Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah kullarını yaratıp bırakmaz. Mutlaka vahiyle ne istediğini bildirir. Dünyanın ne olduğunu, amacımızın ne olduğunu tam, açık, net anlayacağımız şekilde Kuran’da anlatmıştır. Dolayısıyla Kuran’a tam uyduğumuzda kurtuluşa ermiş oluruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2018> Daha Fazla

Aklın mihenk taşı Kuran’dır. Bir konu Kuran’a bakılarak anlaşılır. Mesela hangi bakışın güzel olduğunu anlamak istiyorsun, Kuran’a bakarsın. Allah ruhtaki hainliğin bakıştan aktığını söyler. Böylece biz güzel bakışın ne olduğunu Kuran’dan anlamış oluruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2018> Daha Fazla

Eskiden Kuran evin yüksek yerine asılır, hiç okunmaz diye bilinirdi. Kuran’ın ekmek gibi su gibi Müslümanın yanı başında olduğunu, hayatının her anında olduğunu dünyaya gösterdik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2017> Daha Fazla

Her şey Allah’la, her şey Kuran ile, her şey imanla güzel.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Aralık 2017> Daha Fazla

En akılcı teşhis Kuran ile konur. İnsan Kuran’ı ölçü almadığında çok anormal bir varlığa dönüşür. Kuran’ın rehberliği olmasa insanlar mahvolur, hiçbir şeyi teşhis edemez. Bu yüzden Allah Kuran ile müminlere yol gösteriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2017> Daha Fazla

Cennet ehli Kuran’la birlikte yaratılmıştır. Mümin daima Kuran’la birlikte yaratılır. Kuran mümini bırakmaz. Nereye gitse yanı başında Kuran olur. Kuran, mümin, iman, cennet birlikte yaratılır. İnsanlar ayrı ayrı parçalar bir araya gelir zannediyor. Öyle değil, hepsi bir bütün olarak birlikte yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2017> Daha Fazla

Kuran sevginin ve özgürlüğün kitabıdır. Allah insanların üzerindeki ağır zincirlerin kalkması için Kuran’ı göndermiştir. Allah insanların özgür yaşamasını ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2017> Daha Fazla

Kuran ahlakına sahip olmak gerekli ve kolay. İnsan normal yaşamayı Kuran’a uymakla sağlayabilir. İnsanın, toplumun, hayatın makul olması için mutlaka Kuran’a uymak gerekiyor. Hayat Kuran’sız olmuyor, Allah böyle yaratmış. Hayat vardır yaşarsın bir de üzerine din eklersin diye değil. Kuran hayatın kendisidir. Hayat Kuran’la hayat olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

Kuran’ın tamamında hayranlık uyandıran matematiksel bir uyum var. İnsanların çoğu bu konuyu pek bilmiyor, bilseler de pek üzerinde düşünmüyorlar. Mesela gün kelimesi 365 defa geçiyor, ay kelimesi 12 defa geçiyor, günler kelimesi 30 defa geçiyor. Bunun gibi çok sayıda matematiksel uyum var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah Kuran’ı hakem olarak indirmiştir. Tevrat’ın ve İncil’in yanlış yönlerini anlatır, doğru yönlerini tasdik eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

İslam Kuran’da anlatılan dindir. Kuran’daki hükümler dışında İslam’ın bir hükmü yoktur. Haram ve helaller Kuran’da açıkça bildirilmiştir. Allah, Kuran’ın yeterli olduğunu ve sadece Kuran’dan sorulacağımızı söylüyor.
Allah, Kuran’ın açık, anlaşılır ve yeterli olduğunu bildirmiştir. Müşriklerin Kuran’ı anlamayacağını söylemiştir. Kuran anlaşılmaz diyenlerin hangi konuma düştüklerini iyi düşünmeleri gerekir. Kuran’dan rahatsız olmak müşrik zihniyetidir.
Bediüzzaman Kuran’ın zırh gibi icazı kendini koruyacaktır diyor. Kuran’ı ve Kuran Müslümanlığını bir yandan Kuran anlaşılmaz diyenler bir yandan Kuran yeterli değil diyenlerle kuşatmaya çalışmışlar. Ama Allah’ın izniyle bu kuşatmayı ilimle irfanla ortadan kaldırıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2017> Daha Fazla

Bizim merhamet, sevgi, dostluk anlayışımız Kuran’a dayalı olduğu ve bu konuda kararlı olduğumuz için insanların İslam’a karşı tepkilerine set oluyor. Bizim hayatımız İslamofobi’ye karşı kesin cevap. İslam’da sanat yoktur diyorlar, tablolarımızı gösteriyoruz. İslam’da kalite yoktur diyorlar, evlerimizi görüyorlar. İslam’da neşe yoktur diyorlar, bizim yayınlarımızı görüyorlar. İslam’da kadına baskı vardır diyorlar, bizim arkadaşlarımızın özgürlüğünü görüyorlar. Varlığımızla İslamofobi’yi set olan en önemli fikri güç olduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’a tabi olmak, Kuran’daki anlatımı dikkatlice izlemek ve anlamak Allah’a yakınlaştıran en güzel yoldur. Sabırda istikrarlı olmak da insanın mükemmel eğitilmesini sağlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’a uygun sünneti kabul eder, Kuran’a uygun olmayanı kabul etmeyiz. Peygamberimiz (sav)’in sünneti Kuran’dır. Kuran’da yasak olmadığı halde güzel sanatları, müziği, neşeyi, kadın özgürlüğünü yasaklayan zihniyet Peygamberimiz’e değil putperestlerin geleneklerine uymaktadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’a göre hareket edildiğinde tek din olur. Ama mezhepler devreye girdiğinde her bir mezhep bir diğerini dine uymamakla suçluyor. Her biri hadislere dayanarak bir diğerini inkar ediyor. Her mezhep imamı kendi dediğinin doğru olduğunu söylüyor. Hocalara sorduğumuzda dördü de doğru diyor. Birinin haram saydığını diğerinin helal saydığı dört ayrı din varken, hepsine birden doğru demek mantığa uygun değil. Kuran’a tam uyulduğunda ise din gerçek haliyle bir ve doğru olarak yaşanır.
Kuran insanlığın huzuru, saadeti, dengeli ve tutarlı olması için en mükemmel anlatımdır. Tevrat ve İncil’in Kuran’a uygun yönleri geçerlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah Kuran’da her şeyi açıkladığını bildirmiştir. Kuran açık ve yeterlidir. Allah’ın bu hükmüne rağmen, “Kuran yeterli değil” diyenler çok büyük bir vebal yükleniyor. Allah sadece Kuran’dan sorulacağımızı bildirmiştir ve Kuran yeterlidir.
Kuran Müslümanlığı’na deccaliyet diş geçiremez. Kuran Müslümanlığı yaşandığında deccaliyetin sonu gelmiş demektir. Çünkü Kuran Müslümanlığında sanatın, kalitenin, görgünün, zevkin, nezaketin, neşenin ve her şeyin en güzeli hakimdir. Kuran Müslümanlığı kesin bir zafer ve üstünlük demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2017> Daha Fazla

Gelenekçi Ortodoks İslam’a tavır alma adı altında İngiliz İslamı’nı yerleştirmek isteyen çevreler var. Tayyip Hocam da bugünkü konuşmasında buna dikkat çekiyor. Doğru bir teşhiste bulunuyor. Gelenekçi İslamın Kuran’a uygun yönü haktır. Sünnetin Kuran’a uygun kısımlarını kabul ederiz. İngiliz Müslümanlığı ise Kuran’ı savunuyoruz diye ortaya çıkıp Kuran’ı da kabul etmez, Kuran’ı da eleştirir.
Kuran’ı Arapça okumak bir güzelliktir. Ama anlamını bilmiyorsan bu çok acıdır. Kuran’ı anlamak, hayata geçirmek önemlidir. Allah Kuran’ı anlayalım diye açık ve anlaşılır kılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2017> Daha Fazla

Gelenekçi İslam anlayışı, İslam’ı çökertmek için şeytanın ortaya koyduğu bir modeldir. Afganistan, Irak, Libya, Suriye ardı ardına bu sistem yüzünden parçalandı. Kuran İslamı’nın nurunu ve aydınlığını anlatarak şeytanın bu oyununu bozduk. Tüm dünya Kuran İslamı’nın ne kadar hayat dolu, berrak, kaliteli ve güzel olduğunu gördü.
Her Kuran talebesinin insanları Kuran’a davet etmesi farzdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

Kardeşlerimiz gerçek İslam’a, Kuran Müslümanlığı’na alışmadıkları için gerçek İslam’ı gördüklerinde şaşırıyorlar. Dehşet, görgüsüzlük, sanatsızlık, kalitesizlik, baskı, eziyet şirk İslamı’nda vardır. Kuran Müslümanlığı’nda ise neşe, sevinç, aydınlık, kalite, nur, güzellik, ferahlık, özgürlük vardır. Hak geldi batıl yok oldu. Kuran İslamı, şirk İslamı’nın geçersizliğini ortaya koydu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2017> Daha Fazla

Farz olan Kuran’ın anlamıdır. Anlamını bilmeden Kuran’ı okumak değil, manasını anlayarak okumak önemlidir. Biz Kuran’ın manasından sorumluyuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’ı okuyup anlayıp ruhuna nakşeder ve hayatına geçirirsen çok akıllı olursun. Allah’ın Kitabını sürekli okuyup, anlayıp, yaşamak önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’a temiz olanlar dokunabilir ayeti abdestsiz Kuran okunamaz anlamına gelmiyor. Bu ayette anlatılan Peygamberimiz (sav) dönemindeki müşriklerin Kuran’a şeytanların karıştığı iftirasını ortadan kaldıran bir hükümdür. Allah bu ayetle Kuran’a tahir olmayanların yani şeytanların dokunamayacağını bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2017> Daha Fazla

Tebliğde ilk anlatılacak konu Darwinizm'in geçersizliğinin ve Allah'ın varlığının bilimsel ispatıdır. Bu putu kırmadan iman oluşmaz. İnsanların putunu kırdıktan sonra yerine gerçek İslam'ı Kuran'ın kaliteli, nezih, sevgi dolu ruhunu koymak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2017> Daha Fazla

Ahirette sadece Kuran'dan sorulacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2017> Daha Fazla

Kuran anlaşılır ve kolaydır. Kuran'ı zor göstermelerinin amacı insanları dinden uzaklaştırmaktır.
Kuran tam uygulandığında insan en dengeli, en tutarlı, en akıllı hayatı yaşamış olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2017> Daha Fazla

Kuran İslamı yaşanmadığında her yerden çökme başlıyor. Sanatın, bilimin çökmesi bu gerçeğin somut ispatıdır. Gelenekçi İslam anlayışının sebep olduğu kalitesizlik oturma, kalkma, konuşma her şeyde acı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu model hayat getirmez. Hayat Kuran İslamıyla can bulur. Dünyaya hakim olacak olan Kuran Müslümanlığıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2017> Daha Fazla

Müzik haram değildir. Kuran'da böyle bir hüküm yoktur. Gülmek, müzik, ipek, altın, dans, heykel haram diyenler Kuran'daki dini anlatmıyor.
Kuran Müslümanlığında sanat, bilim, kalite, müzik, neşe ve her türlü güzellik var. Kuran Müslümanlığı dalga dalga hakim oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran'ı titizlikle hayata geçirmek gerekir. Müslümanlar Kuran'a çok sıkı sarılırsa hayatlarının tamamına bereket gelir.
Duygusallık akıllı olmayı tamamen ortadan kaldırır. Cinayetlerin ve intiharların sebebinin neredeyse tamamına yakını duygusallıktan olur. Duygusallık şeytanın bir oyunudur. Kuran'a sıkı sıkıya sarılıp dosdoğru yolda ilerlemek gerekir. Kuran'dan uzaklaşınca insan savrulur gider.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran her şeyin şifasıdır. Kuran sosyal hayat için de beden için de akıl sağlığı için de şifadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran'ın dışında kaynaklara uyulduğu için Müslümanlar birbirini tekfir ediyor. Sadece Kuran'a uymuş olsalar hepsi birbirini hak kabul eder.
İslam'ı fıkıh ve hadis kitaplarından öğrenen ve Kuran'ı okumamış, anlamamış bazı kardeşlerimiz Kuran Müslümanlığını görünce çok şaşırıyorlar. Kuran Müslümanlığını anlamayan kardeşlerimize şefkatle yaklaşmak lazım. İlk başta Kuran'ın yeterliliğini kabul etmekten çekiniyor olabilirler. Çünkü şirk dininin zorluğu, karışıklığı Kuran'da yoktur. Kuran'daki İslam kolaydır. İslam'ın kolay olması şirk dinine alışmış olanları şaşırtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran'ı baştan sona Allah'ı severek okuyan kişinin yolu mutlaka açılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran'a sıkı sıkıya sarılan müminin içine kapanması, mutsuz olması diye bir durum olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2017> Daha Fazla

İslam Kuran'da anlatılan dindir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

Hayatın her noktasında Üstün bir Aklın varlığı görülüyor. Bu sistemi var eden Allah dünyayı nasıl kullanmamız gerektiğini de bize öğretir. Kuran dünyayı nasıl kullanacağımızı bize öğretir. Kuran'ı iyi anladığımızda akıllı, dengeli, derin ve kaliteli bir hayatımız olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk bu milletin ruhunda var olan Kuran aşkını, aydınlığı, modernliği, sahabe Müslümanlığını ortaya koymuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2017> Daha Fazla

Müminin ruhundaki anayasa Kuran'dır. Müminin sevgisi, tutkusu, aklı, derinliği ruhundaki Kuran'a dayanır.
Ahirette sadece Kuran'dan sorulacağız. Peygamberimiz'in sünneti Kuran'dır.
Bağnazlık Allah'ın dini dışında Allah'ın istemediği şirk dini demektir. Bağnazlığın kapkaranlık dünyasını Kuran'ın nuru ortadan kaldırır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2017> Daha Fazla

Müslümanın uygulamalarına yapılan eleştirinin Kuran'a göre olması lazım. Eleştiri yapanların “şu ayete göre yaptığın yanlış” diyebilmeleri gerekir. Ayeti delil olarak gösteremiyorlarsa o konuda bir yanlış yok demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran ruhunun her yere dalga dalga yayıldığını görüyoruz. İnsanların sevgi, kardeşlik ve dostluk arayışı bu ruhun alametidir

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran'ı yeterli görmeyip hurafe denizine dalan belanın içine dalmış olur. Kuran özgürlüktür, neşedir, hayattır, kalitedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran en mükemmel ahlak sistemini öğretir. Allah'ın bizden en çok istediği samimiyettir. Alabildiğine samimi olacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Temmuz 2017> Daha Fazla

Gençlerin kalpleri Kuran ve Mehdiyet ışığıyla pırıl pırıl maşaAllah, bağnazlıktan uzak Kuran Müslümanlığına uyan bir nesil yetişiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran'dan uzaklaşan insan içine kapanır, yalnız kalmak ister, dostluk istemez. Gittikçe bu mutsuz ruh hali onu sarar. İnsan Kuran'a sıkı sarıldığında, Allah'a kendini tam teslim ettiğinde içine kapanıp mutsuzlaşmaktan kurtulur.
Bizi en güzel eğiten, en dürüst, en dengeli, en tutarlı, en akıllı olmamızı sağlayan Kuran'dır.
Aklın kaynağı Kuran'dır. Kuran'a uyan zekaya akıl denir.
Allah dünyayı yaratırken nasıl kullanacağımıza dair rehberiyle yaratmış. O rehber Kuran'dır. Kuran'la hareket edildiğinde akılsız insan akıllı, dengesiz insan dengeli hale gelir. Kavgalar, anlaşmazlıklar tamamen ortadan kalkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bağnazlığa karşı ama Kuran Müslümanlığını seven ve benimseyen bir nesil yetişiyor, bu çok güzel bir nimet oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran kalbe şifadır. Kalbin ilacı Allah'ı anmak, Allah'ı çok sevmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığı tüm dünya için ferahlıktır. İnsanların üzerlerindeki tüm zincirlerin, ağır baskıların kalkması demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2017> Daha Fazla

Kuran insanların üzerindeki ağır zincirleri kırar. Toplum kuralları ise insanların üzerine müthiş ağır yükler getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2016> Daha Fazla

Kuran olmasa dünya kitlevi cinnet geçirir, bütün dünya aklını oynatır, birbirlerini kırar geçirirler. Kuran sayesinde dünya ayakta duruyor. Hak din kalktı mı dünyanın aklı gider.
Kuran aklı ortaya çıkaran, mantıklı düşünmeyi sağlayan, normal Allah’ın beğeneceği insan modelini geliştiren, cennet terbiyesi veren, cennette normal yaşamayı sağlayacak olan hayat kılavuzudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2016> Daha Fazla

Kuran anlaşılmaz karmaşık bir Kitap değildir. Gayet sadedir, Allah’ın hükümleri de çok açıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2015> Daha Fazla

Kuran’ı Mehdi (as)’ın yorumlaması ayrıdır, deccalin yorumlaması ayrıdır. Evanjeliklerin bir kısmı deccali yorumluyorlar, Mehdi ruhuyla yorumlarsan Rahmani netice çıkar. Onun için ahir zamanda Mehdi (as) bekleniyor. Şu an deccal yorumları var. Deccal yorumundan ortaya dehşet çıkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2015> Daha Fazla

Kehf Suresi baştan sona Mehdiyet’e bakar. Nur Suresi’nin 55. ayeti dünya hakimiyetini gösterir. Çok fazla ayet var. Yusuf Suresi, Süleyman Kıssası. Hepsi sembollerle mehdiyeti anlatır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2014> Daha Fazla

Hurufu Mukatta için Bediüzzaman ‘has kuluna bir şifredir.’ diyor. Özel bazı kişilere şifre. Onlar bir bilgiye ulaşmak istediklerinde yani bir şeyi öğrenmek istediklerinde o şifreyi alıp Kuran’ın içindeki her türlü özel bilgiye ulaşıyorlar. O has kullar da Hızır (as), Hızır (as)’ın talebeleri, işte bazı özel kişiler. Ve böylece dünya yönlendiriliyor inşaAllah.
Kuran’ın zahirinden herkes istifade ediyor ama ledüni kısmı, Hurufu Mukatta’nın anahtar çözümlerini hiç kimse bilmiyor. Ama bilen erbabı dünyada şu an var.
Hurufu Mukatta da Hızır (as)’ın sırları var. Yani Kuran’ın anahtarlarıdır onlar ama belirli bir erbab için o, belirli bir grup içindir. Kuran’ın içindeki birçok bilgiye o anahtarlarla ulaşabiliyor, gizli bilgiye.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2014> Daha Fazla

Kuran’ın bütün hükümleri cankurtaran hükümündedir. Yoksa insan boğulur, hayat onu boğar. İnsan suyun içinde yaşıyor zaten. Bu güzellikler olduğu için insan boğulmadan yaşıyor. Bu nimetler olmadığında boğuluyor insanlar. Suyun dibine batar adam.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2013> Daha Fazla

Kuran vahşi kapitalist zihniyeti tamamen yıkan, onun yerine müthiş bir sosyal adalet getiren bir sistemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2013> Daha Fazla

Kuran’da, İttihad-ı İslam’ın kapitalizme şiddetle karşı olduğunun vurgulandığını görüyoruz. Malı yığıp biriktirmenin yanlışlığından bahsediyor Allah. Malı bol bol dağıtmak, fakirlere destek olmak Kuran'da çok yoğun vurgulanan bir gerçektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2013> Daha Fazla

Kehf Suresi'nin mühim bir özelliği de, şaşırtıcı bir yönü de; 110 ayetten oluşuyor, 18. sure. 110 x 18 = 1980 tarihini veriyor, Hz. Mehdi (as)'ın çıkış tarihini veriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Kuran'da hiçbir çarpıklık, eksiklik, çelişki yok. Bilimle çatışmıyor, ayetler birbiriyle çelişmiyor, tarihi olaylarla çatışmıyor. Verdiği bütün bilgiler sonradan tasdik olunuyor. Bu Kuran'ın mucizesi, elhamdülillah.
Ahir zaman alametleri Kuran'da, bir gizli olarak bir de açık olarak anlatılır. Allah parçalanmış Müslümanlardan bahsederken ahir zamana işaret ediyor. Çünkü Peygamberimiz (sav) döneminden beri müslümanlar ilk defa bu kadar mezheplere, hiziplere, cemaatlere bölünmüş durumdalar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2013> Daha Fazla

Kuran okuyan insanlar bilecekler ki her okudukları ayette aklın derinliğini biraz daha anlamış olurlar. Bu Tevrat’ta da vardır. Onun için Museviler Tevrat’ı geceli gündüzlü okurlar. Dolayısıyla hem ahlakı hem kişiliği gelişir.
Kuran çok sadedir. Kuran'ın neredeyse yarıdan çoğu tekrardır. O, iyi kavranması içindir. Dolayısıyla aklın derli toplu, sade kurallarını Allah bize anlatır. Onu uyguladığımızda bayağı akıllı oluruz, tutarlı oluruz.
Kuran aynı zamanda akıllı olmanın kitabıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2013> Daha Fazla

Dinde muğlak hükümler, muğlak konuşmalar yoktur. Her şey açık ve nettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2013> Daha Fazla

Kuran'a uyulmayan her yerde zulüm vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2013> Daha Fazla

Radikalle sen konuşabilmen, tartışabilmen için radikalin bütün izahlarına Kuran ile cevap verebilmen lazım ve Kuran’ı tavizsiz savunuyor olman lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2013> Daha Fazla

Kuran'ın nezih üslubundaki derinliği iyi görmek gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2013> Daha Fazla

Kuran’ın hükmü nurdur, modernliktir, güzelliktir, asalettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2013> Daha Fazla

Kuran'ın samimi yorumlanması önemlidir. Bağnaz elinde Kuran'la vahşet yapar, Hz. Mehdi (as) elinde Kuran'la dünyayı cennete çevirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2013> Daha Fazla

Kuran'a tam uysalar Allah ferahlık verecek, rahatlık verecek. Kuran'a bir türlü güvenemiyorlar. Allah'ın Kitabı’na bir türlü güvenemiyorlar. Güven. Kuran'a uysan bütün konu bitecek. Bağnazlığı bırak, uydurmaları bırak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) vahşi kapitalizmin karşıtıdır. Kuran’da vahşi kapitalizm eleştirilir. Allah vahşi kapitalizmin azgınlığını anlatır Kuran’da ve malın sahah üzerine dağıtılmasını emreder. İşte vahşi kapitalizmin yıkılışıdır o.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2013> Daha Fazla

Kuran, sevgiye giden yolu tıkayan ne varsa kaldırır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mayıs 2013> Daha Fazla

Allah, Kuran'ın değişmeyeceğini söylüyor. Kuran hafızlar kanalıyla geldi. Hafızlar kanalıyla gelen Kuran’ın değişmesi zaten mümkün değil ki.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kuran’da katliamlar, doğramalar, adam kesmeler, nefretler yoktur. Bağnazların uygulaması o tarzda oluyor. Kuran’ın suçu değil bu, hâşâ, bağnazın suçudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kuran her şeyin en hayırlısını insanlara bildiriyor. Mesela Cenab-ı Allah’ın içkiyi yasaklaması o kadar güzel nimetlere vesile oluyor ki dünyada. Cinayetlerde büyük oranda düşüş olur. Trafik kazalarında büyük oranda düşüş olur. İçki içip tansiyondan ölenler var, başka hastalıklara sebep olduğu için, karaciğer hastalıklarından ölenler var. Bunlar ortadan kalkmış olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kuran’da eğer bir kıssa anlatılıyorsa o, hayatta karşılaşılacak bir olaydır. Haşa hikaye anlatmaz Cenab-ı Allah. Olmayacak bir olayı anlatmaz. Hayatta karşılaşılmayacak bir olayı anlatmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2013> Daha Fazla

Allah hükmünü değiştirmez. Hükmü kalkan Kuran ayetleri var zannediyorlar. Kuran’ın hükmü niye kalksın? Kıyamete kadar geçerlidir. Hükmü kalkan Kuran ayeti yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2013> Daha Fazla

Kuran’ın dışında bir yol yok. Allah, “Sizi bir tek onda rahat bırakırım” diyor, “Rahat yaşarsınız, güzellik olur, Benim istediğim bu” diyor. Adamlar da diyor ki hâşâ, “Ya Rabbi, yok, biz Senin istediğinin dışında bir şey bulacağız” diyorlar. Sadece sürünürsün.
Bizim kökümüz İslam, Kuran’dır. Bir tek onda bereket meydana getirir Allah. Bir tek onda huzur meydana getirir. Onun dışında sürüm sürüm sürünmedi mi dünya? Vahşi kapitalizmle mahvolmadı mı? Komünizmle mahvolmadı mı? Faşizmle mahvolmadı mı? Tadına tuzuna baktınız. Yobazlıkta da mahvoldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2013> Daha Fazla

Bizim başarımızı, Kuran'a uyduğumuz için Allah veriyor. Biz Cenab-ı Allah'ın desteğiyle bugünlere geldik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2013> Daha Fazla

Bizim modelimiz Kuran modelidir, Mehdiyet modelidir, sevgi, aşk, muhabbetin coşkusu modelidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2013> Daha Fazla

Kuran içerisinde Mehdiyet o kadar detaylı anlatılmıştır ki en ince detaylarına kadar. Mehdi (as) nerede kalıyor, ne yapar, ne eder, bütün detaylarıyla vardır, dikkatlice bakan hepsini görür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2013> Daha Fazla

Biz millet olarak Kuran'la konuşulursa anlarız, Allah'tan bahsedilmesini isteriz. Allah'tan bahsedilmeyen bir konuşmadan bereket çıkmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2013> Daha Fazla

Kuran saf vahiydir. Kuran’da ne bilimle, ne mantıkla, ne de sosyal hayatla çelişki yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2013> Daha Fazla

Muhkem ayetin şerhi olmaz, anlamı açıktır.
Haram olan hükümler muhkem ayetlerle açıklanmıştır, yoruma açık değildirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2013> Daha Fazla

Müslüman Kuran’la birlikte yaratılır, Musevi Tevrat’la birlikte yaratılır. Dünyada dinin yetişmediği-ulaşmadığı bir insan yoktur. Ve bu, tesadüfler sonucu olmaz, kaderde bir bütün olarak yaratılır. Kainatın tamamı metafiziktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2013> Daha Fazla

Kuran’da imayla hüküm olmaz. Allah, hükümlerini açık ve net olarak bildirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2013> Daha Fazla

Yusuf Suresi’nde Mehdiyet’e çok kapsamlı işaret edilir. Yusuf Suresi’nin asıl amacı bir yönüyle Mehdiyet’i anlatmaktır, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2013> Daha Fazla

Şu an dünyadaki hastalığın, belanın kökeni Kuran’dan uzak olmaktır. Ne zaman Kuran’a sarılırlarsa -ki Mehdiyet vesilesiyle olacak bu- o zaman bu hastalıktan kurtulurlar.
Müminler için Kuran’da şifa vardır. Sosyal şifa, bedeni şifa, her yer şifaya kavuşuyor. Öbür türlü hastalık oluyor.
Kuran’da müminler için sosyal ve bedeni şifa vardır. Bütün sosyal hastalıkların şifası Kuran’dır.
Biz Kuran’a göre yaşadığımızda özgür oluyoruz. Ferahlık ve güzellik, Kuran’a uymaktadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2013> Daha Fazla

Kuran’a sıkı sıkıya sarılan felah bulur; devlet de felah bulur, insan da felah bulur. Koptuğunda bereketsizlik oluyor.
Tarih, insanların tahminine göre hiç gelişmemiş. Hep peygamberlerin dediği tarzda, hep Kuran’ın dediği tarzda tarih gelişmiş. Onun için KURAN’A UYMAK EN AKILCI GELECEK PERSPEKTİFİNİ SAĞLAR, EN AKILCI TEŞHİSLERİ SAĞLAR, EN GÜZEL YORUMU SAĞLAR VE EN GÜZEL TEDAVİYİ SAĞLAR.
İnsan dünyayı aklına göre yorumladığında hiçbir zaman için doğru teşhis koyamaz. Ama Kuran’a ve hadise göre yorumladığında dünyaya tam doğru teşhis koyar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2013> Daha Fazla

MÜSLÜMAN KURAN’LA BİRLİKTE YARATILIR. Yani onun olduğu yerde mutlaka Kuran olur. Açık şuurluysa mutlaka kitaba ulaşacak şekilde yaratılır. Kitap’tan uzak yaratılmaz. Bu da Allah’ın bir sırrı. Bu bilinmeyen bir sırdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2013> Daha Fazla

Ayeti ayetle açıklamak lazım. Onun için Kuran’ı Kuran’la tefsir etmek çok önemli bir yöntemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2013> Daha Fazla

Kuran’da pek çok kıssadaki anlatımda Mehdi (as)’a işaret vardır.
Kuran’da geçen Hz. Musa (as) ve genç yardımcısının yolculuğu metafizik bir yolculuktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2013> Daha Fazla

Her ne vesileyle olursa olsun Kuran okunması güzeldir. Ölenin arkasından Kuran okunması da bu güzelliklerdendir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ocak 2013> Daha Fazla

Kanser gibi toplumu paramparça eden bir ruh ancak Kuran’ın şifasıyla, Kuran ahlakıyla ortadan kalkabilir. Bu da nasıl olur? Allah’ın hükümlerine sıkı sıkı sarılmakla olur. Allah “ayrılıp dağılmayın” diyor, çok net.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2013> Daha Fazla

Kuran’da muta nikahı diye bir nikahtan bahsedilmez. Böyle bir nikah şekli yoktur. Ayrıca muta nikahı olarak bahsettikleri olay son derece çirkin ve itici.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2012> Daha Fazla

Kurtarıcı beklemek, Kuran’da belirtilen bir konudur. Kuran’da, “bize bir kurtarıcı gönder” diye Allah’a yalvarıyor Müslümanlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2012> Daha Fazla

Din doğrudan Kuran'dan öğrenilir. Kuran çok sarihtir. Her okuyanın anlayacağı gibidir. İnkar edenlerin de anlayacağı gibidir. İnkar eden vicdanen anladığı halde reddediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2012> Daha Fazla

Aklı başında bir insanın rehberi Kuran’dır. Kuran’dan çıktın mı aklın da gider Allah esirgesin. KURAN’LA HAREKET ETTİN Mİ BAŞARI KESİNDİR. Ayette onu Allah defaatle açıklıyor. Kesin başarılı olursunuz, diyor Allah. Ama sabırlı, azimli olarak Kuran’a tabi olacak.
Kuran çok sade bir kitaptır. Allah’ın hükümleri çok sadedir, bayağı kolaydır. Hayatı zorlaştırmak din değildir. Yani pis kıyafetler, pis yiyecekler, pis ortam, pis görünümlü kadınlar, pis görünümlü erkekler, neşesiz ortam; müzik yok, resim yok, sanat yok, bilim yok, estetik yok, kokuşmuş çirkin bir yapı; sürekli ağızlarında hakaret, iftira, herkese karşı nefret. Böyle din olmaz. Dinle alakası yok bunun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2012> Daha Fazla

Kuran ekmek gibi başınızda duracak. Yastığınızın üzerinde duracak. Akşam yatarken okuyacaksınız, kalkıp okuyacaksınız. Masanızda duracak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2012> Daha Fazla

Kuran’ı uyguladığında akıl, irfan, iyilik, güzellik, iyi niyet, samimiyet, o insanın ruhuna oturuyor. Onun için Kuran dünya için çok büyük bir nimet. En büyük nimet; iman, Kuran. MaşaAllah.
Kuran ne güzel. Hiçbir yerinde çelişki yok. Her anlatımı mükemmel, her anlatımı vicdanı rahatlatacak şekilde akla uygun. Uygulandığında dünyada huzur meydana geliyor. Şahıs kendi uyguladığında kendinde mükemmellik meydana geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2012> Daha Fazla

Ruhen de insanların birçoğunda rahatsızlık var. En güzel tedavi Kuran’dır, Allah’ın kitabıdır. Ekmek gibi başucunda Kuran’la yatacak, Kuran’la kalkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2012> Daha Fazla

Kuran’da bir şifre var. Bir işaret var. Bütün fetih ayetleri Mehdi (as) devrini veriyor. Bütün hakimiyetle ilgili sözler hep Mehdi (as) devrini veriyor. Ve tam tarih veriyor. Bu çok şaşırtıcıdır.
Kuran’da Mehdiyet birçok kıssayla ima yoluyla çok kapsamlı anlatılmıştır. Mesela Kehf Suresi baştan sona Mehdiyeti anlatır. Yusuf Suresi Mehdiyeti anlatır, Süleyman kıssası Mehdiyeti anlatır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2012> Daha Fazla

Kuran’da ismi geçen Talut o devrin Mehdisi, Calut o devrin deccalıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2012> Daha Fazla

Yusuf Suresi baştan sona Mehdiyete bakar.

A9TV; 26 Ekim 2012> Daha Fazla

Allah, Kuran’da Hızır kıssasında, bize Hz. Mehdi (as)’a nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Kehf Suresi’nde dünya hakimiyetinin bir sırrıdır inşaAllah ve maşaAllah.
Kehf Suresi’nde Mehdiyet’in şifresini Allah veriyor. İnşaAllah, maşaAllah diyenler dünya hakimi olacaklar.
110 ayetten oluşuyor Kehf Suresi. 18. suredir. 110 ile 18’i çarparsan 1980 tarihini verir. Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihi. Peygamberimiz (sav)’in verdiği Hicri 1400 tarihi tam net 1980’dir. Hz. Mehdi (as)’ın faaliyete başlangıç tarihi.
Kehf Suresi baştan sona kadar Mehdiyet’i anlatır. 110 ayetin tamamı Mehdiyet’in hikayesiyle doludur. Yusuf Suresi’nde de Mehdiyetin hikayesi kapalı bir şekilde anlatılır. Hz. Süleyman (a.s) kıssasında anlatılır. Zülkarneyn (a.s) kıssasında çok kapsamlı Mehdiyet anlatılır.
Kehf kelimesinin bizzat kendi içinde sır saklı. Rakim kelimesinin içerisinde de bir kod, bir şifre saklı. Kehf ve Rakim; iki ayrı gruptur bunlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2012> Daha Fazla

Biz Kuran’ı kalbimizde taşıyoruz. Kuran’la iç içe yaşıyoruz. Kuran’ın olduğu yerde eğlence olmaz mantığı çok yanlış. Kuran’ın olduğu yerde neşe, sevinç ve mutluluk vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2012> Daha Fazla

Biz fıtraten zaten dini anlarız, biliriz. Bir Allah olduğunu, bir yaratıcı olduğunu birçok şeyi biliriz. Ama detayları bilemeyiz. Detayları bilmemiz için de bu dünyayı yaratan Allah, bu dünyayı nasıl kullanacağımızı bir kitapla bize bildiriyor. Buna “din” diyoruz.
Kuran otelde de bulunsun, motelde de olsun, işyerinde olsun, hastanelerde de olsun, hastanenin acil bölümlerinde olsun, hastane odalarında olsun. Her yerde olsun Kuran. Kuran’ın olmadığı bir yer olmasın.
Kuran, bize dünyanın nasıl kullanılacağını öğretiyor. Kuran’a uyulmadığında dünya mahvoluyor.
Kuran’da insanın aklına, vicdanına aykırı hiçbir hüküm yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2012> Daha Fazla

Bizim milletimizin fikir kaynağı manevi kaynaklardır, en başta Kuran'dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2012> Daha Fazla

KURAN EKMEK GİBİ, HER YERDE ALIR BAŞINA KOYARSIN, SARILIP YATARSIN, HER YERDE ALIR OKURSUN. Elin kirliyse ekmeğe de dokunamazsın, temiz elinle alır okursun. Her yerde okursun; tarlada okursun, arabada okursun, otobüste okursun, başı açık da okursun, kapalı da okursun. Yatakta uzanmışken de okursun.
Allah Kuran’da, ima yoluyla hüküm bildirmez. Allah’ın hükümleri açık ve nettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2012> Daha Fazla

Biz Kuran’ı okuyacağız, başımızın altına koyacağız, öpeceğiz, okşayacağız, bağrımıza basacağız, Kuran’dan ayrı yaşamayacağız. Kuran’ı abdestsiz de okursun, otobüste okursun, tramvayda açar okursun, vapurda okursun, cebine koyarsın, başın açık, başın kapalı her türlü okursun. Oku, anlarsın da.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2012> Daha Fazla

Kuran bakkallarda da olması lazım. Her yerde bol bol insanlara dağıtılması lazım, satılması lazım, bu şart. Kuran en güzel nimetlerdendir inşaAllah, iman ve Kuran.
Kuran’la iç içe yaşanır. Yastığında durur, başucunda. Sabah kalkar kalkmaz açar okursun. Yatmadan önce okursun. Kahvaltıda okursun. Kuran’dan uzak tutmak için şeytan binbir türlü yol deniyor. Ve Allah adına yapıyor bunu yaparken. “Şeytan sakın sizi Allah ile aldatmasın” diyor Allah ayette.
Allah’ın Kitabı Kuran’ı alır okursun, alır öpersin, eline yüzüne sürersin, başının altına koyarsın. Allah’ın Kitabı ekmek gibi. Kuran’dan insanları uzaklaştırmayın! İstediğin an, istediğin gibi açar okursun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2012> Daha Fazla

KURAN’I OKURKEN HAYATA GEÇİRMEK GAYESİYLE OKUMAK LAZIM. Karmaşık değildir Kuran.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Temmuz 2012> Daha Fazla

Tekrar, Allah’ın yöntemidir. Kuran’a bakın hep mükerrerdir, hep tekrar. Zikirde “Allah, Allah, Allah” tekrar. “Allah Hay, Allah Hay, Allah Hay” dersin tekrar. Mükerrer, ruhunu açar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2012> Daha Fazla

Kuran'ı Arapça dinlemek güzel olur ama farz yerine gelmiş olmaz. Yani Allah'ın hükmünü öğrenmiş olmazsın. Çünkü bilmediğin bir lisan. Sen neden sorulacaksın? Anlamından sorulacaksın. Onun için o geleneksel kafayı bırakın. Anlamının üstünde durun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Haziran 2012> Daha Fazla

Kuran’ı ezberlemek âlimlik anlamına gelmez; o hafızlıktır. Âlim olmak ayrıdır. Kuran’ı ezberlemek güzeldir fakat belirli bir Müslüman grup hafız olursa bu yeterlidir. Bütün dünya hafız olacak diye bir hüküm yok Kuran’da. Allah Kuran’ı ezberleyin de demiyor. “Kuran’a uyun” diyor. Kuran’ı okuruz, Kuran’ın hükümlerine uyarız inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Haziran 2012> Daha Fazla

Bilimselliğin kökeni, doğru bilginin kökeni Kuran’dır. Samimi düşünmenin kökeni Kuran’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2012> Daha Fazla

Demagojinin tehlikesine Kuran dikkat çekiyor (Sad Suresi, 23’de). Demagojiyle insanlar üstün gelebilirler haksız oldukları halde. Demagojiye karşı uyanık olmamız gerektiğini vurguluyor Allah.

A9 TV 3 Mayıs 2012> Daha Fazla

NE TEVRAT’TA NE İNCİL’DE BU KADAR DETAY YOKTUR. KURAN’DA MÜTHİŞ BİR DETAY VARDIR. ONUN İÇİN HIRİSTİYAN, MUSEVİ MUTLAKA MUHAMMEDİ OLMASI LAZIM. Yine Hıristiyan olsun, Hz. İsa (a.s.)’ı daha da fazla sevsin. İncil’deki güzel hükümleri reddet demiyoruz ki biz ona. İncil’e daha iyi sarılsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2012> Daha Fazla

Kuran son derece makul ve mantıklıdır. Cenab-ı Allah çok güzel yazmıştır Kuran’ı, insanlara iletmiştir. İslam dini son derece tutarlı, mantıklıdır. Niye manyaklık yaparsın, niye delilik yaparsın?

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2012> Daha Fazla

Yobazlığa karşı en güzel mücadeleyi Kuran açıklamıştır. ALLAH’A, KURAN’A, İSLAM’A TAM SAHİP ÇIKARAK YOBAZ TEPELENİR. Öbür türlü yobaz haklı konuma gelir. Sen de mağlup konuma gelirsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2012> Daha Fazla

Müşriğin hoşlanmadığı şey, Kuran’ın kolaylığıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2012> Daha Fazla

Vicdanı olup da Kuran’ı reddedecek adamı ben düşünemiyorum.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2012> Daha Fazla

Kuran’a inanmadı mı, Musevi de olsa, Hıristiyan da olsa, Müslüman da olsa harama girmiş olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2012> Daha Fazla

Namaz, ibadet konusunda baskı yapmak Kuran’a uygun değil. Allah "Dinde zorlama yoktur" diyor. Tebliğ yapıldıktan sonra tamamdır, ister yapar ister yapmaz.

25 Temmuz 2011; A9 TV> Daha Fazla

Allah geçmişlerin haberlerini hikmet olsun diye Müslümanlar’a aktarıyor, çünkü geçmişteki olaylar gelecekte olacak olaylara işaret etmiş oluyor, o yüzden önemli.

15 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

Kuran’ın neresine baksak, hep bir kavmin mutlaka lideri var ve bütün ayetlerde Allah Müslüman topluluğunu tek kabul ediyor. Yani mezheplere ayrılmış, cemaatlere ayrılmış hiçbir Müslüman topluluğundan Allah bahsetmiyor.

23 Haziran 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

KURAN, BAŞTAN SONA ÖZGÜRLÜKTÜR, ZİNCİRLERİ KALDIRIR, alabildiğine özgür bir dünya verir. Demokrasiyi tam anlamıyla bize verir. Laik anlayışı verir Kuran.

14 Haziran 2011; A9 TV> Daha Fazla

Kuran, sevginin zeminini bize anlatır, yani sırf “sevin” demez Kuran. SEVMEK İÇİN mesela SABIR GEREKİR, FEDAKARLIK GEREKİR, CÖMERTLİK GEREKİR, DİKKAT GEREKİR, KORUYUCULUK GEREKİR, DİĞERGAMLIK GEREKİR.

24 Temmuz 2011, A9 TV> Daha Fazla

İncil doğrudan sevgiden bahseder ama KURAN SEVGİNİN BÜTÜN KÖKÜNÜ, NİZAMINI, SİSTEMİNİ EN İNCE DETAYLARINA KADAR DAL BUDAK SARDIRARAK TAM OTURTTURUR, SARAY GİBİ KARŞIMIZA GETİRİR. Ondan sonra sevgi zaten oluşmuş olur.
Sen sarayın tuğlalarını koyarsan, penceresini koyarsan, kapısını koyarsan, içine eşyalarını koyarsan saray oluşur. KURAN SEVGİNİN SARAYINI KURAR. İnsan psikolojisini çok mükemmel oturtturur. Kuran, insanın anormal yönlerini mükemmel teşhir eder ve insanların kaçacağı hiçbir yön kalmaz. Yani üçkağıtçılık yapan yapamaz, münafıklık yapan yapamaz, her yerden kilitler Kuran. Tevrat ve İncil’den farkı budur.

> Daha Fazla

Kuran her türlü ilmin kaynağıdır, mükemmel bir ahlak kitabıdır.
Kuran'ın tüm dünya için hak kitap olduğuna inanıyorum.
Şu an sanki Kuran taraftarları ablukaya alınmış gibi görünüyor, ama göreceksiniz KURAN, DÜNYADAKİ TEK FİKİR, TEK DÜŞÜNCE OLACAKTIR. ÇÜNKÜ KURAN DOĞRUDUR, BOZULMAMIŞTIR.
Kuran'ın asıl anlamı, ruhu önemlidir. Allah bize ahirette Arapça bilip bilmediğimizi sormayacak. ALLAH BİZE KURAN'A UYGUN YAŞAYIP YAŞAMADIĞIMIZI SORACAK.
Kuran bize güçlük getirmiyor; bize sevinç, özgürlük, kafa berraklığı getiriyor. Zincirlerin kırılmasını, yollarımızın açılmasını istiyor. Gericiler, yobazlar güçlük çekmemizi ister. İbadetler güç olsun, namaz, zekat, gülmek, neşelenmek, dostluk güç olsun, yemek yemek güç olsun isterler. Oysa, Allah "KURAN’I GÜÇLÜK İÇİN İNDİRMEDİK" diyor..

21 temmuz 2011, 00:30> Daha Fazla

Ayet insanın beynini güzelleştirir, ruhunu güzelleştirir. Ahreti için hayırdır. Beyni için de sağlık, sıhhattir, berekettir.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."