla

Peygamber kendi adına sonradan Kuran’a ilave helaller, haramlar çıkaramaz. Bu konuda açık Kuran ayetleri vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2015> Daha Fazla

Şirk koşmadıkları için Allah Müslümanları başarılı kıldığını söylüyor. O sırrı bir türlü anlamıyor insanlar. Sen Kuran’a uyarsan şirk koşmamış oluyorsun. Kuran’a uymayıp, uydurma hadislerle hareket ettiğinde müşrik oluyorsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2015> Daha Fazla

Kuran’a dönülmesi gerekiyor. Kuran’a dönülmesi için de Mehdiyet’e dönülmesi gerekiyor. Mehdiyet olmadığında, Kuran’a dönme olması çok zor. Olsa olurdu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2014> Daha Fazla

Mekke devrinde de binlerce put vardı. Kuran’ı yeterli göreceksin. Allah’ın demediği bir şeyi bir insan “dedi” diyorsa, put inançtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mayıs 2014> Daha Fazla

Peygamber (sav) sadece Kuran’a uymakla mükelleftir. Kuran’a ilave yapamaz, çıkarma da yapamaz.
Yobazlığa karşı Kuran’la mücadele edilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2013> Daha Fazla

Kuran'a uymak varken mezhebe uyarsan harama girersin. Allah sorar; ''Ben sana Kuran indirdim. Mezhebi nereden çıkardın?'' dese ne diyecek insan? ''Sen Kuran'a mı uyacaksın, mezhebe mi uyacaksın?'' dese Allah, ne diyeceğiz? Tabii ki Kuran'a uymakla mükellefiz biz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2013> Daha Fazla

Dinde bölünmeyi, kendi aralarında mezheplere, cemaatlere, gruplara bölünmeyi Allah yasaklıyor. Kuran'da hep Müslümanlara hitap ederken tek bir topluluğa hitap ediyor Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2013> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) sadece Kuran'ın hükmünü bildirip din konusunda fazla detaya girmiyordu.
Mehdiyetin ruhu, modern din anlayışıdır.
Allah'ın helal kıldığı haram kılınırsa Allah bela verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2013> Daha Fazla

Bir kısım Müslümanların Şii katılığı da, bir kısmının Sünni katılığı da hurafelerin girdiği muteber bilinen geleneksel İslami kaynaklara dayanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2013> Daha Fazla

Kuran terk edilince İslam aleminin büyük bölümü ateş çukurunun içine düştü. Çok küçük bölümü ateş çukurundan berî şu an. İşte Mehdi (as), Kuran’a sarılarak bu ateş çukurundan Müslümanları kurtaracak.
“Dinin nedir” diyorsun? Mezhebini açıklıyor. Sen Kuran’a uymakla mükellef değil misin sen, “Mezhebe uyuyorum” diyorsun? Nerede Kuran’da öyle mezhebe uyma? Allah sadece Kuran’a uymadan bahsediyor. Mezhebe uymayı nereden çıkarttın?

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2013> Daha Fazla

Allah, Kuran'a ilave uydurma hüküm getirmeyin diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Bağnazlar Kuran'a ilaveler yaparak Kuran'ın hükmünü değiştiremeyecekler. İslam Allah'ın istediği gibi, yine sahabe dönemindeki gibi hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2013> Daha Fazla

Bağnazlar yüzlerce uydurma hadisi Kuran'dan üstün tutuyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2013> Daha Fazla

Bağnazlar, Allah Kuran’da helal kılmasına rağmen birçok yiyeceği ve ziyneti haram kılmaya çok meraklıdırlar. Allah, "Bütün ziynetleri Ben yaratıyorum, kim haram etti size?" diyor ayette. Kim yapıyor? Bağnazlar yapıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2013> Daha Fazla

Mezhepçilik ruhundan kurtulmak çok önemli. Müslümanların bir kısmında mezhep taassubundan kaynaklanan muazzam bir şiddet kültürü var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2013> Daha Fazla

İslam aleminde bu kadar acımasız ve çılgınca bir mezhep taassubu ilk defa görülüyor. Bunun çözümü Mehdiyettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2013> Daha Fazla

İslam aleminin şu an başına gelen belanın en temel sebebi ne? Kuran’ın dışına çıkmaları, uydurma hadislere göre hareket etmeleri.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2013> Daha Fazla

Kuran’ın dışına çıkmamak lazım. Haşa Allah’ın Kitabı’na yetersiz dersen Allah’a savaş açmış olursun. Allah, “Yeterli” diyor, sen “Yetersiz” diyorsun. Allah, “Her şeyi açıkladım” diyor. Sen, “Hiçbir şey açıklanmamıştır, yarımdır” diyorsun. Allah’ın Kitabı’na meydan okuyorsun haşa. Allah’ın Kitabı’na meydan okursan Allah’a meydan okumuş olursun haşa.
Kuran’ın yeterliliğine inanırsan bağnazlık gider, bela gider. Bütün mesele Kuran’ın yeterliliğine inanmakta. Kuran’ın yeterliliğini sen kabul ettiğinde Alevi’yi de seversin, Şii’yi de seversin, Vahabi’yi de seversin. Hepsini can bilirsin. Başörtülü hanımları da, başı açık hanımları baş tacı edersin, dekolte giyinen hanımlara saygı duyarsın,çok seversin. Rahatsız etmezsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2013> Daha Fazla

Bir kısım bağnazlar, Kuran Müslümanlığıyla mücadele eder durumdalar. Kuran'ın yeterli olduğuna inanmıyorlar. Bu çok yanlış.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2013> Daha Fazla

Ahir zamanda Mehdi (as)’ın en şikayetçi olacağı konu, Kuran’ın terk edilmesi olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2013> Daha Fazla

Kuran’ın dışında haram oluşturmak şirktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2013> Daha Fazla

Helali haram kılmak haddi aşmaktır. Helal varken de haramı istemek yine haddi aşmaktır.
Allah dine ilave yapmayı haram kılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2013> Daha Fazla

Türkiye, sahabe İslam anlayışını bütün dünyaya yayabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2013> Daha Fazla

Şu an, Mehdi zuhur edene kadar mezhepler geçerlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2013> Daha Fazla

Sünnet Kuran’dır, Kuran’a uyan hadislerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2012> Daha Fazla

Allah, “ahirette sadece Kuran’dan sorgulanacaksınız” diyor. Kuran’ın yeterli olduğunu birçok ayette bildiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2012> Daha Fazla

“Hz. İbrahim (as)’ın dini gibi kolaydır” diyor Allah, Kuran ayeti. “Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler” diyor Allah. Bir kısım insanlar dini zorlaştırmaya çalışıyor, olmayan şeyleri var gibi gösteriyor. Allah dini tahfif etmiş, insanların üzerindeki ağır zincirleri kaldırmış. Diyor ki Cenab-ı Allah Peygamberimiz (sav)’e, “Onların üzerindeki ağır teklif zincirleri kaldırıyorsun.”

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2012> Daha Fazla

Kuran’da olmayan bir haramı kabul etmeyiz. Kuran’da yazmayan bir helali de kabul etmeyiz. Kuran’da varsa tamam. Kuran’da yoksa yoktur. Bize hurafeyle gelirlerse kabul etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2012> Daha Fazla

Müslümanlar ahirette sorgulandığında Kuran’dan sorgulanıyor. Kuran’dan ne anladıysa, samimi olarak kanaati neyse ona göre cevap vermesi gerekiyor. Fıkıh kitaplarından sorulmayacak Müslümanlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2012> Daha Fazla

Ben Kuran’a uyan, tahakkuk eden her hadisi kabul ederim. Bir; Kuran’a uyması, iki; tahakkuk etmesi. Kuran’a savaş açan bir hüküm kabul olmaz. Allah’ın hükmünü kaldıran bir hükmü kabul etmem. Kuran’ın hükmünü kaldıran bir hükmü kabul etmem.
Hadis kabul ederiz. Nasıl olur? Kuran'la mutabıksa. Değilse kabul etmeyiz.
Dört mezhebin yüzlerce hükmü birbirine zıt. Birinin helal dediğine öbürü haram diyor. Muhammed Mehdi (as) çıktığında ne yapıyor? Dört mezhebin dördünü de kaldırıyor. Vahye uyalım, Kuran'a uyalım diyor.
Kulun sorgulanması için açık, muhkem, sarih hüküm gerekir. Açık sarih hüküm yoksa o farz değildir.
Tahakkuk eden hadise, mevzu hadis denemez. Tahakkuk eden hadis, sahih hadis demektir. Biz Kuran’a uyan, tahakkuk eden her hadisi kabul ederiz. Kuran’a uygun olmayan hiçbir anlatımı kabul etmeyiz.
Mehdiyet Kuran’a tam uyuyor, her yönüyle haktır.
Önce kendi kafasında bir din oluşturup, onu Kuran’da aramak çok yanlış olur. Doğrudan Kuran’a bakılması gerekir. Allah’tan başka hüküm koyucu yoktur.
Mehdi (as), mezhepleri kaldıracaktır ve insanlar saf vahye uyacaktır.
Allah Kuran’da, yoruma açık olacak şekilde, ima yolu ile hüküm bildirmez. Tüm hükümlerini açık ve net olarak bildirmiştir. Bir konuda muhkem ayet yoksa o konu farz değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2012> Daha Fazla

Müslüman Kuran’ı esas alır. Yobazlık ise Kuran’a zıt, sevgisiz sistemin adıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Din ima ile olmaz, tüm hükümler açık ve nettir. Allah adildir, ima ile insanları sorumlu tutmaz.
Allah, emir ve yasaklarını ima ile değil, muhkem olarak bildirir. Hatta farz olan hükümleri birkaç defa vurgular.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2012> Daha Fazla

Muğlak ifadeyle, imalarla farz oluşmaz. Allah’ın ahirette bizden hesap sorması için muhkem hüküm gerekir. Allah, “İma ettim, niye anlamadın?” demez. “Açıkça söyledim, niye anlamazdan geldin?” der. İmayla farz hüküm çıkmaz. Cenab-ı Allah’ın adaletine uygun olmaz zaten bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2012> Daha Fazla

İmalarla Kuran'dan hüküm çıkarılamaz. Kuran'da farz olan hükümler açık ve nettir.
Hz. Mehdi (as) mezhepleri kaldıracak ve İslam dini saf vahye göre yaşanacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2012> Daha Fazla

Hadisin sahih olup olmadığını anlamak için Kuran’a uygun mu, değilmi, biz ona bakacağız. Peygamberimiz (sav)’in ahlakına uygun mu, değil mi? Peygamberimiz (sav)’in merhametine, inceliğine, nezaketine, nezafetine, ruh derinliğine, o coşkun aşkına o ifade uyuyor mu? Uymuyorsa doğru değil demek ki.
Bazı uydurulmuş anlatımları sözde hadis gibi gösteriyorlar. Kuran’a uygun olmayan anlatım, hadis değildir. Hiç, Peygamber (sav) Kuran’a uygun olmayan bir şey söyler mi? Buradan anlaşılması gerekir. Kuran’a uygun olan hadisleri kabul ediyoruz. Kuran’a uygun olmayanların ise hadis olmadığı ortaya çıkmış oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2012> Daha Fazla

Uydurma izahlara hadis diyerek, Peygamberimiz (sav)’e iftira ediyorlar.
İslam’a, gerçekte olmayan inançları sokarak insanları dinden soğutuyorlar.
Hz. Mehdi (as), sonradan türetilen tüm uydurma hükümleri kaldıracaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Müslümanlar başsız, çok fazla mezhebe ayrılmışlar. Aynı Asr-ı Saadet gibi olması lazım. Bunun için de Mehdi (as)’a ihtiyaç var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2012> Daha Fazla

Hz. Aişe annemiz bildiriyor: “Resulullah (sav)’in sünneti Kuran’dı.”

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2012> Daha Fazla

MEHDİ MEZHEPLERE DEĞİL, SAHABE DEVRİNE UYACAK.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2012> Daha Fazla

Mezheplerin kalkması gerekiyor. Bunu da ancak Hz. Mehdi (a.s.) yapabilir. Onun dışında mezheplerin kaldırılması da çok tehlikeli. Çünkü kişi kafasına göre içtihad yapmaya kalkabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2012> Daha Fazla

Mehdi gelip mezhepler arasındaki bu çelişkiyi ortadan kaldırıyor, din tek oluyor. Allah'ın hükmü tek oluyor. Farzlar herkeste aynı, hükümler hepsinde aynı oluyor. Müslüman gönül rahatlığı ile namaz kılıyor. Hepsini doğru yapmış oluyor sahabe dönemi gibi. Hz. Mehdi (as) en büyük müceddid, en büyük müctehid olduğu için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) mezhepler arasındaki çelişkiyi düzeltecektir. Çünkü birine göre “Helal”, birine göre “Haram”. Dinin hükmü bir tane. Buna göz yumulur mu? Haram olur buna göz yummak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2012> Daha Fazla

Dört mezhebin dördünde de birçok konuda helaller, haramlar farklı. Mesela yiyeceklerdeki helaller, haramlar dört mezhepte ayrıdır. İbadette, mesela abdesti bozan hükümler dört mezhepte ayrı. En doğrusunu Mehdi ortaya koyuyor. En doğrusu ortaya konulması ne demektir? Bütün helallerin, haramların en doğru şekilde uygulanması demektir.
Müceddid müctehid geldiğinde Allah’ın hükümlerinin en doğrusunu göstermiş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) zuhur ettiğinde dört mezhebin de hükmü kalkacaktır. Sadece sahabe dönemi gibi olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2012> Daha Fazla

DÜNYADAKİ ÇÖZÜM KURAN’IN YETERLİLİĞİNİN KABUL EDİLMESİ ÜZERİNE KURULUDUR. Kuran’ın yeterliliği kabul edilmediği için dünyada bu kadar kargaşa, bu kadar mezhep, bu kadar cemaat, bu kadar acı, bu kadar savaşlar oluyor. Eğer Kuran’ın yeterliliği kabul edilir, Kuran’ın dili samimi anlaşılırsa hiçbir sorun kalmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2012> Daha Fazla

“Sadece Kuran’dan size soracağım” diyor Allah. “Ondan imtihan olacaksınız”. Yobaz takımı iyi düşünsün bunu. Allah söz veriyor, “başka hiçbir şeyden sormayacağım” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2012> Daha Fazla

KURAN YETERLİDİR, TEK BAŞINA YETERLİDİR. Peygamberimiz (sav)’in şerh ettiği şekilde Kuran yaşanacak, gayet sade bir dindir. Karmaşıklığı yoktur Kuran’ın.
Allah Kuran’ı indirirken dağdaki çobanın bile çok rahat anlayacağı şekilde indiriyor. İçinden çıkılmaz bir kitap olarak Allah Kuran’ı indirmemiştir.

A9 TV, 30 Nisan 2012> Daha Fazla

Eğer Kuran'ı yeterli saymazsak Allah “rezil ederim sizi” diyor, “mahvederim dünyada” diyor, “parçalarım, birbirinize düşersiniz, helak olursunuz” diyor. İslam alemi ne oldu? Paramparça, birbirine düştü ve helak oldular. Ne yapıyorlar? Kuran'ı yeterli görmüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Nisan 2012> Daha Fazla

Yobazlar Kuran’ın yeterliliğini kabul etmiyorlar. Kuran’ın yeterliliğini kabul etmeyen, küfre düşer.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."