Sayın Adnan Oktar'ın 28 Kasım 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 28 Kasım 2017

 

(Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda şu açıklamaları yaptı: “Tüm milletime sesleniyorum; eğer ben birisine bir şey söyleyeceksem kimseyi aracı kılmam. Bunu bizzat kendim yaparım. Önüme getirilen tüm konularda kararımı muhataplarıma olumlu veya olumsuz olarak açıkça ifade etmişimdir. Arkadan başka işler çevirmek asla tarzım değildir. Tarzımız doğruya doğru, yanlışa yanlış demektir. Yeni bir bürokratik oligarşi tesis etmeye çalışmaları asla kabul edilir değildir. Şahsımın adı kullanılarak kurallar, kaideler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. Ben bir bürokratımı aramıyorsam babamın oğlu olsa kapıdan geri koyun. Adımı kullanarak size kim geliyorsa benden bir telefon almıyorsanız bana sorun. Bunu teyit etmiyorsam bu insanları lütfen gönderin. Ne demek adımı kullanmak? Bu bizim siyaset etme anlayışımıza terstir. Bunu yapanlar hepsi sahtekardır, dolandırıcıdır bunlara yol vermeyin. İsmimi, unvanımı kendi yanlışına alet etmeye kalkan hiç kimseyi affedemem. Meclisteki, Partideki, Cumhurbaşkanlığındaki özel kalem görevlileriyle şahsıma iletmelerini rica ediyorum.”)

Çok kapsamlı yakınlarından da bazı kişilerin içinde olduğu bir oyun hazırlıyorlar gibi görünüyor. Aman aman çok çok dikkatli olalım. Şahsı önemlidir. Yok dayısının bilmem neyi, amcasının bilmem neyi bunlar bizi hiç ilgilendirmez; suç işlerse tepesine bineriz. Tayyip Hoca’yı tanıyor olması işte eniştesinin bilmem neyi bunların hiçbir geçerliliği olmaz. Kim suç işlerse tepesine bineriz. Tayyip Hoca’nın adını bu işlere karıştırmaya kalkanlar zulüm yapıyorlar, münasebetsizlik yapıyorlar. Asla kabul etmeyiz. Çok titiz bir dikkatle olayları takip edip oyuna mahal vermeyelim. Suikastlarda bazen çok yakın akrabalar bile kullanılabilir oyun oynanabilir çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani eskiden Osmanlı döneminde de öyle, en yakınları kullanmışlardır. Hatta Sezar’dan bile bilinir, “Sen de mi Brütüs?” diyor ya, çok yakın biliyor ama kalleşlik yapıyor vuruyor. Onun için Tayyip Hoca’nın da çevresinde bulunan adamlardan oyun oynayanlar çıkabilir. Bizim için şahsı önemli, şahsı tertemiz insan Tayyip Hocam’ın. Suç işleyen olursa gitsin cezasını çeksin kimse. Tayyip Hoca’yı bu işin içine karıştırmaya kalkarlarsa çok büyük terbiyesizlik ve vicdansızlık yaparlar. Bu oyunlara gelmeyiz. Çünkü biz Tayyip Hoca’nın hayatını görüyoruz gözümüzün önünde. Çocukluğundan beri dünya malına dünyaya hiç tenezzül etmeyen tertemiz bir insan. Ama genellikle siyasette isim kullananlar çok oluyor.

 

Münafık Şeytanın Sevkiyle Hareket Eden Bir Varlıktır. Müslümanları Kendince Her Noktada Durdurmak, İslam’a Hizmeti Engellemek İçin Atakta Bulunur

Münafığın şuuru kapalı oluyor yani şöyle; şeytan o bünyeyi ele geçiriyor, ölü olan bünyeyi ele geçiriyor. Diri gibi görünen ölü bir bünyedir, o insanın ağzından konuşur, o insanın bedenini hareket ettirir yani ona hulul eder şeytan. Ayette “kabuk gibi bağlarız” dediği odur. Münafığın şuuru kapalıdır. Anormal olduğu hemen anlaşılır. Zaten çocukluğundan şaki karakterli olurlar onlar, hastadır. Mesela cinayete meyyal olur, hırsızlık yapar, soygun yapar, ahlaksızlık yapar, sapıklık yapar yani manyak bir zeminden gelir yani sıhhatli olmaz onlar. Anormal oldukları ta çocukluğundan anlaşılır onların. Çocukluk döneminde dengesiz oldukları görülür ama tabii kesin teşhis konamaz. Ama bir süre sonra şeytan hulul ettiğinde ani keskin bir değişiklik meydana gelir. O donuk adamda hayret edecek bir şeytani zeka ortaya çıkar. O artık sadece şeytanın zekasını kullanmasından kaynaklanır. Konuşkanlaşır, daha hareketlidir, daha ataktır ama konuşmalarının tamamı tam şeytanın üslubu şeklinde olur. Dikkatlice izleyen bir ehli ilim adeta şeytanla konuştuğunu anlar. Bütün konuşmaları şeytanidir, üslup şeytanıdır, hedef şeytanidir. Dolayısıyla kendinin şuurunda değildir. Yoksa öyle vahim anormalliği bir insan bilerek yapmaz. Mesela küfür değilse bile münafık farz edelim dinsiz oldu diyelim ne yapar? Küfrün içine girer hayatını yaşar. Yani eğlenir şuna buna bakar neyse de. Ama münafık böyle yapmıyor hayatın içine girmiyor, küfürle de muhatap olmuyor. Doğrudan Müslümana şeytani bir atak içerisinde olur. Şeytanın sevkiyle Müslümanları her noktada durdurmak, onların gücünü kırmak için ataklar yapar. Ama aklı başında normal bir Müslümana etkisi olmaz. Fakat aklı zayıf olanları etkileme gücü olabiliyor. Onun için ayette diyor “İçinizden onlara haber taşıyanlar var” diyor. Hasta oluyor mesela normalde hiç tenezzül etmemesi lazım, yapmaması lazım ama hasta. Hatta “onlardan” diyor ki bak “kardeşlerine bize gelin derler” diyor. Demek ki içlerindeki o diğer hastaları da onlar teşhis ediyor. Mesela kalbinde hastalık olduğunu görüyor ona musallat oluyor, onu çağırmaya balkıyor. Zayıf gördüğü için onu etkileyeceğini düşünüyor.

 

Allah’ın Rızasının En Çoğunu Kazanmak İçin Allah’ın Her An Vicdanımıza Vahyettiği Bilgi Nedir Ona Bakmak Lazım

Allah’ın rızasının en çoğunu kazanmak için her an, her dakika çıkan olaylarda en iyi doğru hareket nedir, Allah’ın vahyine bakıp, kalbimize yaptığı ilhama bakıp ona göre hareket etmek lazım. Mesela ben şu an ne yapabilirim? Dışarıda bir yeri gezmeye de gidebilirim, sinemaya gidebilirim ama buraya geliyorum. Neden? Allah’ın rızasının en çoğu burada çünkü. Veyahut başka tür yemekli bir toplantıya gidebilirim ama orada da Allah’ın rızası olur. dersin ki “orada Müslümanlar var üç-beş arkadaş sohbet edeceğiz Allah’ın rızası var “dersin, ama burada milyonlarca kişiye hitap var, beş kişiyle, on kişiyle konuşmak ayrıdır, milyonlarca kişiye hitap etmek ayrıdır. Orada Allah’ın rızası daha çok.

 

(“Hz. Yusuf (as) neden haksız yere zindana atıldı?” izleyici sorusu)

Şimdi onu zindana koyan Allah tabii ama “kim attı?” dersen kardeşi atıyor, işte zindancı atıyor onlar ara vesileler. Batınında Allah’tır atan yani onu oraya gönderen Allah’tır. Ve gireceği an bellidir, çıkacağı an da bellidir. Ne kadar süre kalacağı da bellidir. Zindanda, zeki akıllı olduğu için, güzel ahlaklı olduğu için yönetim tamamen Hz. Yusuf (as)’a göre hareket ediyor o devirde. Yani müdür gibi olmuş cezaevinde. Müdür hep ona danışıyor “şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım” çok akıllı olduğu için danışman gibi çok itibar görüyor cezaevinde. Aklın etkisini görüyor musun güzel ahlakıyla? Ama acayiptir ki o devrin hukuk anlayışının acımasızlığına bak unutuluyor bir kayıt yok. Zindana bir kere girme var, zindandan çıkmak için özel bir talimat olmadıktan sonra zindandan çıkma yok. O devirde deniyor ki “zindana atın” tamam, adam unuttuysa bittin. Zaten o da diyor ki bak “beni unutma çıktığında” diyor zindan arkadaşına, “Aziz’in yanında beni an ve hatırlat benim cezaevinde olduğumu” diyor. Hakikaten adam da unutmuş benim anladığım kadarıyla. Adama söyleyince aklına geliyor adamın. Ama suçsuz da çıkaralım gibisinden değil, “çok yetenekli” diyor “çok akıllı bu konuları çok iyi analiz eder yorumu mükemmeldir o konuda değerlendir” diyor. O yüzden Hz. Yusuf (as)’ı hatırlayıp cezaevinden çıkarıyorlar. Açıklama yapıyor mükemmel bir siyasi analiz yapıyor, adam “aman” diyor “sana çok ihtiyacımız var bizim yanımızda dur, maliyeye de sen bak, devlet idaresine de sen bak.” Zaten daha sonra tamamen idareyi ele almıştır Mısır’da.

 

Allah Korkusunun Eksikliğinin Sebebi O İnsanın Ölü Olmasından Kaynaklanır. İnsan Eğer Ruh Sahibiyse Yaratılıştan Allah Korkusunu Bilecek Şekilde Yaratılır

Allah korkusundaki eksikliğin bir tane sebebi var işin doğrusu yani bunu gizlemek mümkün değil. O insanın ölü olmasından kaynaklanıyor. Allah korkusu sonradan öğretilemez bir insana, öyle bir şey yok. Yaratılıştan insan zaten Allah’tan korkacak şekilde yaratılıyor. Ruh sahibiyse imkansızdır korkmaması, korkmaması durumunda aklını oynatır delirir yani ölür yapamaz yani öyle bir şey olmaz. Ne inkar edebilir ne de Allah’tan korkmazlık durumu olur. Allah’tan korkmayan bir insan cinnet geçirir eğer akıl sahibiyse mümkün değil yani ölür. Dolayısıyla şimdi diyor ki “ben Allah’tan korkmuyorum” diyor “bana bir şeyler anlat Allah’tan korkayım” diyor. Bak işin doğrusunu söylüyorum hiçbir etkisi olmaz. Cehennem ayetlerini su gibi ezberlesin, git mezarlıkta mezarlığı göster, ölüleri göster hiçbir şeyden etkilenmez, ölü olduğu için etkilenmez. Ama ibadet olarak anlatılabilir ayrı. Özel Müslüman yaratılması lazım, yani ruh sahibi olması lazım. Yani Ruhu’l Kudüs’le desteklenmesi lazım, onun dışında mümkün değildir. Mesela Ben-i İsrail’in büyük bölümünde Ruhu’l Kudüs bulunur yani ruhla desteklenirler, Tevrat’ta bu belirtilir. Ama “bir kısmı yeraltındaki karanlıklar diyarına, ölüler diyarına gidecek” diye Tevrat’ta geçer Museviler için.

 

Sevginin Zeminini Allah’a Olan Sevgi Oluşturur. Ruh Sahibi Olmayan Sevgiyi Bilmez ve Yaşayamaz

Sevginin zeminini Allah’a olan sevgi oluşturur, Allah’a olan sevgi. Ama Allah’a olan sevgi deyince tabii adam şimdi düşünür; “Ben Allah’ı seviyorum ama görünmeyen bir varlığı seviyorum.” Allah zaten tecelli eder yani insan, hayvanlarda, bitkilerde, meyvelerde, sebzelerde, genel coğrafyada tecelli eder, arazide her yerde tecelli eder. Biraz daha dikkatlice bakılınca da eşyada tecelli ettiğini görürüz; televizyonda, bilgisayarda, kadehte, her şeyde yiyeceklerde, hazır yiyeceklere her şeyde tecelli ettiğini görürüz. Ama en çok tabii en güçlü tecellisini Allah kadında yapar en güçlü tecelli odur. Çünkü beş duyuyla sevgiyi ifade etme imkanı vardır kadında. Ha bu nedir yani bu sevgi? O, Allah tarafından özel verilir yalnız.

Şimdi buna mesela bir insan özenir ama ruh sahibi değildir “sevgi ne güzel ben de seveyim, hoşlanayım” falan, yapamaz olmaz. Yani kadından hoşlanamaz. Ruh sahibi olmayan bir insanın kadından hoşlanması mümkün değildir, çocukları sevemez. Mesela diyor ki şarkılarda işte “Ruhum kapalı hiç kimseyi sevmezdim ilk defa gördüm seni sevdim” diyor. Ne demek istiyor biliyor musun? “Ben ölüyüm böyle bir heveslendim, insanlar sevmeden bahsediyor ben de sevmeye kalktım sevgi taklidi yapıyorum” diyor. Anlamı budur, seven sürekli sever öyle bir şey olmaz. Sevme yeteneğiyle insan doğar, sevmeye aç olur yani akıl almaz bir açlık hisseder, ta küçük çocukken bu açlığı hissetmeye başlar daha iki yaşında. Bak sevme ve sevilme arzusu olur, bu onun iman ehli olduğunu gösterir, sevme ve sevilme arzusunun güçlü olması. Mesela kadın sevgisi ruhta şiddetli bir fırtına şeklinde hissedilir. Mesela çocuğa sevgi, insan ne yapacağını şaşırır güzel bir çocuk gördüğünde çok zorlanır. Onu öpmek ister, sarılmak ister, bağrına basmak ister, koklamak ister, ona o bir zorlama verir ne yapacağını şaşırır. Mesela çiçekte de öyle; çiçeği okşamak ister, koklar, koparmaya kıyamaz ne yapacağını şaşırır aklı çiçekte kalır. Mesela giderken bile döner bakar çiçeğe, çünkü bırakıp gidiyor ya bırakıp gitmek istemez. Mesela ağaçta meyveyi görüyor elma, o acayip ruhunu çok etkiler elma, Allah ona elma olarak tecelli ediyor. Yaklaşıyor çok güzel bir kokusu var, bakıyor da bakıyor. Mesela koparmaya insan kıyamaz meyveyi, koparırken insanın kalbine rahatsızlık verir meyvenin koparılması. Hiçbir insan meyveyi koparmaktan mutlu olmaz. Onun için cennette kopmayla yeniden o meyvenin aynı anda oluşması bir oluyor, o rahatsızlığı çekmesinler diye. Yoksa koskoca iri bir elma var, ağacın üstünde 10 tane elma var mesela, sen birini koparttığında 9 tane kalıyor. O ağacın zenginliğini yok ediyorsun, o kopmuş kısım da o dalda görülüyor, o kopukluk ağaçta görülüyor. Yani ağacı çirkinleştirmiş oluyorsun durduk yere, çirkinleştirme demeyeyim de güzelliğini bozuyorsun, güzelliğini bozmuş oluyorsun. Mesela kadın güzelliğinde de insan kadına bakmaya doyamaz güzelliğine. Ama ruhunda böyle delice bir tutku olduğu için daha fazla sevmek, daha fazla sevmek eğilimi vardır. Hep daha güzel, daha iyi, daha fazla sevmek. İşte ona tutku deniyor.

 

(“Biz Müslüman olarak doğduk. Hristiyan olarak doğanların durumu nedir?” izleyici sorusu)

Hristiyan olmak bir nimettir. Ne var Hristiyanlıkta?  Allah İncil için “nurdur” diyor. Ve “hidayet kaynağıdır” diyor. Hidayet, Allah’ın hadi isminin tecellisi. Hidayete eren cennete gidiyor. “Hidayet kaynağıdır ve nurdur” diyor nur.  Nura uyan cennete gider. Hidayete uyan cennete gider. Sadece Hristiyan’ın dikkat edeceği şudur Kuran-ı Kerim’in hakemliğini kabul edecek o kadar. Kitabınızdan vazgeçin demiyor ki Allah. Bak “her birinize ayrı mensek ve şeriat kıldık” diyor. “Ben isteseydim hepinizi tek bir şeriatta toplardım” diyor Allah. Allah “İslam dininde, Müslüman yapardım hepinizi. Direnemezlerdi hepsi Müslüman olurdu.” Ama bak “Hepinizi ayrı ayrı şeriatlar kıldım. Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık olarak.” Fakat Allah diyor ki “Kuran-ı Kerim bir hakem kitaptır.” Yani Hristiyanlığın ve Museviliğin eksik ve yanlış yönlerini düzeltir. Çok azdır zaten eksik ve yanlış yönler. Nedir? Diyor ki Cenab-ı Allah. “Hz. İsa (as) Allah’ın oğlu değil” bir, “Eş veyahut çocuk edinmemiştir” o kadar. Başka bir şey demiyor. İsa Mesih geri gelmeyecek demiyor bilakis “gelecek” diyor. Ve “kitabınız geçerli” diyor. “Kitabınıza uyun” diyor. Bak “o kitapla Hristiyanlar kendi kitaplarıyla hükmetsinler” diyor. İsrail bilginleri de diyor “kendi kitaplarıyla hükmetsinler. Allah’ın hükmü ile kim hükmetmezse işte kâfir olanlar onlardır” diyor. “Küfre düşersiniz” diyor. “Tevrat ile hükmedin” diyor. Ama Kuran’ın hakemliği şart. Çünkü değiştirilmiş. Yani ne diyecek? La İlahe İllaAllah İsa Resulullah Muhammed Resullullah. Dinin ne? “Hristiyan’ım” diyor. Tamam, çünkü Müslüman. Hristiyan’sa Müslüman demektir. Musevi ne diyor? “La İlahe İllaAllah Muhammeden Resullah Musa Resullullah” Müslümansın.

 

(“Erkeklerin kadına olan saygısızlığının önüne nasıl geçilebilir?” izleyici sorusu)

Deccal işte erkekleri kadınlara birçoğunu düşman etti. Ne dedi deccal? “Onlar -haşa- hayvan” dedi. “Daha insan olmamış hayvan” dedi. Darwinist düşünce böyle. Darwin, kadınlar için “daha evrimini tamamlamamış mahlukat” diyor. “Erkekler evrimi tamamladı onlar insan. Ama kadınlar evrimini tamamlamadı hayvan onlar” diyor. “İnsan ile hayvan arası. Evdeki köpekten daha iyidir ama” diyor. Darwin’in kendi ifadesi bu. Gelenekçi Ortodoks Müslümanlar ne diyor? “Kadın erkek ayrıdır” diyor. “Erkek tamdır kadın yarımdır.” “Ne demek yarım?” diyorsun. Yani “insan ile hayvan arasıdır” diyor. Suudi Arabistan’da zaten tartışılıyor kadın hayvan mı insan mı ona karar vermeye çalışıyorlar. Mahlukat olarak görüyor. Aldım sattım o şekilde. Para ile alınır satılır bir şey olarak görüyorlar. Ve “kadın ne derse tersini yapın” diyor. Hadis, uydurma hadis. Kadınların aleyhine hükümler yüzlerce, bir tane, iki tane değil. Şimdi bu adamlar da böyle yetiştikleri için kadın zıttı ve homoseksüel olarak yetişiyorlar. Şimdi sana öyle vahşi hareket ediyor ama homoseksüel biriyle karşılaştığında kırıtıyor. Bambaşka ağlıyor falan böyle. Anormal hareketler yapıyor. Sana öyle yapıyor o. Bir kısmı da odunluğundan, akılsızlığından. Bir kısmı görgüsüzlüğünden, cahilliğinden. Bir kısmı dinsiz, imansız olduğundan. Bir kısmı iktidarsız, güçsüz, kadın düşmanı olduğundan.

 

(“Bayanlar toplum içerisinde nasıl aktif hale gelebilir?” izleyici sorusu)

Bir kere iki inanç arasında deccaliyet hükmünü sürdürüyor. Yani iki büyük ekolle destek görüyor. Bir Darwinist, materyalist ekol yani kadınları aşağılayan (haşa) hayvan yerine koyan sistem. Bir de gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı. Onlarda da yine hepsinde olmasa da büyük bölümünde kadın hayvan yerine konuluyor. Şimdi bu iki felsefe toplumu yönlendirdiği için, topluma hakim olan inançlar olduğu için kadınlar burada ezilecek zemini hazır bulmuş oluyor.  Felsefi zemini. Hazır bir inanç sistemi var kadınları ezecek. Mesela kadın mecliste. “Ne işi var mecliste?” diyor. Sokak? “Sokakta da işi yok” diyor.” İşyerinde? Orada da. Gülme? “Niye gülüyorsun?” diyor “Niye dekolte giyiyorsun?” diyor “Niye makyaj yapıyorsun?” Her yerde kilitleyecek bir inanç sistemi olmuş. O inanç sistemi olduğu müddetçe kadını ezecek felsefe de hazır demektir. Kadını ezecek felsefe toplumu yönlendirdiğine göre o inanç felsefesini kaldıracak daha büyük bir ana güce ihtiyaç var. İşte hepsinin üstünde hepsini ezecek ana güce biz Mehdiyet diyoruz. Mehdiyet kadınları ezen bu iki ana gücü ortadan kaldırıyor. Yani önümüzdeki üç, beş, yedi, dokuz sene içerisinde bunu göreceğiz. O zaman bir rahatlık, ferahlık var. Yoksa onun dışında kıyamete kadar kadınları ezim ezim ezerler. Başka da bir yolu olmaz. Mehdiyet’in dışında bir yol görünmüyor.

 

(“Zenginlik ile tebliğ doğru orantılı mıdır?” izleyici sorusu)

Şimdi bizde mesela iki yüz trilyon olsa estiririz ortalığı. Para kadar tebliğ yani bu açık. Para çok önemlidir. Zenginlik çok önemlidir tebliğde, İslam’ı yaymada. Peygamberimiz (sav) mesela Hz. Ebubekir (ra)’le Allah tarafından desteklendi o devrin en zengini multi milyarderi. Hz. Osman (ra) o da o devrin en zenginlerinden. Hz. Hatice annemizle evlendi zaten. O devrin en zengin kadını multi milyarder. Ancak İslam'ı yaymak için yetti yani. Çok paraya ihtiyaç oluyor öyle şeyler de. Allah da ona göre yaratır.

 

(İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğuna atanan Yossi Levi Sfari'nin homoseksüel olması Türk Musevi cemaatinin tepkisine yol açtı. İsrail Dışişleri homoseksüel olduğu için Sfari'ye tepki gösteren cemaatle bağlarını kesti.)

Ama yani onların inancına zıt eziyet eder gibi böyle bir şey yapmaları çok münasebetsizlik olmuş. Homoseksüellik Musevilikte haramdır ve çok çirkin iğrenç bir fiildir. Adamı alıp getirip “alın sizin başınıza homoseksüel” bu olmaz. Ortodoks bir hahamı sen dışişleriyle görevlendirmiyorsun. O zaman homoseksüeli de görevlendirme. Diyorsun ki “laiklik var” o zaman homoseksüeli de getirme.

 

(“Peygamberimiz (sav) münafıkları bildiği halde neden açıklamadı?” izleyici sorusu)

Onları kullanmak istedi, onları yani böyle çok özür dilerim de eşek gibi varlıklardır onlar sezilir, akıl kullanılarak İslam için kullanılır. Bir vahşi hayvan da varsa mesela yaban eşeği sürüsü yakalasan hadi dağa diye kovalamazsın değil mi? Onları çite sürersin efendim çifte sürersin kullanırsın adamı bir şekilde kullanırsın. Peygamberimiz (sav) de onları kullandı mücadelelere gönderdi. Çok muazzam ganimet getirdiler, akıl almaz ganimet getirdiler. Onlar böyle boş kafa olduğu için yani savaş yapmak için savaştıkları için savaşa meraklıydı onlar zaten. Ama küfürle mücadelede Peygamberimiz (sav) onları kullandı. Sokakta böyle riyakarlık için yani riya amacı ile nöbet tutuyorlardı Peygamberimiz (sav) de onları yine orada ses çıkartmadı kullandı. Dolayısıyla Resulullah (sav)’ın onları kullanması Müslümanlar için çok eğlenceli gayet güzel. Kullanılmazsa güzel değil. Kullanılmazsa çünkü o Müslümanları kullanmış olur onlar. Ama Müslümanların münafığı kullanması çok güzel bir şey. Bir de ahmak oluyor mesela farz edelim yirmi yaşında Peygamber (sav)’in yanına geliyor kırk yaşına kadar mücadele ediyor. Kırkıncı yaşında şeytan enayi olduklarını söylüyor. Kerizlik yazısı alınlarına yazılıyor “biz ayrılacağız” diyor Peygamberimiz (sav) de “cehennemin dibine kadar yolunuz var gidin” diyor. Tüyü tozağı dökülmüş domuz gibi kırk yaşına gelince içi kurumuş olarak, sistem tükenmiş olarak efendim her şey gitmiş olarak “hadi biz gideceğiz” diyorlar. Peygamberimiz (sav) de “enayiliğinize doymayın” dedi “defolun gidin” dedi ve defolup gittiler.

 

(“Kamu çalışanları için türban yasağı olmalı mıdır?” izleyici sorusu)

Bu bence ayıp ve çok acı. Mesela bir genç kız başını örtmek istiyor, başı açık haram olduğuna inanıyor yani o çocuğun çekeceği azabı bir düşünün? Mesela polis olmak istiyor ama “başınızı örtemezsiniz” diyor rahatça o görevi ifade edecekken, severek yapacakken harama girmemek için o çocuk işe girmiyor gidip evde oturuyor yazık günah değil mi? Türbanı çarşaf hükmünde görüyorsa başını örtecekse ibadetine engel olmamak lazım onun kimseye bir zararı yok. Üstüne mesela polis şapkasını da giyiyor hiçbir riski yok, hiç kimseye bir zarı zoru yok dolayısıyla bence ayıp çok yakışıksız olur, serbest olması lazım. Yapıldı o yasak millet mutlu olmadı hep onun acısı çekildi, herkes bunun acısını çekti, dinsizi de, dindarı da acısını çekti. O genç kızlar mesela pastaneye gidemiyorlardı, sokakta gezemiyorlardı başörtülü. Bütün millet bunun rahatsızlığını yaşadılar, o başörtüsünü zorla çekip açmalar arkadan ya bir genç kız çırılçıplak soyunmuş gibi gelir ona o, yazık günah değil mi çocuğa onu yapıyorsun? Haram biliyor niye yapıyorsun elleme, haram bildiği bir şeyi niye ona zorla yaptırtıyorsun? Ha ağzına şarabı dökmüşsün, ha onu yapmışsın, ha zorla domuz eti yedirmişsin, ha onu yapmışsın bırak elleme kimseye bir zararı olmaz onun.

 

(Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şu açıklamaları yaptı: Bugün Türk aydınlığın kafasındaki en büyük kilit, en büyük soru şudur, Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Tayyip Erdoğan PKK’nın üzerine yürüyor, onlar PKK tarafına geçiyor. Tayyip Erdoğan FETÖ’nün üzerine yürüyor, onlar FETÖ ile beraber Ankara’dan İstanbul’a yürüyor. Tayyip Erdoğan Rusya’ya elini uzatıyor, onlar Rusya’ya diktatör diyor. Tayyip Erdoğan İran’la işbirliği yapıyor, onlar “İran’da Mollalar var, gericiler var, karanlık var” diyor. Bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı bizim parti programımız değil, açık söylüyorum sevmeyin beni.”)

Güzel konuşmuş, vicdanlı konuşmuş. Kardeşim Tayyip Hoca’yı bak her ne olursa olsun destekleyeceğiz. Bir insan temelde iyiyse bitti, ben kamu kısmıyla ilgilenmem. Bir hikmeti vardır dersin. İşte bilmem nerenin beni hiç ilgilendirmez, bu insan iyi niyetli mi değil mi? İyi niyetli bitti. Samimi mi değil mi? Samimi bitti. Türkiye’nin iyiliğini istiyor mu? İstiyor. Türkiye’nin bütünlüğünü istiyor mu? İstiyor. İttihad-ı İslam’ı istiyor mu? İstiyor. Helale harama titiz mi? Tamam. Bu devlet meselesi bence her şeyi bir bir açıklaması da gerekmez, bir şey yapıyorsa da “hayır vardır” deriz. Şüphe gözüyle bakmak olmaz. O zaman niye Cumhurbaşkanı olarak seçiyorsun? Şüphelendikleri şeylere bak? Türkiye’nin zenginliğini istemiyor adamlar bu kadar açık başka bir şey yok. Tayyip Hoca’nın parayla işi olmaz. Tayyip Hoca parayı ne yapsın? Tutturdular ikide bir para, tırlarla para, kamyonlarla para tamam bir gemi dolusu parası olduğunu düşün ne yapacak ne yapsın? “Ne yapacak?” diyoruz. “Hiçbir şey yapmaz” diyor. O zaman bırak. Parayı kullanmayacağına göre şahsına, bırak. Ne yapar? Suriye’ye verir. Irak’a verir. Afrika’ya yardım eder. Bırak ne yapıyorsa yapsın. Niye yakasına yapışmaya çalışıyorsun?

 

(“Bir kadını çekici yapan nedir?” izleyici sorusu)

Bir kadını çekici yapan tabii ki aklıdır, derinliği ve samimiyetidir. Akıl çok hayatidir yani huysuz bir kadın istediği kadar güzel olsun itici olur ama normal bir kadın akıllıysa çok çok çekici olur. Derinlik, aklını iyi kullanmak, konuşmasını iyi kullanmak, tavrını iyi kullanmak kadını muhteşem hale getirir ama tabii buna bağlı olarak çekicilik kadının bakışında olur, ses tonunda olur, temizliğinde olur, kıyafetinde olur bu hepsi içine dahildir. Ama güvenilir ve samimi olması, sırdaş olması bakın güvenilir, samimi ve sırdaş olması onu kat kat çekici yapar.

 

(“Allah’a deli aşık olmak nasıl olur?” izleyici sorusu)

Allah’a deli aşık aslında o pek samimi bir kelime gibi gelmiyor bana yani şöyle; Allah’a içten ve derin aşık olunur yani çok keskin bir akılla, keskin bir dikkatle gönülden. Çünkü deli aşık işte kendini yere atmalar falan böyle bir şeyler onu akla getiriyor böyle hani garip hareketler gibi. Fethullah Gülen anlatıyor böyle hani bir anormal yüz hareketleri yapıyor onu yayınlıyorlar. İşte Allah derken acayip sesler çıkartıyor böyle garip şey öyle bir şey olmaz. Akıllı bir insan o şekilde Allah’la muhatap olmaz, Allah’a olan sevgisi öyle olmaz. Olgun, derin ve çok tutkuludur yani alabildiğine derindir, derin olduğunda o bir delilik şeklinde değil derin bir vecd, derin bir istiğrak halinde olur. Keskin bir muhabbet, keskin bir akılla bağlantı şeklinde olur.

2017-12-20 05:56:48

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."