Allah (cc)'ı Çok Seven Müminler, Müslümanları da Çok Severler

İman edenler, Allah (cc)'a olan güçlü sevgileri ve samimi bağlılıkları nedeniyle, Allah (cc)'ın yarattığı varlıkları da çok sever, bunların her birinde Rabbimiz'in sıfatlarının tecellilerini görürler. Kuran'ın "Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rüku' ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir." (Maide Suresi, 55) ayetiyle bildirildiği gibi, iman edenler, Yüce Allah (cc)'ın insanlara doğru yolu göstermeleri için gönderdiği peygamberlere ve salih müminlere karşı da derin bir sevgi beslerler.

Peygamberler, Allah (cc)'ın en sevdiği, Kendisi'ne en yakın dost kıldığı, Rabbimiz'in tüm insanlar için örnek kıldığı, derin imana sahip, üstün ahlaklı kimselerdir. Allah (cc)'ın en sevdikleri, müminlerin de en sevdikleridir. Dolayısıyla müminler de peygamberlerimize olan sevgilerini, onları Allah (cc)'ın Kuran'da selamladığı gibi, sevgiyle övüp anarak ve onların üstün ahlaklarına tam olarak benzemeye çalışarak gösterirler.

Allah (cc)'ın "Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır." (Ahzab Suresi, 21) ayetiyle haber verdiği gibi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in hayatında ve ahlakında iman edenler için güzel örnekler ve hikmetler vardır. Peygamberimiz (sav)'in Allah (cc)'a olan güçlü bağlılığı, takvası, sabrı, müşfikliği, aklı, cesareti, temizliği, merhameti, sadakati, şevki ve daha birçok güzel özelliği, tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Bu bilinçle hareket eden iman sahipleri hiç görmemiş, tanışmamış ve yanlarında bulunmamış olsalar da, Peygamberimiz (sav)'e ve Allah (cc)'ın tüm elçilerine karşı böyle içli bir sevgi, saygı ve bağlılık hissi duyarlar. Allah (cc)'ın, onları tüm inananlara bir rahmet olarak göndermiş ve pek çok Kuran ayetinde onlardan sevgi ve övgüyle bahsetmiş olması, iman edenlerin peygamberlere olan sevgilerinin coşkusunu daha da artırır.

Çünkü Allah (cc)'a dost olan, müminlere de dosttur; Allah (cc) kimden razı ise, müminler de ondan razıdır; Allah (cc)'ı seven, Allah (cc)'ın sevdiği kullarını da sever. Allah (cc) yolunda olan salih müminler, Allah (cc)'ın en sevdiği kullarındandırlar. Bu nedenle müminler birbirlerini çok severler ve birbirlerine çok düşkündürler. Kuran'ın birçok ayetinde müminlerin birbirlerine olan sevgilerinden, bağlılıklarından, merhametlerinden ve düşkünlüklerinden bahsedilmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

"Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. " (Saf Suresi, 4)

"Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzenizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar. " (Al-i İmran Suresi, 103)

Peygamberimiz (sav), müminlerin tüm Müslümanlara karşı derin bir sevgi duymalarının önemini şöyle hatırlatmıştır:

"Allah Katında en sevimliniz dostluk kuran ve kendisiyle dostluk kurulanlarınızdır. Allah nezdinde en sevimsiziniz de kovuculukta gezenler, arkadaşlar arasını açanlardır." (İhya'u Ulum'id-Din Huccetü'l-İslam, İmam Gazali, cilt. 2, s. 365)

2008-08-03 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top