Sayın Adnan Oktar'ın 14 Aralık 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 14 Aralık 2017

 

İyi, Dürüst, Samimi, Vicdanlı Bir İnsanın Cennete Gitmesini Umarız. Ama Kesin Cennet Ehlidir Diyemeyiz

Cennete gidecek insanlar tabii ki Allah’ın Katında o ama iyi, dürüst, samimi Müslümanlar hemen anlaşılır. Şuuru açık, vicdanlı, herkese iyi davranıyor yani umulur yani ciddi şekilde insanlar umar. Ama yani kesin cennetliktir diye hiç kimse için öyle bir şey diyemeyiz. Hz. Mehdi (as) dahil hiç kimseye öyle bir şey diyemeyiz. Allah bilir, çünkü vahiy gerekiyor vahyin dışında öyle bir karar olmaz. Nur yüzlü, temiz böyle kimseye zararı olmayan, iyi niyetli, samimi, Allah’a karşı kulluk görevini yapan bir insan zaten cennet için hazırlanıyor demektir yani o işarettir, cennet hazırlığı var demektir. Ciddi şekilde umulur ama hiçbir zaman için Allah’a karşı edepte kesindir denmez. 

 

(“Alay etmek neden gençler arasında yaygın?” izleyici sorusu)

Dinin zayıf anlaşılması, din eğitiminin zayıf verilmesinden kaynaklanıyor. Şefkat, merhamet yerine acımasızlık, gaddarlık, ezen ezene kafası geliyor. Alayın da yine kökeninde kıskançlık vardır. Mesela güzel kızlarla alay edilir, yakışıklı delikanlılarla alay edilir. Mesela güçsüz insanlar güçlü kişilerle alay ederler buna benzer. Yahut zengindir adam onunla alay etmeye kalkarlar falan, böylece kendini dengelemeye çalışır. İnsanların savunma mekanizmalarından bir tanesi de budur. Kapanmayı istemenin arkasında da bu vardır, çünkü Kuran’a dayalı bir şey değil bu. Neden kaynaklandığını da bilmiyor zaten, içgüdüsel olarak bunu söylüyor. Çünkü kadına ulaşamayınca kadının kapanmasını istiyor. Güzel olması ona ağır geliyor, ızdırap veriyor, onun güzelliğini görmek istemiyor, “makyaj da yapma” diyor “saçını da boyama kapalı gez.” Ee? “Ben de beğenmem seni böylece içimde bir sıkıntı olmaz. Ama beğenirsem ele geçiremeyeceğimi de bildiğim için canım yanar rahatsız olurum” diyor. Felsefi kökenini bunun anlatmadık, psikolojik kökenini anlatmadık. Sadece dini kaynaklarını anlattık. Felsefi, psikolojik kökenini de putperest çağlardan itibaren anlatmamız çok iyi olur.

 

Bazı Müslümanlar Küfürle de Münafıklarla da İlmi Mücadele Etmek İstemiyor. Bu, Kalbinde Hastalık Olmasının Bir Alametidir

Bazı Müslümanlar var, küfürle mücadele etmek istemiyor, münafıklarla da mücadele etmek istemiyor. Ee? “Bu beni baydı” diyor. Namaz da seni bayıyor zaten, oruç da bayıyor, zekat da bayıyor, münafıklarla mücadele de bayıyor. Allah’a hizmet, mal-mülk vermek de bayıyor. Seni ne açıyor? İşte git badi salonunda badi yap, plajda git bacaklarını ayır güneşlen, gez, sonra da menkıbe dinlemek için aç televizyonu. Bir Mehdi çıkacak, işte onu kurtaracak, rüya alemi gibi olacak, Mehdi (as) çok zengin olacak bunlara para dağıtacak, ondan sonra keyif, zevk içinde olacaklar. Hz. Mehdi (as) sürekli kerametler gösterecek. Yani çileye, zorluğa falan talip değil adamlar. Bu da başka bir Müslümanlık çeşididir. Aslında bu münafıklığın ön aşaması oluyor. Bu konuda da tabii yazılmış bir eser yok. Bu kalbinde hastalık olanlarla ilgili de bir kitap hazırlanmasında fayda var, öyle bir çalışma yapayım ben. Siz de onu artık redakte edersiniz bir şey yaparsınız.

 

Her Şeyin Sonu Olduğunu Bilmek İnsanın Makul Olmasını Sağlar. İnsanı Allah’a Yöneltir

Her şeyin sonu olduğunu bilmek insanı hizaya getirir, adam eder. Normal davranmasını, Allah’a dönmesini sağlar, Allah’tan korkmasını sağlar, makul insan olmasını sağlar. Mesela gençliğin biteceğini bilmek, hayatın biteceğini bilmek ve bunu gece-gündüz görmek insanların ruhundaki -hepsinde olmasa da- büyük bölümünde olan azgınlığı, egoistliği bencilliği, gözü dönmüşlüğü, dünya hırsını, Allah’tan uzak olma, Allah’a şirk koşma kafasını bayağı ezer. Allah hastalıklarla, dertlerle ezdiği gibi yaşlılıkla da, ölümle de bu belaları insanlardan kaldıracak tedbirler alıyor. Ölüm de bir tedbirdir, hastalık da bir tedbirdir, insanları bayağı hizaya getirir. Sonlu olması, sonun bilinmesi, kıyametin bilinmesi insanlık için son derece faydalıdır. Onun dışında insanlar çok vahşileşirler. Allah’ı toptan inkar ihtimalleri oluyor o zaman Allah esirgesin. Kitlevi inkar ihtimali olabilir çok yaygın. Kitlevi derken yüzde 99 falan inkar ihtimali olur. Ona karşı Allah’ın aldığı bir tedbirdir. Benim güzelim çok nurlu bayağı güzel yüzlü. Çok çok temiz yüzün, bebek yüzü gibi yüzün çok çok güzel. Allah seni nuruyla sarsın, cennetiyle ödüllendirsin. Son olmasa insanları tahmin edemiyorum yani çok çok korkunç olur. Belaların hikmetini de ayrıca yazmakta fayda var tabii. Belaların, hastalıkların, ölümün ve her şeyin sonlu olmasının hikmetini. Ama sonlu derken dünyadaki sondur tabii yoksa cennette son diye bir şey yoktur. Allah’ın ruhu için son olmaz. İnsan Allah’ın ruhunu taşıyor dolayısıyla son bilimsel olarak da mümkün değildir. Var olan bir şey hiçbir şekilde yok olmaz fizik yönden. Mesela ses sonsuza kadar yok olmaz, ses çünkü bir şey, varlık yani. Mesela görüntü sonsuza kadar yok olmaz. Bir şey var olduktan sonra bir daha asla yok olmaz, sonsuza kadar yok olmaz.

 

Münafıklar Allah’ı Sevmedikleri İçin İnsanları da Sevmezler ve Yalnız Yaşarlar. İnsanların Onlardan Tiksinmesi de Münafıkları Anlayabileceğimiz Yollardan Biridir

Münafık bir kere, en belirgin vasfı Müslümanların en etkili olanını gider bulur, en faydalı olanlarını bulur. Yani en iyi hizmet edecek kişileri bulur, sonra onların içinde de en önemlilerini bulur ve Müslümanların bir an önce dağılmasını ister en belirgin vasfı budur. Dağıtıcı vasfı yani dağıtmak ister, şeytanın özelliğidir o. En ihtiraslı, kararlı üstünde durduğu budur. İkincisi kendini sahte mürşit gibi gösterir münafık yani kurtarıcı konumunda çıkar. Müslümanları dağıtmak isterken bu mantıkta ortaya çıkar. Daha önce dediklerinin tam tersini iddia eder münafığın özelliği. Mesela peygamberi överken peygamberin yanından ayrıldıktan sonra tam tersini. Peygamberin yanında Müslümanların birliğini, beraberliğini överken yanından ayrılında hemen dağılmalarını. Peygamberimiz (sav)’e gelen mal-mülkten çok memnunken ayrıldığında hiçbir şekilde mal verilmemesini. Bunu nasıl anlıyoruz? Ayetlerden anlıyoruz. Ayetlerde bu tek tek açıklanıyor. Ama münafık genellikle tek yaşar azınlıktır. Mesela üç kişi, beş kişi, on kişi yahut neyse sayısı azdır. Kendi aralarında çok şedittir mücadeleleri, kendi aralarında da bir birliktelikleri yoktur kindardırlar ve yalnız yaşama özellikleri vardır münafıkların. Peygamberi sevemedikleri için Allah’ı sevmedikleri için birbirlerini de sevemezler ve yalnız yaşarlar köpek gibi yahut sırtlan gibi yalnız yaşarlar. Oradan anlarız insanların onlara yanaşmamasından, insanların onlardan doğal tiksinmesinden de anlarız.

Münafık çok yalancıdır. Her olayı kendi aleyhine zanneder “her gürültüyü kendi aleyhlerine zannederler” diyor ya o şekildedir. Ama ana konuları Müslümanların aleyhinde faaliyettir. Ayette diyor ya “şehirde kışkırtıcılık yapan, Müslümanların aleyhinde konuşan, Müslümanları dağıtmak için emek veren münafıklar eğer faaliyetlerine bir son vermeyecek olurlarsa seni onlara musallat ederim” diyor Allah Peygamber (sav)’e “artık onlar çok az barınabilirler orada” diyor. Dolayısıyla asıl vasıflarının Müslümanları dağıtma üzerine kurulu olduğunu, Müslüman birliğinden rahatsız olduklarını anlıyoruz. Bunda da psikolojik gerekçelerinin olduğunu Allah açıklıyor, “dağıtmaktan amaçları eşit olmanız” diyor. Çünkü o gitmiş Müslümanlar da gitmiş, o ahlaksız Müslümanları da ahlaksız hale getirecek. O mesela vefasız, kalleş ve kahpe, Müslümanlarda da bunu arıyor. Müslüman da bunu kabul etmez tabii etmiyor. Yani kendi derecesine düşürmeye çalışıyor Müslümanları. Onun için cansiperane, delicesine gayret eder münafık. Ama her atağı cehennem çukurunu derinleştirir. Onun için Cenab-ı Allah onların bu konumuyla ilgili olarak helaklarını dileyen ifadelerde bulunuyor Cenab-ı Allah.

Ahzab Suresi 60’ta diyor ki Cenab-ı Allah: “Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde kışkırtıcılık yapan (yalan haber yayan)lar” yani Müslümanları aleyhine yalan haber yayıyor ki ne için amaç? Müslümanların dağılması için, “(bu tutumlarına) bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara saldırtırız (musallat ederiz), sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler.” Yani hep dağılırlar genellikle münafıklar oraya buraya ve yalnız yaşayarak ölürler. Hz. Musa (as) da diyor ona “senin yerinmen şu olacak; yalnız yaşayacaksın, yalnız öleceksin ve bana dokunmayın diyeceksin.” Dokunmayın demesi, onlar hep genellikle hastalıklı ve pis olurlar münafıklar. O pisliğe de işaret ediyor olabilir ayet.

 

Kendini Beğenmeyen Çirkin Erkekler, Güzel Olmayan Kadınlar, Homoseksüeller, Yetersiz Olan Erkekler veya Görgüsü Kültürü Eksik Olduğu İçin Güzel Kadına Ulaşamayacağını Düşünenlerin Hepsi Kadın Güzelliğine ve Dekolteye Karşıdır

Kadın karşıtı o kadar büyük bir sistem oluşmuş ki. Bir kere homoseksüeller karşı kadınlara, kadın güzelliğine karşı. İki; güzel olmayan kadınlar karşı kadın dekoltesine ve kadınların bakımlı olmasına güzel olmayan kadınlar karşılar. Ben bunu sürekli görüyorum. Güzel olmayan kadınların en rahatsız olduğu şey kadınların dekoltesidir. Bakın dikkat edin güzel olmayan kadınlara sorun şiddetle dekolte karşıtıdır büyük bir bölümü hepsi olmasa da. Ve makyaja, bakıma da şiddetle karşıdırlar. Homoseksüeller de kadınların güzel olmasını kesinlikle istemezler. Kadın dekoltesine karşıdır homoseksüeller. Aynı şekilde çirkin erkekler de güzel kadınlar olmasını istemezler. Yani kendini beğenmeyen çirkin erkekler güzel kadın, çekici kadın olmasını istemezler. Dört; güçsüz erkekler de yani gücünü kaybetmiş erkekler de kadınların güzel olmasını, çekici olmasını, cazibeli olmasını istemez. Çünkü ağrına gider. Kendisinin muhatap olamayacağı bir durum olduğu için çok ağrına gider. Asıl sınıflar bunlar. Bunlar da büyük bir yekun tutuyor çok büyük bir yekun tutar. Veyahut fakirdir işi gücü yoktur, imkanı yoktur, yakışıklıdır ama kültürü, görgüsü yetersiz olduğu için yine güzel, kaliteli kadına ulaşamayacağı kanaatindedir onun için böyle halk arasında “kıro” tabir edilen “hanzo” tabir edilen tiplerin hemen hemen büyük bir bölümü kadın dekoltesine ve kadınların güzel olmasına karşıdır. Şiddetle, bakın. Güzel bir erkeğin, yakışıklı bir erkeğin kadın dekoltesine karşı olması pek görülmemiştir. Güzel bir kadının da bakımlı bir kadının, güzel, fizik olarak güzel bir kadının kadın dekoltesine, kadın bakımına karşı olduğu görülmemiştir. Ama dediğim bu sınıflarda en yoğun olarak görülür. Çok çok yoğundur.

 

(Eski ABD Merkezi İstihbarat Dairesi CIA başkanı Michael Hayden “Irak ve Suriye'nin üniter devlet kimlikleri geride kaldı. Farklı oluşumlar çıkacak ortaya. Bunlardan biri de özerk Kürdistan olacak” dedi. “Bu yüzden özerk bir Kürdistan olacağını Ankara'daki dostlarımızla oturup konuşmamız, anlatmamız lazım. Türklere ‘özerk bir Kürdistan Türkiye'nin güvenliği açısından ne şartlarda sizin için kabul edilebilir olur?’ diye sormalıyız. Elbette konuşması zor bir konu ancak hiç olmazsa dürüst bir diyalog olacaktır. Bu diyalog sürecini bence hemen başlatmalıyız” dedi.)

Beni ikna etmeden hiçbir yere gidemezler en temel konu budur bir kere. Bu konuda atak yapacak adam önce bana bir gelecek, benden geçemezlerse hiçbir yerden geçemezler söyleyeyim. Daha önce de denediler bizden geçemediler. Akıldaneleri falan etrafa yaydılar. Verdik, veriyoruz, götürdük, götürüyoruz falan diyorlardı. Hop ne oluyor falan dedik. “Hiç ağabey biz burada geziniyorduk” falan diyorlar. Müsaade etmeyiz. Tayyip Hocam’ın sonuna kadar yanındayız evvelAllah Tayyip Hocam zaten bu konuda Allah'ın izniyle çelik gibi yani hiç.

 

(“Gerçek mutluluk nedir?” izleyici sorusu)

Bu kainatın, dünyanın, sonsuz uzayın ve diğer uzayların sahibi olan gücün akıl ve güç kapasitesini geniş düşünmek lazım. Çok geniş düşünmek ve sık sık akılda tutmak lazım. Bunu anlayıp bütün gücü, kuvveti, sevgiyi ona yöneltirsek ki doğrusu da budur vicdanlı olan, akılcı olan budur. O zaman o gerçek mutluluk dediğin boyutun kapısı sana açılır. O ayrı bir alemdir. Mutlu olamayan insanlardan sen özel olarak ayrılırsın, seni alır götürürler. O boyutta yaşamaya başlarsın. Öbür türlü diğer boyutta kalırsın. Yani sadece orada aklını, vicdanını samimi kullanmak kalıyor. Sakın görüntüye aldanma. İnsanların lakaytlığına aldanma. Sen o sonsuz akıl sahibi olan gücün, o sonsuz gücünün boyutunu iyi takdir etmeye ve çok iyi kavramaya çalış. Ve bütün dikkatini, sevgini ona ver. Bak ne oluyor göreceksin. Yani dediğimi hemen göreceksin.

 

Mezheplerin ortaya çıkması Mehdi (as) içindir. Hz. Süleyman (as) mescidinin yıkılması Mehdi (as) içindir. Musevilerin binlerce yıldır ezilmesinin nedeni yine Mehdi (as)’dır. Çünkü Moşiyah’ın gelmesini istemeleri gerekiyor. Peki Mescidi kim yapacak? Moşiyah yapacak. O zaman Mescit ne olması lazım? Yıkılması gerekiyor. Museviler binlerce yıldan beri eziyorlar. Kim kurtaracak? Birisinin kurtarması lazım. Ezilen olacak ki kurtaran olsun. O yüzden bak binlerce yıldan beri eziliyorlar Mehdi (as)’nin çıkışı için. Hz. İsa (as)'nın göğe alınmasının nedeni sırf Mehdi (as)’dır. 2000 yıl sonra geri indiriliyor. Sırf Mehdi (as)’a vezir olması için.

Musevilerin tekrar İsrail'de toplanmasının tek nedeni Mehdi (as)’dır. Moşiyah içindir. Tevrat'ta bu açık açık anlatılıyor. İstanbul'un fethedilmesinin nedeni Mehdi (as)’dır. Avrupa asla vermezdi İstanbul'u, asla mümkün değil. Mucizedir İstanbul'un alınması. İstanbul'un camilerle süslenmesi yine Mehdiyet içindir. O büyük ağaçlarla süslenmesi yol boyu falan hepsi Mehdi (as)’dır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması, merkezi bir İslam devletinin kalmaması da yine Mehdi (as)’dır. Hızır (as)'ın tasdik, teşvik ve takdiri ile yapılmıştır Osmanlı'nın yıkılması. Darwin’in ortaya çıkması Mehdi (as) içindir. Ta doksan yıl önce diyor bak Bediüzzaman “Darwinizm'i yerle bir edecek” diyor Mehdi (as) için. Doksan yıl önce. Mesela hadislerde bahsi geçen Irak ve Suriye, Afganistan, Yemen ve Libya'nın parçalanması ve savaşlar olması Mehdi (as) içindir. Hepsi hadislerde belirtilmiş çünkü bunların.

Türkiye'nin her şeyden özel korunması, ekonomik kriz, darbe, terör hepsinin başarısız olmasının nedeni yine Mehdi (as)’dır. Mesela bu son darbenin başarısız olmasının nedeni de yine Mehdiyet’tir. İngiliz derin devletinin ortaya çıkması, deccalin deşifre olması yine Mehdiyet’le ilgilidir. Hadislerde geçtiği gibi PKK'nın oluşması kırk yıl ömrünün olması da yine Mehdiyet’le ilgilidir. PKK'nın oluşmasının tek nedeni Mehdiyet’tir. Mesela mezhep ayrılıklarının Müslümanları katledecek noktaya gelmesi de yine Mehdiyet’le ilgilidir. İnternetle bütün dünyanın birbirine bağlanması, cep telefonlarının oluşması direkt Mehdiyet’le bağlantılıdır. Tüm sistemlerin denenmesi, komünizmin, faşizmin her türlü hükümet sisteminin denenmesi ve hepsinin başarısız olması yine Mehdiyet’le ilgilidir. Bağnaz gelenekçi sistemin deşifre olması, halkın Kuran Müslümanlığına mecbur olması yine Mehdiyet’le ilgilidir. Dindar Musevilerin ve dindar Hristiyanların Müslümanlarla ittifak etmek istemesi Mehdiyet’le ilgilidir. Dünyada Müslümanların sahipsiz kalması, kimsenin onlarla ilgilenmemesi yine Mehdiyet’le ilgilidir.

 

(CHP'den Kudüs’le ilgili yapılan açıklamada şunlar söylendi. “Türkiye derhal hiç vakit kaybetmeden Doğu Kudüs’te Filistin büyükelçiliğini hemen bugün açmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bu vesileyle belki bölgede Ortadoğu'daki kaybettiği itibarını da biraz daha gidermiş, onarmış olabilir.” CHP'den yapılan açıklamada ayrıca İslam ülkelerinin Donald Trump'ı yalnızlaştırması gerektiği söylendi ve şu açıklama yapıldı. “Trump’la görüşmeyeceksin. Bu kararı uluslararası toplumun vicdanına karşı aldı. O zaman görüşmeyeceksiniz, tıpış tıpış gitmeyeceksiniz, geldiği zaman kabul etmeyeceksiniz. Bu kararın yanlış olduğunu söylüyorsanız kararlarınızın arkasında duracaksınız ve Donald Trump’ı yalnızlaştırılacaksınız.”)

Hayır hayır Donald Trump’ın yalnızlaştırılması İngiliz derin devletinin politikası. Baksana adama üç tane kadın çıkartmışlar tecavüz etti diye. Şimdi oğlan falan da çıkaracaklar “bunların da ırzına geçti” falan diye. Dolandırıcılık falan iddialarında bulunacaklar. Bir oyundur gidiyor görüyorsunuz. Homoseksüelleri tepesine diktiler. Bunların hepsi oyun. Trump’a desteğe devam. Koruyup kollayalım her yönden dikkatli şekilde İslam alemi de koruyup kollasın. Trump'ın bir suçu yok olay İngilizlerin devletinden kaynaklanıyor. Adamı ezmeye kalkarsan hemen yerine kendi istediklerini getirecekler bu kadar basit. Gitmesi için şu an oyun oynanıyor. Böyle bir oyuna gelmeyelim. Yalnız Türkiye'nin Kudüs'te büyükelçilik açması zaten istenen bir şey. Yani İsrail'in isteği budur. Tevrat'ta da bu şekilde geçiyor. Kudüs'ün başkent olması. İsrail'in başkenti olarak Kudüs şehrini seçmesi kendi kafasına göre değil. Tevrat'a göredir. Tevrat'ta bu şekilde geçiyor orası başkent olacak diyor.

 

(“Evrim teorisine inanıyorum. Eğer Adem (as) ve Havva (as) varsa çoğalma ensest olmuyor mu?” izleyici sorusu)

Evrim teorisine inanman için delil olması gerekiyor. Bilimsel bir delil yani mantıklı bir delil olması gerekiyor. Yedi yüz milyonun üstünde yaratılışı ispat eden fosil var. Peki, evrim teorisini ispat eden tek bir fosil var mı? Yok. Ha var diyorsan benim güzel yüzlüm ben senin ağabeyin sayılırım. Bak söz bir Allah bir bak herkesin yanında burada söz veriyorum istersen noteri de getir. Ben sana yüksek para vermeyeyim yani beş yüz bin lira veririm. Bir tane fosil getirirsen evrimi ispat eden. Bütün Türkiye’nin gözü önünde söz veriyorum. Ensest olup olmama helaller haramlar. Mesela Allah “domuz eti yemeyin” diyor haram oluyor.  Yiyin helaldir dese helal de olurdu. Mesela Allah diyor şarap içmeyin. İçmiyoruz. İçin helaldir dese içerdik. Ensest ilişki de yani ensest ilişkiyi sana din öğretiyor. İslam öğretiyor yani kötü bir şeydir diye öğreten sana İslam. Senin bundan önce bilgin yoktu. Eğer bilgin olmasaydı sen bunu yapardın. Bilmeyecektin. Din öğretti bunu sana. İslam öğretti. Nereden bileceksin yapardın yani. Gayet normal karşılardın. Ama din yasakladığı için bunu yapmıyorsun. Ana bacı kavramı olmazdı. Bilmezdin yani. Dolayısıyla Allah o dönemde helal dediğine göre helal olur. Yani ikizler oluyor mesela karşılıklı, Allah onları evlendirtiyor. Helal tamam. Bir süre sonra Allah haram diyor tamam. Allah haram deyince de haram olmuş olur. Ensest dediğin Kuran’ın hükmünü açıklıyorsun sen. Yani Kuran hükmünü açıklıyorsun. Kuran öyle Allah öyle bir hüküm vermiş. Daha sonra da bu hükmü değiştirmiş. Dolayısıyla orada sabit oturmuş bir ahlak veyahut inanç sistemi yok.

 

(Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, “İsrail’in bütün havalimanı ve limanlarını kapaması gerek. Direniş roketlerinin ulaşamayacağı yer yok” diyerek İsrail’i tehdit etti. İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz da, “Eğer böyle bir senaryo olursa o zaman biz Lübnan’ı yerle bir ederiz” dedi. Katz İran’ın Lübnan’da füze tesisi inşa ettiğini ileri sürerek söz konusu yeri vuracaklarını ilan etti ve şöyle dedi, “Askeri harekâta girişip onlara engel olacağız. Tıpkı Suriye’de olduğu gibi. Çok daha geniş ve güçlü bir saldırı olacak. Bu kez tüm Lübnan hedef alınacak.”)

Dedim ya bak “demeçlerle olayı kızıştırıp sel gibi kan akıtacaklar” dedim. Şimdi bak durduk yere demeç. Şimdi o Nasrallah’ı çok kızdıracak bir ifade bu. O da ona okkalı bir cevap verir. Lafla olmaz işte gel de görelim falan diyecek. O ona, o ona bak bütün Lübnan’ı, kardeşim Lübnan yerle bir olursa yani belli ki bölgede büyük bir savaş demektir bu. Lübnan her noktada vurulursa, Lübnan da karşı atağa geçeceğine göre, Lübnan karşı atağa geçince İran da karşı atağa geçer. Ondan sonra ne olacak? Dolayısıyla Mehdiyet’in dışında bir çözüm yok. Görünüyor bak açık net sarih.

 

(“Batı ülkeleri İslam ülkelerinin üzerine neden bu kadar geliyor?” izleyici sorusu)

İslam ülkelerini kendi içinde kavuracak sistemi şeytan zaten hazırlamış İslam ülkelerini agoniye sokmuş komaya sokmuş. O sistemde zaten İslam ülkelerinin ileriye sağa sola dönmesi mümkün değil. Kendi kendinin kolunu bacağını bağlamış vaziyette. Sanatı elinden almış. Bilimi elinden almış. Estetiği, güzelliği her şeyi elinden almış. Koyu bir bağnazlık ve tutuculuk içerisinde hepsinde olmasa da birçoğunda onları boğmuş. Boğulduğu için adamlar ne konuşabiliyor, ne yürüyebiliyor ne ileri ne geri “bizi öldürüyorlar” bile diyemiyorlar. Bekliyor evde öyle adam bomba atıyor hep beraber ölüyorlar. Görüyorsunuz Irak’ta, Suriye’de apartmanlara doluşuyorlar çoluk çocuk kadınlar. PKK diyor ki “orada” diyor “IŞİD mevzilendi” nerde işte “falanca apartman” diyor, “enlem boylam şura” diyor. Havadan varil bombası atıyorlar. Bina yerle bir oluyor. Müslümanların gıkı çıkmıyor. Taş üstüne çöküyor kalıyor bu kadar. İttihat-i İslam’ı söyleyecek takatleri yok. Mehdi (as)’yi söyleyecek takati yok adamların yani o kadar perişan olmuş durumdalar. Batı ülkelerini İslam ülkelerinin üzerine getiren bir güç var. Bu gücün adı İngiliz derin devleti. Özetle Peygamberimiz (sav)’in verdiği isimle adı deccal. Dolayısıyla Batı ülkeleri garibandır emir geldi mi yapıyorlar korkuyorlar, çekiniyorlar deccaliyetten. Mesela Alman Başbakan, kadın istedikleri yöne istedikleri gibi çekiyorlar. Trump direnmeye çalıştı direnemedi. Adamı bak şimdi sille tokat dövüyorlar. Adam ne yapacağını şaşırdı yani gitse gidemiyor kalsa kalamıyor. Yani çok korkunç bir dünyanın içerisine soktular.

 

Ahirette Bütün Fizik Kanunları Değişecek. Cennette Madde Kendinden Işıklıdır, Herhangi Bir Işık Kaynağına İhtiyaç Yoktur. Yerçekimi Kanunu Yoktur

Ahirette bütün fizik kanunlarının tamamı değişiyor. Yani bir kere fizik kanununda ne vardır? Işık gelir çarpar yansır falan feşmekan açı alır falan değil mi? Öyle bir şey yok maddede kendinden ışık var. Yani fizik kanunlarının hepsi değişiyor. Mesela yer çekimi kalkıyor yani tamamı kalkıyor. Sadece bildiğimiz bazı klasik şeyler mesela ayağımız yere basar ama istediğimizde de uçarız. Yani değişmeyen hiçbir şey yok benim anladığım. Mesela suda nefes alınır mı? Suda nefes alınıyor. İnsanın ciğerine dolar ölürsün. Suda ferah ferah nefes alır adam bayağı güzel. Mesela hiçbir organ yok vücut organı vücut çalışıyor ve sonsuza kadar. Kan dolaşımı yok kan yoktur insanda. Mesela ciğer var ama bizim anladığımız anlamda kan vücudu temizlemek için değil. Nefes almak için var. Bilinen ciğer anlamında değil. Ahretin özelliği zaten insan beyninin, aklının, ruhunun aldığı onun hoşuna giden katrilyonlarca şeyin anında yaratılması üstüne kuruludur cennet. Yani aklına gelen her şey anında olur. Yani mesela ben şimdi burada fincan var, buradan kalkmasını istiyorum fincan uçarak gider. Gider yerine oturur. İçine mesela “üzüm doldur getir” desem alır üzümü gider toplar bulur getirir. Çok akıllıdır her şey. Akıllı olmayan hiçbir şey yoktur ama normal halinde de sakin durur eşya ama insan bir şey derse harekete geçer. Yani durduk yere hareketlenmez eşya. 

 

Samimi Sevmek ve Samimi Sevilmek Çok Önemlidir. İnsanın Ruhu Ancak Samimiyetle Doyar

Sevgiyi bilmeyenler tiyatro oynuyorlar. O da onlara Allah’tan bir bela. Hâlbuki gerçekten sevebilir. “Aa” işte, “Nesibeciğim sana bayılıyorum” falan. Ya numarayı bırak işte normal seviyorsan seviyorsundur. Oyun oynuyor, “Gerçekten seni çok seviyorum” diyor. Sanki aksini ispat için karşısındaki uğraşıyormuş gibi, bir şey dediği yok zaten. Yeminle söylüyor, “Ya gerçekten seni çok seviyorum, yemin ederim” diyor. Yani sıkıcı ve zor bir durum, samimi sevmeyeni zorlamaya gerek yok. Zaten sevmiyorsa sevmiyordur, iyi davranmak lazım, gönlünü alıp hafif bir itinayla uzak durmak iyi olur. Çünkü samimi sevilmek çok önemlidir, insanın ruhu onunla doyar. Samimi sevmeyen insanla, insanın ruhu çok rahatsız olur. Yani mutazarrır olur insan, bunalır. Acı çeker tabii yani rahat etmez, bu çok acı bir şey ama toplumda biraz yaygın tabi. Mesela şarkılarda falan da öyle. Şarkılara  baktım birçoğuna hep kadınlara hakaret birçoğu. İşte çok münasebetsiz yani birçoğunda öyle. İşte, “Baban kızını vermezse, turşu kursun fincana. Gelmezsen gelme” bilmem ne falan, abuk sabuk. Yani kadına saygıya, kadının asaletine hiç uygun olmayan sıradan, cıvık izahlar. Kompleksli adamlar yapıyor bunu anladığım kadarıyla. Yani öfkeli oluyor kadınlara, şarkılarda çok fazla bu.

2018-02-24 04:43:47

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."