Sayın Adnan Oktar'ın 24 Kasım 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 24 Kasım 2017

 

(Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı ‘Buğday’ filminin Külliye’de yapılan gala gösterisine katıldı ve şunları söyledi: “Ehli hünerin kadrini bilmek de büyük bir hünerdir. Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap sevgiyi korumak, işini en güzel, en kaliteli şekilde yapmaya devam etmektir. Bunun için biz her fırsatta merhametli büyüme diyoruz. Bunun için her platformda adaleti, dayanışmayı, kardeşliği savunuyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın galada Semih Kaplanoğlu’nun annesinin elini öpmesi de dikkat çekti.)

Tayyip Hocam dünya iyisidir dünya iyisi mübarek bir insan. Desteklemeyenler utansınlar, yani düşmanlıkla desteklemeyenler utansın, çok çok ayıp. Ama konuşmalara dikkat ederseniz bu konuşmada çok önemli vurgular yaptı. Bir evvelki de öyleydi bu da öyle. Bak çok hayati vurgular var. Dünkü konuşmada ne diyor? “İmanlı, tahkiki imanlı güçlü bir nesil yetiştirmemiz gerekir, eğitmemiz gerekir. Çünkü ileride yeni ataklar olabilir bu ataklara karşı durabilecek kabadayı, cesur, yiğit, imanlı gençlere ihtiyacımız var” diyor. “Ama bunu ben yapamam, bunu yapın” diyor. Nasıl yapsın Cumhurbaşkanı? Yapamaz. Sivil toplum kuruluşları yapacak. Vakıflar, dernekler, cemaatler yapacak. Onun için cemaatlere yönelik bir yazı da hazırlamak lazım, bir fikir sunumu, bir strateji sunumu yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı ancak bu kadar söyleyebilir daha ne yapsın? Bak bugün de konuşmada dikkat ederseniz müthiş bir kalite vurgusu var. İlk defa bak bu kadar detaylı kalite vurgusu. Bu çok kullandığı bir kelime değil Cumhurbaşkanı’nın. Biz kaliteyi sürekli üstünde duruyoruz. Hangi konu üstünde durduysak Cumhurbaşkanı onu bütün gücüyle vurguluyor.

 

Dinle Alay Edilen Ortamlarda Bu Üslubun Çirkin Olduğunu İfade Etmek Gerekir. Allah’a Saygı ve Hürmet Güzeldir

Dinle alay etmek, bazen dindarlar da dinle alay ediyorlar kompleksli oluyorlar. Mesela imam hatip mezunu oluyor yahut ilahiyat mezunu oluyor hoca oluyor falan, dinle alay ediyor. Onunla şirinlik yapacağını zannediyor. Mesela mevlitlerde falan hoca çağırıyorlar, dinle alay ediyor milleti güldürüyor falan. Ama onu makbul bir ikram gibi görüyor. Yani onun mesleğine uygun bir ikram gibi görüyor. Eğlence yerlerinde falan da ben görürdüm eskiden giderdik biz gazinolara falan eğlence yerlerine. Çıkardı sanatçı ipsiz sapsız din aleyhinde konuşurdu böyle, ona hakır hakır gülerdi adamlar, şaşırıyordum ben. Bu yaygın bir gelenek aslında, çok daha eskiye dayanıyor benim gördüğüm. Allah hakkında, din hakkında pervasız konuşmak, münasebetsiz konuşmak o biraz Musevilerde de var. Tevrat’ta da bu görülüyor patavatsız konuşma eğilimi. Çok çirkin, çok çok çirkin. Ahirette dirildiğinde o tavrı hiç kimse gösteremez. Allah’a saygı güzel, sevgi güzel, hürmet güzeldir. Bir ihtimal ruhu yoktur öyle insanların. En iyisi uzak durmak yani yalnızlaştırmak iyi olur. Öyle konuştuğunda hiç çekinmeden hemen yanından ayrılmak lazım hiç gerekçe yapmadan. “Bir dakika geliyorum” dersin çekip-gidersin. En iyisi öyle olur. Yahut dine yönelik çirkin bir üsluptan rahatsız olduğunu, dine yönelik böyle konuşulmadığını söylemek tabii çok mükemmel olur yapabiliyorsa. Ama riskli görüyorsa uzaklaşmak. Ama riskli görmüyorsa açıklamak çok mükemmel olur. Çünkü onları hiç uyaran olmuyor öyle densizlik, münasebetsizlik yaptıklarında teşvik ediyorlar.

 

Cesaret Kazanmada Asıl Olan Yol Allah’a Sığınarak, Her Yerde Allah’ın Tecellisiyle Karşı Karşıya Olduğunu Bilmenin Huzuru İçinde Olmaktır

Cesaret nasıl kazanılır? İki türlü olur bu bir; cahiliye yöntemi vardır, halk genellikle cahiliye yöntemini kullanılır halktan birçok insan. İşte olayın üstüne giderek, mesela karanlıktan korkuyorsa karanlığa girer, yüksekten korkuyorsa yükseğe doğru gider. Veyahut bir insandan çekiniyorsa onun yanına gider zorlar kendini. İkincisi de asıl olan Allah’a sığınarak her şeyde her yerde Allah’ın olduğunu bilip, Allah’ın tecellisiyle karşı kaşıya olduğunu bilmenin huzuru içinde olmak. Bunu iyi konsantre olarak elde edebilir. Tabii dua etmesi lazım ayrıca “Ya Rabbi beni cesur kıl, beni korkaklıktan koru” diye dua etmesi lazım. Ama mesela “karanlık” diyor, karanlığı Allah yaratıyor veyahut bir insandan çekiniyor onu da Allah yaratıyor. Doğrudan doğruya Allah’ın yarattığı bir varlık görüntü. Korkacağı sadece Allah olması lazım. Allah’ın dışında her şeyden korkmak haramdır aslında haram bir fiildir. Dolayısıyla imanıyla eğer iyi akıl kullanarak irade kullanırsa bu rahatsızlığını yenebilir. Ama öbürü pek sağlıklı bir yöntem değil. Yaparlar öyle insanlar üstüne üstüne gitme, onda stres meydana gelir korkusu gitmez. Korku yine devam eder.

 

Toplumun Mutlu ve Huzurlu Yaşamasının Cevabını Kutsal Kitaplarda Aramak Lazım. Kainatı, İnsanları ve İnsanların Aczini, Mutsuzluğunu Biz Yaratmadık

Yaratan gücün planına bakmak lazım. Yaratan güç ne diyor? Çünkü kainatı biz yaratmadık, insanları da biz yaratmadık, onların aczini de biz yaratmadık. Şimdi insanların aczini, mutsuzluğunu, huzursuzluğunu, acılarını yaratan onun ilacını da yaratıyor çözümünü de yaratıyor. Çünkü ona gücü yetiyorsa ona da gücü yeter Allah’ın. Bir insanı mutsuz yapmak çok zordur, huzursuz yapmak çok zordur, acı içinde yaşaması çok zordur. Ama bunu Allah yapıyor onlara meydana getiriyor. O zaman yapan o olduğuna göre çözüm de onda. Hastalığı veren şifayı da verir. Dolayısıyla hastalığı neden verdiğine baktığımızda, kutsal kitaplara baktığımızda hastalığın nedeninin Allah’tan uzak olmanın olduğunu görüyoruz. Hastalığın çözümünün de Allah’a yakın olmak olduğunu görüyoruz. Allah’a yakın olduğumuzda Allah ne diyor? “Ben İslam’ı hakim edeceğim ama samimi olacaksınız” diyor “sizi korkuların arkasından huzura, mutmainliğe, zenginliğe ve rahatlığa kavuşturacağım. Ama tek istediğim var” diyor Allah “samimi olacaksınız” diyor. O zaman Allah’ın istediği samimiyeti topluma yaymak gerekiyor. Samimi olmaları için uğraşmak gerekiyor. Samimi olduğumuzda, bak Allah onunla da bırakmamış. Şimdi biz desek ki “Ya Rabbi biz samimiyiz ne istiyorsan yapacağız” “O zaman birleşin” diyor Allah “birleşin. Başınıza bir baş seçin” diyor “ve birleşin, ümmetsiniz siz” diyor.

 

(“İnsanların kusurlarıyla dalga geçmek doğru mu?” izleyici sorusu)

Şimdi duruma bakarız. Eğer münafık ve hainse o zaman kusurlarıyla onu aşağılamak bir ibadet olur. Allah “Onları hor ve aşağılık kılın” diyor ayet var, ayetin hükmü açık hor ve aşağılık kılmak, bu ibadet olur aksi haram olur zaten, mutlaka hor ve aşağılık kılınması gerekir. Ama bir Müslümanı herhangi bir eksikliğinden dolayı mahcup etmeye çalışmak da bu da haramdır. Yani çirkin bir eylem olur çok yanlış olur, anlamsız olur, günah olur en başta. O genç kızlar arasında çok oluyor. Mesela kısa boylu oluyor birbirlerine bakıp gülüyorlar falan, bu ahlaksızlık, terbiyesizlik. Veyahut yüzü güzel olmuyor mesela burnu falan çarpık oluyor, birbirlerine bakıp sırıtıyorlar. O onun terbiyesizliğini gösterir, vicdansızlığını gösterir. Çünkü masum bir insan bir suçu yok, günahı yok bir şey de yapmış değil. Hayır münafık olsa zalim olduğu için ahlaksız olduğu için her türlü aşağılamayı hak eder. Ama masum bir insana bu yapılmaz, çok çok çirkin çok yanlış. Çünkü ahirette zaten herkes normal güzelliğinde olacak müminler. Boyu eni falan hiçbir şey fark etmez her şey düzgün güzel olacak.

 

Duanın Tek Amacı Allah’ı Sevmek, Allah’la Yakın Olmak, Allah’la Dostluktur. Allah’ın Gücünü Bilip O’nun Gücüne teslim Olmaktır

Tek amacı Allah’ı sevmektir, duanın tek amacı budur Allah’a yakın olmak, Allah ile dostluk, Allah’a güven, O’nun gücünü tasdik, O’nun varlığında erimek duanın amacı budur. Yoksa zaten duayı yaptıran Allah, olayı duaya bağlayan da Allah. Olayın düzelmesi ve duayı birlikte yaratmış. Ama amaç ne? Allah’a sevgiyi artırmaktır sadece Allah’a sevgiyi artırmak. Allah’ı seven de o zaman Allah’ın yarattıklarını da seviyor. Amaç saf sevgidir doğada, başka bir şey yoktur. Her şeyin amacı döner dolaşır sevgiye gider, hep sevgidir. Bakın düşünün araştırın neyi görseniz hangi sistemi görseniz amacı sevgidir. Deccaliyetin bile amacı sevgidir. Çünkü deccal olmasa sevgiyi kavrayamıyoruz. Onun için Allah deccaliyeti yaratıyor sevgiyi yüceltmek için.

 

Bir İnsana Danışmak, İstişare Etmek Her Zaman Faydalıdır. Ama Sevgisiz, Kıskanç İnsanların Yanlış Yönlendirmelerinden Sakınmak Gerekir

İstişareler bazen samimiyetsiz insanlarda tam aksi bilgi şeklinde olur. Oyuna gelebileceğini de düşüneceksin. Mesela güzel bir makyaj yapmışsındır, “güzel mi?” dersin “yok çirkin olmuş” der, o hasedinden söylemiştir. O ihtimalin üstünde dur, hemen inanıyorlar. Mesela saç rengini açıyor “Aa çok kötü olmuşsun” diyor, oyun oynuyor kıskandığı için söylüyor, halbuki çok güzel olmuş oluyor. Kendi iradesi çok önemlidir. Aksi bilgi de genellikle çok delildir, aksi bilgi verdiyse güzel demektir. Veyahut mesela kilo alıyor ama yakışıyor ona kilo almak daha kadınsı oluyor. “Aa çok kötü olmuşsun” diyor. Yalan, oyun oynuyor demektir. Dürüst insanlarla konuşmak lazım. Şöyle olabilir; o konularda sağlama sağlayabilirsin. Daha dürüst başka bir insan başka insan, onların içerisindeki on kişiye sorarsın ortalamayı alırsın. Ama onu da yanlış söyleyebilir doğrusunu yine sen düşünebilirsin, onu da düşünmek lazım. Çünkü hasut insan sayısı çok da olabilir, özellikle güzel kızlarda, yakışıklı delikanlılarda karşıtları çok fazla olur. Annesi bile kıskanıyor bazen genç kızları. Ben çok gördüm annesi kıskanan, öz annesi kıskanıyor haset ediyor. O genç kız gibi, baktım onun gibi giyinmiş 50 yaşında kadın, spor ayakkabı spor kıyafetler. Ne yaparsan yap olmayacağı belli. Belli ki kıskanmış, üslubundan da anlıyoruz kıskandığını, konuşma şeklinden. Ama danışmada her zaman için fayda vardır ama kısa, tabii böyle geveze insanlarla vakit kaybetmemek lazım. Gevezelere de müsaade etmesin hiç kimse, geveze zaman hırsızıdır, zaman hırsızı zamanınızı çalar. Doldurur çuvala götürür zamanınızı. Zaman hırsızlarına müsaade etmeyin, gevezelere müsaade etmeyin hemen bir bahaneyle ayrılın. Vaktinizi aldığında en kıymetli olay gitmiş demektir. Çünkü vakit kıymetli bir olaydır, kıymetli bir vakadır.

 

Münafıkların Tavrı Tarih İçinde Hep Aynı Olmuştur. Haşa Peygamberimiz’in Vicdansız Olduğu, Adil olmadığı Gibi Alçakça İftiralarla Ortaya Çıkıyorlardı

Münafıkların tavrı tarih içinde de hep aynı olmuştur. Peygamber Efendimiz (sav) zamanında da aynı şekildedir. Hep Peygamberimiz (sav)’in vicdansız olduğu, terbiyesiz olduğu haşa aklının zayıf olduğu, Müslümanları zora soktuğu, başlarını belaya soktuğu şeklinde iddialar vardı. Mesela diyor ya “Bu sıcakta savaşa gidilir mi?” Niye? “Savaşta telef oluruz. Müslümanların ölümüne sebep olacaksın” diyor Peygamber (sav)’e. Diyor “savaşmayı bilsek gider miydik?” Ne demek? “Sen savaşmayı bilmeyen adamı savaşa gönderiyorsun onun ölümüne sebep oluyorsun. Dolayısıyla Müslümanlar da şehit olduğunda sorumlusu sensin” diyorlar. “Onun ölümüne sebep oldun” diyor münafık. Aynı şekilde iki taraftan sıkıştırıldıklarında ayette diyor ki “artık hançereye dayanmıştı” yani sıkıntıdan. “Ve Allah ve Resulü hakkında çeşitli zanlarda bulunuyorlardı” diyor “boş yere bir vaat ile biz kandırdı Peygamber” diyorlar. Çünkü Peygamberimiz (sav) diyor ki “İslam hakim olacak Müslümanlar hakim olacak, küfürle mücadele edelim” diyor. Ve “biz burada boş yere öldürüldük” diyorlar. Yani “Peygamber boş yere bizi öldürttü” diyorlar haşa. Peygamber (sav)’e yaptıkları en çok suçlama budur. “Bizi boş yere öldürttü burada” diye. Hep ayetlerde bu geçer. Peygamberimiz (sav) tabii ki onları cihada, gayrete, mücadeleye hep teşvik etmiştir. En riskli görevlerde onları görev aldırtmıştır ve çok fazla şehadet olmuştur tabii. Ama bakın münafıkların üslubuna hep Peygamber (sav)’i Müslümanların ölümüne vesile olmak ile suçlamışlardır Peygamberimiz (sav)’i. Ve hep rahatlarını kaçırtmakla suçlamışlardır. Ailelerin dağılmasına sebep olduğunu iddia etmişlerdir. Mallarının mülklerinin gittiğini iddia etmişlerdir. Hep bu kafada olmuşlardır.

O iman etmediği için rastlantı olarak orada Müslümanın şehit olduğunu düşünüyor. Kaderinde mutlaka öleceğinden haberi yok. Yahut mutlaka şehit olacağından haberi yok.  Bak Allah diyor ki ayette Ahzab Suresi 11 ve 12’de “İşte orada, iman edenler, sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani, münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: "Allah ve Resulü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi" diyorlardı.” (Ahzab Suresi, 11-12) Bak Allah’a da düşman Peygamber (sav)’e de düşman. Onun için münafıkların Allah’tan bahsetmesi aldatıcıdır. Onlar Allah’a düşmandır. Ve Peygamber (sav)’e de düşmandır. O laf yani ayetten bahseder Müslümanlara karşı kullanmak içindir o. Münafıklar haşa Allah’a düşmandır. En şiddetli düşman onlardır. Bak ayette diyor, şeytandan Allah’a sığınırım, “…Onlardan bir topluluk da: "Gerçekten evlerimiz açıktır" diye Peygamberden izin istiyordu; oysa onlar(ın evleri) açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı.” (Ahzap Suresi 13) Çoluğumuzun çocuğumuzun ölümüne sebep olacaksın diyorlar Peygamber (sav)’e. Yani biz savaşa gidiyoruz orada onlar açıkta ölecekler diyor, mahvolacaklar diyor. “İşte orada, iman edenler, sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani, münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: "Allah ve Resulü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi."” (Ahzap Suresi 11-12) Yani mesela İslam’ın hakimiyeti, Mehdiyet o devirde de var. Peygamberimiz (sav) diyor ki “Ben bir nevi Mehdiyim” diyor. Peygamberimiz (sav) Mehdidir. Ve “İslam hakim olacak bölgeye” diyor. “Zengin olacağız, bereketli olacak göreceksiniz İslam yayılacak.” “Sen” diyorlar “bizi aldattın. Peygamber de değilsin. Allah’tan bize vahiy de getirmiyorsun.” Haşa “yalan söylüyorsun. Boş yere Müslümanları öldürülmesine sebep oluyorsun. Bizim malımızı mülkümüzü alıyorsun. Gücümüzü kırıyorsun, aileleri birbirine katıyorsun. “Aileler bölünüyor” çünkü aileler savaş halindeydi. Mesela çocuk, annesi babası ile savaşıyordu. Baba oğlu ile savaşıyordu Peygamberimiz (sav) zamanında. “Bizi mahvettin” diyorlardı Peygamber (sav)’e. Münafıkların üslubu buydu. Müminler son derece cesurdu. Peygamberimiz (sav) onları sürekli her türlü tehlikede Müslümanları mücadeleye gönderiyordu. Tabii ki riskli gönderdiği yerler. Ölüm ihtimali var. Ama Müslümanların galip olma ihtimali de var. Orada Müslümanın galip olması ihtimalinin üstüne duracağına münafık, orada boş yere öldürülmekten bahsediyor. Ve “boş yere öldürülmezdik” diyor. Bak “bize gelselerdi” diyor münafık “boş yere öldürülmezlerdi” diyor. Yani şehit olmayı boş yere öldürülme olarak alıyor. Canı alanın Allah olduğunun farkında değildir. Ahireti de reddediyor tabii. Boş yere öldürüldüğü kanaatinde.  

 

(“Hz. Musa (as) denizi nasıl yardı?” izleyici sorusu)

Öyle anlatıldığı gibi değil. “Asasını vurdu bir anda deniz üç yüz metre taş gibi dondu. Öbür tarafta da üç yüz metre taş gibi dondu. Yer asfalt gibi oldu. İşte duvar gibi duruyordu deniz, arasından.” Öyle bir şey yok. Hz. Musa (as) asasını denize sokuyor “Ya Rabbi denizi bize aç” diyor. Deniz bir süre sonra yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Su çekiliyor. O hiç olmayan bir şey de değildir ayrıca. Kızıldeniz’de olan bir şeydir bu. Tsunamiden olur başka bir şeyden olur. Gelgitten olur. Bir şekilde açılıyor. O anda açılmış olması çok önemli. Tamamen su çekiliyor. İyice çekiliyor. Çekilince Müslümanlar ilerleyip geçiyorlar. Yani bütün Müslümanlar karşı tarafa geçiyor. Sonra Mısır ordusu görünüyor ufukta. Onlar çok pervasızlar rahatça yakalayacaklarından emin oldukları için yani öyle şey de yok. Çünkü onlar atlı arabalı, onlar yayan gidiyorlar. O atlı arabalarıyla, kargılarla, silahlarla geliyorlar. Denizin kenarına gelince bakıyorlar deniz açılmış hiç tereddüt etmiyorlar. Bütün hızlarıyla denizin ortasına giriyorlar. Hızla tam ilerlerken ordunun tamamı ortaya geldiğinde bak, halbuki Allah başlangıçta da kapatabilirdi denizi su yeniden gelebilirdi. Tabii hiçbir şey olmazdı. Veyahut tam karşıya geçmek üzereyken geçmişlerdir az bir şey kalmıştır. O anda da gelebilirdi. Tam ortaya geldiklerinde ordunun tamamı tam ortaya geldiklerinde, deniz yaklaşık yedi metre falan yüksekliğinde büyük bir hızla o Tsunami hızı ile geliyor. Onun vurma ve yıkma hızı çok güçlü oluyor. Taş çarpmış gibi olur. Çok şiddetli olur. Vurduğunu deviriyor. Vurduğunu deviriyor. Alt üst etmiştir hepsini. Bir anda, o olayda kurtulan hiç kimse olmadı. O Mısır yazıtlarında yazıyor. “Prensimiz sulara gark oldu” diyor. “Büyücü emeline ulaştı” diyor. Ama bak hayret Hz. Musa (as) için diyor ki “Büyücü, kadınları etkileme sanatında çok usta” diyor. Durduk yere onu ayrıca belirtmişler. O niye dokunduysa onlara bak “Kadınları etkileme sanatında çok usta” diyor. Ve işte “Helak oldu prensimiz diyor. İnsanlarımız helak oldu. Büyük bir bela oldu” diyor anlatıyor.

 

Kalender İnsan Egoistlikten Kurtulmuştur. Kendisi İçin Değil Başkaları İçin Yaşayan İnsana Kalender Denir

Kalender insan diğergam yani fedakâr. Egoistlikten bencillikten kurtulmuş anlamında. Özetle başkaları için yaşayan. Sevdikleri için yaşayana kalender denir. Ama tabii Kalenderilik vardır. O ayrı, o tarikattır. O geçersiz o. Kalenderlik yani kendi için yaşamayan Allah için yaşayan. Egoistlikten benlikten kurtulmuş sevdiklerine iyilik ve güzellikten başka amacı olmayan. Sadece sevgiyi arayan. Kalender meşrep mesela bir hediye getirirsin alır hediyeyi verir. Dağıtır. O çok var sahabelerde falan. Mesela çok kıymetli hediye geliyor hemen veriyor başkasına. Benim dedemde de var o. Eskilerde var aslında. Ben hatırlıyorum dedeme öyle tabaka getirmişlerdi. Altın kaplama “dede bu ne kadar güzel” falan demişti Kazım köyden. “Senin olsun” demişti. Onu gördüm. Yine öyle bir radyo veyahut ufak bir şey ona benzer bir şey oldu mu ona veriyordu. “Senin olsun” diyordu. Aslında bu Peygamberimiz (sav)’in ahlakıdır. Peygamberimiz (sav)’de var bu.

 

(“Hz. İsa (as), Mehdi (as)’yi tanıyor mu?” izleyici sorusu)

Benim kanaatim çok iyi tanır. Mehdi (as)’nin İsa Mesih’i tanıması hayret. O şaşırtıcı. Yani neye göre öyle ani karar veriyor onu ancak Allah’ın kalbe vahyetmesiyle açıklayabiliriz. Veyahut çok heybetli olduğu için ikinci bir ihtimal veremeyeceği için yani çünkü insan klasik insan gibi değildir peygamberler. Yani çok şaşırtıcı bir farklılık oluyor. Alışılmışın dışında oluyor. Hatta insanlardan baygınlık geçirenler oluyor. Çok heybetli oluyor ama tarif edilecek gibi değil. Muhtemelen oradan anlayacak olabilir.

 

(“İleride yaşlılık durdurulabilir mi?” izleyici sorusu)

Eğer yaşlılık durdurulursa imtihan da durur. Yaşlılık önemli. Ölüm ve yaşlılık çok önemli eğer o olmazsa imtihan olmaz. O çok yıldırıyor insanları, dünyadan geçiriyor. Yoksa imtihan olmaz. Bunların olması gerekiyor. Nasıl Allah öbür türlü imtihan edecek? Ama imanda yaşlanma daha zayıftır, çok daha zayıftır. Buna Tevrat ve Kuran işaret eder. Tevrat’ta diyor “Bebek cildi gibi olur ciltleri” diyor. Mesela Peygamberimiz (sav) altmış üç yaşındaydı bebek cildi gibiydi cildi. Ve yüzü çocuk görünümündeydi. Çocukluğundaki tatlılık olduğu gibi duruyordu Peygamberimiz (sav)’de. Altmış üç yaşında insanda değişiklik olur değil mi? Hiç değişmemiş mesela o çok büyük mucize. O masumluğu hep kaldı. Aslanlar gibi cihat etti mesela bak on dört kişiyi bizzat kendi eliyle katletti münafıklardan ve kafirlerden. Ama çok masum ve terbiyeli. Normalde ufacık şeyden çok etkilenen, çok heyecanlanan bir insan. Ama o konuda Allah ona aslan cesareti vermiş. Çok yiğit. O zaman münafıklar Peygamberimiz (sav)’e yüzlerce Müslümanın katledilişine vesile oldu diye acayip fetva yayıyorlardı etrafa çirkin sözler yayıyorlardı. “Normalde hiçbir şey yoktu” diyorlardı “bizim toplumumuzda putperest hayatta Muhammed geldikten sonra yüzlerce insan öldü. Boş yere öldürttü”  diyor halbuki onların ölümüne hükmeden Allah. Ve onları cennete alan da Allah sonra da sen de ölüyorsun onun sonucunda Allah İslam’ı hakim etti. İslam yayılıyor yoksa İslam yok olacaktı. Ama ahmak o maddeci düşündüğü için onu akıl edemiyor. Mesela “birçok insanın sakatlanmasına sebep oldu” diyor gazi oluyorlar onun sonucunda da cennet elde ediliyor. Ve o gaziler sayesinde kadınlar yaşayabildi, çocuklar yaşayabildi ve İslam hakim oldu. Bunu akıl edemeyecek bir ahmaklıkta oluyor münafıklar. Hep rastlantıyla olur zannediyorlar. Her can alınmasının Allah tarafından yaratıldığını bilmez münafık. Her olayı Allah’ın yarattığını bilmez.

 

Bizim İdealimizdeki Özgürlük Şu Anda Yok. İnsanların Üzerinde Gelenekçi Sistemin Baskısı, Aile Baskısı, Toplum Baskısı Gibi Çeşit Çeşit Baskılar Var

Toplum özgür değil. Neden? Çünkü toplum kuralları var, aile baskısı var. Mahalle baskısı var. Gelenekçi Ortodoks sistemin baskısı var. Darwinist, materyalist sistemin bakısı var. Var oğlu var. Bitecek gibi değil. Dolayısıyla bizim istediğimiz anlamda özgür değiliz. Ama bu özgür çizgiye doğru gidiyoruz. Nasıl bu? İşte Mehdiyet yani Kuran’ın sadece Kuran’ın sınırladığı özgürlük anlayışı. Dolayısıyla Mehdiyet devrinde mahalle baskısı olmayacak, sokak baskısı olmayacak, aile baskısı olmaz. Aşiret baskısı olmaz. Ne olur? Sadece Kuran’ın nurlu yolu olur onun dışında bir şey olmaz. Dolayısıyla özgür olacağımız günler yakın. Üç, beş, yedi, dokuz.

 

Affeden İnsan Psikolojik Olarak da Rahat Eder. Affetmeyi Bilmeyen İnsan Asabi ve Gergin Olur, Etrafına Huzursuzluk Yayar

Affetmek sağlık açısından iyidir. Affeden insan psikolojik olarak rahat eder, kafası rahat eder. Huzurlu olur, stresli olmaz, gerginlik olmaz. Affetmeyen insanın sinirleri bozuk olur, gergin olur. Çok asabi olur etrafına huzursuzluk yayar. Sağlığı kökten bozan bir durum. Affettin mi kafa ferahlar, ruh ferahlar, vicdan rahatlar. Beyin açılır insana bir inşirah, bir ferahlık gelir. Bu Allah’ın bir nimetidir.

 

(“Akıcı ve güzel konuşma nasıl yapılır?” izleyici sorusu)

Tabii şimdi akıcı konuşmada en önemli şey hikmetli, faydalı, kısa ve özlü konuşmaktır. Yoksa gevezeler tahammül edilecek gibi değil. Geveze çok korkunç bir şey. Bir beladır toplumun başına beladır geveze. Çok sıkıcı ve rahatsız edicidir. Her musallat olduğu adam için ciddi bir stres, ciddi bir rahatsızlık kaynağıdır. Gevezeleri dinlememek lazım. Gevezelik yapanı hiç, sözü hemen bölüp başka bir yere geçmek lazım veyahut işim var deyip gitmek lazım. Çünkü gevezenin kötü yönü rahatsız ettiğini bilmeyecek kadar akılsız olması. Kafası hiç çalışmaz gevezenin. Orada bir anormallik seziliyor. Ama akıcı konuşan şöyle; konuştuğunda dinleme arzusu çok güçlü olur insanda. Yani sürekli dinlemek istersin, kesintisiz dinlemek istersin. Hikmetlidir konuşmalar, konuşmalarda hayret edecek şekilde sıkıcılık olmaz. Bu Allah’tan bir yetenektir. “Biz ona hikmet ve anlatım çarpıcılığı vermiştik” diyor Allah. Şahısın kendi arzusuyla bunu elde etmesi mümkün değil. Eğer “ben bunu kendim yaparım” derse zırvalamaya başlar. Ve çok itici olur. Hikmet ve anlatım çarpıcılığını Allah verir. Buna ulaştığında da kişi onu Allah’ın verdiği bir nimet olarak görecek, kendine mal etmemesi lazım. Dua ederse kul, samimi olursa Allah ona bu güzelliği verir. Tabii genel kültür önemli, çok kültürlü olmak lazım, çok okumak lazım, sabırlı olmak lazım, halden anlamak lazım. Diğergam ve fedakar bir ruha sahip olmak gerekiyor.

 

(Ankara Valiliği’nin sapkın LGBT programlarını yasaklamasından sonra bu defa LGBT dernekleri Ankara’da yasaklanan film festivalinin birçok ilde düzenleneceğini duyurdu. Büyük tepki çeken etkinliklerin diğer illerde de yasaklanacağı söyleniyor.)

Asla İngiliz derin devletinin azgınlığına, İngiliz derin devletinin ahlak yapısına, felsefesine, züppeliğine izin vermeyeceğiz. Ayrıca LGBT’ye de müsaade etmeyeceğiz. Homoseksüel propagandası istemiyoruz Türkiye’de. Türkiye’de homoseksüel propagandası istemiyoruz. Mahvedecekler gençlerimizi. Müsaade etmiyoruz.

2017-12-20 03:25:27

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."