Sayın Adnan Oktar'ın 23 Eylül 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 23 Eylül 2017

 

(Barzani, referandumun ertelenmesi için vaktin kalmadığını belirterek artık bunun için çok geç olduğunu söyledi. “Referandumun ertelenmesi için gece-gündüz baskıya maruz kalıyoruz. 100 yıldır cezalandırılıyoruz. Acaba yetmiyor mu bu kadar cezalandırma? Biz başarısızlığa uğrayan geçmişe dönmeyeceğiz. Görüşmelere 25 Eylül’den sonra hazırız. Artık referandumun ertelenmesi için vakit kalmadı. Buradan söylüyorum; kendimi halkın karşısında utandıracak birisi değilim.”)

Kardeşim, tamam da sen Irak’ta yaşayan bir vatandaşsın, Irak vatandaşısın. Irak bir devlet. Sen diyorsun ki “Ben burada bağımsız bir devlet kuracağım” diyorsun. Yani şimdi bu oluyor mu? Onu bir düşünmen lazım. Birisi çıksa mesela İran’da “Biz burada müstakil devlet kuracağız.” Yahut Türkiye’de dese, o zaman her aklına esen referandum yapıp ayrılmaya kalkar. Bir de ne faydası olacak sana? Ekonomik faydası olmaz Türkiye yardımı keser, İran yardımı keser, Irak yardımı keser ne faydası olacak? Zaten zor ayakta duruyorsunuz. Bu, istişareyle ve anlaşmayla olması lazım eğer olacaksa. Irak’ın evet demesi lazım. Bir de seni vururlar mübarek, senin zannettiğin gibi olmaz. Halkıma karşı şöyle böyle falan diyorsun ama PKK gelir on kişi seni indirir Allah esirgesin. Ve sonra senin yerine geçerler kimse de itiraz etmez. Baksana onların televizyonu Türkiye’yi bölünmüş gösteriyor. Onun bilgisi dahilinde olan bir televizyon. Gücü yetmiyor PKK’ya.

 

(Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3 saat 10 dakika sürdü. Milli Güvenlik Kurulu sonrası açıklanan bildiride: “Kuzey Irak’ın 25 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceğini açıkladığı referandumun gayrimeşru niteliği ve kabul edilemezliği bir kez daha belirtilmiştir. Tüm ikazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar” dendi.)

Bir İngiliz oyunu olduğu belli, İngiliz derin devletinin oyunu olduğu belli. İnce ince planlamışlar benim anladığım. Orada bir devlet oluşturacaklar. Sonra da diyecekler ki “suikast oldu olaylar çıktı ortalık karıştı hadi müdahale edelim.” Sonra PKK’yı oraya sokacaklar, PKK diyecek ki “yönetime biz el koyduk” bitti. Hazır devlet de var, al başına belayı. Bu oyunu çocuk olsa fark eder. Barzani nasıl fark etmiyor ben anlamıyorum.

 

Ortadoğu'nun Geri Kalmışlığının ve Parçalanmışlığının Temel Sebebi Gelenekçi Ortodoks, Kuran'a Uygun Olmayan İslam Anlayışıdır

Ortadoğu’nun tek problemi gelenekçi Ortodoks İslam anlayışıdır. Ülkeleri mahvetmek için devletlerin mahvolması için altta sosyolojik felsefi zemini hazır. Çünkü bir kere bir milletin gelişmesine müsaade etmeyecek sistem var, bilim ve ilim. Tamam ilim de olsun bilim de olsun. Peki ne diyor gelenekçi sistem? “İlim vardır” diyor. Başka? “Bilim diye bir şey yok” diyor. Sanat? “Sanat da yok” diyor. Kalite? Kalite de yok. Müzik var mı? Yok. Güzel giyinmek yok, heykel yok. Kadın yarım varlık, insanla haşa hayvan arası bir varlık gelenekçi sisteme göre. Ee? Sakalını kesen öldürülüyor, zekat vermeyen öldürülüyor, dinini değiştiren öldürülüyor, hemen hemen her konuda ceza ölüm. Sanatın, bilimin, kalitenin olmadığı bir felsefe, bir inanç o toplumu çökertir. Dolayısıyla bütün Ortadoğu ülkelerini gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı çökertti. Bilimde, sanatta, estetikte ileri gidemediler ve gidemiyorlar. Bak adam “heykel gördüm tükürdüm” diyor. Resim görüyor tükürüyor, televizyon seyretmek yasak “fotoğraf yasaktır” diyor. “Efendim, tahtayı ovarak bir şekil vermek, bir hayvan şekli bu da” diyor. Sanat yoksa bilim de olmaz zaten. Bilimle sanat iç içedir. Ufuk kaybı meydana gelmiş oluyor, kalite isteği yok olmuş oluyor. Dolayısıyla bu ülkeler rahatça çökmeye, işgale, ezilmeye hazır hale geliyor, Irak’ın ezilmesi saatler içinde oldu. Suriye’nin ezilmesi saatler içinde oldu. O kadar kolay oluyor ki. Libya saatler içerisinde yok edildi. Afganistan da öyle, diğer İslam ülkeleri de öyle. Eğer bizler olmasak Türkiye’yi de çok rahat götüreceklerdi. İngiliz derin devleti, gelenekçi Ortodoks İslam anlayışını savunarak muazzam mevzi elde ediyor. Rumilikle, yeni bir kurnazlık dalı çıkartmış zemine oturuyor. Diyor “biz Mevlevi’yiz.” “Hayırdır” diyoruz. “Ne diyor Mevlana?” diyor. “Ne diyor?” diyoruz “Bizim yolumuzda Müslümanlık diye bir şey yok” diyor “sen Mevlana’yı kabul etmiyor musun?” diyor adam “haşa tabii kabul ediyorum” diyor. “Bak işte o diyor” diyor “bizim yolumuzda Müslümanlık diye bir şey yok diyor” diyor. “Allah Mevlana’nın kendisi” diyor haşa. Çünkü adam ne diyor? Oğlu geliyor bir şeyler söylüyor, sonra da “inşaAllah” diyor, çocuğa hakaret ediyor “bana niye inşaAllah diyorsun?” diyor “benim zaten karşında olan” diyor. Haşa yani “ben Allah’ım zaten” diyor “bana niye inşaAllah diyorsun?” diyor. “Muhammed’in dini” diyor, Mustafa diyor zaten, babasının oğlundan bahseder gibi haşa yani çok pervasız ve tepeden bir üslup “Muhammed’in dini yok olur, çünkü aracıyla geldi” diyor, “benim dinim yok olmaz çünkü ben doğrudan Allah’tan aldım” diyor. Sonra bir kademe daha sorulduğunda “zaten ben Allah’ım” diyor. Kastettiğin Allah’ı anlat dediğimizde de “Allah benim zaten” diyor “kitabımı da yazdım işte alın” diyor. Bununla İslam alemini mahvedeceklerdi Allah’a şükür bu oyunu bozduk. Bu İngiliz Rumiliği, Anadolu Rumiliği ayrı, beş vakit namazında Mevlana var diye bilinir, ona göre insanlar hareket ederler. Ama İngiliz Rumiliği 300 yıllık kitabı incelediğimizde, Mevlana Celaleddin’e ait olduğu iddia edilen Mesnevi’nin 300 yıllık, 400 yıllık orijinallerine baktığımızda bu bozuk ifadeleri görüyoruz. Bilmiyorum ona mı ait başkası mı yazdı, Hülagü deccalı mı yazdırttırdı yahut bizzat Hülagü mü yazdı da onun adına yayınlandı bilmiyoruz. “Şarap Rumilere helaldir” diyor ”Rumi olduktan sonra. Haram ayak takımı için vardır” diyor “sıradan adamlar için” diyor haşa.

 

Mehdi Devrinde Din Peygamberimiz Döneminde Olduğu Gibi Özüne Dönecek, Mezhepler Kalkacak, Kuran Tam Olarak Yaşanacaktır

Birlik dediğinde mezhep kalmaz. Mezhep demek birlik olmaması demektir. Mezhep varsa birlik diye bir şey olmaz zaten. Mezhep birlik olmaması için meydana getirilmiş bir sistemdir. Hem mezhep olacak hem birlik olacak mümkün değil. Çünkü bütün kuralları ayrı, hükümler ayrı, helaller haramlar ayrı nasıl birlikte olacaksın? Ama Hz. Mehdi (as)’ın zamanında Allah’ın izniyle mezhepler kalkmış oluyor. Tek din, İslam’ın dışında din kalmıyor.

 

(“Koskoca Amerika’yı nasıl olur da İngiltere yönetir?” izleyici sorusu)

Koskoca Amerika’yı inşa eden inşa ettiği gibi de yönetiyor. Amerika diye bir ülke yoktu ki yeni kuruldu Amerika. Amerika küçük küçük parçalardan oluşmuş, ayrı ayrı devletlerden oluşmuş birbiriyle savaşan gariban bir topluluktu. Maceraperestler falan oraya gitmişlerdi. Onları organize etti İngiltere, bir araya getirdi, devlet haline getirdi, resmi dillerinin de İngilizce olduğunu söyledi ve yönetmeye başladı. Dünyadaki en büyük karakoludur Amerika İngiltere’nin.

 

(“Kuran’daki şifre sistemini nasıl fark ettiniz?” izleyici sorusu)

Kuran’da şifre sistemi eskiden beri biliniyor. En az 20 yıldan beri falan bilinir, 25 yıldan beri bilinir. Benim fark ettiğim kısımları ayrı. Ama benden önce çalışma yapanlar onu söylediler. Mesela 19’la ilgili var, 7’lerle ilgili var. Sadece 3-7 ve 9’larla ilgili var. Dolayısıyla şifre sistemi çok fazladır. Ama Tevrat’ta da çok kapsamlıdır şifre sistemi. Mesela 2002 harfte bir ileri hareket ederek çok muazzam şifreler ortaya çıkıyor Tevrat’ta bu çok büyük mucizedir. Dünya bunun üstünde pek durmuyor ama bu yeri yerinden oynatacak bir şey aslında.

 

(“Azerbaycan’ın Mehdiyet’te bir rolü var mı?” izleyici sorusu)

Azerbaycan tabii, Peygamberimiz (sav) özel olarak ismini zikrederek Azerbaycan’dan bahsediyor. “Mehdi’nin çıkış vaktinde” diyor “ o devirde Azerbaycan işgal edilir, orada zulüm yapılır” diyor. Yani bu Karabağ’da yapılan Ermenilerin yaptıkları zulümler, işgalle ilgili zulümler ve kan dökülmesi olayı belirtiliyor, Mehdiyet devrinde oluyor yani Hz. Mehdi (as) devrinde oldu. Bu olayın hakkında Peygamberimiz (sav)’in muhtelif hadisleri var. Ve “Mehdi devrinin alametidir bu” diyor yani “Mehdi’nin çıkış alametidir” diyor.

 

Kadının Akıllı Olması Dolu Dolu Ruha Sahip Olması Bakışlarından Ruhunun Güzel Enerjisinin Hissedilmesi O Kadını Müthiş Güzelleştirir

Dolu bir insan olmak çok önemlidir. Mimik çok önemlidir bir kadında, ses tonu çok önemlidir. Ses tonun güçlü, sağlıklı güzel bir ses tonun var, cılız ve anlaşılmaz ölü bir ses tonu değil, gürül gürül muktedir bir ses tonu. Kadında tabii fizik güzellik gerçekten önemli bu inkar edilmez, yalan olur hayır denirse dürüst bir davranış olmaz. Ama akılla birlikte olduğunda nefes kesici olur. Mesela bir kadınla tanıştın seviyorsun ama aklının zayıf olduğunu anladığında çok acı bir olayla karşılaşmış olursun, çok vahim bir olaydır. Ama kadın artı akıllıysa, derin düşünüyorsa, tutkunun kadınıysa, delice sevgiye açıksa, güzel ahlakı seviyorsa, imanı seviyorsa, Allah’ı seviyorsa tabii o metafizik bir varlık artık olağanüstü bir şeydir. O et-kemik değil o bir ruh, muhteşem bir ruh olur. İnsanı çok çok etkiler yani. Gece-gündüz uykusunda da etkiler gündüzünde de etkiler, sürekli insanın aklında olur. Et-kemik olmaktan çıkar o kadın yani hep ruhtur o artık.

 

(Suriyeli ünlü muhalif aktivist ve gazeteci Orouba Barakat ve 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat Üsküdar’daki evlerinde öldürüldü. Suriye’de iç savaşın ardından İngiltere’ye giden Orouba Barakat bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadıktan sonra İstanbul’a gelmişti. Orouba Barakat’ın genç gazeteci kızı Halla Barakat ise Huffington Post Arabi’de editör olarak çalışıyordu. 22 yaşındaki genç gazetecinin bir dönem TRT için de çalıştığı öğrenildi.)

O siyasi bir cinayet olabilir. Yani İngiliz derin devletinin bir işi olabilir. Oradaki isimler dikkat çekici. Huffington Post şu bu falan diğer olaylar dikkat çekici. İngiliz derin devletinin bir cinayeti olabilir. Çocuk bir sırra vakıf olmuştur. Klasik cinayetlerinden biri olabilir. Polis daha iyi takdir eder ama bu yönü ile de bir baksınlar. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı da olaya bir göz atarsa bence faydası olur diye düşünüyorum. Öyle gibi görünüyor.

 

(“Hz. Mehdi insanların hiç bilmediği bir ilime sahip olacak mı?” izleyici sorusu)

“Allah onu bir gecede harikalarla donatır” diyor bir hadiste. Mesela bir hadiste de “Bir gecede Allah onun imkanını oluşturur” diyor. Ne olduğunu bilmemiz için Mehdi ile karşılaşmamız gerekiyor. Ama bütün dünyadaki olayların o şahsa göre düzenleniyor olması olayın fevkalade olduğunu gösteriyor. Çünkü Tevrat’ta bu konunun böyle olduğunu görüyoruz. Bu hayali bir şey değil. Mesih ismi daha dünya yaratılmadan önce ismi oluşuyor. Moşiyah’ın ismi ve Adn cenneti oluşturuluyor daha kainat oluşmadan önce. Bu fevkalade bir şey büyük bir olay. Üç bin beş yüz yıldan beri Museviler beklediğine göre, İstanbul onun için hazırlandığına göre, deccal Allah tarafından onun için yaratıldığına göre Mehdi (as)’nin çıkması için yaratıldığına göre, birinci dünya harbi ikinci dünya harbi Mehdiyet’in zemini için Allah tarafından yaratıldığına göre, Suriye ve Irak bölünüp parçalanması Allah tarafından Mehdi alameti olarak hazırlandığına göre, gökte kuyruklu yıldızlar ve depremlerle yeri Allah gece gündüz salladığına göre, yüzlerce binlerce olayla zemin hazırladığına göre benim gördüğüm çok büyük bir olay. Öyle vazgeçilecek, ehemmiyetsiz görülecek gibi bir şey değil. Birleşmiş Milletler’in binasına bile Mehdi (as)’nin yapacağı icraat yazılıyor taşla. Masonluk Mehdilik için kuruluyor. Ta Hazreti Süleyman (as) zamanında Mehdiliğe göre bütün sırlar dizayn ediliyor. Yani benim gördüğüm çok büyük bir olay. İstanbul fethediliyor Mehdi (as) için. Mehdi (as)’nin çıkması için. Normalde İstanbul’u Osmanlıya asla vermezlerdi söyleyeyim. Mümkünü yok. Yani Hızır (as)’ın kararı olmadan olacak iş değil. Zaten Fatih vazgeçmişti. Ama baktılar ki surların üzerinde Hızır oturuyor. Akşemsettin kendisi söylüyor. “Hızır’ı surların üzerinde otururken gördüm” diyor. O yüzden olayın bu tarzda olduğunu anlıyoruz. Mesela Abdülhamit “Hareket ordusu İstanbul’a gelirken hareket ordusunun önünde Hızır’ı gördüm” diyor. “Askerin müdahale etmesini engelledim Hızır’ı görünce” diyor. Şimdi buradan olay anlaşılmıyor mu olayın nereye gittiği? Yani o dev halifelik bir kere yıkılacak. Halifelik kalkacak niye? Mehdi (as)’nin gelişi için kaldırılıyor Halifelik. Mehdi (as)’nin gelmesi için sırf o nedenledir. Ana nedeni odur. Ve Abdülhamit gibi birisi söylüyor dikkat edin. “Gördüm Hızır’ı o yüzden vazgeçtim” diyor. Ucu sonu yok olayların. Hızır (as) çok aktif olarak olayların içinde.

 

(“Çabuk sinirlenen insanlar sabrederse daha mı fazla sevap kazanırlar?” izleyici sorusu)

Tabii ki çok sevap. Ama çabuk sinirlenenler hemen olay yerinden çıksınlar, sabretmeyi denemesinler. Tehlikeli olabilir. Yani ben sabrederim diye şey yapmasınlar çok çok tehlikeli olabilir. Hemen oradan çıksınlar. Uzaklaşsınlar gidip elini yüzünü yıkasınlar. Mesela bir müzik açsın bir şey dinlesin. Yani o kişiden kaçsın. Tamamen yatıştıktan sonra konuşsun. Çok tehlikeli olur. Yani sinirlendiğini anlarsa hiç beklemesin. En iyi tedbir o. Hem sinirlenip hem sabretmek. Tamam makbul güzel ama tehlikeli olabilir. Kendini kontrol edemeyebilir bu sefer. Öyle bir risk oluşabilir. En iyisi kaçmaktır. Olay yerinden hemen uzaklaşmak. Hemen Allah’ı anmak. Gidip elini yüzünü yıkaması. Ensesine su sürer. Mümkünse sokağa çıksın. Aman ha aman. Alttan alması süper tehlikeli, mesela bazı tipler vardır konuşursun gayet sakin dinler morarır falan böyle. Gözleri falan kanlanmaya başlar. Sabrediyorum. Bayağı tehlikeli yani. Öyle şey olmaz. Aklını atar yani çok tehlikeli olur. İlk yapılacak şey hemen uzaklaşmak. Yoksa sabredebilse tabii çok makbul, çok güzel ama deneme yapılmaması lazım. Bazı vakalar için söylüyorum.

 

Allah Her Sevenin Yardımcısıdır. Seven Sevgisini İfade Etmek İstediğinde Allah O Sevgiyi Gözünden Sevdiği İnsanın Kalbine Akıtır

Her sevenin Allah yardımcısıdır. Seven sevgisini ifade etmek istediğinde Allah onun gözünden hemen o sevdiğinin gözüne akıtır sevgiyi. Sevgi o gözden akar. Allah onun gözünden kalbine akıtır o sevgiyi. Ve o sevgiyi bütün gücü ile o hisseder. Çünkü sevmek istiyorsun dua ediyorsun. Allah’ım ona beni sevdir. Ben onu seviyorum diyorsun. Sevgimi hissettir ona diyorsun. Hemen Allah hissettirir. Yani seven öyle hiç açıkta kalmaz. Seven yalnız değildir. Hep Allah’ın yardımı vardır sevene. Hemen sevgisini sevdiğinin kalbine Allah akıtır. Bakar bakmaz.

 

İman, Vesveseye Direnmenin Adıdır. İnsana Şüpheler Gelebilir Ama Mümin Hep Allah'ı Koruyacak, Nefsine Allah Aleyhinde Söz Ettirmeyecek

İman insanda ömür boyu çalkalanır. Hemen hemen her insanda vardır. Sadece peygamberlerde, velilerde çok sağlam oluyor ama insanlarda zaten iman diye ona deniyor. Şeytan ve nefis bastırıyor. Şeytan, nefis ve vesveselerle mümin savaşıyor. Bir dalgalanma oluyor sürekli bir dalgalanma oluyor. Ona iman deniyor zaten. Peygamber diyor ya “asıl büyük cihat budur” diyor. Yani küçük cihattan büyük cihada döndük dediği yani nefisle mücadele odur o. İnsana şüpheler gelebilir ama mümin tabii sürekli Allah’tan yana olacak. Hep Allah’ı koruyacak böyle. Hep Allah’ı koruyacak. Allah’a söz ettirmeyecek. Nefsine de söz ettirmeyecek. Başkasına da söz ettirmeyecek. Başkası söz ederse yanlarından gidecek veya cevabını verecek nezaketi ile nefsi kötü bir şey söylerse de hemen nefsine cevap verip Allah’a laf söyletmeyecek. Allah’ı korumak çok önemlidir mümin için. Allah’a kıskanç olacaksınız. Çok önemlidir.

 

Kuran Okumak İçin Abdest Almak Gerekli Değildir. İnsanları Kuran'dan Uzak Tutmak İçin Sayısız Hurafe Üretmişler

Normal temiz ekmeği tuttuğun elin varsa, temiz ceketini giydiğin elin varsa, elini saçına sürebiliyorsan yani temiz normal bir elin varsa Kuran’ı da tutarsın. Kuran’dan sizi uzak tutmak için, bak Kuran’dan sizi uzak tutmak için şeytanın oyunlarından bir oyun bu. Ve bilmeden alimler bu oyuna düştüler. Bak bilmeden alimler şeytanın bu oyununa düştüler. Kuran’dan insanları uzak tutmak için bak yöntemlere bak. Mesela “kadınlar hasta olduğunda” diyor “Kuran’a el süremezler.” Ne kadar? Birinci gün süremiyor, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün el süremiyor. Niye süremiyormuş? Niye?  Musevilikte de var o. Lanetli kabul ediliyor. Hatta kadın hastayken birisine dokunursa o adam da iptal oluyor, o da gidiyor yani o da lanetli oluyor. Böyle korkunç şeytanın oyunlarına insanlar nasıl geldi ben buna hayret ediyorum. Kan gayet normal bir şey. Bir insanın kolu kanar, niye Kuran’ı tutamayasın yani kan niye engellesin Müslümanlığı yaşamasını kadının? Kan vücudumuzun içinde olan bir şey. Sahabilerin her yeri doğranıyordu kan akarak abdest alıyorlardı. Ne diyor Ebu Hanife? “Kan akarsa hiçbir şekilde namazın geçerli olmaz abdestin gider” diyor. Peki, sahabe nasıl kıldı namazı? “Onu bilmiyorum” diyor. Ya mübarek elini ayağını öpeyim yapma etme her yeri doğranıyor sahabelerin akşama kadar savaş ediyorlar ve beş vakit namazlarını kılıyorlar. Kan akıyor sürekli nasıl abdestsiz olmaz? İnanılır gibi değil böyle şeylere sakın, bu oyunlara sakın gelmeyin. Şeytanın bir oyunu. İnsanlar bilmeden bu oyunlara düşmüşler. Alimler de bilmeden bu oyunun içine girmişler.

 

Allah Hristiyanlara ve Musevilere Şefkatle Yaklaşın Diyor. Bağnazlıkta İse Kitap Ehli Potansiyel Düşman Görülüyor

İslam dinini o kadar korkunç hale getirmişler ki gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı yani dünyadaki cehennemin diğer adı gibi o hale getirmişler bazı vakalarda bazı yerlerde. Hristiyanlık neden dinsizlik olsun kardeşim? Adam diyor ki, “Hz. Muhammed yalan söylemedi, yalancıya benzemiyor” diyor. “Yalancı değil bana göre” diyor. Yahut “yalancı bir insana benzemiyor” diyor. Bitti bu insan Müslümandır. Nereden çıkarıyorsunuz? Musevilere dedim ki ben dostlarıma Hz. Muhammed’e iman ediyor musunuz siz? Müslüman mısınız? “Şimdi” dediler “biz senin dürüst bir insan olduğuna inanıyoruz. Şahitliğine de inanıyoruz” dediler. “Çünkü beni Nuh’sun sen” dediler. “Senin şahitliğine de inanıyoruz. Yani müminsin sen” dediler. “Mümin zaten yalan söylemez” dediler.  “Sen Hz. Muhammed’in dürüstlüğüne inanıyorsan biz ona inanmakla mükellefiz zaten” dediler. “Yalan söylemeyeceğin için. Sen şehadet ettiğine göre biz de tabii ki inanıyoruz” dediler. Tamam, işte Müslüman insanlar bunlar. Ne diyorlar? “Hz. Muhammed yalan söylemedi” diyor. Müslüman, bitti. Niye kafir olsun? Allah’ın birliğine inanıyor. Bütün peygamberlerine inanıyor. Allah'ın Resulü’ne yalancı demeyince ne demektir bu? “Dediği doğru” diyor. Tamam, o zaman hepsi Müslüman. Olmaz böyle münasebetsizlik.

 

(“Yardım kuruluşlarına yardım etmeli miyiz?” izleyici sorusu)

Duruma göre. Adam dolandırıcı da olabilir, dürüst de olabilir. Mesela İHH bence dürüst. Hakikaten bu çocuklar çok fakir, ben gözümle gördüm biliyorum. Sürünüyorlar normal hayatta anca öyle yaşıyorlar hiçbir çıkarları yok. Suriye’de en tehlikeli yerlere gidip ekmek dağıtıyorlar, yiyecek dağıtıyorlar. Onlara katık, peynir falan su götürüyorlar. Mesela ben oraya yardım ederim. İHH’ya yardım ederim. Ama bilmediğim yerler var adını sanını duymadığım. Hakikaten biraz araştırmak lazım. İnternetten falan. Devlete sormak lazım polise sormak lazım “güvenilir mi bunlar?” diye sormak lazım. Ama mesela bizzat şahit olduklarım var.  İHH bunun başında geliyor.

 

Kıyafetler Fabrikada Üretilip Geliyor Sanıyor Oysa Her Kıyafeti Allah Yaratıyor Dünyada Sebeplere Bağlılık Olduğu İçin Fabrika Var Sanıyoruz

Şu andaki şu kıyafetleri de Allah giydiriyor bize. Herkes bunu çarşıdan alıyor gibi görünüyor. Tekstil fabrikasından kumaş örülüyor geliyor. Öyle bir şey yok. Her gün kıyafeti bize giydiren aynıdır cennetteki sistemin aynısı uygulanıyor ama orada sebep sistemi olduğu için dünyada o yüzden aklımız tek yönlü olayı bu şekilde değerlendiriyor. Cennet kıyafetleri çok şıktır, bayağı güzel, çok hoş. Hiç görülmemiş kıyafetlerdir. Kumaşı, taşları, süsü muhteşemdir. Mesela cennetin altını normal altından çok daha güzel. Yakut, elmas, pırlanta gibi taşı Cenab-ı Allah cennette çok çok fazla kullanıyor. En çok kullanılan malzeme onlardır; yakut, elmas, pırlanta ve altın çok fazla kullanılır. Zibil gibi cennette kullanılır. Ama şimdi tahayyül etmemiz zor tabii. Ama yaklaşık güzel kıyafetler ama mesela kıyafetler çok garip. “Bir kadın” diyor “yedi kat elbise giyer” diyor ama tek kat elbise giymiş gibi oluyor. Ama “baktığında o yedi katı ayrı ayrı görürsün” diyor. Mesela aynı kadını bir elbiseyle bir görüyorsun. Bir elbisesiyle bir, bir elbisesiyle bir aynı anda ama.  Halbuki insanın içinde başka bir elbise olsa göremez. Bilmiyorum uygun mu da iyice anlaşılsın diye. “İliklerine kadar görürsünüz” diyor. Eğer helaliyse yani iliklerine kadar dediği çırılçıplak da görürsün diyor, çıplak da görürsün, elbisesiyle de görürsün ama yedi kat elbisesiyle de görürsün. “Hulle” diyor. Ama “iliklerine kadar da görürsün” diyor. İliklerine kadar dediği o tabii teşbih Arapçada teşbih yani tamamen çırılçıplak görürsün, helali olan bir kadını görür tabii görebilir. Ve insanın bedeni yüz binlerce oluyor. Ama tek bir ruh oluyor. Garip bir varlık oluyor insan ama çok normal karşılayacak insanlar bunu. Küfür ehli bunun bir büyü olduğuna inanıyor. Yani ruhuna ve beynine etki ederek bir şey yapıldığına inanıyorlar. Yani normal dünyada yaşarken insanların bir teknik uyguladıklarını, bir büyü tekniği uygulayarak yahut hipnoza benzer bir şey yaparak bunu elde ettiklerini sürekli bunu iddia ediyorlar. “Bize büyü yaptınız” diyorlar. Ve ahirette de Allah'a inanmamada direniyorlar.

 

Deccalin En Ağırına Giden Şey Aşağılanmak ve Deşifre Etmektir

Deccal aşağılanmaktan çok mutazarrır olacağını Peygamberimiz (sav) söylüyor. “Aşağılandığında ortaya çıkar” diyor. Şu anki panik ondan. İngiliz derin devletindeki paniğin nedeni bu. Ne kadar aşağılar, deşifre edersen o çirkin peçesini indirirsen o kadar iyi. Deccaldan boş yere korkmuşlar. Halbuki deccal Mehdiyet safında değerlendirildiğinde Allah tarafından mucize olarak özel bir muhafaza meydana geliyor. Deccalın gücü yetmiyor Allah taraftarlarına. Halk boş yere korkmuş deccaldan.

 

(“Oluşan kasırga ve depremlerin nedeni nedir?” izleyici sorusu)

Muazzam bir sıklık, muazzam bir yoğunluk var. Ne olabilir? Peygamber (sav) hadiste belirtmiş mi? Belirtmiş. Tevrat’ta aynısı geçiyor mu? Geçiyor. İncil’de aynısı geçiyor mu? Geçiyor. Göktaşlarının böyle milyonlarca ton göktaşının göğe yığılması, depremlerin on misli artması Mehdi (as)’ın çıkış alametidir. “Anlamıyorum” diyorlarsa daha da dozu artacaktır. “Evet, anlıyorum” diyene kadar dozu artacak hep beraber göreceğiz.

2017-10-04 19:50:07

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."